Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

12/09/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapieska homilia: podziały niszczą Kościół

◊  

„Diabeł ma dwa potężne rodzaje broni, żeby niszczyć Kościół: podziały i pieniądze” – mówił Papież podczas porannej Mszy w kaplicy swojej watykańskiej rezydencji. Nawiązując do czytania z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian przypomniał, że od samego początku miały miejsce „podziały ideologiczne czy teologiczne, które rozdzierały Kościół. Diabeł rozsiewa zazdrości, ambicje, idee, które dzielą, czy też chciwość”. Tak jak po wojnie „wszystko jest zniszczone i diabeł odchodzi zadowolony, a my naiwni dajemy mu się nabrać. To brudna wojna podziałów, która jest jak terroryzm” – dodał Ojciec Święty. Wyjaśnił, że chodzi o terroryzm plotek, języka, który zabija, „rzuca bombę, niszczy”, a sprawca pozostaje w cieniu. 

„Podziały w Kościele nie dają wzrastać Królestwu Bożemu, nie pozwalają dobrze zobaczyć, jaki jest Pan. Podziały sprawiają, że widać jednych występujących przeciw drugim. Zawsze przeciw! Nie ma oliwy jedności, balsamu jedności. Ale diabeł idzie dalej, nie tylko do wspólnoty chrześcijańskiej, ale wprost do źródła chrześcijańskiej jedności. I to właśnie ma miejsce tu, w Koryncie. Paweł gani Koryntian, bo podziały dochodzą aż do źródła jedności, czyli do celebracji eucharystycznej”.

W przypadku Koryntian podziały między bogatymi i biednymi uwidaczniały się właśnie podczas Eucharystii. Jezus – podkreślił Franciszek – „modlił się do Ojca o jedność, a diabeł stara się ją zniszczyć aż do tego punktu”. 

„Proszę was, byście zrobili wszystko co możliwe, żeby nie niszczyć Kościoła podziałami, czy to ideologicznymi, czy związanymi z chciwością i ambicją, czy też z zazdrością. A przede wszystkim, byście modlili się i strzegli źródła, samych korzeni jedności Kościoła, który jest Ciałem Chrystusa, a my codziennie celebrujemy Jego ofiarę w Eucharystii”.

Papież zwrócił uwagę, że apostoł pisał o podziałach wśród Koryntian przed dwoma tysiącami lat, ale jego słowa pozostają nadal aktualne. 

„To Paweł może powiedzieć nam wszystkim, może powiedzieć dzisiejszemu Kościołowi: « Bracia, nie pochwalam was za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu!» (1 Kor 11, 17). Tak, Kościół zebrany razem, ale wśród podziałów, ku gorszemu! Aby brudzić Ciało Chrystusa w celebracji eucharystycznej! A tenże Paweł mówi nam w innym miejscu: «Kto spożywa i pije Ciało i Krew Chrystusa niegodnie, wyrok sobie spożywa i pije» (por. 1 Kor 11, 29). Prośmy Pana o jedność Kościoła, o to, by nie było podziałów. I o jedność także u źródła Kościoła, którą jest właśnie ofiara Chrystusa, codziennie przez nas celebrowana”.

W papieskiej Mszy w kaplicy Domu św. Marty uczestniczył też arcybiskup senior meksykańskiego miasta San Luis Potosí, blisko 95-letni Arturo Antonio Szymański Ramírez (ur. 17 stycznia 1922 r.). Franciszek przypomniał, że uczestniczył on w Soborze Watykańskim II, a obecnie mimo podeszłego wieku pomaga jeszcze duszpastersko w parafii. Abp Szymański Ramírez, którego ojciec był Polakiem, już podczas Soboru poznał się i zaprzyjaźnił z przyszłym św. Janem Pawłem II, dwa lata starszym od niego. Obaj zostali biskupami w wieku 38 lat.

ak/ rv

inizio pagina

Papież uczestniczy w obradach Rady Kardynałów

◊  

W Domu św. Marty rozpoczęło się 16. już posiedzenie Rady Kardynałów, która pomaga Papieżowi w reformie Kurii Rzymskiej. Obrady potrwają do środy 14 września. Od ostatniego spotkania w czerwcu reforma watykańskich instytucji przybrała już konkretną postać. Franciszek ustanowił dwie wielkie dykasterie, które grupują po kilka dotychczasowych. Są to Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia oraz Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. 

Choć głównym zadaniem Rady jest pomoc w reformie Kurii Rzymskiej, kardynałowie doradzają też Papieżowi w innych sprawach. Jak ujawnił w wywiadzie dla portalu Crux kard. Oswald Gracias, Franciszek konsultuje z nimi do 80 proc. swych decyzji, w tym oficjalne dokumenty czy nominacje. Indyjski kardynał zauważa, że Ojciec Święty uczestniczy w całości obrad, z wyjątkiem środy rano, kiedy musi być na audiencji ogólnej. Ponadto członkowie Rady razem spożywają posiłki.

