Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

05/04/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież na katechezie: Jezus jest naszą nadzieją

◊  

„Nasza nadzieja nie jest pojęciem, nie jest uczuciem, nie jest telefonem komórkowym, nie jest nagromadzeniem bogactwa. Nasza nadzieja to Osoba, to Pan Jezus, którego rozpoznajemy jako żywego i obecnego w nas i w naszych braciach, ponieważ Chrystus zmartwychwstał” – mówił Papież na dzisiejszej audiencji i dodał: 

„Narody słowiańskie, kiedy się pozdrawiają w dni wielkanocne, zamiast powiedzieć «Dzień dobry», «Dobry wieczór», mówią «Chrystus zmartwychwstał!»,  «Christos woskresie!». Ludzie są szczęśliwi, gdy to mówią. To jest ich «Dzień dobry», «Dobry wieczór»: «Chrystus zmartwychwstał!» - powiedział Ojciec Święty.

Katechezę, będącą kontynuacją cyklu o nadziei, Franciszek poświęcił omówieniu fragmentu 1 Listu św. Piotra. Apostoł ukazuje Jezusa, który jest zawsze blisko i nigdy nas nie opuszcza, szczególnie w delikatnych i trudnych chwilach naszego życia. On jest naszą nadzieją. 

„Jeśli Chrystus żyje i mieszka w nas, w naszych sercach, to musimy również dać Mu stać się widzialnym, a nie ukrywać Go, i pozwolić Mu w nas działać. Oznacza to, że Pan Jezus ma stawać się coraz bardziej naszym wzorem życia i że musimy nauczyć się postępować tak, jak On postępował, czynić to, co czynił Jezus. Nadzieja, która mieszka w nas, nie może pozostać skryta w nas, w naszych sercach, bo wtedy byłaby nadzieją kruchą, która nie ma odwagi wyjść na zewnątrz i być widoczną, ale, jak wynika z cytowanego przez Piotra Psalmu 33, musi ujawniać się zewnętrznie, nabierając subtelnej i niepowtarzalnej formy łagodności, szacunku i życzliwości wobec bliźnich, posuwając się wręcz do przebaczenia tym, którzy wyrządzają nam krzywdę. (...) Tak, ponieważ tak uczynił Jezus i tak czyni nadal poprzez tych, którzy robią Mu miejsce w swoich sercach i w swoim życiu, będąc świadomi, że zła nie pokonuje się złem, ale pokorą, miłosierdziem i łagodnością. Mafiozi myślą, że zło można zwyciężyć złem, dlatego się mszczą i robią rzeczy, o których wszyscy wiemy. Ale oni nie wiedzą, co to jest pokora, miłosierdzie, łagodność. Dlaczego? Dlatego, że nie mają nadziei. Pomyślcie o tym” – mówił Ojciec Święty.

Papież podkreślił, że kiedy godzimy się cierpieć dla dobra, rozsiewamy wokół ziarna życia, a pośród ciemności rozbłyska światło. 

„Dlatego Piotr mówi, że «Lepiej … cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle» (w. 17): nie oznacza to, że dobrze jest cierpieć, ale że gdy cierpimy z powodu dobra, jesteśmy w komunii z Panem, który zgodził się cierpieć i być przybitym do krzyża dla naszego zbawienia. Kiedy zatem również my, w najdrobniejszych czy najwspanialszych sytuacjach naszego życia, godzimy się cierpieć dla dobra, to tak jakbyśmy rozsypywali wokół siebie ziarna zmartwychwstania i życia sprawiając, że pośród ciemności jaśnieje światło Paschy. To dlatego Apostoł zachęca nas, abyśmy zawsze odpowiadali «dobrym słowem» (w. 9): błogosławienie to nie formalność, to nie tylko oznaka uprzejmości, ale wielki dar, który sami otrzymaliśmy jako pierwsi i którym możemy dzielić się z innymi” – kontynuował Franciszek.

Zwracając się do Polaków Papież nawiązał do św. Jana Pawła II, którego rocznicę przejścia do domu Ojca obchodziliśmy w tych dniach. 

