Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

20/08/2017

Działalność papieska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaAnioł Pański: Bóg wystawia na próbę nasza wiarę, by ją umocnić

◊  

Jeśli niekiedy Pan Bóg wydaje się niewrażliwy na nasze prośby o pomoc, to czyni to po, aby wystawić na próbę naszą wiarę i ją umocnić – mówił Franciszek w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Jak zwykle podjął refleksję nad niedzielną Ewangelią. Opisuje ona spotkanie Jezusa z Kananejką, która prosi Go usilnie o uzdrowienie swej córki.

 

 „Scena rozgrywa się, kiedy Jezus podąża do miast Tyru i Sydonu, na północny-zachód od Galilei. Tam właśnie kobieta błaga Jezusa, aby uzdrowił jej córkę, która «jest ciężko dręczona przez złego ducha». W pierwszej chwili Pan zdaje się nie słuchać tego krzyku bólu. Interweniują więc uczniowie, którzy wstawiają się za nią. Pozorna obojętność Jezusa nie zniechęca tej matki, która nalega w swoim błaganiu. (...) Przejmująca miłość ku córce skłania ją do wołania: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! A wytrwała wiara w Jezusa sprawia, że nie zniechęca się nawet w obliczu Jego początkowej odmowy. Kobieta zatem pada przed Nim i prosi: «Panie, dopomóż mi». W końcu, w obliczu takiej wytrwałości, Jezus jest pełen podziwu, niemal zdumiony wiarą poganki. Dlatego zgadza się, mówiąc: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz». Od tej chwili jej córka została uzdrowiona” – mówił Ojciec Święty.

Franciszek zauważył, że źródła siły wewnętrznej tej kobiety, pozwalającej przezwyciężyć jej wszelką przeszkodę, trzeba szukać w miłości macierzyńskiej i ufności, że Jezus może wysłuchać jej prośby. „Możemy powiedzieć, że to miłość porusza wiarę, a wiara, ze swej strony staje się nagrodą miłości” – zauważył Ojciec Święty. Przyznał, że dzisiejsza Ewangelia przywodzi mu na myśl tak wiele kobiet, które wykazały się wielkim męstwem i dzięki temu dokonały wielkich rzeczy. 

„Jezus wskazuje nam tę pokorną kobietę jako przykład niezachwianej wiary. Jej naleganie w błaganiu o interwencję Chrystusa pobudza nas, byśmy się nie zniechęcali, nie popadali w rozpacz, gdy ciążą nam trudne doświadczenia życia. Pan nigdy nie odwraca się w obliczu naszych potrzeb, a jeśli czasami zdaje się niewrażliwy na prośby o pomoc, to po to, aby wypróbować i umocnić naszą wiarę. My mamy nie ustawać w wołaniu, tak jak ta kobieta: Panie, pomóż mi. Z tą samą wytrwałością i odwagą. Takiej odwagi potrzeba nam w modlitwie” – powiedział Ojciec Święty.

Papież stwierdził, że dzisiejsza Ewangelia wskazuje na potrzebę stałego wzrastania w wierze i w zaufaniu do Jezusa. „On może nam pomóc w odnalezieniu drogi, kiedy zatraciliśmy kierunek w naszym pielgrzymowaniu, kiedy droga nie wydaje się już prosta, lecz ciężka i trudna; kiedy trudno być wiernym naszym zobowiązaniom” – powiedział Franciszek. 

„Ważne, by każdego dnia karmić naszą wiarę poprzez uważne słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów, modlitwę osobistą, będącą wołaniem do Niego, oraz poprzez konkretne postawy miłości wobec bliźniego. Powierzmy się Duchowi Świętemu, aby pomógł nam wytrwać w wierze. Duch wlewa odwagę w serca wiernych; naszemu życiu i świadectwu chrześcijańskiemu daje moc przekonania i perswazji; zachęca nas do przezwyciężania niedowiarstwa wobec Boga i obojętności wobec braci. Niech Najświętsza Maryja Panna sprawi, byśmy coraz bardziej uświadamiali sobie, że potrzebujemy Pana i Jego Ducha; niech nam wyjedna silną, odważną i kochającą wiarę, a także miłość, która potrafi stawać się odważnym błaganiem skierowanym do Boga” – mówił Ojciec Święty.

kb/ rv

inizio pagina

Papież o ostatnich zamachach

◊  

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Franciszek nawiązał do serii islamskich zamachów, które wstrząsnęły światem w ubiegłym tygodniu. 

