Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

14/09/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaMsza za ks. Hamela: za pokusą apostazji i prześladowaniami stoi szatan

◊  

"Pierwsi chrześcijanie wyznawali wiarę, płacąc za to swoim życiem. Proponowano im apostazję, a gdy odmawiali, zabijano ich. To samo dzieje się również dziś. Chrześcijanie są dziś zabijani, torturowani, więzieni, zarzynani, bo nie chcą wyrzec się Jezusa Chrystusa" – mówił Papież na porannej Mszy w kaplicy swej watykańskiej rezydencji. Tym razem miała ona charakter szczególny, bo została odprawiona za ks. Jacquesa Hamela, francuskiego kapłana, któremu 26 lipca muzułmańscy terroryści obcięli głowę, gdy sprawował Eucharystię.

Franciszek wpisał jego śmierć w kontekst męczeństwa wielu innych chrześcijan, którzy własnym życiem płacą cenę za wierność Chrystusowi i Jego nauczaniu. Ich pierwowzorem jest sam Chrystus, pierwszy męczennik. 

„W Krzyżu Jezusa Chrystusa – dziś Kościół obchodzi święto Krzyża Jezusa Chrystusa – w pełni rozumiemy tajemnicę Chrystusa, tę tajemnicę wyniszczenia, bliskości z nami. Jak mówi św. Paweł: «On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej» (Flp 2, 6-8). To jest tajemnica Chrystusa. Jest to tajemnica, która staje się męczeństwem dla zbawienia człowieka. Jezus Chrystus jest pierwszym męczennikiem, pierwszym, który dał za nas swoje życie. I od tej tajemnicy Chrystusa rozpoczyna się cała historia chrześcijańskiego męczeństwa, od pierwszych wieków, aż po dzień dzisiejszy”.

Ojciec Święty wskazał też na prawdziwe źródło inspiracji islamskich terrorystów i wszystkich, którzy domagają się od chrześcijan apostazji. Jest nim szatan. 

„Chrześcijanie, którzy dziś cierpią więzienie, śmierć czy tortury, by nie wyrzec się Jezusa Chrystusa, pokazują okrucieństwo tych prześladowań. To okrucieństwo, które chce wymusić apostazję jest – nazwijmy to po imieniu – szatańskie. Jakże byłoby dobrze, gdyby wszystkie wyznania religijne powiedziały, że zabijanie w imię Boga jest szatańskie”.

Papież zauważył, że ks. Hamela zarżnięto na Krzyżu – kiedy sprawował ofiarę Krzyża Chrystusa. Był człowiekiem dobrym, łagodnym, braterskim, zawsze dążył do pokoju, a został zamordowany jakby był zbrodniarzem. To właśnie jest szatańskim aspektem prześladowań – powiedział Franciszek. 

„W tym człowieku, który przyjął swe męczeństwo przy ołtarzu wraz z męczeństwem Chrystusa, jedna rzecz daje mi do myślenia. W tej trudnej chwili, pośród tej tragedii, kiedy widział, co go czeka, ten człowiek łagodny, dobry, żyjący w braterstwie, nie stracił jasności umysłu i jasno oskarżył zabójcę, ujawniając jego imię. Powiedział jasno: «Idź precz, szatanie!». Oddał życie za nas, oddał życie, by nie wyprzeć się Jezusa. Oddał życie w ofierze samego Jezusa na ołtarzu i z tego miejsca oskarżył sprawcę prześladowań: «Idź precz, szatanie!»”.

