Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

23/08/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaAudiencja ogólna: katecheza o „nowym człowieku” nadziei

◊  

Czy jestem człowiekiem wiosny, czy jesieni? – To zaskakujące pytanie postawił Papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Podstawą katechezy był fragment Apokalipsy (21, 5-7), w którym słyszymy słowa: „Oto czynię wszystko nowe”. Jak zaznaczył Franciszek, ta zapowiedź jest skierowana do każdego chrześcijanina, który nie powinien iść przez życie z oczami utkwionymi w ziemię, ale ze wzrokiem podniesionym ku „niebieskiemu Jeruzalem”. Jest to perspektywa dająca nie zwyczajny ludzki optymizm, lecz nadprzyrodzoną nadzieję życia wiecznego w czułych objęciach Boga. 

„Spróbujcie rozważyć ten fragment Pisma Świętego nie w sposób abstrakcyjny, ale po przeczytaniu relacji z jakiegoś wydarzenia współczesnego, obejrzawszy dziennik telewizyjny czy pierwszą stronę gazety, gdzie widzimy tak wiele tragedii, gdzie przekazywane są wiadomości smutne, do których łatwo nam się przyzwyczaić. Właśnie pozdrowiłem przybyszy z Barcelony, skąd tak wiele smutnych wieści... Pozdrowiłem pielgrzymów z Konga: a ile smutnych wieści stamtąd! A ileż innych...! Spróbujcie pomyśleć o twarzach dzieci, przerażonych z powodu wojny, o łzach  matek, o zawiedzionych marzeniach wielu młodych ludzi, o uchodźcach, którzy podejmują straszliwe podróże, narażając się na wykorzystywanie... Niestety także i tym jest życie. Czasami chciałoby się powiedzieć, że przede wszystkim tym” – powiedział Franciszek.

Jak zaznaczył Papież, Ojciec, który na nas czeka, aby nas pocieszyć, zna nasze cierpienia i przygotował dla nas inną przyszłość. To jest wspaniała wizja nadziei chrześcijańskiej, która poszerza się na wszystkie dni naszego życia. 

„Bóg nie chciał, byśmy żyli przez przypadek, zmuszając siebie samego i nas do okrutnych nocy udręki. Stworzył nas natomiast, bo chce, byśmy byli szczęśliwi. On jest naszym Ojcem, a jeśli doświadczamy tu i teraz życia, które nie jest takie, jakiego On dla nas chciał, to Jezus nas zapewnia, że sam Bóg dokonuje odkupienia. On pracuje, aby nas odkupić” – mówił Ojciec Święty.

A zatem jako chrześcijanie wierzymy i wiemy, że śmierć i nienawiść nie są ostatnimi słowami w procesie ludzkiej egzystencji – kontynuował Franciszek. Bycie chrześcijaninem oznacza nową perspektywę: spojrzenie pełne nadziei. I to mimo tak wielu wydarzeń, które wydają się odbierać sens życiu. 

„Wierzymy, że nasze najpiękniejsze dni są jeszcze przed nami. Jesteśmy bardziej ludźmi wiosny niż jesieni. Chciałbym postawić teraz pytanie i niech każdy odpowie na nie w ciszy w swoim sercu: czy jestem człowiekiem wiosny, czy jesieni? Czy moja dusza jest wiosenna czy jesienna? Niech każdy na to odpowie. Dostrzegajmy raczej zalążki nowego świata niż pożółkłe liście na gałęziach. Nie poddawajmy się nostalgiom, żalom i narzekaniom: wiemy, że Bóg chce, byśmy byli dziedzicami obietnicy i niestrudzonymi miłośnikami marzeń. Nie zapominajcie tego pytania: jestem człowiekiem wiosny czy jesieni? Wiosny, która oczekuje kwiatu, oczekuje owocu, oczekuje słońca, którym jest Jezus; czy też jesieni z twarzą zwróconą ku ziemi, zgorzkniałą czy, jak czasem powtarzam, z twarzą niczym papryczka w occie... Chrześcijanin wie, że Królestwo Boże, jego władztwo miłości rośnie niczym pszenica na polu, mimo, że jest tam też kąkol” – powiedział Papież.

tc/ rv

inizio pagina

Papież do Polaków: zróbcie wszystko, cokolwiek Jezus wam powie

◊  

W czasie pozdrowień poszczególnych grup pielgrzymów dla Ojca Świętego zaśpiewał chór uniwersytecki z Salamanki. Franciszek pogratulował śpiewakom, zauważając, że na tej szacownej uczelni „nie tylko pilnie się studiuje książki, ale i dobrze się śpiewa”. Z kolei pozdrawiając Polaków, nawiązał do kolejnego odpustu jasnogórskiego: 

„Za kilka dni, w sobotę i w niedzielę, wielu z was, osobiście lub duchowo, zgromadzi się w ‘polskiej Kanie’, w waszym narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze, by świętować uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej i 300-lecie koronacji Jej cudownego Obrazu. Stając przed Obliczem waszej Matki i Królowej, wsłuchujcie się z uwagą w Jej słowa: Zróbcie wszystko, cokolwiek Jezus wam powie (por. J 2, 5). Niech będą one dla was wskazaniem w kształtowaniu sumień, w porządkowaniu życia osobistego i rodzinnego, w budowaniu przyszłości społeczeństwa i narodu. Każdemu z was i całej Polsce z serca błogosławię” – powiedział Papież.

Na zakończenie audiencji Ojciec Święty zapewnił o swojej modlitwie za osoby, które ucierpiały w poniedziałkowym trzęsieniu ziemi na włoskiej wyspie Ischia. „Módlmy się za zmarłych, za rannych, za ich rodziny, i za ludzi, którzy utracili swoje domy” – zaapelował Franciszek. Papież pamiętał też o obchodzonym dzisiaj Międzynarodowym Dniu Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu. „Pan pozostaje bliski wszystkim ofiarom starych i nowych form niewolnictwa: nieludzkiej pracy, niegodziwego handlu, wykorzystywania” – napisał na Twitterze.

tc/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Parolin w Rosji: nowy etap ekumenicznych relacji

◊  

Trwa wizyta watykańskiego sekretarza stanu w Rosji. Dziś kard. Pietro Parolin udał się do Soczi, gdzie został zaproszony do letniej rezydencji rosyjskiego prezydenta. Jak podaje oficjalna nota, tematem rozmów ma być sytuacja międzynarodowa, zwłaszcza w Syrii i na Ukrainie.

Rozwój wydarzeń na Ukrainie był też jednym z tematów spotkania kard. Parolina ze zwierzchnikiem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. „Doceniamy, że i tym razem doszliśmy do wzajemnego zrozumienia, co do roli, jaką powinny odgrywać nasze Kościoły w pojednaniu mieszkańców Ukrainy” – powiedział po spotkaniu patriarcha Cyryl. Podkreślił on, że jedyną rolą, jaką może odgrywać Kościół, jest zaprowadzanie pokoju. „Konflikty nie trwają wiecznie, wcześniej lub później się zakończą. Lecz jeśli wszystkie siły społeczne zaangażują się w konflikt, to kto potem pozbiera kamienie?” – pytał Cyryl.

Spotkanie patriarchy z watykańskim sekretarzem stanu miało jednak przede wszystkim znaczenie ekumeniczne. Obaj rozmówcy zwrócili uwagę na faktyczny postęp we wzajemnych relacjach. 

Cyryl I podkreślił, że po jego ubiegłorocznym spotkaniu z Papieżem Franciszkiem rozpoczął się nowy etap we wzajemnych stosunkach katolicko-prawosławnych. Wspólne podejście do wielu problemów współczesności umożliwia realizowanie konkretnych planów, takich jak pomoc chrześcijanom w zapalnych punktach świata. Szczególnie duże znacznie patriarcha moskiewski przypisał peregrynacji relikwii św. Mikołaja w Rosji.

Ze swej strony gość z Watykanu zgodził się z Cyrylem I w sprawie znaczenia ubiegłorocznego spotkania w Hawanie oraz wyraził nadzieję, że jego wizyta w Rosji stanie się maleńką cegiełką w procesie rozwoju wzajemnego dialogu. Zaznaczył konieczność wspólnej akcji humanitarnej wspierającej chrześcijan, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Wspólne działanie w obronie chrześcijan jeszcze bardziej zbliżyłoby do siebie obydwa Kościoły.

Na zakończenie spotkania obydwaj hierarchowie wymienili się podarunkami. W imieniu Papieża kard. Parolin wręczył patriarsze suwenir z wyobrażeniem krzewu winnego, a Cyryl I przekazał ikonę Bogurodzicy oraz swoją książkę „Wolność i odpowiedzialność” wydaną w języku włoskim.

W. Raiter, Moskwa / rv

inizio pagina

Kard. Parolin w Moskwie: problem Ukrainy

◊  

Temat „budowania mostów”, który często powraca w działaniach watykańskiej dyplomacji, kard. Pietro Parolin podjął w wywiadzie udzielonym włoskiej agencji Askanews. Pytany właśnie o to stwierdził, że owe mosty należy wznosić z trzech rodzajów budulca. Pierwszym jest zasada wysłuchania drugiej strony i próby zrozumienia jej racji. Drugim – próba pogodzenia interesów ogólnych ludzkości z interesami partykularnymi danego kraju np. w sprawie pokoju. Trzeci budulec to zasada nie osłabiania prawa międzynarodowego, ale przestrzegania go.

Dysponując tymi „materiałami budowlanymi”, Stolica Apostolska liczy na skłonienie wszystkich stron istniejących konfliktów do jakiejś formy dialogu. Kard. Parolin podkreśla, że dialog nie może oznaczać rezygnacji z prawdy, ale raczej rezygnację z udowadniania własnych racji przy pomocy siły. Dotyczy to na przykład konfliktu wewnętrznego w Wenezueli, gdzie w obliczu niewyobrażalnego kryzysu humanitarnego trzeba skłonić władze do rozmów ze stroną społeczną. Pomocny tu może być także wpływ Rosji jako kraju tradycyjnie związanego z Wenezuelą.

To samo, zdaniem watykańskiego sekretarza stanu, dotyczy Bliskiego Wschodu, gdzie Rosja również jest aktywna. Chodzi zresztą nie tylko o Syrię, ale także konflikt izraelsko-palestyński.

Z kolei w sprawie Ukrainy kard. Parolin wyraził opinię, że ciągle potrzebne są międzynarodowe wysiłki na rzecz sprawiedliwego i trwałego rozwiązania tego konfliktu. Służyć temu powinno przestrzeganie już przyjętych porozumień. Stolicy Apostolskiej w tym monencie zależy szczególnie na kwestiach humanitarnych: ulżeniu cierpiącej ludności cywilnej i zwolnieniu osób uwięzionych czy wziętych do niewoli. Watykański purpurat wyraził nadzieję, że coś w tej sprawie uda się zrobić, biorąc pod uwagę rozmowy już wcześniej odbyte przez niego w Kijowie. Zaznaczył przy tym, że Stolica Apostolska jest w kontakcie z obu katolickimi obrządkami na Ukrainie, starając się pomóc w przezwyciężeniu historycznych zaszłości i przyczynieniu się tamtejszych Kościołów do pokoju.

Kolejne pytanie dotyczyło aktualnych relacji katolicko-prawosławnych. Kard. Parolin stwierdził ogólnie dobry ich stan, także w odniesieniu do Cerkwi rosyjskiej. Jego zdaniem takie wydarzenie, jak spotkanie Papieża Franciszka z patriarchą Cyrylem na Kubie, jest jednocześnie punktem docelowym, jak i punktem wyjścia w pracy ekumenicznej. Oba bowiem Kościoły muszą mierzyć się ze współczesnymi wyzwaniami i warto, by podjęły one pewne konkretne inicjatywy wspólnie, co uczyniłoby drogę ku jedności bardziej widoczną dla wszystkich.

Kard. Pietro Parolin został również zapytany o kwestię roztrząsaną ostatnio zwłaszcza przez włoskie media, czyli hipotezę wizyty Ojca Świętego w Rosji bądź kolejnego spotkania z moskiewskim patriarchą. Watykański sekretarz stanu, podobnie jak poprzednio prawosławny metropolita Hilarion, nie wykluczył takiej możliwości, choć zaznaczył, że nie można o tym myśleć w najbliższej przyszłości, ani w kategoriach konkretnych miejsc i terminów. Podkreślił jednak „pozytywną dynamikę”, jaka w relacjach z patriarchatem moskiewskim zarysowała się po spotkaniu na Kubie. Znakiem tego jest niedawna peregrynacja w Rosji relikwii św. Mikołaja przywiezionych z Bari we Włoszech. „To wszystko ma prowadzić do nowych kroków i nowych inicjatyw” – stwierdził kard. Parolin, nie wykluczając również pozytywnych niespodzianek w relacjach katolicko-prawosławnych.

tc/ rv, askanews

inizio pagina

ŚwiatAbp Pizzaballa o losie bliskowschodnich chrześcijan

◊  

Chrześcijaństwo na Bliskim Wschodzie uratuje zakorzenienie w Chrystusie. Takie przekonanie wyraził w Rimini łaciński patriarcha Jerozolimy. Abp Pierbattista Pizzaballa był wczoraj gościem odbywającego się tam Mityngu Przyjaźni Narodów. 

„Bliski Wschód jest cały podzielony, wojny zdziesiątkowały ludność, liczba chrześcijan spadła do jednej dziesiątej – przypomniał franciszkański duchowny. – W Syrii, gdzie wojna wydaje się zmierzać ku końcowi, największym wyzwaniem jest nakłonienie ludzi do powrotu. Jednak perspektywy są niepewne, trzeba odtwarzać życie, a nic nie będzie takie samo jak kiedyś”. Abp Pizzaballa zwrócił uwagę na liczne wysiłki w tej dziedzinie podejmowane przez Kościoły lokalne, franciszkanów, jezuitów czy salezjanów. Jednak jego zdaniem to nie wystarczy, bo wielu chrześcijan, zwłaszcza młodych zamierza emigrować na stałe.

„Nie wystarcza odbudować, ale trzeba nadać kierunek – stwierdził łaciński patriarcha Jerozolimy. – Wiązanie naszej nadziei i przyszłości z projektami politycznymi i społecznymi spowoduje jedynie frustrację. To, co uratuje chrześcijaństwo, to zakorzenienie w Chrystusie”. Zdaniem hierarchy należy głosić Ewangelię, zamiast rozpaczać nad utraconą przeszłością. Nie można bowiem mówić o wartościach chrześcijańskich bez osobistego doświadczenia Chrystusa. Dopiero to doświadczenie może przełożyć się na życie publiczne, w tym na politykę i gospodarkę, tworząc współcześnie dzieła porównywalne do tych, jakie podziwiamy, oglądając dawne katedry. „Trzeba znaleźć sposób na przekazanie tego piękna, bo współczesny człowiek nieświadomie oczekuje takiej dobrej nowiny” – dodał abp Pizzaballa.

tc/ rv, sir

inizio pagina

Pakistan: włoski dobroczyńca podarował chrześcijanom kościół

◊  

Kościół św. Józefa powstanie jako świątynia dla ubogiej wspólnoty chrześcijańskiej w Fajsal Town w Pakistanie. Budowę sfinansował włoski dobroczyńca, który wspierał już wznoszenie miejsc kultu dedykowanych Oblubieńcowi Maryi w Nigerii, Etiopii i Myanmarze. Do miejscowości położonej w regionie Pendżabu niedaleko Fajsalabadu niedawno sprowadziło się ok. 35 rodzin złożonych z biednych wyznawców Chrystusa. Większość z nich zatrudniono przy wyrobie cegieł.

Sytuacja tych miejscowych chrześcijan graniczy z niewolnictwem. Wielu z nich od pokoleń jest zadłużona u właścicieli fabryk, co przy niskich zarobkach zmusza całe rodziny, łącznie z dziećmi, do pracy. Z powodu dyskryminacji religijnej, wyznawcy Chrystusa w Pakistanie stanowią największy odsetek zatrudnionych w podobnych warunkach, gdyż ciężko im znaleźć inne źródła dochodu.

tm/ rv, acs

inizio pagina

PolskaJasna Góra: okolicznościowy znaczek i banknot na jubileusz

◊  

Prezentacja okolicznościowego znaczka Poczty Polskiej i kolekcjonerskiego banknotu NBP na jubileusz 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej odbyła się dziś na Jasnej Górze. Pokazana została też wyjątkowa mozaika jasnogórskiego wizerunku wykonana z 14 tys. „selfie dla Maryi”. W sanktuarium trwają wielkie przygotowania do sobotnich głównych uroczystości jubileuszowych. Ich najważniejszą częścią będzie Msza o godz. 11-tej i wieczorne widowisko „Jasna Góra – polska Kana”. 

Selfie było kolejną zachętą paulinów do włączenia się w inicjatywę „Żywa korona Maryi” przez przesyłanie internetem zdjęć i składanie duchowych darów. Teraz każdy będzie mógł odnaleźć się w obliczu Matki Bożej, bo to my, przez przemianę swego życia, stajemy się żywymi klejnotami w Jej koronie. Wyjątkowa mozaika już znajduje się na jasnogórskich wałach a specjalny program do wyszukiwania fotografii ruszy w sobotę.

Zarówno znaczek, jak i 20-złotowy banknot w grafice przypominają, że Najświętsza Maryja Panna od dawna ma w polskim narodzie specjalny status: jest Matką, Obrończynią, Królową. Znaczek przedstawia obraz Matki Bożej Częstochowskiej na białym tle. Wizerunek zdobią nowe korony, będące repliką tych, które podarował papież Klemens XI. Korony znajdują się także na przedniej stronie banknotu. Z jego drugiej strony umieszczono rycinę wydaną w Rzymie w 1717 r., przedstawiającą koronację Obrazu. Taka scena znajduje się też na specjalnej kopercie Poczty Polskiej, która wraz z datownikiem wejdzie do obiegu 26 sierpnia.

I.Tyras, Radio Jasna Góra/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 23.08.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 23.08.2017

◊  

W Magazynie: „Zachęta do obchodów 300. rocznicy koronacji jasnogórskiego Wizerunku w dn. 26 sierpnia”. Audycję przygotowała Izabela Tyras z Radia Jasna Góra w Częstochowie – 14’40”.

Słuchaj:      

inizio pagina