Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

24/09/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież do rodzin ofiar zamachu w Nicei: Kościół jest blisko was

◊  

Niezwykle wzruszające było spotkanie Franciszka z rodzinami ofiar zamachu z 14 lipca w Nicei. Rozpędzona ciężarówka wjechała wtedy w spacerujących na nadmorskiej promenadzie ludzi podczas obchodów Dnia Bastylii. Zginęło 87 osób, w tym zamachowiec, a ponad 200 zostało rannych.

W specjalnej audiencji w Auli Pawła VI wzięło udział blisko tysiąc osób, w tym wielu z poszkodowanych w zamachu i rodziny zmarłych. Ojciec Święty otrzymał od nich kosz wypełniony 86 kwiatami symbolizującymi ofiary zamachu. Każda z roślin była inna, tak jak różni byli ci, którzy wówczas zginęli. Nawiązał do tego Papież w swoim przemówieniu, gdy przypomniał, że przemoc uderzyła w Nicei na ślepo, dotykając ofiary niezależnie od ich pochodzenia czy religii. Franciszek podkreślił, że podziela ból zebranych, a odczuwa go jeszcze silniej, gdy myśli o dzieciach, a nawet całych rodzinach, których życie zostało rozdarte tak nagle i dramatycznie. „Każdego za Was zapewniam o moim współczuciu, bliskości i modlitwie” – mówił Papież.

Ojciec Święty, wspominając zmarłych, wskazał, iż dla chrześcijanina fundament nadziei stanowi Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Ta pewność życia wiecznego, należąca również do wyznawców innych religii, winna dawać pociechę i silną motywację do wytrwania w odważnym kroczeniu po codziennych drogach.

Następnie Papież zwrócił się do ludzi, którzy zamach co prawda przeżyli, ale odnieśli w nim obrażenia. 

„Proszę Boga miłosierdzia także za wszystkie osoby, które zostały ranne, w wielu przypadkach potwornie okaleczone, tak na ciele, jak i na duszy. I nie zapominam o każdym, który z tego powodu nie mógł tu przybyć lub pozostaje wciąż w szpitalu. Kościół stoi blisko was i towarzyszy wam z wielkim współczuciem. Wraz ze swoją obecnością przy was w tych momentach tak trudnych do stawienia im czoła, prosi on Pana, by przyszedł wam z pomocą i wlał w wasze serca uczucia pokoju i braterstwa” – powiedział Papież.

Franciszek zauważył, że tragiczne wydarzenia w Nicei sprowokowały wszędzie liczne gesty solidarności oraz bliskości. Podziękował wszystkim, którzy natychmiast przyszli z pomocą ofiarom, a także tym, którzy aż do teraz wspierają poszkodowanych i ich rodziny. Ojciec Święty wspomniał m.in. obecne na audiencji stowarzyszenie Alpes-Maritimes Fraternité, do którego należą przedstawiciele różnych religii, co jest pięknym znakiem nadziei. „Cieszę się, widząc że relacje międzyreligijne między wami są bardzo żywe, a to może tylko pomóc w łagodzeniu bólu po tych dramatycznych zdarzeniach” – mówił Franciszek. 

„Nawiązanie szczerego dialogu i relacji braterskich między wszystkimi, a zwłaszcza między tymi, którzy wierzą w Boga jedynego i miłosiernego, stanowi pilny priorytet, który odpowiedzialni, zarówno politycy, jak i duchowni, powinni wspierać. I każdy został wezwany do urzeczywistniania go dookoła siebie. Kiedy przychodzi wielka pokusa, by się nie włączyć lub odpowiedzieć na nienawiść nienawiścią, na przemoc przemocą, wtedy konieczne jest autentyczne nawrócenie serca. I oto przesłanie, które Ewangelia Jezusa kieruje do nas wszystkich. Na ataki diabła można odpowiedzieć jedynie czynami Boga, którymi są przebaczenie, miłość oraz szacunek dla drugiego, nawet, gdy jest inny” – powiedział Papież.

lg/ rv

inizio pagina

Franciszek przyjął siostry szpitalne miłosierdzia

◊  

„Na łóżku szpitalnym zawsze leży Jezus, obecny w cierpiącej osobie” – tak Papież Franciszek podkreślił sens powołania sióstr szpitalnych miłosierdzia. 130 członkiniom tego zgromadzenia udzielił specjalnej audiencji. W czasie przemówienia podkreślił wagę posługi chorym, która stanowi podstawę charyzmatu sióstr. 

„Kościół rozumie jako swoje zadanie oraz odpowiedzialność trwanie w bliskości przy tych, którzy cierpią, aby nieść im pocieszenie, otuchę i przyjaźń. Wy poświęcacie wasze życie głównie na służbę braciom i siostrom, którzy przebywają w szpitalach. W ten sposób, dzięki waszej obecności oraz profesjonalizmowi, mogą się czuć bardziej wspierani w czasie choroby. A żeby to czynić nie potrzeba długich przemówień: wystarczy jeden dotyk, przyjazny pocałunek, przebywanie obok w ciszy, uśmiech. Nigdy się nie poddawajcie w tym posługiwaniu tak cennym, pomimo wszelkich trudności, na jakie możecie napotkać” – powiedział Papież.

tm/ rv

inizio pagina

Niemcy: beatyfikacja o. Engelmara Unzeitiga

◊  

Kościół w Niemczech ma nowego orędownika w niebie. W bawarskim Würzburgu odbyła się beatyfikacja o. Engelmara Unzeitiga ze Zgromadzenia Misjonarzy z Mariannhill. Miał zaledwie 34 lata kiedy poniósł śmierć w obozie koncentracyjnym w Dachau. Jest on popularnie nazywany niemieckim Maksymilianem Kolbe, bo podobnie jak on oddał swoje życie za współwięźniów.

Ojciec Unzeitig pragnął pojechać do krajów misyjnych, a stał się misjonarzem w Dachau. Aresztowany i deportowany w 1941 r. był jednym z tysiąca kapłanów i zakonników zabitych w obozie. Podjął się tam opieki nad rosyjskimi więźniami. Nauczył się ich języka, pomagał im materialnie i duchowo. Kiedy wybuchła epidemia tyfusu, chorzy zostali porzuceni w jednym z baraków, do którego nikt się nie zbliżał. On jeden tam poszedł, by służyć cierpiącym. Ostatecznie, sam zarażony, umiera 2 marca 1945 r. O. Unzeitig był kapłanem zaledwie 6 lat, z których aż 4 spędził w obozie.

O bohaterstwie niemieckiego zakonnika mówi prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. Angelo Amato, który przewodniczył uroczystości beatyfikacyjnej. 

„O. Unzeitig był iskrą prawdziwego człowieczeństwa pośród ciemności terroru nazistowskiego. Jego męczeństwo pozostawia nam potrójne przesłanie: wiary, miłosierdzia i siły. Wiara była dla niego największym skarbem. Jako więzień był nieustannie zjednoczony z Bogiem w modlitwie, co dawało mu siłę, by kochać, pomagać i pocieszać innych. Był miłosierny dla tych, którzy podobnie jak on, cierpieli trudy i upokorzenie niewoli. Siła jego ducha wzbudzała podziw i pomagała innym więźniom trwać w tej sytuacji pozbawionej nadziei. Dlatego nowego błogosławionego nazywamy męczennikiem miłości, niemieckim Maksymilianem Kolbe” – powiedział kard. Amato.

dg/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaBłędna interpretacja Soboru przyczyną kryzysu w zakonach

◊  

Błędna interpretacja Soboru Watykańskiego II jest przyczyną zapaści demograficznej, jakiej nadal doświadczają zakony – uważa o. Angel Pardilla. Watykańskie wydawnictwo opublikowało jego książkę pod tytułem „Realia życia konsekrowanego – La realtà della vita religiosa”, w której dokonuje on bilansu posoborowych przemian tym sektorze życia Kościoła. Przypomina on, że po Soborze zabrakło w zakonach jasności co do własnej tożsamości. W konsekwencji życie konsekrowane było postrzegane na równi z innymi powołaniami albo wręcz jako coś gorszego. Zdaniem hiszpańskiego klaretyna ponowna reinterpretacja Soboru jest niezbędna, by wypracować lepsze duszpasterstwo powołaniowe i zaradzić aktualnemu kryzysowi.

O. Pardilla wylicza, że w posoborowym półwieczu zgromadzenia męskie straciły 39,58 proc. członków, a żeńskie 44,61 proc. Przypomina on, że Sobór zastał zakony w pełni rozkwitu, a pierwszy gwałtowny kryzys nastał już w pierwszej dekadzie po Soborze. Liczba zakonników zmniejszyła się wtedy o 18,51 proc. a zakonnic o 9,72 proc.

