Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

08/04/2017

Działalność papieska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaFranciszek: nie wiem, czy będę w Panamie, ale będzie tam Papież

◊  

Ojciec Święty modlił się dziś z młodymi w Bazylice Matki Bożej Większej. W ten sposób tym wieczornym czuwaniem wchodzi w wydarzenia Wielkiego Tygodnia, a zarazem rozpoczyna wraz z młodymi przygotowania do dwóch ważnych kościelnych wydarzeń: Synodu Biskupów o młodzieży i powołaniach oraz Światowego Spotkania Młodych w Panamie. Przyznał, że nie wie, czy on sam weźmie udział w tym spotkaniu. Ale na pewno będzie tam Papież – zapewnił.

Zwracając się do uczestników tego czuwania Papież zrezygnował z przygotowanego na tę okazję rozważania. W spontanicznych słowach zapewnił, że młodzi będą się znajdować w centrum obrad przyszłego biskupów i dlatego muszą też uczestniczyć w przedsynodalnym procesie przygotowań. Podkreślił, że jest to synod dla wszystkich młodych. Nie tylko tych, którzy są katolikami, należą do ruchów i stowarzyszeń, ale również i dla tych, których wiara jest słaba, są agnostykami, a nawet ateistami. Każdy z nich ma coś do powiedzenia Kościołowi.

Mówiąc o mającym nastąpić jutro przekazaniu symboli Światowych Dni Młodzieży, Franciszek przypomniał kilka uwag, które skierował do uczestników krakowskiego spotkania. A mianowicie, że bardzo smutno jest widzieć młodych, którzy zachowują się jak emeryci oraz przesiadują swe życie na kanapie.

Franciszek odniósł się następnie do odczytanego podczas tego czuwania fragmentu Ewangelii o wyprawie Maryi do swej kuzynki Elżbiety. Idzie w pośpiechu, aby pomóc kobiecie spodziewającej się dziecka. Papież zauważył, że świat potrzebuje młodych, którzy jak Maryja są w drodze. Świat się zmieni tylko wtedy, gdy młodzi będą w drodze – podkreślił. Dziś niestety, często jest inaczej. Młodzi nie mają pracy, nie mają perspektyw. Muszą emigrować. Są odrzutkami. Tego nie możemy tolerować – powiedział Franciszek i zapewnił, że synod na pewno się tym zajmie.

Papież przyznał, że droga do Panamy i na synod jest trudna i ryzykowna. Ale młodzi – jak zaznaczył – muszą ryzykować.

Papieskie rozważenie zostało poprzedzone dwoma świadectwami. 30 letnia franciszkanka opowiadała o swym powolnym rozeznawaniu powołania. Żywą wiarę odkryła w wieku 13 lat dzięki koleżance, która pewnego dnia zaprowadziła ją do swej parafialnej wspólnoty młodzieżowej. Już wtedy odczuwała głębokie pragnienie, by rozwijać osobistą relację z Chrystusem. Dzięki regularnym kontaktom z pewną siostrą zakonną doskonaliła się w życiu duchowym. Pierwotnie jednak zamiast życia konsekrowanego wybrała aktorstwo i szkołę teatralną. Do zakonu trafiła dopiero po studiach.

Drugie świadectwo złożył młody chłopak, który w 2002 r. jako ośmiolatek przeżył trzęsienie ziemi w San Giuliano di Puglia. W feralnej chwili znajdował się w szkole. Pod gruzami zginęła jego nauczycielka i 27 kolegów. On ocalał, ale od tej chwili musi się poruszać na wózku inwalidzkim. 10 lat później wykryto u niego niewydolność nerek. Żyje dzięki nerce darowanej mu przez ojca. Wobec młodych, którzy wraz z nim i Papieżem zgromadzili się na wieczornym czuwaniu wyznał, że wszystkie te tragedie,nauczyły go odkrywać piękno małych rzeczy. Każdego dnia uczą mnie przezwyciężać chwile zniechęcenia i dziękować Bogu za to, co mam – mówił 23-letni Pompeo.

kb/ rv

inizio pagina

Bp Fabene: młodzi z Papieżem zaczynają drogę ku Synodowi

◊  

Wraz z młodzieżą całego świata Papież Franciszek rozpoczyna dziś wieczorem wspólną drogę ku przyszłorocznemu Synodowi Biskupów właśnie jej poświęconemu. W czuwaniu modlitewnym w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej biorą udział nie tylko młodzi z Rzymu i innych diecezji regionu Lacjum, w którym położone jest Wieczne Miasto, ale i koordynatorzy ŚDM z całego świata, uczestniczący w międzynarodowym spotkaniu „Od Krakowa do Panamy”.

Również dzisiejsze czuwanie modlitewne z Papieżem jest krokiem na drodze przygotowań do spotkania w Panamie. Stąd w centrum wieczornego spotkania znajdują się św. Jan, umiłowany uczeń, który stał się ewangeliczną ikoną dokumentu przygotowującego do obrad synodalnych, oraz Matka Boża, do której odnoszą się tematy kolejnych Dni Młodzieży. 

„Przeżywamy już atmosferę ogromnego oczekiwania na Synod, który Papież postanowił poświęcić młodzieży. Młodzi naprawdę chcą się czuć Kościołem, chcą, by usłyszano ich głos, i pragną brać aktywny udział w tej drodze synodalnej, ażeby Kościół mógł się odmłodzić właśnie dzięki ich obecności i zaangażowaniu. Młodzi nie chcą pokonywać tej drogi w osamotnieniu: pragną kroczyć razem z nami, razem z ludźmi dojrzałymi w wierze, z wszystkimi wiernymi i duszpasterzami, aby razem budować Kościół Chrystusowy. Poprzez swe zaangażowanie chcą go odmładzać, tak by głosił Ewangelię nowym pokoleniom – mówi Radiu Watykańskiemu podsekretarz Synodu bp Fabio Fabene. – Papież pragnie odnowić Kościół dzięki młodzieży, ale musimy się starać zaangażować wszystkich młodych, a nie tylko tych, którzy już przeżywają doświadczenie wiary w naszych wspólnotach. Synod ma dotrzeć do całej młodzieży. To nie ma być jedynie Synod o młodzieży, ale z młodymi, gdzie oni będą głównymi bohaterami”.

Modlitewne czuwanie młodych z Papieżem Franciszkiem nieprzypadkowo odbywa się w bazylice Matki Bożej Większej. To właśnie w tym miejscu znajduje się oryginał ikony Matki Bożej Ocalenia Ludu Rzymskiego („Salus Populi Romani”), która od 2003 r. z inicjatywy Jana Pawła II towarzyszy jako jeden z dwóch symboli ŚDM. W czasie jutrzejszych obchodów Niedzieli Palmowej w Watykanie młodzież z Polski przekaże je swym rówieśnikom z Panamy. 

„Podobnie jak trzy lata temu, gdy przejmowaliśmy symbole Światowych Dni Młodzieży od Brazylijczyków i zorganizowaliśmy jako Krajowe Biuro delegację po krzyż, tak też teraz wybraliśmy delegację, która znaki te przekaże młodym Panamczykom. Przywiezie ona ze sobą również oprócz krzyża i ikony jeden dodatkowy element, który przygotowaliśmy – mówi Radiu Watykańskiemu uczestniczący w tym wydarzeniu ks. Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM. – To kilkadziesiąt listów młodych z Polski do młodych z Panamy, zawierających świadectwa i zachęcających adresatów do dobrego zorganizowania i przeżycia Światowych Dni Młodzieży. Również mamy tu okazję do oficjalnego przekazania organizacji tego wydarzenia. Na koniec wrócimy bez krzyża i ikony ŚDM. Przykro, trochę szkoda. Z drugiej strony, i to jest bardzo ważne, wrócimy na pewno zmotywowani do dalszej pracy, do dalszego działania, z oczami skierowanymi ku Synodowi oraz Światowym Dniom Młodzieży w Panamie”.

bz, tm/ rv

inizio pagina

Papież błogosławi szerzenie kultury antymafijnej na Sycylii

◊  

Papież wysoko ceni antymafijną działalność dydaktyczną, prowadzoną w szkołach przez Centrum Studiów i Inicjatyw Kulturalnych im. Pio La Torre w Palermo na Sycylii. Nosi ono imię polityka i działacza związkowego, który wraz z jadącym z nim samochodem Rosario Di Salvo został 35 lat temu, w 1982 r., zamordowany przez mafię. W swoim przesłaniu Franciszek przekazuje słowa zachęty i błogosławieństwa dla wolontariuszy i wszystkich, którzy wnoszą wkład w szerzenie na tym terenie kultury przeciwnej mafijnej przestępczości. Zachęca, by ośrodek dalej rozwijał taką działalność wychowawczą.

Papieskie przesłanie jest odpowiedzią na list prezesa Centrum im. Pio La Torre, przesłanego Ojcu Świętemu za pośrednictwem arcybiskupstwa Palermo. Vito Lo Monaco zapewniał w nim Franciszka, że działa zgodnie z „jego częstymi apelami o zwalczanie biedy, korupcji, niesprawiedliwości społecznej i wszelkich mafii”. Stanowią one – podkreśla sycylijski działacz antymafijny – kontynuację „tego, co powiedzieli Jan Paweł II w Dolinie Świątyń w Agrigento, a Benedykt XVI w Palermo, stwierdzając, że nie można należeć równocześnie do Kościoła i do mafii”.

ak/ rv, ansa

inizio pagina

Egipt: sytuacja i oczekiwania chrześcijan przed papieską podróżą

◊  

„Przybycie Papieża doda egipskim chrześcijanom odwagi” – powiedział podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie episkopatu Francji 5 kwietnia bp Youssef Aboul-Kheir, ordynariusz koptyjskokatolickiej diecezji Sauhadż w Górnym Egipcie. Katolicy w tym kraju należą do kilku różnych obrządków – obok koptyjskiego także do syryjskiego, ormiańskiego oraz łacińskiego. Ich obecność w społeczeństwie wyraża się głównie poprzez dzieła społeczne: szkoły, przychodnie, sierocińce czy domy spokojnej starości. 

Koptyjskokatolicki hierarcha podkreślił, że katolicy Egiptu są „mniejszością w mniejszości”, jaką w tym zamieszkiwanym głównie przez muzułmanów kraju stanowią Koptowie prawosławni. Relacje ekumeniczne z nimi napotykają nieraz na przeszkody – przyznał bp Aboul-Kheir. Uważa on, że ich patriarcha Tawadros pragnie zbliżenia z katolikami, natrafia jednak, tak w Egipcie, jak i za granicą, na opory niektórych koptyjskich duchownych czy działaczy świeckich, którzy są nastawieni ekstremistycznie. Wspomniał naciski wywierane czasem zwłaszcza na najuboższych z katolików, by przeszli do Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego. Takim konwertytom udziela się tam ponownie chrztu. Miały też miejsce spory dotyczące przekładów Pisma Świętego.

W konferencji prasowej w siedzibie francuskiego episkopatu wziął też udział dyrektor stowarzyszenia Œuvre d’Orient, które już od ponad półtora wieku niesie pomoc chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. Ks. Pascal Gollnisch uważa, że wyznawcy Chrystusa w Egipcie są wprawdzie dyskryminowani, ale nie prześladowani, z wyjątkiem tych na Synaju, którzy w ostatnich miesiącach padli ofiarą licznych krwawych ataków ze strony dżihadystów.

Natomiast egiptolog Christian Cannuyer, kierujący belgijskim stowarzyszeniem Solidarité-Orient, zwrócił uwagę, że egipscy chrześcijanie emigrują mniej, niż z innych krajów Bliskiego Wschodu, co wiąże się zresztą z faktem, że często są to bardzo ubodzy wieśniacy. Jego zdaniem przyszłość arabskiego chrześcijaństwa leży w Egipcie, bardziej niż w Syrii czy Iraku, gdzie chrześcijańska obecność jest zagrożona.

ak/ rv

inizio pagina

ŚwiatSzwecja: międzyreligijne potępienie przerażającego terroru

◊  

Świątynie otwarte do późnej nocy, kapłani w konfesjonałach i w parafialnych salach, gotowi do rozmowy i niesienia konkretnej pomocy. Tak wczoraj i dziś Kościół w Sztokholmie, jak też w innych miastach Szwecji, odpowiada na krwawy zamach terrorystyczny, który boleśnie wstrząsnął tym krajem. Zginęły w nim cztery osoby, a 15 zostało rannych.

Aresztowano sprawców tej okrutnej zbrodni, którą katolicki biskup Sztokholmu nazwał „przerażającym aktem terroryzmu”. Podkreślił zarazem, że wszyscy są zszokowani tą bezsensowną zbrodnią, po której wręcz odnosi się wrażenie, iż we współczesnym świecie coraz bardziej jesteśmy wystawieni na ataki zła.  Bp Anders Arborelius zauważył, że po tym, co się wydarzyło, krzyż Chrystusa jest nam jeszcze bliższy. Zaapelował jednocześnie o otoczenie konkretną pomocą rodzin ofiar i wszystkich doświadczonych tą tragedią.

