Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

07/12/2017

Działalność papieska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież: choinka wyrazem wiary polskiego narodu

◊  

„Choinka pochodząca w tym roku z Polski, jest znakiem wiary tego narodu, który także poprzez ten gest zechciał wyrazić swoją wierność wobec Stolicy Piotrowej” – powiedział Papież do ofiarodawców tegorocznej choinki na Plac św. Piotra, którymi są diecezja ełcka oraz instytucje i władze z nią współpracujące. Franciszek podziękował także ofiarodawcom szopki bożonarodzeniowej oraz dzieciom, leczonym w kilku szpitalach onkologicznych we Włoszech, za wykonanie dekoracji.

W krótkim przemówieniu podkreslił, że zarówno szopka, jak i choinka przemawiają do nas swoim symbolicznym językiem. 

„Są to znaki współczucia Ojca Niebieskiego, Jego zaangażowania i bliskości wobec rodzaju ludzkiego, który doświadcza, że nie jest opuszczony w otchłani dziejów, ale nawiedzany i wspierany w swoich trudnościach. Drzewo wyciągnięte ku górze pobudza nas byśmy wychylili się ku «większym darom Bożym» (por. 1 Kor 12,31), abyśmy wznieśli się ponad przesłaniające mgły i doświadczyli, jak pięknie i radośnie jest być skąpanymi w świetle Chrystusa. W prostocie żłóbka spotykamy i kontemplujemy czułość Boga, objawiającą się w czułości Dzieciątka Jezus” – powiedział Ojciec Święty.

Na zakończenie Papież życzył, aby „Boże Narodzenie było okazją do większej wrażliwości na potrzeby ubogich i tych, którzy podobnie jak Jezus, nie znajdują nikogo, kto by ich przyjął”.

Dodajmy, że tegoroczna szopka, ofiarowana przez opactwo Montevergine, na południu Włoch, wykonana jest w typowym stylu neapolitańskim i zainspirowana została uczynkami miłosierdzia.

pp/rv

inizio pagina

Nowy arcybiskup Paryża: Michel Aupetit

◊  

Paryż ma nowego ordynariusza. Ojciec Święty przyjął rezygnację kard. André Vingt-Trois, który w tym roku ukończył 75. rok życia. Jego następcą został bp Michel Aupetit, dotychczasowy ordynariusz diecezji Nanterre, w aglomeracji Île-de-France. 

Nowy metropolita paryski dobrze zna tę archidiecezję, bo należał do jej duchowieństwa, a przez 7 lat (2006-2013) był tam wikariuszem generalnym. Bp Aupetit to tak zwane późne powołanie. Do paryskiego seminarium wstąpił mając już 39 lat. Wcześniej, przez 12 lat pracował jako lekarz. Urodził się w 1951 r. w Wersalu. Studia ukończył na wydziale medycznym w Créteil. Tam też wykładał etykę biomedyczną, pracując zarazem jako lekarz w Colombes na peryferiach Paryża.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 r. z rąk kard. Jeana Marie Lustigera. Później pracował jako wikary i proboszcz w paryskich parafiach, a także jako kapelan w liceach. W 2013 r. Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym w Paryżu. Rok później został ordynariuszem Nanterre. W episkopacie Francji jest przewodniczącym Rady ds. Rodziny i Społeczeństwa, a także członkiem grupy ds. bioetyki.

kb/ rv

inizio pagina

Papież: pozdrowienie dla chóru „Piccolo Coro dell’Antoniano” z Bolonii

◊  

„Bóg stał się Dzieckiem, aby być bliżej człowieka każdego czasu, aby ukazać mu swoją nieskończoną czułość” – powiedział Papież do dzieci z włoskiego chóru „Piccolo Coro dell’Antoniano”. Okazją do spotkania był jubileusz 60. lecia festiwalu „Lo Zecchino d’Oro”, na potrzeby którego chór ten został założony. Powstał on w 1963 r. przy franciszkańskim Instytucie Antoniano, a jego założycielką była Mariele Ventre. Poza corocznymi występami na Zecchino d’Oro chór daje regularne koncerty bożonarodzeniowe, wielkanocne i na Dzień Matki. Przez wiele lat brał udział w licznych programach dziecięcych. Koncertuje na terenie Włoch i za granicą.

Franciszek wyraził swoje uznanie dla licznych sukcesów chóru, które w ostatnich latach znalazły uznanie zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. 

„Kontynuujcie wasze dzieło: śpiewajcie o prawdziwych wartościach życia, a poprzez śpiew, uwielbiajcie i dziękujcie Bogu za wszelkie dobro, które On nam daje. W tym czasie Adwentu, bedącym przygotowaniem do Bożego Narodzenia, niech wasze piosenki, które opowiadają o narodzinach Jezusa, pomogą tym, którzy będą was słuchać, zrozumieć miłość i mieć podziw dla tego, co dwa tysiące lat temu wydarzyło się w Betlejem. Bóg stał się dzieckiem, aby być bliżej człowieka każdej epoki, okazując mu swą nieskończoną czułość” – powiedział Ojciec Święty.

lgo/ rv

inizio pagina

Papież do luteranów: potrzeba konkretnych kroków naprzód

◊  

Na potrzebę nieustawania w dążeniu do pełnej jedności chrześcijan wskazał Franciszek podczas audiencji dla przedstawicieli Światowej Federacji Luterańskiej. Papież zauważył, że po zakończonych niedawno obchodach 500-lecia reformacji trzeba się strzec pokusy zatrzymania się w drodze. W życiu duchowym i kościelnym takie zatrzymanie się w miejscu jest bowiem pójściem wstecz. Może do tego skłaniać samozadowolenie, lęk, lenistwo, znużenie czy wygoda. Kiedy jednak powstrzymujemy się od wspólnego kroczenia z braćmi do Pana, to tym samym odrzucamy Jego zaproszenie – mówił Papież. Podkreślił, że aby iść razem do Boga, nie wystarczą tylko dobre idee, potrzeba zrobić konkretne kroki, wyciągnąć rękę.

Mówiąc o obchodach 500-lecia reformacji, Franciszek zwrócił szczególną uwagę ich aspekt modlitewny. 

„Ważne były przede wszystkim nasze spotkania na modlitwie, bo to nie z ludzkich zamysłów, lecz z łaski Bożej wyrasta i rozkwita dar jedności między wierzącymi. Tylko dzięki modlitwie możemy strzec się nawzajem. Modlitwa oczyszcza, umacnia, oświeca drogę, pozwala nam iść naprzód. Modlitwa jest niczym benzyna w naszej podróży do pełnej jedności. W istocie to miłość Boga, z której czerpiemy podczas modlitwy, wprawia w ruch miłość, która nas zbliża do siebie nawzajem. Stąd rodzi się cierpliwość w naszym oczekiwaniu, powód do pojednania, siła, by razem iść naprzód” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zauważył, że dzięki modlitwie widzimy siebie nawzajem we właściwej perspektywie, którą jest perspektywa Ojca. A modląc się w Duchu Jezusa, uznajemy się nawzajem za braci.

Papież przyznał, że w ostatnich latach w relacjach katolicko-luterańskich doszło do pewnego oczyszczenia pamięci i wyzbycia się wzajemnych uprzedzeń. Teraz naszym zadaniem jest rozeznawanie darów, które pochodzą z różnych tradycji wyznaniowych, aby je przyjąć jako wspólne dziedzictwo.

kb/ rv

inizio pagina

Papież na Mszy w 90. urodziny kard. Sodano

◊  

W osobie kard. Angelo Sodano widzimy świadectwo człowieka, który w różnych sytuacjach tak wiele zrobił dla Kościoła, z radością i we łzach – powiedział Papież podczas Mszy z okazji 90-tych urodzin dziekana Kolegium Kardynalskiego, a wcześniej wieloletniego sekretarza stanu za pontyfikatu Jana Pawła II.

Jubileuszowa Msza została odprawiona w Kaplicy Paulińskiej w Pałacu Apostolskim. W homilii kard. Angelo Sodano mówił o postaci, wspominanego dziś w liturgii, św. Ambrożego i zwrócił uwagę na wielką jasność nauczania, którą wyróżniał się ten ojciec Kościoła.

Papież zabrał głos na zakończenie liturgii. Wyraził wdzięczność kard. Sodano za świadectwo kościelnej dyscypliny. Wskazał też potrzebę pamiętania o tym, co Bóg uczynił nam w naszym życiu. 

„Pamięć to jeden z wymiarów życia. Wielkim nieszczęściem jest stracić pamięć o tym, co Bóg dla nas zrobił. «Pamiętaj, Izraelu» – to deuteronomiczny wymiar życia. Kard. Sodano wspomina swe lata. Za każdym razem, kiedy się wspomina, stajemy wobec nowej łaski. Pamięć również o naszej małości, naszych błędach, naszych grzechach. Św. Paweł się tym chlubił, bo tylko Bogu należy się chwała, a my jesteśmy słabi, wszyscy. I ta pamięć daje nam siłę, by iść dalej przez następną dekadę. Jest to łaska pamięci” – powiedział Ojciec Święty.

kb/ rv

inizio pagina

Papież: spotkanie z ekumeniczną Radą Kościołów Tajwanu

◊  

Do wychowywania nowych pokoleń w duchu miłości i dialogu zachęcił Papież, przybyłą dziś do Watykanu, delegację Narodowej Rady Kościołów Tajwanu. Jest to ekumeniczna organizacja, która zrzesza pięć wspólnot chrześcijańskich, (cztery wspólnoty protestanckie: prezbiterianów, anglikanów, metodystów i luteran) włącznie z katolicką Konferencją Episkopatu Tajwanu.

W przemówieniu Franciszek zwrócił uwagę, że doświadczył ogromnego entuzjazmu i pomysłowości ludów Azji podczas ostatniej podróży apostolskiej do Birmy i Bangladeszu. Odwołał się także do słów, które padły w poprzedzających jego wystąpienie powitaniach: „Pokój bez miłości nie jest prawdziwym pokojem, bez miłości świat ogarnia chaos”. Zachęcił zebranych do wspólnego dawania świadectwa miłości i jedności, a także do zatroszczenia się o przyszłość poprzez formację nowych pokoleń. 

„Umocnienie relacji pomiędzy różnymi wspólnotami chrześcijańskimi, wspólne głoszenie Jezusa, także przez dzieła miłosierdzia i wychowywanie młodych pokoleń przyniosą korzyść całemu społeczeństwu. Budowanie lepszej przyszłości dla wszystkich wymaga, w szczególności, wychowywania młodych pokoleń w sztuce dialogu, w taki sposób, by mogli stać się krzewicielami tak bardzo dziś potrzebnej kultury harmonii i pojednania. By podążali drogą, która z Bożą pomocą, poprowadzi od konfliktu do zjednoczenia, a która okazuje się tak owocna w ekumenicznej podróży.” – powiedział Ojciec Święty.

mk/ rv

 

inizio pagina

Kard. Aguiar Retes nowym metropolitą Miasta Meksyk

◊  

Papież przyjął rezygnację z kierownia archidiecezją Miasta Meksyk złożoną przez kard. Norberto Rivera Carrerę i jego następcą mianował kard. Carlosa Aguiara Retesa, dotychczasowego metropolitę Tlalnepantla.

Nowy arcybiskup Miasta Meksyk ma 67 lat. Studiował w Meksyku, Stanach Zjednoczonych oraz w Rzymie na Papieskim Instytucie Biblijnym oraz Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Po zakończeniu studiów pracował duszpastersko oraz jako wykładowca. W 1997 r. Jan Paweł II mianował go biskupem Texcoco, a następnie, 12 lat później, Benedykt XVI powierzył mu kierowanie diecezją Tlalnepantla. Papież Franciszek w czasie konsystorza w 2016 roku włączył go do Kolegium Kardynalskiego.   

pp/rv

inizio pagina

ŚwiatZiemia Święta: list biskupów do prezydenta USA

◊  

Zwierzchnicy wspólnot chrześcijańskich w Ziemi Świętej wspólnie zareagowali na decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych o przeniesieniu amerykańskiej ambasady do Jerozolimy i faktycznym uznaniu tego miasta za stolicę Izraela. W liście do Donalda Trumpa przypominają oni o szczególnym znaczeniu Jerozolimy dla wszystkich religii monoteistycznych. 

Zwierzchnicy wspólnot chrześcijańskich w Ziemi Świętej, zarówno katoliccy, jak i prawosławni i protestanccy, wystosowali wspólny list do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda J. Trumpa. Piszą w nim o szczególnym statusie Jerozolimy, miasta tak ważnego dla trzech religii monoteistycznych. Choć Jerozolima jest określana miastem pokoju, to niestety staje się ona coraz częściej miejscem nowych konfliktów i cierpienia jej mieszkańców.

Na wstępie listu pasterze Kościoła w Ziemi Świętej przypominają rozmowy w Camp David w 2000 roku, które podtrzymały międzynarodowy status Jerozolimy. Jednocześnie wyrażają zaniepokojenie możliwością uznania Świętego Miasta za stolicę państwa Izrael i przeniesieniem tam amerykańskiej ambasady. W opinii hierarchów takie postępowanie może doprowadzić do wzmożonego napięcia, nienawiści, konfliktów i cierpienia zarówno w samej Jerozolimie, jak i w całej Ziemi Świętej. Takie działanie oddali proces pokojowego zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Na zakończenie listu hierarchowie zwracają się do prezydenta Trumpa z prośbą o zachowanie dotychczasowego międzynarodowego statusu Świętego Miasta i niepozbawianie Jerozolimy pokoju w tym szczególnym okresie jakim jest Boże Narodzenie.

P. Blajer, ofm - Jerozlima

inizio pagina

PolskaBp Mazur: diecezja ełcka ofiarowała choinkę na Plac św. Piotra

◊  

O historii ofiarowania choinki bożonarodzeniowej na Plac św. Piotra oraz o dzisiejszym spotkaniu z Papieżem mówi ks. bp Jerzy Mazur, ordynariusz diecezji ełckiej. 

          

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioMsza przy grobie św. Jana Pawła II - 7 grudnia 2017 r.

◊  

Mszy św. przewodniczył ks. abp Józef Górzyński, ordynariusz warmiński, a homilię wygłosił ks. bp Jerzy Mazur, ordynariusz ełcki.

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 07.12.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina