Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

16/04/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaFranciszek w Noc Zmartwychwstania: dajmy się zaskoczyć nowością

◊  

„Idźmy i dajmy się zaskoczyć tą inną jutrzenką, dajmy się zadziwić nowością, jaką może dać tylko Chrystus” – nawoływał Papież podczas Wigilii Paschalnejm którą w nocy odprawił  w Bazylice Watykańskiej. W swojej homilii na Noc Zmartwychwstania Franciszek nawiązał do Marii Magdaleny oraz innej Marii, które udawały się w niedzielę o świcie do grobu Jezusa zgodnie z opisem z Ewangelii św. Mateusza, czytanym na liturgii. 

„Dwie kobiety potrafiące nie uciekać, potrafiące wytrwać, mierzyć się z życiem takim, na jakie ono wygląda, potrafiące znosić gorzki smak niesprawiedliwości. I oto one – przed grobem, między cierpieniem a niezdolnością do utraty nadziei, do zgody na to, że wszystko zawsze czeka ów koniec” – wskazał Papież.

Te wszystkie cierpienia i bóle przerywa zmartwychwstanie Chrystusa. Żywy Jezus ofiaruje się nam na nowo za darmo. 

„Puls serca Zmartwychwstałego jest tym, co zostało nam dane i co mamy z kolei przekazywać innym jako przemieniającą moc, jako zaczyn nowej ludzkości. Poprzez zmartwychwstanie Chrystus nie tylko odwalił kamień z grobu, ale chce także rozbić wszystkie przeszkody zamykające nas w naszych jałowych pesymizmach, w naszych światach wyrachowanych koncepcji oddalających nas od życia, w naszych obsesyjnych poszukiwaniach bezpieczeństwa i bezgranicznych ambicjach, zdolnych do igrania godnością innych osób” – podkreślił Franciszek.

Na zakończenie Papież wskazał też na konieczność głoszenia Dobrej Nowiny o zwycięstwie Jezusa nad śmiercią, powracając do ewangelicznego przykładu dwóch kobiet. 

„Jak z nimi weszliśmy do grobu, tak zachęcam was, byście z nimi wyruszyli, powrócili do miasta, powrócili do naszych kroków i naszych spojrzeń. Każdy z nas wszedł do swego grobu, zapraszam więc do opuszczenia go. Idźmy wraz z nimi, aby głosić ową wieść, idźmy... Do wszystkich miejsc, w których wydaje się, że grób miał ostatnie słowo i gdzie wygląda na to, że śmierć stanowiła jedyne rozwiązanie. Idźmy, aby głosić, dzielić się, objawić, że taka jest prawda: Pan żyje. Żyje i pragnie zmartwychwstać w wielu twarzach, które pogrzebały nadzieję, pogrzebały marzenia, pogrzebały godność. A jeśli nie jesteśmy zdolni, aby pozwolić, żeby Duch prowadził nas na owej drodze, to nie jesteśmy chrześcijanami” – powiedział Ojciec Święty.

tm/ rv

inizio pagina

Papież: Msza w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

◊  

Już od wczesnych godzin porannych Plac św. Piotra zapełniał się wiernymi, którzy pragnęli wziąć udział we Mszy celebrowanej przez Franciszka, a następnie otrzymać specjalne błogosławieństwo Urbi et Orbi. Miejsce przed bazyliką, gdzie stanął ołtarz, zostało ozdobione ponad 35-cioma tysiącami kwiatów i innych roślin przywiezionych z Holandii specjalnie na tę okazję. Dekoracja, obok tego, iż podkreślała sakralność liturgii, była bogata w symboliczne odnosienia do wielkanocnego przesłania Papieża.

W wygłoszonej homilii Ojciec Święty zachęcił wszystkich do powtarzania w sercu – pomimo trudności, problemów, chorób, które nas dotykają – „Jezus zmartwychwstał”, bo w to właśnie uwierzyliśmy. Franciszek zauważył, że wobec radości wielkanocnej trudno wytłumaczyć tyle zła dziejącego się wokół. Jedyną odpowiedź, którą daje Kościół, stanowi prawda o zmartwychwstaniu. 

„I my, także my, kamyki leżące na ziemi, na ziemi cierpienia, tragedii, z wiarą w Chrystusa Zmartwychwstałego mamy sens, wśród tylu niepokojów. Mamy sens w patrzeniu dalej i głębiej, mamy sens w mówieniu: «Zobacz, nie ma muru; jest horyzont, jest życie, jest radość, jest krzyż ze swą ambiwalencją. Patrz w przyszłość, nie zamykaj się. Ty, który jesteś kamykiem, masz sens w życiu ponieważ jesteś kamykiem złączonym z kamieniem, z kamieniem węgielnym odrzuconym przez złość grzechu». Co mówi Kościół wobec tylu tragedii? Mówi po prostu: kamień odrzucony wcale nie jest porzucony. Kamyki, które uwierzą i złączą się z nim, nie zostaną pozostawione, mają sens. I z tym przekonaniem Kościół powtarza z głębi serca: «Chrustus zmartywchwstał»” - powiedział Ojciec Święty.

inizio pagina

Ojciec Święty: orędzie Urbi et Orbi

◊  

Po Mszy Franciszek odkrytym samochodem przejechał między sektorami ustawionymi na Placu św. Piotra, pozdrawiając zgromadzonych. Następnie udał się do głównej loggi bazyliki, skąd wygłosił orędzie wielkanocne i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi.

W Orędziu Papież zauważył, iż to sam Bóg, Dobry Pasterz, przybywa, aby nas szukać i aby nas zbawić. Niestrudzenie idzie za zagubionymi na pustyniach świata i pociąga na swoją drogę życia. Pan szczególnie pragnie odnaleźć tych, którzy zeszli na bezdroża, samotnych, zmarginalizowanych. Troszczy się o wszystkich wyzyskiwanych, dyskryminowanych, uzależnionych. Towarzyszy osobom zmuszonym do opuszczenia swojej ziemi z powodu konfliktów zbrojnych, ataków terrorystycznych, klęski głodu, reżimów opartych na ucisku. Dlatego Franciszek zachęcił przywódców państw do odwagi, aby unikać rozprzestrzeniania się konfliktów i powstrzymać handel bronią.

Następnie powierzył Bogu szczególnie te miejsca na świecie, gdzie ludzie doświadczają przemocy, głodu, gdzie potrzeba dialogu i pokoju. 

„W tych czasach niech [Jezus Zmartwychwstały] szczególnie wspiera wysiłki osób czynnie działających na rzecz niesienia ulgi i pociechy ludności cywilnej w Syrii, która pada ofiarą wojny nieustannie siejącej przerażenie i śmierć. Wczoraj właśnie miał miejsce ostatni atak na uciekinierów, dokonany przez nieznanych sprawców. Spowodował on wiele ofiar śmiertelnych i wielu rannych. Niech [Pan] da pokój całemu Bliskiemu Wschodowi, począwszy od Ziemi Świętej, a także w Iraku i Jemenie. Oby nie zabrakło bliskości Dobrego Pasterza mieszkańcom Południowego Sudanu, Sudanu, Somalii i Demokratycznej Republiki Konga, którzy cierpią z powodu przeciągających się konfliktów, potęgowanych przez niezwykle poważny głód, dotykający niektóre regiony Afryki. Niech Zmartwychwstały Jezus wspiera wysiłki tych, którzy, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, angażują się na rzecz zapewnienia dobra wspólnego społeczeństwom naznaczonym nieraz napięciami politycznymi i społecznymi, jakie doprowadziły niekiedy do przemocy. Niech możliwe będzie budowanie mostów dialogu, kontynuując walkę z plagą korupcji i poszukiwanie właściwych pokojowych rozwiązań sporów, aby instytucje demokratyczne się rozwijały i umacniały w pełnym poszanowaniu państwa prawa” - kontynuował Franciszek.

Mówiąc o kontynencie europejskim, Papież zwrócił szczególną uwagę na cierpiącą Ukrainę oraz na sytuację ludzi młodych, dla których brak pracy. 

„Niech Dobry Pasterz dopomoże ziemi ukraińskiej, ciągle nękanej krwawym konfliktem, w odzyskaniu zgody i wspiera inicjatywy mające na celu złagodzenie dramatów osób, które ponoszą konsekwencje walk. Oby Zmartwychwstały Pan, nieustannie napełniający kontynent europejski swym błogosławieństwem, obdarzył nadzieją osoby przeżywające chwile kryzysu i trudności, zwłaszcza z powodu poważnego problemu braku pracy, szczególnie dla ludzi młodych” – powiedział Ojciec Święty.

Orędzie poprzedzające błogosławieństwo Urbi et Orbi Papież zakończył wezwaniem, skierowanym do wszystkich chrześciajn, którzy w tym roku tego samego dnia obchodzą Święta Wielkanocne, aby wspólnie zabrzmiało ich wołanie: „Niech zatem jednym głosem rozbrzmiewa w każdej części ziemi najpiękniejsza wieść: «Pan prawdziwie zmartwychwstał, jak zapowiedział».  Niech On, który zwyciężył mroki grzechu i śmierci, da pokój naszym czasom” – zakończył orędzie Franciszek.

Po nim Ojciec Święty udzielił uroczystego błgosławieństwa Urbie et Orbi i życzył wszystkim obecnym na Placu, jak i tym, którzy łaczyli się z nim poprzez różne środki społecznego przekazu, aby Jezus Zmartwychwstały ożywiał nadzieję w rodzinach i wspólnotach, a szczególnie wśród młodych, którzy stanowią przyszłość Kościoła i świata. 

pp/ rv

inizio pagina

Papież do Asyżu o sanktuarium Obnażenia św. Franciszka z Szat

◊  

Nowe asyskie sanktuarium Obnażenia to „prorocza zapowiedź społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i solidarnego”. Przypomina ono Kościołowi obowiązek życia wzorem św. Franciszka, „ogołacając się ze światowości i przywdziewając wartości Ewangelii” – pisze Papież do ordynariusza Asyżu. To sanktuarium abp Domenico Sorrentino ustanowił tam w dawnej katedrze pod wezwaniem Matki Bożej Większej i w siedzibie biskupiej, gdzie przed 800 laty młody Franciszek rozebrał się, zwracając swemu ojcu szaty, aby pod opieką biskupa prowadzić ubogie życie oddane Bogu.

Jego oficjalna inauguracja odbędzie się 20 maja b.r. W liście na tę okazję Ojciec Święty, przypomina, że był tam 4 października 2013 r. „Dobrze pamiętam emocje mojej pierwszej wizyty w Asyżu – pisze Papież. – Ponieważ wybrałem jako inspirację mojego pontyfikatu imię Franciszek, Sala Obnażenia pozwoliła mi przeżyć szczególnie intensywnie ten moment życia świętego. Rezygnując ze wszystkich dóbr ziemskich, wyzwolił się on z uroku bożka-pieniądza, który usidlił jego rodzinę, zwłaszcza ojca” – czytamy w liście do abp. Sorrentino.

Franciszek przypomina, że w Sali Obnażenia spotkał się z ubogimi będącymi świadectwem, że po 2000 lat głoszenia Ewangelii i w osiem wieków po świadectwie Biedaczyny z Asyżu mamy do czynienia z „globalną nierównością”. Wskazał wtedy: „Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, byśmy byli ubodzy; do dzielenia się z tymi, którym brak rzeczy niezbędnych; do dotykania ciała Chrystusa! Chrześcijanin nie jest człowiekiem, który dużo mówi o ubogich, nie! Jest człowiekiem, który ich spotyka, który patrzy im w oczy”. Ojciec Święty podkreśla w swym liście, że Kościół, złożony z grzeszników, potrzebuje zawsze naprawy, pokuty, odnowy. Musimy się ogołocić, i to, bardziej niż z rzeczy, z samych siebie, ze swego egoistycznego przywiązania do bogactw.

Papież wyraża nadzieję, że asyskie sanktuarium Obnażenia przyciągnie zwłaszcza ludzi młodych, stając się dla nich miejscem, gdzie pomoże się im w rozeznaniu własnego powołania. Na zakończenie listu udziela błogosławieństwa wszystkim przybywającym tam pielgrzymom.

Dodajmy, że ostatnio jest ich w Asyżu mniej w związku z obawami wywołanymi niedawnymi trzęsieniami ziemi w środkowych Włoszech, mimo iż miasta św. Franciszka wcale one nie dotknęły. Zmalenie liczby pielgrzymów, chociaż żadnego zagrożenia tam nie ma, to poważna troska abp. Sorrentino, bo turystyka religijna jest źródłem utrzymania licznych jego diecezjan.

ak/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKs. prof. Chrostowski: dziękujmy Benedyktowi XVI za świadectwo

◊  

Kościół powinien być wdzięczny Papieżowi Benedyktowi za jego głębokie, przekonujące i wiarygodne świadectwo wiary – powiedział ks. prof. Waldemar Chrostowski z okazji urodzin Papieża seniora. Laureat Narody Ratzingera wskazuje na przedziwny zbieg okoliczności, że Ojciec Święty urodził się w Wielką Sobotę 1927 r., a obchodzi swoje 90. urodziny w samą Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. „Myślę, że w tym zawiera się też jakaś synteza jego długiego i bardzo bogatego życia. Życia rozpiętego między Wielkim Piątkiem i ową boleścią, która związana jest z krzyżem Jezusa Chrystusa, a zarazem z nadzieją, jaka z niego płynie, a chwałą Zmartwychwstania Pańskiego” – mówi Radiu Watykańskiemu ks. prof. Chrostowski. 

„W naszych czasach bodaj nikt tak głęboko, tak przenikliwie nie zgłębiał tajemnicy krzyża i jej znaczenia dla całej ludzkości, jak właśnie Benedykt XVI. Ukazał on nam tę perspektywę krzyża jako wiążącą i zobowiązującą nie tylko dla chrześcijan, ale dla całej ludzkości. Bo zbawienie dokonało się przez krzyż. I ta prawda, zawsze przez Kościół wyznawana, była w naszych czasach przypominana przez Benedykta XVI i wciąż na nowo podkreślana – mówi ks. prof. Chrostowski. – Podobnie, nikt tak wyraziście jak Papież w naszych czasach nie wskazał na znaczenie Zmartwychwstania Pańskiego i na konieczność dawania mu przekonującego świadectwa także obecnie. Sądzę, iż z polskiej perspektywy mamy do zawdzięczania Benedyktowi XVI to, że był wiernym kontynuatorem dziedzictwa Jana Pawła II, że pozostał głęboko przywiązany do Polski, że zorganizował swoją pielgrzymkę do naszej ojczyzny w samych początkach pontyfikatu. Zawdzięczamy mu też głębokie treści tej pielgrzymki, które do dziś stanowią dla nas wielki dar, ale i zobowiązanie”.

tm, bz/ rv

inizio pagina

O. Lombardi: Benedykt XVI sługą prawdy

◊  

W tę niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nasze myśli kierujemy także w stronę Papieża-seniora z okazji przypadającej dziś 90. rocznicy urodzin. „Oby Kościół odczuwał pamięć i modlitwę Benedykta jako bogactwo, pełne owoców zarówno dla jego Następcy, jak i dla nas wszystkich, którzy jesteśmy jeszcze w drodze i jednocześnie widzimy w jego obecności duchową posługę” – powiedział przewodniczący Fundacji Ratzingera. O. Federico Lombardi podkreślił, że dewiza biskupia Josepha Ratzingera „Cooperatores Veritatis”, która jest także tytułem księgi jubileuszowej z okazji rocznicy urodzin Papieża-seniora, wyraża istotę jego posługi zarówno jako teologa, jak i „sługi teologii w Kościele”. Jego posługa była zawsze nakierowana na Prawdę, którą jest Jezus Chrystus.

Mówiąc o darze, jakim jest wiek Benedykta, o. Lombardi zauważył, że jest to dar jego szczególnie intensywnej modlitwy, refleksji i dialogu ze spotykanymi przez niego ludźmi, który dotyczy podstawowych tematów życia, jego sensu, historii. Włoski jezuita odniósł się także do dużego zainteresowania osobą i myślą  Papieża-seniora, jakie ostatnio można zauważyć:

„Tak, oczywiście, widać dużą zbieżność, linearność i koherencję jego życia oddanego służbie Kościołowi w wielu pełnionych funkcjach, ale zawsze z tym głównym przesłaniem szukania prawdy wiary i w wierze. Widać to w służbie Kościołowi, Ludowi Bożemu, w coraz głębszym rozumieniu relacji między wiarą a rozumem, w dialogu ze współczesną kulturą i ze światem, który nas otacza” – mówił o. Lombardi.

pp/rv

inizio pagina

ŚwiatNa ulicach Hiszpanii Chrystus Zmartwychwstały spotyka swoją Matkę

◊  

W Hiszpanii nie ma polskiego zwyczaju Rezurekcji. Natomiast rano w Wielkanoc na ulice wychodzi ostatnia procesja Wielkiego Tygodnia: tzw. Procesja Spotkania Jezusa i Maryi. Pismo Święte o tym nie wspomina, ale stara tradycja mówi, że Chrystus po swoim zmartwychwstaniu najpierw ukazał się swojej Matce. 

Procesja Spotkania w kastylijskim León rozpoczyna się w dwóch różnych miejscach miasta. Z jednego kościoła wyrusza bractwo, które niesie figurę Jezusa zmartwychwstałego, z drugiego – figurę Matki Bożej ubranej na czarno na znak śmierci Syna. Na Placu Katedralnym dochodzi do spotkania Matki z Synem, któremu towarzyszy wzruszający marsz grany przez orkiestrę. Maryja na znak radości “kłania się” Jezusowi, co wymaga wielkiej precyzji ruchów osób, które niosą figury. Szaty Maryi zostają zmienione na białe – symbol radości i życia. Potem wszyscy biorą udział w mszy w katedrze, a po niej czas na tradycyjne wielkanocne śniadanie.

Procesja Spotkania kończy Wielki Tydzień w Hiszpanii. W Madrycie oznajmia go ogłuszające bicie w bębny setek członków bractw, które przybyły z tej okazji do stolicy kraju. Jednak już od jutra bractwa rozpoczynają przygotowania do przyszłorocznego Wielkiego Tygodnia.

M. Raczkiewicz, Madryt/ rv

inizio pagina

PolskaŻyczenia wielkanocne Prymasa Polski

◊  

„Niech te święta pomogą nam w zaczerpnięciu siły do niesienia Jezusa Zmartwychwstałego w różne sytuacje naszego życia: do naszych rodzin, do miejsc cierpienia, ludziom przeżywającym różne trudne i dramatyczne momenty” – tego  Prymas Polski abp Wojciech Polak za pośrednictwem Radia Watykańskiego życzył wszystkim rodakom. 

„Przeżywamy święta Zmartwychwstania Pańskiego. Na początku tego Wielkiego Postu Papież Franciszek mówił, że wchodzimy na drogę, która nas zaprowadzi do bezpiecznego celu. Owym bezpiecznym celem jest zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, jest Pascha zmartwychwstania. Dlatego w obecne święta przeżywamy prawdę o tym, że Bóg jest, że żyje, że umierając razem z Nim w sakramencie chrztu św. rodzimy się do życia wiecznego i że jesteśmy wezwani wszyscy do dzielenia się tą nowością życia z innymi, do obwieszczania im, iż Pan zmartwychwstał. W tym roku, w którym Kościół w Polsce szczególnie mobilizuje nas, by iść i głosić, te święta paschalne, święta wielkanocne mogą nam dopomóc w zaczerpnięciu nowej siły do głoszenia Chrystusa innym, by wnosić Jezusa Zmartwychwstałego w różne sytuacje naszego życia: do naszych rodzin, do miejsc cierpienia, wobec ludzi, którzy przeżywają różne trudne i dramatyczne momenty. Wszędzie tam wnosić światło, pokój, radość Chrystusa Zmartwychwstałego. Poczujmy się posłani, poczujmy się umocnieni Jego łaską, Jego miłością. Głośmy Chrystusa tym, wśród których żyjemy. Oto zbawcza miłość Boga objawiona w Jezusie Chrystusie, który za nas umarł i zmartwychwstał, niech będzie naszą mocą i naszą siłą. Błogosławionych, dobrych, radosnych, szczęśliwych świąt Zmartwychwstania Pańskiego!”.

tm/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 16.04.2017

◊  

Słuchaj:     

inizio pagina

Magazyn Radia Watykańskiego – 16.04.2017

◊  

W Magazynie: „Przygotowania i obchody Wielkanocy w rodzinie dawniej i dziś” – rozmowa ks. Ireneusza Smaglińskiego z regionalistką Mirosławą Möller, Radio Głos, Pelplin.

Słuchaj:     

inizio pagina

Przegląd wydarzeń tygodnia - 16 kwietnia 2017 r.

◊  

Słuchaj:     

inizio pagina