Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

29/08/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież do kardynała męczennika na konsekrację kościoła w Kosowie

◊  

„Wszyscy dobrze wiedzą, jak ważne miejsce wśród świętych nowszej daty zajmuje Teresa z Kalkuty, zwłaszcza iż wytrwałą pracą i wielkim poświęceniem przyczyniła się ona do niesienia pomocy ludziom ubogim i słabym”. Tak pisze Papież w liście nominacyjnym do swojego specjalnego wysłannika na planowaną 5 września, w liturgiczne wspomnienie tej świętej, konsekrację kościoła pod jej wezwaniem w Prisztinie, stolicy zamieszkałego w większości przez Albańczyków Kosowa. Zadanie to powierzył duchownemu tej samej co oni i co Matka Teresa narodowości, kard. Ernestowi Simoniemu.

Albański kapłan, którego Ojciec Święty wyniósł w zeszłym roku do godności kardynalskiej, ukończy wkrótce (18 października) 89. rok życia. 61 lat temu, w 1956 r., przyjął on w ukryciu święcenia kapłańskie. Aresztowany w 1963 r. podczas odprawiania Pasterki, został skazany na śmierć, co potem zamieniono na 18 lat więzienia, a następnie obóz pracy przymusowej. W zakładach karnych ks. Simoni prowadził potajemnie duszpasterstwo. Wolność odzyskał w 1990 r. Przed trzema laty, podczas podróży apostolskiej Franciszka do Albanii, głęboko wzruszył go swoim świadectwem o komunistycznych prześladowaniach. 

W liście, którym Papież mianuje kard. Simoniego swoim wysłannikiem na konsekrację kościoła św. Teresy z Kalkuty, podkreśla się, że nowa świątynia w Prisztinie uczci zalety i przykład tej wybitnej postaci. Jednocześnie przyczyni się do ewangelizacji mieszkańców tamtych terenów i rozwijania dzieł charytatywnych dla ich dobra. Ojciec Święty przekazuje przez albańskiego duchownego swoje apostolskie błogosławieństwo dla wszystkich uczestników uroczystości konsekracyjnych w stolicy Kosowa, życząc im duchowej odnowy.

ak/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaAmerykanin administratorem apostolskim w Kirgistanie

◊  

Ojciec Święty mianował administratorem apostolskim Kirgistanu 54-letniego ks. Anthony’ego Jamesa Corcorana SJ. Jest on amerykańskim jezuitą, od 20 lat pracującym w Rosji. Do niedawna (2009-2017) kierował Niezależnym Regionem Rosyjskim Towarzystwa Jezusowego, który obejmuje większą część obszaru byłego Związku Sowieckiego, w tym także Kirgizji.

Administratura Apostolska Kirgistanu istnieje od 2006 r. Przedtem (od 1997 r.) była to misja sui iuris powierzona właśnie jezuickim misjonarzom, wśród których są także Polacy. Ks. Corcoran zastąpi tam swojego współbrata zakonnego, Słoweńca ks. Janeza Mihelčiča, który ukończył 75 lat. Co ciekawe, nowy administrator apostolski Kirgistanu, podobnie jak jego poprzednik, nie będzie biskupem, choć po utworzeniu w tym kraju administratury apostolskiej sakrę miał jej pierwszy zwierzchnik, bp Nikolaus Messmer SJ (zm. w 2016 r.).

tc/ rv

inizio pagina

Kard. Sarah 10 lat po Summorum Pontificum: nadal wojna o liturgię

◊  

W Kościele wciąż jeszcze nie doszło do pojednania liturgicznego, o które zabiegał Benedykt XVI. Wojna liturgiczna trwa dalej, Eucharystia, sakrament miłości, staje się okazją do wrogości i pogardy – uważa prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego. Na łamach francuskiego miesięcznika La Nef kard. Robert Sarah dokonał bilansu recepcji motu proprio Summorum Pontificum 10 lat po jego publikacji.

Szef watykańskiej dykasterii przypomina, że celem tego dokumentu było nie tyle prawne usankcjonowanie statusu tak zwanej przedsoborowej liturgii, ale wzajemne ubogacanie się dwóch form rytu rzymskiego. Bywa to niekiedy nazywane reformą reformy liturgicznej, jednakże zdaniem kard. Saraha termin ten nie okazał się szczęśliwy, ponieważ stał się synonimem „dominacji jednego klanu nad drugim”. Dlatego lepiej jest mówić o pojednaniu liturgicznym. Aby doszło do pojednania, trzeba poczynić konkretne kroki zarówno w dawnej, jak i w nowej formie liturgii. 

