Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

23/09/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaFranciszek zachęca do reformy watykańskich mediów

◊  

Papież zachęcił kierownictwo watykańskich mediów do ich zdecydowanej reformy. Jest to jak zaznaczył proces nieodwracalny, który ma doprowadzić do ich scalenia w elektronicznej formie.

Z dyrekcją Sekretariatu ds. Komunikacji Franciszek spotkał się wczoraj wieczorem, aby osobiście przekazać nowe statuty Sekretariatu. Mają one charakter otwarty, to znaczy są przygotowane na ewentualny rozwój środków społecznego przekazu. Jak podkreśla prefekt Sekretariatu prał. Dario Viganò, Papież zwraca szczególną uwagę na służebną rolę watykańskich mediów. 

Myślę, że takie jest nasze powołanie. Z jednej strony służba wewnątrz Kościoła, ale jednocześnie pomagać innym dziennikarzom mówić o Kościele, który jak podkreśla Papież Franciszek, nie jest jedynie jednostką socjologiczną, a zatem nie można do niego zastosować kategorii politycznych. Kościół potrzebuje raczej hermeneutyki duchowej, a zatem postrzegania wydarzeń i działalności kościelnej w perspektywie przede wszystkim duchowej. Kościół to ogół ludzi, którzy żyją jako uczniowie Chrystusa i chcą, by wszystko, co robią, nabierało znaczenia w Chrystusie. Jeśli natomiast brakuje tego postrzegania duchowego, bardzo często dochodzi do zwodniczych wypaczeń ideologicznych. A zatem Sekretariat ds. Komunikacji jest, jak powiedział Papież, punktem odniesienia dla świata mediów, a w szczególności dla watykanistów, aby coraz pełniej i coraz lepiej mogli opowiadać światu o nauczaniu Ojca Świętego i jego gestach.

kb/ rv

inizio pagina

Papieskie przesłania do argentyńskich diecezji

◊  

„Wiem, że z entuzjazmem przygotowaliście tę rocznicę i łączę się z wami w dziękczynieniu Bogu za otrzymane dary Jego dobroci”. To słowa Papieża Franciszka skierowane do bp. Carlosa José Tissery, ordynariusza argentyńskiej diecezji Quilmes z okazji 40. rocznicy jej założenia i nominacji jej pierwszego biskupa Jorge Novaka SVD.

Ojciec Święty dziękuje za licznych kapłanów i osoby konsekrowane. „Wspólnota, która jest żywa, każdego dnia czuje zaskakiwana miłosierną miłością Boga i jest w stanie rozpoznać Go i wyjść Mu na spotkanie. Zachęcam was do trwania w tym czuwaniu przed Panem, który przechodzi i staje się nam bliski, aby móc go wspierać i ratować w braciach uciskanych, wykorzystywanych, rozgoryczonych, chorych czy cierpiących z jakiegokolwiek powodu” – napisał Papież. 

Franciszek wystosował także specjalne pozdrowienia dla mieszkańców argentyńskiego miasta Jacobacci z okazji setnej rocznicy jego założenia. Nazwa miejscowości wywodzi się od nazwiska włoskiego inżyniera, który doprowadził do tej części kraju pierwszą linię kolejową. Ojciec Święty podkreślił m.in., że tego typu jubileusze są bardzo dobrą okazją do świętowania, ale także do wzajemnych spotkań, wdzięczności i wspomnień. „Pamięć może pobudzić w was tęsknotę za tamtymi czasami, kiedy pociąg «La Trochita» był najszybszym środkiem komunikacji, albo też smutnych wspomnień po tych okresach, kiedy wulkan Puyehue pokrywał tę ziemię popiołem. Głosem świętowania nie ma być jednak ani smutek, ani tęsknota. Trzeba bowiem pamiętać, że kreatywność zawsze szuka nowych dróg by łączyć się z innymi, a w popiołach rodzi się chmura solidarności oraz odnawiane są siły, by iść dalej do przodu” – napisał Papież.

lg/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaNowy regulamin rady lekarzy orzekających o cudownych uzdrowieniach

◊  

W Watykanie opublikowano nowy regulamin Rady Medycznej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, która wydaje opinię na temat domniemanych cudownych uzdrowień dokonanych za wstawiennictwem kandydatów do beatyfikacji czy kanonizacji. Regulamin w dużej mierze inspiruje się dokumentem dotychczas obowiązującym, zatwierdzonym przez Pawła VI w 1976 r. Usprawnia on jedynie i uściśla pracę Rady, dostosowując ją do aktualnych wymogów. 

