Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

25/09/2016

Działalność papieska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaOjciec Święty odprawił Mszę z okazji Jubileuszu katechetów

◊  

„Jesteśmy wezwani, by niestrudzenie stawiać na pierwszym miejscu zasadnicze przepowiadanie wiary: Pan zmartwychwstał” – powiedział Papież podczas niedzielnej Mszy. W homilii do 15 tys. katechetów przybyłych z całego świata na ich Jubileusz w ramach Roku Miłosierdzia, Ojciec Święty podkreślał kwestię podstawową ich codziennej misji, którą jest głoszenie Ewangelii. Franciszek wskazał na sposób, w jaki powinno się wykonywać to zadanie, komentując fragment Pierwszego Listu św. Pawła do Tymoteusza w powiązaniu z „nowym przykazaniem” danym przez Jezusa w Ewangelii św. Jana.

 

„To miłując, głosi się Boga-Miłość: nie siłą przekonywania, nigdy nie narzucając prawdy, ani też nie przymuszając do jakiegoś obowiązku religijnego czy moralnego. Boga głosi się spotykając ludzi, zwracając uwagę na ich historię i przebytą przez nich drogę. Bóg bowiem to nie jakaś idea, ale żywa Osoba: Jego orędzie związane jest z prostym i prawdziwym świadectwem, z wysłuchaniem i akceptacją, z promieniującą radością. Nie mówimy dobrze o Jezusie, gdy pozostajemy smutni; nie przekazuje się także piękna Boga głosząc jedynie piękne kazania. Boga nadziei głosi się żyjąc w dniu dzisiejszym Ewangelią miłości, nie lękając się, by świadczyć o Nim także za pomocą nowych form przepowiadania” – powiedział Papież.

Odnosząc się później do przypowieści o bogaczu i Łazarzu z Ewangelii św. Łukasza, Ojciec Święty wyjaśniał, w jaki sposób należy kochać. Najpierw opisuje poważny błąd w życiu bogatego człowieka, jakim był jego egoizm i wypływające stąd zaślepienie na bardziej potrzebujących.

 

„Ale Pan patrzy na tych, którzy są lekceważeni i odrzucani przez świat. Łazarz to jedyna postać we wszystkich przypowieściach Jezusa nazwana po imieniu. Jego imię oznacza: «Bóg pomaga». Bóg go nie zapomina, powita go na uczcie w swoim królestwie wraz z Abrahamem, w bogatej komunii uczuć. Jednak bogacz z przypowieści nie ma nawet imienia. Jego życie popada w zapomnienie, ponieważ ten, kto żyje dla siebie, nie tworzy historii. A chrześcijanin musi tworzyć historię!” – wskazał Ojciec Święty.

Na koniec Papież wyciągnął ważne wnioski z kontrastu między tymi dwoma postaciami z przypowieści.

 

„Dostatnie życie tego człowieka bez imienia zostaje opisane jako ostentacyjne: wszystko w nim odnosi się potrzeb i praw. Nawet po śmierci upiera się, aby mu pomóc dochodzić swoich interesów. Natomiast ubóstwo Łazarza wyraża się z wielką godnością: z jego ust nie padają żadne narzekania, protesty lub słowa pogardliwe. To cenna lekcja: jako słudzy słowa Jezusa jesteśmy wezwani, by nie afiszować się wyglądem i nie dążyć do chwały. Nie możemy też być smutni lub płaczliwi. Nie jesteśmy prorokami nieszczęścia, lubującymi się w tropieniu zagrożeń i zboczeń. Nie jesteśmy ludźmi, którzy okopują się w swoich środowiskach, wydając gorzkie osądy na temat społeczeństwa, Kościoła, na temat wszystkiego i wszystkich, skażając świat negatywnością. Płaczliwy sceptycyzm nie stanowi cechy ludzi będących w zażyłości ze Słowem Bożym. Kto głosi nadzieję Jezusa, niesie radość i widzi daleko. Ma szerokie horyzonty, a nie mur, który go blokuje. Widzi daleko, ponieważ potrafi patrzeć poza zło i problemy. Jednocześnie widzi dobrze z bliska, ponieważ jest wrażliwy na bliźniego i jego potrzeby. Pan nas dzisiaj o to prosi” – mówił Franciszek.

tm/ rv

inizio pagina

Franciszek na Anioł Pański: rodzina i życie wymagają specjalnej uwagi

◊  

W krótkim rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, kończącą Eucharystię z okazji jubileuszu katechetów, Ojciec Święty przypomniał wczorajszą beatyfikację o. Engelmara Unzeitiga ze Zgromadzenia Misjonarzy z Mariannhill, która miała miejsce w bawarskim Würzburgu. Franciszek podkreślił, że został on zabity w obozie koncentracyjnym w Dachau z nienawiści do wiary. Tej nienawiści przeciwstawiał miłość, a okrucieństwu łagodność. „Niech jego przykład pomoże nam być świadkami miłości i nadziei, zwłaszcza pośród cierpienia” – mówił Papież.

Ojciec Święty modlił się także za naród meksykański dotknięty ostatnio falą przemocy i zabójstw, m.in. kapłanów.

 

„Łączę się w pełni z biskupami Meksyku we wspieraniu wysiłków Kościoła i społeczeństwa na rzecz rodziny i życia, wymagających w tym czasie szczególnej troski duszpasterskiej i kulturowej na całym świecie. Zapewniam także o mojej modlitwie za ukochany naród meksykański, aby ustała przemoc, która w ostatnich dniach dotknęła również kilku księży” – powiedział Franciszek.

Na koniec Papież pozdrowił wszystkie osoby niesłyszące z okazji obchodzonego dziś Międzynarodowego Dnia Głuchych. Podziękował także raz jeszcze katechetom, obchodzącym dziś swój jubileusz w ramach Roku Miłosierdzia, za ich zaangażowanie w Kościele i służbę na rzecz ewangelizacji.

lg/ rv  

 

inizio pagina

ŚwiatKolumbia: Caritas obchodzi 60. rocznicę powstania

◊  

Pod hasłem: „Czułość Boga wobec ludzkości” obchodzony jest w Kolumbii jubileusz tamtejszej Caritas. Struktury tej kościelnej organizacji charytatywnej zostały założone w tym kraju 60 lat temu. Specjalny list z tej okazji w imieniu Papieża wystosował watykański sekretarz stanu. Kard. Pietro Parolin przekazał pozdrowienia Ojca Świętego dla wszystkich członków kolumbijskiej Caritas, których Franciszek zachęca równocześnie do kontynuowania ich posługi dla najbardziej potrzebujących.

Przewodniczący episkopatu abp Luis Augusto Castro Quiroga  IMC wyraził przekonanie, że aby uczynić działalność Caritas skuteczną, podejmowane inicjatywy muszą zawierać w sobie dwie miłości. Pierwsza to osobista, która realizuje się w bezpośrednim spotkaniu każdego z Bogiem. Druga zaś ma wymiar społeczny i oznacza spotkanie z drugim człowiekiem. „Caritas nie powinna obawiać się, że zajmie czyjeś miejsce. Ma być gotowa do tego, by wyjść naprzeciw rzeczywistości politycznej, społecznej i ekonomicznej kraju” – podkreślił przewodniczący kolumbijskiego episkopatu.

lg/ rv

 

inizio pagina

Kurdystan: list otwarty Pomocy Kościołowi w Potrzebie

◊  

Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie opublikowało list otwarty o sytuacji chrześcijan w irackim Kurdystanie. Jego inspiratorem jest dyrektor włoskiej filii tej organizacji, Alessandro Monteduro. Powstał po jego wizycie, wraz z bp Francesco Caviną z Carpi, w miejscach gdzie przebywają uchodźcy z terenów zajętych przez tzw. Państwo Islamskie.

W tekście podkreślona jest odwaga, wiara i niezwykła wewnętrzna siła wyznawców Chrystusa przebywających w tamtych rejonach. Wspomina się jednak także o tragedii, jakiej ci chrześcijanie doświadczają. „Nie potrafimy właściwie dostrzec żadnej przyszłości dla tej wspólnoty w Iraku” – pisze w gorzkich słowach Monteduro, zwracając uwagę, iż sytuacja nieustannie się pogarsza, a liczba wyznawców Chrystusa stale tam maleje. List kończy się apelem o dalszą pomoc potrzebującym i prześladowanym na Bliskim Wschodzie.

 

         tm/ rv

inizio pagina

Moskwa: patriarchalna liturgia z tłumaczeniem na język migowy

◊  

W ostatnią niedzielę września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Głuchych. Z tej okazji w moskiewskiej cerkwi Wszystkich Świętych, przy licznym udziale osób niesłyszących, prawosławny patriarcha Cyryl I po raz pierwszy odprawił liturgię z tłumaczeniem na język migowy. 

Na uroczystość przyjechało ponad sześciuset przedstawicieli z 47 prawosławnych wspólnot niesłyszących z całej Rosji. Obecni byli również kierownicy i członkowie Rosyjskiego Stowarzyszenia Głuchych.

Językiem migowym po rosyjsku potrafi posługiwać się 33 kapłanów i 7 diakonów. Cyryl I podkreślił, że jego pragnieniem jest aby w każdej diecezji funkcjonowała przynajmniej jedna parafia pomagająca ludziom niesłyszącym. Istnieją plany wydania dysku, na którym oprócz potocznego języka migowego, znajdą się także terminy liturgiczne i religijne. Dla ludzi niewidzących i niesłyszących istnieje już pierwszy modlitewnik.

Obecnie w Rosji działa 57 parafii prawosławnych prowadzących duszpasterstwo ludzi słabo- lub niesłyszących. W dziewięciu z nich duszpasterze opiekują się równocześnie osobami niewidzącymi.

W. Raiter, Moskwa / rv

 

 

 

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 25.09.2016

◊  

Słuchaj:        

inizio pagina

Magazyn Radia Watykańskiego - 25.09.2016 r.

◊  

W Magazynie: „Migracje, rodzina i owoce Światowych Dni Młodzieży” – rozmowa z abp. Markiem Jędraszewskim, metropolitą łódzkim, wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.

Słuchaj:      

inizio pagina

Przegląd wydarzeń tygodnia - 25 września 2016 r.

◊  

Słuchaj:       

inizio pagina