Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

14/08/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież Franciszek o potrzebie kultury spotkania

◊  

Do tworzenia kultury spotkania i solidarności oraz wspierania na świecie pokoju zachęcił Papież uczestników międzynarodowego spotkania „Morze Śródziemne, port braterstwa”. Wydarzenie zorganizowane przez włoską diecezję Ugendo-S. Maria di Leuca odbywało się w symbolicznym miejscu: na cyplu, który wieńczy koniec „obcasa buta”, jaki tworzy tam Półwysep Apeniński, stanowiąc dla starożytnych swoisty „kraniec świata”. Stąd również lokalne sanktuarium Matki Bożej nosi nazwę „de Finibus Terrae”. Do tej właśnie świątyni przyjechało 250 młodych z 31 krajów świata, wyznających różne religie, by dać wyraz potrzebie braterstwa oraz współpracy narodów na rzecz pokoju i jedności.

„Zachęcam tamtejszą wspólnotę chrześcijańską, młodych pochodzących z krajów wokół Morza Śródzemnego, jak też wszystkich ludzi dobrej woli, by uznali obecność tak licznych braci oraz sióstr migrantów za szansę na wzrastanie w człowieczeństwie, szansę spotkania i dialogu, a także zobaczyli w tym okazję do głoszenia i dawania świadectwa Ewangelii miłości – napisał Franciszek w przesłaniu. – Życzę, aby wasze ważne spotkanie wzbudzało coraz hojniejsze zaangażowanie na rzecz kultury gościnności i solidarności, wspierając w ten sposób pokój i braterstwo między narodami”.

W spotkaniu „Morze Śródziemne, port braterstwa” brali udział przedstawiciele włoskich organizacji katolickich, które zajmują się pomocą uchodźcom oraz kwestią migracji. Rzeczniczka jednej z nich, Centro Astalli, Donatella Parisi zwraca uwagę na uniwersalność papieskiego orędzia: 

„Papież Franciszek kieruje przesłanie do 250 młodych zgromadzonych na Półwyspie Saletyńskim w regionie Apulii. Jednakże to przesłanie powinno trafić do wszystkich młodych na świecie: otwórzcie się, chciejcie coś poznać, bądźcie ciekawi, bo drugi człowiek i spotkanie z nim to zawsze szansa na fundamentalny wzrost. Papież idzie tu całkiem pod prąd, kompletnie zmienia perspektywę: migranci to ktoś, kto może nas uczynić lepszymi. To przesłanie bardzo leży na sercu Centro Astalli” – dodała rzeczniczka humanitarnej organizacji.

tc/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaFatima: kard. Fisichella na pielgrzymce migrantów i uchodźców

◊  

„To jest dziś (…) doświadczenie wielu naszych braci i sióstr, zmuszonych do ucieczki, tylko dlatego że nazywają się chrześcijanami” – tak mówił przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, uczestnicząc w pielgrzymce migrantów i uchodźców do Fatimy. Abp Rino Fisichella komentował przy tym niedzielne pierwsze czytanie zawierające doświadczenie proroka Eliasza, który opuścił swój kraj ścigany gniewem królowej. Hierarcha zwrócił w swej homilii uwagę na los wyznawców Chrystusa w wielu miejscach na świecie, ale szczególnie na Bliskim Wschodzie.

Abp Fisichella wezwał także do budowania społeczeństwa opartego na relacjach przyjaźni, szczerości oraz miłości. W pielgrzymce, do której uczestników przemawiał, wzięło udział ponad 4 tys. osób z 37 krajów.

tm/ rv, ansa

inizio pagina

ŚwiatAustralia: Komisja Królewska przeciw tajemnicy spowiedzi

◊  

„Spowiedź w Kościele katolickim jest duchowym spotkaniem z Bogiem za pośrednictwem kapłana. Stanowi ona zasadniczą część wolności wyznania” – tak napisał w oficjalnym oświadczeniu przewodniczący Konferencji Episkopatu Australii. Abp Denis Hart wyraził w ten sposób sprzeciw względem propozycji Komisji Królewskiej, która badała przypadki molestowania seksualnego nieletnich w latach 1950-2010. Przesłała ona do parlamentu 85 propozycji zmian prawnych mających wzmocnić walkę z podobnymi przestępstwami. Jako jeden z punktów zaproponowano pociąganie do odpowiedzialności karnej księży nieprzekazujących władzom informacji o zbrodni, ponieważ usłyszeli o niej podczas spowiedzi.

