Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

27/08/2017

Działalność papieska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaFranciszek: wszyscy tworzymy Kościół – wspólnotę życia

◊  

Kościół to „wspólnota życia, skonstruowana z wielorakich kamieni, wszystkich różnych, które tworzą jeden budynek charakteryzujący się braterstwem i jednością” – powiedział Ojciec Święty podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański w niedzielę 27 sierpnia. Swoją naukę Papież oparł o fragment z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 16,13-20), w którym Jezus pyta swoich uczniów najpierw o to, kogo ludzie w Nim widzą. Później Chrystus przechodzi do jeszcze bardziej interesującej Go kwestii – co z kolei myślą o swoim Nauczycielu ci najbliżsi, Apostołowie. 

„Mistrz oczekuje  od swoich uczniów odpowiedzi wzniosłej i innej od tej, jaką wyraża opinia publiczna. I rzeczywiście, właśnie taka reakcja wypływa z serca Szymona zwanego Piotrem: «Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego» (w. 16). Na ustach Szymona Piotra odnajdują się słowa większe od niego samego, słowa,  które nie pochodzą z jego zdolności naturalnych (…), ale są natchnione przez Ojca Niebieskiego (por. w. 17), odsłaniającego przed pierwszym z Dwunastu prawdziwą tożsamość Jezusa: On jest Mesjaszem, Synem posłanym przez Boga, aby zbawić ludzkość. Z tej odpowiedzi Chrystus rozumie, że dzięki wierze darowanej przez Ojca istnieje solidna podstawa, na której może zbudować swoją wspólnotę, swój Kościół” – powiedział Ojciec Święty.

Podobnie jak w tamtych czasach Jezus znalazł w Piotrze i Apostołach budulec na stworzenie wspólnoty, tak też teraz szuka wśród nas odpowiednich kamieni, jak wskazał Papież. 

„Również z nami dzisiaj Jezus chce nadal budować swój Kościół, ten dom o mocnych fundamentach, gdzie nie brakuje jednak pęknięć i który musi być nieustannie naprawiany (…). Z pewnością nie czujemy się skałami, a jedynie niewielkimi kamyczkami. Jednak żaden mały kamień nie jest bezużyteczny, a w rękach Jezusa staje się wręcz cenny, bo On go podnosi, patrzy nań z wielką czułością, obrabia wraz ze swoim Duchem i umieszcza we właściwym miejscu, o którym myślał od zawsze i gdzie ten właśnie element budowy może być najbardziej przydatny dla całej konstrukcji (…). A my wszyscy, bez względu na to, jak mali jesteśmy, staliśmy się «żywymi kamieniami», bo gdy Jezus bierze w ręce jakąś skałę, ożywia ją, czyni pełną życia płynącego z Ducha Świętego, pełną życia płynącego z Jego miłości. I w taki sposób mamy miejsce i misję w Kościele” – dodał Papież.

Na zakończenie Franciszek podkreślił, iż wspólnota wiernych, zgodnie z wolą Jezusa, ma swoje widzialne centrum jedności w osobie Piotra i jego następców – Papieży. Ojciec Święty zaprosił też do ciągłego proszenia o pomoc Maryi, Królowej Apostołów, w realizacji tej misji, przed jaką każdy z nas stoi w Kościele.

tm/ rv

inizio pagina

Papież wyraził swą jedność z ofiarami powodzi w Azji

◊  

Po zakończeniu modlitwy Anioł Pański, Ojciec Święty wskazał, iż modli się szczególnie za ofiary niszczycielskich powodzi, które w tej drugiej połowie sierpnia dotknęły Bangladesz, Nepal oraz północną część Indii. Obecne szacunki mówią, że śmierć poniosło tam ponad 800 osób, a 16 mln ludzi zostało w taki czy inny sposób dotkniętych przez katastrofę. Niektóre wioski zniknęły w całości z powierzchni ziemi. To najgorszy taki kataklizm w regionie od dziesięcioleci. Miejscowej ludności pomaga nieustannie tamtejsza Caritas.

Papież przypomniał też o ludzie Rohingya stanowiącym prześladowaną mniejszość muzułmańską w Mjanmie, uciekającą często właśnie do Bangladeszu, ale niechętnie tam przyjmowaną przez władze. Franciszek zachęcił do pamięci o tych osobach przeżywających często ciężkie chwile.

tm/ rv

inizio pagina

Ojciec Święty przyjął parlamentarzystów z całego świata

◊  

Do korzystania w swojej pracy z owoców refleksji nad chrześcijańskim rozumieniem pojęcia osoby zachęcił Franciszek uczestników corocznej konferencji Międzynarodowej Sieci Prawodawców Katolickich (International Catholic Legislators Network). Papież przyjął parlamentarzystów z całego świata tuż po modlitwie Anioł Pański 27 sierpnia. Ojciec Święty wyraził swoją radość z powodu większej liczby zebranych niż na ostatnim spotkaniu, rok temu, szczególnie zauważając przy tym nowych polityków z krajów afrykańskich.

W skierowanym do wszystkich przemówieniu, Franciszek przypomniał, jak ważne jest zachowywanie chrześcijańskiego rozumienia osoby w pracy tworzenia i uchwalania nowych praw. Wskazał, iż katolicka duchowość oraz skoncentrowanie na Chrystusie pomaga budować społeczeństwo sprawiedliwsze, jak również bardziej ludzkie. Zachęcił parlamentarzystów do działań mających na celu budowanie mostów dialogu pomiędzy różnymi płaszczyznami politycznymi. Zdaniem Papieża trzeba, aby to zachodziło także wtedy, gdy podejmuje się starania o zwiększenie opieki nad bezbronnymi czy wykluczonymi, zwłaszcza wieloma zmuszonymi do opuszczenia swoich ojczyzn, jak też w celu obrania słusznej ekologii ludzkiej i naturalnej.

tm/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 27.08.2017

◊  

Słuchaj:     

inizio pagina

Magazyn Radia Watykańskiego – 27.08.2017

◊  

W Magazynie: „Orędzie fatimskie dzisiaj” – rozmowa z Grzegorzem Górnym, autorem książki „Tajemnice Fatimy. Największy sekret XX wieku” – Adrianna Sierocińska, Radio Rodzina z Wrocławia.

Słuchaj:     

inizio pagina

Przegląd wydarzeń tygodnia - 27 sierpnia 2017 r.

◊  

Słuchaj:     

inizio pagina