Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

25/08/2017

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Parolin po wizycie w Rosji

◊  

Rosja ogrywa ważną rolę we wspólnocie narodów. Dlatego ma też szczególną odpowiedzialność za budowanie pokoju i jej przywódcy powinni się naprawdę starać, aby nadrzędny interes pokoju stawiać ponad wszelkimi innymi interesami – takie, jak powiedział kard. Parolin, było główne przesłanie, jakie chciał przekazać podczas zakończonej wczoraj wizyty w Rosji.

W rozmowie z Radiem Watykańskim przypomniał on główne punkty tej podróży, ale zwrócił też uwagę na wydarzenia, które nie zyskały większego rozgłosu, jak na przykład Msza w katolickiej katedrze w Moskwie. „Uderza mnie wiara i pobożność tych ludzi, to, jak uczestniczyli oni w Mszy, z jakim skupieniem, nabożeństwem i milczeniem byli tam obecni” – przyznał watykański sekretarz stanu. 

„Katedra była przepełniona, co dla mnie było zaskoczeniem, bo nie był to dzień świąteczny i nie spodziewałem się takich tłumów. Myślę, że przybyli przede wszystkim po to, by dać wyraz swemu przywiązaniu do Papieża i pokazać, że są członkami Kościoła powszechnego. Były to piękne chwile. Piękna była też krótka wizyta u sióstr Matki Teresy, które pracują w Moskwie. Mogliśmy się spotkać z ludźmi, którym posługują i którzy również zapewnili o swej wielkiej miłości do Papieża. I jeszcze jedną sprawę chciałbym wspomnieć. Wielkie wrażenie zrobiła na mnie wizyta w katedrze Chrystusa Zbawiciela, prawosławnej katedrze w Moskwie, która została wysadzona w powietrze przez komunistyczny reżim. Była to zatem okazja, by przypomnieć tę bardzo bolesną epokę, w której chciano całkowicie wykorzenić wiarę z serc wierzących oraz wymazać wszelkie znaki obecności Boga i Kościoła na tej ziemi, co się jednak nie powiodło, bo Pan Bóg jest większy od ludzkich planów” – powiedział kard. Parolin.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatMetropolita Hilarion liczy na współpracę z katolikami

◊  

„Nigdy w historii Kościoła nie było tak szybkiego odrodzenia życia religijnego, jak ma to dziś miejsce w Rosji” – powiedział metropolita Hilarion Ałfiejew. Przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Patriarchatu Moskiewskiego uczestniczy w Mityngu Przyjaźni Narodów w Rimini we Włoszech. Mówiąc o rozwoju wiary w Rosji podał on, że od 1988 r. liczba parafii wzrosła tam z 6 tys. do 36 tys., a monasterów z 21 do 950. Świadectwem odrodzenia życia religijnego była też niedawna peregrynacja relikwii św. Mikołaja z Bari, w której wzięło udział 2,5 mln wiernych.

Podczas pobytu w Rimini metropolita Hilarion udzielił także wywiadu dziennikowi włoskiego episkopatu Avvenire. Zwraca w nim uwagę na znaczenie ubiegłorocznego spotkania Papieża Franciszka z patriarchą Cyrylem. Określa je mianem najważniejszego wydarzenia w historii relacji obu Kościołów. „Po raz pierwszy strona katolicka na najwyższym szczeblu wyraziła jasne potępienie uniatyzmu jako sposobu na przywrócenie jedności między prawosławnymi i katolikami, a także wszelkiej formy prozelityzmu. Stanowi to istotny warunek przywrócenia wzajemnego zaufania oraz przezwyciężenia dawnych urazów i uprzedzeń, bez czego nie można mieć nadziei na prawdziwe zbliżenie między naszymi Kościołami” – powiedział przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego.

W ostrych słowach skrytykował on jednak zwierzchników ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego, którym zarzuca upolitycznienie i kwestionowanie patriotyzmu ukraińskich prawosławnych. „Sytuacja na Ukrainie pozostaje sprawą najbardziej problematyczną w relacjach prawosławno-katolickich” – zaznaczył metropolita Hilarion.