Nowy regulamin został przygotowany przez komisję, na której czele stał sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych abp Marcello Bartolucci. Komentując przyjęty dziś dokument przypomina on, że Kościół zawsze przywiązywał wielką wagę do cudów dokonywanych za wstawiennictwem przyszłych świętych i błogosławionych. Stanowiły one potwierdzenie „z wysoka” osądu ludzkiego w sprawie ich świętości.

Już na przełomie XII i XIII w. wprowadzone zostały procedury prawne, dotyczące badania świętości i prawdziwości cudu. W 1610 r. podczas procesu Karola Boromeusza po raz pierwszy powołano biegłych lekarzy, którzy mieli się wypowiedzieć na temat kilkunastu uzdrowień dokonanych za wstawiennictwem przyszłego świętego. Jeszcze w tym samym wieku Innocenty XI wprowadza jako obowiązkowe orzeczenie biegłych lekarzy. Natomiast od 1743 r. istnieje już stała rada medyczna wydająca opinię na temat cudownych uzdrowień. Abp Bartolucci przypomina jednak, że ostateczne uznanie nadzwyczajnego uzdrowienia za prawdziwy cud należy do wyłącznych kompetencji Papieża.

kb/ rv

inizio pagina

Stolica Apostolska przystępuje do Konwencji przeciwko Korupcji

◊  

Stolica Apostolska i Państwo Watykan przystąpiły do Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji. Watykański sekretarz stanu podpisał stosowną deklarację 19 września w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Postanowienia konwencji w stosunku do Watykanu wejdą w życie za miesiąc 19 października. 

Umowa ta przyjęta w 2003 r. zobowiązuje Państwa-Strony do karania czynnego i biernego przekupstwa funkcjonariuszy publicznych w danym kraju oraz czynnego przekupstwa w stosunku do funkcjonariuszy zagranicznych. Mają też ścigać korupcję w sektorze prywatnym. Konwencja przewiduje także karalność przestępstw powiązanych z korupcją, takich jak defraudacje, nadużycie władzy, pranie brudnych pieniędzy czy krzywoprzysięstwo. Ponadto umowa dostarcza szczegółowych ram prawnych w celu ułatwienia pomocy sądowej między Państwami-Stronami.

Główne postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji są już zawarte w prawodawstwie Stolicy Apostolskiej od 2013 r. Wtedy to wydane zostało motu proprio w kwestii jurysdykcji sądowej Państwa Watykańskiego w sprawach karnych, oraz wprowadzono stosowne zmiany w Kodeksie Karnym i Kodeksie Postępowania Karnego.

dg/ rv

inizio pagina

ONZ: kard. Parolin o Agendzie Zrównoważonego Rozwoju 2030

◊  

We współczesnym świecie potrzeba, aby ekonomia, polityka, kultura i społeczeństwo koncentrowały się na perspektywach długoterminowych, skierowanych ku dobru wspólnemu. Przypomniał o tym na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ watykański Sekretarz Stanu. Kard. Pietro Parolin ustosunkował się do przyjętej prawie rok temu Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Zapewnił on o poparciu Ojca Świętego dla wspomnianej agendy. Podkreślił jednak pozycję Stolicy Apostolskiej, która kładzie nacisk na dbanie o wszystkie sfery życia ludzkiego, ekonomiczno-społeczne oraz duchowe. Ponadto wskazał na wyzwania, które należy podjąć jako pierwsze, czyli położenie kresu toczonym wojnom, powodującym też kryzys migracyjny. „Integralny rozwój ludzki jest niemożliwy bez pokoju” – dodał kard. Parolin.

tm/ rv

inizio pagina

Numer 9 miesięcznika «L'Osservatore Romano» po polsku w 2016 r.

◊  

„Przez całe swoje życie była hojną szafarką Bożego miłosierdzia, gotową wszystkim służyć poprzez przyjmowanie i obronę ludzkiego życia, zarówno nienarodzonego, jak i opuszczonego i odrzuconego – mówił Papież Franciszek o Matce Teresie z Kalkuty podczas jej uroczystej kanonizacji na placu św. Piotra w Rzymie 4 września – Pochylała się nad osobami wycieńczonymi, umierającymi na poboczach dróg, uznając godność, jaką zostali obdarzeni przez Boga. Mówiła możnym ziemi, by uznali swoje winy za zbrodnie ubóstwa, które sami stworzyli”. Dlatego właśnie może być ona wzorem dla wszystkich wolontariuszy pracujących na wszystkich peryferiach, topograficznych i egzystencjalnych. Oprócz dokumentów papieskich we wrześniowym numerze „L'Osservatore Romano” opublikowaliśmy dwa komentarze do adhortacji „Amoris laetitia”, których autorzy - Rodrigo Guerra López i Rocco Buttiglione – odnoszą się do zarzutów kierowanych pod adresem tego dokumentu, a także wstęp Papieża Franciszka do nowej biografii Benedykta XVI, napisanej przez Elia Guerriera, wydawcę włoskich przekładów licznych dzieł Papieża seniora.

Dodatek „kobiety kościół świat” poświęcony był w tym miesiącu tematowi: „Czy istnieje kobieta?”. Zamieszczone przez nas artykuły dotyczą wpływu, jaki wywarły rewindykacje feministyczne na życie społeczne, oraz badań medycznych i farmakologicznych uwzględniających różnicę płci. Natomiast w cyklu „Bohaterki Starego Testamentu” prezentujemy postać Rut.

Dorota Swat, L'Osservatore Romano/ rv

inizio pagina

ŚwiatO. Destivelle: poważny krok naprzód w dialogu z prawosławiem

◊  

Nowy dokument Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Katolicko-Prawosławnego Dialogu Teologicznego to poważny krok naprzód – uważa o. Hyacinthe Destivelle OP. Uczestniczył on w obradach komisji z ramienia Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan, w której odpowiada on za relacje ze słowiańskimi Cerkwiami Prawosławnymi.

O. Destivelle zauważa, że w przeciwieństwie do poprzedniego Dokumentu z Rawenny, tym razem pod wspólnie wypracowanym tekstem podpisał się również przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego, co ma istotne znaczenie dla dalszego rozwoju dialogu. 

Jest to kontynuacja Dokumentu z Rawenny, który podjęto już temat relacji między prymatem i synodalnością, ale na jego zakończenie stwierdzono, że należy przeprowadzić badania historyczne na ten temat. Nowy dokument jest odpowiedzią na ten postulat. Dotyczy pierwszego tysiąclecia, kiedy Kościół był niepodzielony. Ustala, jak wtedy wyrażały się prymat i synodalność na różnych szczeblach Kościoła, czyli szczeblu lokalnym, regionalnymi i powszechnym, przy uwzględnieniu za każdym razem aspektów kanonicznych, liturgicznych i eklezjologicznych. Ważne jest też zrozumienie statusu tego dokumentu. Nie jest to jeszcze porozumienie teologiczne między Kościołami prawosławnym i katolickim. Jest to dokument komisji, która owszem posiada pewien autorytet, ponieważ w jej skład wchodzą przedstawiciele różnych Kościołów prawosławnych i Kościoła katolickiego. Teraz dokument ten zostanie poddany ocenie teologów i wydziałów teologicznych. Czekamy na ich opinie. Od tego będzie zależał ciąg dalszy dialogu i wypracowanie sposobu na to, by pogodzić prymat i kolegialność w pojednanym Kościele.

kb/ rv

inizio pagina

Meksyk: kolejny ksiądz zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach

◊  

W Meksyku zaginął kolejny duchowny. Ks. José Alfredo López Guillén jest proboszczem parafii Najświętszej Trójcy w archidiecezji Morelia. Zarówno jego zniknięcie jak i włamanie do plebanii nastąpiło w poniedziałek. Tego samego dnia odnaleziono też zwłoki dwóch kapłanów zamordowanych w diecezji Papantla. Zginęli oni z ręki zorganizowanej grupy przestępczej. Duchowni przed śmiercią byli torturowani, mieli związane ręce i liczne rany postrzałowe.