Akt terroru zdecydowanie potępiła też Rada Kościołów Szwecji oraz przedstawiciele zamieszkujących ten kraj wspólnot muzułmańskich, żydowskich i buddyjskich. „Atak w Sztokholmie ukazał tchórzliwe i zdesperowane oblicze zła” – czytamy we wspólnym komunikacie. Podkreśla się w nim, że takie zbrodnie przygotowywane są w ściśle określonym celu. „Mają one zniszczyć i sparaliżować nasze społeczeństwa.  Jednocześnie dążą do podminowania etnicznej, kulturowej i religijnej różnorodności, będącej bogactwem społeczeństwa Szwecji” – podkreślają przedstawiciele różnych wspólnot wyznaniowych tego kraju.

bz/ rv

inizio pagina

USA: biskupi za politycznym rozwiązaniem konfliktu w Syrii

◊  

Amerykańscy biskupi zaapelowali do władz Stanów Zjednoczonych o podjęcie zdecydowanych wysiłków celem doprowadzenia do zawieszania broni w Syrii i wypracowania politycznego rozwiązania konfliktu w tym bliskowschodnim kraju. Jest to reakcja na wczorajszy atak z użyciem 59 pocisków samosterujących Tomahawk na syryjską bazę lotniczą Szajrat w prowincji Hims, w zachodniej części kraju. Była to militarna reakcja Waszyngtonu po ataku chemicznym na opanowaną przez rebeliantów miejscowość Chan Szajchun w prowincji Idlib, o który Stany Zjednoczone oskarżyły reżim prezydenta Asada. Zginęło w nim 86 osób, w tym 30 dzieci.

„Naród syryjski, który pozostaje w rozpaczliwej sytuacji, koniecznie potrzebuje politycznego rozwiązania trwającego konfliktu” – pisze przewodniczący amerykańskiego episkopatu. Kard. Daniel DiNardo wzywa jednocześnie władze USA do zintensyfikowania pomocy humanitarnej w Syrii i podjęcia realnych starań celem przywrócenia trwałego pokoju w tym kraju oraz obrony praw wszystkich jego mieszkańców, w tym chrześcijańskiej mniejszości.

„Wielu ludzi jest przekonanych, że ostatni atak chemiczny służył przygotowaniu opinii międzynarodowej do rozpoczęcia nowych działań militarnych w Syrii” –  mówi Radiu Watykańskiemu chaldejski biskup Aleppo Antoine Audo. 

„Dla wszystkich było to ogromne zaskoczenie. Mamy do czynienia ze zmianą polityki na płaszczyźnie międzynarodowej. I nie wiadomo, jak to się skończy. Ci, którzy popierają grupy zbrojne, są zadowoleni, że kontynuuje się wyniszczanie Syrii. Realizowany jest projekt podziału naszego kraju na wzór Iraku. Wielokrotnie powtarzaliśmy, że to, co się wydarzyło w tym kraju, nie może się powtórzyć u nas. Teraz jednak widzimy, że realizuje się ten sam scenariusz. Duże miasta, jak Damaszek, Aleppo czy Homs, znajdują się w rękach sił rządowych, ale i tam cały czas trwają walki i bombardowania. Za wojną w Syrii stoją międzynarodowe interesy ekonomiczne; chodzi głównie o gaz i ropę naftową. Ponadto w regionie bliskowschodnim cały czas jest podsycany konflikt między sunnitami a szyitami, by móc utrzymać handel bronią. Myślę, że w tym tkwi problem”.

Chaldejski biskup Aleppo wskazuje, że po ostatnich atakach kościoły w Syrii zapełniły się bardziej niż zwykle. „Ludzie pozbawieni są już wszelkiej nadziei pokładanej dotąd w ludziach, została im tylko wiara” – mówi bp Audo.

bz/ rv

inizio pagina

Irak: patriarcha Sako odwiedził muzułmańskich uchodźców z Mosulu

◊  

„Trzeba odbudować zaufanie, zachować iracką mozaikę religii, narodowości i kultur” – powiedział patriarcha chaldejski po wizycie w dwóch obozach dla uchodźców położonych koło Mosulu. W pierwszym z nich abp Luis Raphaël Sako przekazał w imieniu miejscowych katolików pomoc dla ok. 3 tys. muzułmanów, którzy uciekli z tego miasta z powodu toczonych tam walk. W drugim odwiedził i wsparł zarówno wyznawców islamu, jak chrześcijan.

„Właśnie takie gesty pomagają odbudować zaufanie, przyczyniają się do podniesienia ludzi upokorzonych, przybitych – wskazał zwierzchnik Kościoła chaldejskiego. – Powiedzieliśmy im, że chcemy być nadal zjednoczeni, pragniemy im pomóc, że nie jesteśmy niewiernymi. Odrzekli, że bojownicy Państwa Islamskiego to prawdziwi niewierni, którzy splamili dobre imię ich wiary” – dodał patriarcha Sako.

W Mosulu, drugim po Bagdadzie mieście Iraku, ciągle trwają walki rozpoczęte w październiku 2016 r. ofensywą mającą na celu wyzwolenie tych terenów spod władzy ekstremistów. Przedłużająca się bitwa to prawdziwa tragedia dla przebywających tam cywilów. Działania islamistów i toczona przeciw nim wojna doprowadziły do sytuacji, w której w całym kraju 3,5 mln ludzi musiało uciekać ze swoich domów.

tm/ rv, asianews

inizio pagina

Hiszpania: od dzisiaj ETA rozbraja się

◊  

17 marca br. terrorystyczna organizacja baskijska ETA ogłosiła – począwszy od – 8 kwietnia „jednostronne i całkowite rozbrojenie”. Już od rana trwa przekazywanie broni i ładunków wybuchowych. Baskijscy biskupi przyjęli decyzję „z radością”, ale uważają ją za „niewystarczającą”, ponieważ jest wynikiem bardziej „strategii politycznej aniżeli decyzji etycznej”. 

Biskupi Kraju Basków uważają, że decyzja o rozbrojeniu jest „niewystarczająca”, ponieważ społeczeństwo baskijskie oczekuje całkowitego i defitywnego rozwiązania terrorystycznej grupy ETA. Ich zdaniem „już samo jej istnienie jest zagrożeniem”. Wiadomość o rozbrojeniu przyjęli z radością jako „krok w kierunku pokoju”. Bp José Ignacio Munilla z San Sebastián uważa, że terroryści powinni prosić o przebaczenie i nawrócić się, ponieważ „samo tylko uznanie wyrządzonych strat, jako alternatywa dla nawrócenia, może łatwo ukrywać strategię polityczną, która jest niezdolna do zrozumienia cierpienia ofiar”. Biskupi podkreślają także, że wielu ludzi w Kościele było zaangażowanych na rzecz pokoju. Jednocześnie proszą o przebaczenie, jeśli ofiary ETA czuły obojętność lub brak zrozumienia ze strony Kościoła.

ETA powstała w 1958 r., a jej celem było utworzenie niepodległego państwa Basków o charakterze socjalistycznym. W wyniku zamachów zginęło 829 osób, a wiele zostało rannych.

M. Raczkiewicz CSsR, Madryt/ rv

inizio pagina

PolskaRusza akcja „Ryż na Madagaskar”

◊  

Misjonarze oblaci, redakcja czasopisma „Misyjne Drogi” i portal misyjne.pl ruszają właśnie z nową inicjatywą o nazwie „Ryż na Madagaskar”. W wyniku cyklonu „Enawo”, który przeszedł przez Madagaskar w marcu tego roku, zniszczone zostały uprawy ryżowe. Ryż to na Madagaskarze główny składnik pożywienia. Dlatego tak bardzo potrzebne jest Malgaszom wsparcie.

„Zbierane są środki na zakup minimum 10 ton ryżu oraz leków wraz z transportem dla mieszkańców Czerwonej Wyspy – informuje Łukasz Tadyszak, odpowiedzialny za projekt pomocy edukacyjnej na Madagaskarze. – Ta tragedia, która ich spotkała, ten cyklon sprawił, że utracili wiele ze swoich upraw, że ceny żywności poszły mocno w górę. Uważam, że naszym obowiązkiem, jako ludzi dobrej woli, jest im pomóc, wysłać ryż na Madagaskar” – powiedział Łukasz Tadyszak.

Akcja potrwa do końca kwietnia. Więcej na: www.misyjne.pl. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Ustrzyki Dolne: Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej

◊  

3,5 tys. osób bierze udział w 23. Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Ustrzykach Dolnych. Wydarzenie rozpoczęło się od nabożeństwa, któremu w kościele św. Józefa Robotnika przewodniczył arcybiskup-senior Józef Michalik. Zwracając się do młodzieży wskazywał on, że już w młodości warto zastanowić się, jak pięknie wykorzystać swoje życie.

„Z tego naszego dzisiejszego spotkania niech popłynie od was, od każdego i każdej z was, że może być lepiej, może być piękniej, świat może być piękniejszy, jeśli ja coś od siebie dodam, choćby przez modlitwę, ale też i przez dobre uczynki” – mówił abp Michalik.

Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej potrwa do niedzieli 9 kwietnia. W programie m.in. koncert zespołu Siewcy Lednicy, a także niedzielna procesja z palmami i Msza św. na ustrzyckim rynku.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 08.04.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 08.04.2017

◊  

W Magazynie: „Daję Słowo” – rozważania czytań niedzielnych na Niedzielę Męki Pańskiej – Tomasz Matyka SJ, ks. Paweł Pasierbek SJ i ks. Mariusz Han SJ

Słuchaj:         

inizio pagina