O. Pardilla podaje, że w statystykach wciąż jeszcze prowadzą jezuici, choć ich liczba w ciągu ostatnich 50 lat zmniejszyła się o ponad połowę (53,54 proc.). Jest ich 16.740. Kolejni są salezjanie (15.270, - 30,72 proc) i bracia mniejsi (13.632 -49,52 proc.). Jeśli chodzi natomiast o zgromadzenia żeńskie to najwięcej jest szarytek, 16.179, choć i to zgromadzenie zmniejszyło się w posoborowym półwieczu o 64,08 proc. Na drugim miejscu są salezjanki (13.057 -30,42), a na trzecim karmelitanki bose, których przez 50 lat ubyło jedynie 5,15 proc. Jest ich 10.504.

kb/ rv, sir

inizio pagina

ONZ: watykański obserwator w obronie praw ludzi starszych

◊  

Szacuje się, że do roku 2050 liczba osób starszych na świecie sięgnie 2 mld i będzie ich wtedy więcej, niż dzieci poniżej 15. roku życia – powiedział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie na posiedzeniu Rady Praw Człowieka. Abp Ivan Jurkovič oparł się w swoim przemówieniu na raporcie niezależnych ekspertów, według którego populacja osób starszych jest najszybciej rosnącą częścią społeczeństwa. Przytaczając go wskazał, że korzystanie ludzi w podeszłym wieku z praw człowieka wiąże się z szeregiem wyzwań.

„Należy się nimi niezwłocznie zająć” – zaapelował papieski dyplomata, wymieniając sprawy związane z „ochroną zdrowia, prawem do pracy, opieką socjalną, dostępem do wymiaru sprawiedliwości i rosnącą dyskryminacją osób starszych”.

Budzą one „poważne zaniepokojenie Stolicy Apostolskiej” – powiedział abp Jurkovič. Zaistniałej sytuacji winna jest „kultura odrzucania”, która ocenia ludzi według tego, co są w stanie wyprodukować. Dlatego „starsi, tracąc swoje miejsce w społeczeństwie, często czują się bezużyteczni i osamotnieni”  – zauważył watykański obserwator. Zwrócił uwagę, że jednym z najczęstszych problemów, z jakimi borykają się seniorzy, jest ubóstwo. Prawie połowa  ludzi w wieku emerytalnym nie otrzymuje świadczeń finansowych. Często też emerytura nie wystarcza na pokrycie podstawowych potrzeb. Brak zabezpieczenia finansowego zmusza więc do kontunuowania pracy w bardzo podeszłym wieku. Z kolei w dziedzinie opieki zdrowotnej często zaniedbuje się osoby starsze z przewlekłymi i złożonymi dolegliwościami. Papieski dyplomata zaapelował w związku z tym o podniesienie świadczeń ubezpieczeniowych i dotacje dla rodzin, by mogły zapewnić swym starszymi członkom opiekę w domu.

dg/ rv

inizio pagina

ŚwiatBombardowania w Aleppo, po obu stronach giną cywile

◊  

Tragiczne chwile przeżywają mieszkańcy Aleppo. W mieście trwa walka między rebeliantami a siłami rządowymi, wspieranymi przez Rosję. Związane z opozycją Obserwatorium Praw Człowieka informuje o bombardowaniach dzielnic kontrolowanych przez rebeliantów. Z kolei chrześcijanie, którzy żyją w dzielnicach zachodnich pod kontrolą wojsk prezydenta Asada, informują, że również tam spadają bomby i giną cywile. Mówi ks. Ibrahim Alsabagh, proboszcz parafii św. Franciszka i odpowiedzialny za łacińską wspólnotę w Aleppo.

„Kiedy mocarstwa międzynarodowe nie potrafią się porozumieć albo występują jako rywale, to wszystko odbija się również na naszym codziennym życiu – powiedział Radiu Watykańskiemu proboszcz z Aleppo. – Przez ostatnie dni nie dało się spać z powodu bombardowań. Również w naszej zachodniej dzielnicy spadały bomby i rakiety na obiekty cywilne. Są ranni i zabici, także w naszej wspólnocie chrześcijańskiej. Ludzie są rozgoryczeni, obawiają się o przyszłość. Bo kiedy nie ma porozumienia na górze, w terenie rosną obawy, wszystkie rany otwierają się na nowo. A tu każda rodzina została już zraniona. Panuje ponadto wielkie zamieszanie. Trudno jest rozróżnić rebeliantów, tak zwanych umiarkowanych, od fundamentalistów. U nas w terenie jest w tym wielkie zamieszanie. A to powoduje potem konsekwencje, z którymi teraz mamy do czynienia. Bo Rosjanie i wojsko syryjskie oświadczyły, że rozejm obejmuje jedynie ugrupowania umiarkowane, a działania przeciwko dżihadystom z Al-Nusra, Al-Kaida i Państwa Islamskiego będą dalej kontynuowane. Niekiedy brak jasności i brak współpracy między wszystkim stronami obecnymi w terenie, myślę tu o siłach międzynarodowych i siłach obcych państw, prowadzi do jeszcze większego zamieszania”. 

kb/ rv 

inizio pagina

Barcelona: święto Matki Bożej de la Merced

◊  

Barcelona uroczyście obchodzi dzisiaj swoje święto patronalne – Virgen de la Merced, czyli Matki Bożej od Wykupu Niewolników. Jej kult sięga XIII w. 

Jak głosi tradycja, 24 września 1218 r. Matka Boża ukazała się jednocześnie trzem osobom: królowi Jakubowi I, św. Piotrowi Nolasco i św. Rajmundowi z Penyafortu. Poprosiła ich o utworzenie zakonu, który zająłby się wykupem chrześcijańskich niewolników od Maurów. Były to czasy rekonkwisty. Tak powstał zakon NMP od Wykupu Niewolników, zwany potocznie mercedariuszami, który szerzył kult Matki Bożej de la Merced.

W XVII w. na Barcelonę spadła dotkliwa plaga szarańczy i jej mieszkańcy szukali pomocy u Maryi. Po ustaniu plagi rada miejska ustanowiła Matkę Bożą de la Merced patronką miasta. Decyzję tę zatwierdził papież Pius IX. Święta patronalne trwają przez kilka dni. Oprócz barwnej procesji z figurą Matki Bożej, na ulicach można zobaczyć tradycyjne tańce katalońskie czy też spróbować regionalnych potraw. Jedynym cieniem jest postawa obecnych populistycznych władz miasta. Mieszkańcy skarżą się, że zamiast Bożego Narodzenia mają teraz święto słońca, a zamiast święta Matki Bożej de la Merced – pożegnanie lata.

Warto podkreślić, że kult Matki Bożej od Wykupu Niewolników jest bardzo mocno zakorzeniony w Ameryce Łacińskiej. Matka Boża de la Merced jest patronką m. in. Republiki Dominikańskiej (Nuestra Señora De Las Mercedes). Największe święto w Ameryce Łacińskiej, i to o charakterze międzynarodowym, ma jednak miejsce w historycznej miejscowości Paita w Peru. Obraz Matki Bożej de la Merced trafił tutaj już w 1563 r.

M. Raczkiewicz CSsR, Madryt/ rv

inizio pagina

Wenezuela: kraj pogrąża się w coraz głębszym kryzysie

◊  

Przez Wenezuelę przeszła kolejna fala protestów. Jest to reakcja obywateli na wiadomość o odroczeniu referendum, które miało zdecydować o wygaśnięciu mandatu prezydenta Nicolása Maduro Morosa. Głosowanie nie odbędzie się przed 10 stycznia 2017 r. Tym samym została zablokowana możliwość przejęcia władzy przez opozycję w przedterminowych wyborach. Ponadto organizatorzy referendum zmuszeni są do zebrania kolejnych podpisów. Na uzyskanie 4 mln mają zaledwie trzy dni od 26 do 28 października.

Tymczasem w kraju pogłębia się kryzys gospodarczy, który wywołują spadające ceny ropy i dramatycznie wzrastająca inflacja, przekraczająca już 700 proc. W sklepach brakuje podstawowych produktów, 40 proc. zatrudnionych trudni się przemytem żywności, z kolei coraz niższe pensje powodują, że wielu specjalistów masowo rzucają swoje posady. Mocną krytykę decyzji o odłożeniu referendum wyraził Przewodniczący episkopatu Wenezueli abp Diego Rafael Padrón Sánchez. 