Kościół w Meksyku jest wstrząśnięty tymi wydarzeniami. Losem porwanego kapłana jest zaniepokojony ordynariusz archidiecezji Morelia. Kard. Alberto Suárez Inda w krótkim przesłaniu wideo prosi o „uszanowanie życia i kapłaństwa ks. Guilléna, aby mógł on jak najszybciej wznowić swą posługę duszpasterską”.  

dg/ rv

inizio pagina

Irak: wystąpienie patriarchy Sako na Synodzie chaldejskim

◊  

Kościół chaldejski znajduje się w sytuacji duszpasterskiej, administracyjnej oraz ekonomicznej pełnej niesłuszności. O takich „cieniach” mówił patriarcha Babilonu Louis Raphael Sako na początku Synodu tej wspólnoty katolickiej obrządku wschodniego z Iraku. Spotkanie ma miejsce w Ankawie pod Irbilem. 

Abp Bagdadu wspomniał o powiązaniach między współczesnym kryzysem duchowym a rozprzestrzenieniem się kultury elektronicznej. Np. bezkrytycznie przyjęte media społecznościowe przekształciły się w platformy nieograniczonej krytyki i kłótni również wewnątrz Kościoła. Wspólnota wiernych powinna też zdaniem patriarchy pogłębić różne aspekty formacji nowych kapłanów, na co wskazują przypadki ucieczki niektórych chaldejskich księży na Zachód w poszukiwaniu lepszych warunków życiowych bez zgody przełożonych. Abp Sako potępił także wszelkie przejawy korupcji na jakimkolwiek poziomie oraz brak wrażliwości części parafii na sytuację uchodźców. Z drugiej strony przypomniał także o wysiłku, jaki wiele grup kościelnych podjęło, aby poprawić sytuację mieszkańców Iraku w tych ciężkich dla kraju i jego ludności czasach.

tm/ rv, fides

inizio pagina

USA: abp Chaput o ostatnich aktach przemocy

◊  

Akty przemocy wciąż dotykają amerykańskie społeczeństwo. Po tym jak w ostatni weekend, od 16 do 18 września, w Filadelfii doszło do 18 strzelanin, miejscowy ordynariusz, abp Charles Joseph Chaput OFMCap, wyraził ostrą krytykę sytuacji społeczno-moralnej panującej w miastach USA. Hierarcha wspomniał, iż łatwa dostępność broni palnej może stanowić jeden z czynników ułatwiających popełnianie zbrodni, ale źródłem problemów jest co innego. „Przemoc rozpoczyna się w sercu zanim jeszcze ręka sięgnie po jej narzędzie; a przemoc to teraz część amerykańskiego stylu życia od łona matki aż po grób” – stwierdził arcybiskup. Wezwał więc katolików do modlitwy za ofiary strzelanin i ich rodziny, a przywódców do znalezienia rozwiązań prowadzących do trwałego pokoju wewnątrz społeczeństwa Stanów Zjednoczonych.

tm/ rv, catholicnewsservice

inizio pagina

Moskwa: Cyryl ruga przełożonych monasterów za komfort i przepych

◊  

Cyryl I ostro skrytykował przełożonych rosyjskich mnichów i mniszek za dążenie do życia, jak się wyraził, w „komforcie i przepychu”. Patriarcha podjął ten temat 22 września na spotkaniu ze zwierzchnikami męskich i żeńskich monasterów prawosławnych w moskiewskim soborze katedralnym Chrystusa Zbawiciela. 

Cyryl I nawiązał do swojego polecenia, aby przełożonych zakonnych zaopatrzyć w pastorały dla podkreślenia ich władzy duchownej. Nie przypuszczał jednak, że zostanie opacznie zrozumiany, gdyż wielu przełożonych sprawiło sobie „patriarsze pastorały”, bogato ozdobione, jak powiedział patriarcha, „jubilerskimi brzękadełkami” i z wprawionym u góry krzyżem, który przysługuje jedynie biskupom jako znak ich autorytetu i władzy duchownej. Autorytet i władza duchowna należne patriarchom i biskupom nie dotyczą uprawnień przełożonych zakonnych.

Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia wezwał zebranych w soborze Chrystusa Zbawiciela przełożonych rosyjskich monasterów do ascezy. Przypomniał, że styl życia pustelniczego ich starożytnych poprzedników nie różnił się od tego, jakie prowadzili prości, szeregowi mnisi i mniszki. Na zakończenie swojej przemowy Cyryl I podkreślił, że obecni na spotkaniu przełożeni powinni to zrozumieć, ale jeśli mają trudności w zrozumieniu słów patriarchy, nie powinni zajmować takich stanowisk.

W. Raiter, Moskwa/ rv

inizio pagina

Izrael: szkoły chrześcijańskie zaczynają rok bez dofinansowania

◊  

W Izraelu państwo nie dofinansowuje szkół chrześcijańskich. Nowy rok szkolny rozpoczęło tam 47 chrześcijańskich placówek oświatowych, jednak bez szansy na wsparcie, jakie mają zapewnione szkoły żydowskie. Ministerstwo oświaty nie wywiązało się także z ubiegłorocznej obietnicy dofinansowania. Po prawie miesięcznym strajku placówek chrześcijańskich we wrześniu 2015 r. władze zdecydowały się przyznać im 13,7 mln dolarów, jednak jak dotąd pieniędzy tych nie wypłacono.

Podczas gdy konta szkół chrześcijańskich świecą pustkami, klasy zapełniły się 33 tys. uczniów. 60 proc. z nich to wyznawcy Chrystusa, ok. 40 proc. – muzułmanie, a poza tym są nieliczni Żydzi. Podobnie statystyki wyglądają w przypadku nauczycieli. Pomimo to szkoły chrześcijańskie w Izraelu są dyskryminowane, podczas gdy żydowskie placówki ultraortodoksyjne mają pełne dofinansowanie ze strony rządu i ministerstwo oświaty nie przeprowadza w nich kontroli, mimo iż ich program nie odpowiada obowiązującym przepisom.

dg/ rv

inizio pagina

PolskaPoznań: badania polskich pielgrzymów

◊  

Statystyczny pielgrzym biorący udział w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę to 19-20 letnia dziewczyna, która dziękuje za zdaną maturę - to wniosek z badań przeprowadzonych przez poznańskich naukowców. Rozesłali oni specjalne ankiety do uczestników pieszych pielgrzymek. 

Badaczy interesowała przede wszystkim motywacja pątników - poinformował Paweł Chmielowski z Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych TriC. 

„Wśród osób, które już były na Jasnej Górze, wśród nominacji dominuje przede wszystkim poszukiwanie Boga. 79 proc. badanych osób tak stwierdziło. Wśród osób, które nie były na Jasnej Górze jako motywację, która może ich skłonić do pójścia do Matki Bożej, 78 proc. badanych wskazało właśnie na chęć poszukiwania Boga” - powiedział Paweł Chmielowski. 

W przyszłym roku naukowcy zamierzają zorganizować badanie międzynarodowych pielgrzymów wędrujących do Santiago de Compostela. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

„Bądźcie świadkami miłosierdzia” hasłem XVI Dnia Papieskiego

◊  

Hasłem XVI Dnia Papieskiego, który obchodzony będzie 9 października, będą słowa „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Kard. Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” podkreślił, że w obchodzonym w Kościele Roku Miłosierdzia hasłem obchodów Dnia Papieskiego nie mogły być inne słowa.

„Bądźcie świadkami, bo w świadectwie zawiera się głoszenie, modlitwa i wypraszanie miłosierdzia Bożego i w świadectwie zawiera się także czynienie Bożego miłosierdzia. Dlatego takie hasło przyjęliśmy, aby przypomnieć i przeżyć na nowo ten ważny fragment nauczania papieskiego, jakim jest nauczanie o miłosierdziu Bożym, ale także, by otworzyć swoje serca na działania miłosierne wobec ludzi potrzebujących” - powiedział kard. Nycz. 

Tradycyjnie już w ramach Dnia Papieskiego odbędzie się zbiórka na program stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 23.09.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 23.09.2016

◊  

W Magazynie: „Posługa misjonarza świeckiego – świadectwo wolontariuszy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu po powrocie z misji w Liberii i Etiopii” – Radio Rodzina, Wrocław

Słuchaj:     

inizio pagina