Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

08/12/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież: Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

◊  

Dziś, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Papież Franciszek, już po raz piąty w czasie swego pontyfikatu, udał się na Plac Hiszpański, położony w centrum Rzymu, aby tam oddać hołd Matce Jezusa. Wcześniej jednak odwiedził Bazylikę Matki Bożej Większej, aby pokłonić się przed obrazem Maryi, czczonej tam jako „Salus Populi Romani” – „Ocalenie Ludu Rzymskiego”.

Przed statuą Niepokalanie Poczętej Franciszek odmówił modlitwę zawierzając Maryi wszystkich mieszkańców Rzymu.

„Matko Niepokalana – modlił się Ojciec Święty -

po raz piąty przybywam do twoich stóp jako Biskup Rzymu,

by złożyć Ci hołd w imieniu wszystkich mieszkańców tego miasta.

Chcemy Tobie podziękować za stałą troskę,

Z jaką towarzyszysz naszemu pielgrzymowaniu,

Pielgrzymowaniu rodzin, parafii, wspólnot zakonnych;

Pielgrzymowaniu tych, którzy każdego dnia, czasami z trudem,

Przemierzają Rzym, aby iść do pracy;

chorych, osób starszych, wszystkich ubogich,

wielu osób, które przybyły tutaj z krajów wojny i głodu.

Dziękujemy, bo skoro tylko zwrócimy się do ciebie z myślą

Spojrzeniem, lub przelotnym Zdrowaś Maryja,

zawsze odczuwamy Twoją macierzyńską obecność, czułą i mocną.

O Matko, pomóż temu miastu rozwinąć „przeciwciała”

na pewne wirusy naszych czasów:

obojętności, która mówi: „to mnie nie dotyczy”;

braku wychowania obywatelskiego, które gardzi dobrem wspólnym;

strachu przed tym, co inne i cudzoziemcami;

konformizmem przebranym w występek;

obłudą oskarżania innych, gdy czynimy to samo;

rezygnacją w obliczu degradacji środowiskowej i etycznej;

wyzysku wielu mężczyzn i kobiet.

Pomóż nam odrzucić te i inne wirusy

przeciwciałami pochodzącymi z Ewangelii.

Spraw, abyśmy nabrali dobrego nawyku

codziennego czytania fragmentu z Ewangelii

i tak jak Ty, strzegli w sercu Słowa,

żeby jako dobre ziarno przynosiło owoce w naszym życiu.

Niepokalana Dziewico,

175 lat temu, niedaleko stąd,

w kościele Sant'Andrea delle Fratte,

dotknąłeś serca Alfonse’a Ratisbonne, który w tej chwili

z ateisty i wroga Kościoła stał się chrześcijaninem.

Jemu okazałaś się Matką łaski i miłosierdzia.

Daj także i nam, zwłaszcza w próbach i pokusach,

Utkwić spojrzenie w twoich otwartych rękach,

które pozwalają łaskom Pana zstąpić na ziemię,

i ogołocić się z wszelkiej zarozumiałej arogancji,

byśmy uznali siebie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy:

małymi i biednymi grzesznikami, ale zawsze Twoimi dziećmi.

W ten sposób złożyć dłoń w twoich rękach,

By dać się zaprowadzić z powrotem do Jezusa, naszego brata i zbawiciela,

i do Ojca Niebieskiego, który niestrudzenie na nas czeka

i wybacza nam, kiedy do Niego wracamy.

Dziękuję, o Matko, bo nas zawsze wysłuchujesz!

Pobłogosław Kościół, który jest w Rzymie,

Pobłogosław to Miasto i cały świat.

Amen.

