Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

04/12/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież na Dzień Modlitw o Powołania: rozeznać swą proroczą misję

◊  

Do planowanego na październik przyszłego roku XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów nawiązuje Papież w datowanym 3 grudnia, w pierwszą Niedzielę Adwentu, orędziu na przyszłoroczny 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Obrady synodalne zostaną poświęcone ludziom młodym, a zwłaszcza relacjom między młodzieżą, wiarą i powołaniem. W swoim przesłaniu na najbliższy dzień modlitw w tej intencji, obchodzony w czwartą Niedzielę Wielkanocną, Franciszek wskazuje samego Jezusa jako wzór słuchania głosu powołania, jego rozpoznawania i życia powierzoną misją. 

Ojciec Święty zwraca uwagę, że powołanie przez Pana niełatwo usłyszeć. „Bóg przychodzi w milczeniu i dyskretnie, nie narzucając się naszej wolności – pisze Papież. – Tak więc może się zdarzyć, że Jego głos jest przytłumiony przez wiele trosk i napięć, które zajmują nasz umysł i serce. Powinniśmy zatem nastawić się na głębokie wsłuchiwanie się w Jego słowo i w życie, zwrócić uwagę także na szczegóły naszej codzienności, nauczyć się odczytywania wydarzeń oczyma wiary i pozostawania otwartymi na niespodzianki Ducha Świętego”.

Franciszek przypomina, że „również Jezus został powołany i posłany. Dlatego potrzebował skupienia w milczeniu, słuchał i czytał Słowo w synagodze, i ze światłem i mocą Ducha Świętego objawił w całej pełni jego sens (...). Przyjęcie takiej postawy staje się obecnie coraz trudniejsze, ponieważ jesteśmy zanurzeni w hałaśliwym społeczeństwie, w szaleństwie obfitości bodźców i informacji, które wypełniają nasze dni. Zgiełkowi zewnętrznemu, który niekiedy panuje w naszych miastach i dzielnicach, często odpowiada rozproszenie i chaos wewnętrzny, który nie pozwala nam się zatrzymać, aby nacieszyć się smakiem kontemplacji, aby spokojnie zastanowić się nad wydarzeniami naszego życia i, ufając w troskliwy zamysł Boga wobec nas, dokonać owocnego rozeznania”.

Ojciec Święty wskazuje, że „każdy z nas może odkryć swoje powołanie jedynie poprzez rozeznanie duchowe, proces, w którym dana osoba dojrzewa do podjęcia, w dialogu z Bogiem i słuchając głosu Ducha Świętego, podstawowych decyzji, począwszy od tej dotyczącej stanu życia”. Przypominając proroków, o których mówi Pismo Święte, Papież zwraca uwagę, że „powołanie chrześcijańskie ma zawsze wymiar proroczy”. Jak zauważa, „także dzisiaj bardzo potrzebujemy rozeznania i proroctwa; przezwyciężenia pokusy ideologii i fatalizmu oraz odkrycia w relacji z Panem miejsc, narzędzi i sytuacji, przez które nas wzywa. Każdy chrześcijanin powinien być w stanie rozwijać umiejętność «czytania» w swoim życiu i zrozumienia, gdzie i do czego wzywa go Pan, by kontynuował Jego misję”.

Pisząc na zakończenie przesłania o potrzebie życia powołaniem, Franciszek stwierdza: „Pan nadal wzywa do życia z Nim i do pójścia za Nim w relacji specjalnej bliskości, na Jego bezpośrednią służbę. A jeśli daje nam do zrozumienia, że powołuje nas do poświęcenia się całkowicie Jego Królestwu, nie możemy się lękać! Poświęcenie się całkowite i na zawsze Bogu i służbie braciom jest piękne i jest wielką łaską. Pan nadal dziś powołuje do pójścia za Nim. Nie wolno nam czekać, aż będziemy doskonali, żeby odpowiedzieć naszym wielkodusznym «oto jestem», ani też przerażać się naszymi ograniczeniami i grzechami, ale musimy przyjąć z otwartym sercem głos Pana” – podkreśla Ojciec Święty w orędziu Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

ak/ rv

inizio pagina

Papieska intencja na grudzień 2017 r.: za osoby starsze

◊  

Naród, który nie dba o osoby starsze, to naród bez przyszłości – przypomina Papież w filmiku promującym jego intencję modlitewną na grudzień. Podkreśla, że to właśnie ci ludzie posiadają życiową mądrość i doświadczenie, stąd trzeba ich wspierać, aby mogli uczestniczyć w wychowywaniu nowych pokoleń.

Franciszek zachęca więc do modlitwy za osoby starsze, aby wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, z mądrością i doświadczeniem współpracowały w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń. 

„Naród, który nie dba o dziadków i źle ich traktuje, to naród bez przyszłości.

Osoby starsze posiadają mądrość.

To im zostało powierzone przekazywanie doświadczenia życiowego, historii swojej rodziny, wspólnoty, narodu.

Nie zapominajmy o ludziach starszych, aby wspierani przez rodziny i instytucje, współpracowali z mądrością i doświadczeniem w wychowywaniu nowych pokoleń” – powiedział Ojciec Święty.

pp/rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Piacenza do spowiedników na Adwent: prowadzić ku świętości

◊  

Wasza posługa nie ma wielkiego rozgłosu, ale naprawdę czyni cuda. Widzi ją Bóg, a to jest najważniejsze – napisał do spowiedników kard. Mauro Piacenza, stojący na czele Penitencjarii Apostolskiej. Zachęca w nim do ofiarnego wypełniania tej posługi w rozpoczętym właśnie Adwencie. Przypomina, że okres ten przygotowuje nas na ostateczne objawienie się Pana, który przyjdzie na końcu czasów w blasku prawdy, by sądzić ludzi według wiary przez miłość czynnej.

Kard. Piacenza przyznaje, że nieuchronność sądu ostatecznego jest coraz bardziej obca współczesnej kulturze, zdominowanej przez dyktaturę chwili obecnej i okazującej coraz większą wrogość wobec transcendencji. Tym ważniejsza jest w takim kontekście posługa spowiedników. Mają oni nie tylko odpuszczać grzechy, ale również wprowadzać penitentów na drogę świętości – podkreśla watykański penitencjarz.

kb/ rv

 

inizio pagina

ŚwiatMadryt: walka miasta z szopkami

◊  

Ultralewicowe władze miejskie Madrytu nie odpuszczają w walce z bożonarodzeniowymi tradycjami. Już przed dwoma laty nowa burmistrz miasta Manuela Carmenta wystąpiła z pomysłem zlikwidowania głównej szopki Madrytu przed historycznym Pałacem Cibeles, bo „szopka to symbol religijny, który dzieli, a nie łączy”. Wybili jej to z głowy sklepikarze, którzy na czas przypomnieli, że szopka przyciąga tysiące turystów i ma realny wpływ na dochody miasta. Potem był unowocześniony orszak Trzech Króli z kobietami w roli Kacpra i Melchiora. W tym roku pani burmistrz zakazała urządzania szopek w urzędach dzielnicowych miasta, a za obejrzenie szopki przed Pałacem Cibeles będzie trzeba zapłacić po 50 eurocentów od osoby, z dziećmi włącznie, za obowiązkową rezerwację.

kb/ rv, nuova bussola quotidiana

inizio pagina

Anglia i Walia: młodzi katolicy silnie spolaryzowani

◊  

Młodzi katolicy w Anglii i Walii są silnie spolaryzowani. Dzielą się na dwie grupy. Jedna chce, by Kościół powrócił do zarzuconych praktyk, druga, by się dostosował do trendów współczesnego społeczeństwa. Taki obraz katolickiej młodzieży wyłania się z badań przeprowadzonych przez tamtejszy episkopat przed przyszłorocznym Synodem Biskupów. 

Zasięgnięto opinii 3 tys. osób. W opracowanym na tej podstawie raporcie zauważa się, że choć pierwsza grupa, pragnąca powrotu dawnej świetności Kościoła, jest mniej liczna, to jednak jej obecność jest bardziej wyraźna. „Tradycjonaliści” chcą większej jasności, a „postępowcy” autentyzmu. Zdaniem brytyjskich biskupów żadnej z tych grup nie wolno wykluczać. W ich głosach przejawia się bowiem pragnienie, by być chrześcijaninem zarazem wiernym, jak i autentycznym.

W przedsynodalnym raporcie stwierdza się ponadto, że choć liczba młodych katolików wciąż się zmniejsza, to jednak ci, którzy deklarują przynależność do Kościoła, są gotowi praktykować swą wiarę w o wiele większym stopniu, aniżeli starsze pokolenia.

kb/ rv, catholic herald

inizio pagina

Biskupi Szwajcarii przeciw handlowi w niedzielę

◊  

Konferencja Episkopatu Szwajcarii zaapelowała o nieotwieranie sklepów w niedziele adwentowe, a szczególnie w ostatnią z nich, przypadającą tym razem w Wigilię, gdyż jest ona jednocześnie dniem rozpoczynającym świętowanie Bożego Narodzenia. Biskupi przypomnieli, że Adwent to okres, który służy medytacji, otwarciu na tajemnicę, na miłość bliźniego. W rodzinach kultywuje się zwyczaje bożonarodzeniowe, a czas ten służy odwiedzinom bliskich i przyjaciół.

Podobny apel wystosowała także federacja szwajcarskich wspólnot protestanckich.

Przypomnijmy, że Konferencja Episkopatu Szwajcarii niejednokrotnie już zwracała uwagę, iż niedziela to święty dzień odpoczynku i odnowy. Ma być ona poświęcona Bogu, rodzinie i pogłębianiu relacji międzyludzkich.

pp/rv

inizio pagina

Albania: odsłonięcie tablicy w 150-lecie urodzin J. Piłsudskiego

◊  

Jutro mija 150 lat od urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pamięć o nim  jest żywa nie tylko w Polsce. Okolicznościową tablicę z okazji tej rocznicy odsłonięto wczoraj w Albanii. 

W Albanii została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca 150-lecie urodzin

Marszałka Józefa Piłsudskiego. Miało to miejsce w kościele pw. Jana Pawła II w Bathorym, w którym pracują polscy redemptoryści. Poświęcenia dokonał nuncjusz apostolski w Albanii abp Charles Brown. W uroczystości wzięli udział m. in. ambasadorowie Francji i Hiszpanii oraz przedstawiciele albańskich władz państwowych.

Ambasador Polski w Albanii Karol Bachura, który ufundował tablicę, podkreślił, że choć Marszałek nie miał bezpośredniego wpływu na losy narodów bałkańskich, to jednak bez wolnej Polski nie wiadomo, jak wyglądałaby obecna Europa. To w wolnej Polsce urodził się i dorastał patron tej parafii, Jan Paweł II, który kiedyś powiedział: „Po narodzie polskim najbardziej kocham naród albański, a to z dwóch powodów; po pierwsze dlatego, że Albańczycy cierpieli bardzo długo, bardzo niesprawiedliwie, a po drugie, że dali światu Matkę Teresę z Kalkuty”.

Kościół pw. św. Jana Pawła II w Bathorym staje się ważnym ośrodkiem promocji kultury, tradycji i współpracy polsko-albańskiej.

A. Michoń CSsR/ Albania/ rv

inizio pagina

Koszyce: mali kolędnicy kwestują dla chrześcijan w Egipcie

◊  

Greckokatolickie dzieci w diecezji koszyckiej na Słowacji kwestują na rzecz chrześcijan prześladowanych w Egipcie. Chodzi tu o doroczną akcję małych kolędników. Rozpoczęła się ona przedwczoraj liturgią, w której uczestniczył też koptyjski biskup katolicki z Adigrat, Tesfaselassie Medhin Fessuh.

Opowiedział on słowackim grekokatolikom o trudnej sytuacji swych wiernych. Wprowadził też do liturgii kilka modlitw z tradycji koptyjskiej. Zapowiedział, że ofiary zebrane na Słowacji trafią do kościelnych organizacji charytatywnych, z których pomocy korzystają wszyscy Egipcjanie, bez względu na religię czy wyznanie.

kb/ rv, tkkbs

inizio pagina

USA: Fundusz Solidarności dla Kościoła w Afryce.

◊  

„Afryka musi zmierzyć się z problemami socjalnymi i gospodarczymi, które są wynikiem ogromnego zadłużenia, epidemii, skrajnego ubóstwa i politycznych zawirowań. Pomimo tych wyzwań, Kościół w Afryce w ostatnich 30 latach potroił liczbę swoich wiernych. Tym niemniej trudno utrzymać mu ten wzrost i swój  duszpasterski dynamizm” – stwierdzili biskupi amerykańscy prezentując projekt Funduszu Solidarności dla Kościoła w Afryce. 

Chodzi o inicjatywę, która jest odpowiedzią na apel św. Jana Pawła II zawarty w adhortacji apostolskiej „Kościół w Afryce”. Fundusz ten będzie finansował projekty duszpasterskie takie jak programy ewangelizacyjne, szkoły oraz formację duchowieństwa i jego świeckich współpracowników.

Jednym z dofinansowanych projektów jest Centrum Naomi w mieście Kisantu w Republice Demokratycznej Konga. Żyje w nim wielu uchodźców i migrantów, którzy uciekli przed konfliktami. Stąd centrum ma się zająć przede wszystkim formacją młodych migrantów i kobiet analfabetek, która pomoże im w dążeniu do godniejszego życia.

Republika Demokratyczna Konga pomimo wielu bogatych złóż mineralnych jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. Wielu ludzi nie ma dostępu do pitnej wody, odpowiednich urządzeń sanitarnych czy opieki zdrowotnej. Poziom analfabetyzmu jest wysoki i w głównej mierze dotyczy kobiet.

pp/rv, fides

 

 

inizio pagina

PolskaKościół w Polsce przekazał 100 tys. euro na pomoc uchodźcom na Bliskim Wschodzie

◊  

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki przekazał 100 tys. euro na rzecz Caritas Liban na pomoc uchodźcom na Bliskim Wschodzie. To wspólna inicjatywa Episkopatów: Polski, Węgier, Słowacji, Chorwacji i Czech - które łącznie na pomoc uchodźcom przeznaczą pół miliona euro. 

Uroczystość przekazania finansowego wsparcia odbyła się w siedzibie Konferencji Episkopatu Węgier w Budapeszcie. Inicjatywa jest owocem spotkania przewodniczących Episkopatów Europy środkowo-wschodniej, które odbyło się w Budapeszcie w drugiej połowie października. 

Jest to jedna z wielu form pomocy, które Kościół w Polsce niesie uchodźcom i ofiarom działań wojennych. Funkcjonuje np. program Caritas Polska „Rodzina - Rodzinie”. 

R. Łączny/KAI

inizio pagina

Nowy rok kościelny - nowy program duszpasterski

◊  

Wraz z pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczął się nowy rok kościelny, a w Kościele w Polsce realizacja nowego, dwuletniego programu duszpasterskiego. Zatytułowany jest on „Duch, który umacnia miłość” i poświęcony jest Duchowi Świętemu. 

Mówi abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Episkopatu. 

„Zapraszamy naszych wiernych, zapraszamy nas samych także do odkrywania Osoby Ducha Świętego, do uświadomienia sobie, że otrzymaliśmy sakrament, umocnienie w Duchu Świętym, że otrzymaliśmy Jego dary i winniśmy owocować teraz tymi darami Ducha Świętego i budować nasze chrześcijańskie społeczeństwo, starając się o to, żeby budować jedność, bo to jeden z pięknych i najważniejszych darów Ducha Świętego - abyśmy byli jedno w Duchu Świętym” - powiedział abp Skworc. 

Celem programu jest pogłębienie wiedzy o bierzmowaniu u wszystkich ochrzczonych oraz przybliżanie wiernym Kościoła jako wspólnoty, którą kieruje i umacnia Duch Święty. 

R. Łączny/KAI

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 04.12.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina