Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

14/04/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaW Wielki Piątek Papież milczy

◊  

Papież dziś milczy. Uczestniczy w Watykanie w Liturgii Męki Pańskiej, a następnie wieczorem w Drodze Krzyżowej w Koloseum, jednakże to nie on wprowadza wiernych w medytację nad tym, co dzieje się w Wielki Piątek.

Homilię w czasie watykańskiej liturgii już tradycyjnie głosi kaznodzieja Domu Papieskiego o. Raniero Cantalamessa. Natomiast przygotowanie rozważań do Drogi Krzyżowej w Koloseum powierzono w tym roku francuskiej biblistce prof. Anne-Marie Pelletier. Ojciec Święty najprawdopodobniej zabierze głos dopiero na zakończenie tego nabożeństwa, by w spontanicznych słowach podsumować usłyszane rozważania.

kb/ rv

inizio pagina

Papież przewodniczył Liturgii Męki Pańskiej

◊  

W Wielki Piątek Ojciec Święty przewodniczył najważniejszym obrzędom tego dnia, czyli Liturgii Męki Pańskiej, w Bazylice Watykańskiej. Franciszek nie wygłosił jednak homilii po odczytaniu Pasji, ale zgodnie z tradycją wysłuchał wraz z wiernymi nauki kaznodziei Domu Papieskiego.

O. Raniero Cantalamessa zastanawiał się w swoim kazaniu, dlaczego po 2000 lat dalej wspominamy cierpienie Jezusa, skoro codziennie prawie słyszymy wiadomości o różnych zabójstwach i morderstwach. „Ponieważ to wydarzenie odmieniło na zawsze oblicze śmierci” wskazał kapucyn. Aby to lepiej wyjaśnić, przypomniał równocześnie dewizę kartuzów: „Krzyż trwa, podczas gdy świat się zmienia”. 

„Cóż znaczy krzyż, że staje się takim punktem oparcia, owym nieporuszonym drzewem pośród fal świata? To definitywne oraz nieodwołalne „nie” powiedziane przez Boga przemocy, niesprawiedliwości, nienawiści, kłamstwu i wszystkiemu, co nazywamy „złem”. A równocześnie to jest równie nieodwołalne „tak” dla miłości, prawdy, dobra. „Nie” dla grzechu, „tak” dla grzesznika, które Jezus praktykował przez całe swoje życie, a teraz ostatecznie uświęca je własną śmiercią. Sens takiego rozdziału pozostaje jasny: grzesznik to Boże stworzenie, zachowujące własną godność pomimo wszystkich dokonanych występków; a grzech nie: to rzeczywistość rzekoma, dodana, owoc własnych żądz oraz «zawiści diabła» (Mdr 2,24). Krzyż nie stoi więc przeciwko światu, ale dla świata. Aby dać sens wszystkim cierpieniom, jakie były, są i będą w ludzkiej historii. Krzyż to żywe zapewnienie, iż ostateczne zwycięstwo nie należy do tryumfujących nad innymi, ale do pokonujących siebie samych; nie do tych, którzy zadają cierpienie, ale do cierpiących” – przypominał papieski kaznodzieja.

Na zakończenie o. Cantalamessa podkreślił, iż we współczesnym „płynnym” niejako społeczeństwie, gdzie każda rzecz cały czas się zmienia, śmierć Jezusa stanowi jedyną nadzieję na odkupienie. Ale aby je naprawdę  przyjąć, jako chrześcijanie musimy przestać „żyć przede wszystkim «dla siebie», a nie «dla Pana»”.

tm/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaAnne-Marie Pelletier, autorka rozważań Drogi Krzyżowej

◊  

Chrześcijanie powinni stać w opozycji do szantażu przemocy i śmierci, być natomiast świadkami miłości, która zwycięża wszystko – uważa autorka tegorocznych rozważań papieskiej Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego prof. Anne-Marie Pelletier podkreśliła, że pisząc rozważania nie myślała o tym, co chce powiedzieć. Ważniejsze było iść Drogą Krzyżową razem z Jezusem, aby słuchać i w ciszy wejść w siebie, a także wczuć się w innych.

Wśród zaproponowanych przez nią stacji Drogi Krzyżowej znajdują się i takie, których nie ma w tradycyjnych rozważaniach, jak np. zaparcie się Piotra czy rozmowa Jezusa z Piłatem. „Chciałam przypomnieć – stwierdziła francuska biblistka – że zarówno Żydzi, jak i poganie współdziałali w skazaniu Jezusa na śmierć”.

