Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

29/09/2016

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaFranciszek do niosących pomoc ofiarom: pokój dla Syrii i Iraku

◊  

Wdzięczność katolickim organizacjom charytatywnym niosącym kościelną pomoc milionom ofiar w kontekście kryzysu syryjskiego i irackiego, w tym szczególnie Papieskiej Radzie „Cor Unum”, wyraził Franciszek, spotykając się w Watykanie w ich przedstawicielami. W rok po takim samym spotkaniu musiał stwierdzić ze smutkiem, że mimo licznych wysiłków w krajach tych nadal sieją spustoszenie „logika broni i ucisku, ciemne interesy i przemoc. Nie udało się dotąd położyć kresu wyczerpującym cierpieniom i ciągłemu łamaniu praw człowieka”.

Papież zwrócił uwagę, że „przemoc rodzi przemoc”. Zadał pytanie: „Dlaczego człowiek, nawet za cenę nieobliczalnych szkód dla ludzi, dziedzictwa kulturowego i środowiska, dalej popełnia nadużycia, akty zemsty i przemocy?”. Ojciec Święty przypomniał przy tym niedawny atak na konwój humanitarny ONZ. 

„To jest doświadczenie «mysterium iniquitatis» – tajemnicy nieprawości, owego zła, które jest obecne w człowieku i w historii, i potrzebuje odkupienia. Niszczyć, żeby niszczyć! Zatem w tym roku, kiedy bardziej kierujemy wzrok ku Chrystusowi, będącemu wcielonym Miłosierdziem, który zwyciężył grzech i śmierć, przychodzą mi na myśl słowa św. Jana Pawła II: «Miarą wyznaczoną złu, którego sprawcą i ofiarą jest człowiek, jest ostatecznie Boże Miłosierdzie» („Pamięć i tożsamość”, s. 44). To jedyna granica. Tak, odpowiedź na dramat zła tkwi w tajemnicy Chrystusa. Patrząc na tyle cierpiących twarzy w Syrii, Iraku oraz bliskich i dalekich krajach, gdzie miliony uchodźców zmuszonych jest szukać ucieczki i ochrony, Kościół dostrzega oblicze swojego Pana podczas męki” – powiedział Papież.

Franciszek wskazał, że pomoc niesiona przez organizacje katolickie ofiarom tego kryzysu wyraża Boże Miłosierdzie i jest znakiem, że zło ma swoją miarę i nie do niego należy ostatnie słowo. 

„Jest to znak wielkiej nadziei, za który chcę podziękować razem z wami tylu ludziom anonimowym – ale dla Boga nie są oni anonimowi! – którzy, szczególnie w tym Roku Jubileuszowym, modlą się i milcząco wstawiają za ofiary konfliktów, zwłaszcza dzieci i najsłabszych, a w ten sposób wspierają także waszą pracę. W Aleppo dzieci muszą pić zanieczyszczoną wodę! Oprócz niezbędnej pomocy humanitarnej tym, czego nasi bracia i siostry w Syrii i w Iraku pragną najbardziej, jest pokój. Nie przestaję zatem prosić wspólnoty międzynarodowej o większe i wciąż ponawiane wysiłki, aby osiągnąć pokój na całym Wschodzie, jak też prosić ją o nie odwracanie oczu w inną stronę. Położenie kresu konfliktowi leży też w rękach człowieka: każdy z nas może i powinien stać się budowniczym pokoju, ponieważ każda sytuacja przemocy i niesprawiedliwości jest raną na ciele całej rodziny ludzkiej” – powiedział Franciszek.

Papież zapewnił o swej codziennej modlitwie za tych, na których spoczywa odpowiedzialność polityczna, żeby „potrafili zrezygnować z interesów partykularnych i osiągnąć większe dobro”, którym jest pokój. Podziękował instytucjom międzynarodowym za ich wysiłki celem położenia kresu konfliktowi, zachęcając do ich skutecznego kontynuowania dla dobra bezbronnych ludzi. Podkreślił, że Kościół będzie w tym nadal dawał swój wkład. 

„Wreszcie moja myśl biegnie ku wspólnotom chrześcijańskim Bliskiego Wschodu, które znoszą konsekwencje przemocy i z lękiem patrzą w przyszłość. Pośród tak wielkiego mroku Kościoły te podtrzymują światło wiary, nadziei i miłości. Pomagając odważnie i bez dyskryminacji wszystkim, którzy cierpią i pracują na rzecz pokoju i współistnienia, bliskowschodni chrześcijanie są dziś konkretnym znakiem Bożego Miłosierdzia. Kościół powszechny wyraża im swój podziw, wdzięczność i wsparcie. Powierzam te wspólnoty i wszystkich pracujących w służbie dla ofiar tego kryzysu wstawiennictwu św. Teresy z Kalkuty, która jest wzorem miłości i miłosierdzia” – powiedział Ojciec Święty.

ak/ rv

inizio pagina

Polski misjonarz w Gruzji: to będzie bliskość Boga i braci

◊  

Jutro rano Franciszek wyruszy w swą 16. zagraniczną podróż apostolską. Odwiedzi Gruzję i Azerbejdżan. O godz. 13 czasu polskiego przyleci do Tbilisi. Jest tam już ks. Wiktor Wladymyrow z rosyjskiej sekcji Radia Watykańskiego. W gruzińskiej stolicy spotkał pracującego od 10 lat w tym kraju polskiego misjonarza ks. Macieja Mameja, absolwenta seminarium Redemptoris Mater.

„Przygotowania na spotkanie z Ojcem Świętym trwają już od dwóch miesięcy, odkąd przyszła wiadomość potwierdzająca, że na pewno przyjedzie do Gruzji – powiedział Radiu Watykańskiemu polski misjonarz. – Mówimy o tym w homilii, w ogłoszeniach, uświadamiamy wagę tego wydarzenia. W ostatnich dniach rozdajemy bilety na Mszę św. z Ojcem Świętym na stadionie. Oprócz naszych parafian przychodzi bardzo wielu zainteresowanych, młodzi prawosławni, pracownicy naukowi, również ci, którzy byli na spotkaniu z Papieżem przed 17 laty w Pałacu Sportu i z wielkim wzruszeniem wspominają tę wizytę świętego Papieża. Także różne grupy i organizacje są zainteresowane spotkaniem, więc mamy też dużo okazji do dialogu, do rozmów. Pojawiają się oczywiście też pewne osoby, które kontestują, mówią, że jesteśmy papistami, przypominają, jakimi grzesznikami byli papieże. Więc niekiedy rozmowa bywa burzliwa. Niemniej jednak jest to czas błogosławiony. Jest to wielki dar Pana Boga. Ja byłem w czerwcu na Mszy św. w Armenii i pamiętam jakim to było pięknym przeżyciem. Z naszej parafii było ok. 50 osób. I miejscowi, często oddaleni od Kościoła mówili: «Tu był Bóg, tu byliśmy blisko Boga». Doświadczyliśmy bliskości braci i świątecznej atmosfery. Tego samego spodziewam się tu w Tbilisi i o tym mówię, zachęcając tych, którzy mają jakieś wątpliwości. To jest ten pierwszy punkt, ta radość z bycia blisko Następcy św. Piotra”. 

kb/ rv 

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Parolin o pielgrzymce Franciszka do Gruzji i Azerbejdżanu

◊  

Rozpoczynająca się 30 września 16. podróż zagraniczna Papieża Franciszka, tym razem do Gruzji i Azerbejdżanu, ma mocne zabarwienie ekumeniczne i międzyreligijne. W napiętym grafiku spotkań i uroczystości Ojciec Święty wygłosi aż dziesięć przemówień, w których po raz kolejny pojawi się silne przesłanie, by zachować pokój między narodami. Mówił o tym w wywiadzie dla mediów watykańskich kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin. 

„Ta podróż do Azerbejdżanu i Gruzji w pewnym sensie dopełnia wizytę na Kaukazie Południowym, którą Ojciec Święty rozpoczął w czerwcu tego roku, odwiedzając Armenię. Są to trzy kraje o długiej historii i starożytnej kulturze, ale także różniące się między sobą. Było całkiem naturalne, żeby Ojciec Święty odwiedził wszystkie trzy, co właśnie czyni, odpowiadając na zaproszenie duchowych zwierzchników Kościoła katolickiego oraz władz świeckich. Jest to teren leżący na styku [Wschodu i Zachodu], a ziemie pogranicza odznaczają się szczególnym bogactwem i żywotnością. Równocześnie jednak doświadczane są szczególnymi napięciami, wieloma konfliktami, rozdarciami. Stąd też słowa Papieża będą mogły być naprawdę wezwaniem, by robić to, o czym on często mówi: z różnic czynić nie źródło konfliktu, ale wzajemnego wzbogacenia. To wielkie wyzwanie naszych czasów i z całą pewnością Papież ponowi je także na tamtej ziemi. Z drugiej strony istnieją również pozytywne, zachęcające sygnały, że podejmuje się wysiłki, aby przezwyciężyć te napięcia. I także to Papież będzie starał się wesprzeć, umocnić, promować” – powiedział kard. Parolin.

lg/ rv

inizio pagina

Watykańskie sympozjum o roli kobiet w Kościele

◊  

Z inicjatywy Kongregacji Nauki Wiary odbyło się w Rzymie dwudniowe sympozjum o roli kobiet w Kościele. Obrady otworzył prefekt Kongregacji kard. Gerhard Muller, a podsumował je sekretarz tej dykasterii abp Luis Ladaria.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 kobiet czynnie zaangażowanych w życie Kościoła, wśród nich teolożki, historyczki, prawniczki, zakonnice i świeccy. Temat podjęto z dwóch perspektyw. Pierwszy to powołanie kobiety w tradycji katolickiej, a drugi to rola, jaką kobiety pełnią i mogą pełnić w Kościele.