Arcybiskup Bombaju podkreśla, że po piętnastu sesjach atmosfera obrad stała się już bardzo otwarta, do tego stopnia, że kardynałowie wyrażają też krytyczne opinie, jeśli odnoszą wrażenie, że jakieś słowa czy czyny Papieża były nieodpowiednie. Hinduski hierarcha zaznacza jednak, że on sam nie czyni tego publicznie. Wykorzystuje w tym celu przerwy na kawę, które dają okazję do porozmawiania w cztery oczy. Zastrzega, że nie jest to przejaw braku lojalności, lecz rzeczywista pomoc Papieżowi, aby otrzymywał on informację zwrotną. Kard. Gracias przyznaje, że często Franciszek ma już wyrobione stanowisko i trudno jest go przekonać, choć i to się zdarza.

kb/ rv, crux

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaWzrasta świadomość potrzeby ochrony nieletnich przed nadużyciami

◊  

W Watykanie dobiegły końca obrady Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. Jej członkowie przygotowali dla Papieża projekt wytycznych dotyczących zapobiegania nadużyciom. Podsumowano też niedawne dokonania Kościoła na tym polu. Z jednej strony dotyczą one edukacji i wprowadzania niezbędnych mechanizmów ochrony. Z drugiej obejmują różnorodną pomoc dla ofiar nadużyć. W tym kontekście zwrócono uwagę na potrzebę ustanowienia we wszystkich Kościołach lokalnych dorocznego dnia modlitwy i pokuty. Ojciec Święty zwrócił się już w tej sprawie do wszystkich episkopatów.

Członkowie Papieskiej Komisji wyrazili też zadowolenie z niedawnego motu proprio Papieża Franciszka, umożliwiającego pociąganie do odpowiedzialności biskupów i innych przełożonych kościelnych, którzy nie wywiązali się ze swych obowiązków w zakresie ochrony nieletnich. Był to zawsze jeden z najważniejszych postulatów Komisji.

W zakończonych właśnie obradach uczestniczył ks. prof. Hans Zollner SJ z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Jego zdaniem w całym Kościele widać już skutki podjętych na tym polu działań. 

„Widzimy, że w wielu regionach świata, gdzie do tej pory nie mówiło się o nadużyciach i zapobieganiu im, teraz angażuje się w tę sprawę wielu ludzi wewnątrz Kościoła i poza nim. I okazuje się, że w tych regionach Kościół nieraz najaktywniej się tym zajmuje i robi najwięcej w tym kierunku, również dzięki szkołom katolickim, całemu systemowi edukacyjnemu oraz pracy z młodzieżą i rodzinami. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy się podzielić tak wieloma podjętymi już działaniami, które świadczą moim zdaniem o większym uświadomieniu sobie tego problemu na szczeblu ogólnoświatowym”.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatCOMECE: firma Apple powinna zapłacić zaległe podatki

◊  

Wyegzekwowanie zaległych podatków od firmy Apple jest wymogiem sprawiedliwości społecznej. Takie stanowisko zajęła Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) w sprawie kontrowersyjnych ulg podatkowych. Międzynarodowe korporacje, które inwestują i działają w całej Europie, mają ogromne zyski dzięki wynegocjowanym niskim stopom procentowym.

Na przykład w Luksemburgu rząd „kupował” przychylność wielkich firm, oferując im przywileje podatkowe w zamian za ulokowanie siedziby w tym kraju. Podobna praktyka jest w Irlandii. W oparciu o porozumienie zawarte z rządem Apple płacił tam zaledwie 1 proc. podatku, przy obowiązującej regularnie stawce 12,5 proc.

Sprawę wzięła w swoje ręce Unia Europejska, wyznaczając 13 mld euro jako sumę, którą Apple ma zwrócić Irlandii. Na tyle wyliczyła zaległe podatki duńska komisarz UE ds. konkurencji Margrethe Vestager. „Kraje członkowskie nie mogą udzielać pomocy wybranym firmom; ta praktyka jest nielegalna w świetle prawa Unii Europejskiej” – oświadczyła Vestager. 

