Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

15/09/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaOjciec Święty do włoskich biblistów: ludzka godność a bogactwa

◊  

O godności człowieka mówił Ojciec Święty na audiencji dla Włoskiego Towarzystwa Biblijnego. Zorganizowało ono od 12 do 16 września w auli Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie 44. Krajowy Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa Stwórcy z Księgi Rodzaju: „Uczyńmy człowieka – mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 26-27). Jest on poświęcony relacji między mężczyzną a kobietą w Piśmie Świętym. Papież przypomniał, że wiele mówił o tym św. Jan Paweł II w pamiętnym cyklu katechez środowych, które wygłosił na początku swego pontyfikatu. Franciszek podkreślił, że z faktu, iż zostaliśmy stworzeni przez Boga na Jego obraz i podobieństwa, wynika wielka godność wszystkich ludzi, tak mężczyzn, jak i kobiet. 

„Jest jednak możliwość, że ta godność, udzielona nam przez Boga, może się zdegradować. Mówiąc to językiem piłkarskim, człowiek może «sam sobie strzelić gola». Dzieje się tak wtedy, gdy negocjujemy tę godność, kiedy wpadamy w bałwochwalstwo, kiedy robimy w naszym sercu miejsce dla bożków. Podczas wyjścia z Egiptu, kiedy lud się niecierpliwił, bo Mojżesz opóźniał swój powrót z góry Synaj, był kuszony przez diabła i zrobił sobie bożka (por. Wj 32). A bożek był ze złota. Wszystkie idole mają w sobie coś ze złota!”.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że wskazuje to na „siłę pociągania, jakie mają w sobie bogactwa. Człowiek traci swą godność, kiedy w jego sercu bogactwa zajmują miejsce Boga”. 

„Natomiast Bóg dał nam tę godność, że jesteśmy Jego dziećmi. Stąd też pytanie: Jak mogę dzielić się tą godnością, tak by rozwijała się ona w pozytywnej wzajemności? Jak mogę to czynić w taki sposób, żeby drugi człowiek czuł się godny? Jak mogę «zarażać» godnością? Kiedy ktoś pogardza, segreguje, dyskryminuje, to wtedy nie «zaraża» godnością, ale czyni coś wręcz przeciwnego. Dobrze nam zrobi często stawiać sobie pytania: Jak przyjmuję moją godność? Jak daję jej wzrastać? I dobrze będzie nam zrobić też rachunek sumienia, aby odkryć, czy i kiedy nie «zarażamy» godnością naszego bliźniego”.

ak/ rv

inizio pagina

Msza u św. Marty: nie jesteśmy sierotami

◊  

W świecie, który doświadcza wielkiego kryzysu sieroctwa, my chrześcijanie mamy Matkę, która nam towarzyszy i nas chroni – mówił Papież na porannej Eucharystii w kaplicy swej watykańskiej rezydencji. W homilii podjął refleksję nad dzisiejszym wspomnieniem liturgicznym Matki Bożej Bolesnej. Zwrócił uwagę na Jej cierpienie i upokorzenie pod krzyżem Chrystusa, gdzie, jak zauważył, urągano Jej jako matce przestępcy i buntownika. 

„Maryja słyszała te docinki. Doświadczała strasznego upokorzenia. Słyszała też, jak ważni ludzie, jak pewni kapłani, których szanowała ze względu na ich kapłaństwo, mówili: «Zejdź z krzyża, jeśli jesteś taki cwany, no zejdź!». A Ona stała tam przy swoim nagim Synu. Maryja tak bardzo cierpiała, ale nie odeszła. Nie wyparła się swego Syna! To było Jej Ciało” – mówił Ojciec Święty.

Papież podzielił się również swymi doświadczeniami z posługi w więzieniach w Buenos Aires. Spotykał tam zawsze długą kolejkę kobiet, które czekały u wejścia. 