Mówiąc o przesłaniu, które przez swoje rozważania chce przekazać, Anne-Marie Pelletier powiedziała: 

„Nade wszystko chciałam uwrażliwić na fakt, że tragiczne wydarzenia męki Pana Jezusa mają wymiar ludzki: Chrystus skazany na śmierć, poddany ludzkiej przemocy. Takie wydarzenia uczą nas, że musimy dojść do osiągnięcia tego, co Papież Franciszek nazywa «Evangelii gaudium» – «radością Ewangelii». Stoimy wobec wielkiego paradoksu, ponieważ tym, co widzimy, jest rzeczywistość klęski, tryumfującego cierpienia, królestwa śmierci. Bardzo ważne jest zdać sobie sprawę z faktu, że być chrześcijaninem to przeciwieństwo tego szantażu przemocy i śmierci, oraz że miłość jest silniejsza. Miłość, która pochodzi od Boga, zwycięża wszystko. Myślę, że to jest zadanie dzisiejszych chrześcijan: być tego świadkami”.

W tegorocznych rozważaniach Drogi Krzyżowej podkreśla się również obecność kobiet, której poświęcona jest stacja XIV. Ich zachowanie francuska biblistka określa mianem życiowego, gdyż przygotowują wonności i olejki, aby nimi namaścić ciało Chrystusa. W przeciwieństwie do uczniów z Emaus, którzy są rozczarowani, kobiety przygotowują się na wielką niespodziankę zmartwychwstania – uważa Anne-Marie Pelletier.

pp/ rv

inizio pagina

ŚwiatEkumeniczny list patriarchy Konstantynopola do Koptów

◊  

„Ekumenizm krwi” w kontekście aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie rozwija się również między Kościołami wschodnimi różnych tradycji wyznaniowych. Przykładem jest list, jaki patriarcha Konstantynopola Bartłomiej przesłał patriarsze Tawadrosowi II po zamachach islamistów na koptyjskie świątynie, do których doszło w Egipcie w Niedzielę Palmową.

Nazywając koptyjskiego papieża Aleksandrii „drogim bratem w Chrystusie”, Patriarcha Ekumeniczny podkreśla, że wielkie są wyzwania, jakie stawia dziś fundamentalizm, i wielkie jest także cierpienie prześladowanych. Wskazuje, że chrześcijanie winni w takich chwilach „wytrwać i zachować wierność”. „Barbarzyńskie ataki skierowane są przeciwko waszej wspólnocie, ale też przeciwko całemu chrześcijaństwu” – pisze Bartłomiej do Tawadrosa. Zwraca uwagę na ich wspólną przynależność do „męczeńskiego Kościoła”, który, jak zauważa, „przez całe wieki opierał się odważnie i wiernie prześladowaniom czy uciskowi”.

Takie wyrażenia są szczególnie wymowne w liście patriarchy Konstatynopola, który z dogmatycznego punktu widzenia nie uważa wiary wyznawanej przez Kościół Koptyjski za w pełni poprawną. To największe wyznanie chrześcijańskie Egiptu nie uznaje bowiem sformułowań o dwóch naturach Chrystusa, ustalonych w V wieku na Soborze Chalcedońskim, które przyjmują zarówno wszyscy prawosławni tradycji bizantyjskiej, jak też oczywiście katolicy.

ak/ rv

inizio pagina

Ks. Hamel zginął, bo wierzył że Jezus umarł i zmartwychwstał

◊  

W Rouen we Francji oficjalnie rozpoczął się wczoraj proces beatyfikacyjny ks. Jacques’a Hamela. Został on brutalnie zamordowany przez islamskich terrorystów podczas sprawowania Eucharystii 26 lipca ub.r. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu metropolita Rouen, Wielki Tydzień to najbardziej stosowna chwila, by rozpocząć proces w sprawie ks. Hamela. „Ten sędziwy kapłan oddał bowiem życie za wiarę w Jezusa, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał” – powiedział abp Dominique Lebrun, nawiązując tym samym do faktu, że muzułmanie negują prawdziwość tych paschalnych wydarzeń.