Do tych, którzy uczęszczają na Eucharystię w formie nadzwyczajnej, kard. Sarah apeluje na przykład o zachowanie właściwej postawy, dalekiej od defensywnej sztywności, estetyzmu i archeologizmu. Postuluje zastosowanie właściwie rozumianego aktywnego udziału wiernych. Przypomina, że zgodnie z nauczaniem Soboru czytania mszalne powinny być dla wszystkich zrozumiałe. Zauważa, że dobrą rzeczą byłoby uzgodnienie obu kalendarzy liturgicznych. Podkreśla zarazem, że po motu proprio Benedykta XVI nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego nie powinno się już nazywać rytem przedsoborowym, bo ryt ten powinien być oświecany, ożywiany i kierowany nauczaniem Soboru.

Wiele do zrobienia jest również w formie zwyczajnej rytu rzymskiego. Kwestią podstawową jest tu przywrócenie prymatu Boga i sakralności liturgii. Tym, co najbardziej odwraca uwagę wiernych od Boga, jest centralna i narzucająca się obecność kapłana. Z tego względu kard. Sarah postuluje ustawienie na ołtarzu wielkiego krzyża, aby to on był wyraźnym punktem odniesienia zarówno dla wiernych, jak i celebransa. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego przypomina też o znaczeniu gestów liturgicznych, takich jak klękanie, złączenie palców celebransa po konsekracji czy przyjmowanie komunii do ust. „Lud Boży, kierując się intuicją wiary, wie dobrze, że bez tej radykalnej pokory, wyrażonej w gestach adoracji i rytów sakralnych, nie może być przyjaźni z Bogiem” – napisał kard. Sarah. Przypomina on również o zalecanym przez Sobór używaniu łaciny w częściach stałych Mszy św. „Z całego serca apeluję o przeprowadzenie pojednania liturgicznego zgodnie z nauczaniem Benedykta XVI i w duchu duszpasterskim Papieża Franciszka” – pisze na zakończenie kard. Sarah.

kb/ rv, la nef

inizio pagina

Kard. Parolin o potrzebie solidarności

◊  

O solidarności jako dobru, którym należy odpowiadać na istniejące zło, mówił kard. Pietro Parolin podczas spotkania z dziennikarzami. Watykański sekretarz stanu wziął udział w prezentacji kolejnego tomu „Le Tre Venezie”, która odbyła się w Cadore na północy Włoch. Jednak nie samo czasopismo poświęcone sprawom kultury interesowało dziennikarzy, tylko aktualności, i to najczęściej lokalne.

W pierwszym rzędzie były to obawy przed rozlaniem się plagi terroryzmu na Włochy. Kard. Parolin wskazał właśnie na postawę solidarności, której konkretne przykłady podał po zamachach w Paryżu i Barcelonie, jako sposób „zwyciężania zła dobrem”.

Kolejny problem dotyczył migrantów i ich rozmieszczania. W regionie weneckim jest to sprawa gorąca, biorąc pod uwagę podziały polityczne wśród samorządowców, z których część odmawia przyjęcia przybyszów, podczas gdy inni są u kresu możliwości organizacyjnych przyjmując ich nadmiar. Również tutaj watykański sekretarz stanu wskazywał na solidarność, która powinna obowiązywać chrześcijan ponad różnicami barw politycznych. Przy okazji purpurat zapowiedział możliwość wizyty Papieża w regionie weneckim.

Solidarność powinna obejmować też kwestie gospodarcze. Kard. Parolin odniósł się tu do bezrobocia, które mocno dotyka Włochy, w tym także ich północ. Stwierdził, że również przedsiębiorcy powinni dbać o tworzenie miejsc pracy. Wyraził przy tym ubolewanie nad brakiem przyszłościowego myślenia w tej dziedzinie, co uderza w młode pokolenie i jego nadzieje.

