Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

01/04/2017

Działalność papieska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież do hiszpańskich księży: formacja nie tylko akademicka

◊  

Formacja kapłana nie może być jedynie akademicka – powiedział Franciszek, spotykając się z księżmi z Papieskiego Kolegium Hiszpańskiego św. Józefa w Rzymie. Papież zachęcił ich, by w swej formacji stale pytali o to, czego Pan od nich  chce. A Chrystus powiedział to wyraźnie: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił”. 

„To miłość pasterska. Jednak samemu nie można wzrastać w tej miłości. Dlatego Pan nas powołał, byśmy byli wspólnotą, tak by ta miłość łączyła wszystkich kapłanów specjalną więzią posługi i braterstwa. Do tego konieczna jest pomoc Ducha Świętego, ale też osobiste zmaganie duchowe. To nie wyszło z mody, nadal jest tak aktualne, jak w pierwszych wiekach Kościoła. Chodzi tu o stałe wyzwanie, by przezwyciężać indywidualizm, przeżywać różnorodność jako dar, dążąc do jedności wszystkich prezbiterów, która jest znakiem obecności Boga w życiu wspólnoty. Prezbiterium, które nie zachowuje jedności, nie jest świadectwem obecności Boga, odrzuca ją. Zjednoczeni w imię Pana,  zwłaszcza celebrując Eucharystię, ukazujecie również sakramentalnie, jaka jest miłość waszego serca”.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że księża mają kochać „z całej duszy”. Oznacza to gotowość oddania życia. Formacja akademicka, choć jest bardzo ważna i konieczna, sama nie wystarcza. Potrzebny jest integralny proces formacyjny, obejmujący wszystkie aspekty życia. 

„Powiedziałbym, że formacja kapłana nie może być jedynie akademicka. To stąd rodzą się ideologie, które zarażają Kościół, w taki czy inny sposób, akademizmem klerykalnym. Są cztery filary mające podtrzymywać formację, mianowicie formacja akademicka, duchowa, wspólnotowa i apostolska. I te cztery muszą się wzajemnie przenikać. Jeśli jednej z nich zabraknie, to już zaczyna kuleć cała formacja i ksiądz staje się w końcu paralitykiem” – powiedział Papież.

ak/ rv

inizio pagina

Franciszek na 100 lat Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego Peru

◊  

Papieski Uniwersytet Katolicki Peru, działający w stolicy tego kraju Limie, obchodzi stulecie istnienia. Z tej okazji Ojciec Święty skierował list na ręce jego wielkiego kanclerza kard. Giuseppe Versaldiego, prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej, w którym przypomina cele przyświecające tej uczelni. 

Franciszek przytacza słowa ze statutu peruwiańskiego uniwersytetu, określające go jako wspólnotę profesorów i studentów, oddaną istotnym celom, jakie ma katolicka instytucja akademicka. Zwraca uwagę, że wspólnota ta ma służyć społeczeństwu i Kościołowi Peru, musi też jednak być otwarta na inne kultury. W jej skład wchodzą nauczyciele akademiccy i studenci, ale naszym jedynym Nauczycielem jest Chrystus i musimy pokornie uznać, że potrzebujemy Jego łaski – podkreśla Papież. Wskazuje, że realizowanie istotnych celów katolickiej instytucji akademickiej oznacza, że jest się ewangelizowanym, aby móc samemu ewangelizować. Chrześcijanin, który spotkał Chrystusa, ma się stawać w świecie świadkiem i „żywą Ewangelią”; ma nieść słowo autentyczne i pewne. Szukając prawdy, współpracuje w ten sposób w promocji osoby ludzkiej i w budowaniu społeczeństwa, jak pisał Jan Paweł II w 1990 r. w konstytucji apostolskiej „Ex corde Ecclesiae” o uniwersytetach katolickich – przypomina Franciszek.

Przypomnijmy, że 5 lat temu Stolica Apostolska odebrała temu peruwiańskiemu uniwersytetowi prawo do nazywania się „Papieskim” i „Katolickim”, ponieważ jego władze nie chciały dostosować statutu uczelni do wspomnianej konstytucji apostolskiej Jana Pawła II. Po długim dialogu z Watykanem dostosowały się one do tego wymogu i w listopadzie ub. r. oba tytuły zostały przywrócone.

ak/ rv 

inizio pagina

List apostolski Franciszka o sanktuariach w ewangelizacji

◊  

Listem apostolskim motu proprio „Sanctuarium i Ecclesia” – „Sanktuarium w Kościele” Ojciec Święty przeniósł kompetencje dotyczące sanktuariów na Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Dotychczas zależały one od Kongregacji ds. Duchowieństwa. Równocześnie Papież podkreśla, że sanktuaria na całym świecie są stale szczególnym znakiem wiary prostej i pokornej. Doświadcza się w nich głęboko bliskości Boga, Jego Matki i świętych. Nie można ich niedoceniać, bo byłoby to ze szkodą dla działania Ducha Świętego i dla życia łaski – podkreśla Franciszek.

Odtąd dykasteria nowej ewangelizacji będzie m. in. ustanawiać międzynarodowe sanktuaria i zatwierdzać ich statuty, jak też promować duszpasterstwo w sanktuariach. Ma ona również organizować krajowe i międzynarodowe spotkania celem odnowy duszpasterstwa pobożności ludowej i pielgrzymek czy też dbać o formację duszpasterzy sanktuariów. Oczywiście kompetencje Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji nie naruszają w niczym uprawnień należnych miejscowym władzom kościelnym. Dokument Ojca Świętego wejdzie w życie za dwa tygodnie.

ak/ rv

inizio pagina

Papież: nominacje nowych konsultorów

◊  

Ojciec Święty mianował 11 nowych konsultorów Kongregacji ds. Duchowieństwa, wśród nich o. Janusza Kowala, jezuitę, profesora Papieskiego Uniwerytetu Gregoriańskiego w Rzymie.

Natomiast nowym nuncjuszem apostolskim na Słowacji został z papieskiej nominacji abp Giacomo Guido Ottonello, który ostatnio pełnił tę funkcję w Ekwadorze.

pp/ rv

inizio pagina

ŚwiatKard. Sandri: chrońmy obecność chrześcijan na Bliskim Wschodzie

◊  

W ostatnim czasie zniszczenia i przemoc tak bardzo naznaczyły bliskowschodnich chrześcijan, że nawet wspólnota międzynarodowa dostrzegła ich wielowiekową obecność na tych terenach. Co więcej, doceniła ją jako czynnik stabilizujący, który sprzyja pokojowemu współistnieniu i budowaniu dobra wspólnego tamtejszych społeczeństw. Wskazał na to kard. Leonardo Sandri podczas spotkania z obecnymi w Rzymie przedstawicielami Kościołów wschodnich. Odbyło się ono w Papieskim Kolegium Ormiańskim. Uczestniczyli w nim głównie księża, zakonnicy i siostry zakonne studiujący na uczelniach Wiecznego Miasta. 

Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich podkreślił rolę kapłanów, zakonników i sióstr dla budowania pokojowej przyszłości tego doświadczanego regionu. Jednocześnie przypomniał, że cały Kościół musi trwać u boku swych prześladowanych braci i sióstr, okazując im konkretną pomoc i solidarność. „Mamy pewność, że wszelkie reżimy i królestwa terroru prędzej czy później miną, ponieważ tylko Bóg jest wieczny” – stwierdził kard. Sandri. Jak zaznaczył, nie można zapominać, że to Bliski Wschód jest kolebką chrześcijaństwa. „Nawet będący siedzibą papieża Rzym zawdzięcza swą wiarę przybyszom ze Wschodu” – zauważył hierarcha. Zaapelował, by z większą troską zabiegać o ochronę chrześcijańskiej obecności na całym Bliskim Wschodzie.

