Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

02/08/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaFranciszek na audiencji ogólnej: chrzest drzwiami do nadziei

◊  

Po miesięcznej przerwie Papież Franciszek wznowił środowe spotkania z wiernymi na audiencji ogólnej. Ze względu na utrzymujące się w Rzymie bardzo wysokie temperatury odbyła się ona w Auli Pawła VI. Obecnych było około siedmiu tysięcy pielgrzymów.

Kontynuując prowadzony od kilku miesięcy cykl katechez o nadziei chrześcijańskiej, Papież mówił dzisiaj o chrzcie, który jest spotkaniem z Chrystusem, aby zacząć żyć jak dzieci Boże. Nawiązał do dawnej tradycji budowania kościołów z prezbiterium zwróconym ku wschodowi. Wchodzono więc do świątyni drzwiami otwartymi na zachód, który jest tą stroną świata, gdzie światło umiera. Kierowano się zaś ku wschodowi, gdzie ciemność zostaje pokonana przez światło jutrzenki, które przypomina Chrystusa, Słońce wschodzące z wysoka. Dlatego w dawnych obrzędach chrztu katechumeni wyrzekali się szatana patrząc na zachód, a wiarę w Boga wyznawali skierowani ku wschodowi. Nawiązując do tej symboliki Franciszek zapytał o znaczenie bycia chrześcijaninem. 

„Co to znaczy być chrześcijaninem? Oznacza to spoglądanie na światło, nieustanne wyznawanie wiary w świetle, nawet wówczas, gdy świat spowity jest nocą i ciemnościami. Chrześcijanie nie są wolni ani od ciemności zewnętrznych, ani też od wewnętrznych. Nie żyją poza światem, jednak dzięki łasce Chrystusa otrzymanej w chrzcie są ludźmi «skierowanymi ku wschodowi»: nie wierzą w ciemności, ale w jasność dnia; nie ulegają nocy, ale mają nadzieję na jutrzenkę; nie są pokonani przez śmierć, ale pragną zmartwychwstania; nie uginają się przed złem, bo zawsze ufają w nieskończone możliwości dobra” – powiedział Ojciec Święty.

Kontynuując odpowiedź na pytanie „Co to znaczy być chrześcijaninem?” Papież podkreślił, iż jego światłem i nadzieją jest Trójca Święta. 

„Jesteśmy tymi, którzy wierzą, że Bóg jest Ojcem: to jest światło! Nie jesteśmy sierotami, mamy Ojca, a jest nim Bóg. Wierzymy, że Jezus zstąpił pośród nas, kroczył razem z nami w naszym codziennym życiu, stając się towarzyszem zwłaszcza najuboższych i najsłabszych: to jest światło! Wierzymy, że Duch Święty nieprzerwanie działa dla dobra ludzkości i świata, a nawet największe cierpienia dziejów zostaną przezwyciężone: to jest nadzieja, która nas budzi każdego ranka! Wierzymy, że każde uczucie, każda przyjaźń, wszelkie pragnienie dobra, każda miłość, nawet najdrobniejsza i zaniedbana, pewnego dnia znajdzie swoje spełnienie w Bogu: to jest siła, która pobudza nas do entuzjastycznej akceptacji naszego codziennego życia” – mówił Franciszek.

Papież zwrócił także uwagę na fakt, iż każdy chrześcijanin rodzi się dwukrotnie: najpierw do życia naturalnego, a potem do życia jako dziecko Boże. Dlatego najpiękniejszą zachętą, jaką możemy do siebie skierować, jest przypominanie sobie o chrzcie, bo dzięki niemu możemy nieść Jezusa w świat. W związku z tym Ojciec Święty zachęcił raz jeszcze, jak to już nieraz czynił, by każdy odszukał datę dnia, w którym przyjął ten sakrament, i ją zapamiętał. 

„Jakże wielką łaską jest, kiedy chrześcijanin staje się prawdziwie «chrystoforyczny», czyli «niosący Jezusa» w świat! Zwłaszcza do tych, którzy przeżywają sytuację żałoby, rozpaczy, ciemności i nienawiści. A staje się to zrozumiałe przez wiele drobnych szczegółów: przez światło, jakie chrześcijanin zachowuje w swych oczach, przez przebijającą się z jego wnętrza pogodę ducha, której nie naruszają nawet dni najbardziej skomplikowane, przez pragnienie, aby na nowo kochać, nawet jeśli doświadczyło się wielu rozczarowań. Co powiedzą o nas w przyszłości, gdy pisana będzie historia naszych czasów? Że byliśmy zdolni do nadziei, czy też, że postawiliśmy nasze światło pod korcem? Jeśli pozostaniemy wierni łasce naszego chrztu, będziemy szerzyć światło nadziei, której początkiem jest chrzest, tej Bożej nadziei, i będziemy mogli przekazywać następnym pokoleniom sens życia” – stwierdził Ojciec Święty. 