Nie mogło na koniec zabraknąć rozmowy o pogodzie, a konkretnie narzekania na upały i susze, które dręczą Italię w tym roku. Kard. Parolin wspomniał w tym kontekście o odpowiedzialności człowieka za przyrodę, w tym także za zasoby wodne i bioróżnorodność. Przy obecnej suszy niepokój budzi też plaga pożarów, jaka gnębi zwłaszcza środkową część Półwyspu Apenińskiego, powodując znaczne straty materialne, a nawet śmierć ludzi. Większość z nich została wywołana przez podpalaczy. „Módlmy się do Boga, aby uwolnił nas od tego kataklizmu i przemienił serca tych, którzy są sprawcami takich nieszczęść” – powiedział kardynał sekretarz stanu.

tc/ rv

inizio pagina

Kard. Turkson wybiera się na Expo 2017

◊  

Kard. Turkson weźmie udział w Expo 2017 w Astanie. Kończąca się 10 września światowa wystawa odbywa się pod hasłem „Energia przyszłości” i bierze w niej udział 116 państw oraz 18 organizacji międzynarodowych, w tym Stolica Apostolska. Prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego będzie w stolicy Kazachstanu w dniach 30 sierpnia – 4 września. Weźmie udział w przygotowanej w ramach wystawy konferencji międzyreligijnej, następnie w konferencji prasowej omawiającej znaczenie pawilonu watykańskiego.

Purpurat będzie ponadto gościem „dnia Stolicy Apostolskiej” w ramach Expo, a także uczestnikiem prezentacji specjalnego projektu „zrównoważonego zastosowania energii w integracji społecznej”. Zostanie on zrealizowany przez Kościół katolicki w Kazachstanie w odniesieniu do sierot i dzieci niepełnosprawnych. Kard. Turkson wystąpi też w panelu omawiającym papieskie przesłanie na Expo 2017 oraz wygłosi na Uniwersytecie Nazarbajewa w Astanie konferencję pt. „Energia dla naszego wspólnego domu”.

tc/ rv

inizio pagina

ŚwiatNiemcy: cystersi wracają do Neuzelle w Brandenburgii

◊  

Po 200 latach przerwy do położonego tuż przy polskiej granicy Neuzelle w Brandenburgii wrócili cystersi. Na zaproszenie biskupa Görlitz do byłego opactwa przybyło czterech zakonników z austriackiego Heiligenkreuz. Przez najbliższy rok mają oni przygotować grunt pod reaktywację klasztoru. 

W Neuzelle w Dolnych Łużycach cystersi zostali przywitani bardzo serdecznie przez miejscowego biskupa, lokalne władze i samych mieszkańców. Biskup Wolfgang Ipolt, ordynariusz Görlitz, na którego zaproszenie zakonnicy będą reaktywować życie monastyczne powiedział, że „są oni tu po to, by przypominać o Bogu.” Jeden z nich, 40letni ojciec Kilian Müller OCist  w rozmowie z telewizją RBB stwierdził, że chodzi głównie o prowadzenie normalnego życia zakonnego w codzienności:

Będziemy gotować, razem spożywać posiłki i podczas nich słuchać duchowych czytań. Warunki w Neuzelle są całkiem inne, niż te w wielkim opactwie w Heiligenkreuz, więc będziemy tu próbować zaczynać jako mała klasztorna wspólnota.

Czterech zakonników przejmie oprócz tego obowiązki w miejscowej parafii oraz lekcje religii w szkole. Przez rok będą oni przygotowywać powstanie opactwa. Barokowy klasztor, który rocznie odwiedza 120 tys. osób, został założony 900 lat temu a w 1817 roku władze pruskie dokonały jego sekularyzacji. Teraz w Neuzelle znów słychać śpiewy modlitwy godzin, na którą cystersi zapraszają aż siedem razy dziennie.

T. Kycia, Berlin/ rv

inizio pagina

Papieska wizyta w Birmie będzie znakiem pokoju i pojednania

◊  

Ogromne zainteresowanie w Birmie wywołała zapowiedź wizyty Ojca Świętego w tym azjatyckim kraju. Potwierdza to ks. Dario Paviša, sekretarz tamtejszej nuncjatury – placówki zupełnie nowej, bo dopiero 4 maja zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne między Mjanmą a Stolicą Apostolską. Na specjalnie zwołanej wczoraj konferencji prasowej widać było, że obecność tam Papieża będzie czymś niezwykłym, biorąc pod uwagę, że Birma to kraj zasadniczo buddyjski i do niedawna niemal izolowany w świecie. Dlatego zaintrygowani tym wydarzeniem są nie tylko dziennikarze, ale także same władze i zwykli ludzie. Mówi ks. Dario Paviša: 

