Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

16/09/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież do nowych biskupów: przyciągać do Boga, nie do siebie

◊  

Mianowanych w ostatnim czasie biskupów, którzy przybyli z całego świata do Rzymu na doroczny kurs dla nich przeznaczony, Papież zachęcił do wprowadzania Bożego miłosierdzia w duszpasterstwo ich diecezji. Przypomniał, że tych, których Bóg powołuje – tak, jak np. Mojżesza czy Apostołów – zawsze przenika dreszcz szczególnej emocji. 

„Niech Bóg was broni, żebyście czynili ten dreszcz daremnym, «oswajali» go i pozbawiali jego «destabilizującej» mocy. Dajcie się «destabilizować»: to jest dobre dla biskupa. Dobrze jest dać się przeszyć miłosną znajomością Boga. Pocieszające jest wiedzieć, że On naprawdę wie, kim jesteśmy, i nie przeraża Go nasza małość. Uspokajające jest zachowywać w sercu pamięć Jego głosu, który wezwał właśnie nas pomimo naszej niewystarczalności. Obdarza pokojem zawierzenie się pewności, że to nie my, ale On doprowadzi do spełnienia to, co sam zapoczątkował” – powiedział Papież.

Dając wskazania, jak realizować duszpasterskie miłosierdzie w diecezjach, Franciszek zwrócił uwagę, że biskup musi umieć zachwycać i przyciągać do Boga. 

„Nie chodzi jednak o to, by przyciągać do siebie samych: to jest niebezpieczeństwo! Świat znużony jest kłamliwymi uwodzicielami i, pozwolę sobie powiedzieć, «modnymi» księżmi, «modnymi» biskupami. Ludzie mają «wyczucie», Lud Boży ma «wyczucie» Boga, ludzie «czują» i oddalają się, kiedy rozpoznają tych, którzy uprawiają narcyzm, manipulują, bronią własnych spraw, ogłaszają próżne krucjaty. Starajcie się raczej dostosowywać do Boga, który już wkracza w akcję, zanim jeszcze wy w nią wejdziecie” – powiedział Franciszek.

Ojciec Święty zachęcił biskupów do stałej modlitewnej bliskości z Bogiem, a także do troski o powołania kapłańskie. Zaznaczył przy tym, że nie ważna jest tu ich liczba, ale wyłącznie jakość. 

„Bądźcie bliscy swojemu duchowieństwu. Proszę, byście zanieśli swoim księżom uścisk Papieża i uznanie dla ich czynnej szczodrości. Starajcie się ożywiać w nich świadomość, że Chrystus jest ich «losem», ich «częścią i źródłem dziedzictwa», tym, co przypada im pić z «kielicha». Któż inny, jak Chrystus, może wypełnić serce sługi Boga i Jego Kościoła? Proszę was też, byście postępowali bardzo roztropnie i odpowiedzialnie przy przyjmowaniu kandydatów czy inkardynacji kapłanów do waszych Kościołów lokalnych. Bardzo was proszę o roztropność i odpowiedzialność przy tym. Pamiętajcie, że od początku wymagało się nierozerwalnej relacji między Kościołem lokalnym a jego kapłanami i nigdy nie akceptowano księży włóczących się czy przechodzących z miejsca na miejsce. A to jest jedna z chorób naszych czasów” – powiedział Ojciec Święty.

Papież zachęcił też nowo mianowanych biskupów do troski o wszystkie rodziny w ich diecezjach

ak/ rv

inizio pagina

Franciszek odwiedza dwie placówki służby zdrowia

◊  

W myśl tradycji tzw. „piątków miłosierdzia” Papież odwiedził dwa szczególne miejsca chroniące życie ludzkie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Pierwsze z nich to szpital św. Jana w Rzymie, konkretnie oddział neonatologii, gdzie leży kilkanaścioro dzieci z chorobami wieku noworodkowego. Ojciec Święty, zachowawszy wszystkie zasady higieny obowiązujące w tym miejscu, zatrzymał się przy każdym inkubatorze i porozmawiał z obecnymi tam rodzicami.

