Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

11/09/2016

Działalność papieska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaAnioł Pański: Zabiorę się i pójdę do mego ojca

◊  

Kiedy Bóg przebacza, zapomina o naszych grzechach, dosłownie traci pamięć – mówił Franciszek w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Papież odniósł się do czytanego dziś w liturgii 15. rozdziału Ewangelii św. Łukasza. Jest to rozdział miłosierdzia. Trzema przypowieściami Jezus odpowiada na szemrania faryzeuszów i uczonych w Piśmie, którym nie podoba się, że styka się On z grzesznikami. Są to przypowieści o zagubionej owcy, odnalezionej drachmie i synu marnotrawnym. Wszystkie one pokazują, że postawą Boga jest otwarcie na grzeszników. Wspólnym elementem tych trzech przypowieści jest natomiast radość.

 „Pasterz zwołał przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła» (w. 6); kobieta sprasza przyjaciółki i sąsiadki mówiąc: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam» (w. 9); Ojciec mówi do syna: «trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się» (w. 32). W pierwszych dwóch przypowieściach nacisk został położony na radość tak nieogarniona, że trzeba się nią dzielić z przyjaciółmi i sąsiadami. W trzeciej przypowieści akcent położony jest na święto wypływające z serca miłosiernego ojca i rozciągające się na cały jego dom” – powiedział Ojciec Święty. 

Franciszek zauważył, że przypowieści te ukazują nam radość i świętowanie samego Boga z powodu nawrócenia grzesznika. Tym też jest przeżywany obecnie Jubileusz.

 „Najbardziej porusza, ponieważ ukazuje nieskończoną miłość Boga przypowieść o ojcu, który przytula do siebie i obejmuje odnalezionego syna. Uderzająca jest nie tyle smutna historia młodego mężczyzny, który popada w ruinę, ale jego zdecydowane słowa: «Zabiorę się i pójdę do mego ojca» (w. 18). Droga powrotna do domu jest drogą nadziei i nowego życia. Bóg nieustannie czeka aż wyruszymy w drogę, czeka na nas cierpliwie, widzi nas, gdy jesteśmy jeszcze daleko, wybiega nam naprzeciw, obejmuje nas, całuje i przebacza nam. Taki jest Bóg, taki jest nasz Ojciec” – powiedział Ojciec Święty. 

Mówiąc z kolei o mocy Bożego przebaczenia, Franciszek podkreślił, że wymazuje ono naszą przeszłość i odradza nas na nowo w miłości.

 „Bóg zapomina o przeszłości, to Jego słabość. Kiedy bierze nas w objęcia i przebacza nam, traci pamięć. Już nie pamięta, zapomina o tym, co było. Kiedy my grzesznicy nawracamy się i pozwalamy Bogu, by nas odnalazł, nie spotkamy się z wyrzutami i surowością, bo Bóg zbawia, przyjmuje do domu z radością i w świątecznej atmosferze. Sam Jezus w mówi w dzisiejszej Ewangelii: w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Postawię wam jedno pytanie: Czy myśleliście kiedykolwiek o tym, że ilekroć przystępujemy do konfesjonału, w niebie jest radość i święto? Pomyśleliście o tym? To bardzo piękne” – powiedział Papież. 

 Franciszek zauważył, że to nauczanie Jezusa wlewa w nas wielką nadzieję. Okazuje się bowiem, że nie ma grzechu, z którego nie moglibyśmy powstać i nie ma takiego człowieka, którego nie udałoby się uratować. Bo Bóg nigdy nie przestaje pragnąć naszego dobra, nawet wtedy, gdy grzeszymy – dodał Papież.

kb/ rv

inizio pagina

Papież zaniepokojony kryzysem w Gabonie

◊  

Po odmówieniu wraz z wiernymi modlitwy Anioł Pański Franciszek wyraził zaniepokojenie sytuacją w Gabonie. Ten niewielki, niespełna 2-milionowy kraj w Afryce Zachodniej przeżywa poważny kryzys demokratyczny. Opozycja zakwestionowała wyniki niedawnych wyborów prezydenckich, które jej zdaniem zostały sfałszowane. Doszło do poważnych zamieszek.

 „Chciałbym zachęcić do szczególnej modlitwy w intencji Gabonu, który przeżywa okres poważnego kryzysu politycznego. Powierzam Panu ofiary starć i ich rodziny. Łączę się z biskupami tego umiłowanego afrykańskiego kraju, aby zachęcić strony konfliktu do odrzucenia wszelkiej przemocy i zawsze dążyć do wspólnego dobra. Zachęcam wszystkich, a szczególnie katolików, aby byli budowniczymi pokoju respektując prawo, w dialogu i braterstwie” – powiedział Ojciec Święty. 

kb/ rv

inizio pagina

Beatyfikacja ks. Bukowińskiego Apostoła Kazachstanu

◊  

Od dziś ks. Władysław Bukowiński – apostoł Kazachstanu i więzień sowieckich łagrów – jest czczony jako błogosławiony. Wspomniał o tym Papież po niedzielnej modlitwie Anioł Pański.

„Dziś w Karagandzie w Kazachstanie, został ogłoszony błogosławionym Władysław Bukowiński, kapłan i proboszcz, prześladowany za swą wiarę. Ileż ten człowiek wycierpiał! W życiu zawsze okazywał wielką miłość dla najsłabszych i najbardziej potrzebujących, a jego świadectwo jawi się jako przeobfitość uczynków  miłosierdzia względem duszy i względem ciała” – powiedział Ojciec Święty. 

Ks. Bukowiński urodził się w Berdyczowie na dzisiejszej Ukrainie. Przyjął święcenia w 1931 r. w archidiecezji krakowskiej, z której jeszcze przed wojną wyjechał pracować duszpastersko w Łucku na Wołyniu. Aresztowany przez sowieckich najeźdźców, ponad 13 lat spędził w więzieniach i obozach. Potem zesłano go do Karagandy. W Kazachstanie pozostał do końca życia, by nieść pomoc duchową katolikom, tak polskim, jak też innych narodowości. Pełnił posługę kapłańską także wtedy, gdy mu tego zabraniano. Zmarł w 1974 r.

Beatyfikacji w Karagandzie przewodniczył w imieniu Papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego kard. Angelo Amato tak mówił o nowym błogosławionym:

 „W czasie prześladowań religijnych, pośród cierpień fizycznych i moralnych, ks. Bukowiński znajdował obronę w mocnej wierze w Boga i Jego Opatrzność. W 1940 r. w Łucku, jak sam opowiadał, zapytany w więzieniu przez prowadzącego przesłuchania ateistę, co teraz robi, odpowiedział: «Modlę się». Ten krzyknął: «Tu nie wolno się modlić!». A ks. Bukowiński na to: «Dobrze. W przyszłości będę się modlił tak, żeby nikt tego nie zauważył». Świadkowie zgodnie potwierdzają, że prowadził życie kapłańskie także w więzieniu. Wiele się modlił. Zrobił sobie paciorki różańca z chleba, a krzyżyk z drutu. W święta śpiewał wbrew zakazowi pieśni religijne. Franciszkanin o. Grabski relacjonuje, że codziennie po drodze do pracy w kopalni prosił go, by mu opowiadał historię św. Franciszka. Obóz stał się dla ks. Bukowińskiego amboną, z której uczył miłości do Boga i pojednania z bliźnimi. Często mawiał: «Wiara kruszy mury». Gdy w 1955 r. można było wrócić do kraju, odmówił, by służyć wiernym w Kazachstanie, gdzie brakowało księży, podczas gdy w Polsce było ich wielu. Był misjonarzem w całej republice kazachskiej. Spowiadał, odprawiał Mszę, chrzcił, katechizował. Był wśród upokorzonych i uciśnionych człowiekiem nadziei, przekonanym, że Kościół na Wschodzie się odrodzi, a przede wszystkim, że Rosja powróci do Chrystusa” – powiedział kard. Amato. 

ak, kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatAlbania: dziękczynienie za kanonizację Matki Teresy

◊  

W Albanii i Kosowie dobiegają końca uroczystości dziękczynne za kanonizację największej córki tej ziemi Matki Teresy z Kalkuty. Dziś Msze w tej intencji są tam odprawiane we wszystkich kościołach. Wczoraj natomiast odbyło się dziękczynienie ogólnokrajowe.

Główne uroczystości miały miejsce w Dieceji Vau Dejes, w której to kościół kateralny jest pod wezwaniem św. Matki Teresy z Kalkuty. Na uroczystą mszę św. przybyli nuncjusz apostolski, episkopat i duchowieństwo Albanii, politycy i dyplomaci na czele z prezydentem republiki Albani Bujar Nishani. Ta Msza dziękczynna, była też okazją do pożegnania nuncjusza. Abp Ramiro Moliner Ingles po 8 latach kończy swoją posługę dyplomatyczną w tym kraju.

We Mszy św. uczestniczyły tysiące wiernych. Przewodniczący Episkopatu Arcybiskup Szkodry Angelo Masafra mówił, że Matka Teresa jest powodem wielkiej dumy dla każdego Albańczyka. „Jesteśmy dumni, że naród albański dał światu osobę o tak otwartym sercu, ale nie możemy być tylko dumni – mówił hierarcha – musimy i my otwierać serca na potrzebujących, na ludzi, którzy są daleko od Boga. Matka Teresa zachęca nas do większego zaangażowania na rzecz biednych i opuszczonych”. Prezydent z kolei podkreślił, że Matka Teresa może być przykładem nie tylko dla wierzących i katolików, swoją postawą pokazuje, że małe czyny, przepełnione miłością mogą przemienić nas samych i świat wokół nas. 

o. A. Michoń, Albania

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego – wydanie główne 11.09.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Magazyn Radia Watykańskiego – 11.09.2016

◊  

W Magazynie: „Prawda w nas, prawda o nas, prawda Dekalogu” – rozmowa z o. Michałem Leganem OSPPE oraz prof. Adamem Regiewiczem – Radio Fiat, Częstochowa

Słuchaj:         

inizio pagina

Przegląd wydzarzeń tygodnia - 11 września 2016 r.

◊  

Słuchaj:       

inizio pagina