„Jest to pierwszy raz, kiedy Papież przyjeżdża do Mjanmy! Wspólnota katolicka przyjęła wiadomość o tym z wielką radością. Od razu tutejsza konferencja episkopatu spotkała się z grupą młodzieży w sprawie przygotowań. I to jest piękne, choć dla nich jest to rzecz nowa. Widać, że mają dobrą wolę, ale potrzebują wsparcia i zorganizowania. Kościół w Mjanmie już miał w ubiegłym roku doświadczenie organizacyjne, gdy odbyło się wielkie spotkanie katolików w 500-lecie ewangelizacji kraju. Ta wizyta będzie dla nich jeszcze większym potwierdzeniem ich wiary. I muszę powiedzieć, że reakcje są bardzo pozytywne, czy to wśród biskupów, czy też proboszczów, jak przynajmniej mogłem to widzieć w Rangunie”.

Sekretarz nuncjatury w Birmie dodał, że papieska wizyta w tym kraju przyczyni się do zwrócenia większej uwagi na katolików i ogólnie inne mniejszości religijne. A bez nich nie da się zbudować pokoju i dokonać pojednania – zaznaczył watykański dyplomata.

tc/ rv 

inizio pagina

Kard. Duka: konserwatyści znikają z debaty publicznej, boją się linczu

◊  

Ludzie o poglądach konserwatywnych wycofują się dziś z debaty publicznej, bo wiedzą, że grozi im lincz – ostrzega kard. Dominik Duka w wywiadzie dla dziennika Hospodářské noviny. Arcybiskupa Pragi zapytano o opinię na temat reformy polityki rodzinnej państwa. Kard. Duka ostro skrytykował praktykę tak zwanego surogactwa. Wynajmowanie kobiety jako matki to jego zdaniem powrót do epoki niewolnictwa. Zwrócił zarazem uwagę na ograniczanie debaty publicznej na ten temat.

„To ciekawe, że zwolennicy postmodernizmu z jednej strony twierdzą, iż prawda nie istnieje, ale kiedy sami głoszą, że rodzina ma taką samą wartość jak związek dwóch kobiet czy dwóch mężczyzn, to nagle domagają się, by inni uznali to za prawdę” – stwierdził prymas Czech. Przyznał, że ludzie konserwatywni są w trudnej sytuacji. Działa dziś bowiem nowoczesna inkwizycja, która nie używa dawnych okrutnych kar, ale stosuje medialny lincz, którym może człowieka zniszczyć. Zdaniem kard. Duki stosuje się przy tym taką samą retorykę i takie samo słownictwo, jakim kiedyś posługiwała się propaganda komunistyczna.

Kard. Duka po raz kolejny sprzeciwił się przyjmowaniu do Czech migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Nie pozwalają na to względy bezpieczeństwa i trudności językowe. Praski arcybiskup wskazuje na zagrożenie ze strony dżihadystów i ostrzega przed napięciami społecznymi, do których napływ ludzi z tych regionów doprowadzi. „Nie możemy w sposób nieodpowiedzialny przyjmować ludzi, którzy nie będą w stanie tu żyć” – dodaje kard. Duka.

Podkreśla on, że w Europie sytuacja wymknęła się spod kontroli. „Winą za to nie obarczam jednak służb bezpieczeństwa. Problem polega na tym, że brak politycznej woli, by coś z tym zrobić, by przyznać, że jesteśmy w istocie w stanie wojny” – powiedział przewodniczący episkopatu Czech.

kb/ rv, ihned

inizio pagina

Kolumbia: papieskiej wizyty nie da się przeliczyć na pieniądze

◊  

Już tylko tydzień dzieli nas papieskiej wizyty w Kolumbii. Na miejscu wciąż trwają przygotowania, w które zaangażowane są zarówno władze państwowe, jak czynniki kościelne i samorządy czterech miast, które odwiedzi Franciszek.

Na ogromne znaczenie tego wydarzenia dla Kolumbii wskazuje jej wiceprezydent Óscar Naranjo. W wywiadzie udzielonym miejscowej prasie zaznaczył on, że dogrywane są ostatnie szczegóły organizacyjne. Wskazał przy tym na wielkie zaangażowanie licznych środowisk, w tym wolontariuszy, instytucji publicznych i sektora prywatnego.