pp/ rv

inizio pagina

Papież do Polaków: ŚDM Kraków, rocznica śmierci kard. Macharskiego

◊  

W czasie audiencji Franciszek pozdrowił także obecnych w Auli Pawła VI Polaków. Zwracając się do nich przypomniał dwa wydarzenia: Światowe Dni Młodzieży, które w tym czasie rok temu obchodzone były w Krakowie, oraz pierwszą rocznicę śmierci kard. Franciszka Macharskiego. 

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. W minionym tygodniu wspominaliśmy nasze spotkania w Polsce i wydarzenia związane ze Światowym Dniem Młodzieży, które przeżywaliśmy rok temu. Dziękuję Panu za entuzjazm wiary młodych, jaki Duch Święty wzbudził w nich w tamtych dniach i nieustannie umacnia w ich sercach. Niech będą strażnikami nadziei dla przyszłych pokoleń! Wraz z tym wspomnieniem przychodzi mi na myśl postać drogiego kardynała Franciszka Macharskiego. Właśnie dziś przypada pierwsza rocznica jego śmierci. Niech pozostanie żywa pamięć tego wielkiego pasterza, oddanego ludziom z ufnością, którą pokładał w Jezusie miłosiernym. Niech Bóg wam błogosławi” – mówił Papież.

pp/ rv

inizio pagina

Papieskie spotkanie z Borussią Mönchengladbach

◊  

„Drużyną na miarę człowieka” nazwał Papież Borussię Mönchengladbach. Z piłkarzami i działaczami tego utytułowanego niemieckiego klubu sportowego Franciszek spotkał się w saloniku obok Auli Pawła VI tuż przed audiencją ogólną. Ojciec Święty wyraził wdzięczność m.in. za więzy przyjaźni, jakie łączą Borussię, a zwłaszcza jej drużynę dawnych sław, ze Stowarzyszeniem Sportowym Pracowników Watykańskich.

Warto dodać, że obie ekipy rozegrały przed trzema laty mecz towarzyski na stadionie Borussii, a dochód z wydarzenia został przekazany na cele dobroczynne. Nie była to zresztą jedyna inicjatywa społeczna, w którą zaangażował się niemiecki klub. Franciszek pochwalił szczególnie rodzinne programy sportowe i edukacyjne realizowane przy stadionie Borussia Park, a skierowane zwłaszcza do młodzieży z trudnych środowisk.

tc/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaWatykan walczy z przestępczością zorganizowaną

◊  

Utworzyć międzynarodową sieć dla zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej – taki cel przyświeca Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego, a konkretnie jej konsulcie zajmującej się kwestiami sprawiedliwości. Specjalne spotkanie w tej sprawie odbyło się 15 czerwca, a obecnie opublikowano dokument będący owocem tej narady.

We wspomnianej debacie zwrócono uwagę, że sam Kościół jest rodzajem „sieci”, dlatego może i powinien on odważnie angażować się na rzecz sprawiedliwości. W szczególności rozważana jest możliwość nałożenia ekskomuniki na grupy przestępcze bądź szerzycieli korupcji. Sprawa ta będzie jeszcze przedmiotem konsultacji z konferencjami biskupów, a od września konsulta zacznie opracowywać konkretne wskazania z zamiarem wdrażania ich w roku przyszłym.

W dokumencie zaznaczono, że korupcja, zanim stanie się aktem, jest pewnym uwarunkowaniem. Stąd przeciwdziałanie jej musi obejmować szeroki wachlarz działań społecznych. Dotyczy to także Kościoła, gdzie pomocą są konkretne postawy, a nie „pobożne napomnienia”, bo mentalność korupcyjna i tam daje o sobie znać w postaci np. szkodliwego poplecznictwa. 

Watykańska konsulta zajmująca się kwestiami sprawiedliwości zamierza zwrócić się o wsparcie do różnych środowisk, choć uczestnicy debaty zdają sobie sprawę, że proces tworzenia „sieci antykorupcyjnej” nie będzie łatwy. Dlatego dialog w tej sprawie powinien objąć także niechrześcijan czy środowiska artystyczne i polityczne, aby walka z korupcją była skuteczna tak na mocy traktatów międzynarodowych, jak i prawodawstwa krajowego. Przedmiotem analiz będzie ponadto wpływ korupcji na procesy pokojowe. Natomiast przewidziane działania mają być realizowane na trzech poziomach: edukacji, kultury i społeczeństwa obywatelskiego. „Należy działać z odwagą i niepokoić sumienia, by od obojętności przejść do uświadomienia sobie powagi tych zjawisk, tak aby z nimi walczyć” – czytamy w dokumencie zespołu z Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego.