„Były to matki. Ale nie wstydziły się. Ich dzieci, ciało z ich ciała, były wewnątrz. Kobiety te cierpiały nie tylko wstyd – «Popatrzcie tylko, cóż to przeskrobał jej synek» – ale doświadczały też okrutnych upokorzeń, kiedy kontrolowano je przed wejściem do więzienia. Lecz były to matki. Przychodziły spotkać się z tym, który jest ciałem z ich ciała. Podobnie i Maryja. Była ze swoim Synem i tak bardzo cierpiała” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek przypomniał też o obietnicy Jezusa, który zapewnił, że nie zostawi nas sierotami. Na Krzyżu dał nam Maryję za Matkę. 

„My, chrześcijanie, mamy Matkę, tę samą, co Jezus. Mamy Ojca, tego samego, co Jezus. Nie jesteśmy sierotami. Ona rodzi nas właśnie pośród tych wielkich cierpień. Jest to prawdziwe męczeństwo. Z przeszytym sercem godzi się zrodzić nas wszystkich w tej właśnie chwili cierpienia. Od tej chwili Ona staje się Matką, od tej chwili jest naszą Matką, która się nami opiekuje i nie wstydzi się nas. Ona nas broni” – powiedział Ojciec Święty.

Papież przypomniał, że mistycy wschodni pierwszych wieków zalecali skrywać się pod płaszcz Matki Bożej w chwilach duchowych trudności. Wiedzieli, że pod ten płaszcz diabeł się nie dostanie, bo Maryja jako Matka nas ochroni. Tą radą inspiruje się antyfona znana również na Zachodzie: „Sub Tuum praesidium” – „Pod Twoją obronę”.

Zdaniem Franciszka szukanie pomocy u Maryi jest szczególnie ważne w naszej epoce, która cierpi na wielki kryzys sieroctwa. „Niech Duch Święty, ten Przyjaciel, który towarzyszy nam w drodze, Paraklet, Obrońca, którego posłał nam Pan, pomoże nam zrozumieć tę wielką tajemnicę macierzyństwa Maryi” – dodał Papież.

kb/ rv

inizio pagina

Papieski dokument „O zgodność między Kodeksami”

◊  

„De concordia inter Codices” – „O zgodność między Kodeksami”. Tymi słowami rozpoczyna się opublikowany dziś dokument „motu proprio”, którym Ojciec Święty wprowadza pewne poprawki do Kodeksu Prawa Kanonicznego, ogłoszonego przez Jana Pawła II w 1983 r. Mają one na celu uzgodnienie jego norm z tymi, które zawiera wydany przez tego samego Papieża siedem lat później, w roku 1990, Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich. Pierwszy obowiązuje Kościół rzymskokatolicki, a drugi – katolickie Kościoły wschodnie.

Troska Franciszka o zgodność obu Kodeksów wynika stąd, że w dzisiejszych czasach przy ciągłym przemieszczaniu się ludzi na całym świecie katolicy różnych obrządków są coraz bardziej wymieszani między sobą. Dla opieki duszpasterskiej nad nimi ważne jest przestrzegać ich tożsamości z całą jej specyfiką, stąd wprowadzone w Kodeksie Kościoła zachodniego drobne zmiany. Dotyczą one głównie przynależności do danego obrządku oraz sakramentów chrztu i małżeństwa.

Tak np. wyjaśniono, że kiedy tylko jedno z rodziców jest katolikiem, dziecko włączone jest do Kościoła katolickiego, do którego to z rodziców należy. Dodano także, iż dziecko można ochrzcić, kiedy proszą o to rodzice niekatolicy, ale doprecyzowano, że chodzi oczywiście o chrześcijan. Natomiast gdy chodzi o małżeństwo, w obrządku łacińskim może je błogosławić także diakon. Wszędzie tam, gdzie mówi o tym zachodni Kodeks Prawa Kanonicznego, dodano, że w przypadku małżeństwa między osobami, z których jedna jest obrządku łacińskiego, a druga wschodniego – czy to z Kościoła katolickiego, czy z prawosławnego – musi to być zawsze kapłan. W Kościołach wschodnich bowiem, tak katolickich, jak i prawosławnych, diakoni małżeństw nie błogosławią.

ak/ rv

inizio pagina

Audiencje prywatne Papieża Franciszka

◊  

Całe dzisiejsze przedpołudnie Franciszek spędził na audiencjach prywatnych. Przyjął kolejno metropolię Hilariona z patriarchatu moskiewskiego, nuncjusza apostolskiego w Argentynie abp Paula Tscherriga, następcę tronu emiratu Abu Zabi, którym jest książe Muhammad ibn Zaid an-Nahajan, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Filippa Grandiego, nowego ambasadora Boliwii Julio César Caballero Moreno oraz kard. Claudia Hummesa, byłego prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa.

kb/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaWatykan: spotkanie dyplomatów papieskich

◊  

W Watykanie rozpoczął się Jubileusz Papieskich Dyplomatów. Oprócz 103 nuncjuszy apostolskich do Rzymu przybyło także 5 stałych obserwatorów przy różnych instytucjach międzynarodowych. 

Duchowni od rana uczestniczą w konferencjach, a wieczorem spotkają się z Ojcem Świętym na wspólnej kolacji. Na jutro z kolei przewidziane są spotkania z pracownikami Sekretariatu Stanu i Kurii Rzymskiej oraz ambasadorami akredytowanymi przy Stolicy Apostolskiej. W sobotę 17 września dyplomaci wezmą udział w papieskiej Mszy w Domu św. Marty, na którą zaproszonych jest także 40 emerytowanych nuncjuszy. Tego też dnia po przejściu przez Drzwi Święte w Bazylice Watykańskiej duchowni spotkają się z Franciszkiem w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego. Jubileusz papieskich dyplomatów zakończy się wspólną agapą w Domu św. Marty.

dg/ rv

inizio pagina

Prawo kanoniczne w obronie życia

◊  

Papieska Komisja ds. Tekstów Prawnych opublikowała odpowiedź ważną dla poszanowania świętości życia. Jak wiadomo, Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 1041 stwierdza, że przeszkodą do przyjęcia święceń, wymagającą specjalnej dyspensy Stolicy Apostolskiej, jest m. in. fakt, iż ktoś „popełnił dobrowolne zabójstwo albo spowodował spędzenie płodu”, co dotyczy też wszystkich w tym współdziałających, albo ten, „kto poważnie i z rozmysłem zranił siebie lub innego albo usiłował odebrać sobie życie”.

Ponieważ zadano pytanie, czy przeszkoda ta dotyczy również konwertytów na katolicyzm, którzy takie czyny popełnili nie będąc jeszcze katolikami, Papieska Komisja ds. Tekstów Prawnych udzieliła odpowiedzi, że obejmuje to również czyny popełnione w czasie, gdy nie należeli oni jeszcze do Kościoła katolickiego. Szacunek dla świętości życia obowiązuje bowiem wszystkich, nie samych tylko katolików. Tę odpowiedź watykańskiej dykasterii zatwierdził Papież Franciszek, nakazując jej publikację.

ak/ rv

inizio pagina

Włochy: kolejny etap dialogu katolicko-prawosławnego

◊  

W Chieti we Włoszech rozpoczęły się obrady Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Katolicko-Prawosławnego Dialogu Teologicznego. Pracuje ona nad projektem dokumentu pod tytułem „Ku wspólnemu zrozumieniu synodalności i prymatu w służbie jedności Kościołowi”. Tematem tym Komisja zajmowała się już poprzednio na posiedzeniach w Jordanii i w Rzymie.

