Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

08/09/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaOjciec Święty do benedyktynów: bądźcie oazami ducha miłosierdzia

◊  

Do trwającego Roku Jubileuszowego nawiązał Papież, spotykając się z opatami benedyktyńskimi uczestniczącymi w międzynarodowym kongresie swojej federacji, która zrzesza wszystkie klasztory Zakonu św. Benedykta. Zbierają się oni okresowo. Tym razem spotkanie zbiegło się z Jubileuszem Miłosierdzia. 

„Dzisiejszy świat okazuje coraz wyraźniej, że ma potrzebę miłosierdzia. A nie jest to slogan czy jakaś receptura: to serce życia chrześcijańskiego i jednocześnie jego konkretny styl, oddech, który ożywia relacje międzyosobowe oraz sprawia, że jesteśmy wrażliwi na najbardziej potrzebujących i solidarni z nimi. Jest tym, co ostatecznie ukazuje autentyczność i wiarygodność przesłania, jakiego Kościół jest stróżem i głosicielem. Mnisi i mniszki mają z racji swojego powołania szczególny dar i specjalną odpowiedzialność, mianowicie, aby utrzymywać przy życiu oazy ducha, gdzie duszpasterze i wierni mogą zaczerpnąć ze źródeł Bożego miłosierdzia”.

Ojciec Święty wskazał, w jaki sposób benedyktyni realizują to zadanie. 

„Starając się, z pomocą łaski Bożej, żyć jako miłosierni w swoich wspólnotach, głosicie ewangeliczne braterstwo ze wszystkich swoich klasztorów, rozsianych po każdym zakątku naszego globu. A czynicie to przez owe czynne i wymowne milczenie, które pozwala przemawiać Bogu w ogłuszającym i roztargnionym życiu świata. Przez swoją typową gościnność możecie spotkać serca najbardziej zagubionych i dalekich, którzy są w sytuacji ciężkiego ubóstwa ludzkiego i duchowego. Również wasze zaangażowanie w formację i edukację młodzieży jest bardzo uznawane i wysoko cenione. Niech poprzez naukę i wasze świadectwo życia również uczniowie waszych szkół stają się doświadczonymi w humanizmie płynącym z reguły benedyktyńskiej”.

Franciszek zachęcił benedyktynów, by nie zrażali się maleniem wspólnot monastycznych czy wysoką średnią wieku mnichów. Powinni oni dawać gorliwie świadectwo, zachowywać wierność swemu charyzmatowi i mieć odwagę zakładać nowe klasztory, bo ich posługa jest bardzo cenna dla Kościoła – dodał Papież.

ak/ rv

inizio pagina

Poranna Msza Papieża: budowanie pokoju zacząć od serc i rodzin

◊  

Nie będzie pokoju na świecie, jeśli nie ma go w naszych sercach, rodzinach i wspólnotach – mówił Franciszek na porannej Eucharystii. Po wakacyjnej przerwie wznowił on Msze dla wiernych w kaplicy swej watykańskiej rezydencji. Nawiązując do dzisiejszych czytań ze święta Narodzenia Matki Bożej, Papież zauważył, że pokój jest drogą, darem Boga, który musimy codziennie rozwijać. 

„Ta droga świętych i grzeszników pokazuje nam, że również my powinniśmy przyjmować ten dar pokoju i torować mu drogę w naszym życiu, wpuścić go do swego wnętrza, do świata. Pokoju nie zaprowadza się z dnia na dzień. Pokój jest darem, który trzeba podjąć i nad którym trzeba pracować każdego dnia. Dlatego można powiedzieć, że pokój jest darem, który staje się dziełem rąk ludzkich. To my ludzie musimy codziennie robić kolejny krok w kierunku pokoju. Jest to naszym zadaniem. Musimy pracować nad tym darem, który otrzymaliśmy. Musimy zaprowadzać pokój”.

Franciszek zauważył, że zależy to od tego, czy będziemy zwracać uwagę na małe rzeczy. O tym co małe mówi też dzisiejsza liturgia. Mała i niepozorna jest sama Maryja, której urodziny dziś świętujemy. Małe jest również Betlejem, w którym ma się narodzić Jezus. 

„Pokój jest darem, który musimy urabiać każdego dnia w małych rzeczach, w małych sprawach codzienności. Nie wystarczą wielkie manifestacje pokojowe, wielkie międzynarodowe spotkania, jeśli potem nie zabiega się o pokój w tym, co jest małe. Co więcej, możesz mówić wspaniałe rzeczy o pokoju, organizować wielkie konferencje, ale jeśli u ciebie w tym co jest małe, w twym sercu, w twej rodzinie, w twoim osiedlu, w twym miejscu pracy nie ma pokoju, to nie będzie go także na świecie”.

