Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

10/09/2016

Działalność papieska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież na audiencji: człowiek łudzi się swą wolnością, a jest niewolnikiem

◊  

„Odkupienie to słowo mało używane, ma ono jednak zasadnicze znaczenie, ponieważ oznacza najbardziej radykalne wyzwolenie, jakiego mógł dokonać Bóg dla nas, dla całej ludzkości i całego stworzenia” – mówił Franciszek na dzisiejszej audiencji jubileuszowej. Tym razem skupił się on na relacji między miłosierdziem i odkupieniem. 

"Wydaje się, że dzisiejszy człowiek nie lubi już myśleć o byciu wyzwolonym i zbawionym za sprawą interwencji Boga. Dzisiejszy człowiek łudzi się bowiem swoją wolnością jako siłą, która może wszystko. I nawet się tym chlubi. Ale w rzeczywistości tak nie jest. Ileż złudzeń sprzedaje się pod pretekstem wolności i ile nowych form niewolnictwa tworzy się dziś w imię fałszywej wolności! Tyle niewolnictwa! Robię to, co chcę robić, zażywam narkotyki, bo tak mi się podoba... Są niewolnikami. Stają się niewolnikami w imię wolności. Wszyscy znamy takich ludzi, którzy skończyli potem na bruku. Potrzebujemy, by Bóg nas wyzwolił od wszelkich form obojętności, egoizmu i samowystarczalności" - powiedział Papież.

Franciszek przypomniał, że Jezus stając się jednym z nas, nie tylko przyjął naszą ludzką naturę, ale wyniósł nas, tak iż możemy się stać dziećmi Bożymi. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie pokonał śmierć i grzech, by wyzwolić nas spod jego władzy. 

"Wszystko, co on przyjął, zostało też przez Niego odkupione, wyzwolone i zbawione. Oczywiście, to prawda, że w naszym życiu przechodzimy też przez próby i czasami cierpimy z tego powodu. Jednak w takich chwilach mamy skierować nasze spojrzenie na Jezusa ukrzyżowanego, który cierpi dla nas i z nami. Jest to pewny dowód tego, że Bóg nas nie opuszcza. Nie zapominajmy jednak, że w cierpieniach i prześladowaniach, podobnie jak w codziennym bólu zawsze jesteśmy wyzwalani miłosierną ręką Boga, która nas podnosi ku sobie i prowadzi nas do nowego życia" - powiedział Franciszek.

Papież podkreślił, że miłość Boga jest bezgraniczna. Nieustannie możemy odkrywać nowe znaki, świadczące o Jego trosce o nas. Przekonujemy się, że On chce do nas dotrzeć i iść przed nami. 

„Przez całe nasze życie, choć naznaczone jest ono słabością grzechu, towarzyszy nam spojrzenie Boga, który nas kocha. Ileż stron Pisma Świętego mówi nam o obecności, bliskości i czułości Boga wobec każdego człowieka, zwłaszcza maluczkich, ubogich i udręczonych! Bóg darzy wielką czułością i miłością najsłabszych i odrzuconych przez społeczeństwo. Im bardziej jesteśmy w potrzebie, z tym większym miłosierdziem na nas spogląda. Litościwie nam współczuje, bo zna nasze słabości. Zna nasze grzechy i przebacza nam. Zawsze nam przebacza. Tak dobry jest nasz Ojciec. Dlatego drodzy bracia i siostry, otwórzmy się na Niego, przyjmijmy Jego łaskę! Ponieważ, jak mówi Psalm «U Pana jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie»” (130,7) - powiedział Ojciec Święty.

kb/ rv

inizio pagina

Papież do Polaków na audiencji jubileuszowej

◊  

Główną myśl dzisiejszej katechezy Papież wyraził też w słowie do Polaków, którzy uczestniczyli w jubileuszowej audiencji. 

"Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków. Bracia i siostry, dzisiejsza audiencja jubileuszowa przypomina nam, że w naszych trudnościach, zmartwieniach i bólach nie jesteśmy sami. Blisko nas jest zawsze Bóg Odkupiciel. Swoim Słowem umacnia nas i wspiera. Wyzwala z grzechu, podnosi ku sobie i prowadzi nas do nowego życia. Zawsze ufajmy Jego miłosierdziu. Wam wszystkim z serca błogosławię" - powiedział Franciszek.

kb/ rv

inizio pagina

Zielonoświątkowcy u Papieża

◊  

„Jedność rodzi się na wspólnej drodze” – powiedział Papież, witając pastora Giovanniego Traettino z Ewangelicznego Kościoła Pojednania. Jak właśnie podano do wiadomości, Ojciec Święty przyjął go w czwartkowe popołudnie w domu św. Marty w towarzystwie sześciu innych pastorów. Giovanni Traettino wyjaśnia, że była to rewizyta, do której czuł się zobowiązany po tym, jak dwa lata temu Franciszek odwiedził go w Casercie, gdzie żyje jedna z największych wspólnot zielonoświątkowych we Włoszech. 

Franciszek poznał pastora Traettino jeszcze w Buenos Aires. Są przyjaciółmi od 10 lat, stąd wizyta liderów wspólnot ewangelicznych miała charakter całkowicie prywatny. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, podczas której Papież i protestanccy goście, na znak jedności, trzymali się za ręce. Pastor zauważył, że dzięki tak spokojnej i przyjacielskiej atmosferze, dialog międzyreligijny nabrał nieoczekiwanego przyspieszenia. „ Papież Franciszek sprawił iż Kościół zrobił duży krok na przód dzięki temu również we wspólnocie ewangelicznej wzrasta poczucie tego dialogu” – powiedział pastor Traettino.

Ze swej strony Ojciec Święty dodał, że tego typu spotkania z protestantami, waldensami, czy też patriarchą Cyrylem, są potrzebą jego serca i podejmuje to spontanicznie. Podkreślił też, że w historii wydarzyły się rzeczy, które oddaliły od siebie chrześcijan, jednak „gdy ma się za sobą trudną przeszłość, to trzeba poprosić o przebaczenie. Więcej nawet – trzeba to zrobić w stylu Boga, który nie pamięta uraz” – zauważył Franciszek.

dg/ rv

inizio pagina

ŚwiatUkraina: obchody 25-lecia odnowienia struktur kościelnych

◊  

Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie obchodzi dzisiaj rocznicę 25-lecia odnowienia struktur kościelnych po upadku komunizmu w dawnym Związku Radzieckim. Centralnym wydarzeniem była Msza św. sprawowana w katedrze lwowskiej, której przewodniczył kard. Tarcisio Bertone. Uroczystą liturgię poprzedziła procesja ulicami miasta z relikwiami bł. Jakuba Strzemię.   

Lwowskie obchody odnowienia struktur Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie, połączone zostały z dorocznymi uroczystościami ku czci bł. Jakuba Strzemię. Jest on patronem miasta i archidiecezji, pierwszym biskupem halickim i założycielem biskupstwa lwowskiego w XIV wieku.

Tak o swojej wizycie we Lwowie mówi kard. Bertone: „Papież powiedział mi, abym przekazał swoje pozdrowienia, modlitwę i błogosławieństwo dla Lwowa i dla diecezji łacińskich na Ukrainie, które obchodzą 25-lecie odnowienia struktur Kościoła łacińskiego na Ukrainie. Przesłanie jakie przynoszę, nie może być inne jak to: żyć autentycznie mottem Lwowa Leopolis semper fidelis, czyli zachęta do wytrwania w wierności Kościołowi i wierności skale jaką jest Chrystus”.  

Kard. Bertone poświęcił także otwarty we Lwowie-Brzuchowicach Dom Opieki św. Zygmunta Gorazdowskiego, w którym opiekę znajdą osoby starsze i chore oraz kapłani emeryci. Gość z Watykanu spotkał się także z młodzieżą zgromadzoną na 15. Diecezjalnych Dniach Młodych, które trwają od piątku do niedzieli na terenie kompleksu seminaryjnego we Lwowie-Brzuchowicach.

M. Krawiec SSP, Ukraina/ rv

inizio pagina

Półwysep Arabski: masowy napływ chrześcijan opatrznościowy

◊  

Dla arabskich muzułmanów Zachód to świat pozbawiony wartości. Są przekonani, że to oni muszą teraz zapełnić tę duchową próżnię islamem – uważa bp Camillo Ballin, wikariusz apostolski dla Arabii Północnej. Ten włoski kombonianin od 47 lat jest misjonarzem w krajach muzułmańskich. Jego posługa duszpasterska niewiele ma jednak wspólnego z misją. Jak sam wyznaje, w ciągu 47 lat nie nawrócił ani jednego muzułmanina. Przez wszystkie te lata tylko 4 czy 5 razy zgłosili się do niego muzułmanie, którzy chcieli przyjąć chrześcijaństwa. Dwaj z nich byli szpiegami, którzy mieli sprawdzić, czy włoski misjonarz liczy się z koranicznym prawem. Odstępstwo od islamu jest tam bowiem karane śmiercią. 

Na Półwyspie Arabskim bp Ballin posługuje wśród milionowych rzesz katolickich migrantów, którzy przybyli tam za pracą. W Arabii Saudyjskiej jest ich ok. 107 tys. Tam jednak kapłani nie mają wstępu, nie można sprawować sakramentów ani posiadać Pisma Świętego, różańca czy medalika. W Kuwejcie, na trzy miliony mieszkańców, katolików jest 350 tys. Do swej dyspozycji mają jedynie dwa kościoły. W 2012 r. podczas audiencji dla emira Kuwejtu Benedykt XVI poprosił o możliwość wybudowania trzeciego kościoła. Rząd przyznał teren pod budowę. Oburzyli się jednak fundamentaliści; zażądali nie tylko cofnięcia pozwolenia, ale również zburzenia istniejących już świątyń, bo tak nauczał Mahomet. Sprawa została przedłożona jednemu z największych autorytetów islamu, wielkiemu muftemu Arabii Saudyjskiej. Abdul Aziz ibn Abdullah przyznał rację kuwejckim radykałom i opowiedział się za zburzeniem wszystkich kościołów. Bp Ballin wspomina tę historię z wielkim żalem, bo jak zauważa nikt się wtedy nie ujął za chrześcijanami na Półwyspie Arabskim. Najbardziej wpływowy imam świata muzułmańskiego wzywa do burzenia kościołów, a świat zbywa to milczeniem. Zdaniem włoskiego biskupa misyjnego owo milczenie świata to jeden z aspektów codziennego krzyża chrześcijan w krajach arabskich.

Bp Ballin jest przekonany, że ta masowa obecność chrześcijan w geograficznym sercu islamu nie jest przypadkowa. Pan Bóg ma w tym swoje plany, podobnie jak w męczeństwie misjonarek miłości w Jemenie czy zabójstwie ks. Jacques’a Hamela we Francji. Chrześcijanie w krajach Zatoki Perskiej to ubodzy, wyzyskiwani i znieważani migranci. O Chrystusie nie mogą wspomnieć ani słowem. Jedyne co im pozostaje, to dawać świadectwo nauczaniu Jezusa: miłujcie się wzajemnie. „Ja jestem pewien, że nasi wierni, choć nie zdają sobie z tego sprawy, zostali tu przysłani przez Boga, aby uobecniać Jego miłość w sercu islamu” – powiedział wikariusz apostolski dla Arabii Północnej w wywiadzie dla włoskiego tygodnika Tempi.

kb/ rv, tempi

inizio pagina

Sakra biskupia nowego administratora apostolskiego w Jerozolimie

◊  

W katedrze rodzimej diecezji Bergamo we Włoszech święcenia biskupie przyjął dziś o. Pierbatista Pizzaballa. Do niedawna był on kustoszem Ziemi Świętej. Z woli Ojca Świętego został administratorem apostolskim sede vacante Jerozolimy. Dwaj poprzedni łacińscy patriarchowie tego miasta byli Arabami. 

Działalność duszpasterską o. Pierbattisty Pizzaballi wyróżniała równowaga oraz umiejętności strategiczne i dyplomatyczne w skomplikowanej mediacji między Izraelem i władzami palestyńskimi. Jego głos był jednym z najbardziej słuchanych w skomplikowanym świecie polityczno-religijnym Ziemi Świętej. To jemu Papież Franciszek powierzył organizację watykańskiego spotkania z prezydentami Izraela i Palestyny w 2014 r.

W herbie biskupim abp Pizzaballi widzimy mur otaczający Jerozolimę, a nad nim kopułę Grobu Świętego, Wieżę Dawida i kopułę obecnego meczetu. Ponieważ również dzisiaj Jerozolima pozostaje domem modlitwy wszystkich narodów, a te trzy miejsca odwołują się do różnych tradycji religijnych, której w niej współistnieją. Obrane motto biskupie brzmi: „Sufficit tibi gratia mea – wystarczy ci mojej łaski” (z 2 Listu św. Pawła do Koryntian 12, 9). Gdyż jak mówi bp Pizzaballa: „W Ziemi Świętej krzyżują się różnego rodzaju trudności i podziały: między Kościołami, religiami i żyjącymi tam narodami. Trudności wydają się zawsze ogromne i nieprzekraczalne. Kościół w Ziemi Świętej nie ma jednak ani środków, ani władzy. Ma tylko Chrystusa i Jego Łaskę. Taki jest powód wyboru motta: mieć świadomość, że nasza misja polega na świadczeniu o Łasce, której jako pierwsi dostąpiliśmy i że zawsze od niej należy zaczynać – wyjaśnia bp Pizzaballa.

md/ rv

inizio pagina

Szwajcaria: zebranie Konferencji Biskupów

◊  

Biskupi Szwajcarii wypowiedzieli się w sprawie prób wprowadzenia w tym kraju zakazu noszenia burki. Zbiera się tam podpisy popierające społeczną inicjatywę wpisania do konstytucji federalnej zakazu zasłaniania twarzy w miejscach publicznych. 

Na 313. zgromadzeniu zwyczajnym Szwajcarskiej Konferencji Episkopatu, które odbyło się w dniach 5-6 września w benedyktyńskim klasztorze w Fischingen, stwierdzono, że jest to oznaką braku poczucia bezpieczeństwa, którą należy brać na serio. Przypomniano, że wolność religijna gwarantuje w Szwajcarii swobodę noszenia odzieży i symboli religijnych w miejscach publicznych. Jednak zdaniem hierarchów ubiór nie powinien nigdy przeszkadzać w identyfikacji osób dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i pokojowego współistnienia.

Po zgromadzeniu zwyczajnym katoliccy biskupi odbyli w tymże klasztorze w Fischingen dwa dni skupienia razem z członkami Rady Federacji Kościołów Protestanckich Szwajcarii. Umożliwiło to przyjacielską wymianę i pogłębiony dialog teologiczny. Wspólnie zastanawiano się, jak międzynarodowe studia ekumeniczne mogą znaleźć zastosowanie w tym kraju.

Szwajcarscy biskupi informują też, że grupa robocza „Islam” przygotowuje publikację broszury informacyjnej na temat miłosierdzia w trzech religiach monoteistycznych: judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Dokument powinien ukazać się jeszcze tej jesieni na zakończenie Roku Miłosierdzia.

Następne spotkanie Konferencji Biskupów Szwajcarii zaplanowano na 9 marca przyszłego roku w Bernie. Będzie to dzień poświęcony wnioskom praktycznym płynącym z posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”.

md/ rv, ces

inizio pagina

Cyryl I modli się o pokój na wschodnich rubieżach Rosji

◊  

Patriarcha moskiewski modlił się o pokój w świecie i między Rosją a Stanami Zjednoczonymi oraz o zachowanie środowiska naturalnego. Cyryl udał się do Cieśniny Beringa na wyspę Ratmanowa, wysuniętą najdalej na wschód państwa, zaledwie 3750 metrów od granicy z USA na wyspie Kruzensterna. 

Patriarcha Cyryl przyleciał na wyspę Ratmanowa śmigłowcem, a następnie przez zabagnioną tundrę dotarł na poduszkowcu do krzyża postawionego na wschodnim wybrzeżu wyspy. Pod krzyżem modlił się o pokój na świecie i przezwyciężenie nieporozumień między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. W modlitwie za Rosję wypowiedział słowa: „żeby Pan pomógł nam zebrać myśli i przezwyciężyć dzielący nas grzech”.

Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia prosił również Boga o  zachowanie  stworzenia, żeby grzech ludzki nie doprowadził do zatracenia piękna natury, podarowanego przez Boga.

Oprócz służby pogranicznej na wyspie Ratmanowa w całej historii przebywało nie więcej niż 50 ludzi.

W. Raiter, Moskwa/ rv

inizio pagina

Rada Kościołów Bliskiego Wschodu wybrała przewodniczących

◊  

Zebrana w Ammanie w Jordanii Rada Kościołów Bliskiego Wschodu wybrała swoich przewodniczących. Jest ich czterech, odpowiednio dla wspólnot orientalnych, prawosławnych, katolickich i ewangelickich. Zostali wybrani syriacki patriarcha Antiochii Ignacy Efrem II, grecki patriarcha tego samego miasta Jan X, chaldejski patriarcha Babilonu Louis Raphael Sako oraz pastor Narodowego Ewangelickiego Kościoła Bejrutu, Habib Badr. Do tego dochodzi Sekretarz Generalny zgromadzenia, którym został maronita, ks. Michel Jalkh.

tm/ rv

inizio pagina

Kolumbia: spotkanie sieci „Kościoły i górnictwo”

◊  

Trwa trzecie już spotkanie międzynarodowej sieci „Kościoły i górnictwo” (hiszp. Iglesias y Minería). Odbywa się ono w Bogocie, stolicy Kolumbii, a uczestniczą w nim przedstawiciele wspólnot chrześcijańskich i ruchów społecznych z Ameryki Łacińskiej. Razem tworzą oni 45-osobową grupę z 12 krajów, zajmującą się problematyką górniczą z ekologicznego, socjalnego i teologicznego punktu widzenia.

Nadmierny rozwój przemysłu wydobywczego w tej części świata wpływa negatywnie zwłaszcza na biedniejsze populacje oraz na środowisko naturalne. Sieć „Kościoły i górnictwo” zajmuje się więc ujawnianiem poważnych szkód czynionych ubogim i naturze. Ponadto organizacja ta stara się rozwiązywać zaistniałe problemy i szuka rozwiązań alternatywnych dla nieetycznego wydobycia surowców. Jej uczestnicy pragną także pogłębiać myśl teologiczną i duchowość w powiązaniu z tematyką ekologiczną.

tm/ rv, or

inizio pagina

PolskaOjciec Święty podziękował Kościołowi w Polsce za zbiórkę

◊  

Na ręce przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego Ojciec Święty skierował podziękowanie za zaangażowanie polskich katolików w zbiórkę na rzecz Ukrainy.

„Papież Franciszek serdecznie dziękuje wszystkim biskupom diecezjalnym i ich współpracownikom za przeprowadzenie zbiórki i zachętę do ofiarności, a wszystkim, którzy w geście ludzkiej solidarności wsparli finansowo ten cel, za ich wspaniałomyślność” – czytamy w liście. Zbiórkę na rzecz Ukrainy w odpowiedzi na papieski apel przeprowadzono we wszystkich kościołach Europy w niedzielę, 24 kwietnia. 

S. Tasiemski, KAI/ rv

inizio pagina

Bp Solarczyk: uczestniczymy w procesie wychowawczym pokoleń

◊  

To dobra okazja, by uświadomić sobie, że wszyscy uczestniczymy w procesie wychowawczym kolejnych pokoleń – powiedział biskup Marek Solarczyk o rozpoczynającym się jutro VI Tygodniu Wychowania. Jego hasło nawiązuje do obecnego Roku Jubileuszowego i brzmi: „Wychowanie naśladowaniem miłosiernej miłości Boga”.

Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej jest przekonany, że jest to apel skierowany do całego społeczeństwa: „Każdy z nas przez przykład swojego życia, przez szacunek dla tych, którzy podejmują tę troskę w domach czy szkołach, może to dzieło wesprzeć. Dzieło wychowania ma z jednej strony pomóc młodemu człowiekowi odkryć te dary, które Pan Bóg mu ofiarowuje i są znakiem Jego miłości, ale mają go również nauczyć niesienia tej miłości, tej troski, wrażliwości na drugiego człowieka w jego życiu i przez jego życie.” – powiedział hierarcha.

Tydzień Wychowania obchodzony jest zawsze w nawiązaniu do wspomnienia świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży.

S. Tasiemski, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego – wydanie główne 10.09.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Audio Aktualności \ Audio Magazyn Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 10.09.2016

◊  

W magazynie: „Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie” – rozmowa z ks. Dariuszem Drążkiem, rektorem Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie – Radio Watykańskie

Słuchaj:       

inizio pagina