Po tym wydarzeniu Franciszek przejechał do bazyliki św. Andrzeja delle Fratte, aby oddać cześć Maryi - Madonna della Medaglia Miracolosa. 175 lat temu Alfons Ratisbonne modląc się przed tym obrazem dostąpił szczególnej łaski nawrócenia. Został  gorliwym katolikiem, jezuitą, mistykiem, założycielem instytucji charytatywnych.  

pp/rv

          

inizio pagina

Papież: grzech postarza człowieka, czyni brzydkim

◊  

Nie wiek, a grzech sprawia, że człowiek się starzeje. Dzieje się tak, gdyż grzech powoduje sklerozę serca. Zamyka je, czyni biernym, sprawia, że usycha – mówił Papież w czasie rozważania, którym poprzedził modlitwę „Anioł Pański”. Poświęcił je Maryi Niepokalanie Poczętej.

Przypomniał, że Anioł, zanim zwrócił się do Niej po imieniu, nazwał Ją najpierw „pełną łaski” (Łk 1,28), tak jak i my mówimy w modlitwie: „Zdrowaś Maryjo”. Co jednak znaczą te słowa? 

„Oznaczają, że Maryja jest pełna obecności Boga. A jeśli jest całkowicie zamieszkała przez Boga, to nie ma w niej miejsca na grzech. Jest to rzecz niezwykła, ponieważ na świecie, niestety, wszystko jest skażone złem. Każdy z nas, patrząc w swe wnętrze, widzi ciemne strony. Nawet najwięksi święci byli grzesznikami, a wszystko co istnieje, nawet te rzeczy najpiękniejsze, zostały dotknięte przez zło: wszystkie, oprócz Maryi. Ona jest jedyną «zawsze zieloną oazą» ludzkości, jedyną nieskażoną, stworzona niepokalaną, aby w pełni przyjąć, ze swoim «tak» Boga, który przyszedł na świat i w ten sposób rozpocząć nową historię” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zaznaczył, iż nazwanie Maryi „pełną łaski” jest także podkreśleniem jej młodości. Uznajemy, że jest taka, gdyż grzech nigdy Jej nie postarzał, bo jest Niepokalanie Poczęta, bez grzechu.

To szczególne wybranie, jakiego dostąpiła Maryja sprawia, że Kościół nazywa ją także „całą piękną” – tota pulchra. I podobnie jak wiek, tak i piękno Maryi nie wyraża się w tym, co zewnętrzne – stwierdził Papież. Pochodziła z prostej rodziny, żyła pokornie w Nazarecie, wiosce prawie przez wszystkich zapomnianej. Ona też nie była znana, nawet po tym, jak Anioł był u Niej, bo nie było tam żadnego reportera, który by o tym opowiedział. Nie prowadziła wygodnego życia, ale miała ciągłe zmartwienia, obawy. Tego także nie zmieniło Zwiastowanie, gdyż po nim trudności się spotęgowały. 

„Jednak «pełna łaski» przeżyła piękne życie. Jaki był Jej sekret? Możemy to pojąć patrząc ponownie na scenę Zwiastowania. Na wielu obrazach Maryja jest przedstawiona jako siedząca przed aniołem z małą książką. Ta książka to Pismo Święte. W ten sposób Maryja zwykła była słuchać Boga i przebywać z Nim. Słowo Boże było Jej tajemnicą: bliskie jej sercu, przyjęło później ciało w Jej łonie. Przebywając z Bogiem, dialogując z Nim w każdej sytuacji, Maryja uczyniła swe życie pięknym. Nie wygląd, nie to, co przemija, ale serce skierowane ku Bogu czyni życie pięknym. Spójrzmy dzisiaj z radością na «pełną łaski». Prośmy Ją, aby pomogła nam zachować młodość, mówiąc «nie» grzechowi i abyśmy żyli pięknym życiem, mówiąc Bogu «tak»” – stwierdził Papież.

pp/rv

inizio pagina

Australia: młodzi początkiem odnowy życia Kościoła

◊  

Od 7 do 9 grudnia w Austaralii odbywa się Katolicki Festiwal Młodych. Do jego uczestników Papież Franciszek skierował przesłanie. W liście, przekazanym na ręce arcybiskupa Sydney Anthony’ego Fishera, wyraża nadzieję, że to spotkanie „zwiększy w młodych pragnienie zaangażowania w  codzienną modlitwę, czytanie Pisma Świętego i pełne uczestniczenie w Ofierze eucharystycznej”, a także „pogłębi ich relację z Panem, aby dali Kościołowi i społeczeństwu świadectwo wiary”.

Festiwal gromadzi około 20 tys. osób w wieku od 18 do 30 lat. Rozpoczyna Rok Młodych, ustalony przez australijski episkopat, jako bezpośrednie przygotowanie do mającego się odbyć jesienią 2018 r. Synodu o młodzieży. Biskupi wyjaśniają, że Rok ten ma „uświadomić Kościołowi i społeczeństwu wagę „ożywiającej obecności” młodych i zapoczątkować proces odnowy w życiu Kościoła.”

Jest to niewątpliwie promień nadziei dla Australii, w której Kościół wydaje  się znajdować w trudnej sytuacji. Została ona wywołana m.in. kryzysem związanym z nadużyciami seksualnymi wobec nieletnich, referendum, w którym 62 proc. uczestników głosowało za dopuszczeniem tzw. „małżeństw” jednopłciowych oraz tym, jak nie udało się powstrzymać legalizacji eutanazji. Według ostatniego spisu ludności mniej niż jedna dziesiąta australijskich katolików, czyli około pół miliona, uczestniczy w niedzielnej Mszy, a tylko jedna setna, zatem jakieś 50 tys., akceptuje w całości nauczanie Kościoła.

mk/rv, sir, catholic herald

inizio pagina

Papież: pozdrowienie dla uczestników 41. Konferencji Animatorów Odnowy w Duchu Świętym

◊  

W Rimini, we Włoszech trwa 41-sza Konferencja Animatorów Odnowy w Duchu Świętym (7-10.12). Z tej okazji Ojciec Święty wystosował do zebranych krótkie pozdrowienia. Wyraża w nim nadzieję, że „spotkanie to przyczyni się do  pogłębienia świadomości, że wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za bycie misjonarzami i świadkami, zjednoczonymi w Duchu Świętym, w słuchaniu nauczania Apostołów, w jedności braterskiej, a także tradycji łamania chleba i modlitwy.” Do zebranych, krótkie życzenia przesłali także przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch kard. Gualtireo Bassetti i prefekt dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, kard. Kevin Joseph Farell.

mk/rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Filoni: Kościół mniejszościowy, ale bardzo żywy

◊  

Szczególnie uderzył mnie ogromny entuzjazm ludzi, którzy brali udział w spotkaniach z Papieżem. Na przykład na Msze w Rangunie przyszły dziesiątki tysięcy ludzi, często z bardzo daleka, aby przeżyć to szczególne doświadczenie, które trwało zaledwie kilka godzin – tak minioną pielgrzymkę Franciszka do Birmy i Bangladeszu wspomnia towarzyszący mu w tym czasie prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Zaznaczył, że są to Kościoły bardzo małe, ale jednocześnie bardzo żywotne w wierze i dynamiczne w swej działaności społecznej. 

Kard. Fernando Filoni odniósł się także do licznych powołań kapłańskich i zakonnych w tych krajach. Podkreślił, że rodzą się one w grupach etnicznych, gdzie głoszona jest Ewangelia. Często pochodzą z rodzin katolickich zakorzenionych w wierze od kilku pokoleń. Dzięki temu nowi kapłani dobrze znają język, zwyczaje, sposób życia plemion, wśród których będą posługiwać. Zaznaczył także, iż dużą rolę w ich wzrastaniu, np. w Bangladeszu, odgrywa działalność edukacyjna Kościoła, który prowadzi tam wiele szkół.

Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów podsumowując tę pielgrzymkę zwrócił również uwagę na fakt wielkiego szacunku, jakim Kościół katolicki cieszy się w tych krajach. Dzieje się to także dzięki temu, iż nie prowadzi on prozelityzmu i  jest otwarty na wszystkich. Także osoby nienależące do wspólnoty Kościoła stają się beneficjentami jego działalności charytatywnej, czy edukacyjnej.

pp/rv 

 

inizio pagina

ŚwiatHiszpania: obchody NMP Niepokalanie Poczętej

◊  

Inmaculada, czyli Matka Boża Niepokalanie Poczęta jest patronką Hiszpanii. W wielu katedrach i parafiach odbyły się tradycyjne nocne czuwania maryjne. 

Kult Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej jest bardzo mocno zakorzeniony w pobożności hiszpańskiej. Jeszcze przed inwazją arabską król wizygocki Ervigio (680)  – ten sam, który zwołał XII Synod w Toledo - ustanowił święto “dziewiczego poczęcia Maryi”. Podczas rekonkwisty na królewskich sztandarach widoczna była Niepokalana. Królowie katoliccy – Izabela i Ferdynand – wysłali aż dziewieć poselstw do Rzymu z prośbą, aby papież uznał “niepokalane poczęcie Maryi” za dogmat wiary katolickiej. W 1466 r. mieszkańcy Villalpando i 13 pobliskich miejscowości przyjęli słynne “ślubowanie Niepokalanego Poczęcia”: zobowiązali się do szerzenia i obrony tej prawdy maryjnej, które systematycznie odnawiali poprzez stulecia.

Swięto Niepokalanej zostało ustanowione królewskim dekretem w 1644 r. i obowiązywało w całym Królestwie Hiszpanii, także w Ameryce Lacińskiej. W 1708 r. papież Klemens XI wprowadził to święto w całym Kościele. Z kolei papież Klemens XIII ogłosił Niepokalaną patronką Hiszpanii w bulli Quantum Ornamenti (25.12.1760).

W całej Hiszpanii odbyły się tradycyjne czuwanie maryjne. Z kolei w Ameryce Lacińskiej miała miejsce tzw. “noc świec”. W Kolumbii na ulicach, balkonach i w oknach zapalane są świece: symbol Maryi i zapowiedź bliskich już świąt Bożego Narodzenia. Jest to również okazja, aby spotkać się z najbliższymi.

Marek Raczkiewicz, Barcelona

inizio pagina

CCEE: śmierć człowieka i migracja w centum uwagi przyszłego spotkania

◊  

Kościół katolicki przypomina o obowiązku towarzyszenia osobom, które zbliżają się do kresu ziemskiego życia. To, co określane jest mianem „końca życia” w rzeczywistości jest wezwaniem do przygotowania i towarzyszenia, a nie przeżywania tego czasu w samotności – czytamy w nocie opublikowanej przez Radę Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Członkowie tego gremium spotkają się w dniach 10 – 12.12.2017 w Luksemburgu, aby poruszyć m.in. tematy dotyczące śmierci człowieka oraz migracji. 

W komunikacie czytamy, iż w ostatnich dziesięcioleciach w związku ze zmianami antropologicznymi, ekonomiczno-społecznymi, medycznymi nawarstwiły się problemy moralne i prawne dotyczące kresu ludzkiego życia. Stąd też potrzeba pogłębionej refleksji, a także coraz większej odpowiedzialności zarówno pojedynczego człowieka, jak i lekarzy, rodzin, wspólnoty oraz państwa.

