Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

09/12/2017

Działalność papieska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież w stulecie śmierci św. Franciszki Cabrini do jej sióstr

◊  

Postać św. Franciszki Ksawery Cabrini przypomniał Papież siostrom z założonego przez nią Zgromadzenia Misjonarek Najświętszego Serca Jezusowego. Okazją do spotkania było zakończenie obchodów stulecia jej śmierci.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że ta włoska święta pragnęła udać się na Daleki Wschód, do Chin, aby tam głosić Ewangelię. Nie myślała wtedy o tysiącach emigrantów, którzy z powodu biedy, braku pracy i perspektyw udawali się z Włoch do Ameryki. Dopiero papież Leon XIII zmienił jej wizję przyszłości, kiedy zwalniając ją ze ślubu pracy na Dalekim Wschodzie powiedział do niej: „Nie na wschód, siostro Cabrini, ale na zachód!”. To spotkanie otworzyło jej oczy – wskazał Franciszek – i w ten sposób młoda założycielka zgromadzenia stała się „wzorem prawdziwego powołania: zapomnieć o sobie, aby całkowicie oddać się Bożej miłości”.

Przykład służby migrantom, który pozostawiła Franciszka Cabrini – kontynuował Ojciec Święty – jest dziś bardziej niż kiedykolwiek aktualny. Wielu bowiem ludzi –  mężczyzn, kobiet i dzieci – naznaczonych jest różnymi formami ubóstwa i przemocy, dlatego szukają otwartych serc i wyciągniętej ręki. 

„Jej charyzmat jest dziś nadzwyczaj aktualny. Migranci potrzebują oczywiście dobrych praw, programów rozwojowych, odpowiedniej organizacji, ale zawsze, i to w pierwszym rzędzie, potrzebują także miłości, przyjaźni, ludzkiej bliskości; tego, by ich wysłuchano, dostrzeżono, wsparto. Potrzebują Boga, którego spotkają w bezinteresownej miłości kobiety z sercem oddanym Bogu, będącej im siostrą i matką. Niech Pan stale odnawia w was to uważne i miłosierne spojrzenie na biednych, którzy żyją w naszych miastach i w naszych krajach ” – powiedział Ojciec Święty.

Papież zwrócił także uwagę, że św. Franciszka żyła duchowością Serca Pana Jezusa. 

„To czyniło ją zdolną do patrzenia w serce wszystkich, których spotykała i którymi się opiekowała, aby wychodzić ku nim we właściwy sposób. Ta ważna rocznica przypomina z mocą nam wszystkim potrzebę wiary zdolnej do zrozumienia chwili łaski, jaką się przeżywa. Niezależnie od tego, jak bardzo trudne mogłoby się to wydawać, jubileusz ten mówi nam, że mamy postępować tak jak ona: być zdolnymi rozumieć znaki naszych czasów, odczytywać je w świetle Słowa Bożego i żyć nimi w taki sposób, aby dawać odpowiedź, która dotrze do serca każdego człowieka” – zauważył Franciszek.

pp/rv

inizio pagina

Protestant nowym ambasadorem Nigerii przy Watykanie

◊  

Papież przyjął na audiencji nowego ambasadora Nigerii przy Stolicy Apostolskiej, który złożył listy uwierzytelniające. 61-letni Godwin George Umo, emerytowany oficer zawodowy, inżynier elektroniki i telekomunikacji, zajmujący się obecnie hotelarstwem, to protestant. Należy do Zjednoczonego Kościoła Zielonoświątkowego Nigerii, którego jest przewodniczącym.

ak/ rv

inizio pagina

Ojciec Święty do Pakistanu na Rok Eucharystii

◊  

„Jestem przekonany, że ten rok będzie dla was szczególną okazją do wzrastania w miłości do ofiary eucharystycznej, źródła i szczytu życia chrześcijańskiego”. Tak pisze Papież do Kościoła w Pakistanie w przesłaniu z okazji rozpoczętego tam Roku Eucharystii. Wzywa też tamtejszych katolików, aby każdego dnia rozważaali i żyli coraz głębszym doświadczeniem tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa tak, by jeszcze lepiej dawać wśród Pakistańczyków świadectwo o obecności Pana. 

Rok Eucharystii w Pakistanie rozpoczął się 25 listopada uroczystą Mszą w katedrze stolicy tego kraju Karaczi, a zakończy się 25 listopada 2018 r. Eucharystią w Lahaurze. Będzie to dla pakistańskich katolików czasem duchowego wzrastania oraz wewnętrznej odnowy, aby dzielić się miłością Chrystusa ze wszystkimi ludźmi i pogłębiać ducha służby – powiedział przewodniczący tamtejszej Konferencji Episkopatu abp Joseph Arshad z Islamabadu-Rawalpindi. Dodał, że niewielka wspólnota katolików tego kraju każdego dnia musi zmierzać się z licznymi wyzwaniami o charakterze społecznym, kulturowym czy religijnym. Stąd rozpoczynający się Rok Eucharystii pod hasłem: „Ja jestem chlebem życia” (J 6,35) może prowadzić do pełni życia i radości.

pp/rv, fides

inizio pagina

Kard. Farrell wysłannikiem do narodowego sanktuarium USA

◊  

Ojciec Święty cieszy się, że amerykańscy katolicy ukończyli rozpoczętą przed niemal stu laty, w roku 1920, budowę swojego narodowego sanktuarium Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej w Waszyngtonie. Pisze o tym w liście do swojego specjalnego wysłannika na uwieńczenie tego dzieła inauguracją wielkiej mozaiki w kopule Trójcy Przenajświętszej, której część, jak zaznacza, sam osobiście poświęcił w czasie swej podróży apostolskiej do Stanów Zjednoczonych przed dwoma laty.

Swoim specjalnym wysłannikiem na to wydarzenie, które odbyło się w stolicy USA 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, Papież mianował prefekta watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Wybór kard. Kevina Farrella do spełnienia tego zadania motywowany jest jego bliskimi związkami z Waszyngtonem i z samym sanktuarium Niepokalanej Patronki Stanów Zjednoczonych. Choć urodzony w Irlandii, był on – jak przypomina Franciszek w swym liście – kapłanem diecezji waszyngtońskiej i następnie jej biskupem pomocniczym, a święcenia biskupie przyjął właśnie w bazylice Niepokalanego Poczęcia, do której udał się jako papieski wysłannik. Ojciec Święty zlecił mu, by w jego imieniu pozdrowił wszystkich uczestników uroczystości – duchowieństwo, wiernych i przedstawicieli władz świeckich i zachęcił do sumiennego przestrzegania przykazań, szczególnie w tym, co odnosi się do obrony ludzkiego życia i godności osoby – czytamy w liście Papieża do kard. Farrella.

ak/ rv

inizio pagina

ŚwiatPatriarchat Łaciński Jerozolimy: nie dla jednostronnych rozwiązań

◊  

„Żadnego jednostronnego rozwiązania nie można uważać za właściwe, Jerozolima jest bowiem skarbem całej ludzkości” – w ten sposób tamtejszy Patriarchat Łaciński komentuje uznanie tego miasta przez prezydenta USA za stolicę Izraela. Stwierdza, że dyskusji na temat statusu Jerozolimy „nie można ograniczać do kwestii terytorialnych czy politycznych, ponieważ jest to miasto wyjątkowe, należy do dziedzictwa całego świata, ma uniwersalne powołanie, które przemawia do miliardów ludzi na świecie, wierzących i niewierzących”. Patriarchat wyraża zaniepokojenie nieprzewidywalnymi konsekwencjami, jakie może przynieść decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, i wzywa, by nie stwarzać pretekstów do nowych aktów przemocy na Bliskim Wschodzie. 

