Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

31/08/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież przyjął od rabinów deklarację „Między Jerozolimą a Rzymem”

◊  

„Dzięki łaskawości Najwyższego Pana przeżywamy obecnie owocny okres dialogu” – powiedział Papież, spotykając się z delegacją europejskich, izraelskich i amerykańskich rabinów. W jej skład wchodzili przedstawiciele Konferencji Rabinów Europejskich, Rady Rabinicznej Ameryki i komisji Wielkiego Rabinatu Izraela prowadzącej dialog z watykańską Komisją ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Przedstawili mu oni swój wspólny dokument o relacjach żydowsko-katolickich, zatytułowany „Między Jerozolimą a Rzymem”. 

„Jest to tekst wyrażający szczególne uznanie soborowej deklaracji «Nostra aetate», której czwarty rozdział stanowi dla nas «wielką kartę» dialogu ze światem żydowskim. Istotnie, jego stopniowe wprowadzanie w życie pozwoliło, by nasze relacje stawały się coraz bardziej przyjazne i braterskie. Deklaracja «Nostra aetate» ukazała, że początki wiary chrześcijańskiej znajdują się już, zgodnie z boską tajemnicą zbawienia, w patriarchach, Mojżeszu i prorokach, oraz że zważywszy na wielkie dziedzictwo duchowe, jakie nam jest wspólne, należy rozwijać między nami wzajemną znajomość i szacunek, przede wszystkim przez studia biblijne i braterskie rozmowy (por. n. 4). W ostatnich dziesięcioleciach mogliśmy się w ten sposób do siebie zbliżyć, prowadząc skutecznie i owocnie dialog; pogłębiliśmy naszą wzajemną znajomość i umocniliśmy więzi przyjaźni” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zwrócił uwagę, że żydowska deklaracja „Między Jerozolimą a Rzymem” nie ukrywa bynajmniej „różnic teologicznych między naszymi tradycjami wiary. Tym niemniej wyraża zdecydowaną wolę ściślejszej współpracy dzisiaj i w przyszłości”. 

„Wasz dokument zwraca się do katolików, nazywając ich «partnerami, bliskimi sojusznikami, przyjaciółmi i braćmi we wspólnym dążeniu do lepszego świata, cieszącego się pokojem, sprawiedliwością społeczną i bezpieczeństwem». W innym miejscu uznaje się w nim, iż «mimo głębokich różnic teologicznych katolicy i żydzi podzielają wspólne wierzenia», jak również «przekonanie, że religie winny stosować postępowanie moralne i edukację religijną, a nie wojnę, przymus czy nacisk społeczny, aby wywierać wpływ oraz inspirować». Jest to bardzo ważne. Niech Przedwieczny Pan błogosławi i oświeca naszą współpracę, abyśmy mogli razem przyjmować i realizować Jego plany, które są zamiarami «pokoju, a nie nieszczęść», na «przyszłość pełną nadziei» (Jr 29, 11)” – dodał Papież.

Ojciec Święty złożył delegacji europejskich, izraelskich i amerykańskich rabinów życzenia z okazji rozpoczynającego się za kilka tygodni żydowskiego Nowego Roku. Prosił ich też o pamięć w modlitwie i polecił Bogu sprawę pokoju na świecie.

ak/ rv

inizio pagina

List Papieża o argentyńskim Indianinie bł. Ceferinie Namuncurá

◊  

Kapłan ma zawsze służyć swojemu ludowi, z nim się utożsamiając. Przypomina o tym Papież w liście do argentyńskiego biskupa Estebana Marii Laxague, ordynariusza diecezji Viedma, z okazji dorocznej pielgrzymki do rodzinnej miejscowości bł. Ceferina Namuncurá, urządzanej w rocznicę jego narodzin. Urodzony 26 sierpnia 1886 r. w Chimpay w Patagonii na południu Argentyny, był on synem jednego z wodzów plemienia Mapuczów, czyli Araukanów. Pragnął wstąpić do salezjanów i zostać księdzem. W tym celu udał się do Rzymu, gdzie zmarł w 1905 r. na gruźlicę w szpitalu bonifratrów na Wyspie Tyberyjskiej, nie mając jeszcze 19 lat. Został beatyfikowany 11 listopada 2007 r. w Chimpay jako pierwszy południowoamerykański Indianin. 

