Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

20/04/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaKonsystorz kardynałów: kanonizacja pastuszków z Fatimy 13 maja

◊  

Już za trzy tygodnie, podczas swej podróży do Portugalii, Papież zaliczy w poczet świętych dwoje pastuszków, Franciszka i Hiacyntę, którzy mieli objawienia Matki Bożej w Fatimie. Zmarli oni w 11. i w 10. roku życia w latach 1919 i 1920, będą więc najmłodszymi w historii kanonizowanymi wyznawcami. Zostaną ogłoszeni świętymi w Fatimie 13 maja, dokładnie w setną rocznicę pierwszego z objawień. Decyzję w tej sprawie podjął dziś Ojciec Święty na konsystorzu publicznym z udziałem obecnych w Rzymie kardynałów. Również beatyfikacja Franciszka i Hiacynty Marto odbyła się w Fatimie. Przewodniczył jej tam 13 maja 2000 r. Jan Paweł II.

Ponadto na dzisiejszym konsystorzu Franciszek zadecydował razem z kardynałami o dacie innych tegorocznych kanonizacji. 15 października do świętych zaliczeni zostaną trzej pierwsi Indianie meksykańscy, zresztą również bardzo młodzi, nastoletni, którzy – na początku XVI wieku – oddali życie za Chrystusa, a także 30 brazylijskich męczenników z XVII stulecia, wśród których są księża i wierni świeccy, oraz dwóch kapłanów zakonnych: XVIII-wieczny włoski kapucyn Anioł z Acri i zmarły na początku XX wieku hiszpański pijar Faustin Miguez.

ak/ rv

inizio pagina

Papież do marystów: dziedzina, w której pracujecie jest święta

◊  

„Społeczeństwo potrzebuje ludzi utwierdzonych w swoich zasadach, którzy będą dawali świadectwo Temu, w kogo wierzą, a w ten sposób będą budować dla wszystkich lepszy świat” – napisał Papież w przesłaniu do przełożonego generalnego braci marystów z okazji dwustulecia ich założenia. „Te dwieście lat waszego istnienia to wielka historia poświęcania się dzieciom i młodzieży, którymi opiekowaliście się na pięciu kontynentach, wychowując na uczciwych obywateli, a przede wszystkim na dobrych chrześcijan”.

Odnosząc się do apostolskiego zaangażowania braci marystów, jakim jest wychowanie dzieci i młodzieży, Franciszek podkreślił, że dziedzina, w której pracują, jest święta, trzeba zatem w niej widzieć miłość i odbicie Boga.

pp/ rv

inizio pagina

Tygodnik Time ponownie docenia Franciszka

◊  

Papież zyskał uznanie amerykańskiego tygodnika Time. Po raz kolejny zaliczył on Franciszka do grona stu najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Krótkiej prezentacji Ojca Świętego dokonał kard. Blace Cupich, który przez obecnego Papieża został mianowany arcybiskupem Chicago, a następnie włączony do Kolegium Kardynalskiego.

Przypomina on, że w swymi pierwszym wywiadzie Franciszek przedstawił się jako grzesznik, a kiedy w Bazylice Watykańskiej miał słuchać spowiedzi, sam jako pierwszy się wyspowiadał, bo, jak stwierdza kard. Cupich „nie można towarzyszyć cierpiącemu światu, samemu nie uznając swych błędów”. To samo, jak dodaje, dotyczy również Kościoła, którym kieruje Franciszek.

Przypomina on, że przed konklawe kard. Bergoglio przestrzegał kardynałów przed Kościołem autoreferencyjnym i zalecał wyjście na zewnątrz, na margines społeczeństwa, bo tam działa Bóg. Zdaniem kard. Cupicha jest to szczególnie aktualne właśnie teraz, kiery Franciszek zachęca nas do przyjmowania uchodźców. Na zakończenie metropolita Chicago przypomina, że ulubionym zdaniem Franciszka są słowa Pawła VI, że współczesny człowiek chętniej słucha świadków niż nauczycieli.

kb/ rv, time

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Sarah: Kościołowi grozi schizma

◊  

Istnieje dziś poważne niebezpieczeństwo fragmentaryzacji Kościoła, podziałów w Mistycznym Ciele Chrystusa, poprzez kładzenie nacisku na narodową tożsamość Kościołów, a tym samym na ich zdolność decydowania o sobie, zwłaszcza w tak istotnych kwestiach jak doktryna i moralność – uważa kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Podkreśla on, że bez wspólnej wiary, Kościołowi grozi zamęt, a w konsekwencji stopniowe popadanie w rozproszenie i schizmę. Cytując Benedykta XVI, przypomniał on, że Kościół potrzebuje jedności w wierze, doktrynie i nauczaniu moralnym. Potrzebuje prymatu Papieża.

W wywiadzie dla stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, kard. Sarah mówił o sytuacji w jego rodzimej Afryce. Przypomniał m.in., że w subsaharyjskiej Afryce islam przez wiele wieków zgodnie współistniał z chrześcijaństwem. Jednakże „islam, który przybiera formę organizacji politycznej, chce narzucić siebie całemu światu, stanowiąc tym samym zagrożenie i to nie tylko w Afryce. W rzeczywistości jest on zagrożeniem przede wszystkim dla społeczeństw kontynentu europejskiego, które zbyt często nie mają już prawdziwej tożsamości i religii. Ci, którzy wypierają się wartości własnej tradycji, kultury i religii są skazani na wyginięcie, bo zatracili motywację, całą swą siłę, a nawet wszelką wolę walki w obronie swej tożsamości” – powiedział szef watykańskiej dykasterii.

Kard. Sarah dodaje, że Kościół popełnia błąd, kiedy sądzi, że jego podstawową misją jest zaradzenie problemom politycznym odnoszącym się do sprawiedliwości, pokoju, ubóstwa, przyjmowania uchodźców itp. przy jednoczesnym zaniedbaniu ewangelizacji. Nie oznacza to, że Kościół odwraca się od ludzkich problemów, bo zawsze wspierał on potrzebujących. Watykański kardynał cytuje w tym miejscu opinię pewnego Włocha, który nawrócił się na islam: „Jeśli Kościół ze swą aktualną obsesją na punkcie sprawiedliwości, praw socjalnych i walki z ubóstwem zapomni w konsekwencji o swej kontemplacyjnej duszy, poniesie klęskę w swej misji i zostanie porzucony przez wielu swych wiernych, ponieważ nie będą już w stanie rozpoznać, co stanowi o jego specyficznej misji”.

Pochodzący z Gwinei kardynał szczegółowo wylicza bolączki Afryki: kryzys, wojny, głód, brak odpowiednich struktur w edukacji i służbie zdrowia. Wspomina o pochodzących z Zachodu ideologiach, takich jak komunizm i gender. Kontynent ten jest zasypywany środkami antykoncepcyjnymi i bronią, a jednocześnie odbywa się na nim zorganizowana grabież surowców naturalnych. W tym celu roznieca się wojny i podtrzymuje się polityczny chaos. „Światowe mocarstwa gospodarcze muszą zaprzestać okradania ubogich” – podkreśla kard. Sarah.

Zastrzegł on jednak, że Afryka potrzebuje nie tylko chleba. Tymczasem wszystkie organizacje charytatywne, w tym również katolickie, koncentrują się wyłącznie na ubóstwie materialnym. Dlatego kard. Sarah apeluje do stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, by wspierało również misję religijną: formację kapłanów i katechetów, budowę świątyń, seminariów i domów rekolekcyjnych.

kb/ rv, acn

inizio pagina

Watykan w ONZ: migrantom pomóc w ich własnych krajach

◊  

Globalne Porozumienie o Migracji da społeczności międzynarodowej możliwość wywiązania się ze zobowiązań, jakie podjęły w 2015 r. 193 państwa członkowskie ONZ, podpisując Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Opinię tę wyraził 18 kwietnia stały watykański obserwator w Organizacji Narodów Zjednoczonych na toczonej w jej nowojorskiej siedzibie debacie o problemach migracyjnych.

Abp Bernardito Auza przypomniał, że Papież nazwał tę Agendę „ważnym znakiem nadziei”. Stolica Apostolska, jak wyjaśnił jej przedstawiciel, uważa, że ta nadzieja stanie się rzeczywistością jedynie wówczas, kiedy Agendę naprawdę wprowadzi się w życie w odniesieniu do wszystkich, w tym także do migrantów. Przypomniał on apele Ojca Świętego do wszystkich państw o jak najszybsze położenie kresu wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu. 

Niemożliwość uzyskania wykształcenia, brak pracy i odpowiedniej opieki zdrowotnej są bowiem przyczynami migracji, to zaś stoi u podstaw globalnej destabilizacji – zwrócił uwagę abp Auza. Wskazał na jej liczne negatywne skutki, jak handel ludźmi czy bronią, wykorzystywanie seksualne, niewolnicza praca, terroryzm, zorganizowana przestępczość. „Dlatego trzeba odpowiedzieć na zasadnicze potrzeby naszych braci i sióstr, zapewniając im pokój i bezpieczeństwo w ich własnych krajach, co też jest głównym celem Agendy rozwoju” – zaznaczył watykański dyplomata. Wyraził również poważny niepokój o dzieci migrujące bez opieki dorosłych. Zaapelował do społeczności międzynarodowej o położenie kresu konfliktom i przemocy, które są przyczyną tego zjawiska. Obserwator Stolicy Apostolskiej w ONZ podkreślił konieczność współpracy wszystkich, w tym także organizacji religijnych, w rozwiązywaniu problemu migracji z pełnym uwzględnieniem natury osoby ludzkiej, jej praw i godności.

ak/ rv

inizio pagina

Caritas na Wielkanoc: warto spotkać się z uchodźcami

◊  

„Migracja daje ludziom możliwość wzrostu jako osoby, stworzenia lepszego życia sobie samym oraz przyszłym pokoleniom; migracja pokazuje nam szlachetność ludzkiego ducha” napisał przewodniczący Caritas Internationalis. Kard. Luis Antonio Tagle stwierdził tak w specjalnym przesłaniu na Święta, w którym zamieszczając własne zdjęcia rodzinne przypomniał, że także on jako dziecko musiał przenieść się kiedyś z Chin do Filipin. „W tym okresie Wielkanocy zapraszam chrześcijan, katolików i niekatolików, do wejścia w kontakt z uchodźcami” dodał hierarcha.

W tekście podkreślono, że „migranci mają prawo do przemieszczania się i do wyboru”, gdzie chcą iść, ale także powinni mieć możliwość pozostania u siebie „i żyć w sposób godny we własnej ojczyźnie”. Kard. Tagle wskazał więc na konieczność przeciwdziałania wojnom, konfliktom, biedzie oraz niesprawiedliwości społecznej, a także dbania o dobro wspólne i o środowisko. „Mam nadzieję, że globalne przemieszczenia ludności oraz sytuacja, w jakiej znajdują się uchodźcy, doprowadzi cały świat do zrobienia sobie rachunku sumienia i własnego systemu wartości” napisał hierarcha.

tm/ rv

inizio pagina

ŚwiatEgipt: papież Tawadros II z radością przywita Papieża Franciszka

◊  

„Kościół żyje i tworzy się na trzech fundamentach: potu, łez i krwi” – powiedział patriarcha koptyjski Tawadros, wspominając ataki z Niedzieli Palmowej na chrześcijańskie świątynie w Tancie i w Aleksandrii. Jego wypowiedź dla włoskiej agencji katolickiej SIR odnosiła się również do łączącego wszystkich wyznawców Chrystusa „ekumenizmu krwi”. Tego terminu użył wcześniej Papież Franciszek, który ma odwiedzić Egipt pod koniec kwietnia. 

Zwierzchnik największej tamtejszej wspólnoty wyznawców Chrystusa mówił o swoim oczekiwaniu na wizytę Biskupa Rzymu w owym północnoafrykańskim kraju. Zdaniem Tawadrosa Ojciec Święty „to rzeczywiście świadek pokoju i prawdy; gdziekolwiek idzie, staje się rzecznikiem wszystkich najsłabszych i cierpiących na świecie. Jego podróż jest ważna, aby przekazać całej ziemi wiadomość: «Egipt nadal stanowi oazę bezpieczeństwa i pokoju»” – podkreślił koptyjski patriarcha, przypominając szczególne spotkania, w jakich Papież weźmie udział, spędzając w tym kraju tylko dwa dni. Chodzi tu o wizytę u prezydenta, konferencję w sunnickim uniwersytecie Al-Azhar oraz wydarzenia, w których mają uczestniczyć miejscowi chrześcijanie.

tm/ rv, sir

inizio pagina

Egipt: al-Azhar potępia ataki na chrześcijan i oczekuje Papieża

◊  

„Terroryzm nie ma religii, nie ma ojczyzny; żadna wiara na świecie nie może pozwalać na morderstwo”. Takimi słowami kairski uniwersytet al-Azhar potępił ataki na chrześcijan w Egipcie, zwłaszcza ten ostatni na klasztor św. Katarzyny na Synaju. Sunnicka uczelnia, stanowiąca jeden z najstarszych i najważniejszych na świecie ośrodków nauczania islamu, przygotowuje się na odwiedziny Papieża Franciszka w ramach organizowanej przez nią konferencji międzyreligijnej. 

Jak wskazał doradca wielkiego imama uniwersytetu ds. relacji zewnętrznych, Abd ar-Rahman Musa, dla al-Azhar Ojciec Święty „jest jednym z głównych przywódców mogących poprowadzić świat w kierunku pokoju i bezpieczeństwa”. Muzułmański uczony przyznaje, że szkoła ma nadzieję na owocną współpracę z Watykanem właśnie na polu dążeń do porozumienia między narodami i religiami. Poza Franciszkiem na przygotowywaną na koniec kwietnia konferencję kairska uczelnia zaprosiła również ok. 200 gości z całego świata, włączając w to przedstawicieli bliskowschodnich chrześcijan.

tm/ rv, sir

inizio pagina

Indonezja: prawie 50 katechumenów przyjęło chrzest

◊  

W mieście Palembang na południu Sumatry w Indonezji podczas świąt wielkanocnych prawie 50 katechumenów otrzymało chrzest. Dla mieszkańców tego kraju, wśród których muzułmanie stanowią przeważającą większość, zostać chrześcijaninem to wielkie wyzwanie. Liczni katechumeni w swoich rodzinach są początkowo izolowani z powodu dokonanego wyboru. Podejmują jednak to cierpienie, gdyż wiara w Chrystusa daje im siłę do lepszego życia i przynosi wiele radości. W czasie przygotowania do chrztu katechumeni muszą poznać podstawy wiary katolickiej i modlitwy, a potem angażują się w życie wspólnoty parafialnej.

„Od kiedy przyjęłam chrzest, jestem przepełniona radością – powiedziała jedna z nowo ochrzczonych. – Pójście do kościoła i uczestniczenie w Mszy z całą rodziną było moim marzeniem, które się spełnia. Mój mąż i rodzina zachęcili mnie, abym zbliżyła się do Kościoła. Ich świadectwo wiary w codziennym życiu pomogło mi w przyjęciu chrześcijaństwa” – dodała nawrócona Indonezyjka.

pp/ rv, asianews

inizio pagina

Konferencja Liderów Katolickich „Radość Ewangelii w Ameryce”

◊  

W Stanach Zjednoczonych trwają przygotowania do ogólnokrajowej Konferencji Liderów Katolickich „Radość Ewangelii w Ameryce”. Odbędzie się ona w pierwszych dniach lipca b.r. w Orlando na Florydzie. Organizuje ją episkopat USA. Jej uczestnicy będą się zastanawiać, w jaki sposób Amerykanie wobec ogromnych przemian społecznych mogą najlepiej wcielać w życie adhortację apostolską Franciszka „Evangelii gaudium”. 

Na Florydę pojedzie ponad 3 tys. zwierzchników i liderów kościelnych, wśród których będą biskupi, duchowieństwo i osoby świeckie. „Konferencja została zwołana, aby przyjrzeć się dzisiejszym troskom i możliwościom działania w świetle misji ewangelizacyjnej Kościoła” – powiedział dyrektor Departamentu Sprawiedliwości, Pokoju i Rozwoju Człowieka przy amerykańskim episkopacie, Jonathan Reyes.

W zamierzeniu organizatorów nie ma to być jeszcze jedno spotkanie branżowe, ale w jego centrum znajdować się będzie prawdziwe spotkanie z żywym Jezusem. Podobny zjazd odbył się tylko raz w historii Kościoła amerykańskiego, a było to w 1917 r. Episkopat szukał wówczas odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa w związku z uczestnictwem Stanów Zjednoczonych w I wojnie światowej.

Dziś, jak podkreślają biskupi, Kościół szuka odpowiedzi na innego rodzaju kryzys. Jest on związany ze zmianami demograficznymi, takimi jak wzrastająca liczba Latynosów czy porzucanie przez wielu wiernych religii zinstytucjonalizowanej. Problemami są również sytuacja ekonomiczna, zmienianie definicji małżeństwa oraz rozwój technologii, który odmienił relacje międzyludzkie.