 „W naszych sercach nosimy ból z powodu aktów terrorystycznych, które w minionych dniach spowodowały wiele ofiar w Burkina Faso, Hiszpanii i Finlandii. Módlmy się za wszystkich zmarłych, za rannych i za ich krewnych. Błagajmy też Pana, Boga miłosierdzia i pokoju, aby uwolnił świat od tej nieludzkiej przemocy” – powiedział Papież.

kb/ rv

inizio pagina

Watykańskie przesłanie na mityng w Rimini

◊  

Do podjęcia na nowo i rozwijania duchowego i kulturowego dziedzictwa naszych przodków zachęca w imieniu Papieża uczestników Mityngu Przyjaźni Narodów kard. Pietro Parolin. Spotkanie odbywające się już po raz 38. w Rimini nad Adriatykiem organizuje włoski ruch katolicki Komunia i Wyzwolenie. Licznym konferencjom, dyskusjom, spektaklom i wystawom tradycyjnie towarzyszy nieco zawiłe hasło pochodzące z jakiegoś znaczącego dzieła kultury. Tym razem zostało ono wzięte z dramatu Johanna Wolfganga Goethego „Faust” i w polskim tłumaczeniu brzmi: „Czym ojcowego mienia dziedziczenie? co zapracujesz, w należnej jest cenie”. 

Nawiązując do tego cytatu watykański sekretarz stanu zwraca uwagę na współczesną tendencję do lekceważenia dorobku poprzednich pokoleń. By to przezwyciężyć nie można popadać w nostalgię za przeszłością, ale z chrześcijańską ufnością patrzeć w przyszłość. Kościół ma być Kościołem wychodzącym, ale i Kościołem pełnym pamięci o obecności Boga w świecie – pisze kard. Parolin. Należy walczyć z „duchowym Alzheimerem”, który nie tylko tę pamięć odbiera, ale i uniemożliwia osobową relację z Bogiem, skazując nas na uleganie „spazmatycznym zachciankom, mającym wypełnić pustkę serca”. Sposobem na to jest zawsze „powrót do pierwszej Miłości, która nie jest abstrakcyjnym pojęciem, ale Osobą”. Z taką pamięcią możemy sprostać także nowym wyzwaniom, jednak zawsze w Kościele z jego świadkami wiary obecnymi od dwóch tysiącleci – zaznacza kardynał sekretarz stanu. Zachęca też uczestników i organizatorów Mityngu Przyjaźni Narodów do odkrywania na nowo bogactwa chrześcijańskiego dziedzictwa poprzez czynne zaangażowanie w życie i misję Kościoła.

tc/rv

inizio pagina

ŚwiatBarcelona modli się za ofiary islamistów

◊  

W Barcelonie modlono się dziś rano za 15 ofiar śmiertelnych zamachu i ponad 120 osób, które odniosły w nim obrażenia. O godz. rano do słynnej bazyliki Gaudiego Sagrada Familia przybyła para królewska, premier Hiszpanii, burmistrz Barcelony oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Eucharystię sprawował metropolita tego miasta kard. Juan José Omella. „To piękne, że możemy być tu wszyscy razem. Z tej mozaiki zbudowane jest nasze społeczeństwo. Wszyscy zjednoczeni dla jednego wspólnego celu, którym jest pokój, wzajemny szacunek i współżycie w braterstwie” – mówił w homilii arcybiskup Barcelony.

Rozmawiając jeszcze przed Mszą z Radiem Watykańskim kard. Omella zwrócił uwagę na ogrom cierpienia, jakie spowodowały niedawne zamachy. 

 „Jestem głęboko poruszony po wszystkich spotkaniach z rannymi, z rodzinami ofiar. Widziałem tak dużo cierpienia. I pytam się: dlaczego? Co dzieje się w głowie człowieka, który wsiada za kierownicę furgonetki i usiłuje zabić swych bliźnich, ludzi takich jak my wszyscy, niewinnych. Jak to możliwe? Gorąco pragnę, z całego serca, aby nasza modlitwa dotarła do nieba i aby Pan dał wszystkim ludzkie serce, a nie serce z kamienia, aby szanowano innych, nawet jeśli nie myślą tak samo jak my” – powiedział kard. Omella.

Dodajmy, że, jak wynika z policyjnego dochodzenia, islamiści planowali również przeprowadzenie zamachu na bazylikę Świętej Rodziny, w której sprawowana była dzisiejsza Msza. Jest ona najważniejszym symbolem współczesnego chrześcijaństwa w Hiszpanii, a zarazem jedną z największych atrakcji turystycznych w tym kraju. To wciąż jeszcze nie dokończone arcydzieło Gaudiego odwiedza co roku 4,5 mln turystów.

kb/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 20.08.2017

◊  

Słuchaj:       

inizio pagina

Magazyn Radia Watykańskiego – 20.08.2017

◊  

W Magazynie: Wywiad z Włodzimierzem Rędziochem, autorem książki „Zło dobrem zwyciężył” o bł. Jerzym Popiełuszce, cz. 2 – ks. Paweł Pasierbek SJ, RV

Słuchaj:         

inizio pagina

Przegląd wydarzeń tygodnia - 20 sierpnia 2017 r.

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina