Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

19/04/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież na audiencji: Chrystus zmartwychwstały naszą nadzieją

◊  

W katechezie w środę Oktawy Wielkanocy Papież wskazał, że zmartwychwstały Chrystus jest naszą nadzieją.

Ojciec Święty Nawiązał do Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian, gdzie Apostoł „wychodzi od bezsprzecznych danych, które nie są wynikiem refleksji jakiegoś mędrca, ale po prosu faktem, jaki miał miejsce w życiu pewnych osób”. 

„Stąd rodzi się chrześcijaństwo. To nie ideologia ani system filozoficzny, ale droga wiary wychodząca od zdarzenia poświadczonego przez pierwszych uczniów Jezusa. Paweł podsumowuje je następująco: Jezus umarł za nasze grzechy, został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał, ukazał się Piotrowi oraz Dwunastu (por. 1 Kor 15,3-5). To fakt: umarł, pogrzebany, zmartwychwstał, ukazał się, czyli Jezus jest żywy. Oto sedno chrześcijańskiego orędzia. Głosząc to wydarzenie, które jest centralnym rdzeniem wiary, Paweł szczególnie podkreśla ostatni element tajemnicy paschalnej, to znaczy fakt, że Jezus zmartwychwstał. Gdyby bowiem wszystko skończyło się wraz ze śmiercią, mielibyśmy w Nim wzór najwyższego poświęcenia, ale nie mogłoby to zrodzić naszej wiary. Byłby bohaterem, jednak nie o to chodzi. Umarł, ale zmartwychwstał. Bo wiara rodzi się ze zmartwychwstania. Przyjąć, że Chrystus umarł ukrzyżowany, to nie akt wiary, ale fakt historyczny. Natomiast jest nim wiara, że zmartwychwstał. Nasza wiara rodzi się w poranek wielkanocny” – mówił Ojciec Święty.

Franciszek przypomniał dramatyczną historię osobistą św. Pawła. 

„Był on prześladowcą Kościoła, chlubiącym się swoimi przekonaniami. Czuł się człowiekiem o ustalonej pozycji społecznej, z bardzo jasnym pojęciem o tym, czym jest życie i jakie wiążą się z nim obowiązki. Ale w tym obrazie doskonałym – bo u Pawła wszystko było doskonałe, wiedział wszystko – pewnego dnia wydarzyło się coś absolutnie nie do przewidzenia: spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym na drodze do Damaszku. Był tam nie tylko człowiek, który upadł na ziemię: był tam człowiek owładnięty wydarzeniem, które całkowicie odwróciło sens jego życia. Prześladowca stał się apostołem. Dlaczego? Bo zobaczył Jezusa żywego, Chrystusa zmartwychwstałego. To jest fundament wiary Pawła, tak samo jak wiary innych apostołów, wiary Kościoła i naszej wiary” – powiedział Papież.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że chrześcijaństwo jest nie tyle poszukiwaniem Boga przez nas, ale to raczej Bóg szuka nas. 

„Jezus nas ujął, pochwycił, pozyskał nas, aby już nas nie opuścić. Chrześcijaństwo jest łaską, jest zaskoczeniem i dlatego zakłada serce zdolne do zadziwienia. Serce zamknięte, racjonalistyczne niezdolne jest to zadziwienia i nie może zrozumieć, czym jest chrześcijaństwo. Bo chrześcijaństwo jest łaską, a łaskę rozumiemy jedynie i, co więcej, zbliżamy się do niej w zadziwieniu spotkania” – dodał Franciszek.

„Chociaż jesteśmy grzesznikami, a wszyscy nimi jesteśmy – mówił Papież – chociaż nasze dobre intencje pozostają na papierze czy też patrząc na nasze życie zdajemy sobie sprawę, że zaliczyliśmy wiele niepowodzeń, to w poranek wielkanocny możemy uczynić tak jak ci, o których mówi nam Ewangelia”. 

„Możemy pójść do grobu Chrystusa, zobaczyć odwalony wielki kamień i pomyśleć, że Bóg urzeczywistnia dla mnie, dla nas wszystkich, nieoczekiwaną przyszłość. Iść do naszego grobu – wszyscy go mamy trochę w sobie. Iść i zobaczyć, jak Bóg potrafi zmartwychwstać stamtąd. Tam mamy szczęście, radość i życie, tam gdzie wszyscy myśleli, że jest jedynie smutek, klęska i ciemność. Bóg sprawia, że Jego najpiękniejsze kwiaty rosną pośród najbardziej jałowych kamieni. Być chrześcijaninem nie znaczy wychodzić od śmierci, lecz od miłości Boga do nas, która pokonała naszego śmiertelnego wroga. Bóg jest większy od nicości i wystarcza jedna jedyna zapalona świeca, aby pokonać najciemniejszą z nocy. Paweł woła, powtarzając słowa proroków: „Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?” (w. 55). W tych paschalnych dniach nieśmy w sercu to wołanie” – zachęcił Ojciec Święty.