Kościół zaznaczył, iż w każdym innym przypadku zgadza się z przekazywaniem wiadomości o molestowaniu seksualnym policji czy prokuraturze, ale tajemnica sakramentu nie może zostać złamana. Pozostałe kontrowersyjne propozycje dotyczą m.in. karania podobnych przestępstw zgodnie z obecnym prawem, a nie obowiązującym w momencie dokonania zbrodni. Również organizacji zrzeszających ofiary nie do końca przekonują wysunięte pomysły. Zaznacza się, iż nie jest słusznym prawo nakazujące każdemu pod groźbą kary przekazywanie władzom informacji o domniemanych przypadkach molestowania na podstawie nie tylko konkretnych dowodów, ale też zaledwie osobistych, niepewnych przypuszczeń.

tm/ rv, bbc, abc, acbc

inizio pagina

Wenezuela: biskupi o łamaniu praw człowieka

◊  

„Trzeba powstrzymać to polowanie na czarownice wobec obywateli, którzy myślą inaczej”. Taki apel wystosowała w Wenezueli Komisja Sprawiedliwości i Pokoju tamtejszego episkopatu. Biskupi alarmują zwłaszcza w sprawie sytuacji osób zatrzymanych przez wojsko i policję w czasie ulicznych manifestacji. Chodzi zarówno o więźniów politycznych, jak i pospolitych przestępców. 

Kościół wskazuje na liczne nadużycia i brutalne traktowanie uwięzionych, a także na brak higieny, żywności i opieki medycznej w wenezuelskich więzieniach. Osoby zatrzymane pozostają w odosobnieniu bez procesu czy możliwości odwiedzin ze strony bliskich. Odmawia się im wszelkich praw gwarantowanych w konstytucji – stwierdza Komisja Sprawiedliwości i Pokoju. Żąda zarazem położenia kresu prześladowaniom i torturom, tak fizycznym, jak psychicznym, stosowanym przez władze Wenezueli wobec przeciwników politycznych. Biskupi apelują też do wiernych i wszystkich ludzi dobrej woli o solidarność z cierpiącymi oraz o modlitwę za prześladowców. Wzywają też do publicznego potępienia funkcjonariuszy państwowych odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka. „Żądamy sprawiedliwości!” – kończy swój apel komisja wenezuelskiego episkopatu.

tc/ rv, sir

inizio pagina

USA: biskupi potępili przemoc w Charlottesville

◊  

Amerykańscy biskupi potępili akty przemocy, do jakich doszło w mieście Charlottesville w stanie Wirginia. W wyniku starć białych rasistów ze skrajnej prawicy z policją i liberałami oraz anarchistami zginęły przynajmniej trzy osoby, a 35 odniosło rany. Przewodniczący episkopatu USA kard. Daniel DiNardo nazwał zajścia „odrażającym atakiem na jedność kraju”. Zapewnił, że Kościół „stoi po stronie uciskanych przez nikczemną ideologię”, a także, że łączy się z tymi, którzy „chcą położyć kres przemocy na tle rasowym i budować pokój w naszych wspólnotach”.

Podobne w treści oświadczenie wydał bp Francis Xavier DiLorenzo, ordynariusz diecezji Richmond, na terenie której leży Charlottesville. Władze kościelne zaproponowały też specjalne modlitwy w intencji ofiar i poszkodowanych oraz ich bliskich.

tc/ rv

inizio pagina

Brazylia: miesiąc powołań, tydzień rodziny

◊  

Trwa miesiąc powołaniowy w Kościele w Brazylii. Jego druga niedziela (13 sierpnia) poświęcona była powołaniu do rodzicielstwa. Obchodzony był również Dzień Ojca. Tego dnia zainagurowano też 26. edycję Krajowego Tygodnia Rodziny. Odbywa się on pod hasłem „Rodzina światłem dla życia w społeczeństwie”.

Jest czymś bardzo istotnym dla wszystkich rodzin w Brazylii móc rozważać o godności, ważności, pięknie, jakim jest rodzina, dar Boga” – podkreślił bp João Bosco Barbosa kierujący komisją brazylijskiego episkopatu ds. życia i rodziny.