To postanowienie wspiera Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. W wydanym niedawno oświadczeniu COMECE wzywa państwa członkowskie do równego traktowania wszystkich przedsiębiorców. Ustalanie bowiem niższych stóp procentowych dla wpływowych koncernów sprzeciwia się sprawiedliwości społecznej. Jest też wbrew zasadom wolnego rynku, ponieważ osłabia konkurencyjność mniejszych firm. COMECE zauważa, że „w sytuacji rosnącego ubóstwa praktyki, które pozwalają korporacjom zapłacić niewiele lub nawet nic, są niezrozumiałe dla obywateli”. Te rażące przywileje podatkowe wpływają bezpośrednio na nierówność dochodów i bogacenia się społeczeństwa. W wyniku tego klasa średnia ulega ciągłej degradacji, natomiast bogatsi cieszyć się mogą coraz większymi przychodami. COMECE wzywa zatem wszystkie zaangażowane podmioty do współpracy „na rzecz większej sprawiedliwości podatkowej”.

dg/ rv, la stampa 

inizio pagina

Ponad milion Meksykanów: nie tzw. małżeństwom homoseksualnym

◊  

Ponad milion Meksykanów wyszło na ulice, by zaprotestować przeciw proponowanej tam legalizacji tzw. „małżeństw homoseksualnych”. Polemiki na ten temat trwają już od maja, kiedy prezydent Enrique Peña Nieto zapowiedział projekt wniesienia poprawki do art. 4 meksykańskiej konstytucji, by umożliwić zawarcie „małżeństwa” również parom homoseksualnym.

Propozycję tę ma rozpatrzyć senat. Zaraz po jej wysunięciu ukonstytuował się Narodowy Front na rzecz Rodziny (Frente Nacional po la Familia). Jego rzecznik prasowy Rodrigo Ivan Cortes stwierdził, że małżeństwo nie jest kwestią związku uczuciowego, ale trzeba na nie patrzeć od strony dzieci. A one, aby wzrastać, potrzebują środowiska rodzinnego, w którym obecni będą matka i ojciec. Cortes dodał, że państwo świeckie, jakim jest Meksyk, nie ma prawa naruszać wolności religijnej ani narzucać społeczeństwu ideologii.

Manifestacje przeciw legalizacji tzw. „małżeństw homoseksualnych” odbyły się 10 września w 122 miastach Meksyku. Prasa określiła je jako bezprecedensowe. Podkreśla się, że tak masowych protestów nie było tam od lat 30. ubiegłego wieku, czyli od powstania tzw. cristeros, którzy bronili wiary katolickiej prześladowanej przez władze. Na 24 września zaplanowano już krajowy marsz w bronie naturalnej rodziny, który przejdzie ulicami meksykańskiej stolicy.

ak/ rv

inizio pagina

Biskupi USA: tworzyć istoty ludzko-zwierzęce rażąco nieetyczne

◊  

„Niemoralne jest tworzenie nowych organizmów, w stosunku do których nasze zobowiązania etyczne i prawne są niejasne”. Tymi słowami biskupi Stanów Zjednoczonych wzywają Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) do rezygnacji z projektu tworzenia ludzko-zwierzęcych hybryd.

Eksperyment ma być finansowany przez rząd i polega na wprowadzeniu ludzkich komórek macierzystych do zarodków zwierzęcych, w tym przypadku myszy lub szczurów. W wyniku tego ma powstać tzw. chimera, która byłaby wykorzystywana do testowania leków i pobierania narządów. Z tak przedmiotowym podejściem nie zgadzają się hierarchowie, określając tę praktykę jako „rażąco nieetyczną”. 

Biskupi dodają, też że nawet gdyby eksperyment się nie powiódł, to od początku zakłada on wykorzystywanie ludzkich embrionów. Tymczasem już w 2000 r. Papieska Akademia Życia wyraźnie stwierdziła „na podstawie pełnej analizy biologicznej, że żywy embrion ludzki – od momentu zjednoczenia gamet – jest człowiekiem”. Stąd też jako „jednostka ludzka ma prawo do własnego życia; a w związku z tym każda interwencja, która nie jest na korzyść zarodka, narusza to prawo”.

Tworzenie hybryd będzie miało nie tylko poważne konsekwencje moralne, ale i prawne. Taka istota „nie będzie należeć w pełni ani do rasy ludzkiej, ani zwierzęcej, trudno więc określić, czy przysługiwać mu będą podstawowe prawa ludzkie” – piszą hierarchowie USA, przestrzegając przed tak oczywistą degradacją człowieka. Ponadto finansowanie projektu ze środków rządowych jest nielegalne w świetle nowelizacji ustawy Dickeya, która zabrania korzystania z funduszy federalnych do tworzenia embrionu ludzkiego lub niszczenia go w celach badawczych.

dg/ rv 

inizio pagina

PolskaPoznań: krajowe spotkanie Domowego Kościoła

◊  

W Poznaniu odbyło się spotkanie podsumowujące rok pracy Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Uczestniczyły w nim wszystkie pary diecezjalne.