W czasie luksemburskiego spotkania Rady Konferencji Episkopatów Europy zostanie poruszony także temat migracji. W obecnej sytuacji Europy jest bowiem czymś oczywistym – czytamy w nocie – że konieczne jest, aby poczyniono kroki w kierunku uchwalenia odpowiednich praw chroniących zarówno migrantów, jak i wspólnoty, które ich przyjmują.

pp/rv,sir

inizio pagina

PolskaWarszawa: abp Hoser złożył rezygnację z kierowania diecezją

◊  

Ojciec Święty przyjął dziś rezygnację z kierowania diecezją warszawsko-praską złożoną  w związku z ukończeniem 75. roku życia przez abpa Henryka Hosera. Jego następcą został bp Romuald Kamiński, dotychczasowy koadiutor tej diecezji. 

Podczas uroczystości w kurii diecezji warszawsko-praskiej odczytano komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce o przyjęciu rezygnacji abp Henryka Hoser. W krótkim przemówieniu hierarcha podkreślił, że minione 9 lat to była wspólna praca dla dobra Kościoła.
„Spotkałem na tej drodze ogromne przestrzenie dobrej woli wszystkich ludzi, z którymi się spotykałem i nie osiągnęlibyśmy niczego, gdyby nie była to praca wspólna, zespołowa, solidarna, w duchu jedności kościelnej” - podkreślił abp Hoser.
Obejmując diecezję bp Romuald Kamiński zapewnił, że podejmując tę posługę czuje opiekę Maryi.
„Dzisiaj chciałbym złożyć swoistą deklarację, ale ona jest bardzo prosta i powiedziałbym, chcę ją wypowiedzieć jako bardzo pokorną: przyszedłem służyć na tyle, na ile potrafię, na ile czuję się silnym i na tyle na ile rozumiem tę posługę” - powiedział bp Kamiński.
Ingres biskupa Romualda Kamińskiego do katedry warszawsko-praskiej planowany jest na 20 stycznia.

R. Łączny/ KAI

 

inizio pagina

Jasna Góra: Niepokalane Poczęcie w łączności z Papieżem

◊  

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w tym roku na Jasnej Górze przeżywana jest w łączności z Papieżem Franciszkiem i w duchu dziękczynienia za jego bliskość z częstochowskim sanktuarium w Jubileuszowym Roku 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej.  Dziś jest ostatni dzień, kiedy pielgrzymi mogą uzyskać specjalny odpust nadany przez Stolicę Apostolską na wyjątkowy czas rocznicowego świętowania. Zgodnie ze zwyczajem na placu przed szczytem składany jest „hołd z kwiatów”. 

Dziękujemy za bliskość Ojca Świętego z polskim narodem - podkreśla o. Marian Waligóra, przeor klasztoru: „Ten hołd z kwiatów jest podziękowaniem za to, że Ojciec Święty jest tak blisko nas, naszego narodu, też i Jasnej Góry, co tak pięknie wyraził słowami w przesłaniu na ogólnopolskie centralne świętowanie 300-lecia koronacji”.

W specjalnym wideoprzesłaniu Franciszek życzył, by jubileusz był okazją do odczucia, że nikt z nas na tym świecie pełnym sierot nie jest sam, gdyż każdy ma w pobliżu siebie Matkę - nieprześcignioną w czułości Królową, która trzyma nas za rękę podczas codziennej wędrówki.

Wyjątkowym jubileuszowym darem Papieża, obok odpustów, było także pobłogosławienie nowych koron na Cudowny Obraz, które nałożone zostały w pierwszą rocznicę jego pielgrzymki na Jasną Górę.

Dzisiejszy „hołd z kwiatów” dla Niepokalanej przeżywany na wzór rzymski składany jest przed figurą, która równo sto lat temu stanęła na placu zamiast pomnika cara Aleksandra II. To pierwsze miejsce modlitwy do Matki Bożej dla wchodzących do Sanktuarium pielgrzymów.

Ostatnim akordem jubileuszowych inicjatyw był dzisiejszy finał konkursu Rady Szkół Katolickich „Królowa Polski w 300- lecie koronacji”.

I. Tyras/ Radio Jasna Góra

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 08.12.2017

◊  

Suchaj:      

inizio pagina