tc/ rv

inizio pagina

Watykańskie przesłanie na Światowy Dzień Turystyki

◊  

„Zrównoważona turystyka narzędziem rozwoju” – takie hasło towarzyszyć będzie obchodom tegorocznego Światowego Dnia Turystyki. Taki też tytuł nosi watykańskie przesłanie z tej okazji. Światowy Dzień Turystyki przypada co roku 27 września. Za każdym razem specjalne orędzie wystosowywał przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Tym razem po raz pierwszy dokument ten podpisał prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego, kard. Peter Turkson.

W przesłaniu przypomina się, że Narody Zjednoczone obchodzą obecnie „Międzynarodowy rok turystyki zrównoważonej na rzecz rozwoju”. Jest to kwestia bardzo ważna, biorąc pod uwagę liczbę ludzi uprawiających bądź obsługujących turystykę. Sam ruch transgraniczny z tym związany oblicza się na 1.235 mln osób, a pod względem gospodarczym turystyka stanowi 10 proc. PKB. Niesie to ze sobą pewne zagrożenia i to również na szczeblu globalnym. Turystyka może być bowiem istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego i redukcji biedy, jednak nie może się ograniczać jedynie do rachunku ekonomicznego.

„Zrównoważona turystyka” oznacza odpowiedzialność zarówno za środowisko naturalne, jak i za kontekst społeczno-kulturowy, w którym jest uprawiana. Kard. Turkson wymienia tu potrzebę troski o dziedzictwo miejscowych ludów, o prawa pracowników czy o los grup społecznego ryzyka. „Czas wakacji nie może być pretekstem ani dla nieodpowiedzialności, ani dla wyzysku – czytamy w przesłaniu. – Przeciwnie, jest to niezwykły czas, w którym każdy może dodać wartości życiu swojemu i innych”. Kard. Turkson przypomina, że zrównoważona turystyka jest narzędziem rozwoju dla gospodarek przeżywających trudności, „o ile wykorzystuje nowe szanse, a nie nastręcza nowych problemów”. Stąd potrzeba wsparcia dla równowagi czynników ekosystemowych, socjalnych i ekonomicznych. Cenna tu może być chrześcijańska refleksja, która wskazuje na Boga jako Stwórcę wszechświata i Ojca wszystkich ludzi, uznaje godność każdego człowieka oraz powszechne przeznaczenie dóbr natury. W watykańskim przesłaniu na Światowy Dzień Turystyki zachęca się na koniec do tworzenia warunków i uprawiania „turystyki o ludzkim obliczu”, która przyczyniałaby się do integralnego rozwoju osoby.

tc/ rv

inizio pagina

ŚwiatFilipiny: pogłębianie idei nowej ewangelizacji

◊  

„Jednego serca, jednego ducha” to tytuł czwartej już Filipińskiej Konferencji nt. Nowej Ewangelizacji, która odbyła się końcem lipca w stołecznej Manili. W spotkaniu wzięło udział ok. 7 tys. osób z kilku krajów. Stanowiło ono, zdaniem jednego z uczestników, Shionie Gregoria Tabady, „odpowiedź na nieuniknione wyzwania naszych czasów oraz opór bez przemocy na kulturę niewierzącą już w obiektywną prawdę”. Podczas wydarzenia wystąpił m.in. kard. Luis Tagle. Arcybiskup stolicy Filipin przypomniał konieczność budowania jedności w Kościele, zwłaszcza aby w sposób efektywny odpowiedzieć na potrzeby ubogich. 

W konferencji brał też udział przewodniczący watykańskiej dykasterii zajmującej się niesieniem Chrystusa współczesnemu światu. Abp Rino Fisichella wskazał, że promocja i ochrona ludzkiego życia należą nieodłącznie do nowej ewangelizacji. Podkreślał równocześnie konieczność głoszenia wiary w rzeczywistości wypełnionej tragicznymi przypadkami śmierci, związanymi z procederem handlu narkotykami czy naciskami w celu propagowania metod antykoncepcyjnych. Wreszcie zaznaczył, iż we współczesnym modelu biznesu brakuje etyki, dlatego powinno się również starać o jej rozwój.

