Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

04/08/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież na spotkanie międzyreligijne w Japonii: modlitwa o pokój

◊  

„Modlić się i pracować razem na rzecz pokoju” to zadanie wszystkich religii, które są powołane do odbudowywania harmonii w licznych częściach świata rozdzieranych wojną i terroryzmem. Przypomniał o tym Papież w liście do uczestników międzyreligijnego spotkania modlitwy o pokój, rozpoczętego 3 sierpnia na górze Hiei koło Kioto w Japonii. Organizują je tam od 30 lat buddyści szkoły Tendai. Ojciec Święty skierował swe przesłanie na ręce ich naczelnego kapłana Koei Morikawy. Przekazał je i odczytał osobisty wysłannik Franciszka, kard. John Tong Hon. Biskup senior Hongkongu stoi na czele specjalnej delegacji Stolicy Apostolskiej, do której należą również: nuncjusz apostolski w Japonii oraz sekretarz i podsekretarz Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. 

„To doroczne spotkanie międzyreligijne na szczycie – pisze Papież – przyczynia się znacząco do budowania ducha dialogu i przyjaźni, który pozwala wyznawcom religii całego świata współpracować w otwieraniu nowych dróg pokoju w naszej rodzinie ludzkiej”. To właśnie modlitwa „inspiruje i wspiera nasze zaangażowanie na rzecz pokoju, gdyż pomaga pogłębić wzajemne poszanowanie, umacnia między nami więzy miłości i pobudza do podejmowania zdecydowanych wysiłków, aby promować sprawiedliwe relacje i braterską solidarność”. W dzisiejszym świecie „naznaczonym przemocą, terroryzmem i zagrożeniami dla Ziemi, naszego wspólnego domu”, podzielane przez nas świadectwo modlitwy i troski to „fundamentalne przesłanie do ludzi dobrej woli”. Jako wierzący – dodaje Franciszek – „jesteśmy przekonani, że trwały pokój jest naprawdę możliwy, ponieważ wiemy, iż nie ma niczego niemożliwego, jeśli zwrócimy się do Boga z modlitwą”.

Międzyreligijne spotkania modlitwy o pokój japońscy buddyści zaczęli organizować na górze Hiei, biorąc wzór z Jana Pawła II, który w 1986 r. zwołał w tym celu wyznawców różnych religii do Asyżu. Po raz pierwszy urządzili je już w następnym roku. Odbywają się one zawsze na początku sierpnia ze względu na rocznicę zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę. Tragedia ta miała miejsce 6 sierpnia 1945 r.

ak/ rv

inizio pagina

Papieska intencja na sierpień 2017 r.: za artystów

◊  

Kiedy podziwiamy jakieś dzieło sztuki czy wspaniałość przyrody, odkrywamy, że wszystko mówi o miłości Boga – powiedział Papież Franciszek w krótkim filmiku promującym jego modlitewne intencje. W sierpniu mamy prosić, „aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego”. 

„Sztuka wyraża piękno wiary i obwieszcza przesłanie wielkości świata stworzonego przez Boga. Dlatego, kiedy podziwiamy jakieś dzieło sztuki czy wspaniałość przyrody, odkrywamy, że wszystko mówi o Nim i o Jego miłości. Módlmy się, aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego”.

ak/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaStolica Apostolska zaniepokojona sytuacją w Wenezueli

◊  

„Głębokie zaniepokojenie radykalizacją i pogłębianiem się kryzysu” w Wenezueli wyraziła ponownie Stolica Apostolska. W wydanym dzisiaj oświadczeniu watykański Sekretariat Stanu zwraca uwagę na rosnąca liczbę zabitych, rannych i aresztowanych. 

„Ojciec Święty z bliska śledzi tę sytuację i jej skutki humanitarne, społeczne, polityczne, gospodarcze, a także duchowe oraz zapewnia o swojej nieustannej modlitwie za ten kraj i jego mieszkańców, zachęcając wiernych na całym świecie do modlitwy w tej intencji” – czytamy w komunikacie.

Stolica Apostolska zwraca się także do wenezuelskich polityków, zwłaszcza do rządu, aby – jak czytamy – „zapewniono pełne przestrzeganie praw człowieka i podstawowych swobód, a także obowiązującej konstytucji”. Proponuje rezygnację albo przynajmniej zawieszenie „trwających inicjatyw, takich jak Konstytuanta, które zamiast sprzyjać pojednaniu i pokojowi, podsycają klimat napięcia i próby sił, kładąc się cieniem na przyszłości”. W watykańskim komunikacie nawiązano do listu z 1 grudnia ub. roku, gdzie Sekretariat Stanu zachęcał strony konfliktu do podjęcia negocjacji, „mając na uwadze cierpienia narodu spowodowane trudnościami w dostępie do żywności i środków medycznych oraz brakiem bezpieczeństwa”. „Stolica Apostolska zwraca się z pełnym troski apelem do całego społeczeństwa – czytamy w zakończeniu komunikatu – aby zrezygnowano z wszelkich form przemocy, wzywając szczególnie służby bezpieczeństwa do powstrzymania się od nadmiernego i nieuzasadnionego użycia siły”.

tc/ rv

inizio pagina

ŚwiatKonferencja kard. Filoniego w Ars

◊  

Kościół to misja. Tę myśl Papieża Franciszka przypomniał w Ars we Francji kard. Fernando Filoni. Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów bierze tam udział w obchodach odpustowych ku czci św. Jana Marii Vianney’a. Jest to zarazem zakończenie roku misyjnego w miejscowej diecezji. Stąd w konferencji wygłoszonej w przeddzień dzisiejszego liturgicznego wspomnienia patrona proboszczów watykański purpurat przypomniał także inną postać z tego samego okresu, sługę Bożą Paulinę Jaricot, prekursorkę Papieskich Dzieł Misyjnych.

Jak wskazał kard. Filoni, zarówno ona, jak i proboszcz z Ars byli dziećmi epoki, która naznaczyła głębokim kryzysem dzieje Kościoła we Francji. Chodzi o okres rewolucji, który spowodował upadek wiary i autorytetu hierarchii katolickiej. A jednak oboje stali się mimo tego kryzysu wielkimi głosicielami Ewangelii: św. Jan Vianney pośród francuskiego ludu, a Paulina Jaricot wkraczając z Dobrą Nowiną w świat robotniczy i kreatywnie wspierając misje zagraniczne. Zdaniem prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oboje są wzorem współczesnego zaangażowania misyjnego, do którego zobowiązany jest każdy wierzący i każda lokalna wspólnota Kościoła, niezależnie od miejsca i okoliczności, w jakich przychodzi im działać.

tc/ rv

inizio pagina

Wenezuela: dramat emigrantów

◊  

Kryzys trwający w Wenezueli powoduje niespotykaną w jej dziejach falę emigracji. Alarmują w tej sprawie organizacje społeczne zrzeszone w latynoamerykańsko-karaibskiej sieci Clamor, zajmującej się kwestiami migracji, uchodźstwa i handlu ludźmi. Oblicza się, że w ciągu ostatnich trzech lat swoją ojczyznę porzuciło 2,5 mln Wenezuelczyków, a liczba ta i tak nie obejmuje osób z podwójnym obywatelstwem. Ponadto przez pięć lat wzrosła o 228 proc. liczba Wenezuelczyków starających się o azyl za granicą. Powodem tego stanu rzeczy są nie tylko dramatyczne wydarzenia na ulicach, ale przede wszystkim pogłębiająca się bieda i kryzys gospodarczy przybierający już formę katastrofy humanitarnej.

I tak Wenezuela z kraju będącego celem migrantów stała się miejscem, skąd się ucieka – zauważają działacze Clamor. Masowość tego zjawiska powoduje oczywiście negatywne skutki w postaci różnego rodzaju nadużyć, wykorzystywania seksualnego emigrantów, bezdomności i bezrobocia. Katolicka organizacja humanitarna poparła w tej sytuacji środki podjęte przez kraje, gdzie trafia najwięcej Wenezuelczyków, celem ich szybszej integracji społecznej i zawodowej. Chodzi o Brazylię, Chile, Peru, a ostatnio także Kolumbię. Zwraca się jednak uwagę, że rządy wielu innych państw regionu nie podjęły odnośnych decyzji w sprawie przybyszów z Wenezueli. Sieć Clamor przypomina, że chodzi często o ludzi, którzy wiele wycierpieli, a szukając azylu za granicą byli zmuszeni pozostawić w ojczyźnie całe mienie. Tym bardziej zatem należy im się ludzkie przyjęcie w krajach, do których trafiają.

tc/ rv

inizio pagina

Rycerze Kolumba pomagają chrześcijanom w Iraku

◊  

2 mln dolarów przeznaczą Rycerze Kolumba na pomoc w odbudowie chrześcijańskiej wsi zniszczonej przez tzw. Państwo Islamskie. Chodzi o miejscowość Karemlasz na Równinie Niniwy w północnym Iraku, skąd w 2014 r. islamiści wypędzili wyznawców Chrystusa, równając z ziemią ich domy, cmentarze i miejsca kultu. Obecnie wygnańcy wracają na swoje ziemie i amerykańska organizacja dobroczynna postanowiła wesprzeć ich w ponownym zagospodarowywaniu się w Karemlasz.

Rycerze Kolumba nie ukrywają, że wzorują się na rządzie Węgier, który również wyasygnował 2 mln dolarów na pomoc w odtworzeniu chrześcijańskiej wspólnoty koło Mosulu. Zachęcają jednocześnie inne organizacje, parafie i osoby prywatne do podobnych ofiar na rzecz irackich wyznawców Chrystusa. „Te chrześcijańskie wspólnoty są bezcennym skarbem dla Kościoła – stwierdził zwierzchnik Rycerzy Kolumba Carl Anderson. – One mają wszelkie prawo, by istnieć”.

tc/ cns

inizio pagina

Chile: katedra w stolicy zamieniła się w stołówkę

◊  

Na jeden wieczór katedra w stolicy Chile zamieniła się w wielką stołówkę, gdzie przyjęto 350 osób: bezdomnych, biednych, starców. Inicjatywę podjęto z okazji obchodzonego w tym kraju „miesiąca solidarności”. „Miłość czyni cuda. Pomnażajmy cuda Jezusa uczynkami miłości” – powiedział stołeczny arcybiskup. Kard. Ricardo Ezzati podkreślił, iż solidarność to sposób, aby pokazać, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami: „Różnicy nie czyni kolor skóry ani pozycja społeczna. Braćmi i siostrami czyni nas fakt, że mamy jednego Ojca, którym jest Bóg, i Brata, Jezusa, który oddał swoje życie, abyśmy z naszej strony wszyscy byli braćmi”.

Metropolita stołecznego Santiago de Chile wezwał, by mieć drzwi zawsze otwarte, nie tylko w czasie „miesiąca solidarności”. Wtedy „bracia, którzy są w potrzebie, będą mogli odnaleźć swą godność w przyjęciu, szacunku, miłości, których doświadczą przez podanie filiżanki kawy czy czegoś do zjedzenia. To gesty, które ewangelizują i czynią obecną wśród nas miłość Boga” – dodał kard. Ezzati.

pp/ rv, sir

inizio pagina

Brazylia: biskupi krytykują rząd za niesłużenie ubogim

◊  

„Dziś woła o pomstę do nieba wiele sytuacji stanowiących źródło cierpienia w Brazylii, takich jak olbrzymi poziom bezrobocia, załamanie się systemu demokratycznego czy osłabianie praw pracowniczych i legislacji socjalnej” – napisali tamtejsi biskupi. Członkowie specjalnej komisji episkopatu ds. duszpasterstwa zaangażowanego w rozwój społeczeństwa zajęli się w specjalnym dokumencie szukaniem możliwości stawienia przez wspólnotę wiernych czoła współczesnym wyzwaniom.

Brazylijscy hierarchowie przyznali, że niepokoi ich sytuacja w ojczyźnie, w której rząd, zamiast wziąć w opiekę najsłabszych, służy interesom wielkiego kapitału. Wezwali również wszystkie wspólnoty związane z Kościołem do „wzmożenia działań mogących przekształcić apatię i frustrację brazylijskiego społeczeństwa w nadzieję”.