„Jakiekolwiek polityczne czy religijne roszczenia wyłączności są przeciwne logice właściwej temu miastu – czytamy w komunikacie. – Każdemu mieszkańcowi Jerozolimy i turyście czy pielgrzymowi do niej przybywającemu winno się umożliwić zrozumienie i przyjęcie orędzia dialogu, współistnienia i szacunku, które to Święte Miasto przypomina, a które my często ranimy naszym postępowaniem. Nic nie przeszkadza, by Jerozolima była narodowym symbolem obu ludów, które chcą ją mieć za swoją stolicę. Izraelczycy i Palestyńczycy winni co do tego osiągnąć zgodne ze sprawiedliwością porozumienie”. Patriarchat Łaciński zwraca uwagę, że Jerozolima to duchowa stolica dla wielu narodów świata, pielgrzymujących tam, aby się modlić i spotkać swych braci i siostry w wierze. Dlatego sakralność tego miasta nie ogranicza się do poszczególnych obiektów czy zabytków, ale zawiera się w całym jego dziedzictwie, w „jego Miejscach Świętych i wspólnotach z ich szpitalami, szkołami oraz działalnością kulturalną i społeczną”.

pp/rv

inizio pagina

Irlandia: Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Irlandii

◊  

Bezdomność i kryzys mieszkaniowy to główne tematy zimowego Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Irlandii, które miało miejsce w Kolegium św. Patryka w Maynooth. Biskupi zwrócili uwagę na fakt, że ilość osób śpiących w tym kraju tej zimy na ulicach wyraźnie wzrosła. Według oficjalnych danych w ostatnich 12 tygodniach z powodu wyziębienia zmarło 8 osób. "To zbiorowa porażka naszego społeczeństwa, które powinno chronić najbardziej bezbronnych spośród nas" - podkreślili biskupi.

W Irlandii ponad 8 tys. osób (8.300) korzysta ze schronisk dla bezdomnych, w tym ponad 3000 dzieci i ponad 1400 rodzin. Liczba ta nie obejmuje tych, którzy śpią na ulicach, ani tych, którzy wbrew własnej woli mieszkają z przyjaciółmi lub krewnymi, ponieważ nie ma dla nich innego miejsca zakwaterowania. Średni czynsz w Republice Irlandii od końca 2011 r. wzrósł o ponad 60 procent. 

Biskupi skierowali apel do wszystkich mieszkańców Irlandii, a w szczególności do polityków, o zaangażowanie się w budowanie społeczeństwa, które szanuje drugiego człowieka, pracuje dla dobra wspólnego, umożliwia wszystkim ludziom życie w godnych warunkach. Wyrazili również obawy, że zapowiedziany ostatnio wzrost zarówno kosztów energii, jak i cen transportu publicznego w nieproporcjonalny sposób wpłynie na biednych, zmarginalizowanych i starszych.

W czasie obrad Konferencji omówiono ponadto zagadnienia dotyczące Irlandii Północnej i Brexitu, apelu do parlamentu w obronie życia ludzkiego, tłumaczenia w na język irlandzki nowego Mszału Rzymskiego, tegorocznego Adwentu, projektu cyfrowego kalendarza adwentowego, przygotowań do Światowego Spotkania Rodzin oraz Tygodnia Szkół Katolickich w 2018 r.

Biskupi podziękowali także wiernym za ofiary złożone dla osób dotkniętych kryzysem żywnościowym we Wschodniej Afryce. Na ten cel zebrano 5 mln euro.

lgo/ rv

inizio pagina

Bp Audo: należy wspierać chrześcijan, którzy pozostali w Syrii

◊  

„Aleppo podnosi się z gruzów, ale ciągle jest uzależnione od waszej pomocy – napisał chaldejski ordynariusz tego miasta. – Proszę was o wsparcie chrześcijan, tych niewielu, którzy tam pozostali, aby mogli nadal żyć w Syrii”. 