Oprócz spraw poruszonych w wystąpieniach abp. Fisichelli i kard. Tagle uczestnicy wydarzenia podjęli szeroką gamę tematów. Można tu wymienić kwestie mediów, ochrony środowiska, dialogu międzyreligijnego, zaangażowania w posługiwanie młodzieży czy inne sprawy dotyczące sprawiedliwości społecznej.

tm/ rv, cbcpnews

inizio pagina

Niemcy: biskupi o błogosławieniu małżeństw przez lefebrystów

◊  

Niemieccy biskupi nie zezwalają rzymskokatolickim wiernym na zawieranie małżeństw przed duchownymi Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X,  czyli lefebrystami. Taką możliwość od kwietnia b. r. daje ordynariuszom miejscowym dokument Kongregacji Nauki Wiary i Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”. Rada Stała Episkopatu Niemiec wydała właśnie odpowiednią decyzję. 

Biskupi piszą, że decyzja zapadła w porozumieniu ze Stolicą Apostolską. Jak poinformował oficjał diecezji Würzburga ks. prał. Stefan Rambacher, „niemieccy biskupi są zgodni co do tego, by celebracji sakramentu małżeństwa nie oddelegowywać do Bractwa św. Piusa X”.

Jeśli jakaś para zechce zawrzeć małżeństwo w rycie trydenckim, powinna się zgłosić do swojej kurii diecezjalnej. Od 2007 r. w każdej niemieckiej diecezji są duchowni upoważnieni do odprawiania Mszy św. i asystowania przy zawieraniu małżeństwa według rytu trydenckiego. Oni też odpowiedzialni są za katechetyczne przygotowanie narzeczonych i sporządzenie protokołu małżeńskiego według Kodeksu Prawa Kanonicznego. Biskupi wyraźnie zaznaczają, że „nie przewidują udzielania pełnomocnictwa do zawierania małżeństwa księżom z Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X”.

T. Kycia, Berlin/ rv

inizio pagina

PolskaKrakowianie modlili się za śp. kard. Franciszka Macharskiego

◊  

Abp Marek Jędraszewski przewodniczył w katedrze wawelskiej Mszy św. w intencji zmarłego przed rokiem kard. Franciszka Macharskiego. „Był on wielkim pasterzem Kościoła – podkreślał jego następca na krakowskiej stolicy biskupiej. – To co kierował do wiernych, było jednoznacznym wzywaniem do Boga i to Boga pełnego miłosierdzia. Zresztą jego dewiza biskupia «Jezu ufam Tobie» wskazuje na jakiś szczególny rys jego bliskości wobec Boga, który był oczywiście bliski jego sercu, ale także temu miejscu, jakim jest Kraków i Łagiewniki” – stwierdził obecny metropolita krakowski.

Przy krypcie obok konfesji św. Stanisława, gdzie pochowany jest kard. Macharski, płoną znicze, układane są wiązanki kwiatów. Przez cały dzień przychodzą tam wierni, wdzięczni za niemal 27 lat posługi swego zmarłego przed rokiem pasterza.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Zamek Królewski: wystawa o koronacji Obrazu z Jasnej Góry

◊  

Obraz Józefa Chełmońskiego przedstawiający Jasnogórski Wizerunek w koronach Klemensa XI z 1717 r. i relikwiarz Krzyża Świętego z daru polskiej królowej Marii Józefy, żony Augusta III, można od dzisiaj oglądać na Zamku Królewskim w Warszawie. Ekspozycja czynna będzie do 12 września 2017 r. Jej organizatorami są Zakon Paulinów i Zamek Królewski w Warszawie. 

„Wystawa ukazuje dzieje kultu Matki Bożej jako Królowej, starania o koronację i osoby w nią zaangażowane, przebieg i następstwa uroczystości, wreszcie fundacje artystyczne dokonane przy tej okazji – poinformował o. Stanisław Rudziński, kustosz zbiorów wotywnych Jasnej Góry. – Takimi dwoma bardzo ważnymi eksponatami są kopia obrazu Józefa Chełmońskiego, przedstawiającego wizerunek Matki Bożej ozdobiony koronami papieża Klemensa XI, i drugi ważny obiekt związany z tym papieżem: przekazane polskiej królowej Marii Józefie relikwie Krzyża Świętego. Maria Józefa poleciła wykonać w Wiedniu bardzo kosztowny relikwiarz na tę cenną relikwię i ten relikwiarz po konserwacji jest też wyeksponowany” – powiedział o. Rudziński.

Ekspozycja należy do cyklu wydarzeń roku jubileuszowego 300-lecia koronacji Wizerunku Jasnogórskiego papieskimi koronami Klemensa XI z 8 września 1717 r.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 02.08.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 02.08.2017

◊  

W Magazynie: Audycja podsumowująca projekt „Dar dla Aleppo”. Program przygotowała Adrianna Sierocińska z Radia Rodzina, Wrocław - 14’40”.

Słuchaj:      

inizio pagina