Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

17/09/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież do absolwentów szkół jezuickich: służcie wykluczonym

◊  

Franciszek spotkał się z grupą ok. 170 przedstawicieli Europejskiej Konfederacji oraz Światowego Związku Absolwentów i Absolwentek Szkół Jezuickich. Przybyli oni do Rzymu na konferencję poświęconą kwestiom migracyjnym. Jej celem jest określenie przyczyn przymusowej migracji w dzisiejszym świecie i wynikającej stąd odpowiedzialności.

Podczas audiencji Papież podkreślił, że aktualna sytuacja migracyjna to największy kryzys humanitarny od czasów II wojny światowej. Jego ofiarami jest ponad 65 mln ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swych miejsc zamieszkania. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że to ogromna liczba, większa niż cała populacja Włoch. „Każdy z nich ma swoje imię, twarz i historię, jak również niezbywalne prawo do życia w pokoju i dążenia do lepszej przyszłości dla swoich dzieci” – mówił Papież.

Duchowym patronem związku absolwentów jest dawny generał jezuitów o. Pedro Arrupe, który był również założycielem Jezuickiej Służby Uchodźcom (JRS). Organizacja ta jest współorganizatorem rzymskiej konferencji. Została powołana do życia ponad 35 lat temu, by odpowiedzieć na ówczesny dramat ludzi uciekających na łodziach z Wietnamu, zwanych potocznie „boat people”. Próbowali oni wydostać się z dotkniętej przemocą ojczyzny przez Morze Południowochińskie. Franciszek przypomniał, że także dzisiejszy świat pełen jest niezliczonych konfliktów, jak to ma miejsce w Syrii czy Południowym Sudanie. 

„Bardziej niż kiedykolwiek właśnie dzisiaj, kiedy wojna szaleje w różnych częściach świata, a niespotykana wcześniej liczba uchodźców ginie, próbując przedostać się przez Morze Śródziemne – które stało się cmentarzem! – albo spędza całe lata w obozach, Kościół potrzebuje, byście brali przykład z odwagi o. Arrupe. Przez waszą jezuicką edukację zostaliście zachęceni, by stawać się «towarzyszami Jezusa», i – ze św. Ignacym Loyolą jako waszym przewodnikiem – posłani do świata, by być ludźmi «dla» innych i «z» innymi. W tym momencie historii istnieje wielka potrzeba tych, którzy by usłyszeli wołanie ubogich oraz odpowiedzieli na nie ze współczuciem i wielkodusznie” – powiedział Papież.

Franciszek nawiązał także do obecnego Roku Jubileuszowego. Zauważył, że Drzwi Święte w Bazylice Watykańskiej przez cały ten rok są otwarte, by przypominać, że miłosierdzie Boga jest zawsze przeznaczone dla wszystkich, którzy tego potrzebują. 

„Miliony wiernych przeszło w pielgrzymce przez Drzwi Święte, tutaj i w kościołach całego świata, przypominając, że miłosierdzie Boga trwa na wieki i jest skierowane do wszystkich. Także z waszą pomocą Kościół jest w stanie pełniej odpowiedzieć na ludzką tragedię uchodźców przez dzieła miłosierdzia, które promują ich integrację w kontekście europejskim i poza nim. Zachęcam was zatem do przyjmowania uchodźców w waszych domach i wspólnotach, tak by ich pierwszy kontakt z Europą nie było traumatycznym doświadczeniem spania w zimnie na ulicach, ale zaznaniem ciepłego, ludzkiego przyjęcia. Pamiętajcie, że prawdziwa gościnność to głęboka wartość ewangeliczna, która wzmacnia miłość i jest naszym największym zabezpieczeniem przed nienawistnymi aktami terroryzmu” – mówił Franciszek.

Papież przypomniał ogromnie trudną sytuację szkolnictwa wśród uchodźców. Jezuici organizują dla nich na całym świecie edukację. Tym niemniej dane są bardzo niepokojące. Jedynie mniej niż połowa dzieci ma dostęp do szkoły podstawowej, tylko 22 proc. uczęszcza do szkół średnich, a mniej niż 1 proc. zdobywa wyższe wykształcenie. 

„Wraz z Jezuicką Służbą Uchodźcom przekuwacie w czyn swoje miłosierdzie i pomagacie zmieniać tę sytuację na polu oświaty. Tak czyniąc, budujecie w Europie silniejszą i jaśniejszą przyszłość dla uchodźców. Czasami możemy czuć się osamotnieni w chwili, gdy próbujemy przełożyć miłosierdzie na działanie. Wiedzcie jednak, że łączycie swą pracę z tą, którą podejmuje tak wiele organizacji kościelnych działających na polu pomocy humanitarnej, poświęcających się wykluczonym i zmarginalizowanym. I co jeszcze ważniejsze: pamiętajcie, że miłość Boża towarzyszy wam w tej pracy. Jesteście oczami, ustami, rękami i sercem Boga na tym świecie” – powiedział Ojciec Święty.

lg/ rv

inizio pagina

Franciszek do nuncjuszy w Roku Miłosierdzia: bądźcie ludźmi modlitwy

◊  

Przyjmując na audiencji w Sali Klementyńskiej swoich przedstawicieli dyplomatycznych, przybyłych w pielgrzymce Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, Ojciec Święty wygłosił do nich obszerną konferencję na temat ich powołania. Wskazał w niej m. in, że ta służba winna być ofiarna i pokorna. Nuncjusze mają towarzyszyć Kościołowi w krajach, do których zostali posłani, sercem naprawdę pasterskim.

Z tym wiąże się też ich zadanie dobierania kandydatów na biskupów. Papież zalecił im troskę o to, by pasterze Kościoła byli przede wszystkim głosicielami Ewangelii. Kończąc, zachęcił nuncjuszy do radości i odwagi, płynących od Chrystusa, który zmartwychwstał. 

„Świat ma tyle lęków i je szerzy. Często czyni z nich klucz od odczytywania historii i nierzadko używa ich jako strategii, by budować świat oparty na murach i fosach. Możemy nawet zrozumieć powody lęku, jednak nie możemy go zaakceptować, «albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia» (2 Tm 1,7). Zaczerpnijcie takiego ducha i idźcie. Otwierajcie drzwi, budujcie mosty, nawiązujcie więzi, podtrzymujcie przyjaźnie, promujcie jedność. Bądźcie ludźmi modlitwy: nie zaniedbujcie jej nigdy, przede wszystkim milczącej adoracji, która jest prawdziwym źródłem całego waszego działania. Lęk mieszka zawsze w mroku przeszłości, ale ma pewną słabość: jest tymczasowy. Przyszłość należy do światła! Przyszłość jest nasza, ponieważ należy do Chrystusa!” – powiedział Ojciec Święty.

ak/ rv

inizio pagina

Ojciec Święty na Mszy w sobotę: trzy „wyjścia poza siebie”

◊  

Trzeba wyjść poza własne przyzwyczajenia, aby móc głosić Ewangelię we wszystkich zakątkach świata. Na takim przesłaniu skupił się Papież Franciszek, głosząc homilię podczas Eucharystii w kaplicy Domu św. Marty odprawianej wraz z przybyłymi do Watykanu z okazji Jubileuszu nuncjuszami apostolskimi.

Ojciec Święty porównał misję, przed jaką stoją jego przedstawiciele dyplomatyczni, do zadania siewcy z ewangelicznej przypowieści. Ma on bowiem rozprowadzić ziarno Dobrej Nowiny, ale nie od niego zależy, jak ono wyrośnie. Tylko Bóg kontroluje ten wzrost. Dlatego, aby wypełnić swoje powołanie, nuncjusz apostolski musi być w stanie porzucić siebie samego i powierzyć się Stwórcy. 

„Istnieją dla nuncjusza trzy «wyjścia poza siebie». Pierwsze jest fizyczne – trzeba się przepakowywać i żyć niczym Cygan. Drugie można nazwać kulturowym. Chodzi o naukę języka, zwyczajów. Jak to może się przydarzyć w rozmowie telefonicznej z Watykanem: «Powiedz mi, jakie znasz języki? » – «Mówię dobrze po angielsku, francusku, poradzę sobie z hiszpańskim» – «Dobrze, dobrze… Ale posłuchaj, Papież myśli wysłać cię do Japonii, co ty na to?» – «Przecież ja nie znam nawet jednego słowa po japońsku» –  «Ale się nauczysz!». Osobiście byłem zbudowany, gdy jeden z was, jeszcze przed otrzymaniem listów uwierzytelniających, w dwa miesiące poznał trudny język obcy wraz z nauczeniem się, jak odprawiać w tym języku Mszę. Zabrał się za swoje kolejne przejście z entuzjazmem i radością. Z kolei trzecie «wyjście poza siebie» to modlitwa, adoracja” – powiedział Papież.

Franciszek podziękował nuncjuszom za ich służbę i dyspozycyjność w imieniu własnym oraz Kościoła. Życzył też wszystkim powodzenia w „wychodzeniu poza siebie” w ramach misji.

tm/ rv

inizio pagina

Rzym: wzruszająca wizyta Papieża na oddziale neonatologii

◊  

Ojciec Święty przybył 16 września z niezapowiedzianą wizytą na oddział neonatologii szpitala św. Jana w Rzymie. Franciszek, zgodnie z wprowadzoną przez siebie tradycją tzw. „piątków miłosierdzia”, spotkał się z przebywającymi tam noworodkami, ich rodzicami i personelem szpitalnym. Poruszyło to wszystkich obecnych, jak wspomniał w rozmowie z Radiem Watykańskim ordynator oddziału, dr Ambrogio Di Paolo. 

„Emocji było bardzo wiele: tak wśród pracującego tam z oddaniem i wielką hojnością personelu, jak też wśród matek. Chodzi o mamy w różnych sytuacjach, ponieważ dzieci niektórych z nich są w ciężkim stanie i te kobiety doznały niezmiernie głębokiego wzruszenia. Jednak były też mamy zdrowych dzieci, nie cierpiących na żadną chorobę, które już były szczęśliwe z ich przyjścia na świat, a teraz doświadczyły kolejnego niezwykłego uczucia w związku z przyjazdem Papieża. Naprawdę widziałem tam powszechne rozemocjonowanie. Ojciec Święty przybył bez zapowiedzi. On też był wzruszony. Dla każdego miał słowa pocieszenia, każdemu ofiarował pamiątkowy medalik, który sam poświęcił. Przeżyliśmy chwile pełne emocji” – powiedział dr Di Paolo.

Po odwiedzeniu dzieci Franciszek udał się też do hospicjum „Willa Nadzieja”, gdzie spotkał się z chorymi terminalnie oraz ich opiekunami.

tm/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKolejna włoska matka błogosławioną: Elisabetta Sanna

◊  

Włosi mają nową błogosławioną. Jest nią Elisabetta Sanna, wdowa  i matka siedmiorga dzieci, która żyła na przełomie XVIII i XIX wieku. Została wyniesiona do chwały ołtarzy w Codrongianos koło Sassari na Sardynii, gdzie się urodziła. Od dzieciństwa dotknięta zesztywnieniem ramion, mimo to czynnie służyła wszystkim potrzebującym. Po śmierci męża wyruszyła w pielgrzymce do Ziemi Świętej, ale z powodu choroby musiała zatrzymać się w Rzymie, gdzie po 25 latach zmarła, nie mogąc już powrócić na rodzinną Sardynię. W tym czasie zetknęła się ze św. Wincentym Pallottim i włączyła w założone przez niego Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. Zmarła w Wiecznym Mieście w 1857 r.

Jej beatyfikacji w bazylice Trójcy Przenajświętszej w Codrongianos przewodniczył dziś w imieniu Papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego kard. Angelo Amato podkreślił, że Elisabetta Sanna była kobietą oddaną miłosierdziu. 

„Jej życie to ciągłe pełnienie uczynków miłosierdzia względem ciała i względem duszy. Trudno jej było chodzić i miała zesztywniałe ramiona, ale nawet kiedy było zimno udawała się do rzymskiego szpitala św. Jakuba czy do domów prywatnych, aby służyć chorym. Gdy otrzymywała jałmużnę, zostawiała dla siebie tylko to, co jej wystarczało na bardzo skromne życie, a resztę rozdawała biednym. Nie przejmowała się, kiedy ją znieważano. Nie pozwalała mówić niczego złego o bliźnich. Modliła się za skazanych na śmierć i prosiła innych o modlitwę za nich. Swe ofiary przeznaczała głównie na dzieła św. Wincentiego Pallottiego. Dawała na nie pieniądze i różne przedmioty. W tym celu wykonywała roboty szydełkowe i krawieckie. Św. Wincenty mawiał, że było dwoje wielkich dobroczyńców jego zgromadzenia pallotynów: uboga kobieta Elisabetta Sanna i ówczesny watykański sekretarz stanu kard. Luigi Lambruschini” – powiedział kard. Amato.

ak/ rv

inizio pagina

ŚwiatAsyż: rozpoczyna się światowe spotkanie modlitwy o pokój

◊  

Do Asyżu przyjeżdżają goście z całego świata, by wziąć udział w jubileuszowej modlitwie o pokój, zorganizowanej w 30. rocznicę tej niezwykłej tradycji, którą zapoczątkował 27 października 1986 r. Jan Paweł II. Zaprosił on wtedy przywódców religijnych do miasta św. Franciszka. Tegoroczne spotkanie, w którym 20 września weźmie też udział Papież Franciszek, odbywa się pod hasłem: „Spragnieni pokoju”. O atmosferze i znaczeniu tego wydarzenia mówi o. Ryszard Stefaniuk OFMConv: 

„Asyż przygotowuje się od wielu tygodni na to wyjątkowe spotkanie. Zjeżdżają się już pierwsi goście, a przed naszą bazyliką jest budowane podium dla przedstawicieli religii z całego świata. Dzisiaj wieczorem odbędzie się koncert, który zainauguruje te dni dialogu religii i kultur. Jest to wyjątkowe spotkanie nie tylko z punktu widzenia różnych wyznań. Duch św. Franciszka łączy bowiem wszystkich w idei pokoju. Tak więc to spotkanie jest bardzo ważne ze względów społecznych, ponieważ świat, a szczególnie Europa, przeżywa obecnie obawy związane z napływem imigrantów oraz groźbą wojen. Stąd idea pokoju wychodząca z tego małego miasteczka jest bardzo ważna dla wszystkich” – powiedział o. Stefaniuk.

dg/ rv

inizio pagina

Absolwenci jezuickich szkół i JRS wspólnie dla uchodźców

◊  

Przedstawiciele Związku Absolwentów Szkół Jezuickich z Europy, którzy wraz z Jezuicką Służbą Uchodźcom (JRS) zostali dziś przyjęci przez Papieża, biorą udział w zorganizowanej w Rzymie konferencji „Migracje światowe i kryzys uchodźców. Czas na kontemplację i działanie”. Dyrektor generalny JRS ks. Thomas Smolich SJ w rozmowie z Radiem Watykańskim podkreślił m.in., że w działalności edukacyjnej wśród imigrantów zdecydowanie może pomóc perspektywa ignacjańska. 

„Sytuacja migrantów i uchodźców jest bardzo poważna i niewyobrażalna ze względu na ich wielką liczbę. Papież Franciszek wiele mówił o konieczności pomocy wspólnoty chrześcijańskiej tym ludziom w potrzebie. Sądzę, że kontynent europejski  i cały świat winny odpowiedzieć na tę sytuację, na ten kryzys. Jezuicka Służba Uchodźcom posługuje w 45 krajach, gdzie działa na polu edukacji, dostarczania żywności, duchowego towarzyszenia, a także pomocy psychologicznej. Mam nadzieję, że absolwenci, dzięki swemu doświadczeniu zdobytemu w szkołach i na uniwersytetach jezuickich, już potrafią widzieć tę sytuację w perspektywie ignacjańskiej. Po konferencji będą mieli jeszcze więcej możliwości, by nieść pomoc i brać udział w konkretnych akcjach na rzecz uchodźców” – powiedział ks. Smolich.

lg/ rv

inizio pagina

Sarajewo: europejskie organizacje kościelne o skutecznej pomocy

◊  

„Zachęcam, by znaleźć nowe drogi i szlaki, by zapewnić tym, którzy żyją w Europie bądź do niej docierają, możliwość integracji, dialogu i odrodzenia” –  napisał Papież Franciszek do przedstawicieli europejskich organizacji kościelnych obradujących w Sarajewie. Od 15 do 18 września w stolicy Bośni i Hercegowiny odbywa się zorganizowana przez Radę Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) konferencja o dziełach miłosierdzia. Uczestniczą w niej m.in. Caritas Europa, COMECE, Europejska Komisja Sprawiedliwości i Pokoju, Federacja Lekarzy Katolickich, jak też komisje zajmujące się migracją, więziennictwem, bankami żywności czy prawami pracowników.

Wspólnym celem tych zróżnicowanych podmiotów jest ukazanie konkretnych potrzeb dzisiejszej Europy w kontekście różnych kryzysów oraz wypracowanie sposobów skutecznej pomocy. „To ważne spotkanie przypomina wszystkim wierzącym potrzebę troski o potrzebujących: biednych, migrantów, uchodźców, więźniów, bezrobotnych, chorych na ciele i na duszy” – napisał Ojciec Święty dodając, że „ciągle marzy o nowym humanizmie dla Europy”.

dg/ rv

inizio pagina

Belgia: pierwszy przypadek eutanazji niepełnoletniego

◊  

W Belgii po raz pierwszy zastosowano prawo dopuszczające eutanazję nieletnich. To tym samym pierwszy na świecie przypadek legalnego wykonania tej procedury na osobie poniżej 18. roku życia. Fakt ten wymaga wyraźnego potępienia – uważa Stowarzyszenie „Nauka i życie”, wspomagające Konferencję Episkopatu Włoch w kwestiach bioetycznych. Jak czytamy w wydanej przez nie nocie, „prawo do eutanazji dla niepełnoletniego to nic innego, jak tylko danie dorosłemu prawa do decydowaniu o życiu i śmierci dziecka”.

tm/ rv, agi

inizio pagina

Śmierć ks. Gabriela Amortha, egzorcysty diecezji rzymskiej

◊  

Znany egzorcysta ks. Gabriel Amorth zmarł wczoraj po długiej chorobie. 91-letni kapłan wykonywał olbrzymią pracę – jeszcze pięć lat temu egzorcyzmował ok. pięciu, sześciu osób dziennie, a wcześniej liczba ta osiągała rozmiary dwa razy większe. Popularność oficjalnemu egzorcyście diecezji rzymskiej zyskały także liczne napisane przez niego książki. Opisywał w nich własne doświadczenia zła i zwyciężającej je miłości Boga. Wskazywał on często na moc, jaką w walce z Szatanem ma modlitwa Papieży – św. Jana Pawła II czy Benedykta XVI.

tm/ rv

inizio pagina

Włochy: wystawienie ciała o. Pio w jego liturgiczne wspomnienie

◊  

Z okazji przypadającego 23 września wspomnienia liturgicznego św. o. Pio zostanie wystawione przy ołtarzu bazyliki w San Giovanni Rotondo jego ciało. Relikwie umieści się tam dla uczczenia przez wiernych na całą dobę – od godz. 18:00 w wigilię tego dnia aż do końca wieczornej Mszy w samą uroczystość.

Wpisuje się to w 100. rocznicę przybycia świętego kapucyna do San Giovanni Rotondo, gdzie trafił on, będąc chorym na gruźlicę. Tylko tam i w jego rodzinnym miasteczku, Pietrelcinie, stan o. Pio polepszał się. Z tego powodu święty ostatecznie pozostał w San Giovanni, gdzie też zmarł, a jego ciało spoczywa na co dzień w krypcie pod bazyliką.

tm/ rv

inizio pagina

PolskaJasna Góra: pielgrzymka czytelników i pracowników Niedzieli

◊  

Odpowiedzialność za kształtowanie opinii publicznej przypomniał na Jasnej Górze abp Wacław Depo. Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu odprawił Mszę dla 20. pielgrzymki czytelników i pracowników Tygodnika Katolickiego Niedziela. Eucharystia była dziękczynieniem za 90 lat istnienia pisma i modlitwą za wszystkich dziennikarzy w przededniu polskich obchodów Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. 

Za Papieżem Franciszkiem abp Depo przypomniał: „To nie technologia określa, czy komunikacja jest autentyczna, czy też nie, ale serce człowieka i jego zdolność do dobrego wykorzystania środków jakimi dysponuje”.

Metropolita częstochowski podkreślił, że wobec konkretnego znaku zła czy prowokacji, jak choćby ostatnia kampania „Przekażmy sobie znak pokoju”,  katolicy nie mogą odpowiadać inaczej, jak tylko modlitwą o miłosierdzie, które nie jest dawaniem łaski „po taniej cenie” i nie oznacza banalizacji zła.

Redaktor naczelna Niedzieli zauważyła, że media katolickie powinny stanowić pewnego rodzaju busolę wskazującą ewangeliczne wartości: „Musimy pokazywać, jak ludzie powinni reagować w tym bardzo trudnym świecie, pełnym pułapek; jak nie dać się zwieść nieprawdom” – powiedziała Lidia Dudkiewicz.

W telegramie z okazji 90-lecia Niedzieli prezydent Polski Andrzej Duda podziękował pismu za odważne zabieranie głosu w sprawach społecznych. Przypomina ono o spoczywającej na każdym z nas odpowiedzialności za kształt społeczeństwa, za przyszłość narodu i Ojczyzny.

I. Tyras, Jasna Góra/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego – wydanie główne 17.09.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 17.09.2016

◊  

W Magazynie: „10 lat «Ad Gentes»” – rozmowa z dyrektorem „Ad Gentes” ks. Zbigniewem Sobolewskim – Katolickie Radio Podlasie, Siedlce.

Słuchaj:    

inizio pagina