Metropolita Rouen przyznał, że wiadomość o rozpoczęciu procesu została przyjęta bardzo dobrze. Okazuje się, że jego śmierć zadała diecezji bardzo głęboką ranę. Ludzie z wielkim niepokojem przyjmują wiadomości o kolejnych zamachach w Europie czy Egipcie. W tym kontekście przypomnienie postawy ks. Hamela jest dla nich znakiem nadziei – mówi abp Lebrun. 

„Przekonanie o jego świętości trwa nadal. Nie są to tylko chwilowe emocje. Budzi on pozytywne reakcje również poza wspólnotą chrześcijańską. Ludzie się nim interesują, nie zapomnieli o nim. Staje się on dla nich jakimś światłem, źródłem nadziei, której tak bardzo potrzebują. Bo bardzo silny jest niepokój, zwłaszcza kiedy dochodzi do nowych zamachów. Ludzie są bardzo wyczuleni na te kolejne akty przemocy, których końca nie widać. W szczególności, kiedy giną chrześcijanie. W tej chwili wszyscy myślimy o Egipcjanach, są nam bardzo bliscy”.

kb/ rv

inizio pagina

Egipt: wierni tłumnie uczestniczą w liturgiach pomimo niepokoju

◊  

Pomimo niedawnych ataków na chrześcijańskie świątynie, w Egipcie „wierni wypełniają kościoły, nie pozwalają się zastraszyć”. Tak powiedział rzecznik prasowy Kościoła katolickiego w tym kraju. Ks. Rafic Greiche wskazał na to już po doświadczeniu początków Triduum Paschalnego, rano w Wielki Piątek. Przypomniał, iż ze względu na pragnienie uszanowania ofiar zamachów w Tancie i Aleksandrii z Niedzieli Palmowej 9 kwietnia, celebracje w całym Egipcie ograniczają się do liturgii, a wszystkie pozostałe oficjalne elementy obchodów Wielkanocy zawieszono. Święte obrzędy odprawiane są jednak „w sposób regularny”, jak zaznaczył katolicki kapłan.

Kościoły pozostają chronione przez policję. Ks. Greiche zaznaczył jednak, że „chrześcijanie nie odczuwają strachu, tak naprawdę przyzwyczailiśmy się do przemocy, żyjemy z męczennikami. Nie ma lęku, ale pewien rodzaj niepokoju (…), aby nie doszło do eskalacji”. Przypomniał o radości mieszkańców tego kraju z powodu nieodwołania planowanego tam przyjazdu papieskiego pod koniec kwietnia. „Chrześcijanom na Zachodzie oraz na całym świecie mówię, by przybyli do Egiptu jako pielgrzymi i turyści, aby nas wspomóc i dać nam odczuć swoją bliskość” – dodał ks. Greiche.

tm/ rv, asianews

inizio pagina

Argentyna: dochodzenie w sprawie cudu eucharystycznego

◊  

Ordynariusz diecezji Rafaela w Argentynie wszczął dochodzenie w sprawie domniemanego cudu eucharystycznego. W Wielki Wtorek na wystawionej w monstrancji Hostii pojawiła się czerwona plama. Miało to miejsce podczas adoracji w ośrodku rehabilitacyjnym dla uzależnionej młodzieży.

Poinformowany o tym wydarzeniu bp Luis Fernández osobiście przybył na miejsce i zabezpieczył Hostię, by rozpocząć przewidzianą przez Kościół procedurę rozeznania. W wydanym przez diecezję oświadczeniu przypomniano, że do takich przypadków należy podchodzić bardzo ostrożnie, dopóki nie uzyska się pewności co do natury tego wydarzenia. Bez względu na wynik dochodzenia bp Fernández zachęca wszystkich, aby wykorzystali tę okazję do pogłębienia w sobie wiary w największy cud, jakim jest realna obecność Chrystusa w każdej Eucharystii.

kb/ rv, cna

inizio pagina

Senat USA i Trump: pieniądze podatników nie na aborcję

◊  

W Stanach Zjednoczonych podjęto kolejny krok w obronie życia nienarodzonych. Prezydent Donald Trump podpisał 13 kwietnia uchwaloną przez Senat 30 marca ustawę, która pozwala poszczególnym stanom nie finansować z publicznych funduszy szpitali, w których przeprowadza się aborcję. Mogą je one odtąd przeznaczać na placówki zajmujące się całościową opieką zdrowotną nad kobietami i dziećmi. Poprzednio zabronił im tego Barack Obama przepisem wprowadzonym 18 stycznia b.r., na dwa dni przed zakończeniem swej kadencji prezydenckiej. Było to pociągnięcie sprzyjające finansowaniu klinik aborcyjnych, a zwłaszcza korporacji Planned Parenthood – „Planowanego Rodzicielstwa” – która dokonuje w USA ponad jednej trzeciej zabiegów przerywania ciąży.

„Kongres dobrze zrobił, odwracając taką bardzo złą politykę publiczną i przywracając stanom możliwość zatrzymania strumienia dolarów płynącego z naszych podatków na tę aborcyjną korporację” – powiedział po uchwaleniu ustawy przez Senat kard. Timothy Dolan. Arcybiskup Nowego Jorku stoi na czele komisji episkopatu ds. działalności pro-life. Zadowolenie, że  poszczególne stany będą teraz mogły skierować pieniądze podatników na szpitale, które lepiej służą kobietom i dziewczętom, wyraziła też Marjorie Dannenfelser, kierująca kobiecą oranizacją pro-life „Susan B. Anthony List”. Niegdyś  zwolenniczka aborcji, stała się ona aktywną działaczką na rzecz życia i równocześnie nawróciła się na katolicyzm.

ak/ rv, cns

inizio pagina

Wielki Piątek w Hiszpanii

◊  

Wielki Piątek to najważniejszy dzień dla bractw pokutnych w Hiszpanii. Po północy wyszły na ulice główne procesje. Niektóre trwają do późnego popołudnia. Kolejne wyruszą dzisiaj wieczorem. 

Sewilla przeżyła niezwykle intensywnie tradycyjną „Madrugá”. Po północy rozpoczęły się główne procesje Wielkiego Tygodnia, m. in. Jezusa „El Gran Poder”, Matki Bożej Macarena oraz Matki Bożej „Esperanza de Triana”. Na ulicach widać było tysiące pokutników w różnokolorowych strojach, którzy szli w rytm marszów procesyjnych granych przez orkiestry. Od czasu do czasu zatrzymywał procesję wzruszający śpiew „saety”, czyli spontanicznej pieśni ku czci Jezusa lub Maryi. Delikatne oblicze Matki Bożej, oświecone setkami płonących świec, z zadumą spoglądało na mijane tłumy, które witały ją oklaskami i okrzykami „Guapa”, czyli „piękna”. Z nieba spadały tysiące płatków różanych. W tym roku piękna pogoda sprawiła, że „Madrugá” ukazała cały swój majestat i  piękno.

Z kolei w kastylijskim León o świcie rozpoczęła się główna procesja Wielkiego Tygodnia, tzw. „Procesja Pasos”. Ponad cztery tysiące członków Bractwa Najsłodszego Imienia Jezusa Nazarejskiego niesie 13 scen Męki Pańskiej zwanych „pasos”. „Biczowanie”, którego autorem jest Gaspar Becerra, pochodzi z XVI w. Natomiast rzeźby „Ecce Homo” i „Nazarejczyk” wykonał Gregorio Fernández na początku XVII w. Głównym punktem procesji jest spotkanie św. Jana z Matką Bożą. Apostoł kłania się Maryi w rytm muzyki granej przez orkiestry. Do tej chwili członkowie bractw, tzw. „papones”, przygotowują się przez cały rok. Ważny jest każdy ruch. Procesja kończy się późnym popołudniem.

W wielu miejscowościach słychać ogłuszające bicie w bębny, tzw. „tamborradas”, które zapowiadają śmierć Jezusa na krzyżu.

M. Raczkiewicz CSsR, Madryt/ rv

inizio pagina

Arcybiskup Spoleto i Nursji: Wielkanoc będzie trudna

◊  

„Te Święta Wielkanocne bez wątpienia będą inne i trudne, gdyż rany po trzęsieniu ziemi są jeszcze dobrze widoczne i dotyczy to nie tylko rzeczy materialnych, ale także morale ludzi” – powiedział ordynariusz Spoleto i Nursji, jednej z diecezji najbardziej dotkniętych tą tragedią. Abp Renato Boccardo zaznaczył, iż w czasie obchodów Niedzieli Palmowej najbardziej wzruszyli go mieszkańcy jednej z miejscowości, którzy mówili o potrzebie jak najszybszego usunięcia zniszczeń po niedawnym trzęsieniu ziemi, gdyż ich widok sprawia im wielki ból. Podkreślił jednak, że widać także oznaki dokonujących się zmian; pojawiły się już prowizoryczne domki, w których można zamieszkać. Tak więc Wielkanoc, która przed nami, będzie także świętami nadziei” – powiedział abp Boccardo.

pp/rv, ansa

inizio pagina

Rosja: Triduum Paschalne w Moskwie

◊  

W katolickich i prawosławnych parafiach Rosji odbywają się równoległe obchody Triduum Paschalnego. W tym roku, dzięki zbieżności pierwszej wiosennej pełni księżyca w kalendarzu juliańskim i gregoriańskim, najważniejsze uroczystości chrześcijańskie katolicy i prawosławni świętują w tym samym czasie. 

W Wielki Czwartek w moskiewskim soborze katedralnym Chrystusa Zbawiciela Cyryl I dokonał umycia nóg dwunastu duchownym. Dzisiaj sprawować będzie obrzędy Wielkiego Piątku.

W katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP liturgii Wielkiego Czwartku przewodniczył nuncjusz apostolski w Rosji abp Celestino Migliore. Ordynariusz katolickiej archidiecezji Matki Bożej tradycyjnie, jak co roku, prowadzi dzisiaj liturgię Męki Pańskiej w moskiewskiej parafii św. Olgi. Jutro rano abp Paolo Pezzi w swojej katedrze odprawi wraz z wiernymi Godzinę Czytań i Jutrznię. W Wielki Piątek w moskiewskich parafiach katolickich przeprowadza się zbiórkę na potrzeby chrześcijan w Ziemi Świętej. 

W. Raiter, Moskwa/ rv

inizio pagina

Triduum Paschalne w USA

◊  

W amerykańskim katolicyzmie Wielki Czwartek jest najbardziej znany z tradycji pielgrzymek wiernych do siedmiu kościołów, Wielki Piątek – z nabożeństw Drogi Krzyżowej na ulicach wielkich miast, a Wielka Sobota – z uroczystego przyjęcia nowych członków Kościoła. Natomiast Niedziela Wielkanocna, będąca w Stanach Zjednoczonych jedynym dniem świątecznym Triduum Paschalnego, cieszy się największą w roku frekwencją wiernych w świątyniach. 

Wiele kościołów po Mszy Wieczerzy Pańskiej zamienia się w Stanach Zjednoczonych w miejsca pielgrzymek. Wierni towarzyszą tej nocy Panu Jezusowi nawiedzając siedem lokalnych świątyń. W każdej z nich oddają się krótkiej modlitwie i refleksji nad kolejnym z siedmiu słów Pana Jezusa wypowiedzianych na krzyżu. Pielgrzymki te cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno starszych, jak i młodszych Amerykanów. Wiele parafii wynajmuje na tę noc autobusy, aby ułatwić wiernym transport i zintegrować parafian.

Wielki Piątek to Drogi Krzyżowe ulicami miast. Tegoroczna Droga Krzyżowa w Chicago odbędzie się pod hasłem „Drogi pokoju”. Przejdzie ona ulicami dzielnicy Englewood, znanej w Chicago jako jedna z najniebezpieczniejszych. Natomiast w Drodze Krzyżowej w Nowym Jorku będzie uczestniczył przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w ONZ. Abp Bernardito Auza dokona tradycyjnej w tym mieście „koronacji świętej figury Czarnego Nazarejczyka”.

W Wielką Sobotę przez chrzest dorosłych do Kościoła zostaną włączone dziesiątki tysięcy nowych wiernych. Najstarsi tegoroczni katechumeni pochodzą z Michigan. Są nimi mężczyzna liczący 90 lat i jego o pięć lat młodsza żona, która w ostatnim czasie przeszła chorobę nowotworową.

A. Pożywio, Chicago, USA/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 14.04.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 14.04.2017

◊  

W Magazynie: „Krzyż w sztuce. Po jakie środki artystycznego wyrazu sięgali na przestrzeni dziejów malarze i rzeźbiarze?” – rozmowa z kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach Dorota Pikulą, Joanna Kuczborska, Radio Podlasie, Siedlce

Słuchaj:     

inizio pagina