Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

22/09/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież spotkał się z włoskim samorządem zawodowym dziennikarzy

◊  

Mało jest zawodów, które miałyby taki wpływ na społeczeństwo, jak dziennikarstwo. Na wiążącą się z tym odpowiedzialność zwrócił uwagę Papież, spotykając się z włoskimi dziennikarzami. Franciszek przyjął dziś Krajową Radę ich samorządu zawodowego. W ich imieniu przywitali go na początku audiencji przewodniczący tej organizacji zrzeszającej wszystkich pracowników mediów we Włoszech, Enzo Iacopino, oraz prefekt watykańskiego Sekretariatu ds. Komunikacji, ks. Dario Edoardo Viganò.

W swoim przemówieniu Ojciec Święty zatrzymał się na trzech elementach, koniecznych jego zdaniem do wykonywania zawodu dziennikarza tak, by zmieniać świat na lepsze. Pierwszy z nich polega na tym, by kochać prawdę. 

„Kwestią tutaj jest to, czy jest się szczerymi z samymi sobą i z innymi, czy też nie. Relacja stanowi serce każdej komunikacji. To tym bardziej prawdziwe dla tych, dla których przekazywanie informacji stało się ich zawodem. A żadna relacja nie może utrzymać się ani trwać w czasie, jeśli zostanie oparta na nieszczerości. Zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszym dziennikarstwie – nieprzerwanym przepływie faktów i wydarzeń przekazywanych 24 godziny przez 7 dni w tygodniu – nie zawsze łatwo dojść do prawdy czy choćby przybliżyć się do niej. W życiu nie wszystko jest czarne albo białe. Także w dziennikarstwie należy umieć rozeznawać pomiędzy odcieniami szarości zdarzeń, do których przekazywania zostało się powołanym” – powiedział Papież.

Franciszek określił kolejny element niezbędny w pracy dziennikarskiej jako profesjonalizm. 

„Żyć z profesjonalizmem to znaczy przede wszystkim – poza kwestiami, o których możemy przeczytać w kodeksach deontologicznych – pojmować, interioryzować głęboki sens swojej pracy. Stąd płynie konieczność, aby nie poddawać własnej profesjonalności logikom interesów jakiejś grupy, czy to ekonomicznych, czy też politycznych” – wskazał Ojciec Święty.

Po trzecie dziennikarze muszą też według Papieża skupić się na tym, aby szanować ludzką godność. W ten sposób ich praca może stanowić narzędzie tworzące kulturę spotkania, która powiększa dobro wspólne.

tm/ rv

inizio pagina

Franciszek na Mszy w czwartek: próżność jest osteoporozą duszy

◊  

Niepokój, który pochodzi od Ducha Świętego, obawa, że jest to głos wyrzutów sumienia, a także próżność, która trawi duszę jak osteoporoza, to główne myśli homilii Franciszka podczas czwartkowej Mszy w kaplicy Domu Świętej Marty.

Nawiązując do liturgicznego czytania z Ewangelii św. Łukasza Papież podkreślił, że tak jak po zabiciu Jana Chrzciciela król Herod Antypas odczuwał niepokój, tak też słysząc o Jezusie poczuł się zagrożony. Doświadczał podobnego uczucia, jak jego ojciec Herod Wielki po wizycie złożonej mu przez Mędrców, którzy udawali się, by oddać pokłon nowonarodzonemu królowi w Betlejem.

Ojciec Święty zauważył, że możemy odczuwać dwa rodzaje niepewności. Pierwszy jest pozytywny, bo powoduje go Duch Święty, który skłania duszę do czynienia dobra. Drugi jest zły, bo powstaje na skutek poczucia winy. Obydwaj Herodowie pokonali swój lęk zabijając i, jak to określił Franciszek, przechodząc „nad ludzkimi trupami”. 

„Ci ludzie, którzy zrobili tak wiele złego, którzy czynią zło i mają nieczyste sumienia, nie mogą żyć w pokoju, gdyż żyją z nieustannym poczuciem swędzenia, z wysypką, która nie zostawia ich w spokoju. Ci ludzie uczynili zło, a zło ma zawsze ten sam rdzeń, wszelkie zło: chciwość, próżność i pychę. I te trzy nie pozostawią twojego sumienia w spokoju, wszystkie trzy nie wpuszczą zdrowego niepokoju Ducha Świętego, ale doprowadzą cię do życia w niepokoju, w strachu. Chciwość, próżność i pycha są źródłem wszelkiego zła” – mówił Papież.

