Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

03/08/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaRycerze Kolumba: obrona małżeństwa i chrześcijan Bliskiego Wschodu

◊  

Ojciec Święty dziękuje Rycerzom Kolumba za obronę świętości małżeństwa i za pomoc chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. Pisze o tym watykański sekretarz stanu w przesłaniu na ich doroczną międzynarodową Najwyższą Konwencję, trwającą od 1 do 3 sierpnia w St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Kard. Pietro Parolin nawiązuje do jej tematu: „Przekonani o Bożej miłości i mocy”. 

Temat ten wskazuje „źródło wszelkiego życia chrześcijańskiego i misji: nasze przekonanie, że zbawcza miłość Boża pobudza nas do dzielenia się Dobrą Nowiną o zbawieniu ze wszystkimi” – stwierdza watykański sekretarz stanu. Jest ono, jak pisze, podstawą entuzjazmu w ewangelizacji i to ono doprowadziło do założenia Rycerzy Kolumba jako dobroczynnej organizacji katolickiej mężczyzn świeckich. Kard. Parolin podkreśla wdzięczność Papieża za ich „nieustające starania w obronie świętości małżeństwa i godności życia rodzinnego. W adhortacji «Amoris laetitia» Ojciec Święty wiąże zdrową rodzinę ze zdrowym społeczeństwem. Umocnienie wartości rodzinnych przyczyni się do przezwyciężenia ogólnej brutalizacji tkanki społecznej, niepokojącej w nawet najbardziej rozwiniętych społeczeństwach”.

Franciszek dziękuje też Rycerzom Kolumba za wspieranie chrześcijan na Bliskim Wschodzie. „Nikt z nas nie może pozostać ślepy na cierpienia tych, których bratobójcza przemoc i fanatyzm religijny pozbawiły domu lub zmusiły do porzucenia swej starożytnej ojczyzny” – pisze kardynał sekretarz stanu. Zauważa przy tym, że Fundusz Rycerzy Kolumba na rzecz Pomocy dla Uchodźców to wymowny znak solidarności z naszymi braćmi w wierze.

ak/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Parolin o Bliskim Wschodzie: rozwiązanie jest, a brak woli

◊  

„Bliski Wschód oraz trudna kwestia Jerozolimy i miejsc świętych leżą na sercu Stolicy Apostolskiej jako zadanie na rzecz trwałego pokoju”. Zapewnił o tym kard. Pietro Parolin w wywiadzie dla dziennika katolickiego Avvenire. Watykański sekretarz stanu przewodniczył wczoraj uroczystościom odpustu Porcjunkuli w Asyżu. Zwrócił on uwagę, że właśnie miasto św. Franciszka przypomina wołanie ubogich i skrzywdzonych o pokój i sprawiedliwość na ziemi. A miejsc, skąd to nieme wołanie słychać, jest wiele. W pierwszym rzędzie jest to Bliski Wschód, gdzie konflikt wymaga konkretnego zaangażowania międzynarodowego na rzecz pokoju. Stolicy Apostolskiej bardzo zależy w tym kontekście na uznaniu Jerozolimy za „miasto otwarte” z uznaniem wolności religijnej wiernych, dla których jest to miejsce święte. By te postulaty spełnić, istnieje wiele możliwości, brak jednak woli politycznej do zawarcia jakiegokolwiek kompromisu – uważa kard. Parolin.

Przedmiotem troski Stolicy Apostolskiej jest też sytuacja w Wenezueli. Kardynał sekretarz stanu zaprzeczył jednak opinii, jakoby obecne napięcie oznaczało klęskę watykańskiej dyplomacji. Jej bowiem celem jest pokój i dobro społeczeństwa, a nie ideologiczne zwycięstwo którejkolwiek ze stron. I tutaj należy działać, niezależnie od skuteczności tych wysiłków – uważa kard. Parolin. Za pozytywny znak takiej postawy uważa on sytuację w Kolumbii, którą ocenia dodatnio w perspektywie zbliżającej się papieskiej wizyty w tym kraju, niezależnie od istniejących tam trudności i podziałów politycznych.

tc/rv, avvenire

inizio pagina

Watykan: ekskomunika dla członków mafii i łapówkarzy

◊  

Watykańska Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego wydała dokument podsumowujący naradę o zwalczaniu korupcji i zorganizowanej przestępczości. Rozważa się w nim możliwość nałożenia ekskomuniki na grupy przestępcze bądź szerzycieli korupcji. O rzucenie światła na tę kwestię Radio Watykańskie poprosiło pracownika tej dykasterii Vittorio V. Albertiego, jednego z koordynatorów spotkania. 

„Oczywiście najpierw problem ten muszą rozważyć konferencje episkopatów i Kościoły lokalne. Trzeba ich posłuchać i skonfrontować to z nimi, gdyż rzeczywistość w poszczególnych miejscach jest różna. Na przykład jeżeli wyeliminujemy korupcję w jakiejś części świata, takiej jak zachód, to będzie to coś bardzo dobrego, ale jeśli zrobimy to samo na innym obszarze, stworzy się bezrobocie i wielki krach socjalny na wszelkich płaszczyznach. Tak więc trzeba zrozumieć tę różnicę: jak zwalczać skutki korupcji, ale w jej różnych przejawach. Jeżeli chodzi o ekskomunikę za korupcję, to była ona szeroko omawiana, ale wyszło się od propozycji rozszerzenia na Kościół powszechny ekskomuniki dla członków mafii, która została już wypracowana i mniej więcej skodyfikowana w prawie kanonicznym dla trzech włoskich regionów: Kampanii, Kalabrii i Sycylii. Poruszono także kwestię, jak traktować sprawę korupcji z punktu widzenia ekskomuniki i jak ją rozumieć. Ekskomunika to bardzo surowa kara, ale to także wezwanie do nawrócenia: zawsze bowiem trzeba mieć przed sobą horyzont nadziei, bo inaczej także polityka, wypracowywanie dobra wspólnego, ulatuje w powietrze” – powiedział Vittorio V. Alberti.

pp/ rv

inizio pagina

ŚwiatMeksyk: śmierć kolejnego księdza

◊  

W Meksyku zmarł katolicki duchowny ciężko zraniony nożem przed trzema miesiącami. Ks. José Miguel Machorro miał 55 lat. Został napadnięty 15 maja w katedrze miasta Meksyk przez niezrównoważonego psychicznie napastnika. Duchowny w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie walczył o życie na oddziale intensywnej terapii. Wczoraj lekarze stwierdzili u rannego śmierć mózgową. Ks. Machorro jest czwartym w tym roku duchownym w Meksyku, który padł ofiarą przemocy.

tc/ rv

inizio pagina

USA: biskupi krytykują ustawę imigracyjną

◊  

Biskupi amerykańscy skrytykowali najnowszą propozycję ustawy imigracyjnej RAISE Act, zaprezentowaną 2 sierpnia w Kongresie. Wezwali prezydenta Trumpa i Kongres do jej odrzucenia. Miałaby ona ograniczać legalną imigrację do Stanów Zjednoczonych na kolejne dziesięciolecie, jak też znacząco zredukować przyjazdy rodzin obywateli i legalnych rezydentów spoza USA w ramach łączenia rodzin. Episkopat nazwał tę ustawę dyskryminującą. 

„Gdyby ustawa ta obowiązywała kilka pokoleń temu, wielu spośród tych, którzy budowali ten naród i bronili go, zostałoby odrzuconych” – napisali biskupi w oświadczeniu. Stwierdzili również, że Kościół wierzy, iż silne więzy rodzinne powiększają szansę osoby na osiągnięcie sukcesu w życiu.

Wśród ograniczeń ustawy znajduje się zablokowanie liczby uchodźców, którzy w legalny sposób mogliby przekroczyć amerykańską granicę. Biskupi stwierdzili, że przepis prawny tego typu spowodowałby odmowę udzielania pomocy przez Stany Zjednoczone w sytuacjach kryzysu humanitarnego.

Ustawę poparł prezydent Donald Trump. Jego zdaniem zredukowałaby ona ubóstwo, podwyższyłaby stawkę godzinową i zaoszczędziłaby pieniądze podatników. Biskupi zaś stwierdzili, że ustawa ta byłaby szkodliwa dla rodzin i negowałaby wkład wniesiony przez imigrantów na rzecz Stanów Zjednoczonych.

A. Pożywio, Chicago, USA/ rv

inizio pagina

Hongkong: nowy biskup na spotkaniu z dziennikarzami

◊  

„Kościół to nie partia polityczna. Jeśli jednak stajemy przed problemami dotykającymi całego społeczeństwa, to myślę, że wspólnota wiernych powinna się podnieść i mówić jasno” – stwierdził nowy biskup Hongkongu Michael Yeung Ming-cheung. Dzień po tym, jak został ordynariuszem tego chińskiego miasta, odpowiadał on na pytania dziennikarzy, dotyczące głównie takich kwestii, jak wolność osobista, prawa człowieka czy relacje Kościół-państwo.

Pomimo dość politycznego charakteru tematów poruszanych przez przedstawicieli mediów hierarcha zaznaczył przede wszystkim, że jako priorytet traktuje opiekę nad ubogimi i wykluczonymi. „Osoby starsze mają być traktowane z szacunkiem i doceniane. Musimy również zadbać o naszą młodzież. Nie każdy młody człowiek pragnie obalić rząd; chcą oni tylko wyrazić swoje niezadowolenie, a ludzie przy władzy powinni ich wysłuchać” – wskazał bp Yeung. Nowy ordynariusz Hongkongu odniósł się tym samym do ruchu Occupy Central, który domaga się większych swobód demokratycznych oraz efektywniejszego zarządzania na terenie tamtejszej autonomii.

tm/ rv, asianews

inizio pagina

Wenezuela: rodziny żydowskie opuszczają kraj

◊  

Wiele rodzin żydowskich w ostatnich dniach opuściło Wenezuelę, aby wyemigrować do Izraela – informuje włoski portal internetowy Moked poświęcony judaizmowi. „To bardzo znaczący fakt, który napawa niepokojem i daje wyobrażenie, jak poważny jest stopień zagrożenia demokracji w tym południowoamerykańskim kraju i jak bardzo zdestabilizowana jest tam sytuacja polityczna, społeczna i ekonomiczna” – czytamy na włoskim portalu. „Pomagamy Żydom z Wenezueli wyemigrować do Izraela, aby mogli rozpocząć nowe życie. W tamtym kraju sytuacja jest katastrofalna: wzrastająca przemoc na ulicach, brak jedzenia, lekarstw, produktów pierwszej potrzeby” – podkreślił rabin Yechiel Eckstein, pomagający emigrantom.

Zdaniem włoskiego portalu internetowego zajmującego się problematyką judaizmu inną poważną przyczyną wyjazdów jest panujący w Wenezueli antysemityzm.

pp/ rv, sir 

inizio pagina

Liban: biskupi apelują o pomoc uchodźcom w powrocie do Syrii

◊  

Libańskie instytucje rządowe powinny jak najszybciej wypracować globalny plan umożliwiający powrót uchodźców syryjskich do swojego kraju – piszą w przesłaniu po zakończeniu comiesięcznego spotkania biskupi maroniccy. Podkreślają, iż brak takiego planu już wyrządza ogromne szkody Libańczykom. Według danych ONZ w Kraju  Cedrów jest ponad milion zarejestrowanych uchodźców z Syrii. Dodać należy, że to liczba mocno przybliżona, gdyż wielu z nich nie rejestruje się w żadnych oficjalnych organizacjach międzynarodowych czy instytucjach libańskich. Z podobnym apelem do prezydenta Libanu Michela Aouna zwrócił się przed kilkunastu dniami (16.07.) patriarcha Béchara Boutros Raï.

pp/ rv, sir

inizio pagina

Irak: festiwal młodych na Równinie Niniwy

◊  

550 młodych katolików zebrało się w miejscowości Alkusz w północnym Iraku na kilkudniowym świętowaniu zorganizowanym pod patronatem patriarchatu chaldejskiego. Spotkaniem z jego zwierzchnikiem, abp. Louisem Raphaëlem Sako, otwarto w czwartek 27 lipca Dni wspólnych modlitw, refleksji i zabawy. Patriarcha wyraził radość z obecności tak wielu uczestników Chrześcijańskiego Festiwalu Młodych, drugiego już w historii tego Kościoła. Wskazuje to na pragnienie powrotu do normalnego życia po ciężkim okresie okupacji rozległych terenów kraju przez tzw. Państwo Islamskie. Alkusz znajduje się na Równinie Niniwy. Przez trzy lata leżał tuż przy granicy z obszarami zajętymi przez dżihadystów.

tm/ rv, l’osservatoreromano

inizio pagina

Panama: ruszyła strona Światowych Dni Młodzieży 2019

◊  

W dokładną rocznicę ogłoszenia przez Papieża Franciszka miejsca następnych Światowych Dni Młodzieży ruszyła ich strona internetowa. Pod adresem www.panama2019.pa można nawigować w pięciu językach – po hiszpańsku, angielsku, francusku, włosku i portugalsku, uzyskując najważniejsze informacje dotyczące programu spotkania. Przedstawiony jest także kraj mający gościć młodych z całego świata od 22 do 27 stycznia 2019 r., czyli Panama.

tm/ rv, l’osservatoreromano

inizio pagina

PolskaPapież Franciszek tysięcznym Kawalerem Orderu Uśmiechu

◊  

Ojciec Święty jako wielki przyjaciel dzieci został tysięcznym Kawalerem Orderu Uśmiechu. Ceremonia wręczenia odznaczenia odbyła się 2 sierpnia w Watykanie. Order Uśmiechu do papieskiej sutanny przypiął dziewięcioletni Miłosz po przekazaniu Franciszkowi przez czternastoletnią Julię dziesiątków listów od polskich dzieci.

„Bardzo lubię listy od dzieci” – skomentował Ojciec Święty, oglądając piękne rysunki. Papież był wyraźnie wzruszony i zadowolony. Mocno uściskał dzieci, wyrażając wdzięczność za ich szlachetny gest. Warto zauważyć, że zgoda na przypięcie orderu jest bezprecedensowa, gdyż Franciszek z zasady nie przyjmuje odznaczeń. Jest on drugim w historii papieżem Kawalerem Orderu Uśmiechu. Wcześniej, w 1984 r., odznaczenie to przyjął św. Jan Paweł II. Papież Franciszek otrzymał legitymację nr 1000.

S. Tasiemski OP, KAI/ rv

inizio pagina

116. rocznica urodzin Prymasa Tysiąclecia: modlitwa o beatyfikację

◊  

Kard. Stefan Wyszyński to filar Kościoła w Polsce. Dzisiaj przypada 116. rocznica jego urodzin. Do modlitwy o rychłą beatyfikację Prymasa Tysiąclecia zachęcił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Ks. Paweł Rytel-Andrianik przypomniał, że prowadził on Kościół w Polsce w mrocznych czasach totalitaryzmu komunistycznego, a jego proces beatyfikacyjny jest już zaawansowany. Wieczorem wierni będą się modlili w archikatedrze warszawskiej o wyniesienie kard. Wyszyńskiego do chwały ołtarzy.

Uroczystości połączone z modlitwą o beatyfikację zaplanowano również w miejscu jego urodzin, Zuzeli w diecezji łomżyńskiej. W niedzielę uroczystej Mszy w tej intencji będzie przewodniczył tamtejszy ordynariusz, bp Janusz Stepnowski.

S. Tasiemski OP, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 03.08.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 03.08.2017

◊  

W Magazynie: Rozmowa z kapłanem psychologiem o spędzaniu wolnego czasu i zagrożeniach wakacyjnych ks. Andrzej Sułek - dyrektor diecezjalnego ośrodka pomocy pscyhologicznej osobom duchownym, konsekrowanym i świeckim w Tarnowie Radio RDN Małopolska. Program przygotowała Ewa Biedroń – 14’40”.

Słuchaj:      

inizio pagina

Msza przy grobie św. Jana Pawła II - 3 sierpnia 2017 r.

◊  

Mszy przewodniczył i homilię wygłosił o. Wojciech Morawski, dominikanin z Rzymu.

Słuchaj:      

inizio pagina