tm/ rv

inizio pagina

Malezja: międzyreligijna deklaracja przeciw handlowi ludźmi

◊  

„Fizyczne, ekonomiczne, seksualne albo psychologiczne wykorzystywanie kogokolwiek dla zysku, pożytku czy przyjemności drugiego człowieka pozostaje niezgodne z fundamentalnym przekonaniem, że wszyscy ludzie są równi” – podkreślono w tekście malezyjskiej deklaracji międzyreligijnej przeciw handlowi „żywym towarem”. Dokument, z którego inicjatywą wystąpiła katolicka diecezja Kuala Lumpur, podpisano 30 lipca, czyli w dniu, kiedy ONZ co roku zachęca do zwrócenia szczególnej uwagi na współczesne formy niewolnictwa.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele bahaizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa, hinduizmu, sikhizmu i taoizmu. Deklaracji przeciw handlowi ludźmi nie podpisał reprezentant muzułmańskiej większości (61 proc. mieszkańców kraju wyznaje islam), wielki mufti Malezji, który był nieobecny. Powiadomił on jednak o swym poparciu dla tej inicjatywy.

tm/ rv, eda

inizio pagina

Kenia: biskupi ogłaszają nowennę modlitwy w intencji wyborów

◊  

„Doceniamy względnie pokojowy przebieg kampanii przedwyborczej. Jednocześnie wzywamy wszystkich kandydatów do kontynuowania takiego stylu jej prowadzenia z szacunkiem i umiarkowaniem w czasie, jaki pozostał jeszcze do wyborów” – piszą biskupi kenijscy. W okolicznościowym przesłaniu do wiernych ogłosili oni modlitewną nowennę w intencji pokojowego przebiegu wyborów, które w tym afrykańskim kraju odbędą się 8 sierpnia.

Jednocześnie kenijscy biskupi wzywają młodych, aby nie uciekali się do przemocy, tylko stali się budowniczymi pokoju. Apelują także do przedstawicieli mediów o obiektywizm w tworzeniu dobrej atmosfery oraz wspieraniu kultury sprawiedliwości, pokoju i pojednania.

pp/ rv, fides

inizio pagina

PolskaKostrzyn nad Odrą: Trwa „Przystanek Jezus”

◊  

W Kostrzynie nad Odrą po raz 18. odbywa się Ogólnopolska Inicjatywa Ewangelizacyjna „Przystanek Jezus”. Poprzedziły ją rekolekcje prowadzone przez bp. Edwarda Dajczaka. Hasłem tegorocznego spotkania są słowa Jezusa: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). 

O co chodzi w tym wydarzeniu? Odpowiada ks. Mateusz Włosek: „Tak jak Izraelici patrzyli na namiot spotkania i mogli mieć pewność, że Bóg ich nie zostawił, tak niech ci, którzy przyjechali na Festiwal Woodstock, patrzą na nasz namiot i dzięki naszemu świadectwu niech pomyślą: Bóg naprawdę jest, Bóg jest obecny i Bóg nigdy o nas nie zapomniał”.

Ponad 500 ewangelizatorów stara się naśladować Pana Jezusa i proponuje uczestnikom Woodstocku obmycie stóp. Gest ten pozwala podjąć dialog. Jednym z punktów tegorocznego „Przystanku Jezus” było spotkanie z bp. Grzegorzem Rysiem, który odpowiadał na szereg pytań.

„Nigdy nie czuję się zaatakowany pytaniami – powiedział przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. –Zawsze każde trzeba potraktować poważnie. Najciekawsze pytania były po spotkaniu. To też jest wartość. Pytanie może być nawet napastliwe, ale ważne jest u młodych ludzi, że jeśli zadadzą pytanie, to słuchają odpowiedzi” – dodał krakowski biskup pomocniczy.

Tegoroczny „Przystanek Jezus” potrwa do 6 sierpnia. Inicjatorem pierwszego spotkania w Żarach w 1999 r. był ówczesny biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Edward Dajczak, natomiast organizatorem Wspólnota św. Tymoteusza – Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji z Gubina pod opieką ks. Artura Godnarskiego.

S. Tasiemski OP, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 04.08.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 04.08.2017

◊  

W Magazynie: „Sierpień miesiącem trzeźwosci” – z Renatą Zuba - psychologiem klinicznym z Centrum leczenia Uzależnień w Rzeszowie rozmawia Artur Sołek z Radia Via w Rzeszowie – 14’40”.

Słuchaj:      

inizio pagina