Bardzo obszernie przedstawił on ponadto perspektywy współpracy między katolikami i prawosławnymi. Powinna się ona rozwijać w różnych dziedzinach, przede wszystkim we wspólnej obronie chrześcijan przed prześladowaniami i dyskryminacją. Oba Kościoły powinny też wspólnie reagować na takie patologie, jak aborcja, eutanazja czy związki homoseksualne. Metropolita Hilarion postuluje tu współpracę na forum międzynarodowym, w instytucjach oenzetowskich, Radzie Europy, OBWE czy Unii Europejskiej.

kb/ rv, sir, avvenire

inizio pagina

Abp Tomasi na Mityngu Przyjaźni Narodów: dialog koniecznością

◊  

„Dziś dialog to już nie kwestia wyboru, tylko konieczność, aby żyć w pokoju w naszych pluralistycznych społeczeństwach”. Taką opinię wyraził abp Silvano Maria Tomasi na Mityngu Przyjaźni Narodów, organizowanym co roku w Rimini nad Adriatykiem przez włoski ruch katolicki Komunia i Wyzwolenie. Obecny zjazd, już 38. z kolei, a kończący się jutro, poświęcono odzyskiwaniu dziedzictwa poprzednich pokoleń. Papieski dyplomata, długoletni przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ, wziął udział w spotkaniu zatytułowanym „Dialog do odzyskania”. 

„Do dzisiejszego pluralizmu w naszych społeczeństwach musimy podejść z nową strategią, którą nie jest wojna czy konflikt, ale dialog” – powiedział abp Tomasi w Rimini. Nawiązując do ostatnich 60 lat historii Kościoła wskazał „metodę dialogu” zaproponowaną przez Pawła VI oraz częste wypowiedzi Jana Pawła II i Benedykta XVI o jej konieczności nie jako strategii politycznej, ale ludzkiej, otwierającej serce na drugiego człowieka. Przytoczył też myśl Franciszka z adhortacji „Evangelii gaudium” o trzech obszarach dialogu: z państwami, społeczeństwem oraz niechrześcijanami i niewierzącymi. Odwołując się do własnego doświadczenia watykański dyplomata mówił o dialogu kultury, jak też międzyetnicznym i międzyreligijnym. Jak zauważył, „w różnych kontekstach społecznych, religijnych, politycznych i kulturowych lepiej chroni się własną tożsamość otwierając się na dialog i akceptując innych w ich odmienności”. Wymaga to odważnego wyboru między postawą spotkania albo zamknięcia – stwierdził abp Tomasi na Mityngu Przyjaźni Narodów w Rimini.

ak/ rv

inizio pagina

Rzym: trzeba porozumienia, a nie pałek

◊  

Wczorajsza akcja włoskiej policji w centrum Rzymu, gdzie rozpędzono okupujących plac imigrantów, wzbudziła protesty organizacji humanitarnych, w tym stołecznej Caritas. Oskarżają one funkcjonariuszy o brutalność, w związku z użyciem przez nich armatek wodnych i pałek. Sygnalizują, że w starciach zraniono kilkanaście osób.

Do zamieszek doszło po wcześniejszej eksmisji z opuszczonego biurowca nieopodal stacji kolejowej Termini imigrantów, pochodzących głównie z Etiopii i Erytrei. Eksmitowani zaczęli koczować na pobliskim placu, co również nie spodobało się władzom z uwagi na porządek publiczny. Po kilkukrotnych próbach usunięcia protestujących wczoraj policja siłą odblokowała plac. 

W specjalnym oświadczeniu rzymska Caritas stwierdza, że sposób załatwienia sprawy „budzi zdumienie”, a użycie siły powoduje jedynie eskalację napięcia. Szczególny sprzeciw wywołuje fakt, że władze przez długi czas patrzyły obojętnie na los imigrantów, wśród których było wiele rodzin z dziećmi, a dziś niespodziewanie okazują stanowczość zamiast wymaganego w tym wypadku programu socjalnego. Caritas przypomina jednocześnie o godnej potępienia polityce władz Rzymu, która, zamiast pomagać ubogim, na ich barkach zbudowała system nielegalnych profitów znanych pod nazwą „stołecznej mafii”. Caritas apeluje zatem o utworzenie specjalnego ciała, które monitorowałoby przypadki zajmowania pustostanów przez bezdomnych, zamiast zostawiać tę sprawę wymiarowi sprawiedliwości i siłom porządku publicznego. Katolicka organizacja zapewnia też, że nadal będzie pomagała imigrantom, wyrażając zarazem życzenie, by nawet słuszne dochodzenie swoich praw nie przyczyniało się do przedłużania konfliktów.

Podobnego zdania jest rzymski biskup pomocniczy Paolo Lojudice. W jego przekonaniu winą za zaistniałą sytuację należy obarczyć nieudolność samych Włochów, którzy nie potrafią porozumieć się między sobą dla rozwiązania kwestii społecznych. Hierarcha również jest przekonany o potrzebie spójnego planowania w tej dziedzinie. „System przymusowych eksmisji to nie najlepszy sposób na problemy” – stwierdził bp Lojudice, apelując o podjęcie mediacji i dialogu w sprawie imigrantów.

tc/ rv

inizio pagina

USA: biskupi powołali specjalną komisję przeciw rasizmowi

◊  

„Niech dzisiaj będzie nowym początkiem” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych w oświadczeniu informującym o powstaniu nowej kościelnej komisji mającej zająć się walką z rasizmem. Zgodnie ze stwierdzeniem kard. Daniela DiNardo ostatnie wydarzenia, takie jak zamieszki w Charlottesville, wskazały, że grzech ten nadal popełnia się w USA. „Misja Kościoła to nauczanie i dawanie świadectwa o wrodzonej godności każdej osoby” – dodał amerykański hierarcha. Podkreślił równocześnie, iż powołany przez niego organ ma za zadanie właśnie ochronę grup ludności uważanych za gorsze oraz dążenie do wykorzenienia rasistowskich przekonań zarówno w społeczeństwie, jak i wewnątrz wspólnoty wiernych.

Szefem komisji obrano ordynariusza Youngstown w stanie Ohio. Bp George Murry wyraził chęć podjęcia tej pracy, aby przez słuchanie świadectw i podejmowanie różnorakich inicjatyw „znaleźć rozwiązanie dla owej epidemii nienawiści”. Jego pierwsze przesłanie umieszczono na oficjalnej stronie Konferencji Episkopatu USA. 

„Już za długo grzech rasizmu żył i rozwijał się w naszych społecznościach, a nawet w niektórych naszych Kościołach – wskazał w swoim przemówieniu bp Murry. – Dla osób obserwujących sytuację, nawet bez wielkiego zainteresowania, powinno być jasnym, dlaczego obecnie potrzebujemy podjęcia wspólnego wysiłku. Wymagają tego od nas obecne czasy i nasza Ewangelia, a Jezus Chrystus, Pan Panów oraz Książę Pokoju, jak mówi Pismo, wzywa nas do jedności, do zbliżenia ludzi ku sobie, do działania w miłości dla sprawiedliwości. Ostatnie wydarzenia w Charlottesville stanowiły kolejne przypomnienie, co takiego można uznać za grzech pierworodny USA: rasizm. Ale owa tragedia po prostu rzuca światło na głębszą i bardziej chorobliwą rzeczywistość, która w tych dniach pojawia się coraz częściej na widoku. Rasizm istniał na długo przed utworzeniem Stanów Zjednoczonych, ale przetrwał on w szczególny i złośliwy sposób właśnie tutaj. W ostatnich latach nasze podziały stały się poważniejsze, a nienawiść – wyraźniej widoczna oraz włączona bardziej w główny nurt kulturowy. Wyrażanie solidarności słowem i czynem pozostaje rzeczą ważną, ale musi im też towarzyszyć konkretne działanie, zwłaszcza teraz. To nie jest zadanie dla małej, wybranej grupy osób – musimy wszyscy odkryć swoje miejsce we wspólnych staraniach o znalezienie sposobu na wpłynięcie na chorobę rasizmu przy pomocy miłości i modlitwy”.

tm/ rv, sir, usccb

inizio pagina

Filipiny: zabójstwo młodego katolickiego ewangelizatora

◊  

Świecki pracownik Centrum Akcji Społecznej diecezji Marbel na Filipinach został zastrzelony przez nieznanych sprawców w drodze do jednej z odległych wiosek. Domingo Edo wybierał się tam, aby poprowadzić krąg biblijny. Towarzyszył mu 18-letni ministrant Ramil Piang, który, choć ranny, przeżył atak. Na razie nieznane pozostają motywacje stojące za zabójstwem.

Jak poinformował ks. Ariel Destura, odpowiedzialny w diecezji za dzieła socjalne, Domingo Edo zdawał się nie mieć wrogów wśród miejscowych górali. Jedno z zaangażowań młodego działacza stanowiła kampania ochrony ludności przed rozwojem przemysłu wydobywczego, który powoduje zniszczenie środowiska, przez co lokalne wspólnoty są zagrożone. Prowadził ją jednak w oparciu o dialog i poszanowanie obu stron.

tm/ rv, l’osservatoreromano

inizio pagina

Sierra Leone: wezwanie do nawrócenia ekologicznego po tragedii

◊  

„Nasze serca i nasze modlitwy są zwrócone ku rodzinom zmarłych oraz ku wszystkim, którzy zostali bez domów, jak i pogrążonym w skrajnym ubóstwie z powodu tej tragedii” – napisali biskupi Sierra Leone w przesłaniu kondolencyjnym po osunięciu się ziemi w okolicach stolicy ich kraju. Wg szacunków zginęło wtedy 600 osób, ale na chwilę obecną znaleziono dopiero 450 ciał. Miejscowy Kościół, za pośrednictwem lokalnej Caritas zaangażował się w akcję ratunkową.

Hierarchowie wskazali, że przyczyna [zeszłotygodniowej] katastrofy z nocy z 13 na 14 sierpnia mogła leżeć również w działalności człowieka, np. w niekontrolowanej wycince lasów czy rozwoju dzikiej zabudowy. W tekście biskupi dodali, iż z pewnością powinno się robić więcej, aby zapobiegać podobnym tragediom w przyszłości. Dlatego dołączyli też wezwanie Papieża Franciszka z encykliki „Laudato si’” o wzięcie odpowiedzialności za „nasz wspólny dom”.

tm/ rv, fides

inizio pagina

PolskaJasna Góra: spotkanie Rady Biskupów Diecezjalnych

◊  

Doroczne spotkanie Rady Biskupów Diecezjalnych trwa na Jasnej Górze. Wśród tematów jednodniowych obrad znajdują się m.in. kwestia niedzieli wolnej od pracy, sprawy dotyczące materii Eucharystii oraz przygotowania do 100. rocznicy odzyskania niepodległości, jak też inicjatywa „Różaniec do granic”. Mowa będzie także o zmianach w tekście „Wytycznych dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu z osobą niepełnoletnią” po zmianach w kodeksie karnym. 

O potrzebie prawidłowego świętowania niedzieli, także w kontekście obywatelskiego projektu ustawy zgłoszonej przez NSZZ „Solidarność” w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę, biskupi mówili już wiele razy. Wyrazili poparcie dla niedzieli jako dnia wolnego – przypomniał bp Artur Miziński. Jednak, jak podkreślił sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, wciąż widzą oni potrzebę wzmocnienia tego głosu: „W tym biegu i gonitwie, w przeliczaniu wszystkiego na wymiar materialny naszego życia, kiedy w mediach słyszymy zaraz, ile to strat przyniesie dla budżetu, ile dla przedsiębiorców, człowiek staje się tylko narzędziem w tej machnie ekonomicznej świata. Na co nie chcemy pozwolić, raz ze względu na godność osoby ludzkiej, a dwa ze względu na oddanie także czci Bogu” – stwierdził bp Miziński. Hierarchowie podkreślają, że w wielu krajach europejskich niedziela jest zasadniczo dniem wolnym od pracy.

Omówiona zostanie także inicjatywa świeckich „Różaniec do granic”. „To odpowiedź na głos ludu” – zapewnia rzecznik episkopatu. – Jest takie powiedzenie: «Vox populi, vox Dei» czyli «Głos ludu głosem Boga». W tamtym roku było tutaj na Jasnej Górze spotkanie 100 tys. ludzi na nabożeństwie pod nazwą «Wielka pokuta». W tym roku będzie «Różaniec do granic», tzn. wokół granicy Polski będziemy modlili się na różańcu” – powiedział ks. Paweł Rytel-Adrianik.

A będzie to 7 października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Modlitwa wpisze się w obchody 100. rocznicy objawień fatimskich i będzie wołaniem o pokój w Polsce i na świecie.

I. Tyras, Radio Jasna Góra/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 25.08.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 25.08.2017

◊  

W Magazynie: „Potrójny jubileusz abpa Alfonsa Nossola”. Audycję przygotował Tomasz Siniew z Radia Doxa w Opolu - 14’40”.

Słuchaj:      

inizio pagina