Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

21/09/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież na audiencji: być miłosierni to przebaczać i darować

◊  

Hasło Nadzwyczajnego Roku Świętego „Miłosierni jak Ojciec” to nie jest efektowny slogan, ale życiowe zobowiązanie – mówił Papież na audiencji ogólnej. W swojej dzisiejszej katechezie nawiązał do słów Chrystusa z Ewangelii Łukasza: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (6, 36). Z nich właśnie zostało zaczerpnięte motto obecnego Jubileuszu. Wyjaśniając je, Franciszek przypomniał podobne wyrażenie Jezusa z Ewangelii Mateusza: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (5, 48). Pochodzi ono z Kazania na Górze, gdzie Chrystus naucza, że doskonałość polega na miłości, która jest wypełnieniem wszystkich nakazów Prawa. 

„W tej samej perspektywie św. Łukasz wyjaśnia, że doskonałość to miłość miłosierna: być doskonali znaczy być miłosierni. Czy ktoś, kto nie jest miłosierny, jest doskonały? Nie! Czy ktoś, kto nie jest miłosierny, jest dobry? Nie! Dobroć i doskonałość zakorzenione są w miłosierdziu. Oczywiście, Bóg jest doskonały. Jednak, jeśli rozważamy Go w ten sposób, to dla ludzi staje się niemożliwe dążyć do tej absolutnej doskonałości. Natomiast kiedy staje nam przed oczyma jako miłosierny, pozwala nam to lepiej zrozumieć, na czym polega Jego doskonałość, i pobudza nas to do tego, by być tak jak On pełni miłości, współczucia, miłosierdzia”.

Ojciec Święty postawił pytanie, czy te słowa Jezusa są realistyczne i czy naprawdę można kochać tak jak Bóg, być miłosierni tak jak On. Odpowiadając przypomniał, że w całej historii zbawienia Bóg nieustannie okazywał ludziom bezmierną miłość, której punktem kulminacyjnym jest śmierć Jezusa na krzyżu. W w zestawieniu z nią naszej miłości zawsze będzie coś brakowało. „Ale kiedy Jezus wzywa nas, byśmy byli miłosierni jak Ojciec, nie myśli o ilości! – mówił Papież. – Żąda on od swoich uczniów, by stali się znakiem, kanałami, świadkami Jego miłosierdzia”.

„Co znaczy dla uczniów być miłosierni, Jezus wyjaśnił dwoma czasownikami: «odpuszczać» i «dawać»” –  powiedział Franciszek i przypomniał Jego słowa: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone” (Łk 6, 37). 

„Chrześcijanin musi przebaczać! Dlaczego? Ponieważ mu przebaczono. My wszyscy, którzy dziś jesteśmy tu na tym placu, otrzymaliśmy przebaczenie. Nie ma nikogo, kto by w swoim życiu nie potrzebował Bożego przebaczenia. A ponieważ nam przebaczono, musimy przebaczać. Modlimy się codziennie w Ojcze nasz: «Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom». Trzeba przebaczać wiele, bo i nam zostały przebaczone liczne grzechy. A wtedy łatwo jest przebaczać: jeśli Bóg przebaczył mnie, czemu ja nie mam przebaczyć innym? Czy jestem większy od Boga? Rozumiecie to? Ten filar przebaczenia ukazuje nam bezinteresowność miłości Boga, który umiłował nas jako pierwszy”.

Ojciec Święty wskazał, że „osądzać i potępiać brata, który grzeszy, jest błędne. A to nie dlatego, że nie chce się uznać grzechu, ale ponieważ potępienie grzesznika lekceważy miłosierdzie Boga, który nie chce zrezygnować z żadnego ze swoich dzieci”. Papież przypomniał następnie drugi filar miłosierdzia, którym jest dawanie. Przytoczył słowa Chrystusa: „Dawajcie, a będzie wam dane. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”  (Łk 6, 38). Podkreślił, że „na miarę tego, co otrzymujemy od Boga, dajemy bratu, a na miarę tego, ile dajemy bratu, otrzymujemy od Boga”. 

„Miłość miłosierna jest zatem jedyną drogą, jaką mamy podążać. Jak bardzo potrzebujemy wszyscy być trochę bardziej miłosierni, nie obgadywać innych, nie sądzić, nie «oskubywać» innych krytykami, zazdrością. Nie! Trzeba przebaczać, być miłosierni, żyć w miłości i darować. Ta miłość pozwala uczniom Jezusa nie tracić tożsamości otrzymanej od Niego i uznać się za dzieci tego samego Ojca. W miłości, którą praktykują w życiu oni – to znaczy my –odzwierciedla się w ten sposób to miłosierdzie, które nigdy nie będzie miało końca (por. 1 Kor 13,1-12). Ale nie zapominajcie: miłosierdzie i dar, przebaczenie i dar. W ten sposób serce rozszerza się w miłości. Natomiast egoizm, złość sprawiają, że serce robi się coraz mniejsze i twardnieje jak kamień”.

Na zakończenie katechezy Franciszek zapytał uczestników audiencji, czy chcą mieć serce z kamienia, czy też pełne miłości. Usłyszawszy w odpowiedzi na to ostatnie pytanie gromkie „Tak!” powiedział: „Jeśli wolicie serce pełne miłości, bądźcie miłosierni!”.

ak/ rv

inizio pagina

Papież Franciszek do Polaków i chorych na Alzheimera

◊  

Po katechezie Papież nawiązał do obchodzonego dziś Światowego Dnia Chorych na Alzheimera, którego hasłem są w tym roku słowa: „Pamiętaj o mnie”. Zachęcił, by pamiętać z troskliwością Maryi i czułością Jezusa Miłosiernego o cierpiących na tę chorobę, o ich rodzinach i wszystkich, którzy się nimi z miłością opiekują.

Wśród obecnych dziś na placu św. Piotra byli też Polacy. 

„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Życzę, by wasz pobyt w Rzymie umocnił waszą wiarę i więź z Kościołem. Przechodząc przez Drzwi Święte wypraszajcie dar odpustu dla was samych, dla waszych bliskich i zmarłych. Niech to przejście będzie dla was znakiem Bożego miłosierdzia. Niech duch wzajemnej miłości przenika wasze serca i promieniuje tym Miłosierdziem, które nigdy nie będzie miało końca. Z serca wam błogosławię”.

ak/ rv

inizio pagina

Papieski telegram po morderstwie księży w Meksyku

◊  

Papież jest głęboko zmartwiony smutną wiadomością o zamordowaniu dwóch księży w Meksyku. Watykański sekretarz stanu przesłał w jego imieniu wyrazy współczucia biskupowi diecezji Papantla, w której do tego doszło. Franciszek modli się za te „ofiary nie dającej się usprawiedliwić przemocy – czytamy w przesłaniu kondolencyjnym kard. Pietro Parolina. – Wyrażając raz jeszcze zdecydowane potępienie dla wszelkich zamachów na ludzkie życie i godność, Ojciec Święty zachęca duszpasterzy tej diecezji, by prowadzili dalej z energią swą misję kościelną niezależnie od trudności, idąc za przykładem Jezusa Dobrego Pasterza”.

Proboszcz i wikary parafii Matki Bożej Fatimskiej w Poza Rica w stanie Veracruz, księża Alejo Nabor Jiménez Juárez i José Alfredo Juárez de la Cruz, zostali uprowadzeni w niedzielę 18 września, a w poniedziałek znaleziono ich ciała. Przed zabiciem byli prawdopodobnie torturowani. W tym meksykańskim stanie już wcześniej dochodziło do morderstw na kapłanach.

ak/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaONZ: abp Jurkovič o zarządzaniu zasobami wodnymi

◊  

„Ok. 783 mln ludzi na całym świecie nie ma dostępu do wody pitnej, a ponad 2,5 mld pozbawionych jest podstawowych urządzeń sanitarnych”. Głębokie zaniepokojenie Stolicy Apostolskiej tą sytuacją wyraził jej stały obserwator przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie na 33. sesji Rady Praw Człoweika. Abp Ivan Jurkovič zauważył, że konsekwencją tych problemów jest niedożywienie, na które cierpi 160 mln dzieci. „Kościół katolicki naucza, że woda nie może być traktowana jako kolejny towar spośród wielu innych, dlatego musi być wykorzystywana mądrze i w solidarności z innymi” – powiedział dyplomata.

Hierarcha wyjaśnił, że woda, należąca do dóbr wspólnych, musi być przedmiotem troski przede wszystkim osób rządzących. To oni mają obowiązek zarządzania zasobami wodnymi tak, by zapewnić je społeczeństwu. Niemniej jednak „gospodarka wodna powinna być oparta na podejściu partycypacyjnym, włączając użytkowników, planistów i polityków na wszystkich szczeblach” – powiedział abp Jurkovič. Zachęcił też, by wychowywać młodzież do solidarności, altruizmu i odpowiedzialności, które w przyszłości pomogą jej być uczciwymi administratorami tych dóbr. Na koniec swego przemówienia hierarcha wezwał kraje wysoko uprzemysłowione, by wciąż rozwijającym się państwom solidarnie pomagały w walce z ubóstwem, głodem i brakiem wody.

dg/ rv

inizio pagina

ŚwiatNieudany zamach na Humanae vitae, katoliccy uczeni ją popierają

◊  

Ponad pięciuset katolickich intelektualistów podpisało się pod deklaracją potwierdzającą aktualność nauczania Kościoła na temat ludzkiej płciowości, małżeństwa i antykoncepcji. Początkowo miała to być jedynie skromna reakcja na odezwę ultraliberalnej grupy katolików, którzy na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwali biskupów do zmiany kościelnego nauczania na temat antykoncepcji. Ostatecznie incydent ten stał się okazją, by pokazać, że w katolickim środowisku akademickim encyklika „Humanae vitae” cieszy się silnym poparciem. Pod deklaracją podpisał się między innymi teolog domu papieskiego o. Wojciech Giertych OP, rektor Katolickiego Uniwersytetu Ameryki John H. Garvey, a także znany amerykański pisarz i publicysta George Weigel. 

W deklaracji przypomniano, że nauczanie Pawła VI można uzasadnić zarówno racjonalnie, jak i argumentami z Pisma Świętego. Respektuje ono prawdziwą godność osoby ludzkiej i wskazuje drogę do szczęścia. Co więcej, w ciągu minionych 40 lat okazało się, że „Humanae Vitae” to dokument profetyczny, wskazywał bowiem na krzywdy i patologie, które będą konsekwencją wzmożonego stosowania antykoncepcji. Chodzi tu zwłaszcza o plagę relacji pozamałżeńskich, nieplanowane ciąże, aborcje, rodziny niepełne, konkubinaty, rozwody, ubóstwo, wykorzystywanie kobiet, zmniejszenie liczby małżeństw i kryzys demograficzny.

Katoliccy intelektualiści podkreślają też, że nauczanie „Humanae vitae” zostało potwierdzone przez wszystkich kolejnych Papieży, z Franciszkiem włącznie. Przypomniano też wkład św. Jana Pawła II na tym polu, zwłaszcza poprzez jego teologię ciała. Wskazano na działalność wielu ośrodków duszpasterskich i naukowych, które od tej pory pomagają wierzącym małżonkom żyć zgodnie z naturą i z wolą Stwórcy. Naturalne planowanie rodziny wzmacnia bowiem małżeństwa i rodziny, zbliżając je do Boga.

kb/ rv, cna, cns

inizio pagina

Francja: rząd będzie walczyć z obrońcami życia

◊  

Francuski rząd przygotowuje nowe formy walki z obrońcami życia. Zostaną one ogłoszone 28 września, w Światowy Dzień Prawa do Aborcji.

Minister ds. rodziny, dziecka i praw kobiet Laurence Rossignol już teraz zapowiada, że władze zamierzają doprowadzić do zamknięcia antyaborcyjnych stron internetowych, które ich zdaniem podają fałszywe informacje, starają się odwieść kobiety od aborcji i wprowadzają je w błąd. Rząd chce, aby było to traktowane jako przestępstwo. Przewiduje też kary do 30 tys. euro i dwóch lat pozbawienia wolności. W wywiadzie dla Radia France Info Rossignol z ubolewaniem przyznaje, że przeciwnicy aborcji wciąż jeszcze nie złożyli broni, choć od legalizacji usuwania ciąży minęło już we Francji 40 lat.

kb/ rv, france info

inizio pagina

Nigeria: eskalacja przemocy względem chrześcijan

◊  

W Nigerii znów leje się krew. Ostatnio w ciągu zaledwie trzech dni doszło tam do czterech tragicznych incydentów. Do części z nich przyznały się ekstremistyczne ugrupowania islamskie. 

W niedzielę 18 września w północno-wschodniej części kraju zabitych zostało ośmiu chrześcijan. Uzbrojeni sprawcy zbliżyli się do grupki wiernych zgromadzonych po niedzielnej liturgii i otworzyli ogień. Później podpalili oni budynki w wiosce i pobliskie pola uprawne. Inne incydenty to zasadzki na konwoje wojskowe koalicji walczącej z islamistami oraz brutalne morderstwo wodza wioski Talari i jego syna. Liczba ofiar śmiertelnych tych akcji może sięgać prawie 60 osób.

Rewolta islamistów w Nigerii trwa już siedem lat. Giną w niej zarówno chrześcijanie, jak też muzułmanie nie zgadzający się z ideologią ugrupowania Boko Haram, od zeszłego roku powiązanego z tzw. Państwem Islamskim na Bliskim Wschodzie.

tm/ rv, catholicherald

inizio pagina

Wietnam: otwarcie pierwszej katolickiej szkoły wyższej

◊  

W Hồ Chí Minh, dawnym Sajgonie, rozpoczął działalność pierwszy w historii Wietnamu katolicki uniwersytet. Placówkę edukacyjną uznał zarówno rząd, jak i Watykan. Jej rektorem został bp Joseph Đình Đức Đạo.

Na razie uczelnia jest uprawniona do przyznawania tytułów naukowych z teologii. Planuje się poszerzenie oferty o studia filozoficzne, psychologiczne czy innych nauk humanistycznych, gdy tylko okaże się to możliwe. Oficjalna nazwa uniwersytetu to Instytut Katolicki Wietnamu.

tm/ rv, fides

inizio pagina

USA: biskupi wzywają do pomocy ludowi Rohingya

◊  

Mówiąc o kryzysie migracyjnym trzeba zwrócić uwagę nie tylko na sytuację na Bliskim Wschodzie czy na fale migracji w Ameryce Łacińskiej, ale także na to, czego doświadczają różne rejony Azji Południowo-Wschodniej. Do takiego podejścia wezwali w trakcie szczytu ONZ o uchodźcach biskupi Stanów Zjednoczonych.

Tytułem przykładu episkopat Stanów Zjednoczonych wspomina o muzułmańskim ludzie Rohingya w Mjanmarze i Tajlandii. To jedna z najbardziej prześladowanych społeczności na świecie, zamykana w gettach, cierpiąca też z powodu ograniczania wolności religijnej. Jej członkowie uciekający do Bangladeszu muszą mieszkać w przeludnionych obozach dla uchodźców. Często stają się oni również ofiarami handlu ludźmi. Amerykańscy biskupi wzywają do rozwiązania katastrofalnej sytuacji zarówno ludu Rohingya, jak i chrześcijan uciekających z Pakistanu czy Wietnamu z powodu prześladowań religijnych.

tm/ rv, catholicherald

inizio pagina

PolskaWarszawa: Msza św. dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej

◊  

W przypadające dziś święto Apostoła i Ewangelisty Mateusza swoją patronalną uroczystość obchodzą celnicy. Z tej racji funkcjonariusze i pracownicy Służby Celnej oraz instytucji skarbowych modlili się na Mszy w Bazylice św. Krzyża w Warszawie.

W homilii ordynariusz wojskowy zachęcał funkcjonariuszy do ciągłego formowania swoich sumień: „Człowiek mający prawidłowo ukształtowane sumienie angażuje się w budowanie wspólnego dobra w duchu prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju, troszczy się o dobro, nie zamyka oczu na biedy i potrzeby bliźnich, zawsze ma w pamięci zasadę: brzemiona jedni drugich noście, ale także przestrogę naszego narodowego wieszcza Cypriana Kamila Norwida, który powiedział: z rzeczy świata tego przetrwają tylko dwie – poezja i dobroć, i nic więcej” – mówił bp Józef Guzdek. 

W Służbie Celnej zatrudnionych jest pięciu kapelanów katolickich, w tym w Izbach Celnych w Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu i we Wrocławiu.

R. Łączny, KAI/ rv

 

inizio pagina

Poznań: druga edycja Młodzieżowej Akademii Dziennikarstwa

◊  

W Poznaniu rusza druga edycja Młodzieżowej Akademii Dziennikarstwa. To inicjatywa tamtejszego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, realizowana wspólnie z Biurem Prasowym Episkopatu. 

Tematykę spotkań zapowiada Tomasz Kasprzak, prezes KSM archidiecezji poznańskiej: „Tym razem będziemy skupiać się m.in. na dobrym przeprowadzaniu wywiadów. – powiedział Tomasz Kasprzak. – Jak zadawać pytania? Gdzie szukać informacji o osobach, z którymi rozmawiamy? Uczyć nas takiego warsztatu będzie Łukasz Kaźmierczak, od 13 lat dziennikarz Przewodnika Katolickiego. A jak twierdzą jego współpracownicy, to mistrz wywiadów” – dodał prezes. 

W pierwszej, wiosennej edycji Młodzieżowej Akademii Dziennikarstwa udział wzięło ok. 50 młodych osób.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 21.09.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 21.09.2016

◊  

W Magazynie: „100 lecie Jasnogórskiej Sodalicji Mariańskiej” – Radio Jasna Góra

Słuchaj:     

inizio pagina