Kolumbijski polityk odniósł się także do podnoszonych często w mediach kwestii bezpieczeństwa. Podkreślił, że nie są przewidziane żadne szczególne obostrzenia w tym względzie, szanując wolę Franciszka, który chce po prostu być blisko ludzi. Przyznał jednak, że nad papieskimi uroczystościami będzie czuwać w sumie ponad 36 tys. policjantów i żołnierzy oraz 25 tys. wolontariuszy, przewidując także wydarzenia wykraczające poza protokół wizyty. Óscar Naranjo zaprzeczył jednak sugestiom, jakoby mogło dojść w tym czasie do spotkań o charakterze politycznym, np. z przedstawicielami byłych partyzantów z FARC, choć zaznaczył, że kwestia pokoju i pojednania będzie stała w centrum tej pielgrzymki.

Jak przy każdej tego typu okazji, padło pytanie o koszty związane z przygotowaniem papieskiej wizyty. Wiceprezydent Kolumbii stwierdził, że wartości tego wydarzenia nie da się przeliczyć na pieniądze, aczkolwiek sam rząd wyasygnował na ten cel 28 mld pesos, czyli równowartość ok. 34 mln PLN. Dzięki temu, jak się oblicza, 1,5 mln ludzi będzie mogło się spotkać z Ojcem Świętym bezpośrednio, a kolejnych 200 mln – śledzić tę wizytę w radiu i telewizji. Poza tym papieska podróż to nie tylko koszty, ale i wpływy, zwłaszcza dla sektora handlowego i hotelarzy. A te szacuje się znacznie wyżej od kosztów – zaznaczył Óscar Naranjo.

tc/ rv

inizio pagina

PolskaWarszawa: śp. ks. Warzeszak b. krajowy duszpasterz służby zdrowia

◊  

Tłumy warszawiaków pożegnały wczoraj śp. ks. prof. Stanisława Warzeszaka, byłego krajowego duszpasterza służby zdrowia i wykładowcy bioetyki. Mszy żałobnej w kościele parafialnym Niepokalanego Poczęcia NMP na stołecznym Wrzecionie, gdzie Zmarły był proboszczem, przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.

„Miał w sobie ks. prof. Stanisław ogromnie wiele cech niezwykłych – mówił arcybiskup warszawski. – Był człowiekiem uzdolnionym, utalentowanym, ale przy tym ogromnie systematycznym i pracowitym. Był człowiekiem, który umiał łączyć naukę z duszpasterstwem” – powiedział stołeczny metropolita.

Ks. Warzeszak zmarł po ciężkiej chorobie w czwartek 24 sierpnia. Miał 59 lat. Dziś został pochowany na cmentarzu parafialnym w rodzinnej Lipnicy Wielkiej na Orawie.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Warszawa: zjazd ojców duchownych seminariów

◊  

W Warszawie odbywa się Zjazd Ojców Duchownych Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych z całej Polski. Wydarzenie przebiega pod hasłem „Ubóstwo w formacji kapłańskiej”.

W czasie Mszy inaugurującej zjazd abp Henryk Hoser podkreślił rolę ojców duchownych na drodze życia wewnętrznego mówiąc, że od nich zależy jakość kapłaństwa tych, których wychowują: „Dzieci w pewnym momencie mniej słuchają tego, co rodzice mówią, zwłaszcza, gdy mają pewne zapędy kaznodziejskie i wygłaszają marne kazania do swojego potomstwa, ale patrzą, jak oni się zachowują w konkretnych sytuacjach życiowych, jakie są ich reakcje, jakie są ich postawy, jaka jest ich prawda wewnętrzna. Dlatego wy, ojcowie duchowni, też jesteście swego rodzaju ikoną, jakiej się przypatrują wasi wychowankowie, których prowadzicie” - powiedział ordynariusz praski.

Zjazd Ojców Duchownych Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych potrwa do 31 sierpnia.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 29.08.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 29.08.2017

◊  

W Magazynie: „Halo, tu Franciszek” – rozmowa Pauliny Godlewskiej z Dorotą Abdelmoulą, dziennikarką KAI, o książce Rosaria Carella pod takim tytułem wydanej przez wydawnictwo ZNAK.

Słuchaj:      

inizio pagina