Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

06/09/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież chce rozwoju watykańskiego szpitala pediatrycznego

◊  

Na audiencji prywatnej Papież przyjął dr Mariellę Enoc, przewodniczącą Rady Administracyjnej Szpitala Pediatrycznego Dzieciątka Jezus, który jest największą tego typu placówką w Europie. Powstał on w Rzymie 141 lat temu jako pierwszy we Włoszech szpital dla dzieci. Został założony przez arystokratyczną rodzinę Salviati, która w roku 1924 ofiarowała go Stolicy Apostolskiej.

Dr Enoc rozmawiała z Franciszkiem o jego rozwoju, a także działalności charytatywnej, w tym o pomocy dla szpitala pediatrycznego w Bangi, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej. Szpital Dzieciątka Jezus podjął się kształcenia tamtejszych pediatrów i zobowiązał się pomóc w budowie infrastrukutury. Jak przyznaje dr Enoc, działalność watykańskiego szpitala bardzo zainteresowała Papieża. 

„Papież słuchał bardzo uważnie. On ma tę umiejętność słuchania, patrzy w oczy, dzięki czemu komunikacja jest łatwiejsza. Papież zapewnił mnie o poparciu swoim i Sekretariatu Stanu dla naszego szpitala. Podkreślił, że musi się on rozwijać i być wielkim dziełem charytatywnym. Opowiedziałam mu o naszych planach afrykańskich, o szpitalu pediatrycznym w Bangi. Bardzo go to interesowało, bo Afryka leży mu na sercu. Obiecał mi swą osobistą pomoc, pomoc pieniężną. To też jest bardzo ważne”.

kb/ rv 

inizio pagina

Naśladować Chrystusa jak św. Teresa z Kalkuty

◊  

Św. Teresa z Kalkuty dała ludziom naszych czasów przykład realizacji słów Pana Jezusa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24). Jej życie było jakby kontynuacją życia Chrystusa i jest dziś wzorem dla wiernych. Papież zwraca na to uwagę w liście do swojego specjalnego wysłannika na uroczystości dziękczynienia za kanonizację Matki Teresy, które w najbliższą niedzielę 11 września, tydzień po zaliczeniu jej w poczet świętych, odbędą się w macedońskim mieście Skopje, gdzie w 1910 r. urodziła się założycielka zgromadzenia Misjonarek Miłości. Franciszek posyła na nie arcybiskupa Sarajewa, stolicy Bośni i Hercegowiny. Kard. Vinko Puljić będzie przewodniczył dziękczynnej Mszy.

Bóg, który tajemnice Królestwa niebieskiego objawił prostaczkom (por. Mt 11, 25), tym, których powołuje do okazywania z miłości do Chrystusa miłosierdzia najbiedniejszym, pozwala służyć w cierpiących braciach samemu Jezusowi. Daje im płonąć i wprost spalać się z gorliwości o zbawienie i uświęcenie dusz – pisze Papież do arcybiskupa Sarajewa. Podkreśla, że dokonało się to przede wszystkim w świętych, którzy byli naśladowcami Zbawiciela na ziemi, a teraz żyją już razem z Nim w niebie. Są oni dla nas wzorem. Franciszek zleca swemu wysłannikowi, by przewodnicząc uroczystościom dziękczynienia za kanonizację Matki Teresy przypomniał ich uczestnikom słowa św. Pawła: „Bądźcie naśladowcami Boga i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze Bogu” (Ef 5, 1-2). Kard. Puljić ma ich zachęcić do przestrzegania przykazania miłości zwłaszcza w życiu rodzinnym i publicznym.

ak/ rv

inizio pagina

Kamerun: Ojciec Święty do więźniów na Jubileusz Miłosierdzia

◊  

„Mogę was zapewnić, że pamiętam w moich modlitwach o was, a także o waszych krewnych, przyjaciołach i wszystkich, którzy wam towarzyszą na tym etapie życia”. Tak pisze Ojciec Święty do osób przetrzymywanych w centralnym więzieniu Kamerunu New-Bell, które znajduje| się w największym mieście tego afrykańskiego kraju, Duali.

Są tam setki więźniów, którym list Franciszka przekazał 3 września miejscowy metropolita. „Papież  pragnął dotrzeć do was w sytuacji, w jakiej żyje każdy z was – powiedział abp Samuel Kleda. – Zachęca on nas wszystkich, byśmy weszli w ducha Roku Miłosierdzia i nawracali się”.

Radość z papieskiego przesłania wyraził też generalny administrator więzień Kamerunu, który zarządza więzieniem w Duali. Podkreślił on, że personel i więźniowie wspomnianego zakładu karnego zostali tym listem uhonorowani. Nigdy dotychczas czegoś takiego nie otrzymali.

W Roku Jubileuszowym Ojciec Święty pamięta o ludziach pozbawionych wolności nie tylko w Afryce, ale i na całym świecie. 6 listopada przewodniczyć będzie w bazylice watykańskiej obchodom Jubileuszu więźniów.

ak/ rv, cameroon-info

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaAbp Paglia: przeraża, że skazańców i chorych zabija się tak samo

◊  

Eutanazja to jeden z najbardziej jaskrawych przykładów współczesnej kultury odrzucania – uważa abp Vincenzo Paglia, nowy prezes Papieskiej Akademi Pro Vita. Przywrócenie godności umieraniu i przywrócenie śmierci do naszej kultury uważa on za jeden z głównych celów swej działalności jako prezesa papieskiej akademii. Jego zdaniem trzeba dziś na nowo podjąć dyskusję nad śmiercią. Tym bardziej, że śmierć jest już nie tylko prawem, ale staje się powoli i obowiązkiem. 

„Wielkim kłamstwem Zachodu jest używanie terminu eutanazja, czyli dobra śmierć, dla tego, co jest tego przeciwieństwem. W wypadku eutanazji nie towarzyszy się umierającemu, przyśpiesza się śmierć, więcej, zadaje się śmierć, narzuca ją. I przerażający jest fakt, że w ten sam sposób wykonuje się dzisiaj wyrok śmierci i eutanazję. Dlatego trzeba dziś przywrócić znaczenie również słowom, dostrzec ich egzystencjalną głębię. Jestem przekonany, że trzeba dziś podjąć refleksję i debatę nad rzeczami ostatecznymi”.

kb/ rv

inizio pagina

Włochy: rozpoczyna się Jubileusz Uniwersytetów i Ośrodków Badawczych

◊  

Ponad 1,5 tys. wykładowców z całego świata zgromadziło się w Rzymie, by wziąć udział w Jubileuszu Uniwersytetów i Ośrodków Badawczych. Spotkanie zostanie zainaugurowane jutro na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim i potrwa do niedzieli 11 września.

„Wiedza i miłosierdzie. Trzecia misja uniwersytetu” to temat przewodni wydarzenia. W programie nie mogło więc zabraknąć takich punktów, jak sympozjum naukowe czy audiencja u Papieża Franciszka. O znaczeniu tego spotkania mówi prezes Komitetu Organizacyjnego prof. Cesare Mirabelli: 

„Sympozjum to jest połączeniem wiedzy i miłosierdzia, nauki i człowieka, rozumu i wiary. Są to tematy ogólne, ale mające bezpośredni wpływ na zagadnienie miłosierdzia. Przedłożone zostaną na 22 sesjach równoległych, a następnie w wielu konferencjach, które włączają się w sympozjum. Badania są jednym z podstawowych elementów charakteryzujących uniwersytet. Są częścią nauczania, dydaktyki. Badania to wiedza i widzimy, że niektóre jej obszary odnoszą się bezpośrednio do miłosierdzia. Nie możemy odczytywać uczynków miłosierdzia w sposób ogólnikowy. Trzeba włączyć je w dydaktykę, ponieważ na przykład pocieszanie strapionych wymaga posiadania wiedzy. Weźmiemy z kolei pod uwagę uczynki miłosierne względem ciała – głodnych nakarmić; to nie jest tylko kwestia płodów ziemi, ale też wkładu ekonomicznego i rozwoju. Poruszenie tych kwestii w sposób usystematyzowany będzie właśnie przedmiotem sympozjum” – powiedział prof. Mirabelli.

dg/ rv

inizio pagina

ŚwiatCzeska Rada Kościołów: chińscy chrześcijanie czekają na azyl

◊  

Ekumeniczna Rada Kościołów w Czechach apeluje o szybkie przyznanie azylu politycznego chińskim chrześcijanom. Czeski rząd nadal nie podjął decyzji, co zrobić z grupą 70 Chińczyków, którzy wystąpili o azyl twierdząc, że za swą wiarę są w swej ojczyźnie prześladowani. W normalnych warunkach wniosek o azyl powinien być rozpatrzony w ciągu 90 dni. W wyjątkowej sytuacji okres ten można przedłużyć o pół roku. Tymczasem dziesięciu chińskich chrześcijan czeka już na decyzję urzędników równo rok.

Czeskie władze znalazły się w dość niewygodnej sytuacji. Po raz pierwszy tak wielka liczba Chińczyków wystąpiła z wnioskiem o azyl. Przyznając go, Czesi uznaliby oficjalnie, że w Chinach łamane są prawa człowieka. Pekin jest na to bardzo uczulony i reaguje zazwyczaj oficjalnym protestem. Czesi tymczasem liczą na chińskie inwestycje.

W obronie chińskich chrześcijan wystąpiła czeska Rada Kościołów. Podkreśla ona, że czekający na azyl są w bardzo niepewnej sytuacji. Sygnatariusze oświadczenia przypominają, że z własnego doświadczenia dobrze wiedzą, czym jest komunistyczny reżim i ingerencja partii w życie Kościoła. Dlatego domagają się, by Republika Czeska nie miała udziału, nawet pośredniego, w totalitarnych praktykach i łamaniu wolności religijnej.

Do Ekumenicznej Rady Kościołów w Czechach należy 11 wyznań chrześcijańskich. Kościół katolicki jest członkiem stowarzyszonym.

kb/ rv, erc

inizio pagina

Rok od apelu Papieża o przyjęcie w każdej parafii rodziny uchodźców

◊  

Dziś mija rok od pamiętnego apelu Papieża w sprawie uchodźców. 6 września ub. r., podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański, Franciszek poprosił, aby każda parafia w Europie przyjęła jedną rodzinę uchodźców. Ojciec Święty, chcąc jako pierwszy dać dobry przykład, przyjął kilka rodzin w Watykanie. Następnie z historycznej podróży na wyspę Lesbos wrócił z grupą kilkunastu Syryjczyków. Prośba, chociaż bardzo trudna i różnie rozumiana, wzbudziła liczne inicjatywy.

We Francji apel został zinterpretowany bardziej jako wezwanie do „konkretnego gestu”. Tym niemniej Krajowe Centrum Duszpasterstwa Migrantów przy tamtejszym episkopacie stwierdziło zwiększoną mobilizację. Według danych z połowy diecezji w ciągu roku u osób prywatnych oraz w budynkach parafialnych i zakonnych gościnę znalazło 2 114 migrantów. Kolejne 2300 osób otrzymało wsparcie w postaci spotkań integracyjnych, kursów francuskiego, pomocy administracyjnej czy też duchowej.

Szacuje się, że włoskie parafie goszczą 5 tys. osób z 30 tys. obecnych w strukturach kościelnych. Poza tymi liczbami zauważalna jest zmiana jakości przez kładzenie większego nacisku na integrację i zmianę mentalności tam, gdzie panuje uprzedzenie czy wrogość. Włoska Caritas, w odpowiedzi na prośbę Papieża, proponuje już drugą edycję programu „Uchodźca w moim domu”. Chodzi w  nim o przyjęcie migrantów na okres około 6 miesięcy. Wszyscy beneficjenci mają pozwolenie na pobyt, dlatego dużą wagę przykłada się do ich integracji i autonomii. Włoska Caritas monitoruje cały proces i zapewnia miesięczną pomoc finansową w wysokości 100 euro.

md/ rv, sir, la croix

inizio pagina

Węgry: Departament ds. Prześladowanych Chrześcijan

◊  

Węgierski rząd planuje utworzenie specjalnego Departamentu ds. Prześladowanych Chrześcijan z budżetem wynoszącym 3 mln euro. Główne zadanie nowej jednostki to pomoc chrześcijanom doświadczającym przemocy i ucisku w różnych stronach świata.

Pomysł narodził się po spotkaniu węgierskiego premiera Wiktora Orbana z Papieżem Franciszkiem i bliskowschodnimi patriarchami w Rzymie. Według ambasadora Węgier przy Stolicy Apostolskiej jest to również owoc wieloletniej pomocy rządu dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Departament ma wchodzić w skład Ministerstwa Zasobów Ludzkich, odpowiedzialnego za edukację i sprawy kościelne.

md, rv, register

inizio pagina

Egipt: Kościół katolicki ocenia nowe prawo o miejscach kultu

◊  

Parlament egipski uchwalił nowe prawo dające chrześcijanom większą swobodę budowy kościołów. Od momentu wejścia w życie nowej ustawy gubernatorzy będą musieli rozpatrzyć wnioski o możliwość postawienia nowych miejsc kultu niemuzułmańskiego do czterech miesięcy. Chrześcijanie otrzymają też prawo apelacji od podjętej decyzji, a budynki kościelne dotychczas nielegalne zostaną zalegalizowane.

Ks. Rafiq Greiche [Gerísz], rzecznik Kościoła katolickiego w Egipcie, ocenia to prawo jako ważne i dobre dla chrześcijan. Przyznaje, że spotkało się ono z wątpliwościami wspólnoty prawosławnych Koptów, ale katolicy są z niego zadowoleni. „Ta ustawa to wielki krok w kierunku modernizacji” – stwierdza ks. Greiche.

tm/ rv, asianews

inizio pagina

PolskaKard. Dziwisz: ks. Bukowiński wielki Polak patron uciemiężonych

◊  

O znaczeniu beatyfikacji kapłana archidiecezji krakowskiej ks. Władysława Bukowińskiego, która odbędzie się w Karagandzie w niedzielę 11 września, mówił przy okazji prezentacji zapisków przyszłego błogosławionego kard. Stanisław Dziwisz. Były sekretarz św. Jana Pawła II osobiście poznał ks. Bukowińskiego, który przybywając do Krakowa zawsze odwiedzał kard. Wojtyłę. Sługa Boży otrzymał święcenia z rąk kard. Adama Sapiehy, a jego wizyty u kard. Wojtyły były świadectwem żywej więzi z archidiecezją krakowską.

Mówiąc o niedzielnej beatyfikacji kard. Dziwisz zaznaczył: „To jest ukazanie wielkości kapłana, patrioty na terenie Związku Sowieckiego. Jego życie było wielkim świadectwem i męczeństwem. On chrzcił, pocieszał, grzebał, on był rzeczywiście człowiekiem miłosierdzia absolutnie oddanym drugiemu człowiekowi” – podkreślił krakowski metropolita.

Były papieski sekretarz osobisty przypomniał, że to właśnie kard. Wojtyła kazał księdzu Bukowińskiemu robić zapiski, które następnie ukazały się w Paryżu nakładem Editions Spotkania.

S. Tasiemski OP, KAI/ rv

inizio pagina

Licheń: konferencja rektorów seminariów diecezjalnych i zakonnych

◊  

„Formacja seminaryjna jako przestrzeń wzrastania w wierze” to temat odbywającej się w Licheniu 52. Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. Zdaniem przewodniczącego tego gremium, ks. Wojciecha Rzeszowskiego z Gniezna, często kandydaci do kapłaństwa są ludźmi religijnymi, ale ich wiara domaga się osobistego pogłębienia. Rektorzy rozmawiają też o tym, na ile tradycyjne modele życia seminaryjnego są żywe i adekwatne, a na ile wymagają restrukturyzacji w obliczu nowych wyzwań.

S. Tasiemski OP, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego – wydanie główne 06.09.2016

◊  

Słuchaj: 

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 6.09.2016

◊  

W Magazynie: „Laikat w Kościele” – rozmowa z Kazimierzem Krylą, przewodniczącym Krajowej Rady Katolików Świeckich – Radio Via, Rzeszów 

 

inizio pagina