Franciszek podkreślił, że trzeba zatem modlić się o dar mądrości, byśmy umieli zaprowadzać pokój w małych sprawach życia codziennego, ale mając na względzie całą ludzkość. Trzeba to robić właśnie dziś, kiedy trwa wojna, a wszyscy domagają się pokoju. Dlatego sami musimy stawiać sobie pytanie o pokój we własnym życiu – powiedział Papież. 

„Jakie jest dziś twoje serce? Czy jest w nim pokój? A jeśli nie ma w nim pokoju, to zanim zaczniesz mówić o pokoju, uporządkuj swoje serce w pokoju. A twoja rodzina, jaka jest? Czy jest w niej pokój? Jeśli ty nie potrafisz żyć w pokoju w twej rodzinie, w twej wspólnocie kapłańskiej, w twoim zgromadzeniu, nie wystarczą słowa na rzecz pokoju w świecie. To pytanie chciałbym dziś postawić: „akie jest serce każdego z nas? Czy jest w nim pokój? Jaka jest rodzina każdego z nas? Czy jest w niej pokój? Tak trzeba. Aby na świecie mógł zapanować pokój”.

kb/ rv

inizio pagina

Franciszek: obrona życia ludzkiego w ekologii integralnej

◊  

Potrzebę „ekologii integralnej”, stawiającej człowieka na szczycie stworzenia, wskazał Papież uczestnikom pierwszego spotkania pt. „Ameryka w dialogu – nasz wspólny dom”. Urządziły je w Rzymie Organizacja Państw Amerykańskich i działający w Buenos Aires Instytut Dialogu Międzyreligijnego przy współpracy papieskiej dykasterii ds. tegoż dialogu. Jego uczestnicy pracują nad projektem utworzenia Instytutu Dialogu, obejmującego cały kontynent amerykański. Na obecnym spotkaniu skoncentrowali się na encyklice Franciszka „Laudato si’”, do czego nawiązał on w swoim przemówieniu. 

„Religie mają bardzo ważną rolę w tym promowaniu troski i respektu o środowisko naturalne, przede wszystkim ekologii integralnej. Wiara w Boga prowadzi nas do uznania Go w Jego stworzeniu, które jest owocem Jego miłości do nas, i wzywa nas, byśmy troszczyli się o naturę i ją chronili. Dlatego konieczne jest, aby religie promowały prawdziwą edukację na wszystkich szczeblach, która pomogłaby szerzyć odpowiedzialne podejście, uważne na wymogi wynikające z troski o nasz świat, a szczególnie chronić, promować i bronić prawa człowieka. Ciekawe byłoby, gdyby każdy z uczestników postawił sobie pytanie, jak to realizuje się w jego kraju, mieście, środowisku, wspólnocie religijnej, szkołach. Myślę jednak, że jesteśmy w tym jeszcze na poziomie przedszkolnym”.

Religie są konieczne, by rozwijać kulturę spotkania – zauważył Ojciec Święty. Podstawowe znaczenie ma w tym międzyreligijna współpraca i szczery dialog połączony ze wzajemnym szacunkiem. 

„Na tej drodze dialogu jesteśmy świadkami dobroci Boga, który dał nam życie. Jest ono święte i musi być respektowane, a nie pogardzane. Wierzący jest obrońcą stworzenia i życia, nie może pozostać w milczeniu czy z założonymi rękami, kiedy bezkarnie odmawia się komuś tylu praw. Ludzie wiary powołani są, by bronić życia na każdym jego etapie, integralności fizycznej i podstawowych swobód, jak wolność sumienia, opinii, słowa i religii. Mamy ten obowiązek, bo wierzymy, że Bóg jest stworzycielem, a my narzędziami w Jego rękach, by doprowadzić do tego, że wszyscy ludzie będą respektowani w swej godności i prawach, i będą mogli realizować się jako osoby”.

Papież zwrócił też uwagę na potrzebę zaangażowania wierzących w walkę z przemocą, głodem czy nędzą. Z bólem odnotował akty terrorystyczne popełniane czasem w imię religii. Uczestnikom rzymskiego spotkania „Ameryka w dialogu – nasz wspólny dom” przypomniał konieczność wspólnego potępiania stanowczo takich odrażających działań.

ak/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaNowa ambasador Australii przy Watykanie

◊  

Papież przyjął na audiencji nową ambasador Australii przy Stolicy Apostolskiej. Listy uwierzytelniające złożyła Melissa Louise Hitchman. Jest ona mężatką i matką czworga dzieci, z których jedno zmarło.

Po studiach ekonomicznych podjęła w 1989 r. pracę w australijskim ministerstwie spraw zagranicznych. Zajmowała się tam m. in. kontaktami z Europą i kwestiami bezpieczeństwa oraz rozbrojenia na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

ak/ rv

inizio pagina

ŚwiatBenedykt XVI. Ostatnie rozmowy – wywiad z Papieżem seniorem

◊  

„Benedykt XVI zezwolił na opublikowanie tej książki pod warunkiem, że zgodzi się na to również Papież Franciszek”. Tak o swojej najnowszej książce pt. „Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy” mówi jej autor Peter Seewald. Książka ukazuje się jednocześnie w kilku krajach. W wywiadzie dla niemieckiej agencji KNA Seewald opisuje Papieża Seniora jako osobę bardzo skromną. Jego zdaniem Josef Ratzinger jest nie tylko największym teologiem, jaki zasiadał na Stolicy Piotrowej, ale też artystą i poetą. 

Peter Seewald zdradza, że prowadził rozmowy z Papieżem seniorem, ponieważ pracuje nad jego biografią. Początkowo Benedykt XVI w swojej skromności nie chciał, aby treści te ukazały się jeszcze za jego życia, ale przystał za namową autora oraz serdeczną zgodą Papieża Franciszka. Swojego następcę Benedykt XVI traktuje z dużą życzliwością, co nie znaczy – jak dodaje Seewald – że wszystko przyjmuje z zachwytem. Z kolei Franciszek, wdzięczny za wsparcie ze strony Papieża seniora nazywa go rewolucjonistą, którego wielkość dopiero się objawi.

Peter Seewald podkreśla, że podczas przeprowadzonych rozmów Papież senior był bardzo szczery, samokrytyczny i osobisty. Np. zdradził, że jeszcze przed wyborem na Stolicę Piotrową oślepł na jedno oko, miał problemy z sercem i nie liczył na długie życie. Dlatego podczas swojego pontyfikatu nie planował dalekosiężnych reform, tylko te najpotrzebniejsze.

Niemiecki publicysta przyznaje, że ostatnie spotkanie i pożegnanie z Benedyktem XVI było bardzo emocjonalne. Seewald jednak dodaje, że ma nadzieję na kolejne spotkania i życzy, by Benedykt XVI żył jeszcze długo i cieszył się dobrym zdrowiem.

T. Kycia, Berlin

inizio pagina

Bruksela: Msza za Europę

◊  

W Brukseli odprawiono wczoraj wieczorem doroczną Mszę za Europę. Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) zaprosiła na tę uroczystość zarówno europarlamentarzystów, urzędników instytucji europejskich i członków korpusu dyplomatycznego, jak też mieszkańców miasta. Zgromadzeni modlili się o Boże błogosławieństwo na nowy rok pracy dla tych, którzy służą dobru zjednoczonej Europy. 

Głównym celebransem był abp Jozef De Kesel, metropolita Brukseli. Obecni byli także: brukselski biskup pomocniczy i wiceprzewodniczący COMECE, Jean Kockerols oraz nuncjusz apostolski przy Unii Europejskiej, abp Alain Lebeaupin. Pośród licznie przybyłych na tę uroczystość osobistości reprezentujących struktury europejskie znaleźli się również przedstawiciele Polski.

Słowacja jest krajem, który aktualnie sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, stąd też o wygłoszenie kazania poproszono biskupa pomocniczego Bratysławy. Bp Jozef Haľko wezwał, aby postawić rodzinę wśród najwyższych priorytetów politycznych Europy celem zaradzenia aktualnym problemom, z którymi zmaga się stary kontynent. Słowacki hierarcha wskazał, że odrzucenie dziedzictwa religijnego oraz inżynieria społeczna, a szczególnie osłabienie rodziny, mają poważne konsekwencje tak społeczne, jak i demograficzne. Kryzys migracyjny pokazuje, że prawdziwa solidarność i skuteczna integracja mogą mieć miejsce tylko w rodzinie, która jest „żywotną komórką społeczeństwa”. Unia Europejska nie będzie wierna ideałom założycielskim, nie będzie otwarta ani solidarna bez fundamentalnych wartości i bez rodziny – podsumował bp Haľko.

I. Nockiewicz, Bruksela/ rv

inizio pagina

Jordania: spotkanie przedstawicieli 22 bliskowschodnich Kościołów

◊  

Jak prowadzić dialog z islamem? Jak pomóc cierpiącym? Jak zachować obecność chrześcijan w regionie, gdzie narodziła się ich wiara? – to główne kwestie poruszane na spotkaniu Rady Kościołów Bliskiego Wschodu. 

Zrzesza ona przedstawicieli 22 wspólnot orientalnych, asyryjskich, prawosławnych, katolickich i protestanckich. Jej zebranie odbywa się po raz pierwszy w Jordanii. Jego hasło to słowa Psalmu: „Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki”.

Spotkanie otworzył jego gospodarz, prawosławny patriarcha Jerozolimy Teofil III. Trudną dziś sytuację chrześcijan w tym regionie opisał on, cytując List św. Pawła do Efezjan, jako walkę „przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich”. Pozostali mówcy podkreślali, że do prowadzenia tej walki trzeba odnaleźć nowe drogi pojednania między Kościołami oraz wewnątrz społeczeństw Bliskiego Wschodu.

tm/ rv, fides

inizio pagina

Irak: chrześcijańska milicja wyzwoliła wioskę z rąk ISIS

◊  

Chrześcijańskie Jednostki Obrony Równiny Niniwy ogłosiły wyzwolenie wioski Badana z rąk tzw. Państwa Islamskiego. Miejscowość ta znajduje się w południowo-wschodniej części irackiej prowincji Mosulu. 

Asyryjska milicja dokonała jej wyzwolenia z pomocą koalicji, której przewodzą Stany Zjednoczone. Operację wsparły siły kurdyjskie, a ze zwycięstwa cieszyły się również bojówki szyickie.

Jednostki Obrony Równiny Niniwy przygotowały się do odbicia Badany od lutego ub. r. Składają się one głównie z chrześcijan z północnego Iraku i są finansowane przez diasporę asyryjską na Zachodzie. Walczą o możliwość powrotu na ziemie zdobyte przez Państwo Islamskie, z których uciekło 125 tys. wyznawców Chrystusa. Ponadto pragną uratować pozostałe zabytki starożytnej kultury asyryjskiej, których część została zniszczona przez bojówki ISIS. Zdobycie Badany pozwala na dalszą ofensywę w kierunku Mosulu.

tm/ rv, staffreporter

inizio pagina

Zmarł Szear Jaszuw Kohen, pierwszy rabin na Synodzie Biskupów

◊  

W 89. roku życia zmarł Szear Jaszuw Kohen, główny rabin Hajfy. Był on przewodniczącym Wysokiej Komisji ds. Dialogu między Wielkim Rabinatem Izraela a Stolicą Apostolską. W 2008 r. na zaproszenie Benedykta XVI przemawiał – jako pierwszy w historii rabin – na Synodzie Biskupów. Tematem obrad synodalnych było wówczas Słowo Boże.

kb/ rv

inizio pagina

PolskaJasna Góra: 300-lecie koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej

◊  

Na Jasnej Górze dziś uroczysta inauguracja jubileuszowego roku 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu. Rozpoczyna się czas przygotowań do wspomnienia historycznego wydarzenia z 8 września 1717 r. W darze dla Maryi przygotowywana jest Żywa Korona. W dzisiejszym odpuście Narodzenia Matki Bożej uczestniczy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i licznie przybyli wierni. Dotarła także, ostatnia w tym sezonie, pielgrzymka piesza. 

Żywa Korona Maryi to inicjatywa podjęcia konkretnego zobowiązania duchowego, np. spowiedzi po latach, pojednania z kimś po długim konflikcie, postanowienia porzucenia alkoholu czy czytania Pisma Świętego. To zobowiązanie należy wpisać na odwrocie zdjęcia i przysłać na Jasną Górę – wyjaśnia o. Tomasz Tlałka OSPPE i dodaje: „Jubileusz ma nas znowu przyprowadzić do źródła czyli do Matki Najświętszej Królowej Polski, żebyśmy odnowili swoje życie, stąd chcemy przez ten rok motywować nasze serca”.

W odpowiedzi na duchowy dar paulini prześlą wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej jako znak, że jest Ona „Diamentem w Żywej Koronie Maryi”.

Do pobrania jest także specjalna aplikacja „Diament z korony”, dzięki której można złożyć dar duchowy i otrzymywać codziennie specjalną myśl maryjną.

Szczegółowe informacje o Roku Jubileuszowym znajdują się na stronie koronamaryi.pl.

I.Tyras, Radio Jasna Góra/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego – wydanie główne 08.09.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Audio Aktualności \ Audio Magazyn Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 8.09.2016

◊  

W Magazynie:„Żywa korona Maryi – Rok Jubileuszowy 300-lecia koronacji Matki Bożej Częstochowskiej – Radio Jasna Góra.

Słuchaj:      

inizio pagina

Msza przy grobie św. Jana Pawła II - 8 września 2016 r.

◊  

Mszy przewodniczył i homilie wygłosił ks. Zbigniew Zieliński, biskup pomocniczy diecezji gdańskiej. 

inizio pagina