Na zakończenie homilii Franciszek zachęcił do modlitwy do ks. Jacquesa Hamela, który jest męczennikiem, a zatem i błogosławionym. Niech on nam wyjedna łagodność, braterstwo, pokój, a także odwagę mówienia prawdy, że zabijanie w imię Boga jest szatańskie.

kb/ rv

inizio pagina

Ordynariusz Rouen: Papież nakazał nam czcić wizerunki ks. Hamela

◊  

W porannej Eucharystii z Papieżem uczestniczyła 80-osobowa delegacja diecezji Rouen z jej ordynariuszem bp. Dominique’iem Lebrunem. Nie było niestety naocznych świadków męczeństwa, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia nie mogli przybyć do Rzymu. Jeszcze przed Mszą Franciszek poprosił biskupa, by ustawił na ołtarzu zdjęcie ks. Hamela. A po Eucharystii polecił, by wizerunek ten był czczony również w kościołach. „Gdyby ktoś wam mówił, że tak nie wolno, powiedzcie, że Papież wam pozwolił” – podkreślił Ojciec Święty. 

Wczoraj pielgrzymi z Rouen przekazali brewiarz ks. Hamela do rzymskiej bazyliki św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej. Z woli Jana Pawła II ten wzniesiony ku czci św. Wojciecha kościół jest rzymskim sanktuarium nowych męczenników. W przyszłym tygodniu delegacja z Rouen uda się na międzyreligijne spotkanie w Asyżu, gdzie podzieli się doświadczeniami relacji z wyznawcami islamu po zabójstwie ks. Hamela.

Bp Lebrun przyznał, że zainteresowanie postacią zamordowanego kapłana stale rośnie. Jego grób nawiedzają codziennie rzesze wiernych. Ponadto w całej Francji odnotowano po zamachu w Rouen pewne ożywienie religijne. Więcej ludzi chodzi do kościoła, choć większy jest też lęk przed zamachami. Rozmawiając z dziennikarzami bp Lebrun przyznał, że te obawy są w pełni uzasadnione. W sferze psychicznej lęk jest wyczuwalny, ale w głębi ducha jest teraz więcej męstwa – powiedział francuski biskup. Przyznał, że sytuacja ta przywodzi mu na myśl postawę Jana Pawła II, który przybył do Rzymu z Polski, gdzie były prześladowania, a przy tym to właśnie on przekonywał wszystkich, by wyzbyli się lęku.

kb/ rv

inizio pagina

Ojciec Święty na audiencji: uczmy się od Jezusa miłosierdzia

◊  

„Przebaczenie Kościoła musi być równie hojne, jak przebaczenie Jezusa na krzyżu i Maryi z Nim zjednoczonej”. Ten tweet Ojca Świętego łączy dzisiejsze święto Podwyższenia Krzyża i jutrzejsze wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Bolesnej z tematem papieskiej katechezy na audiencji ogólnej, którym są słowa Chrystusa: „Uczcie się ode Mnie” (Mt 11, 29). Franciszek zwrócił uwagę, że w tym Roku Jubileuszowym 

„na całym świecie pielgrzymi przechodzą przez Bramę Miłosierdzia otwartą w katedrach, sanktuariach i wielu kościołach, w szpitalach, więzieniach. Dlaczego przechodzą przez tę Bramę Miłosierdzia? Aby znaleźć Jezusa, znaleźć przyjaźń z Nim, znaleźć ukojenie, które daje tylko Jezus. Droga ta wyraża nawrócenie każdego ucznia, który wyrusza, by naśladować Jezusa. A polega ono zawsze na odkryciu miłosierdzia Boga, które jest nieskończone i niewyczerpalne. Wielkie jest miłosierdzie Pana. Zatem przechodząc przez Drzwi Święte wyznajemy, że «w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat» (Jan Paweł II, encyklika „Dives in misericordia”, 7)”.

Ojciec Święty przytoczył słowa Chrystusa: „Weźcie moje jarzmo” (Mt 11, 29). Przypomniał, że „jarzmo, które noszą ubodzy i uciśnieni, jest tym samym, które On niósł przed nimi; dlatego jest to brzemię lekkie”. 