Zaraz potem Franciszek przeniósł się do hospicjum „Willa Nadzieja”, w którym znajduje się pod stałą opieką 30 terminalnie chorych pacjentów. Po przywitaniu przez personel placówki Papież odwiedził ich wszystkich, podając każdemu z cierpiących rękę.

tm/ rv

inizio pagina

Papież na Mszy w piątek: żyć „logiką pojutrza”

◊  

Logika chrześcijanina jest „logiką pojutrza”, co oznacza, że nie kończy się na tym, co dzieje się teraz, ale pokłada nadzieję w oczekiwaniu na zmartwychwstanie. To jedna z głównych myśli papieskiej homilii na piątkowej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.

Nawiązując do czytania z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian Franciszek zwrócił uwagę, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to także i my nie zmartwychwstaniemy. Wskazał na zawartą w tym tekście logikę odkupienia nas aż do końca. Zaznaczył też z odrobiną goryczy, że kiedy odmawiamy Credo, ostatnią część recytujemy w pośpiechu, ponieważ boimy się myśleć z wyprzedzeniem o zmartwychwstaniu umarłych. „Łatwo jest nam wszystkim wejść w logikę przeszłości, ponieważ jest konkretna” – mówił Ojciec Święty. Dodał jednak, że kiedy patrzymy w przyszłość, to sądzimy, że lepiej jest o niej nie myśleć. „Nie jest łatwo wejść w pełnię logiki przyszłości” – podkreślił Papież. 

„Logika dnia wczorajszego jest łatwa. Tak samo prosta jest logika dnia dzisiejszego i logika jutra: wszyscy umrzemy. Ale logika pojutrza – ta jest trudna. To właśnie św. Paweł chce nam dzisiaj głosić: logikę pojutrza. Jak to będzie? Jak to będzie wyglądało? Zmartwychwstanie. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał i jest zupełnie jasne, że nie zmartwychwstał jako zjawa. W Ewangelii św. Łukasza o zmartwychwstaniu czytamy słowa: «Dotknijcie mnie». Duch nie ma ciała, nie ma kości. «Dotknijcie mnie. Dajcie mi coś do jedzenia». Logika pojutrza jest logiką, w której mieści się ciało” – powiedział Papież.

Franciszek mówił dalej, że zastanawiamy się czasem, jak to będzie w niebie, ale równocześnie nie chcemy wejść w tę Pawłową logikę pojutrza. Pojawiają się tu elementy gnostycyzmu, gdyż wydaje się nam, że wszytko będzie tam duchowe, tak jakbyśmy bali się ciała. Nie możemy zapominać, iż była to właśnie pierwsza herezja, którą potępił Apostoł Jan: kto nie wierzy w to, że Słowo stało się ciałem, pochodzi od Antychrysta. 

„Boimy się przyjąć z ostatecznymi konsekwencjami ciała Chrystusa. Łatwiejsza jest pobożność spirytualistyczna, pobożność niuansów; ale wejść w logikę ciała Chrystusa – to jest trudne. I to jest logika pojutrza. Zmartwychwstaniemy tak jak zmartwychwstał Chrystus, wraz z naszym ciałem” – powiedział Franciszek.

Ojciec Święty przypomniał, że już pierwsi chrześcijanie zastanawiali się nad tym, czym było zmartwychwstanie Jezusa. Podkreślił, że „w wierze w zmartwychwstanie ciał mają swoje najgłębsze zakorzenienie dzieła miłosierdzia, bo istnieje ich stałe powiązanie z nią”. Dodał jednak za św. Pawłem, że wszyscy zostaniemy przemienieni, a nasze ciała będą odmienione. Ponownie też przypomniał, że Jezus pozwolił się po zmartwychwstaniu dotykać swoim uczniom i jadł z nimi. To jest właśnie ta „logika pojutrza”, którą tak trudno jest nam zrozumieć i w którą trudno jest nam wejść. 

„Jest oznaką dojrzałości dobre zrozumienie logiki przeszłości i jest znakiem dojrzałości poruszanie się w logice teraźniejszości, tej logice dnia wczorajszego i dnia dzisiejszego. Jest także znakiem dojrzałości posiadanie roztropności, by zobaczyć logikę jutra, przyszłości. Trzeba jednak wielkiej łaski Ducha Świętego, by zrozumieć logikę pojutrza, po przemianie, gdy On przyjdzie i będzie prowadził nas wszystkich przemienionych na obłokach, byśmy pozostali z Nim na zawsze. Prośmy Pana o łaskę takiej wiary” – powiedział Ojciec Święty.

lg/ rv

inizio pagina

Zmarł były prezydent Włoch Carlo Ciampi: telegram Papieża

◊  

W Rzymie zmarł w wieku 95 lat Carlo Azeglio Ciampi. W latach 1999-2006 był on prezydentem Włoch. W związku z jego śmiercią Papież wystosował telegram kondolencyjny do rodziny zmarłego.

Ojciec Święty przekazuje pogrążonym w bólu dzieciom i wszystkim krewnym byłego prezydenta wyrazy współczucia. Podkreśla, że pełnił on zawsze swoje obowiązki publiczne w sposób godny uznania i z pełnym oddaniem państwu. Franciszek przypomina szczerą przyjaźń, jaka łączyła tego męża stanu ze św. Janem Pawłem II. Zapewnia też o swojej modlitwie za zmarłego prosząc, by Bóg obdarzył go pokojem wiecznym.

lg/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaPorozumienie Watykan – Zjednoczone Emiraty Arabskie

◊  

Między watykańskim Sekretariatem Stanu a rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostało zawarte dwustronne porozumienie Memorandum of Understanding o wzajemnym zwolnieniu z wymogu posiadania wizy. Dotyczy ono posiadaczy paszportów dyplomatycznych oraz specjalnych, tzn. oficjalnych i służbowych. Porozumienie podpisali 15 września w Watykanie szef papieskiej dyplomacji abp Paul Richard Gallagher oraz minister spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej tej federacji autonomicznych księstw, szejk Abdulla bin Zajed Al Nahjan. Obecni byli przy tym kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin i książę Muhammad ibn Zaid an-Nahajan, następca tronu emiratu Abu Zabi, a zarazem zastępca głównego dowódcy sił zbrojnych całej federacji, którego też wczoraj przyjął na audiencji prywatnej Papież. Z chwilą złożenia podpisów porozumienie weszło w życie.

Warto przypomnieć, że religią państwową Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest islam, ale konstytucja gwarantuje niemuzułmanom wolność wyznania. Liczni tam chrześcijańscy imigranci zarobkowi, z których największą grupę stanowią katolicy różnych obrządków, mogą mieć opiekę duszpasterską ze strony zagranicznych duchownych. Odtąd księża z watykańskim paszportem nie będą tam musieli starać się o wizę.

ak/ rv

inizio pagina

ŚwiatWłochy: Kongres Eucharystyczny pomocą w tworzeniu komunii

◊  

Włochy przeżywają swój Kongres Eucharystyczny. Tytuł spotkania to „Eucharystia źródłem misji: w Twoim Miłosierdziu wyszedłeś wszystkim na spotkanie”. Główne wydarzenia odbywają się w Genui, której arcybiskup jest też specjalnym wysłannikiem reprezentującym na Kongresie Papieża.

W wywiadzie dla Radia Watykańskiego kard. Angelo Bagnasco wspomniał o potrzebie komunii między mieszkańcami Włoch i o swoim przekonaniu, że to spotkanie może się przyczynić do jej budowania. 

„Wspólnoty chrześcijańskie, świeccy zaangażowani w różnych sektorach wykonali olbrzymią pracę, która nas zaskoczyła i szczególnie wszystkich ucieszyła. Powiedziałbym, że sami świeccy, zakosztowawszy piękna osiągania razem wspólnych, wzniosłych celów, nie chcą utracić tej wartości i tego doświadczenia. Zachodzi wielka potrzeba zgody i kroczenia razem przez życie z pokorą i oddaniem. Istnienie różnych opinii – w kwestiach socjalnych czy w polityce, wszędzie – jest oczywiście bardziej niż uzasadnione, ale, jeśli chodzi o określenie i dążenie do dobra wspólnego, dobra kraju, trzeba także umieć trochę się z nich wycofać. Cel bowiem ma tu większą wartość niż nasze pojedyncze, prywatne opinie” – mówił włoski hierarcha.

tm/ rv

inizio pagina

Dar Cyryla I dla Papieża Franciszka

◊  

Metropolita Hilarion Ałfiejew, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, przebywa we Włoszech w związku z XIV posiedzeniem plenarnym Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołami Rzymskokatolickim i Prawosławnym. Spotkał się on wczoraj z Papieżem Franciszkiem i z kardynałem sekretarzem stanu Pietro Parolinem. 

Gość z Moskwy przekazał Papieżowi od patriarchy Cyryla cząstkę relikwii św. Serafima Sarowskiego, umieszczoną w szkatułce w formie jaja paschalnego. Ojciec Święty poprosił o przekazanie patriarsze serdecznych podziękowań i braterskiego pozdrowienia. Papież i Hilarion omówili stan stosunków prawosławno-katolickich po spotkaniu Franciszka i Cyryla I na Kubie. Szczególną uwagę poświęcili tragicznemu losowi chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Z zadowoleniem przyjęli współpracę prawosławnych i katolików udzielających wspólnie pomocy dotkniętych wojną braciom. Na spotkaniu podkreślono owocny rozwój współpracy na polu kultury.

W trakcie spotkania z watykańskim sekretarzem stanu gość z Moskwy i kard. Parolin uznali konieczność kontynuowania procesu pokojowego na Ukrainie w duchu podpisanej na Kubie przez Papieża i patriarchę moskiewskiego deklaracji wzywającej wszystkie Kościoły ukraińskie do wysiłków zmierzających do zgody społecznej.

W. Raiter, Moskwa/ rv

inizio pagina

Włochy: do Amatrice przyjeżdża kościół-namiot

◊  

Specjalny kościół-namiot powstaje we włoskiej miejscowości Amatrice, którą najciężej dotknęło niedawne trzęsienie ziemi. Konstrukcja o powierzchni ok. 110 m2 zostanie złożona w błyskawicznym czasie i już od niedzieli 18 września będą się w niej gromadzić wierni. Po kataklizmie nie ostało się w Amatrice i okolicy żadne miejsce kultu ani inna budowla, w której mogliby się zbierać mieszkańcy. Dlatego też kościół-namiot, przywieziony i stawiany przez Obronę Cywilną regionu Wenecji, stanowi dla mieszkańców prawdziwy znak nadziei, że ich życie powoli wróci do normalności.

tm/ rv, adnkronos

inizio pagina

Indie: projekt ustawy zakazującej „wynajmowanie macicy”

◊  

Nowy projekt ustawy zakazującej „wynajmowanie macicy” przedstawił rząd Indii. Chodzi w nim o przerwanie procederu wykorzystywania ciała kobiet do celów komercyjnych i regulację praktyki macierzyństwa zastępczego. 

Proponowana ustawa przewiduje, że z macierzyństwa zastępczego będą mogły skorzystać tylko bezpłodne małżeństwa indyjskie z co najmniej 5-letnim stażem. Ciążę musiałaby donosić bliska krewna, która nie otrzymałaby w zamian żadnej rekompensaty. Jeśli projekt wejdzie w życie, dostęp do praktyki „macicy na wynajem” zostanie zamknięty dla osób samotnych, homoseksualistów i obcokrajowców. Za nielegalne wykorzystywanie matek czy manipulowanie embrionami przewidziano karę do 10 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę wysokości 1 mln rupii, czyli ponad 13 tys. euro.