Powołanie kobiety było rozważane w kontekście powszechnego kapłaństwa ochrzczonych i małżeństwa. Mówiono o wkładzie kobiet w interpretację Pisma Świętego, ich obecności w głoszeniu rekolekcji i formacji kapłańskiej. Podjęto też zagadnienie Kościoła jako oblubienicy i matki. Rozważano też miejsce, jakie prawo kanoniczne przewiduje dla kobiet na stanowiskach kierowniczych i w duszpasterstwie. Wszystko było przeplatane świadectwami o konkretnej obecności kobiet w Kościele.

Wydany dziś komunikat Kongregacji Nauki Wiary zapowiada publikację dokumentacji sympozjum, aby poruszane na nim treści były dostępne dla ogółu zainteresowanych.

kb/ rv

inizio pagina

Temat Dnia Środków Społecznego Przekazu 2017: nadzieja i ufność

◊  

„«Nie lękaj się, bo jestem z tobą» (Is 43, 5). Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach”. Tak brzmi temat przyszłorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, który podano dziś w Watykanie.

W prezentującym go komunikacie watykańskiego Sekretariatu ds. Komunikacji zwrócono uwagę, że aktualnemu systemowi informacji zagrażają dwie „choroby”. Jedną z nich jest znieczulanie sumienia, a drugą doprowadzanie do rozpaczy. W zamieszaniu, jakie to powoduje, pomocą jest Słowo Boże. W temacie Dnia Środków Społecznego Przekazu sięgnięto do tekstu z Księgi Proroka Izajasza: „Nie lękaj się, bo jestem z tobą”. Temat ten jest zachętą, aby „opowiadać historię świata oraz historie mężczyzn i kobiet zgodnie z logiką «dobrej nowiny», która przypomina, że Bóg nigdy nie rezygnuje z tego, aby być Ojcem, w żadnej sytuacji i wobec każdego człowieka. Uczmy się komunikować ufność i nadzieję” – czytamy na zakończenie komunikatu.

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, którego ustanowienie zostało zaproponowane wszystkim diecezjom świata przez Sobór Watykański II, w większości krajów przypada w niedzielę poprzedzającą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, natomiast w Polsce w trzecią niedzielę września.

ak/ rv

inizio pagina

ŚwiatGruzja: sytuacja katolików przed przyjazdem Ojca Świętego

◊  

Papieża oczekuje się w Gruzji jako wielkiego świadka prawdy, wolności i pokoju. Ojciec Święty przybędzie do tego kaukaskiego kraju 30 września, a stamtąd uda się później także do Azerbejdżanu. Rejon odwiedzany przez Franciszka przenika starożytna tradycja chrześcijańska, ale również podziały na tle narodowościowym czy religijnym.

Ordynariusz Europy Wschodniej dla katolików ormiańskich, abp Raphaël François Minassian ICPB, będący równocześnie dyrektorem miejscowej Caritas, mówi o relacjach między mniejszością katolicką a prawosławną większością mieszkańców Gruzji. 

„Nie ma zbyt wielu mieszanych małżeństw, na przykład. Poza tym istnieje także pewien typ nacjonalizmu. Ale tym, co w gruncie rzeczy daje obu stronom radość, jest fakt, iż ich wiara chrześcijańska pozostaje głęboka. Są oddzieleni, jednak żyją dla Chrystusa, każdy na swój własny sposób. Wielu prawosławnych pracuje w katolickiej Caritas, a nasz wysiłek kierujemy głównie w stronę ludzi starszych, sierot, młodzieży czy rodzin, które żyją w zupełnym ubóstwie, oraz chorych. Staramy się im wszystkim pomagać” – powiedział hierarcha.

tm/ rv

inizio pagina

Nigeria: porwano rektora seminarium z Onitshy

◊  

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Onitshy w Nigerii, ks. Emmanuel Dim, został uprowadzony przez nieznanych sprawców. Jak powiedział rzecznik prasowy diecezji Nnewi ks. Hyginus Aghaulor, porywacze za uwolnienie kapłana zażądali okupu wysokości 2,5 mln naira, czyli ok. 8 tys. dolarów. Diecezja od razu jednak oświadczyła, że żadne pieniądze nie zostaną wypłacone.

Do uprowadzenia miało dojść w poniedziałek 26 września wieczorem na drodze prowadzącej do Onitshy. Samochód, którym podróżował kapłan, został zatrzymany. Następnie w jego stronę oddano strzały. Dwaj inni księża znajdujący się w samochodzie zdołali uciec, zostali jednak ranni i aktualnie przebywają w szpitalu.