Szef watykańskiej dykasterii wskazał także na ogromne znaczenie, jakie dla budowania światowego pokoju ma zapowiedziana na koniec kwietnia papieska pielgrzymka do Egiptu. „Będzie to podróż prorocka – powiedział hierarcha. – W tym kraju schroniła się przed prześladowaniami Święta Rodzina. Dlatego jest to Ziemia Święta; święta ziemia w ogromnym kraju muzułmańskim”. Purpurat podkreślił wymiar ekumeniczny tej podróży, ale i jej znaczenie dla prowadzenia dialogu ze światem islamu. „Papież w Egipcie przypomni, że pokojowe współistnienie chrześcijan i muzułmanów jest możliwe” – mówił kard. Sandri. Wyraził zarazem nadzieję, że tak jak w wielu krajach naznaczonych wojną i konfliktami jesteśmy obecnie świadkami ekumenizmu krwi, to  w czasie papieskiej wizyty w Egipcie staniemy się świadkami ekumenizmu człowieczeństwa.

bz/ rv

inizio pagina

Włochy: pierwsza europejska konferencja o zapobieganiu pedofilii

◊  

We Florencji trwa pierwsza europejska konferencja na temat zapobiegania pedofilii. Jej tytuł brzmi: „Formacja i zapobieganie. Porównanie różnych metod podejścia do formacji ludzkiej i psychologicznej oceny w seminariach: kolejny krok w kierunku ochrony w Europie”. Dwudniowe spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z działającym na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie Centrum Ochrony Dzieci.

„Ta europejska konferencja jest kolejnym ważnym krokiem na drodze zapobiegania pedofilii i zarazem niesienia pomocy ofiarom” – mówi Radiu Watykańskiemu szef wspomnianego centrum, a równocześnie członek Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, o. Hans Zollner. 

„Konferencja jest kontynuacją pewnej drogi, rozpoczętej już wiele lat temu, która musi się jednak bardziej upowszechnić i jednocześnie uczynić pierwszoplanowym przesłanie, że ofiary wykorzystywania seksualnego przez księży trzeba wysłuchać i zapewnić im pomoc najlepszą z możliwych – podkreśla o. Zollner. – W spotkaniu uczestniczą też przedstawiciele ofiar, którzy przemawiają w ich imieniu i pokazują najgłębszą ranę, gdy mówimy o występku dokonanym przez konkretnego księdza, jakim jest zranienie duchowe, zachwianie wiary, a ponadto również zranienia psychiczne i ludzkie”.

O. Zollner podkreśla, że episkopaty poszczególnych krajów europejskich wiele już zrobiły na drodze walki z pedofilią. Wszystkie przygotowały odpowiednie wytyczne dotyczące postępowania w przypadkach wykorzystywania seksualnego przez osoby duchowne, o jakie sześć lat temu apelowała Kongregacja Nauki Wiary. Nie wszędzie jednak jeszcze powstały odpowiednie struktury związane zarówno z zapobieganiem, jak i z reagowaniem na takie wykroczenia.

bz/ rv

inizio pagina

Paragwaj: biskupi nawołują do pokoju pośród rosnących protestów

◊  

Ponad tysiąc osób zebrało się w nocy z 31 marca na 1 kwietnia przed siedzibą paragwajskiego Kongresu w stolicy kraju, Asunción. Demonstrowali oni przeciw planowanym przez rząd zmianom w konstytucji, określanym przez nich jako „parlamentarny zamach stanu”. Chodzi o wprowadzenie możliwości reelekcji prezydenta na drugą kadencję, na czym bardzo zależy obecnie pełniącemu ten urząd Horacio Cartesowi.

Przewidując podobne reakcje, miejscowi biskupi już wcześniej pisali do władz, wskazując, iż proponowane przez nie rozwiązanie: „tworzy niepotrzebne napięcie i polaryzację społeczną, która, jeśli się nią odpowiednio nie zajmie, może doprowadzić do przemocy”. Obecnie hierarchowie wydali jeszcze jedno, specjalne oświadczenie, w którym apelują zarówno do ludu, jak i do rządu, o pokojowe postępowanie i szukanie dialogu. Zachęcają ponadto polityków, aby ci „odzyskali społeczne zaufanie poprzez konkretne gesty”.

tm/ rv, fides

inizio pagina

Kard. Tagle: peryferie to nie obszar geograficzny

◊  

O Kościele, który ma być misyjny, otwarty na wskazania i działanie Ducha Świętego, który rozeznaje Jego wolę mówił na konferencji o papieskiej adhortacji „Evangelii gaudium” we Florencji arcybiskup Manili kard. Luis Antonio Tagle. Przy tej okazji przewodniczący Międzynarodowej Caritas udzielił Radiu Watykańskiemu wywiadu, w którym, odnosząc się do słów Papieża, poruszył temat peryferii. 

„Peryferie to nie jakiś obszar geograficzny, ale przestrzeń ludzka. Peryferie to teren najbardziej zaniedbany, gdzie ludzie nie czują się respektowani w swojej godności, ponieważ jest on porzucony przez społeczeństwo i także przez kulturę. Wyjście na peryferie to znak wspólnoty, solidarności potwierdzający godność każdego człowieka, a dla nas chrześcijan to także ewangelizacja, głoszenie, że wśród ubogich obecny jest Jezus Chrystus. Iść na peryferie nie tylko po to, aby głosić Ewangelię, ale także po to, aby zobaczyć, jak ubodzy nią żyją. Mają oni bowiem mądrość i egzystencjalne zdolności rozumienia wartości ewangelicznych. Ewangelia, którą żyją ubodzy, jest dla mnie cudem, ponieważ ci ludzie, którzy nie mają jedzenia, domu, wykształcenia, umieją kochać, mają prawdziwą nadzieję, umieją się dzielić. To jest Ewangelia, którą się żyje”.

pp/ rv

inizio pagina

Mons. Hinder, 1,5 mln dei cattolici in Emirati

◊  

„Według ostatnich danych mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest ponad 5 milionów, z czego półtora miliona to katolicy. Tylko w Dubaju jest nas prawie 300 tys.” – powiedział wikariusz apostolski Arabii Południowej. Bp Paul Hinder dodał, że ponad 30 tys. dzieci uczęszcza na katechizację, a więcej niż 21 tys., z czego jedna czwarta to katolicy, uczy się w szkołach prowadzonych przez siostry zakonne. Przy parafiach działa wiele wspólnot formacyjnych i modlitewnych.

Wśród problemów, z którymi boryka się tamtejszy Kościół, bp Hinder wymienia handel kobietami, trudności z przedłużaniem wiz pobytowych, objęcie opieką duszpasterską wiernych rozproszonych na wielkich obszarach. Brakuje także kapłanów, a nowi, którzy chcieliby tam pracować, napotykają na problemy z otrzymaniem potrzebnych pozwoleń. Wikariusz apostolski Arabii Południowej zwrócił uwagę, że dniem świątecznym jest tam piątek, dlatego Msze, na które uczęszcza wielu wiernych,  odprawia się nie tylko w niedziele, ale także w czwartki wieczorem i piątki. Są celebrowane w wielu językach, m.in. angielskim, włoskim, niemieckim, ale także arabskim, malajalam, tamilskim czy tagalskim, gdyż tamtejsza wspólnota katolików jest wielorasowa i wielokulturowa.

pp/ rv, or

inizio pagina

Peru: apel o solidarność z najsłabszymi dotkniętymi powodziami

◊  

„Przeżywamy czas wyjątkowego cierpienia, zmartwień i bólu, ale także solidarności. Powodzie i deszcze, które nas nawiedziły, są wielkim wyzwaniem dla naszych władz oraz domagają się odwagi i siły od osób dotkniętych tym kataklizmem” – piszą biskupi peruwiańscy. Jednocześnie apelują o stałą solidarność i pomoc najsłabszym, szczególnie dzieciom, starcom i kobietom ciężarnym. W opublikowanym przesłaniu biskupi peruwiańscy wyrażają także podziękowania, szczególnie wojsku, policji i władzom cywilnym, za wszystko to, co robią, aby pomóc potrzebującym.

pp/ rv

inizio pagina

Demokr. Rep. Konga: biskupi dalej starają się o zgodę w kraju

◊  

Powszechne porozumienie z 31 grudnia, włączające wszystkie strony, to „jedyny realistyczny plan postępowania, który może wyprowadzić kraj z kryzysu instytucjonalnego” – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Demokratycznej Republiki Konga. Abp Marcel Utembi Tapa wyraził zaniepokojenie hierarchów ponownym zawieszeniem negocjacji nad wprowadzaniem wskazanych wtedy procedur.

Konflikt polityczny toczy się między zwolennikami prezydenta Josepha Kabili, który nie ustąpił z urzędu po upłynięciu jego mandatu, oraz opozycją. Zgodnie z postanowieniami, dotychczasowa głowa państwa może pozostać na stanowisku aż do introdukcji jej następcy, a nowy rząd ma utworzyć podzielona opozycja. Niektóre punkty pozostają ciągle nieokreślone, jak np. wybór premiera czy przewodniczącego komisji monitorującej wprowadzanie w życie osiągniętego porozumienia. Biskupi pełnią funkcję mediatorów w negocjacjach, choć 29 marca wydali notę, w której zaznaczyli możliwość swojego odstąpienia od tej roli ze względu na brak zaangażowania obu stron w dialog w celu osiągnięcia dobra wspólnego.

tm/ rv

inizio pagina

PolskaJasna Góra: selfi dla Maryi

◊  

„Selfi dla Maryi” to kolejna inicjatywa w Jubileuszowym Roku 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Paulini wciąż przypominają, że to my jesteśmy żywymi klejnotami w koronie Maryi i zachęcają do wielkiej mobilizacji duchowej. Pomóc mają nam w tym różne propozycje, m.in. Wieczory Maryjne, strefa świadectw czy darmowa aplikacja „Diament z korony”. 

„Selfi dla Maryi to zachęta, by tym razem drogą elektroniczną przesyłać na Jasną Górę swoje zdjęcie i duchowy dar dla Matki Bożej Jasnogórskiej – wyjaśnia o. Tomasz Tlałka OSPPE, koordynator Żywej Korony. – Z tych zdjęć utworzymy wielką mozaikę wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej tak, aby każdy mógł w tym wizerunku się odnaleźć, ale też przede wszystkim aby dać wyraz temu, że to my Polacy chcemy być obliczem Maryi, oczywiście nie tylko nasze twarze, ale zasadniczo z duchowymi darami dla Matki Najświętszej” – powiedział paulin.

Specjalny formularz do przesyłania selfi znajduje się na stronie: koronamaryi.pl. Wciąż przyjmowane są także tradycyjne zdjęcia papierowe, których jest już ponad 8 tys. Specjalną aplikację na smartfony pobrało już ok. 5 tys. osób. Funkcjonuje też specjalny kanał youtobowy z katechezami „Co znaczy żyć według Ewangelii?”.

Pierwsza stacja obchodów jubileuszowych rocznicy pierwszej koronacji jasnogórskiego obrazu Królowej Polski odbędzie się już 3 maja.

I. Tyras, Radio Jasna Góra/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 01.04.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 01.04.2017

◊  

W Magazynie: Papieska intencja modlitewna na kwiecień oraz „Daję Słowo” – rozważania czytań niedzielnych na V Niedzielę Wielkiego Postu – Tomasz Matyka SJ, ks. Paweł Pasierbek SJ i ks. Mariusz Han SJ

Słuchaj:     

I czytanie: Ez 37,12-14 (od 8'36'')

II czytanie: Rz 8,8-11 (od 11'48'')

Ewangelia: J 11,1-45 (od 15'13'')

inizio pagina