„A dlaczego Jezus może to mówić? Bo stał się wszystkim dla wszystkich, bliskim wszystkim, zwłaszcza najuboższym! Był pasterzem wśród ludzi, wśród ubogich, cały dzień pracował z nimi. Nie był księciem. Źle jest dla Kościoła, kiedy pasterze stają się książętami, oddalonymi od ludzi, od najuboższych. Tych pasterzy Jezus ganił i o nich mówił ludziom: «Róbcie to, co wam mówią, ale nie to, co czynią»”.

Papież zachęcił, by w chwilach zmęczenia i rozczarowania, jakie zdarzają się nam w życiu, pamiętać „te słowa Pana, które dają nam wiele pociechy i pomagają zrozumieć, czy angażujemy nasze siły w służbie dobra. Pan nas uczy, by nie bać się pójść za Nim, gdyż nadzieja, jaką w Nim pokładamy, nie zostanie zawiedziona” – dodał Franciszek. 

„Jesteśmy zatem wezwani, by uczyć się od Niego, co to znaczy żyć miłosierdziem, żeby być narzędziami miłosierdzia. Żyć miłosierdziem to czuć, że potrzebujemy miłosierdzia, a kiedy odczuwamy potrzebę przebaczenia, pociechy, Jezusowego miłosierdzia, uczymy się być miłosierni dla innych. Kiedy utkwimy spojrzenie w Synu Bożym, rozumiemy, jak długą drogę musimy jeszcze przebyć. Ale jednocześnie rozbudza to w nas radość, bo wiemy, że idziemy z Nim i nigdy nie jesteśmy sami. Zatem odwagi! Głowa do góry! Nie dajmy sobie odebrać radości z tego, że jesteśmy uczniami Pana. Ktoś powie: «Ależ ojcze, jestem grzesznikiem, jestem grzesznicą, jak mogę dać sobie radę?». – „Pozwól, by Pan patrzył na ciebie, otwórz swe serce, odczuj na sobie Jego spojrzenie, Jego miłosierdzie, a twoje serce napełni się radością, radością przebaczenia, gdy zbliżysz się, by prosić o przebaczenie”.

ak/ rv

inizio pagina

Ojciec Święty na audiencji do Polaków

◊  

Do dzisiejszego święta Papież nawiązał, pozdrawiając pielgrzymów różnych języków, w tym także Polaków. 

„Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, dzisiaj obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Wpatrujmy się często w Krzyż, na którym Jezus, Syn Boży umarł dla naszego zbawienia. Ten święty Znak jest odpowiedzią Boga na zło i grzech człowieka. Jest to odpowiedź miłości, miłosierdzia i przebaczenia. Ukazujmy Krzyż całemu światu, wysławiajmy Go w naszych sercach, domach i wspólnotach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” – powiedział Ojciec Święty.

ak/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaRada Kardynałów o reformie kolejnych dykasterii Kurii Rzymskiej

◊  

W Watykanie zakończyło się posiedzenie Rady Kardynałów, która pomaga Papieżowi w reformie Kurii Rzymskiej. Tym razem skupiono się na kongregacjach ds. duchowieństwa, biskupów i edukacji katolickiej oraz na Papieskiej Radzie ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

W jednej z sesji uczestniczył prefekt Kongregacji ds. Biskupów kard. Marc Ouellet. Zastanawiano się nad ideałem biskupa, z uwzględnieniem jego cech zarówno duszpasterskich, jak i duchowych. Rozmawiano też o watykańskiej dyplomacji, o formacji i zadaniach nuncjuszy, ze szczególnym uwzględnieniem ich odpowiedzialności przy wyborze kandydatów na biskupów.

Purpuraci zapoznali się ponadto z przebiegającą już reformą Kurii i watykańskich mediów. Kardynałowie Pell i O’Malley zdali relację z działalności podlegających im dykasterii, które zajmują się odpowiednio finansami i ochroną nieletnich. Następne spotkanie Rady Kardynałów odbędzie się od 12 do 14 grudnia.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatWlk. Brytania: reforma szkolnictwa wesprze szkoły katolickie

◊  

„Pragnę usunąć przeszkody, które ograniczają otwieranie szkół katolickich” – zadeklarowała nowa premier Wielkiej Brytanii. Theresa May przedstawiła reformę edukacji na poziomie gimnazjum, dużo miejsca poświęcając szkołom wyznaniowym. Stanowią one bowiem aż jedną trzecią wszystkich brytyjskich placówek oświatowych.