Obradami kierują przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch i delegat Patriarchatu Ekumenicznego abp Hiob Getcha. Duchowni oprócz prowadzenia rozmów mają okazję wspólnie uczestniczyć w liturgiach. Na sobotę 17 września zaplanowano katolicką Mszę w katedrze św. Justyna w Chieti, natomiast w niedzielę sprawowana będzie prawosławna Eucharystia w Sanktuarium Boskiego Oblicza w Manopello.

Komisję Mieszaną ds. Katolicko-Prawosławnego Dialogu Teologicznego utworzyli w 1979 r. Jan Paweł II i patriarcha Konstantynopola Dymitr I. Pierwsze posiedzenie odbyło się już w następnym roku w Grecji. Dotychczas wypracowanych zostało pięć dokumentów, poruszających kwestie zarówno teologiczne, jak i kanoniczne dotyczące współpracy obu Kościołów.

dg/ rv

inizio pagina

ŚwiatUkraina: ruszył projekt „Papież dla Ukrainy”

◊  

Ruszyło rozdzielanie pomocy w ramach projektu „Papież dla Ukrainy”. Zbiórkę pieniędzy na wsparcie jej dotkniętych wojną mieszkańców zainicjował Papież Franciszek w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Na jego apel odpowiedziało wiele wspólnot w całej Europie, w tym także w Polsce. 

W Zaporożu działa już komitet, który rozpoczął przyjmowanie i rozpatrywanie projektów pomocy humanitarnej. Na miejscu jest też przedstawiciel Caritas Internationalis, który przybył na Ukrainę z Rzymu.

Zgodnie z wolą Ojca Świętego należy odpowiedzieć na podstawowe potrzeby poszkodowanych, związane z wyżywieniem i opiekę medyczną. Tym, którzy utracili dach nad głową, trzeba także pomóc w znalezieniu i opłaceniu tymczasowego mieszkania.

Jak wyjaśnia odpowiedzialny za tę akcję biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej Jan Sobiło, „na Ukrainie jest wielki kryzys humanitarny. Ojciec Święty pragnie pomóc tym najbiedniejszym z biednych. Pomoc jest skierowana do wszystkich ludzi. Współpracujemy ze wszystkimi Kościołami chrześcijańskimi, a także ze wspólnotami niechrześcijańskimi. Starają się one dostarczyć nam bazy danych. Wiedzą, gdzie znajdują się ludzie potrzebujący. Jest to tzw. «szara strefa». Tam i blisko frontu są największe potrzeby, ale także w miastach Donieck i Ługańsk. Na tamte tereny mało organizacji humanitarnych ma możliwość dotarcia” – powiedział bp Sobiło.

Na chwilę obecną w ramach akcji pomocy „Papież dla Ukrainy” zebrano w całej Europie ok. 8 mln euro, a wciąż jeszcze napływają nowe datki.

M. Krawiec SSP, Ukraina/ rv

inizio pagina

USA: niskie zaufanie katolików do muzułmanów

◊  

Zaledwie 14 proc. amerykańskich katolików ma pozytywne spojrzenie na wyznawców islamu – wynika z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Georgetown w ramach projektu zajmującego się wpływem mediów na wzrost islamofobii. Badania przeprowadzono na grupie ponad tysiąca osób. Spośród tych, którzy znają muzułmanów osobiście, tylko jedna trzecia wyraziła się pozytywnie o religii Mahometa.

Wyniki badań wyraźnie wskazują, że spojrzenie kreowane przez chrześcijańskie media ma bezpośredni wpływ na postrzeganie muzułmanów przez katolików. Spośród czytelników głównych pism chrześcijańskich aż 60 proc. badanych stwierdziło, że islam pobudza swych wyznawców do nienawiści. Natomiast konsumenci mediów mainstreamowych podobne zdanie wyrażali znacznie rzadziej: 39 proc. w przypadku widzów Fox News i tylko 15 proc. spośród tych, którzy śledzą stację CNN. Badania wykazały też, że Amerykanie postrzegają religię Mahometa przez pryzmat ataku na World Trade Center oraz prześladowań chrześcijan w Syrii.

dg/ rv, theguardian

inizio pagina

Moskwa-Kazań: telemost o zapobieganiu aborcji

◊  

Telemost poświęcony problematyce zapobiegania aborcji połączył wczoraj studia w Moskwie i Kazaniu. Zorganizowany został przez Międzynarodowe Multimedialne Centrum Prasowe „Rosja Dzisiaj”. Udział wzięli duchowni prawosławni i muzułmańscy oraz wierni świeccy obydwu religii. 

Przewodniczący Patriarszej Komisji ds. Obrony Rodziny, Macierzyństwa i Dzieci ks. Dimitrij Smirnow nazwał obrzydliwym opłacanie przez państwo miliona tzw. legalnych aborcji. Stwierdził, że idąc śladami Lenina państwo płaci za zabijanie własnych obywateli. Powołał się na przykład Polski, w której prawo do minimum ogranicza aborcje. Podkreślił, że czerwone pasmo na fladze rosyjskiej nie powinno oznaczać krwi zamordowanych nienarodzonych. Mufti Tatarstanu Rustam Chajrullin stwierdził, że zabicie jednego nienarodzonego to jak zniszczenie całego świata.

Ekspert ds. profilaktyki antyaborcyjnej Natalia Moskwitina przedstawiła liczbę ok. 6 mln dzieci zabitych rocznie w łonie matki. Oficjalny 1 milion dotyczy jedynie aborcji dokonywanych w szpitalach państwowych. Natalia Moskwitina powiedziała, że kwitnie biznes aborcyjny, którego agitatorzy wmawiają kobietom w ciąży, że ich dziecko urodzi się niepełnosprawne albo że aborcja oznacza wolność. Sama Moskwitina, matka czworga dzieci, namawiana była przez lekarzy do zabicia przed urodzeniem trojga z nich, zagrożonych jakoby niepełnosprawnością.

Obecne na telemoście muzułmanki opowiedziały o pomocy lekarskiej, psychologicznej i materialnej udzielanej kobietom w ciąży pozbawionym oparcia w specjalnych ośrodkach religijnych dających podporę.

W ciągu ostatnich 26 lat w Rosji można zauważyć postęp i wzrost świadomości co do tego, czym jest aborcja, jakie są jej konsekwencje i jak jej zapobiegać.

W. Raiter, Moskwa/ rv

inizio pagina

Korea Południowa: brak „efektu Papieża Franciszka”

◊  

W Korei Południowej nie pojawił się tzw. „efekt Papieża Franciszka”. Po dwóch latach od pielgrzymki Ojca Świętego do tego kraju ocenia się, na ile ta wizyta wpłynęła na miejscowy Kościół. Większość badań wskazuje, że wielkie wydarzenia, np. odwiedziny Papieża w tym kraju, nie mają aż tak poważnego wpływu na ogólny stan tamtejszej wspólnoty katolickiej, jak niektórzy się spodziewali. 

Stwierdza się, że przesłanie Papieża do narodu koreańskiego zostało w dużej mierze dobrze przyjęte, zwłaszcza poza Kościołem, na co wskazuje wzrost nawróceń na chrześcijaństwo. Mimo to pewne grupy katolickie przeciwstawiają się wezwaniom Ojca Świętego do życia w ubóstwie „i dla ubogich”, traktując je jako nacechowane politycznie i promujące komunizm. Dzieje się tak również dlatego, że w większości do Kościoła należą przedstawiciele bogatszej klasy średniej. Przynależność do wspólnoty katolickiej dla wielu stanowi wciąż symbol dość wysokiego statusu socjalnego. Do tego dochodzi też wzrost w społeczeństwie koreańskim indywidualizmu i sekularyzacji, które powoli stają się zauważalne także w Kościele. To wszystko stanowi codzienność, której jedno wydarzenie – konkretnie wizyta papieska w 2014 r. – nie było w stanie zmienić.

tm/ rv, lastampa

inizio pagina

Włochy: rozpoczęcie Krajowego Kongresu Eucharystycznego

◊  

W Genui na północy Włoch rozpoczyna się dzisiaj Krajowy Kongres Eucharystyczny. Na jego program składają się wspólna modlitwa, katechezy oraz – z okazji Roku Jubileuszowego – doświadczenie wolontariatu w miejscowych dziełach miłosierdzia. Ponadto z wydarzeniem połączona też zostanie zbiórka na pomoc ofiarom niedawnego trzęsienia ziemi we Włoszech.

Zdaniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Włoch najważniejszym celem kongresu jest ponowne skupienie się na „misterium eucharystycznym jako źródle i celu życia chrześcijańskiego”. Kard. Angelo Bagnasco podkreślił, że nikt nie może zbawić się sam. Zbawicielem jest bowiem Chrystus, a my jedynie Jego współpracownikami. To ukazuje rolę Eucharystii w życiu chrześcijańskim, bo to właśnie w tym sakramencie „widzimy Jezusa, dotykamy Go i Nim się karmimy” – podkreślił metropolita Genui.

tm/ rv, l’avvenire

inizio pagina

Irlandia: arcybiskup wezwał do „krucjaty” przeciw ubóstwu

◊  

Katolicki metropolita Dublina wezwał do powzięcia zdecydowanych środków w walce z ubóstwem i bezdomnością w Irlandii. W obliczu pogarszających się warunków ekonomicznych i socjalnych kraju stwierdził on, że trzeba faktycznie nowej „krucjaty”, aby przeciwstawić się tym problemom.

Abp Diarmuid Martin wskazał, że bieda, dotykająca zwłaszcza dzieci i ludzi starszych, prowadzi do podziałów w społeczeństwie w wyniku nierówności ekonomicznych. Dodał też, iż sama pomoc państwa nie wystarczy w walce z ubóstwem. Trzeba bowiem, by ludzie stali się „zorientowani na wspólnotę, w której być obywatelem nie oznacza przyjmowania pomocy, ale też aktywne pomaganie”, jak to ujął ordynariusz Dublina.

tm/ rv, theirishtimes

inizio pagina

Kolumbia: spotkanie sieci „Kościoły i górnictwo”

◊  

Trwa trzecie już spotkanie międzynarodowej sieci „Kościoły i górnictwo” (hiszp. Iglesias y Minería). Odbywa się ono w Bogocie, stolicy Kolumbii, a uczestniczą w nim przedstawiciele wspólnot chrześcijańskich i ruchów społecznych z Ameryki Łacińskiej. Razem tworzą oni 45-osobową grupę z 12 krajów, zajmującą się problematyką górniczą z ekologicznego, socjalnego i teologicznego punktu widzenia.

Nadmierny rozwój przemysłu wydobywczego w tej części świata wpływa negatywnie zwłaszcza na biedniejsze populacje oraz na środowisko naturalne. Sieć „Kościoły i górnictwo” zajmuje się więc ujawnianiem poważnych szkód czynionych ubogim i naturze. Ponadto organizacja ta stara się rozwiązywać zaistniałe problemy i szuka rozwiązań alternatywnych dla nieetycznego wydobycia surowców. Jej uczestnicy pragną także pogłębiać myśl teologiczną i duchowość w powiązaniu z tematyką ekologiczną.

tm/ rv, or

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego – wydanie główne 15.09.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 15.09.2016

◊  

W magazynie: „Dlaczego brama nieba jest wąska” – Radio Victoria z Łowicza.

Słuchaj:       

inizio pagina

Msza przy grobie św. Jana Pawła II - 15 września 2016 r.

◊  

Mszy przewodniczył ks. bp Zbigniew Zieliński z Gdańska, a homilię wygłosił ks. bp Jacek Kiciński z Wrocławia.  

inizio pagina