„Referendum jest prawem Wenezuelczyków przyznanym przez konstytucję. A kiedy rząd nie pozwala, aby je przeprowadzić w odpowiednim czasie, przesuwa referendum, oznacza to, że w ogóle nie chce, by się odbyło. Tym samym próbuje  utrzymać się przy władzy. Nie daje ludziom szansy, by skorzystali z prawa do odwołania niektórych członków rządu. Nie tylko bowiem prezydent, ale i inni urzędnicy państwowi zostaliby pozbawieni urzędu. Obywatele są gotowi na zmiany, ale rząd odraczając referendum wyraźnie zaznacza, że nie chce żadnej formy dialogu z narodem” – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Wenezueli.

dg/ rv

inizio pagina

Malezja: Kościół apeluje o integrację imigrantów

◊  

Miłosierdzie i integracja są podstawowymi wymiarami, które wskazuje każdemu chrześcijaninowi Ewangelia w kwestiach odnoszących się do imigrantów. Czytamy o tym dokumencie przewodniczącego komisji ds. duszpasterstwa migrantów i podróżujących Konferencji Episkopatu Malezji, Singapuru i Brunei opublikowanym z okazji obchodzonego w tamtym Kościele 25 września „Dnia Migrantów”.

„Malezyjska gospodarka jest silnie uzależniona od pracy imigrantów” – czytamy w dokumencie. Według oficjalnych danych, pracuje ich w tym kraju 6, 7 mln, z czego 4 mln bez uprawniających do tego dokumentów. Bp Anthony Bernard Paul podkreśla, że niewielu ludzi mówi o korzyściach płynących dla gospodarki i przedsiębiorstw wynikających z napływu migrantów i uchodźców. Ich obecność jest jednak niezwykle ważna zwłaszcza dla przemysłu, budownictwa, rolnictwa i sektora usługowego.

Biskup przypomina, że jeśli obywatele tego kraju emigrują za granicę, to chcą by ich w nowym miejscu szanowano i darzono życzliwością. Podobnie powinno zatem być z tymi, którzy imigrują do Malezji. Stąd też parafie, pamiętając o ewangelicznym pytaniu: „A kto jest moim bliźnim?” (Łk 10, 29), winny stać się prawdziwymi centrami integracji.

lg/ rv

inizio pagina

PolskaPoznań: konferencja naukowa na temat języka religijnego

◊  

W Poznaniu zakończyła się VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa zatytułowana „Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)”. Celem było ukazanie języka religijnego we wszystkich jego odmianach gatunkowych. 

Ks. prof. Wiesław Przyczyna, przewodniczący Komisji Języka Religijnego PAN przyznał, że w języku religijnym zauważalne są pewne zmiany idące w kierunku języka potocznego. „Bardzo widoczne to się staje w homiliach czy kazaniach, gdzie księża niejako chcą się przypodobać, a może trafić do słuchacza próbując szukać takiego języka, który on zaakceptuje, który jest jego językiem. Nieraz czynią to z dużym znawstwem i powodzeniem” – powiedział ks. prof. Przyczyna.

Tegoroczna konferencja miała charakter przeglądowy. Za rok odbędzie się sesja tematyczna poświęcona językowi nabożeństw chrześcijańskich. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Gniezno: Narodowa Pielgrzymka Katechetów

◊  

W Gnieźnie odbyła się dziś Narodowa Pielgrzymka Katechetów. Była ona okazją do wspólnego dziękczynienia za 1050. lat Chrztu Polski. Katecheci, zarówno świeccy, zakonni, jak i duchowni, wysłuchali okolicznościowej konferencji oraz wzięli udział we Mszy w tamtejszej katedrze. 

„Obchodziliśmy niedawno 1050. Rocznicę Chrztu Polski i dlatego przyjechaliśmy. Chcemy podziękować Panu Bogu za to, że opiekuje się naszą Ojczyzną i sami chcemy również przeżyć odnowę naszej wiary. Integrujemy się, wymieniamy doświadczeniami. Ta pielgrzymka to okazja do naładowania duchowych baterii i nabrania mocy” – mówili o pielgrzymce do Gniezna jej uczestnicy. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 24.09.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 24.09.2016

◊  

W Magazynie: „Wspomnienie o ks. prof. Tadeuszu Zasępie” – rozmowa z ks. prof. Jarosławem Woźniakiem, kierownikiem Katedry Współczesnych Form Przekazu Na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Katolickie Radio Zamość  

Słuchaj:         

inizio pagina