Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

03/04/2017

Działalność papieska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież w Domu św. Marty: grzeszymy, ale nie ulegajmy zepsuciu

◊  

O skorumpowanych przewrotnością i sztywnością sędziach oraz o Jezusie, który miłosiernie osądza i przebacza, mówił Papież na Mszy w Domu św. Marty. Nawiązując do obu dzisiejszych czytań liturgicznych: z Księgi proroka Daniela o Zuzannie fałszywie oskarżonej o cudzołóstwo i z Ewangelii św. Jana o jawnogrzesznicy, Franciszek podkreślił, iż w obu przypadkach mamy do czynienia z „niewinnością, grzechem, zepsuciem i prawem”, ponieważ „w obu przypadkach sędziowie byli nieuczciwi”. 

„Na świecie zawsze byli skorumpowani sędziowie... Także i dziś spotykamy ich we wszystkich częściach świata. A to właśnie oni... Dlaczego człowiek staje się skorumpowany? Bo grzech to jedna sprawa: «Zgrzeszyłem, upadam, jestem niewierny Bogu, ale potem staram się nie grzeszyć więcej czy uporządkować życie z Panem, albo przynajmniej wiem, że to coś niedobrego». A do zepsucia dochodzi wtedy, kiedy grzech wchodzi, coraz bardziej wchodzi do serca i nie zostawia miejsca nawet na powietrze” – mówił Ojciec Święty.

Papież zaznaczył, że ludzie ulegli zepsuciu bezkarnie uważają, iż postępują dobrze. Starcy, którzy oskarżyli Zuzannę, byli zdemoralizowani pożądliwością, a ci, którzy przyprowadzili do Jezusa kobietę cudzołożną, w interpretacji prawa byli tak sztywni, że nie pozostawiali miejsca na działanie Ducha Świętego. 

„Jezus mówi niewiele, tylko parę rzeczy. «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». A do jawnogrzesznicy: «I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz». I to jest pełnia prawa, a nie ta uczonych w Piśmie i faryzeuszów, którzy wypaczyli swe umysły, tworząc wiele przepisów prawnych bez pozostawienia miejsca na miłosierdzie. Jezus jest pełnią prawa i Jezus sądzi z miłosierdziem” – kontynuował Papież.

Kończąc homilię Franciszek zauważył, że do skorumpowanych sędziów odnoszą się mocne słowa wypowiedziane przez proroka: „Zestarzeli się w swojej przewrotności”. Dlatego zachęcił, abyśmy zastanowili się nad niegodziwością, z jaką nasza przewrotność ocenia innych: 

„My także w sercu osądzamy innych, nieprawdaż? Ulegliśmy już zepsuciu? A może jeszcze nie. Zatrzymajcie się. Zatrzymajmy się. Popatrzmy na Jezusa, który zawsze osądza z miłością: «I ja ciebie nie potępiam. Idź w pokoju i nie grzesz więcej»” – zakończył Ojciec Święty.

pp/ rv

inizio pagina

Papież do OBWE: handel ludźmi, zwłaszcza dziećmi to zbrodnia

◊  

Handel ludźmi to „forma niewolnictwa, zbrodnia przeciw ludzkości, ciężkie pogwałcenie praw człowieka, okrutna plaga. Tym bardziej zasługuje na potępienie, gdy dotyczy dzieci”. Przypomina o tym Papież w przesłaniu na konferencję Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie poświęconą właśnie zwalczaniu handlu dziećmi. 

Franciszek wyraża tej organizacji uznanie dla jej zdecydowania, by wykorzenić to jedno z najbardziej zawstydzających zjawisk, jakie szpecą oblicze współczesnej ludzkości. Znakiem jej troski jest już 17. z kolei konferencja OBWE o handlu „żywym towarem” – pisze Ojciec Święty. Jak zauważa, ludzie różnych religii i wszelkich poglądów zaszokowani są faktem, iż ten proceder prowadzi się we wszystkich krajach i stanowi on na całym świecie źródło ogromnych dochodów. Franciszek wzywa zatem uczestników spotkania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do czynienia wszystkiego co możliwe, by wzrastała świadomość tej plagi oraz by lepiej koordynować wysiłki rządowe, prawne i społeczne celem wyzwolenia od niej  milionów dzieci i dorosłych. Jeszcze pilniejsze jest zapobieganie tej formie niewolnictwa – podkreśla Papież.

Papieskie przesłanie na konferencję OBWE o zwalczaniu handlu dziećmi odczytał jej uczestnikom o. Michael Czerny, podsekretarz sekcji migrantów i uchodźców w nowej watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Przypomniał on następnie stałą troskę Stolicy Apostolskiej o ofiary handlu ludźmi i o wykorzystywane w jakikolwiek sposób dzieci. Przytoczył przy tym szereg wypowiedzi papieży Franciszka i Benedykta XVI.

ak/ rv

inizio pagina

Program papieskiej podróży do Egiptu

◊  

Stolica Apostolska opublikowała wstępny program papieskiej podróży do Egiptu. Franciszek będzie tam dwa dni: 28 i 29 kwietnia. Jego przylot do Kairu został zaplanowany na godz. 14.00.

Ceremonia powitalna odbędzie się w pałacu prezydenckim. Tam też Franciszek złoży wizytę kurtuazyjną prezydentowi, a następnie wielkiemu imamowi sunnickiego uniwersytetu Al-Azhar. Ojciec Święty wygłosi też przemówienie na międzynarodowej konferencji o pokoju, a później spotka się z przedstawicielami władz państwowych. W pierwszym dniu podróży Papież zostanie też przyjęty przez koptyjskiego patriarchę prawosławnego Tawadrosa II, zwierzchnika głównego wyznania chrześcijańskiego w tym kraju, do którego należy niemal 10 proc. Egipcjan.

Drugiego dnia podróży Papież odprawi Mszę, spożyje obiad z egipskimi biskupami, a następnie spotka się duchowieństwem i zakonnikami. O godz. 17:00 odleci do Rzymu.

kb/ rv

inizio pagina

Papież nadal pomaga uchodźcom

◊  

Rozwija się papieska pomoc dla uchodźców. Trzy rodziny, które zostały przyjęte do watykańskich mieszkań, już się usamodzielniły i przeprowadziły do innych lokali. Ich miejsce zajęły kolejne trzy rodziny z Syrii, z tego dwie chrześcijańskie, w sumie 13 osób – czytamy w komunikacie Urzędu Dobroczynności Apostolskiej.

Jest to, jak przypomniano, odpowiedź na apel Papieża z września 2015 r., by każda parafia, wspólnota zakonna i sanktuarium przyjęły po jednej rodzinie uchodźców. Do tej pory w Rzymie gościnę w instytucjach kościelnych znalazło 70 rodzin, liczących w sumie 145 osób. Dodatkowo Stolica Apostolska udziela pomocy finansowej 21 osobom, które przybyły wraz z Papieżem do Włoch po jego wizycie u migrantów na greckiej wyspie Lesbos.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatFrancja: Fundacja Lejeune’a za bardzo pro life

◊  

We Francji nie słabną ataki na obrońców życia. Nie tak dawno tamtejszy parlament przyjął ustawę, która zakazuje rozpowszechniania informacji mogących odwieść kobietę od aborcji. Teraz przyszła kolej na Fundację Jérôme Lejeune’a, która kontynuuje dzieło tego wielkiego francuskiego genetyka i współzałożyciela Papieskiej Akademii Pro Vita. 

146 naukowców i lekarzy francuskich wystosowało petycję oskarżającą Fundację Lejeune’a o blokowanie rozwoju nauki i żądającą skreślenia jej z listy organizacji pożytku publicznego, na której znajduje się ona od 1996 r. Francuska fundacja, której patronuje Jérôme Lejeune, współodkrywca syndromu Downa, finansuje badania naukowe i inne działania w służbie osób dotkniętych chorobami genetycznymi oraz promuje szeroko pojętą kulturę życia. Petycja piętnuje działalność fundacji, dając do zrozumienia, że jej zaangażowanie etyczne, np. krytyka uśmiercania zarodków ludzkich do prac badawczych lub wskazywanie na niegodziwość posługiwania się nauką w celach eugenicznych, jest hamowaniem jej rozwoju. Naukowcom i medykom podpisanym pod listem otwartym nie podoba się również zaangażowanie fundacji w „Marsz dla Życia” i inne podobne inicjatywy, które kwalifikują jako zaangażowanie polityczne. Prezes fundacji Jean-Marie Le Mene odpiera ataki podkreślając: „Kontynuujemy prace Profesora Lejeune’a, który bronił pacjentów i nie mógł pogodzić się z ustawą eliminującą ich przed urodzeniem”.

I. Nockiewicz, Bruksela

inizio pagina

Irlandia broni się przed ingerencją Fundacji Sorosa

◊  

Irlandia broni się przed finansowaniem z Fundacji George’a Sorosa (Open Society Foundation) lobbingu dążącego do zmiany konstytucji, a konkretnie zapisu o ochronie ludzkiego życia od chwili poczęcia. Tamtejsza Komisja ds. Standardów w Służbie Publicznej nakazała zwrot 25 tys. dolarów, które jedna z proaborcyjnych organizacji otrzymała od Fundacji Sorosa.

Podobne wsparcie otrzymały tam również dwie inne organizacje, które zabiegają o legalizację aborcji. Chodzi o Irlandzkie Stowarzyszenie na rzecz Planowania Rodziny i o tamtejszą komórkę Amnesty International. Te jednak nie zamierzają rezygnować z pieniędzy amerykańskiego miliardera. Przewrotnie twierdzą, że prowadzona przez nie działalność ma charakter charytatywny i edukacyjny, natomiast aborcja to ich zdaniem nie polityka, ale „prawo człowieka”.

tm/ rv, irishcatholic

inizio pagina

Francja : biskupi zaniepokojeni podziałami wśród katolików

◊  

Francuscy biskupi są coraz bardziej zaniepokojeni narastającymi podziałami wewnątrz tamtejszego Kościoła, w tym również pośród księży. Temu problemowi poświęcili oni cały dzień obrad wiosennej sesji episkopatu, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w Lourdes.

Wielu biskupów zauważyło, że w ostatnim czasie doszło do radykalizacji poglądów odnośnie do liturgii, duszpasterstwa czy kwestii politycznych. Wynikające stąd podziały są silniej odczuwane w diecezjach o niskiej liczbie kapłanów. W obliczu tych trudności biskupi apelują do wszystkich katolików, by nie zapominali o fundamencie jedności Kościoła, którym jest Chrystus – mówi abp Pierre-Marie Carré, wiceprzewodniczący Episkopatu Francji. 

„To, co nas łączy, jest głębsze niż to, co możne nas podzielić. I to jest najważniejsze. To Chrystus nas gromadzi. Widzimy to właśnie teraz, kiedy wchodzimy w wydarzenia paschalne. Chrystus umarł, by zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże. I to też jest naszym przesłaniem. Nie chcemy negować różnic, ale nie można też ich absolutyzować. Różnice nie są ostatnim słowem, takie jest nasze przesłanie” – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Carré.

kb/ rv

inizio pagina

Bp Cavina: Papież dał na dar nadziei

◊  

Papież ofiarował nam dwa dary: jeden to homilia, będąca hymnem na cześć życia, którym jest Jezus, a drugi do słowo nadziei, wypowiedziane w Mirandoli. Ta podróż ożywiła nasze życie. Widziałem ludzi zadowolonych, szczęśliwych, wdzięcznych za to, co otrzymali – tak wczorajszą wizytę Franciszka w Carpi podsumował tamtejszy biskup Francesco Cavina. Przed mikrofonem Radia Watykańskiego podkreślił, iż największe wrażenie zrobiło na nim spotkanie Ojca Świętego z chorymi i niepełnosprawnymi. Papież z werwą wszedł między osoby cierpiące, które nazwał bogactwem – mówił ordynariusz tej diecezji. – Wyrażają one, dają i stanowią bogactwo dla  Kościoła i społeczeństwa.

Zapytany o to, jakich owoców spodziewa się po tej wizycie, bp Cavina odpowiedział:

„Ufam, że ta wizyta będzie kołem zamachowym – jeżeli można użyć tego słowa – aby, z punktu widzenia cywilnego, scalić społeczeństwo oraz przyczynić się do jedności i komunii wewnątrz Kościoła. To prawda, że trzęsienie ziemi w pierwszej chwili wyzwala wielką solidarność, ale potem powoduje rany w sercach, w duszach, co prowadzi do podziałów. Papież chciał ukazać ten fundamentalny wymiar, jakim jest komunia, i zachęcał nas do radości, nadziei, ufności, do tego, byśmy nie utyskiwali i zobaczyli to, co piękne i pozytywne, a co znajduje się wokół nas, w naszym życiu i w życiu braci” – mówił bp Cavina.

pp/ rv

inizio pagina

Wenezuela: kardynał obawia się możliwości powstania dyktatury

◊  

„Zawieszenie prac parlamentu jest ciągle w mocy. To wszystko stwarza sytuację dyktatury” ostrzegł arcybiskup Caracas, odnosząc się do kryzysu politycznego w Wenezueli. Kard. Jorge Urosa Savino wskazał również na opłakany stan, w jakim od ponad roku znajduje się gospodarka jego ojczyzny. Oświadczenie hierarchy opublikowano niedługo po apelu Papieża Franciszka o znalezienie rozwiązania zawirowań politycznych bez przemocy, zarówno w tym kraju, jak i w Paragwaju. Ojciec Święty wyraził swoją bliskość względem dwóch latynoamerykańskich narodów przed niedzielną modlitwą Anioł Pański.

Prezydent Wenezueli Nicolás Maduro przy współudziale Sądu Najwyższego zablokował prace Zgromadzenia Narodowego, w którym po ostatnich wyborach przeważała opozycja. Miejscowi biskupi postanowili wystąpić przeciw podobnym działaniom. „Jeśli chce się oskarżyć parlament, to naród powinien dokonywać decyzji, ale obecnie prawdziwe potrzeby ludności stanowią braki żywności i lekarstw” – wskazał ordynariusz Meridy, kard. Baltazar Porras.

tm/ rv, fides

inizio pagina

Etiopia: misjonarze pomagają ofiarom głodu i suszy

◊  

Etiopia znalazła się na krawędzi kolejnego potężnego kryzysu humanitarnego. 15 mln mieszkańców tego afrykańskiego kraju potrzebuje pilnej pomocy żywnościowej. Co czwartemu Etiopczykowi zagląda w oczy śmierć z powodu głodu i wycieńczenia spowodowanego brakiem dostępu do wody. W pomoc potrzebującym aktywnie angażuje się Kościół, dowożąc konieczne wsparcie w rejony, gdzie rzadko docierają organizacje humanitarne, m.in. na południe kraju zamieszkane przez Oromów, którzy żyją z hodowli zwierząt i rolnictwa, co przy braku opadów jest praktycznie niemożliwe.

„Ponad rok bez deszczy, bydło padłe wzdłuż wysuszonych dróg, każdego dnia kolejne ofiary cholery, głodu i braku lekarstw, brak dostępu do wody, gdy na zewnątrz jest ponad 45 stopni Celsjusza” – tak sytuację w tym regionie opisuje pracujący tam misjonarz ks. Christopher Hartley. Od 2008 r. mieszka on w Gode. Dzięki wsparciu otrzymanemu od ofiarodawców z Zachodu osobiście dowozi wodę do odległych wiosek. Każdorazowo kieruje ciężarówką załadowaną pojemnikami zawierającymi 24 tys. litrów wody. „Ostatnio odwiedziłem wioskę leżącą 60 km od mojej misji. Racjonujący wodę ludzie powitali mój transport słowami: «Ojcze, niech Bóg cię błogosławi! Ty nam ratujesz życie»” – opowiada misjonarz, apelując zarazem do wspólnoty międzynarodowej, by nie zapominała o tragedii suszy i głodu w tym afrykańskim kraju. Dodaje, że umiera się tam, ponieważ nie ma chociażby szklanki wody dziennie.

Szacuje się, że 750 mln ludzi na świecie nie ma dostępu do wody. Tysiąc dzieci umiera każdego dnia z powodu chorób związanych z wodą. Tę i tak dramatyczną sytuację pogłębiają kolejne susze.

bz/ rv

inizio pagina

PolskaPrymas Wyszyński wobec peerelowskiej opozycji - konferencja naukowa

◊  

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizowano ogólnopolską konferencję naukową poświęconą stosunkowi kard. Stefana Wyszyńskiego do peerelowskiej opozycji. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej zauważył, że w opinii Prymasa Tysiąclecia walka z komunizmem miała się rozegrać przede wszystkim w sferze duchowej.

„Polacy mieli wzmocnić się duchowo, żeby pokonać komunizm, i stąd jego pomysł na Jasnogórskie Śluby Narodu – powiedział dr Jarosław Szarek. – To było odwołanie się do ślubów królewskich Jana Kazimierza ze Lwowa. Tą drogą chciał iść Prymas Wyszyński. Śluby Jasnogórskie, ale i Wielka Nowenna, trwająca 9 lat, to wielki program moralny odnowienia narodu, bo Prymas był przekonany, że Polska zwycięży tylko wtedy, gdy się uchrześcijani” – dodał prezes IPN. 

Organizatorami konferencji były trzy instytucje: UKSW, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz IPN.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Kraków: Akademicka Droga Krzyżowa na ulicach Starego Miasta

◊  

Ulicami Krakowa przeszła wczoraj Akademicka Droga Krzyżowa pod hasłem: „Nasyci się światłem”. W nabożeństwie uczestniczyły setki wiernych. 

Drodze Krzyżowej przewodniczył mu abp Marek Jędraszewski, który wskazał, że była ona kroczeniem wśród głosów miasta i świata w świetle łaski i Ducha Świętego, w którym wszystkie ciemności codzienności ustępują. Mówił też o symbolicznych różach, które towarzyszyły niesionemu krzyżowi: „Te kwiaty wyrażają także naszą miłość do krzyża – powiedział metropolita krakowski. – Zwłaszcza teraz, kiedy tak często krzyż jest znieważany, profanowany, deptany, potrzebuje on naszej miłości”. 

Autorem odczytywanych rozważań Męki Pańskiej był diecezjalny duszpasterz akademicki ks. Dariusz Talik. Ukazywały one m.in. potęgę przyjaźni, konieczność przyjęcia drugiego człowieka, pełną miłości obecność Chrystusa przy tych, którzy cierpią prześladowania za wiarę.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 03.04.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 03.04.2017

◊  

„Na misyjnym szlaku z ks. Tomaszem Nogajem SJ – wojna w Sudanie Południowym” – rozmawia Adrianna Sierocińska, Radio Rodzina, Wrocław.

Słuchaj:  

inizio pagina