Należy przypomnieć, że w Indiach praktyka „wynajmowania macicy” stworzyła niezwykle dochodowy rynek, również ze względu na „niskie koszty” ciąży w porównaniu do krajów zachodnich. Cena w przedziale od 18 do 30 tys. dolarów stanowi jedną trzecią tego, co trzeba by zapłacić w Stanach Zjednoczonych. Z tego ok. 8 tys. dolarów otrzymuje kobieta nosząca w łonie przekazane jej embriony.

„Projekt ten jest nie do przyjęcia, ponieważ nie uwzględnia poszanowania dla ludzkiej godności embrionów” – powiedział agencji AsiaNews biskup pomocniczy Bombaju Savio Fernandes, który jest przewodniczącym Komisji Konferencji Episkopatu Indii ds. Rodziny dla zachodniej części kraju. Hierarcha przyznał, że Kościół katolicki dobrze zna ból i cierpienie niepłodnych par. Jednak macierzyństwo zastępcze wcale nie jest najlepszym rozwiązaniem. Proponuje on raczej adopcję tysięcy dzieci co roku porzucanych w Indiach, które w ten sposób mogłyby otrzymać odebraną im miłość, godność i szacunek.

md/ rv

inizio pagina

Indie: Kościół walczy z ubóstwem i głodem

◊  

W Kalkucie odbyło się krajowe seminarium indyjskich katolików o „odpowiedziach na głód i skrajne ubóstwo”. Zorganizowały je dwie organizacje kościelne: „Franciscans International” i Jezuickie Centrum Udayani.

W czasie spotkania duchowni, naukowcy, zakonnicy i przedstawiciele Caritas przyglądali się źródłom oraz skutkom skrajnej biedy w Indiach. Uczestnicy prezentowali również strategie walki z ubóstwem i głodem dostosowane do warunków różnych regionów Indii.

tm/ rv, fides

inizio pagina

PolskaAbp Gądecki do ekonomów: człowiek ma być podmiotem ekonomii

◊  

„To człowiek powinien być podmiotem ekonomii, zaś wypracowywany zysk narzędziem do realizacji celów humanitarnych i społecznych” – podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, spotykając się w katedrze warszawsko-praskiej z ekonomami diecezjalnymi i zakonnymi. Abp Stanisław Gądecki wskazał, że podstawowym grzechem współczesnej ekonomii jest wykluczenie z niej wartości ludzkiej osoby i jej godności.

„Człowiek tworzy ekonomię, lecz nie jest do niej ograniczony – powiedział metropolita poznański. – Człowieka nie da się bowiem sprowadzić tylko do perspektywy horyzontalnej. On posiada w sobie perspektywę transcendentalną, zdolność wyjścia ku temu, co go przekracza” – podkreślił abp Gądecki. 

Przewodniczący episkopatu podziękował też ekonomom diecezjalnym i zakonnym za oddaną służbę Kościołowi, zachęcając ich do troski o rozwój duchowy i kształtowanie pełnej ludzkiej osobowości.

S. Tasiemski OP, KAI/ rv

inizio pagina

10-lecie Dzieła Pomocy Ad Gentes

◊  

10 lat istnienia obchodzi Dzieło Pomocy Ad Gentes. Wspiera ono działalność ewangelizacyjną, edukacyjną, medyczną i charytatywną polskich misjonarzy.

„W ciągu tego dziesięciolecia zrealizowaliśmy prawie półtora tysiąca projektów – mówi dyrektor Dzieła. – Mniej więcej każdego roku dwustu kilkudziesięciu misjonarzy zwraca się z prośbą o dofinansowanie ich działalności. To są małe granty, do 2 tys. euro, ale dla misjonarzy, zwłaszcza w Afryce, to bardzo duże pieniądze, dzięki którym starcza im na przykład na roczne zaopatrzenie apteki” – powiedział ks. Zbigniew Sobolewski. 

Centralne uroczystości jubileuszowe odbędą się w najbliższą niedzielę w Ełku pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura.

S. Tasiemski OP, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego – wydanie główne 16.09.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 16.09.2016

◊  

W Magazynie: „Miłość miłosierna” – rozmowa z ks. Wojciechem Grubą, moralistą – Radio Głos, Pelplin.

Słuchaj:    

inizio pagina