Krajowy Tydzień Rodziny ma swój początek w 1992 r. i na decyzję biskupów brazylijskich w tej sprawie wpłynął św. Jan Paweł II nauczający o niezastąpionej roli rodziny. Właśnie w tamtym okresie systematycznie rozpoczęto atakować instytucję rodziny i jej wartość dla społeczeństwa. Jako odpowiedź na nauczanie papieskie św. Jana Pawła II oraz kwestionowanie i niszczenie rodziny przez różne ideologie, instytucje, czy też niektóre media światowe, pasterze Kościoła w Brazylii zadecydowali o duszpasterskim promowaniu i bronieniu rodziny.

Krajowy Tydzień Rodziny to czas wypraszania u Boga szczególnego błogosławieństwa dla wszystkich rodzin, by zachowały swoje wartości i potrafiły oprzeć się niszczącym siłom płynącym z zewnątrz. 

Współpraca animatorów, jak też różnorodnych duszpasterstw w organizacji Krajowego Tygodnia Rodziny winna wyjść poza parafie i diecezje. Bp Barbosa, przewodniczący krajowej komisji duszpasterstwa rodzin (CNPF), zaapelował do grup parafialnych, aby podjęły wyzwanie papieża Franciszka i przeniosły zaangażowanie ewangelizacyjne poza struktury kościelne. Potrzeba, aby problematyka rodziny, jako światła dla społeczeństwa, nie pozostała ekskluzywnie w murach Kościoła. Należy iść z tą prawdą na spotkanie ze światem zewnętrznym – podkreśla wspomniany biskup.

W 1996 r. z inicjatywy archidiecezji Rio de Janeiro wydano w ramach przygotowań do II Światowego Spotkania Rodzin z udziałem Jana Pawła II broszurę "Godzina Rodziny”. Stała się ona zaczynem publikacji kolejnych materiałów dla całej już wspólnoty Kościoła w Brazylii. Każdego roku krajowa komisja duszpasterstwa rodzin (CNPF) przygotowuje pomoce do właściwego przeżywania Krajowego Tygodnia Rodziny. Są to materiały, które mogą pomóc w różnych celebracjach i można je zaadaptować do realiów każdej wspólnoty. W obecnym roku materiały duszpasterskie zawierają rozważania współbrzmiące z intencją Kościoła, aby doceniono zaangażowanie osób świeckich w życiu społecznym kraju.

ks. Z. Malczewski, Brazylia / rv

inizio pagina

Krajowy kongres eucharystyczny w Ghanie

◊  

Ponad 10 tys. osób wzięło udział w krajowym kongresie eucharystycznym w Ghanie w zachodniej Afryce. Wydarzenie trwało tydzień (7-13 sierpnia) i zostało zorganizowane w miejscowości Jasikan na wschodzie kraju pod hasłem „Eucharystia i nowa ewangelizacja”.

Właśnie do tego tematu nawiązał kard. John Olorunfemi Onaiyekan z Nigerii, przewodnicząc jednej z Mszy w ramach kongresu. Podkreślił on potrzebę świadomego i godnego uczestnictwa wiernych w Eucharystii jako sakramencie Ciała i Krwi Chrystusa. Sam bowiem styl sprawowania liturgii oraz zaangażowanie uczestników mogą ewangelizować przypadkowych świadków. Posoborowe przepisy liturgiczne pozwalają na włączanie elementów lokalnych tradycji do celebracji – przypomniał arcybiskup Abudży. Nie oznacza to jednak, że Mszę należy przekształcić w ludowy festyn czy dyskotekę. Zdaniem nigeryjskiego purpurata inkulturacja nie może sprowadzać się do zastosowania bębnów czy innych tradycyjnych instrumentów w liturgii. Trzeba czegoś o wiele głębszego.

Inną z kolei Mszę kongresową sprawował kard. Peter Turkson. Przewodniczący Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego nawoływał wiernych do stania się „ludem eucharystycznym” świadomym swej wiary. Przypomniał, że Eucharystia jest pamiątką zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią i „posiewem nowego życia” dla wszystkich wiernych już teraz, w naszej codzienności.

Wśród innych wydarzeń krajowego kongresu eucharystycznego w Ghanie warto wymienić barwną pięciokilometrową procesję z Najświętszym Sakramentem z udziałem 10 tysięcy wiernych oraz serię katechez na temat życia sakramentalnego i liturgii.

tc/ rv, ghanaweb

inizio pagina

PolskaJasna Góra: kolejne tysiące pątników

◊  

Na cześć Maryi Królowej wiwatują na Jasnej Górze kolejne tysiące pątników. W wigilię uroczystości Wniebowzięcia – pełnia sezonu pielgrzymkowego. Przybywają zarówno diecezjalne kompanie, jak i inne grupy: strażaków, żołnierzy, studentów, rodzin, bezdomnych i niepełnosprawnych. Dotarła prowadzona przez paulinów 306. Warszawska Pielgrzymka, nazywana „matką wszystkich”, bo dzięki niej ruch pielgrzymkowy przetrwał także czas komunizmu. 

„To daje takie poczucie wolności, swobody, lekkości serca, duszy – mówią pątnicy. – Jestem mamą czwórki dzieci, od lat wędrujemy po to by przekazać dzieciom wiarę. Mieszkam w Paryżu, taka wspólnota to jest dar”.  

Pielgrzymki w roku 300-lecia koronacji częstochowskiego obrazu wpisują się w inicjatywę „Żywa korona Maryi”. Jubileuszowy program maryjny doskonale koresponduje z wezwaniem „Idźcie i głoście” – zauważył o. Dariusz Laskowski wicekierownik 6-tysiącznej warszawskiej kompanii:

„Chcemy głosić, że Maryja jest naszą Królową. Maryja zamieszkała w naszym kraju, w naszych sercach, w naszym życiu i Ona nam pokazuje jak zgłębiać Ewangelię. To Słowo ma się w nas stawać wydarzeniem, faktem, ma być tak fizycznie dotykalnym”.

Obok pieszych pielgrzymek, których wejdzie dziś prawie 20, bardzo licznie na Jasną Górę docierają też grupy rowerowe, a nawet biegowe.

I.Tyras, Radio Jasna Góra/ rv

inizio pagina

Trwa liczenie strat i organizowanie pomocy po wichurach

◊  

W województwach: dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim trwa liczenie strat i organizowanie pomocy dla poszkodowanych w wyniku zniszczeń, jakie spowodowały burze i nawałnice, które w nocy z piątku na sobotę przeszły nad Polską. 

Silny wiatr wyrywał drzewa z korzeniami i zrywał dachy z domów, budynków użyteczności publicznej. Nie oszczędził także kościołów. Ucierpiała na przykład gnieźnieńska katedra. Mówi proboszcz i kustosz bazyliki, ks. Jan Kasprowicz. 

„W kilku miejscach ta wichura podważyła i poderwała pokrycie dachowe. Zarówno na południowej stronie [widać zniszczenia], jak i drugi taki drastyczny obraz, to gdy patrzymy od strony dzwonnicy, a więc północna strona. Jeszcze pewnie będziemy lizali te rany dość długo” – podkreślił ks. Kasprowicz. 

W odpowiedzi na pilne potrzeby poszkodowanych Caritas Polska przeznaczyła na pomoc 30 tys. zł – pieniądze pochodziły ze specjalnego funduszu klęsk żywiołowych. Aby wesprzeć potrzebujących można wysłać SMS z hasłem WICHURA pod numer 72 052 lub dokonać wpłaty na konto Caritas. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Oświęcim: obchody 76. rocznicy śmierci o. Maksymiliana Kolbe w Auschwitz

◊  

Na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz odbyły się dziś uroczystości związane z 76. rocznicą męczeńskiej śmierci o. Maksymiliana Kolbe. 

Podczas Mszy św., sprawowanej przy bloku 11, w którym mieściło się obozowe więzienie i w którym zabito zakonnika, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger zauważył, że czytając losy życiowe o. Maksymiliana, możemy bez cienia wątpliwości powiedzieć, iż była to osobowość niezwykła. Jak podkreślił, tacy ludzie nie rodzą się na zawołanie. 

Przed Mszą do byłego obozu dotarły pielgrzymki z franciszkańskiego Centrum w Harmężach i z kościoła św. Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 14.08.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 14.08.2017

◊  

W Magazynie: „Sens sierpniowej abstynencji niepijących”  - rozmowa ks. kan. Andrzeja Kieliszka, Duszpasterza Trzeźwości diecezji siedleckej, specjalisty psychoterapii uzależnień z Joanną Kuczborską z Radia Podlasie w Siedlcach – 14’40”.

Słuchaj:      

inizio pagina