Jedna z nich to Marta i Tomasz Chadamikowie ze Skierniewic. Zaznaczyli oni, że była to okazja do wymiany doświadczeń, „jak w poszczególnych diecezjach przepracowujemy temat Światowych Dni Młodzieży czy Roku Miłosierdzia, to, jakie kto ma pomysły, jakie rzeczy robi w danych diecezjach – naprawdę niesamowite bogactwo pomysłów. Tego typu spotkania są szansą, żeby się ubogacić nawzajem. Można też zweryfikować, co się sprawdziło w danej diecezji, a co nie. To taka właśnie wymiana doświadczeń” – powiedzieli małżonkowie ze Skierniewic. 

W spotkaniu uczestniczył też delegat episkopatu ds. Ruchu Światło-Życie, abp Adam Szal. W tym roku Domowy Kościół zorganizował 450 serii rekolekcji, w tym 140 15-dniowych, które są podstawą jego charyzmatu.

S. Tasiemski, KAI/ rv

inizio pagina

Rozpoczął się proces beatyfikacyjny dr Kazimierza Hołogi

◊  

W Nowym Tomyślu rozpoczął się proces beatyfikacyjny dr. Kazimierza Hołogi. Sługa Boży urodził się w 1913 r. w Poznaniu w rodzinie wielodzietnej. Po studiach na tamtejszym uniwersytecie i II wojnie światowej w 1951 r. trafił do Nowego Tomyśla, gdzie kierował szpitalem powiatowym. Zasłynął jako wybitny lekarz. W swojej pracy i w życiu kierował się zawsze zasadami etyki i wiary, do której publicznie się przyznawał. Zmarł w Nowym Tomyślu 12 września 1958 r. O znaczeniu świadectwa życia tego kandydata do chwały ołtarzy mówił metropolita poznański. 

„Dla pracowników służby zdrowia niech będzie przewodnikiem, jak z wiary w Boga czerpać inspirację do pełnienia posługi wobec cierpiących; dla ludzi robiących karierę zawodową – przykładem, jak nie skupiać się na własnych sukcesach, ale zachowywać wdzięczność wobec Boga; dla ludzi nauki – ilustracją, jak harmonijnie łączyć osiągnięcia naukowe z wyznawaną wiarą; a dla wszystkich wiernych – jak nie stracić ufności w Bożą miłość nawet w cierpieniu i śmierci” – stwierdził abp Stanisław Gądecki. 

Dr Kazimierz Hołoga jest wzorem dla wielu ludzi, zwłaszcza świeckich, pragnących żyć Ewangelią w codzienności. Postulatorem jego procesu beatyfikacyjnego jest ks. dr Krzysztof Różański.

S. Tasiemski, KAI/ rv

inizio pagina

Gniezno: spotkanie Stowarzyszenia Misjologów Polskich

◊  

Misja św. Wojciecha trwa nadal. Rozmawiają o tym w Gnieźnie członkowie Stowarzyszenia Misjologów Polskich. Miejsce spotkania wybrano nieprzypadkowo. Okazją jest 1050. rocznica Chrztu Polski. Zjazd potrwa do 14 września. 

Uczestnicy spotkania dyskutują o współczesnym kształcie misjologii w Polsce. Liczba powołań, również misyjnych, maleje. Dlatego tak ważne jest docieranie do osób świeckich.

„Teraz jest dyskusja, czy może dać szanse np. świeckim misjonarzom albo wolontariuszom– mówi gospodarz gnieźnieńskiego zjazdu, ks. Franciszek Jabłoński. – Na misje jedzie nie tylko ksiądz, ale jedzie tam z rodziną, ta rodzina jedzie z dziećmi, jedzie ktoś stanu wolnego. I takie ekipy ewangelizują świat. Myślę, że to jest przyszłość Kościoła misyjnego” – dodaje misjolog.

„Takim pozytywnym sygnałem mogą być Światowe Dni Młodzieży – mówi sekretarz Stowarzyszenia Misjologów Polskich, ks. Grzegorz Wita. – Odkrycie, że świat przybył i ten świat jest inny, różnobarwny, a zarazem jest taki przyjazny, sprawia, że coś się zaczyna i myślę, że jest już zasianych wiele takich misyjnych i misjonarskich powołań, które w swoim czasie dojrzeją. Jest większe zainteresowanie, które można rozwijać chociażby przez zakładanie ognisk kół misyjnych dorosłych, młodzieży i dzieci” – tłumaczy ks. Wita.

Stowarzyszenie powstało w 2007 r. i skupia około 40 osób. Takie zjazdy są organizowane co roku.

J. Malińska, Gniezno / rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego – wydanie główne 12.09.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 12.09.2016

◊  

W Magazynie: „Prześladowania Kościoła w Rosji, Białorusi, Somalii, Jordanii, Maroku, Kazachstanie” – felietony ks. Marcina Dąbrowskiego ze Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Słuchaj:         

inizio pagina