„Pozdrawiam serdecznie obecnych tu rodaków św. Jana Pawła II. W pierwszych dniach kwietnia wspominamy Jego przejście do domu Ojca. Był wiernym świadkiem Chrystusa, gorliwym obrońcą dziedzictwa wiary. Przypomniał światu dwa wielkie orędzia: Jezusa Miłosiernego i orędzie fatimskie. Pierwsze przybliżyło nam Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia; drugie, mówiące o triumfie Niepokalanego Serca Maryi nad złem, uświadamia nam stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Przyjmijmy te orędzia, niech przemieniają nasze serca, otwórzmy drzwi Chrystusowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” – powiedział Franciszek.

pp / rv

inizio pagina

Apel Ojca Świętego w sprawie Syrii i zamachów w Petersburgu

◊  

Na zakończenie środowej audiencji ogólnej Ojciec Święty nawiązał do zamachu w metrze w Petersburgu i zapewnił o modlitwie za jego ofiary oraz o duchowej bliskości z ich bliskimi.

Następnie odniósł się wprost do tragicznych wydarzeń syryjskich. 

„Z przerażeniem śledzimy ostatnie wydarzenia w Syrii. Wyrażam stanowcze potępienie wobec niedopuszczalnej masakry, jaka wczoraj miała miejsce w prowincji Idlib, gdzie zostało zabitych dziesiątki osób, w tym wiele dzieci. Modlę się za ofiary i ich bliskich, apelując do sumień wszystkich tych, którzy ponoszą polityczną odpowiedzialność, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym, aby ustała ta tragedia i dano ulgę temu drogiemu mi narodowi, tak bardzo umęczonemu tą wojną. Wspieram także wysiłki tych, którzy mimo niebezpieczeństwa i trudności starają się przekazywać pomoc mieszkańcom tamtego regionu” – apelował Papież.

pp /rv

inizio pagina

Papież spotkał się z brytyjskimi imamami

◊  

Ojciec Święty spotkał się z imamami z Wielkiej Brytanii, reprezentującymi cztery organizacje zrzeszające umiarkowane nurty brytyjskiego islamu. Towarzyszył im katolicki arcybiskup Westminsteru kard. Vincent Nichols, będący głównym inicjatorem tej wizyty imamów w Watykanie. Jest to reakcja na islamski zamach w centrum Londynu sprzed dwóch tygodni, w którym zginęły 4 osoby, a 50 odniosło obrażenia. Mówi kard. Nichols. 

„Po zamachu w Westminsterze w całym kraju pojawili się muzułmanie, którzy mówili: «Ten zamachowiec nie działał w moim imieniu, islam jest zasadniczo religią pokoju, potępiamy ten zamach». Ale tych głosów nie było słychać. Nie dano im właściwego miejsca. Dlatego jednym z celów tej wizyty jest odpowiednie nagłośnienie tych właśnie głosów islamu” – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Nichols.

Do tak nakreślonego celu wizyty nawiązał też Franciszek w krótkim pozdrowieniu do przedstawicieli umiarkowanego islamu z Wielkiej Brytanii. 

„Cieszę się, że naszym głównym zadaniem jest teraz nastawianie ucha, słuchanie. Słuchać i nie spieszyć się z odpowiedzią. Przyjąć słowo brata, siostry, a dopiero potem zastanowić się nad moim słowem. Umiejętność słuchania jest bardzo ważna. Co ciekawe, ludzie, którzy potrafią słuchać, mówią cicho i spokojnie. Natomiast ci, którzy nie mają tej umiejętności, mówią głośno, a nawet krzyczą. Jesteśmy braćmi, wszyscy musimy mówić, słuchać spokojnie, wspólnie poszukiwać drogi. A kiedy słuchamy i mówimy, już jesteśmy na drodze” – powiedział Ojciec Święty.

kb/ rv

inizio pagina

Papież zachęca mieszkańców Chicago do walki z przemocą

◊  

Kultura rezygnacji z przemocy nie jest nierealnym marzeniem, lecz drogą, na której osiągnięto już trwałe rezultaty. Konsekwentne praktykowanie tej postawy pozwoliło na przełamanie barier, zabliźnienie ran i uzdrowienie narodów. Może ona doprowadzić do uzdrowienia również w Chicago – napisał Papież do arcybiskupa tego miasta kard. Blase Cupicha.

Franciszek udzielił poparcia inicjatywom podejmowanym przez chicagowski Kościół katolicki celem przeciwdziałania przemocy. Ich centralnym wydarzeniem będzie marsz pokoju w Wielki Piątek. Do udziału w nim kard. Cupich zaprosił wszystkich ludzi dobrej woli.

Papież zapewnił, że w modlitwie będzie towarzyszył uczestnikom marszu. Nawiązał też faktu, że w Chicago ludzie wywodzący się z różnych sfer etnicznych, ekonomicznych i społecznych cierpią dziś na skutek dyskryminacji, obojętności, niesprawiedliwości i przemocy. „Musimy odrzucić wykluczenie i izolację. O żadnej grupie nie powinniśmy myśleć jako o «innych», lecz raczej jako o naszych braciach i siostrach. Tego otwarcia serc i umysłów winno się uczyć i pielęgnować je w domu oraz w szkole” – napisał Ojciec Święty.

Przyznał on, że zdążanie drogą pokoju nie zawsze jest łatwe, ale jest to jedyna prawdziwa odpowiedź na przemoc. Franciszek powołał się na słowa Martina Luthera Kinga, który uważał, że ludzkość musi wypracować metody rozwiązywania konfliktów wolne od agresji i żądzy odwetu, a opierające się na miłości. Papież zaapelował do wszystkich mieszkańców Chicago, zwłaszcza młodych, by odpowiedzieli na te prorocze słowa protestanckiego pastora. „Modlę się, aby mieszkańcy waszego pięknego miasta nigdy nie stracili nadziei i aby podjęli współpracę w budowaniu pokoju, pokazując przyszłym pokoleniom prawdziwą siłę miłości” – napisał Franciszek do arcybiskupa Chicago.

kb/ rv

inizio pagina

Rzym: czuwanie młodych z Papieżem

◊  

W najbliższą sobotę 8 kwietnia Papież Franciszek będzie przewodniczył czuwaniu modlitewnemu z młodzieżą. Odbędzie się ono w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. Wezmą w nim udział młodzi z Rzymu i innych diecezji regionu Lacjum, w którym położone jest Wieczne Miasto. Modlitewne spotkanie organizowane jest z okazji Dnia Młodzieży, który w najbliższą Niedzielę Palmową obchodzony będzie na całym świecie na szczeblu diecezjalnym.

Będzie to zarazem pierwsze spotkanie Papieża Franciszka z młodymi na drodze przygotowań do przyszłorocznego Synodu Biskupów właśnie im poświęconego oraz do Światowego Dnia Młodzieży w Panamie w 2019 roku. Stąd też w centrum sobotniego czuwania znajdzie się postać św. Jana - umiłowanego ucznia, który stał się ewangeliczną ikoną dokumentu przygotowującego do synodalnego spotkania, oraz Matka Boża, do której odnoszą się tematy kolejnych Dni Młodzieży.

bz/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaWatykan w OBWE: przeciwdziałać handlowi dziećmi u jego źródeł

◊  

W licznych miejscach świata niepełnoletni padają ofiarą współczesnych form niewolnictwa. Dziewczęta i chłopców wykorzystuje się seksualnie w prostytucji czy pornografii. Używa się ich do niewolniczej pracy czy do służby w oddziałach zbrojnych, do handlu narkotykami czy przeszczepu organów, adoptuje się nielegalnie. Zmusza się ich do małżeństwa czy do tułaczki w ucieczce przed konfliktami i prześladowaniami. Przypomniał o tym w Wiedniu przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Ks. Janusz Urbańczyk zabrał trzykrotnie głos na konferencji zorganizowanej przez OBWE w dniach 3-4 kwietnia o walce z handlem ludźmi, poświęconej tym razem właśnie sytuacji dzieci. W pierwszym dniu tego spotkania, jak już informowaliśmy, wystąpił też podsekretarz sekcji migrantów i uchodźców w watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka o. Michael Czerny, który przekazał specjalne przesłanie Ojca Świętego.

Watykański przedstawiciel w OBWE zwrócił uwagę, że na niewolnicze wykorzystywanie narażone są szczególnie dzieci, które emigrują, i to często samotnie, bez opieki. Swoje orędzie na tegoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy Papież poświęcił właśnie bezbronnym i pozbawionym głosu niepełnoletnim. Franciszek wzywa, by szukać przyczyn wykorzystywania dzieci i przeciwdziałać im – podkreślił papieski dyplomata. Wskazał, że dla efektywnej walki z różnymi formami handlu „żywym towarem”, aby chronić przed nim szczególnie dzieci, trzeba  skutecznego współdziałania władz cywilnych, organizacji międzynarodowych i pozarządowych. Przytoczył przykład utworzonej przez katolickie zakonnice sieci „Talitha Kum”, która ratuje ofiary takiego handlu już w ponad 70 krajach świata. Ks. Urbańczyk mówił też o potrzebie zagwarantowania rejestracji urodzin dzieci w krajach ich pochodzenia, co niestety nie zawsze ma tam miejsce i ginące ofiary stają się w ten sposób „niewidoczne”. Zauważył, że w niektórych krajach Afryki dzięki organizacjom związanym z Kościołem katolickim udało się osiągnąć poprawę tej sytuacji.

ak/ rv

inizio pagina

ŚwiatKard. Zenari: trzeba ustalić, kto kazał użyć broni chemicznej

◊  

Wspólnota międzynarodowa musi ustalić, co tak naprawdę wydarzyło się wczoraj w Syrii i kto ponosi odpowiedzialność za użycie broni chemicznej – uważa nuncjusz apostolski w Damaszku. Kard. Mario Zenari podkreśla, że pośród licznych niewiadomych pewne jest natomiast to, iż znowu ucierpiała niewinna ludność cywilna, w tym wiele dzieci.

„Widzieliśmy już zbyt wiele ofiar cywilnych. A przecież jednym z podstawowych zasad prawa międzynarodowego jest ochrona ludności cywilnej podczas działań wojennych. Ludność Syrii jest już znużona i często trudno jej wierzyć wspólnocie międzynarodowej. Ma już dosyć pustych słów, rezolucji, których nie wprowadza się w życie. Ludzie są zawiedzeni i sceptyczni. Trzeba przejść od słów do czynów i zapewnić, że ludność cywilną, a zwłaszcza najbardziej bezbronnych, czyli dzieci, będzie się chronić”.

kb/rv 

inizio pagina

Irak: patriarcha Sako z chęcią przyjmie jezuitów

◊  

Możliwość powrotu Towarzystwa Jezusowego stanowiłaby „błogosławieństwo dla Iraku, a zwłaszcza dla chrześcijan” – uważa chaldejski patriarcha Babilonu Luis Raphaël Sako. Spotkał się on z jezuickim prowincjałem Bliskiego Wschodu, aby omówić tę ewentualność. Wskazał, że członkowie tego zakonu „uformowali pokolenia w swoich szkołach. Mała trzódka irackich wyznawców Chrystusa potrzebuje ich obecności, jak też wsparcia duchowego, duszpasterskiego i kulturalnego”.

Towarzystwo Jezusowe było obecne w tym bliskowschodnim kraju przez ponad 30 lat, aż do 1969 r., kiedy władzę w państwie przejęła nacjonalistyczna partia Baas. W owym okresie jezuici prowadzili szkołę średnią i uniwersytet w Bagdadzie, otwarte dla wszystkich. Kościół chaldejski uważa za konieczną taką posługę na polu edukacji i potwierdził możliwość restytucji zagrabionego zakonowi mienia, które przeszło właśnie pod zarząd patriarchatu. Aktualnie obecność Towarzystwa Jezusowego w tym kraju ogranicza się do działalności organizacji Jezuicka Służba Uchodźcom, prowadzonej od 2014 r. w irackim Kurdystanie.

tm/ rv

inizio pagina

Rosja: prawosławne inicjatywy antyaborcyjne

◊  

W Rosji trwają akcje przeciw aborcji. Z inicjatywą konkursu dla najbardziej zaangażowanych działaczy występujących przeciw zabijaniu poczętego życia wystąpiła Fundacja św. Andrzeja Pierwszego Powołanego Apostoła. Natomiast prawosławna diecezja kałaczowska zorganizowała modlitewny marsz na rzecz życia w miejscowości Wołżskij koło Wołgogradu. 

Dla 13 laureatów konkursu ogłoszonego przez Fundację św. Andrzeja Pierwszego Powołanego Apostoła przewidziano do podziału nagrodę wysokości 1 mln rubli. Otrzymają ją najbardziej twórczy i zaangażowani w profilaktykę antyaborcyjną działacze prawosławni w Rosji. Do konkursu zaproszeni zostali pracownicy państwowych, municypalnych i społecznych placówek medycznych. Wezmą w nim udział położnicy, ginekolodzy, psycholodzy i asystenci społeczni.

Z inną inicjatywą antyaborcyjną wystąpiła prawosławna diecezja kałaczowska, która, wzorując się na Narodzie Wybranym okrążającym Jerycho, zorganizowała modlitewno-pokutną procesję, okrążając z czterech stron miejscowość Wołżskij koło Wołgogradu. Cel procesji  z ikoną Matki Bożej Zwycięskiej to pokuta za zabijanie nienarodzonych, pijaństwo, cudzołóstwo i chciwość oraz modlitwa o zachowanie mieszkańców diecezji od tych grzechów.

W. Raiter, Moskwa/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 05.04.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 05.04.2017

◊  

„Polacy żywymi klejnotami w koronie Maryi” - 300-lecie koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, Radio Jasna Góra.

Słuchaj:  

inizio pagina