Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

03/12/2017

Działalność papieska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież: rozważanie przed modlitwą: „Anioł Pański”

◊  

Dziękuję wszystkim, którzy w czasie mojej pielgrzymki do Birmy i Bangladeszu towarzyszyli mi modlitwą i zapraszam do zjednoczenia się ze mną w modlitwie wdzięczności Panu, który pozwolił mi spotkać się z tymi narodami. Ich wszystkich noszę w moim sercu i są obecni w mojej modlitwie – w ten sposób Papież w czasie spotkania z wiernymi na modlitwie „Anioł Pański” powrócił do zakończonej wczoraj pielgrzymki w tych dwóch azjatyckich krajach. Rano udał sie do Bazyliki Matki Bożej Większej, aby, jak to ma w zwyczaju, podziękować Maryi za tę podróż apostolską.

W rozważaniu, którym poprzedził południową modlitwę maryjną, Franciszek nawiązał do rozpoczynającego się dziś okresu Adwentu, czasu, który jest nam dany, aby przyjąć Pana, potwierdzić pragnienie Boga oraz aby spojrzeć w przyszłość i przygotować się na powrót Chrystusa.

Nawiązując do czytanej w dzisiejszą niedzielę Ewangelii (Mk 13,33-37)  przypomniał, że Jezus zachęca nas, abyśmy uważali i czuwali i byli gotowi powitać Go w chwili Jego powrotu. 

„Ktoś, kto uważa, to osoba, która w zgiełku świata nie daje się owładnąć rozproszeniu czy powierzchowności, ale żyje w sposób pełny i świadomy, z troską skierowaną przede wszystkim ku innym. Dzięki takiej postawie uświadamiamy sobie łzy i potrzeby bliźniego i możemy również pojąć jego zdolności ludzkie i duchowe. Osoba czujna zwraca się także ku światu, starając się przeciwstawić obecnej w nim obojętności i okrucieństwu, a ciesząc się skarbami piękna, które również istnieją i których trzeba strzec. Chodzi o spojrzenie zrozumienia, aby rozpoznać zarówno nędzę i ubóstwo jednostek i społeczeństwa, jak i bogactwo ukryte w małych rzeczach dnia powszedniego, właśnie tam, gdzie postawił nas Pan” – mówił Ojciec Święty.

Papież opisał także, kim jest osoba czuwająca. 

„Osoba czuwająca to ktoś, kto przyjmuje zaproszenie do czuwania, to znaczy nie daje się przytłoczyć snem zniechęcenia, brakiem nadziei, rozczarowaniem; a jednocześnie odrzuca nagabywanie próżności, której świat jest pełen i w pogoni za nią niekiedy poświęca się osobisty i rodzinny czas oraz pogodę ducha. Jest to bolesne doświadczenie ludu Izraela, wypowiedziane przez proroka Izajasza: wydaje się, że Bóg pozwolił, aby Jego lud błądził daleko od Jego dróg (por. 67,17), a było to skutkiem niewierności samego ludu (por. 64,4 b). Również my często znajdujemy się w tej sytuacji niewierności wobec wezwania Pana: On wskazuje nam dobrą drogę, drogę wiary i miłości, a my szukamy naszego szczęścia gdzie indziej” – kontynuował Papież.

Na zakończenie rozważania Papież podreślił, że bycie uważnymi i czuwającymi to warunki wstępne, aby pozwolić Bogu wejść w nasze życie i przywrócić znaczenie i wartość Jego obecności, pełnej dobroci i czułości.

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” Fanciszek pozdrowił wiernych obecnych na Placu św. Piotra. Zapewnił także mieszkańców Hondurasu o swojej modlitewnej pamięci, aby mogli w sposób pokojowy przezwyciężyć przeżywane obecnie trudne chwile.

pp/rv

 

inizio pagina

Papież: konferencja prasowa w czasie powrotnego lotu do Rzymu

◊  

Dużą część konferencji prasowej, jaka odbyła się na pokładzie samolotu lecącego z Dhaki do Rzymu, Papież poświęcił zakończonej wczoraj podróży do Birmy i Bangladeszu. Tematem wiodącym była trudna kwestia ludu Rohingia. Fanciszek przypomniał, że o jego prawa upominał się już wcześniej w Watykanie. Jego wielkim pragnieniem było, aby w czasie tej wizyty jego przesłanie na ten temat dotarło do adresata. Nie mógł publicznie wypowiedzieć nazwy „Rohingia”, bo byłoby to „zamknięciem rozmówcom drzwi przed nosem”. Dlatego starał się raczej słuchać, a nie pouczać.

Nawiązując do spotkania z przedstawicielami Rohingia, do którego doszło w piątek, w czasie międzyreligijnej modlitwy w Dhace Papież powiedział: 

„I w końcu przyszli. Byli wystraszeni. Ktoś im powiedział, że mogą tylko pozdrowić Papieża, ale nie mogą nic mówić. I w pewnym momencie, nasza modlitwa międzyreligijna przygotowała nasze serca, byliśmy religijnie bardzo otwarci, przyszli, aby mnie pozdrowić. (...) Prosiłem ich o przebaczenie i w tej chwili płakałem, starałem się bardzo, aby nie było tego widać. Oni też płakali. A potem zaprosiłem innych przywódców religijnych, obecnych na spotkaniu, aby podeszli do nas i wspólnie się pomodliliśmy. Poczułem, że przesłanie dotarło” – powiedział Ojciec Święty.

Dziennikarze pytali także Franciszka o godziwość posiadania broni nuklearnej w aktualnej sytuacji na świecie. 

„Jestem przekonany, że jesteśmy na granicy legalności posiadania i użycia broni nuklearnej dlatego, że dziś, przy tak wyrafinowanym arsenale tej broni, istnieje ryzyko zniszczenia ludzkości lub przynajmniej jej części. (...) Jako Papież, a nie z puntku widzenia magisterium papieskiego, zadaję sobie pytanie: czy dziś legalne jest utrzymywanie arsenałów nuklearnych takich, jakie są? Czy dziś po to, aby uratować środowisko naturalne, ludzkość, nie jest konieczne uczynienie kroku wstecz?” – kontynuował Franciszek.

W tym kontekście przypomniał tragedię Hiroszimy i Nagasaki, która rozegrała się 70 lat temu, czy też wydarzenia, które miały miejsca w przypadku energii atomowej, której nie udaje się utrzymać pod kontrolą, jak np. w Czarnobylu. 

Ojciec Święty zapytany o przeciwstawianie przez niektórych dialogu międzyreligijnego ewangelizacji podkreślił, że ewangelizacja nie jest prozelityzem. Jest świadectwem życia i szacunkiem okazywanym drugiej osobie. Kto nimi żyje jest jednocześnie człowiekiem pokoju. W świadectwie zaś działa Duch Święty i On daje nawrócenie.   

pp/rv

inizio pagina

ŚwiatBetlejem: Adwent

◊  

Adwent, radosne oczekiwanie na przyjście Pana, w Betlejem ma szczególny charakter. Tegoroczna pierwsza niedziela tego okresu liturgicznego jest obchodzona wraz z uroczystością ku czci świętej Katarzyny, dziewicy i męczennicy z Aleksandrii. 

Obchody ku czci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej rozpoczęły się w sobotę tradycyjnym ingresem Kustosza Ziemi Świętej do bazyliki Narodzenia. Na placu żłobka przed bazyliką o. Francesco Patton został przyjęty przez burmistrza Betlejem, przedstawicieli lokalnej wspólnoty parafialnej oraz dostojników kościoła prawosławnego i ormiańskiego, którzy wspólnie z franciszkanami opiekują się miejscem narodzenia Jezusa Chrystusa.

Bracia Mniejsi wprowadzili ojca Kustosza do Bazyliki Narodzenia, a następnie do przyległego do niej kościoła św. Katarzyny. W krótkim powitaniu ojciec Kustosz podkreślił potrzebę duchowej gotowości na spotkanie z Jezusem. Jednocześnie podziękował władzom miasta za przygotowania do przyjęcia licznych pielgrzymów, którzy przybędą na tegoroczne święta do Betlejem.

Znakiem rozpoczynającego się radosnego adwentu jest także Betlejemskie Światło Pokoju. Dzięki inicjatywie austriackiej telewizji oraz przy wsparciu skautów i harcerzy, Betlejemskie Światło Pokoju dotrze do wielu krajów Europy oraz całego świata, w tym także Polski. W połowie grudnia zostanie przekazane Ojcu Świętemu Franciszkowi.

P. Blajer OFM, Jerozolima

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 02.12.2017

◊  

Słuchaj:                

inizio pagina

Przegląd wydarzeń tygodnia - 03.12.2017

◊  

Słuchaj:                 

inizio pagina