A. Pożywio, Chicago, USA/ rv

inizio pagina

Republika Środkowoafrykańska: w kraju wzrasta pokój

◊  

„Zmartwychwstanie Chrystusa nie oznacza pozostania przy dotychczasowym status quo ani powrotu do przeszłości. Jezus stawia nas na nogi i zachęca do marszu”. Tak pisze arcybiskup środkowoafrykańskiej stolicy w przesłaniu wielkanocnym. Kard. Dieudonné Nzapalainga odnosi się w dużej mierze do sytuacji w swoim kraju, gdzie po długotrwałym konflikcie życie powoli wraca do normalności. O rozpoczętym, chociaż ciągle trudnym procesie pokojowym mówi Radiu Watykańskiemu wikariusz generalny stołecznej archidiecezji Bangi, ks. Mathieu Bondobo. 

„Współistnienie między muzułmanami a chrześcijanami postępuje krok po kroku. Każdy z tych kroków to sukces, ponieważ na kryzys, jaki mieliśmy, nie można znaleźć szybkiego, natychmiastowego rozwiązania, gdyż takie próby nie doszłyby do sedna problemu. To więc właśnie robimy obecnie w Bangi. Istnieją rejony, do których albo chrześcijanie, albo muzułmanie nie mogli się udawać. Obecnie już takich nie ma, a więc to pozytywny przykład współistnienia, które powoli powraca do sytuacji normalnej. W Republice Środkowoafrykańskiej nikt nie chce na nowo przeżywać tego, czego doświadczaliśmy. Krok za krokiem pojawia się również taka świadomość wśród ludności. To moim zdaniem stanowi klucz do uniknięcia przyszłych zagrożeń” – wskazał środkowoafrykański duchowny.

tm/ rv

inizio pagina

Czerwony Krzyż: Afryka potrzebuje inwestycji

◊  

Problem migracji to kwestia godności ludzkiej, szacunku do życia, które zawsze powinno być w centrum. „Nie przejmujemy się tym, że życie 20 milionów ludzi na kontynencie afrykańskim jest zagrożone, gdyż nie mają dostępu do jedzenia i wody, ale niepokoi nas to, że mogą przyjechać na Zachód” – zwrócił uwagę przewodniczący Włoskiego Czerwonego Krzyża.

W wywiadzie dla Radia Watykańskiego Francesco Rocca mówił także o potrzebie zaangażowania się wspólnoty międzynarodowej w plan inwestycji dla Afryki: 

„Apelujemy o wielki plan inwestycji dotyczący jedzenia i wody pitnej w wielu z tych krajów. Ale nie tylko to zapewnia godność człowiekowi; trzeba mu także dać nadzieję. Jeśli popatrzymy na kontynent afrykański nie jako na jedną rzeczywistość bez żadnych różnic, ale jako na zespół różnorodnych sytuacji, to zobaczymy, że są pewne kraje, które nie doprowadzają do upokorzenia, bo choć mają trudności ekonomiczne, to posiadają niewielką gospodarkę, która wzrasta. A tam, gdzie młodzież, matki, ojcowie widzą, że istnieje choćby najmniejsza nadzieja, to nikt nie zostawi własnej ziemi, ponieważ czuje się w nią wrośnięty. Jest zakorzenienie w miejscach, gdzie się urodzili, w tym, z czym ich łączą uczucia, we własnych tradycjach. Apelujemy więc do rządów państw zachodnich o wielki plan inwestycyjny: aby wyjść z hipokryzji mówienia o bezpieczeństwie, także dlatego, że kiedy mówi się o godności osoby, to staje się równocześnie wobec problemu bezpieczeństwa” – powiedział przewodniczący Włoskiego Czerwonego Krzyża.

pp/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 20.04.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 20.04.2017

◊  

W Magazynie: Kto dziś potrzebuje Bożego Miłosierdzia? Radio Victoria, Łowicz

Słuchaj:         

inizio pagina

Msza przy grobie św. Jana Pawła II - 20 kwietnia 2017 r.

◊  

Mszy przewodniczył abp nominat Taduesz Wojda, palotyn, metropolita białostocki, a homilię wygłosił ks. Ryszard Parol, franciszkanin konwentualny z Watykanu.

Słuchaj:      

inizio pagina