Na zakończenie audiencji Franciszek pozdrowił m.in. nowych diakonów z Towarzystwa Jezusowego. Wczoraj w rzymskim kościele Del Gesù święcenia diakonatu otrzymało 15 jezuitów, w tym dwóch Polaków.

ak/ rv

inizio pagina

Papież do Polaków: z wiarą głośmy, że Jezus żyje tutaj pośród nas

◊  

Do Polaków obecnych na audiencji ogólnej w środę Oktawy Wielkanocy Papież mówił:

„Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Bracia i siostry, Apostoł Paweł woła: «Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?» (1 Kor 15, 55). W tych dniach paschalnych niesiemy w sercu to wołanie. Pełni nadziei idźmy do naszych braci. Z pokojem i radością płynącą z wiary głośmy, że Jezus zmartwychwstały jest nadal tutaj, że nadal żyje pośród nas. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy!”.

ak / rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaMuzea Watykańskie oferują darmowe bilety dawcom krwi

◊  

„Bez krwi, nie ma życia; bez sztuki życie byłoby puste i smutne” powiedziała dyrektor Muzeów Watykańskich, Barbara Jatta, odnośnie nowej inicjatywy, która polega na udostępnianiu darmowych biletów na ekspozycje dawcom krwi. Rozpoczęto w tym celu współpracę z organizacją „Francesco Olgiati”, zrzeszającą właśnie takie osoby, oraz rzymskim szpitalem Gemelli.

Otrzymane w ramach programu vouchery mogą zostać wykorzystane do końca 2017 r. i pozwalają na wejście bez kolejki do muzeów. Akcja ma na celu zachęcenie ludzi do dawstwa krwi, na którą zawsze istnieje duże zapotrzebowanie.

tm/ rv, cna

inizio pagina

ŚwiatEgipt: atak na punkt kontrolny przy klasztorze św. Katarzyny

◊  

Tzw. Państwo Islamskie potwierdziło, że jest odpowiedzialne za atak na punkt kontrolny oddalony 800 metrów od monasteru św. Katarzyny w Egipcie na Południowym Synaju. W czasie strzelaniny zginął jeden z egipskich żołnierzy, a czterej inni zostali ranni. Klasztor ten to jedno z najważniejszych miejsc chrześcijańskich w Egipcie i jedno z najstarszych na świecie. Każdego roku odwiedza go wielu turystów. Założony w VI wieku u podnóża góry Synaj, należy do Kościoła greckoprawosławnego.

Atak ten jest kolejnym przykładem narastającej przemocy przeciw chrześcijanom w Egipcie. Dokonano go na 10 dni przed wizytą Papieża w tym kraju. Przypomnijmy, że w Niedzielę Palmową doszło tam do dwóch zamachów terrorystycznych na kościoły koptyjskie, w których zginęło 45 osób, a wiele zostało rannych.

pp/ rv, asianews

inizio pagina

Nepal: podpalono katolicką katedrę

◊  

W Katmandu, stołecznym mieście Nepalu, podpalono katolicką katedrę. Spłonęła zachodnia część świątyni oraz plebania. Jak podaje miejscowy proboszcz ks. Ignatius Rai, podpalacze wtargnęli do kościoła wczoraj ok. godz. 3:00 nad ranem. Nie pozostawili po sobie żadnych śladów, więc trudno ich zidentyfikować. „Jesteśmy w szoku. Miejscowi chrześcijanie czują się zagrożeni” – przyznaje ks. Rai. Zapewnia jednak, że Kościół katolicki nadal będzie pełnił swą posługę w Nepalu, pomimo powtarzających się aktów agresji.

Był to już drugi atak na tę katedrę. W 2009 r. eksplodowała w niej bomba podłożona przez hinduistycznych nacjonalistów. Zginęły wówczas 3 osoby, a 15 zostało rannych. Katedra Wniebowzięcia w Katmandu może pomieścić tysiąc osób. Została wybudowana po 1991 r., kiedy nowa konstytucja przyznała wszystkim wyznaniom religijnym prawo do publicznego sprawowania kultu pod warunkiem, że nie będą zabiegać o nawrócenie wyznawców innych religii. W Nepalu główną religią jest hinduizm. Wyznaje go 80 proc. mieszkańców.

kb/ rv

inizio pagina

Ks. Samir przed papieską podróżą do Egiptu: pomóc w reformie islamu

◊  

W Egipcie rzecznikiem przemian i rewolucji w islamie jest prezydent As-Sisi. Natomiast uniwersytet Al-Azhar, nawet jeśli nie wspiera islamizmu, uczy w rzeczywistości radykalnej interpretacji Koranu. Na kilkanaście dni przed wizytą Ojca Świętego w Kairze zwraca na to uwagę ks. Samir Khalil Samir SJ, egipski islamolog z Papieskiego Instytutu Wschodniego. W wywiadzie dla czasopisma National Catholic Register przypomina on, że już w grudniu 2014 r. egipski prezydent domagał się od muzułmańskich uczonych rewolucji w islamie, przemyślenia na nowo całego systemu. Wszyscy mu przytakiwali, ale nic się nie zmieniło – zauważa ks. Samir.

Jego zdaniem przeprowadzenie jakichkolwiek reform jest dziś bardzo trudne, ponieważ islam na całym świecie został skorumpowany przez bogate mocarstwa naftowe, Arabię Saudyjską i Katar, które promują jedną z najbardziej radykalnych interpretacji islamu – wahabizm. To oni współfinansują uniwersytet Al-Azhar, a po całym świecie budują meczety, w tym wielki meczet w Rzymie, i instalują tam swoich ludzi. Ks. prof. Samir zauważa, że w Egipcie wszyscy są przekonani, iż również Państwo Islamskie zostało stworzone przez te dwa kraje, aby walczyć z islamem szyickim. „Ja też tak uważam” – przyznaje egipski jezuita. Podkreśla on, że w postępowaniu Państwa Islamskiego nie ma niczego, czego nie byłoby w Koranie czy tradycji Mahometa. Liderzy muzułmańscy kłamią, kiedy twierdzą, że ISIS z islamem nie ma nic wspólnego. Ks. prof. Samir podkreśla, że islam potrzebuje wewnętrznej reformy, którą postuluje również egipski prezydent. Papież Franciszek chce w tym pomóc muzułmanom. Dlatego jest on bardzo dyplomatyczny, nie twierdzi, że islam jest religią przemocy, lecz przeciwnie, że w religii nie ma miejsca na przemoc. Pod tym względem papieska podróż do Egiptu jest bardzo ważna – zauważa jezuicki islamolog.

kb/ rv, ncr

inizio pagina

Benedyktyni z Nursji budują nowy klasztor w górach za miastem

◊  

Benedyktyni z Nursji wybudują nowy klasztor w górach nieopodal miasta, w którym urodził się św. Benedykt. Do październikowego trzęsienia ziemi ta nowa i dynamicznie rozwijająca się wspólnota żyła w klasztorze przy bazylice wzniesionej nad rodzinnym domem ojca zachodniego monastycyzmu. Zabudowania te należą jednak do diecezji, która na skutek kataklizmu poniosła ogromne straty. Dlatego miejscowy biskup poprosił o ponowne udostępnienie mu tych lokali.

„Odbieramy to jako znak woli Bożej, abyśmy nowy rozdział w życiu naszej wspólnoty rozpoczęli w górach” – napisał w wielkanocnym przesłaniu przeor klasztoru o. Benedict Nivakoff. Informuje on, że już niebawem otwarta zostanie prowizoryczna kaplica, w której benedyktyni będą się gromadzić na modlitwy. Zostaną w niej zainstalowane stalle i ołtarze, które udało się nabyć w krajach Europy Północnej. Zarazem trwają też prace nad projektem nowego klasztoru.

kb/ rv

inizio pagina

Ameryka Łacińska: powstaje Sieć Wołania mająca wspomóc migrantów

◊  

Nowy organ poświęcony duszpasterstwu oraz wsparciu migrantów powstał w Ameryce Łacińskiej. Tzw. „Sieć Wołania” prowadzi do wzajemnego powiązania dotychczasowych wysiłków różnych Kościołów rejonu na polu tej posługi. Zdaniem bp. Julio Césara Coroniela Amaro, ordynariusza diecezji Puerto Plata w Republice Dominikany, utworzone właśnie dzieło „pokazuje połączenie konkretnych linii pracy z uchodźcami, aby ujednolicić kryteria oraz poczuć wzajemne wsparcie i zjednoczenie w poszukiwaniu rozwiązań problemów, na jakie napotykamy”.

„Poczuwamy się dogłębnie zaangażowani jako wspólnota kościelna w pracę (…) na rzecz migrantów, którzy doświadczają okropnych sytuacji” wskazał we własnym komentarzu dyrektor Sekretariatu Caritas dla tej części świata, ks. Francisco Hernández. Sama „Sieć Wołania” stanowi odpowiedź na tragedię, którą Kościół zauważył i wyrażał już wcześniej. „Jesteśmy świadkami poważnej sytuacji, w jakiej żyją miliony naszych braci i sióstr zmuszane do emigracji, napotykając na fizyczne, polityczne, religijne oraz kulturowe mury, zamiast na otwarte drzwi” – pisali przedstawiciele wspólnoty wiernych już w październiku w tzw. Deklaracji z Hondurasu.

tm/ rv, losservatoreromano

inizio pagina

Pakistan: chrześcijanie i muzułmanie razem w kampanii dla pokoju

◊  

Chrześcijanie oraz wyznawcy islamu wspólnie sadzą drzewka oliwne na znak pojednania w szkołach, kościołach, meczetach, seminariach, a także innych instytucjach religijnych w całym Pakistanie. Międzywyznaniowa kampania „Oliwka dla pokoju” rozpoczęła się już w Wielkim Poście, ale trwa nadal przez cały okres wielkanocny. Te długowieczne i zawsze zielone rośliny stanowią w tradycjach monoteistycznych symbol chwały, dobrobytu i właśnie pokoju. Ich obecność w miejscach formacji młodzieży ma jej przypominać o konieczności dążenia do dialogu oraz porozumienia pomiędzy ludźmi. Akcję popierają zarówno przedstawiciele Kościoła, jak i przywódcy wspólnoty muzułmańskiej.

tm/ rv, fides

inizio pagina

Moskwa: Cyryl w obronie prześladowanych chrześcijan Azji i Afryki

◊  

Patriarcha Cyryl, występując w domu przyjęć rosyjskiego MSZ, podziękował władzom za interwencję w obronie chrześcijan syryjskich. Zaapelował też do społeczności międzynarodowej o czynne zainteresowanie się losem wyznawców Chrystusa na Bliskim Wschodzie oraz w państwach Afryki i Azji. 

Zdaniem zwierzchnika rosyjskiego prawosławia interwencja wojsk rosyjskich dała nadzieję chrześcijanom Iraku i Syrii, którzy wielokrotnie prosili patriarchat moskiewski o wsparcie. Cyryl I potwierdził  kontynuację pomocy rosyjskich prawosławnych dla Kościoła antiochijskiego, którego ośrodek znajduje się obecnie w Damaszku.  Z niepokojem wskazał na ataki muzułmanów na chrześcijan Kościoła aleksandryjskiego oraz na sytuację chrześcijan w Nigerii, gdzie całymi wioskami chrześcijanie są mordowani, a setki kościołów spalono. Również w Azji, np. w Pakistanie czy Birmie, władze bardzo pobłażliwie traktują terrorystów prześladujących chrześcijan.

Patriarcha moskiewski zwrócił uwagę na milczenie państw świata w tej sprawie, jakoby nic strasznego się nie działo. Zaapelował o zdecydowaną reakcję społeczności międzynarodowej w obronie prześladowanych wyznawców Chrystusa.

W. Raiter, Moskwa/ rv

inizio pagina

PolskaWarszawa: konferencja naukowa o koncepcji państwa u Benedykta XVI

◊  

W Warszawie zorganizowano dziś konferencję naukową poświęconą koncepcji państwa w perspektywie nauczania Benedykta XVI. Wydarzenie współorganizowały: watykańska Fundacja Josepha Ratzingera, Konferencja Episkopatu Polski, Sejm RP i Katolicka Agencja Informacyjna. 

Wśród gości konferencji był kard. Gerhard Müller. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary podkreślił, że Kościół jest rzecznikiem godności człowieka. „Dziedzictwo kulturowe chrześcijaństwa to najlepsze zabezpieczenie przed pojawiającymi się ideologiami totalitarnymi, które zagrażają godności ludzkiej i mogą zniszczyć demokrację konstytucyjną oraz pluralistyczne społeczeństwo” – powiedział kard. Müller.

Inicjatywa, nad którą honorowy patronat sprawował prezydent Andrzej Duda, wpisała się w międzynarodowy program obchodów 90. urodzin Papieża-seniora Benedykta XVI.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Warszawa: uroczystości pogrzebowe abp. Jeremiasza

◊  

Tłumy wiernych uczestniczyły w uroczystościach pogrzebowych abp. Jeremiasza. Ordynariusz prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej zmarł 17 kwietnia. Miał 73 lata.

Podczas nabożeństwa w cerkwi prawosławnej św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli prawosławny metropolita Warszawy i całej Polski podkreślił Sawa, że abp Jeremiasz realizował swoje ziemskie życie z zaufaniem służąc Bogu, również w czasie wielkiego cierpienia i zmagania się z chorobą.

„Święci ludzie odchodzą w okresie Wielkanocnym” – stwierdził duchowny, zaznaczając, że cechami charakteryzującymi zmarłego arcybiskupa były wielka wiara, skromność i szacunek dla drugiego człowieka.

Abp Jeremiasz, wieloletni prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, został pochowany na Cmentarzu Wolskim. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 19.04.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 19.04.2017

◊  

W Magazynie: „Maryja Królowa nasza i Królowa świata, cz 3” medytacje historyczno-duchowe ks. prof. Janusza Królikowskiego – Izabela Tyras – Radio Jasna Góra.

Słuchaj:     

inizio pagina