Szkoły katolickie to aż 10 proc. wszystkich szkół publicznych w Wielkiej Brytanii, a ich ocena przez organizację ewaluacji placówek edukacyjnych Ofsted zwykle mieści się między „dobrą” a „nadzwyczajną”. Są one bardzo popularne i zazwyczaj otrzymują więcej podań o przyjęcie, niż mają miejsc.

Tworzenie nowych szkół zostało jednak zablokowane, gdy weszła w życie legislacja nakazująca placówkom wyznaniowym, by co najmniej 50 proc. ich uczniów należało do innego wyznania. „Jestem głęboko przekonana, że nie jest właściwe odbierać rodzinom możliwość posyłania swych dzieci do szkoły, która kieruje się podzielanymi przez nich wartościami” – podsumowała tę kwestię premier Wielkiej Brytanii. Teresa May pragnie zmienić dotychczasowe prawo także w celu skupienia się przede wszystkim na oferowaniu obywatelom edukacji dobrej jakości. Powiedziała więc, że „słuszne jest zachęcać wspólnoty religijne – zwłaszcza takie, które odniosły sukces, jak to ma miejsce w przypadku katolików – do podejmowania działań kreujących wartość naszych szkół”.

tm/ rv, sir

inizio pagina

Kościół w Laosie bogatszy o 3 nowych kapłanów i 17 męczenników

◊  

„To historyczny moment dla naszego Kościoła, prawdziwy rok łaski” – powiedział wikariusz apostolski w Laosie. Bp Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun wyraził wielką radość z powodu przewidzianych na piątek 16 września święceń trzech nowych kapłanów oraz mającej się odbyć 11 grudnia beatyfikacji 17 laotańskich męczenników. 

Wśród nowych błogosławionych są księża, zakonnicy i świeccy, m.in. pierwszy laotański kapłan Joseph ThaoTien oraz pierwszy lokalny katechista Paul Thoj Xyooj. Zostali oni zamordowani między 1954 a 1970 r. przez komunistycznych partyzantów z Pathet Lao.

Po wielu latach twardych rządów komunistycznych Kościół w Laosie ma nadzieję na nawiązanie współpracy z władzami tego kraju. Odwilż polityczna i otwarcie granic to zmiany, których Laotańczycy doświadczają dopiero od kilkunastu lat. Dzięki temu w zbliżających się uroczystościach beatyfikacyjnych będą mogli wziąć udział biskupi z sąsiednich krajów i wysłannik papieski kard. Orlando Quevedo z Filipin. „Będzie to dla nas czas pełnej komunii ze Stolicą Apostolską i Kościołem powszechnym – podkreślił wikariusz apostolski. – Jesteśmy wdzięczni Papieżowi, że beatyfikacja odbędzie się w Laosie. To wielki dar dla nas wszystkich” dodał bp Ling.

dg/ rv 

inizio pagina

Nikaragua: biskupi apelują o wyrzeczenie się przemocy

◊  

Ocena sytuacji w kraju przed zbliżającymi się wyborami oraz apel o wyrzeczenie się przemocy to główne punkty listu pasterskiego biskupów Nikaragui. Episkopat wskazuje w nim na pewne trudności i anomalie, jakie pojawiły się w kontekście najbliższych wyborów, wzbudzając tym samym różnorodne reakcje w tamtejszym społeczeństwie. Przypominają przy tym, że w obecnej sytuacji każdy z obywateli winien zdecydować się na oddanie głosu w zgodzie z własnym sumieniem i w sposób wolny. 

Biskupi wskazują, że głosowanie jest prawem, stąd też decyzję o tym, czy wziąć w nim udział, każdy musi podjąć indywidualnie. Podkreślają, że zgodnie z nauką społeczną Kościoła katolik powinien opowiedzieć się za taką opcją, która pomoże budować społeczeństwo bardziej sprawiedliwe. Musi ona być nastawiona przede wszystkim na dobro wspólne społeczeństwa, umacniając w Nikaragui system demokratyczny  i pluralistyczny.

Episkopat odnosi się także do pojawiających się tam ostatnio często sytuacji kryzysowych i napięć społecznych. „Łatwo jest popaść w pokusę przemocy, ale ona nigdy nie rozwiąże konfliktów” – czytamy w liście. Biskupi wzywają zatem wszystkich Nikaraguańczyków do działania w sposób pokojowy, szanując przyjęte przez każdego człowieka opcje osobiste i wyzbywając się tego wszystkiego, co narusza integralność fizyczną czy moralną innych osób. „Pokój jest darem Boga, ale również owocem sprawiedliwości i porozumienia między ludźmi” – napisali w liście pasterskim biskupi Nikaragui.

lg/ rv

inizio pagina

PolskaProf. Chazan: życie ludzkie to nie przeszkoda do szczęścia

◊  

„Życie ludzkie nie może być przeszkodą do szczęścia” – powiedział prof. Bogdan Chazan podczas konferencji prasowej obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Stop Aborcji”. Jej przedstawiciele opowiedzieli o korzyściach, jakie przyniesie ustawa chroniąca życie poczęte, która w najbliższych tygodniach trafi pod obrady Sejmu. Dopuszcza ona stosowanie aborcji jedynie w przypadku zagrożenia życia matki i ma zrównać prawa dziecka nienarodzonego z tymi, jakimi cieszą się ci, którzy się już narodzili.

Profesor zwrócił uwagę na wadliwe postrzeganie życia ludzkiego: „Podejście, jakie w tej chwili istnieje, to zabić człowieka wraz z jego niepełnosprawnością, żeby nie drażnił wrażliwych oczu. Życie ma być lekkie, łatwe, przyjemne, a jeżeli dziecko ma to zmienić – zniszczmy dziecko. A więc życie ludzkie staje jako przeszkoda do szczęścia” – stwierdził prof. Chazan.

Pod projektem ustawy pełniej chroniącej życie ludzkie podpisało się 450 tys. obywateli. Trafi on pod obrady jednego z dwóch najbliższych posiedzeń Sejmu. Posłom zaprezentuje go Joanna Banasiuk z „Ordo Iuris”.

S. Tasiemski OP, KAI/ rv

inizio pagina

Kampania „Przekażmy sobie znak pokoju” rozmywa wymogi Ewangelii

◊  

„Wyrażamy przekonanie, że katolicy nie powinni brać udziału w kampanii «Przekażmy sobie znak pokoju», gdyż rozmywa ona jednoznaczne wymagania Ewangelii”. Stwierdzenie to znajduje się w komunikacie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. 

Biskupi podkreślają: „Kościół nigdy nie dzieli ludzi według orientacji seksualnej, ale uświadamia wszystkim, że jako stworzeni «na obraz i podobieństwo Boga» są ukochanymi dziećmi Bożymi, siostrami i braćmi w Chrystusie, i stąd cieszą się równą godnością (...) Szacunek dla godności każdej osoby jest jednak nie do pogodzenia z szacunkiem dla samych czynów homoseksualnych”. 

Prezydium KEP wskazuje, że „zło jest złem nie dlatego, że zostało przez kogoś zabronione, ale dlatego, że – jako niezgodne z planem Bożym – szkodzi człowiekowi. Kościół zaś – jak dobra matka – musi jasno nazywać je po imieniu”.

S. Tasiemski OP, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego – wydanie główne 14.09.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 14.09.2016

◊  

W magazynie: „Wiara w życiu Kresowiaków” – Radio Doxa, Opole.

Słuchaj:       

inizio pagina