W swym liście Ojciec Święty wspomina jego beatyfikację sprzed 10 lat z udziałem bardzo licznych Indian, cieszących się  wyniesieniem do chwały ołtarzy jednego z nich, kogoś, kto – jak podkreśla – „nigdy nie zapomniał swoich korzeni, swojego ludu, swojej kultury. Z radością myślę o pragnieniu Ceferina, żeby zostać księdzem po to, aby służyć swojemu ludowi – pisze Franciszek do argentyńskiego biskupa. – Tak powinno być. Kapłan ma się zawsze utożsamiać ze swoim ludem, aby jego czas, jego życie, jego osoba były dla jego braci. Młodzież umie odpowiadać wspaniałomyślnie, kiedy Chrystusa przedstawia się jej autentycznym świadectwem życia, tak jak to czynił Ceferino – dodaje Papież. – Oby wielu młodych ludzi odkryło dziś w Jezusie miłość swojego życia i pobudkę do tego, by poświęcić się innym”.

ak/ rv, il sismografo

inizio pagina

Papież modli się za ofiary huraganu Harvey

◊  

Ojciec Święty modli się za ofiary huraganu Harvey i towarzyszących mu powodzi. Dowiadujemy się o tym z przesłania kondolencyjnego, jakie w jego imieniu watykański sekretarz stanu przesłał do kard. Daniela DiNardo, arcybiskupa Galveston-Houston, a zarazem przewodniczącego amerykańskiego episkopatu. „Papież prosi o przekazanie zapewnienia o jego duchowej bliskości i pasterskiej trosce wszystkim, którzy ucierpieli wskutek silnego huraganu, jaki przechodzi w tych dniach przez stany Teksas i Luizjana” – czytamy w watykańskim przesłaniu. Franciszek ma nadzieję, że ogrom szkód spowodowanych przez klęskę żywiołową wzbudzi wielką falę solidarności i wzajemnej pomocy w duchu najlepszych tradycji tego kraju.

Kataklizm w południowych stanach USA wciąż jeszcze się nie skończył. Jednak już teraz liczba ofiar wzrosła do 30. Ogromne są też straty materialne. Szacuje się, że w samym Houston powódź zniszczyła 40 tys. domów.

kb/ rv

inizio pagina

Książkowy wywiad francuskiego socjologa z Papieżem

◊  

W przyszłym tygodniu trafi do księgarń we Francji książkowy wywiad z Papieżem Franciszkiem. Tym razem przeprowadził go francuski socjolog Dominique Wolton. Książka nosi tytuł: „Polityka i społeczeństwo. Dialog niesłychany”. Jest zapisem 14 spotkań lewicującego socjologa z Ojcem Świętym.

Franciszek zwierza się mu ze swego dzieciństwa. Opowiada najważniejsze wydarzenia swego życia. Przyznaje na przykład, że w wieku 42 lat poddał się psychoanalizie i wiele na tym skorzystał. „Bardzo mi to pomogło w pewnym momencie mego życia, kiedy potrzebowałem rady, by sobie wyjaśnić niektóre sprawy” – powiedział Papież. W rozmowie z Dominiquiem Woltonem podejmuje on też najważniejsze kwestie naszych czasów, takie jak wojna i pokój, globalizacja, wielokulturowość, fundamentalizm, sekularyzacja, Europa i migranci. Motywem przewodnim wywiadu jest potrzeba obalania murów i budowania mostów. Jego publikację zapowiedziano na 6 września.

Prof. Dominique Wolton jest dyrektorem Instytutu Nauk Komunikacji przy CNRS, czyli francuskim odpowiedniku PAN-u.

kb/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaWatykan na wystawie światowej w Astanie: spotkanie międzyreligijne

◊  

Na trwającej w Astanie wystawie światowej Stolica Apostolska zorganizowała dziś spotkanie międzyreligijne poświęcone pokojowi i ochronie stworzenia. Obrady otworzył przewodniczący watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju. Kard. Peter Turkson zwrócił uwagę na zagrożenia, jakie wynikają dla naszego świata z nieodpowiedniego użycia zasobów, w tym również energii.

„Jako zwierzchnicy religijni nie możemy proponować rozwiązań technicznych, lecz chcemy ukazać wizję świata, która czerpie natchnienie z wiary – powiedział szef watykańskiej dykasterii. – Każdy człowiek wierzący musi się zastanowić nad własnym stylem życia”. Kard. Turkson wezwał przy tym do postawy wdzięczności Bogu za dar stworzenia i do umiarkowania w korzystaniu z bogactw naturalnych.

W międzyreligijnym spotkaniu na wystawie światowej w stolicy Kazachstanu uczestniczyli przedstawiciele islamu, judaizmu, katolicyzmu i prawosławia.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatLondyn: czy można islamizować chrześcijańskie dzieci?

◊  

Chrześcijańska dziewczynka powierzona w Londynie muzułmańskiej rodzinie zastępczej i poddana islamizacji powraca do swych krewnych. Jej wychowaniem zajmie się babcia, która wielokrotnie o to zabiegała. W ten sposób kończy się ta skandaliczna historia, nagłośniona w ostatnich dniach przez dziennik The Times. Brytyjski sąd uchylił bowiem decyzję władz londyńskiej dzielnicy Tower Hamlet, która dwukrotnie przekazała to chrześcijańskie dziecko dwóm kolejnym muzułmańskim rodzinom zastępczym.

W rodzinach tych dziewczynce zabrano krzyżyk i zakazano jedzenia wieprzowiny. Dziecko trafiło do środowisk silnie zislamizowanych i wrogich chrześcijaństwu. Ponadto nie mówiono tam po angielsku. Zdaniem przewodniczącego włoskiego stowarzyszenia pro-life „Nauka i Życie” ten dramatyczny przypadek otwiera ważną dyskusję nad tym, czy dla chrześcijańskich dzieci muzułmanie mogą być rodziną zastępczą i adopcyjną. Mówi prof. Alberto Gambino: 

„W takiej sytuacji zgodnie z prawem krajów europejskich należy w imię dobra osoby nieletniej zadbać o zachowanie jej tożsamości kulturowej, historycznej i religijnej. Decyzja sądu jest więc ważnym sygnałem, ponieważ nie można wykorzenić dziecka, które urodziło się w innym kontekście rodzinnym, bo byłoby to dla niego doświadczeniem traumatycznym. Pamiętajmy jednak, że mamy tu do czynienia z rodziną zastępczą, a nie z adopcją, gdzie dziecko jest powierzone na stałe, a nie tylko tymczasowo. W przypadku adopcji doszłoby do konfliktu między tożsamością kulturową i religijną dziecka a prawem rodziców adopcyjnych do wychowania adoptowanego przez nich dziecka. Dlatego trzeba się wyzbyć wszelkiej hipokryzji i zobaczyć, czy niektóre aspekty islamu nie są przypadkiem niezgodne z zasadami demokratycznymi naszego systemu prawnego. Chodzi tu na przykład o okaleczanie dziewcząt, poligamię, rolę kobiety w społeczeństwie, prawa człowieka, w tym wolność religijną. Gdyby się okazało, że tej zgodności nie ma, to trzeba by się zastanowić nad zasadnością uznania tej religii przez nasze kraje. Jeśli natomiast islam jest zgodny z naszym systemem prawnym, to rodzice mają prawo wychowywać dzieci zgodnie z własną wiarą i kulturą” – powiedział Radiu Watykańskiemu prof. Gambino.

kb/ rv

inizio pagina

Tawadros II w Australii o tzw. homomałżeństwach: „To grzech!”

