Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

26/08/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPrzesłanie Ojca Świętego dla Jasnej Góry

◊  

„Drodzy Pielgrzymi! Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie was, którzy przebyliście tak długą drogę, aby dotrzeć dzisiaj – wraz z drogimi braćmi biskupami i kapłanami – do duchowej stolicy Kraju. Jeśli Częstochowa jest w centrum Polski, oznacza to, że Polska posiada matczyne serce; oznacza to, że każdy puls życia złączony jest z Matką Bożą.

Macie zwyczaj Jej powierzać wszystko: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, radości i troski waszego osobistego życia i życia waszego umiłowanego Kraju. Jest to bardzo piękne. Bardzo mile wspominam fakt, iż dokonałem tego razem z wami w zeszłym roku, gdy przeniknął mnie wzrok Matki, gdy moje oczy spotkały się z oczyma Madonny, gdy powierzałem Jej sercu to, co znajdowało się w moim i w waszym sercu. Zachowuję żywą i wdzięczną pamięć tych radosnych chwil, kiedy także i ja przybyłem jako pielgrzym, by pod wzrokiem Matki celebrować 1050-tą rocznicę chrztu Polski.

Dzisiaj gromadzi was tłumnie inna okazja pełna łaski: trzysta lat temu Papież pozwolił, aby nałożyć korony papieskie na Wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, waszej Królowej. To wielki zaszczyt mieć za matkę Królową, samą Królową aniołów i świętych, która chwalebnie króluje w niebie. Niemniej jednak, jest jeszcze większą radością fakt, że Królowa jest matką i że ma się Królową za matkę, że kocha się jak matkę Tę, którą nazywacie „Panią”! święty bowiem Wizerunek ukazuje, że Maryja nie jest jakąś odległą królową, która siedzi na tronie, lecz że jest matką, która obejmuje Syna, a wraz z Nim nas wszystkich, swojej dzieci. Jest to prawdziwa Matka ze zranionym obliczem, matka, która cierpi, gdyż naprawdę bierze sobie do serca problemy naszego życia. Jest to Matka bliska, która nigdy nie spuszcza nas z oczu. Jest to Matka czuła, która trzyma nas za rękę podczas codziennej wędrówki. życzę wam, byście tego doświadczali podczas uroczystego jubileuszu, który obchodzicie. Niech to będzie sposobna chwila, aby odczuć, iż nikt z nas nie jest sierotą na tym świecie pełnym sierot! Nikt z nas nie jest sierotą, gdyż każdy ma w pobliżu siebie Matkę – nieprześcignioną w czułości Królową! Ona nas zna i towarzyszy nam, na swój typowo matczyny sposób -  pokorny i odważny zarazem, nigdy nie nachalny, a zawsze trwający w dobrym, cierpliwy względem zła i aktywny w promowaniu zgody.

Niech Matka Boża uprosi wam łaskę, byście się wspólnie radowali jako rodzina zgromadzona wokół Matki. W tym duchu wspólnoty kościelnej, która dodatkowo jest wzmocniona dzięki więzi, jaka łączy Polskę z Następcą Piotra, z serca udzielam wam błogosławieństwa apostolskiego i proszę was wszystkich, abyście zechcieli modlić się za mnie. Dziękuję! Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec, Syn i Duch święty”.

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaWietnamska delegacja rządowa w Watykanie

◊  

Papież mianował biskupem koadiutorem wietnamskiej diecezji Long Xuyen tamtejszego biskupa pomocniczego Josepha Tran Van Toana, a biskupem pomocniczym miasta Ho Chi Minh, czyli dawnego Sajgonu, ks. Louisa Nguyen Anh Tuana. Nominacje ogłoszono wczoraj, nazajutrz po zakończeniu dwudniowej wizyty w Watykanie (23-24 sierpnia) wietnamskiej delegacji rządowej. Spotkała się ona m. in. z kardynałem sekretarzem stanu Pietro Parolinem. Zna on dobrze niełatwą sytuację katolików w Wietnamie jeszcze od czasów, gdy jako podsekretarz ds. relacji Stolicy Apostolskiej z państwami był w tym kraju na czele watykańskiej delegacji. Nominacje biskupie nadal wymagają tam uzgodnienia z komunistycznymi władzami.

Podczas wizyty stojący na czele delegacji wiceminister spraw zagranicznych Ha Kim Ngoc zapewniał, że jego kraj respektuje i gwarantuje wolność religijną. Ze strony watykańskiej podkreślono, że dobry katolik to zarazem dobry obywatel, który ma pośród swego narodu żyć Ewangelią. Wyrażono pragnienie, aby wietnamska wspólnota katolicka mogła wnosić czynny wkład w życie społeczeństwa. Obie strony opowiedziały się za kontynuowaniem dialogu.

Tymczasem jednak, mimo zapewnień władz tego azjatyckiego kraju, życie katolików i innych wierzących nie jest tam łatwe. Wspomniał o tym niedawno przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Wietnamie, przemawiając do ok. 100 tys. pielgrzymów na Kongresie Maryjnym w narodowym sanktuarium Matki Bożej z La Vang. Abp Leopoldo Girelli wezwał komunistyczny rząd do szanowania wolności religijnej wobec rosnącej wrogości urzędników względem chrześcijan. Wezwał „wietnamskich cezarów”, aby „oddali Bogu to, co Boże”. Nawiązał przy tym do kontrowersyjnej ustawy mającej wejść w życie z początkiem przyszłego roku, a przewidującej jeszcze większą ingerencję państwa w życie religijne. Wietnam i Stolica Apostolska nie mają stosunków dyplomatycznych na szczeblu nuncjatury i ambasady, a watykański przedstawiciel nie może tam przebywać na stałe, tylko odwiedza regularnie wietnamskie diecezje z Singapuru, gdzie jest nuncjuszem.

ak/ rv, vna

inizio pagina

Znaleziono XV-wieczną, skradzioną z Watykanu, kopię listu Kolumba

◊  

W Stanach Zjednoczonych odnalazła się kopia listu Krzysztofa Kolumba, w którym opisywał on odkryty przez siebie nowy kontynent. Chodzi o dokument z 1493 r., jeden z wielu odpisów oryginału, jakie władcy Hiszpanii rozesłali po Europie w celach propagandowych. Do dziś przetrwało ich tylko 80 egzemplarzy, a jeden z najstarszych przechowywano w Bibliotece Watykańskiej. W pewnym momencie jednak został skradziony, a w jego miejsce podłożono podróbkę.

Kopię listu odkrywcy kupił w Nowym Jorku w 2004 r. za cenę 875 tys. dolarów amerykański aktuariusz z Atlanty, Robert Parsons. Po śmierci nabywcy z jego żoną skontaktowali się śledczy, którzy namówili ją na przeprowadzenie porównania posiadanego dokumentu z podróbką znajdującą się w Watykanie. Odkryto wtedy, że chodzi o skradziony zabytek. Mary Parsons zdecydowała się na oddanie listu Papieżowi.

tm/ rv, ap

inizio pagina

ŚwiatUkraina: dobre reakcje ludności po wizycie kard. Parolina w Rosji

◊  

Zakończona 24 sierpnia wizyta watykańskiego sekretarza stanu kard. Pietro Parolina w Moskwie odbiła się szerokim echem na Ukrainie. Wielu ludziom żyjącym w tym kraju, nękanym przez walki zbrojne, dała ona nadzieję, że rozmowy pomiędzy tak wysokim rangą przedstawicielem Stolicy Apostolskiej a władzami Rosji przyczynią się do złagodzenia konfliktu. 

Jak powiedział w wywiadzie dla Radia Watykańskiego Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskej, na terenie której toczą się działania zbrojne, „ta wizyta ta przynosi nadzieję. Żołnierze i ludność w miejscowościach przyfrontowych, a także w Doniecku i Ługańsku, wszyscy mają nadzieję, że po rozmowach kard. Pietro Parolina z przywódcami na Kremlu i duchownymi z prawosławnego patriarchatu moskiewskiego pojawią się błogosławione owoce. Jest wielkie ożywienie i ludzie pilnie śledzili przebieg tych odwiedzin”.

Bp Sobiło podkreślił bardzo pozytywny fakt, że wizytę watykańskiego sekretarza stanu w Moskwie swoją modlitwą wspierało wiele wspólnot chrześcijańskich, tak w Rosji, jak i na Ukrainie.

M. Krawiec SSP, Lwów/ rv

inizio pagina

Syria: humanitarna inicjatywa nuncjusza

◊  

„Wszyscy tak samo cierpią, bez względu na wyznawaną wiarę” – to słowa nuncjusza apostolskiego w Syrii, który nie ustaje w wysiłkach na rzecz ulżenia ludności cywilnej doświadczającej skutków wojny. Swoją najnowszą inicjatywę humanitarną kard. Mario Zenari przedstawił przy okazji wizyty w Rimini na kończącym się Mityngu Przyjaźni Narodów.

Chodzi o otwarcie dla wszystkich – chrześcijan i muzułmanów, osób ubezpieczonych i nie – trzech katolickich szpitali działających w Syrii. Z powodu wojny część oddziałów tych placówek o ponad stuletniej tradycji musiała zostać zamknięta, a tymczasem potrzeby są ogromne, gdyż zniszczenia spowodowały wyłączenie połowy syryjskich szpitali. Watykański dyplomata przyznaje, że utrzymanie szpitali w tak tragicznej sytuacji gospodarczej kraju będzie niemałym wyzwaniem, tym bardziej, iż brakuje również wyszkolonego personelu. Liczy jednak na solidarność Zachodu.

Kard. Zenari podkreśla pewną nadzieję, jaka obecnie zaczyna ogarniać Syryjczyków. Wskazuje na 600 tys. uchodźców, którzy wrócili do kraju, gdy sytuacja się trochę uspokoiła. Jednak papieski dyplomata nie ma złudzeń, że konflikt w Syrii szybko się zakończy. Często powracający uchodźcy dosłownie mijają się w drodze z kolejnymi uciekinierami, np. z ogarniętej walkami Rakki. Otwartą kwestią pozostaje też przyszłość chrześcijan, którzy stanowią obecnie w Syrii zaledwie 3 proc. ludności. „Cenę takich konfliktów zawsze płacą mniejszości, a dzisiaj chrześcijanie w Syrii są niewielką mniejszością” – dodał nuncjusz apostolski w tym kraju.

tc/rv, sussidiario

inizio pagina

Kard. Parolin na Mityngu w Rimini

◊  

Relacje z Moskwą, zagrożenie terrorystyczne oraz zamieszki w Rzymie – te tematy zdominowały dzisiejsze spotkanie watykańskiego sekretarza stanu z dziennikarzami. Kard. Pietro Parolin odwiedził kończący się dziś w Rimini nad Adriatykiem Mityng Przyjaźni Narodów.

„Jesteśmy na razie na etapie siewu, a zatem trzeba zaczekać na owoce, ufając Bogu, który da wzrost i owoc temu, co staraliśmy się zasiać”. W ten sposób kardynał sekretarz stanu podsumował swoją wizytę w Rosji. Potwierdził pozytywną ocenę atmosfery spotkań oraz optymizm, jaki podtrzymuje on, mimo zachowania pewnej różnicy zdań, tak w odniesieniu do rosyjskich władz, jak i Cerkwi prawosławnej. Powtórzył także, iż nie rozmawiano na temat ewentualnej wizyty Papieża w Rosji. Natomiast nie wykluczył kolejnych wspólnych inicjatyw katolicko-prawosławnych, podobnych do peregrynacji relikwii św. Mikołaja przywiezionych do Rosji z Bari.

Dziennikarze pytali oczywiście także o kwestie domniemanego zagrożenia Watykanu ze strony terrorystów. Kard. Parolin potwierdził, że oglądał nagrane przez filipińskich dżihatystów wideo z zapowiedzią ataku na Rzym i Watykan, które rozpowszechniły wczoraj media. Zaznaczył, że niepokój budzi zwłaszcza widoczna tam „obłąkana nienawiść”. Zaprzeczył jednak, jakoby w Watykanie dodatkowo zaostrzono z tego tytułu środki bezpieczeństwa.

Watykański sekretarz stanu odniósł się także do ostatnich zamieszek w centrum Rzymu z udziałem policji i imigrantów. Zaznaczył, że „tego rodzaju sceny muszą bulwersować i boleć”, a „przemoc jest nie do przyjęcia po żadnej ze stron”. Wyraził jednak nadzieję, że obecnie uda się znaleźć pozytywne rozwiązanie kwestii dachu nad głową dla imigrantów, bez odwoływania się do „tak przykrych manifestacji”.

tc/rv

inizio pagina

PolskaGłówne uroczystości jubileuszowe na Jasnej Górze

◊  

Z udziałem ponad stu tysięcy pielgrzymów, najwyższych zwierzchników kościelnych, nuncjusza apostolskiego abp. Salvatore Pennacchio i władz państwowych na czele z prezydentem Rzeczypospolitej, odbyły się na Jasnej Górze główne uroczystości jubileuszu 300-lecia koronacji cudownego obrazu papieskimi diademami. Wspomnienie wydarzenia z 1717 r. było okazją do odkrywania na nowo prawdy o królowaniu Chrystusa i Jego Matki oraz sposobnością do przemiany życia osobistego i społecznego, tak by być żywym diamentem w nowej koronie Maryi. 

Przybywamy na Jasną Górę, by z całą Ojczyzną dziękować Bogu za to, że „mamy Królową, która jest Matką” – podkreślił generał Zakonu Paulinów. O. Arnold Chrapkowski dodał, że jest to także dziękczynienie za Jej obecność w dziejach naszego narodu: „Maryja z Jasnej Góry wciąż jest obecna w tle toczących się wydarzeń, a Jej czcigodny jasnogórski wizerunek uobecnia radosne i trudne dzieje Kościoła i Polski”.

W kazaniu Prymas Polski przypomniał, że mamy w Jasnogórskiej Maryi przedziwną pomoc i obronę, że jest Ona Matką i Królową, która trwa pośród swego ludu, ale Jej obecność jest także wielkim zobowiązaniem. Abp Wojciech Polak podkreślał, że jest to szczególne wezwanie do czynienia tego co Syn Jej powie i czynienia tego wielkodusznie, bez narzekania i kalkulacji. „Potrzeba przemiany w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym – mówił kaznodzieja. – Mamy zacząć od siebie, a nie od innych. Mamy przy tym szanować porządek i ład społeczny, a nie bezmyślnie go burzyć dla takich czy innych racji. Mamy szanować ład konstytucyjny, który jest gwarantem naszego bycia razem. Mamy w prawdziwym i szczerym dialogu szukać rozwiązań, które nie byłyby kierowane przeciw komukolwiek”.

Abp Polak za Janem Pawłem II wzywał do budowania wspólnego europejskiego domu opartego na solidarnej miłości społecznej i na pragnieniu zrozumienia siebie nawzajem. Prymas podziękował Polakom za zdany egzamin z miłości i wrażliwości podczas pomocy poszkodowanym przez nawałnice.

Tę pomoc będzie można też okazać wspierając Caritas specjalnym sms-em podczas wieczornego koncertu „Jasna Góra – polska Kana”, który zainauguruje wieczorna modlitwa Polaków, Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

I. Tyras, Radio Jasna Góra/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 26.08.2017

◊  

Słuchaj:     

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 26.08.2017

◊  

W Magazynie: „Daję Słowo” – rozważania czytań niedzielnych na XXI Niedzielę Zwykła – Tomasz Matyka SJ, ks. Paweł Pasierbek SJ i ks. Mariusz Han SJ.

Słuchaj:     

inizio pagina