Franciszek nawiązał następnie do pierwszego czytania dzisiejszej Mszy, pochodzącego z Księgi Koheleta. Mówi ono o marności. 

„Marność, która nas nadyma. Próżność, która nie żyje długo, ponieważ jest jak bańka mydlana. Próżność, która nie daje nam realnych korzyści. Jaką korzyść będzie miał człowiek z trudu, który sobie zadaje? Męczy się, by się pokazać, by udawać, by dobrze wypaść. To jest marność. Mówiąc zatem jak najprościej: próżność jest fałszowaniem własnego życia. I to powoduje chorobę duszy, bo jeśli ktoś fałszuje swoje życie, by dobrze wyglądać, ładnie wypaść, a wszystko, co robi, jest po to, by udawać, z próżności, to co w końcu zyska? Próżność jest jak osteoporoza duszy: kości z zewnątrz wyglądają dobrze, ale w środku wszystkie są zepsute. Próżność prowadzi nas do oszustwa” – mówił Franciszek.

Papież dodał, że tak jak oszuści znaczą karty do gry, by wygrywać, tak też to ich zwycięstwo jest fałszywe. Przypomniał również słowa św. Bernarda: „Pamiętaj o tym, czym się staniesz. Będziesz strawą dla robactwa”. Gdzie zatem jest siła próżności? Oszukuje tak, by zamaskować każdy błąd, by wszystko ukryć. 

„Iluż znamy ludzi, którzy wydają się dobrzy... Mówimy: «Ale to dobry człowiek! Chodzi na Mszę w każdą niedzielę. Daje wielkie ofiary na Kościół». To jest to, co widać, ale osteoporoza to zepsucie, które jest w środku. Są tacy ludzie, co to robią, ale są też przecież ludzie święci! Na tym  polega próżność: pokazuje cię z twarzą jak z obrazka, ale twoja prawda jest inna. I gdzie jest nasza siła i bezpieczeństwo, nasza ucieczka? Czytaliśmy w psalmie responsoryjnym: «Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką». A przed Ewangelią przypomnieliśmy sobie słowa Jezusa: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem». To jest prawda, a nie fałsz próżności. Niech Pan nas wyzwoli od tych trzech korzeni wszelkiego zła: chciwości, próżności i pychy. Ale przede wszystkim od próżności, która czyni nam tak wiele zła” – powiedział Ojciec Święty.

lg/ rv

inizio pagina

Nowy belgijski ambasador przy Stolicy Apostolskiej

◊  

Papież przyjął na audiencji nowego ambasadora Belgii przy Stolicy Apostolskiej. Listy uwierzytelniające złożył 55-letni Jean Cornet d’Elzius. Jest on żonaty i ma córkę. Po ukończeniu studiów prawniczych pracuje już od blisko 30 lat w belgijskiej dyplomacji. Przez ostatnie 4 lata był ambasadorem w Tel Awiwie.

ak/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaNowy dokument owocem dialogu katolicko-prawosławnego

◊  

W Chieti we Włoszech zakończyły się obrady Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Katolicko-Prawosławnego Dialogu Teologicznego. Z Polski na wspólne obrady przyjechali: ze strony katolickiej bp Krzysztof Nitkiewicz, a z Prawosławnego Kościoła Autokefalicznego bp Jerzy i ks. prof. Andrzej Kuźma. Wielkim sukcesem tych obrad jest wypracowanie pierwszego od 9 lat dokumentu przyjętego przez wszystkie Kościoły. Nosi on tytuł: „Ku wspólnemu zrozumieniu synodalności i prymatu w służbie jedności Kościołowi”. Jego znaczenie wyjaśnia Przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, bp Nitkiewicz: 

„Dokument mówi generalnie o dwóch formach sprawowania władzy w Kościele. Synodalnej, a więc razem, oraz o prymacie, bo zawsze potrzebna jest jakaś głowa. Dokument dokonuje analizy historycznej i teologicznej na trzech poziomach: lokalnym, regionalnym i uniwersalnym. Jest tu też mowa o sposobie postrzegania prymatu biskupa Rzymu. Myślę, że to jest naprawdę milowy krok do przodu i dialog będzie kontynuowany. Za rok zbierze się komitet koordynacyjny, żeby ustalić temat kolejnego spotkania. Już dzisiaj jednak można powiedzieć, że ten dialog przybiera konkretne kształty. Ważne w tym są także braterskie relacje pomiędzy osobami zaangażowanymi w dialog. Dzisiaj w nocy zasłabł jeden z członków komisji ze strony prawosławnej. Metropolita Kallistos został przewieziony do szpitala. Dzisiaj, kiedy wszyscy wyjeżdżali z Chieti, dwóch przedstawicieli strony katolickiej pozostało, żeby czuwać przy chorym. To jest właśnie konkretny ekumenizm. Można mieć różne poglądy na sprawy teologiczne, jednak miłość do drugiego człowieka powinna nas przynaglać w takim konkretnym ekumenizmie codziennym i on jest podstawą” – powiedział bp Nitkiewicz.

dg/ rv

inizio pagina

Kard. Parolin w ONZ: uchodźcy, przemoc, religie, edukacja

◊  

„48 milionów dzieci na świecie zmuszonych zostało do opuszczenia własnych domów, a tysiące z nich, migrując bez opieki, zaginęło albo padło ofiarą wykorzystywania”. Te alarmujące dane przypomniał w Nowym Jorku na oenzetowskim szczycie o  migrantach i uchodźcach watykański sekretarz stanu. Kard. Pietro Parolin stoi na czele delegacji Stolicy Apostolskiej na to światowe spotkanie szefów państw i rządów oraz na 71. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Przy tej okazji zabierał kilkakrotnie głos. 19 i 20 września wypowiedział się m.in. na temat roli wyznań religijnych w zapobieganiu przemocy, wojnom i terroryzmowi, a także o znaczeniu, jakie ma w tym edukacja.

21 września kard. Parolin wziął udział w nowojorskiej siedzibie ONZ w spotkaniu wysokiego szczebla poświęconym kwestii odporności na antybiotyki. Przypominając szeroko zakrojone zaangażowanie Kościoła na polu służby medycznej zwrócił on uwagę, że problemy zdrowotne odbijają się  przede wszystkim na najbiedniejszych mieszkańcach naszego globu, w tym zwłaszcza na migrantach i uchodźcach.

ak/ rv

inizio pagina

Watykan udostępnił lądowisko dla ratowania chorych dzieci

◊  

Watykan udostępnił swe lądowisko helikopterów dla ratowania chorych dzieci. Chodzi tu o transport do Szpitala Pediatrycznego Dzieciątka Jezus (Bambino Gesù). Jest to największy i najlepszy tego rodzaju ośrodek we Włoszech. Od 1924 r. należy on do Stolicy Apostolskiej, a jego placówki w dużej mierze są położone na obszarach eksterytorialnych. Główna siedziba szpitala jest położona nieopodal Watykanu, na zboczach wzgórza Janikulum.

W praktyce helikoptery pogotowia ratunkowego lądują w Ogrodach Watykańskich już od kilku miesięcy, jednak dopiero wczoraj podpisano umowę z włoskim urzędem lotnictwa cywilnego, która reguluje te wyjątkowe loty. Przewidziano też dostosowanie watykańskiego lądowiska do wymogów włoskich standardów.

kb/ rv

inizio pagina

Muzea Watykańskie otwierają salę Niebieskiego Studio

◊  

Nowe dzieło sztuki współczesnej zatytułowane „Na początku (i potem)” pojawi się w Muzeach Watykańskich. Instalacja wideo będzie dostępna dla zwiedzających od 28 września. Została ona stworzona przez Błękitne Studio („Studio Azzurro”) z Mediolanu na biennale w Wenecji w 2013 r. Temat całości przedstawień opiera się na pierwszych 11 rozdziałach biblijnej Księgi Rodzaju.

Poza instalacją Błękitnego Studia Muzea Watykańskie dołączą do swojej wystawy sztuki współczesnej także mural Australijczyka Lawrence’a Carrolla oraz trzy dzieła Tano Festy inspirowane freskami z Kaplicy Sykstyńskiej.

tm/ rv

inizio pagina

Watykan: prezentacja dokumentu Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju

◊  

Stworzenie systemu handlu globalnego umożliwiającego rozwój każdego człowieka w sposób integralny, z jego wymiarem materialnym, społecznym i duchowym. To założenie przyświeca Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Nakreślił je kard. Peter Turkson podczas prezentacji Raportu o Handlu i Rozwoju.

Dokument zatytułowany „Przemiany strukturalne dla integracji i zrównoważonego wzrostu” został przedstawiony w Watykanie. Zdaniem przewodniczącego Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” jest to wyraźny znak współpracy między Stolicą Apostolską i UNCTAD. W swoim wystąpieniu kard. Turkson wyjaśnił rolę, jaką odgrywa handel międzynarodowy w walce z ubóstwem i nierównością: 

„W ubiegłych 52 latach nowe technologie przełamały oficjalne granice między narodami, otwierając nowe obszary dla ekonomii. Także zmiany na scenie politycznej stworzyły nowe możliwości dla światowego handlu. Sprawiedliwa globalizacja nie będzie jednak wynikiem chaotycznych decyzji podejmowanych i stosowanych niezależnie od siebie w różnych sektorach: handlowym, finansowym, pracowniczym, edukacyjnym i zdrowotnym. Musi to być zjawisko skonsolidowane, które wymaga scalonych rozwiązań i oczywiście zintegrowanej polityki. Z kolei taka polityka wymaga brania pod uwagę różnych głosów. Nie tylko banków, finansistów, handlowców, ale także pracowników, bezrobotnych, migrantów, młodzieży i osób starszych, a nawet środowiska naturalnego” – powiedział przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”.   

dg/ rv

inizio pagina

ŚwiatKard. Duka: Europa potrzebuje buntu ludzi uczciwych

◊  

Europa potrzebuje buntu uczciwych i rozsądnych ludzi – uważa kard. Dominik Duka. Jego zdaniem w ten sposób będzie można przeprowadzić niezbędne reformy. Prymas Czech uważa, że sytuacja ku temu dojrzewa. Winne są instytucje Unii Europejskiej, które nie respektują autonomii i suwerenności poszczególnych państw, a zamiast tego obierają drogę społecznej inżynierii, która wiedzie do zguby.

Kard. Duka mówił o tym wczoraj w Pradze podczas debaty z prof. Ryszardem Legutką. Odbywała się ona pod hasłem: „Koniec Europy? Kryzys, wyzwania, rozwiązania”. Prof. Legutko przyznał, że w Unii Europejskiej można się doszukać podobieństw do reżimu komunistycznego, zwłaszcza gdy chodzi o działalność mediów. Publikują dziś one jedynie to, co jest poprawne politycznie, są jednostronne, nie ma w nich miejsca na polemikę, zamieszczają kłamstwa i półprawdy, nie dają możliwości sprostowania.

Zdaniem arcybiskupa Pragi trzeba się dziś zdobyć na odwagę i odrzucić poprawność polityczną. Niezbędne jest jednak zachowanie dobrych manier i poszanowanie ideowych przeciwników. Kard. Duka przypomniał poglądy twórcy i pierwszego prezydenta Czechosłowacji, Tomasza Masaryka. Według niego państwa żyją ideałami, na których powstały. Stąd wynika podstawowa rola rodziny, która te ideały przekazuje. Prymas Czech przypomniał też, że prezydent Masaryk ostrzegał przed wędrówkami ludów, bo zawsze prowadziły one krwawych starć i upadku kulturowego.

Mówiąc z kolei o aktualnym kryzysie rodziny i wartości, arcybiskup Pragi zauważył, że wynika z niego zapaść demograficzna i obumieranie Europy. Wskazał on na pozytywną rolę tradycji i myślenia zdroworozsądkowego. W sposób szczególny wskazał na potrzebę obrony rodziny, z którą walczył każdy totalitarny system, bo z człowieka wyrwanego z kontekstu rodzinnego łatwiej można zrobić niewolnika.

kb/ rv, parlamentni listy

inizio pagina

Indie: kolejni święci na drodze do kanonizacji

◊  

Niedawna kanonizacja Matki Teresy przypomniała światu o kolejnych kandydatach do chwały ołtarzy związanych z Indiami. Tylko w stanie Kerala jest długa lista 21 miejscowych katolików, którzy odeszli z tego świata w opinii świętości. Liczba ta rośnie imponująco, jeśli wziąć pod uwagę wszystkich Hindusów oraz misjonarzy, którzy pracowali w Indiach. W sumie są to aż 44 osoby z trzech różnych katolickich obrządków (łacińskiego, syromalabarskiego i syromalankarskiego) obecnych w tym kraju. Wśród nich przeważają księża i biskupi, ale reprezentowane są też zakonnice, w tym wdowy, oraz laikat.

Troje z tej grupy rodowitych Hindusów jest już błogosławionymi (s. Mariam Thresia Chiramel, ks. Augustine Thevarparambil zwany Kunjachan i Devasahayam Pillai). Została też uznana heroiczność cnót trojga sług Bożych (bp Thomas Kurialacherry oraz kapłani Mathew Kadalikkattil i Joseph Vithayathil). Kraj, który zrodził tak wielu świętych, liczy zaledwie [półtora] 1,5 proc. wszystkich katolików świata.

dg/ rv, ucanindia.in

inizio pagina

PolskaAbp Hoser: życie ludzkie jest wartością nadrzędną

◊  

Ludzkie życie jest wartością nadrzędną i pod żadnym warunkiem nie wolno go niszczyć – podkreślił abp Henryk Hoser. Polski Sejm rozpoczął dziś prace nad dwoma projektami dotyczącymi aborcji. Jeden całkowicie jej zakazuje, drugi natomiast proponuje znaczną liberalizację przepisów.

„Życie ludzkie jest wartością nadrzędną, jest właściwie największą wartością, z jaką mamy do czynienia na ziemi, w naszym ziemskim życiu, a więc jest to podstawa wszystkich innych dóbr, których człowiek może dostąpić przez to, że żyje” - powiedział ordynariusz warszawsko-praski. 

Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Biotycznych zwrócił uwagę, że rozstrzygnięcie problemu zakazu aborcji wymaga działań równoległych, mających na celu aktywną pomoc kobiecie.

R. Łączny, KAI/ rv

 

inizio pagina

Kraków: konferencja o roli Kościoła w Unii Europejskiej

◊  

W Krakowie zakończyła się dwudniowa konferencja międzynarodowa z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”. Tym razem poświęcona ona była „Solidarności europejskiej”.

Wśród gości spotkania był m.in. abp Silviano Tomasi, były przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie. W wystąpieniu dotyczącym solidarności europejskiej wobec problemu migracji hierarcha przywołał postać Polaka, który pod koniec sierpnia został zabity w Harlow niedaleko Londynu tylko dlatego, że mówił po polsku. „Jeśli cudzoziemiec, nowy imigrant, nie jest postrzegany ze swoją godnością i jako pełnoprawny członek rodziny ludzkiej, partner w rozwoju tożsamości społecznej, to możliwa jest nawet śmiertelna agresja fizyczna” – zauważył długoletni watykański dyplomata. 

Abp Tomasi podkreślił, że proces integracji imigrantów w państwach członkowskich Unii i proces integracji tychże krajów opiera się na kulturze solidarności oraz na dążeniu do wspólnego dobra. Jak zauważył, są to korzenie Unii Europejskiej, i to korzenie chrześcijańskie.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 22.09.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 22.09.2016

◊  

W Magazynie: „Życie z Bogiem i dla Boga” – rozmowa z s. Agnieszką, brygidką – Radio Fiat, Częstochowa

Słuchaj:         

inizio pagina

Msza przy grobie św. Jana Pawła II - 22 września 2016 r.

◊  

Mszy przewodniczył i kazanie wygłosił abp Marek Jędraszewski, arcybiskup metropolita łódzki. 

inizio pagina