◊  

„Nie ma małżeństw między osobami tej samej płci” – powiedział patriarcha Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, zapytany przez dziennikarzy tuż po przybyciu na australijskie lotnisko o opinię na temat związków jednopłciowych. Powołując się na Pismo Święte Tawadros II wyjaśnił, że naturalnym porządkiem ustanowionym przez Boga jest małżeństwo kobiety i mężczyzny, a inne formy są niedopuszczalne i grzeszne. Dodał, że „z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej związki tego rodzaju należy zupełnie odrzucić”.

W Australii toczy się obecnie ożywiona debata publiczna wywołana nadchodzącym referendum o małżeństwie i o legalizacji związków jednopłciowych, które odbędzie się 12 października. Nie pozostawiające złudzeń stanowisko koptyjskiego patriarchy zdaje się być ważnym i dobitnym głosem w tej dyskusji.

Hierarcha przez dziesięć dni będzie wizytował Australię, gdzie spotka się z przedstawicielami władz i lokalnym Kościołem koptyjskim, który jest trzecią co do wielkości wspólnotą Koptów poza Egiptem.

mk/rv, sbs news

inizio pagina

PolskaLubin: obchody 35. rocznicy zbrodni lubińskiej

◊  

W Lubinie w województwie dolnośląskim odbyły się obchody 35. rocznicy zbrodni lubińskiej. W 1982 r. doszło tam do manifestacji, podczas której od kul ZOMO zginęło trzech robotników. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy w kościele Matki Bożej Częstochowskiej, której przewodniczył bp Zbigniew Kiernikowski. 

„Te ofiary zbrodni lubińskiej, ofiary wszystkich nieprawości, gdziekolwiek by się one nie działy, te ofiary, jak mamy napisane na pomniku, milczą, a jednak wołają – mówił ordynariusz legnicki. – Te ofiary, to milczenie, to wołanie najbardziej scala się, jednoczy się w jednym Imieniu – Jezusa”. 

W uroczystościach w Lubinie wzięli udział prezydent, premier, przewodniczący „Solidarności”, a także posłowie i senatorowie.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Kard. Nycz: wydarzenia sierpnia 1980 r. wzorem rozwiązań

◊  

„W całej złożoności wydarzeń roku 1980 i późniejszych lat powinniśmy szukać modelu rozwiązywania współczesnych problemów” – powiedział w rozmowie z KAI kard. Kazimierz Nycz. Mija dziś 37 lat od podpisania tzw. porozumień sierpniowych, które pozwoliły na powstanie Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 

Arcybiskup warszawski zwrócił uwagę, że pamięć o tamtych wydarzeniach powinna być wyzwaniem dla współczesnych, byśmy również dziś potrafili być razem wokół ważnych spraw: „Wydaje mi się, że nie jest uczciwą rzeczą wobec historii i wobec tych ludzi, tamtego czasu, roku 1980, 1981, stanu wojennego, nie jest uczciwą rzeczą oceniać według dzisiejszej wiedzy – mówił stołeczny metropolita. – Dzisiaj wszyscy są mądrzy: można było lepiej, krócej, szybciej, inaczej. Natomiast kto doświadczył tamtego czasu jako człowiek dorosły, czyli reflektując i mając wiedzę, znając kontekst, ten doskonale wie, że nie było czarno-białych rozwiązań”.

Kard. Nycz wskazał, że potrzeba więcej szacunku do tamtych wydarzeń. Szacunku do cierpienia i śmierci ludzi, którzy wtedy walczyli i wywalczyli wolność.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 31.08.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 31.08.2017

◊  

W Magazynie: „Program „2 KROKI” w siedleckim więzieniu realizuje Caritas”. Audycję przygotowała Joanna Kuczborska – dziennikarka Katolickiego Radia Podlasie z Siedlec – 14’40”.

Słuchaj:      

inizio pagina

Msza przy grobie św. Jana Pawła II - 31 sierpnia 2017 r.

◊  

Mszy przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tomasz Lubaś, paulista z Rzymu.

Słuchaj:      

inizio pagina