Zdaniem ks. Aghaulora władze południowych stanów Nigerii, a także rząd federalny, nie robią nic, by chronić mieszkańców przed panującą tam przemocą. „Podczas gdy niewinni ludzie są pozostawieni bez żadnej ochrony, widzimy wojskowych strzegących rurociągów naftowych w Delcie Nigru, tak jakby ropa była ważniejsza niż ludzie. Dlaczego ludzie mają być zabijani bez żadnej racji na swej własnej ziemi?” – pyta retorycznie rzecznik diecezji Nnewi.

lg/ rv

inizio pagina

Caritas w obliczu sytuacji na Bliskim Wschodzie

◊  

Na audiencji 29 września dla katolickich organizacji niosących pomoc ofiarom konfliktów w Syrii i Iraku byli też obecni przedstawiciele Caritas, którzy już dzień wcześniej omawiali sytuację w Syrii. Wymienili się oni doświadczeniami i przedyskutowali możliwości znalezienia pokojowego rozwiązania konfliktu w tym bliskowschodnim państwie. Podkreślali przy tym konieczność jak najszybszego zakończenia wojny, w której do tej pory zginęło ponad 230 tys. osób cywilnych, a prawie 5 mln musiało uciekać za granicę.

Specjalnych informacji udzielił przewodniczący syryjskiej Caritas, bp Antoine Audo SJ, chaldejski ordynariusz Aleppo – miasta, gdzie toczą się w tym momencie ciężkie walki. Zaznaczył on, że tragedia dotyka tam wszystkich. 

„Dzieci, kobiety, rodziny… To naprawdę stało się czymś normalnym dla ludzi, którzy tam żyją. Śmierć przekształciła się w coś banalnego, a to moim zdaniem rzecz najstraszniejsza. Człowiekowi nie przysługuje już wartość, mają ją tylko władza i przemoc między różnymi grupami: to jest problem. Trudności istnieją wszędzie: tak rejonów na wschodzie Aleppo, ostrzeliwanych przez rząd, jak dla zachodniej części miasta, gdzie mieszka 2 mln ludzi bez prądu ani wody, gdzie wszystko drożeje i gdzie żyje się w niebezpieczeństwie każdego dnia. Generalnie media nie mówią o tym zachodnim rejonie. Chcą tylko chronić rebelianckie grupy zbrojne, które go atakują” – powiedział bp Audo.

tm/ rv

inizio pagina

PolskaList polskich biskupów na Dzień Papieski

◊  

„Dzień Papieski stawia nam pytania o czyny, gesty, o konkretne zaangażowanie” – piszą polscy biskupi w liście pasterskim przed XVI Dniem Papieskim. Będzie on obchodzony w niedzielę 9 października pod hasłem: „Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

Jak podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik, biskupi zachęcają, by wcielać w życie wezwanie do wyobraźni, a nawet fantazji miłosierdzia. „Ojciec Święty Jan Paweł II mówił o tym w 2002 r., a księża biskupi idą jakby krok dalej, zachęcając, żeby Rok Miłosierdzia nie skończył się w 2016 r., ale żeby to był punkt wyjścia do uruchomienia fantazji miłosierdzia, czyli do kreatywnego świadczenia miłosierdzia, doświadczania miłosierdzia” – powiedział ks. Rytel-Andrianik. 

List biskupów zostanie odczytany w kościołach w niedzielę 2 października.
R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

ŚDM największym wydarzeniem medialnym w historii Polski

◊  

W Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie spotkali się dziś przedstawiciele mediów zaangażowanych w organizację i przebieg Światowych Dni Młodzieży. Obecni byli przedstawiciele Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej i Katolickiej Agencji Informacyjnej. Dyskutowano o przekazie medialnym spotkania w Krakowie.

Prezes KAI podkreślił, że ŚDM to zdecydowanie największe wydarzenie medialne w historii Polski. „Czeka nas wszystkich olbrzymia, niezwykle ważna refleksja, jak dalej to wydarzenie, ten niezwykły fenomen społeczno-religijny kontynuować – mówił Marcin Przeciszewski. – I tutaj bardzo dużo zależy od mediów. My w naszej agencji staramy się, a myślę, że państwo też, nie odpoczywać po ŚDM, tylko pokazywać różne nowe inicjatywy, które się po prostu rodzą” – powiedział prezes KAI.

Warto dodać, że karty akredytacyjne uprawniające do medialnej obsługi ŚDM odebrało dokładnie 5674 dziennikarzy z całego świata.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 29.09.2016

◊  

W Magazynie: „Służba w obronie życia, czyli o działaniach pro life” – Radio Rodzina, Wrocław

Słuchaj:         

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 29.09.2016

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina