Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

06/12/2017

Działalność papieska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaAudiencja ogólna po podróży do Birmy i Bangladeszu

◊  

Dzisiejszą, środową katechezę Papież poświęcił podsumowaniu swej pielgrzymki do Birmy i Bangladeszu. Wyraził wdzięczność wszystkim, którzy ją przygotowali oraz mieszkańcom tych krajów za okazaną mu gościność.

Odnosząc się do wizyty w Birmie, Franciszek przypomniał, że po raz pierwszy Następca św. Piotra odwiedził ten kraj. 

„Także w tym przypadku chciałem wyrazić bliskość Chrystusa i Kościoła wobec ludu, który cierpiał z powodu konfliktów i represji, a który teraz powoli zdąża w kierunku nowej sytuacji wolności i pokoju. W narodzie tym głęboko zakorzeniona jest religia buddyjska z jej zasadami duchowymi i etycznymi, a chrześcijanie są tam obecni jako mała trzódka i zaczyn królestwa Bożego. Z radością umocniłem ten żywy i żarliwy Kościół w wierze i jedności, spotykając się z biskupami kraju oraz podczas dwóch celebracji eucharystycznych” – powdział Ojciec Święty.

Papież wspomniał odprawione w tym kraju dwie Msze. Zauważył, że pierwsza była okazją, aby powiedzieć o prześladowaniach z powodu wiary w Jezusa, które są dla Jego uczniów czymś normalnym, okazją do świadectwa. Druga natomiast była poświęcona młodzieży. „W tych pełnych radości twarzach młodych – kontynuował Papież – widziałem przyszłość Azji: przyszłość, która nie będzie należała do tych, którzy konstruują broń, ale do tych, którzy sieją braterstwo”.

Franciszek przywołał także na pamięć spotkanie z Najwyższą Radą Mnichów Buddyjskich i dodał, że „chrześcijanie i buddyści mogą wspólnie pomagać ludziom miłować Boga i bliźniego, odrzucając wszelką przemoc i przeciwstwiając się złu”.

Mówiąc o wydarzeniach, które miały miejsce w czasie jego pobytu w Bangaldeszu zanaczył, iż pragnął szczególnie wyrazić solidarność z tym krajem, który angażuje się w pomoc dla uchodźców Rohingia mimo, iż gęstość zaludnienia jest tam jedna z najwyższych na świecie.

Następnie zwrócił uwagę na Mszę, którą odprawił w stolicy Bangladeszu. 

„Msza św. odprawiana w historycznym parku w Dhace została ubogacona święceniami szesnastu kapłanów i było to jedno z najbardziej znamiennych i radosnych wydarzeń tej podróży. Rzeczywiście zarówno w Bangladeszu, jak i w Birmie, a także w innych krajach Azji Południowo-Wschodniej, dzięki Bogu nie brakuje powołań będących znakiem żywych wspólnot, gdzie rozbrzmiewa głos Pana, wzywający, aby pójśc za Nim. Dzieliłem tę radość z biskupami Bangladeszu i wyraziłem wsparcie dla ich wielkodusznej pracy na rzecz rodzin, ubogich, edukacji, na rzecz dialogu i pokoju społecznego” – stwierdził Franciszek.

Mówiąc o spotkaniu międzyreligijnym Papież zaznaczył, że było ono okazją, aby uwypuklić znaczenie otwarcia serca jako podstawy kultury spotkania, harmonii i pokoju. Przypomniał także wizytę w „Domu Matki Teresy z Kalkuty”, który przyjmuje sieroty i osoby niepełnosprawne. „Z twarzy posługujących tam sióstr – mówił – nigdy nie znika uśmiech: siostry, które bardzo dużo się modlą, które służą cierpiącym i ciągle się uśmiechają. Piękne świadectwo”.

Franciszek przypomniał także, iż przed powrotem do Rzymu spotkał się jeszcze z młodzieżą. 

„Ostatnim wydarzeniem było spotkanie z młodymi Bengalczykami, pełne świadectw, pieśni i tańców. Ale ci Bengalczycy pięknię tańczą! Oni potrafią to robić! Święto to ukazało radość Ewangelii przyjętej przez tę kulturę; radość owocująca poświęceniem wielu misjonarzy, katechetów i rodziców chrześcijańskich. Na spotkaniu tym obecni byli także młodzi muzułmanie oraz wyznawcy innych religii: był to znak nadziei dla Bangladeszu, Azji i całego świata” – powiedział Ojciec Święty. 

pp/rv

inizio pagina

Papież do wiernych języka arabskiego

◊  

Zwracając się do wiernych języka arabskiego, podczas audiencji ogólnej, Franciszek podzielił się swoim doświadczeniem spotkania z uchodźcami Rohingia. 

„Kto nie cierpi ze swoim cierpiącym bratem, nawet jeżeli jest innej rasy, wyznaje inną religię, mówi innym językiem i pochodzi z oddmiennej kultury, musi zapytać się o autentyczność swojej wiary i swojego człowieczeństwa. Bardzo dotknęło mnie spotkanie z uchodźcami Rohingia i prosiłem ich o przebaczenie naszych uchybień i naszego milczenia. Wezwałem też wspólnotę międzynarodową do pomocy i do ratowania wszystkich ubogich i prześladowanych na całym świecie” – mówił Franciszek.

pp/rv

inizio pagina

Papież do Polaków

◊  

Polakom Franciszek podziękował za bożonarodzeniową choinkę, która stoi na Placu św. Piotra. Powierzył im też troskę o dzieło pomocy Kościołowi na Wschodzie. 

„Witam polskich pielgrzymów, a szczególnie tych, którzy ofiarowali i zorganizowali transport tej pięknej choinki na Plac św. Piotra. Bardzo dziękuję! W najbliższą niedzielę, w Polsce będzie obchodzony dzień modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie. Polecam Bogu to dzieło, znak gotowości wspierania wiernych i pasterzy w sąsiednich krajach. Dziękuję Wam również za towarzyszenie mi w modlitwie podczas niedawnej podróży apostolskiej. Z serca wam błogosławię! Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus!” – powiedział Papież. 

pp/rv

inizio pagina

Papież interweniuje w sprawie Jerozolimy

◊  

Na dzisiejszej audiencji ogólnej Franciszek odniósł się również do decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych o przeniesieniu amerykańskiej ambasady do Jerozolimy i uznania jej za stolicę Izraela. Donald Trump obiecywał to w czasie kampanii wyborczej.

Święte Miasto od początku była jednym z głównych przedmiotów sporu w Ziemi Świętej. W 1947 r. ONZ uznało jego neutralność. Jednakże od 1967 r. przejął nad nim kontrolę Izrael, który w 1980 r. ogłosił całą Jerozolimę swoją stolicą i przeniósł tam wiele budynków rządowych oraz parlament. Nie przyjmuje tego do wiadomości zdecydowana większość państw, uznając tym samym roszczenia Palestyńczyków, którzy również chcą, by w Jerozolimie znajdowała się stolica ich państwa. Wyjątkiem są Stany Zjednoczone. W 1995 r. Kongres uznał święte miasto za izraelską stolicę i zobowiązał prezydenta do przeniesienia tam amerykańskiej ambasady. Ustawę podpisał Bill Clinton, ale kolejni prezydenci, aż do czasów Trumpa, zwlekali z wypełnieniem tego rozporządzenia.

Donald Trump poinformował wczoraj o swych zamiarach palestyńskiego prezydenta Mahmouda Abbasa, który zadzwonił z kolei do Papieża z prośbą o interwencję. Franciszek wypowiedział się na ten temat na zakończenie audiencji. 

„Moja myśl biegnie teraz do Jerozolimy. W związku z tym nie mogę taić mojego głębokiego zaniepokojenia sytuacją, która zaistniała w ostatnich dniach. Zanoszę zarazem usilny apel, aby wszyscy zabiegali o poszanowanie status quo tego miasta, zgodnie z rezolucjami ONZ. Jerozolima jest miastem wyjątkowym, świętym zarówno dla żydów, chrześcijan, jak i muzułmanów, którzy czczą w niej święte miejsca swych religii. Ma ona szczególne powołanie do pokoju. Modlę się do Pana, aby ta jej tożsamość została zachowana i umocniona dla dobra Ziemi Świętej, Bliskiego Wschodu i całego świata. Niech górę wezmą mądrość i roztropność, by uniknąć nowych powodów do napięć w świecie, w którym i tak jest już wiele wstrząsów i okrutnych konfliktów” – powiedział Ojciec Święty.

Decyzja Donalda Trumpa wywołała silne emocje w samej Palestynie. Hamas zapowiedział nową intifadę. Swego rozgoryczenia nie ukrywają palestyńscy chrześcijanie. Zgromadzili się oni wczoraj w Betlejem na Placu Żłóbka. Wznoszono wrogie pod adresem Trumpa hasła i palono jego wizerunki.

kb/ rv

inizio pagina

Papież do Palestyńczyków: Ziemia Święta miejscem dialogu

◊  

Ziemia Święta jest dla nas chrześcijan ziemią dialogu Boga z ludzkością, w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Jego kulminacją było spotkanie Archanioła Gabriela z Maryją Panną w Nazarecie – powiedział Papież, przyjmując uczestników spotkania Stałego Komitetu ds. Dialogu ze Zwierzchnikami Religijnymi w Palestynie. Odbywa się ono pod patronatem Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Franciszek podziękował za uwagę, jaką władze państwa palestyńskiego poświęcają chrześcijanom. Wyraził nadzieję, że spotkanie to przyczyni się do szczerego dialogu.

„Dialog odbywa się na różnych poziomach. Wewnątrz nas samych poprzez refleksję i modlitwę, w rodzinie, w ramach jednej wspólnoty religijnej, między różnymi wspólnotami, a także w społeczeństwie obywatelskim. Jego podstawowym warunkiem jest wzajemne poszanowanie, a zarazem, ukierunkowanie tego poszanowania na uznanie praw przysługujących każdej osobie, bez względu na to gdzie się znajduje. Z dialogu rodzi się większe wzajemne poznanie, większe poszanowanie i współpraca na rzecz dobra wspólnego i zespolone działanie dla ludzi potrzebujących, aby otrzymali wszelką niezbędną pomoc” – powiedział Ojciec Święty.

kb/ rv

inizio pagina

Papież do Papieskich Akademii

◊  

Tematy dotyczące życia duchowego, sumienia i samoświadomości znajdują się w centrum doświadczenia nie tylko chrześcijańskiego, ale także ogólnoludzkiego – podkreślił Papież w przesłaniu skierowanym do uczestników XXII Pubilcznego Posiedzenia Akademii Papieskich, których koordynatorem jest kard. Gianfranco Ravasi. Spotkania te odbywają się nieregularnie od 1995 r. W tym roku jego organizatorem jest Papieska Akademia „Latinitatis”.

Franciszek pisze w nim o kryzysie, zmianach, transformacji, które dotyczą nie tylko relacji społecznych, ale przede wszystkim człowieka i podstaw jego tożsamości. Taka sytuacja domaga się refleksji nad tym, co wewnętrze, co stanowi najbardziej intymą część osoby ludzkiej.

Odwołując się do przypowieści o synu marnotrawnym, Papież przypomniał słowa: „Wstanę i pójdę do mojego ojca” (por. Łk 15,17-18). Zaznaczył, że wskazują one na dynamizm, najpierw wewnętrzny, a potem zewnętrzny, który rozpoczyna drogę nawrócenia, głęboką przemianę, a więc integralny rozwój człowieka. Odwołując się z kolei do słów św. Augustyna, zauważył, że właśnie we wnętrzu człowieka, w jego sercu mieszka Chrystus i tam się znajduje obraz Boga.

Na zakończenie Franciszek podkreślił, że poruszana na spotkaniu tematyka szczególnie dotyczy ludzi młodych, którzy wchłonięci przez życie zostają wciągnięci w labirynt tego, co sztuczne i banalne, w żądzę sukcesu, który skrywa wewnętrzną pustkę. Ojciec Święty wezwał więc uczestników Publicznego Posiedzenia Akademii Papieskich do przekazywania młodym mądrości ojców Kościoła, która zawarta jest w bogatej tradycji kultury łacińskiej.

pp/rv

inizio pagina

ŚwiatFilipiny: zamordowano 72-letniego księdza

◊  

Na Filipinach zamordowano 72-letniego kapłana. Do zdarzenia doszło przedwczoraj w San Jose. Ks. Marcelito Paez został ostrzelany przez napastników, którzy podjechali do niego na motorach. Zmarł dwie godziny później w szpitalu.

Zdaniem ordynariusza diecezji San Jose bp. Roberta Mallariego była to brutalna egzekucja. Na razie nikt się do niej nie przyznał. Ks. Paez był zaangażowany w duszpasterstwo społeczne, stał na czele diecezjalnej komisji sprawiedliwości i pokoju, zabiegał o duszpasterstwo na terenach wiejskich. Zdaniem s. Elenity Belardo, koordynatorki dzieła Misjonarze Wiejscy Filipin, egzekucja ta ma zastraszyć tych, którzy podobnie jak ks. Paez, sprzeciwiają się despotycznym i militarnym rządom prezydenta Duterte.

kb/ rv

 

inizio pagina

Austria: biskupi przeciw wyrokowi Trybunału ws. par jednopłciowych

◊  

Z mocnym sprzeciwem ze strony Kościoła spotkała się decyzja Trybunału Konstytucyjnego Austrii o przyznaniu statusu małżeństwa parom tej samej płci. Głos w sprawie zabrał arcybiskup Wiednia kard. Christof Schönborn. „To niepokojące, że nawet sędziowie Trybunału Konstytucyjnego stracili świadomość szczególnego charakteru małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, który jest nieporównywalny do innych związków” – powiedział agencji Kathpress austriacki hierarcha.

Trybunał orzekł, że prawne różnice pomiędzy małżeństwem, a zarejestrowanym związkiem jednopłciowym, który jest możliwy w Austrii od 2010 r., zatarły się przez ostatnie lata i nie mogą być podtrzymane bez tzw. dyskryminacji  tych drugich. Z tego powodu regulacje dotyczące homoseksualistów będą obowiązywać do końca przyszłego roku, po czym również i do nich będzie się odnosić prawo małżeńskie.

„Jeśli Trybunał Konstytucyjny zaprzecza niepowtarzalności i wyjątkowości statusu prawnego małżeństwa, które opiera się na odmienności płci, zaprzecza rzeczywistości” – zaznacza kard. Schönborn i dodaje, że ta decyzja nie tylko „nie przysłuży się w żaden sposób społeczeństwu, ale raczej okaleczy wszystkich – tych których chce chronić i tych, którzy powinni być chronieni.”

mk/rv, kathpress

inizio pagina

Rozmowa z Matką Bożą obniża stres

◊  

Nabożeństwo do Matki Bożej z Guadalupe ma pozytywny wpływ na problemy zdrowotne związane ze stresem. Taką tezę przedstawiają badania przeprowadzone przez Uniwersytet Alabamy w Stanach Zjednoczonych. „W wynikach badań zauważyłam, że u ludzi trwale narażonych na stres dobre samopoczucie z czasem spada. Badani czciciele Matki Bożej z Guadalupe wyłamują się z tego schematu”  – mówi dr Mary Rebecca Read-Wahidi, autorka opracowania badań. Prowadziła je ona wśród imigrantów z Ameryki Łacińskiej.

Z wywiadów z nimi wynika, że większość czcicieli Maryi z Guadalupe po prostu rozmawia z Nią, „jakby była obecna w pokoju”. Proszą Ją m. in. o „znalezienie i utrzymanie pracy, o uniknięcie deportowania czy aresztowania albo o zdrowie rodziny” – mówi dr Read-Wahidi dodając, że przeprowadzone badania „pokazują, jak ważna jest w życiu wiara”.

mk/rv, catholic herald

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 06.12.2017

◊  

Słuchaj:       

inizio pagina