W liście skierowanym do dobroczyńców z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie bp Antoine Audo przedstawił panującą tam sytuację. Z radością stwierdził, że miasto ma znowu bieżącą wodę i energię elektryczną, wzrósł poziom bezpieczeństwa i są już niewielkie oznaki wznowienia działalności gospodarczej. Nie można jednak zapominać – zauważył – że chrześcijańska społeczność Aleppo została zredukowana do jednej trzeciej w stosunku do liczby z roku 2011. Ze 150 tys. wiernych pozostało niewiele ponad 40 tys. Wielu z nich mieszka w na pół zniszczonych domach. O połowę zmniejszyła się liczba kościołów, szpitali, ośrodków zdrowia. Najgorsze jest jednak to – podkreślił hierarcha – że co najmniej 80 proc. lekarzy opuściło kraj i brakuje praktycznie wszystkich lekarstw. Prosząc o wsparcie bp Antoine Audo jednocześnie zaznaczył, że dzięki ofiarności darczyńców obecność chrześcijan w tamtym regionie ciągle jest żywym znakiem pokoju i pojednania dla Syrii i jej mieszkańców. 

pp/rv

 

inizio pagina

Brazylia: kampania na rzecz ewangelizacji

◊  

Kościół w Brazylii przeprowadza w Adwencie kolejną edycję Kampanii na rzecz Ewangelizacji.  Tym razem Kampania zbiega się z zainaugurowanym w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Rokiem Laikatu. Rok poświęcony osobom świeckim odbywa się bowiem pod hasłem „Chrześcijanie świeccy zaangażowani w ewangelizację”. „Ten czas pomoże nam pogłębić naszą odpowiedzialność za ewangelizację i zebrać odpowiednie fundusze, aby wspierać tę działalność Kościoła” – zauważył bp Francisco de Assis Dantas de Lucena, ordynariusz diecezji Nazaré da Mata w stanie Pernambuco.

W niedzielę 17 grudnia we wszystkich brazylijskich świątyniach zostanie zebrana kolekta na fundusz ewangelizacyjny. Wierni składać będą ofiary do specjalnie przygotowanych kopert, uprzednio rozprowadzanych w kościołach i kaplicach. Krajowa kolekta ma na celu promocję solidarności między wiernymi, a dzięki jej owocom wsparcie biednych regionów kraju.  

Zasadniczym celem Kampanii na rzecz Ewangelizacji jest uświadomienie ochrzczonym ich misji ewangelizowania we własnym środowisku, jak też potrzeby otwarcia na spieszenie z pomocą finansową wspólnotom borykającym się z trudnościami materialnymi, szczególnie w regionie Amazonii.

 „Kościół liczy na zaangażowanie wszystkich w przekazywaniu dobra otrzymanego od Jezusa – podkreśla abp  Walmor Oliveira de Azevedo, metropolita Belo Horizonte w stanie Minas Gerais. – Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ewangelizację, stąd też, oprócz modlitwy i udziału w inicjatywach duszpasterskich Kościoła, jesteśmy wezwani, by ofiarować także naszą współpracę, wyrażoną w krajowej kolekcie. Hojna ofiara, wypływająca z wiary i miłości do Boga, uczyni możliwym dzieło ewangelizacji Kościoła w Brazylii”. Hierarcha zachęca Brazylijczyków, aby w tym okresie głębiej przemyśleli znaczenie przynależności do tej samej wspólnoty i zaapelował o dostrzeżenie najbiedniejszych i cierpiących, obecnych w różnych sceneriach tutejszego społeczeństwa.

Z. Malczewski TChr, Brazylia / rv

inizio pagina

Generał jezuitów: era spadku liczby urodzeń, migracji, nierówności

◊  

Dziś bardziej niż kiedykolwiek powszechna jest świadomość, że stanowimy jedną ludzką wspólnotą. Jednak, choć doświadczamy globalizacji w wielu aspektach codziennego życia, jesteśmy może mniej świadomi licznych głębokich przemian zachodzących w kulturach i w relacjach międzypokoleniowych – uważa przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego. O. Arturo Sosa udzielił wywiadu dla miesięcznika „Aggiornamenti sociali”, wydawanego przez jego włoskich współbraci zakonnych w Mediolanie. Ukazał się on w grudniowym numerze tego czasopisma.

„Pierwszym zjawiskiem, którego jesteśmy świadkami – stwierdził generał jezuitów – są zmiany demograficzne i bezprecedensowe przemieszczanie się ludzi. Miliony migrantów czy uchodźców uciekają przed konfliktami społecznymi, wojną, ubóstwem lub klęskami żywiołowymi. Wszyscy szukają lepszych warunków życia. Niektóre społeczeństwa i kraje przyjmują ich serdecznie, a inne odrzucają z lęku i nawet z gniewem, budując mury. W krajach zachodnich obniżenie przyrostu naturalnego i wynikające stąd starzenie się społeczeństwa stawia pod znakiem zapytania możliwość kontynuowania przez nie dotychczasowego stylu życia i modelu rozwoju”.

Przełożony jezuitów stwierdził dalej: „Musimy też odnotować wzrost nierówności. Chociaż światowa gospodarka wytwarza ogromne bogactwo i niektórym krajom udało się wyrwać z ubóstwa znaczną część ludności, to nierówności rosną niepokojąco. Otchłań między ubogimi a bogatymi znacznie się powiększyła, a niektóre grupy są coraz bardziej marginalizowane. Myślę na przykład o ludności tubylczej, ale także o tych, którzy są bezrobotni czy nie mają godnej pracy; jest ich naprawdę zbyt wielu. Nierówności i dyskryminacje dotykają zwłaszcza kobiet, młodzieży i osób starszych. Musimy odnowić solidarność międzypokoleniową” – podkreślił o. Sosa.

Wspominając mnożenie się na świecie konfliktów, kryzys ekologiczny i polityczny generał Towarzystwa Jezusowego zauważył: „Jest wiele miejsc na świecie, gdzie praktyki partii i polityków wywołały rozczarowanie i brak zainteresowania. Mamy do czynienia z osłabieniem polityki rozumianej jako dążenie do dobra wspólnego. Niezadowolenie i nieufność względem przywódców politycznych pogłębiły się z powodu wielu niespełnionych oczekiwań i nierozwiązanych problemów. Pozwoliło to niektórym populistycznym przywódcom dojść do władzy, wykorzystując niezadowolenie i lęki ludzi oraz łudząc ich obietnicami zmian, które jednak nie są realne”.

W swoim wywiadzie o. Sosa mówi też o „ekosystemie cyfrowym”: „Internet i media społecznościowe – podkreśla – mają za zadanie nie tylko komunikację, ale także myślenie i reagowanie na bodźce. Jesteśmy na początku ogromnej przemiany kulturowej, za której tempem nie nadążamy, a która wpływa na relacje osobiste i międzypokoleniowe. Ten ekosystem cyfrowy umożliwił wzrost solidarności, ale jest także podstawą głębokich podziałów, spirali nienawiści i wirusowego zwielokrotniania fałszywych wiadomości, czyli manipulacji i oszustw”.

Przełożony generalny jezuitów zastanawia się nad wyzwaniami współczesności, powracając niejednokrotnie do nauczania Papieża Franciszka i koncentrując się na potrzebie profetycznej umiejętności odczytywania historycznych przemian. „W perspektywie wiary – mówi – pierwsze pytanie, jakie sobie zadajemy, brzmi: «Co robi Bóg, jak Bóg działa w tym świecie?». Św. Ignacy Loyola, założyciel Towarzystwa Jezusowego, stale nam przypomina, że Bóg działa w świecie swoją miłością; nie na darmo w sercu ignacjańskiej duchowości jest rozeznanie, to jest sposób na to, żeby zrozumieć, jak Bóg działa w świecie, a następnie słuchać Jego wezwania do tego, by uczestniczyć w tej Jego pracy na płaszczyźnie osobistej, wspólnotowej i instytucjonalnej”. To rozeznanie wymaga jednak „głębi spojrzenia, zdolności wyjścia ponad to, co powierzchowne, a nawet ponad poziom analiz i argumentów racjonalnych, który jest normalną pokusą dla większości z nas. Chodzi natomiast o ty, by zwracać uwagę na poruszenia duchowe, przechodząc od pytania: «Co jest bardziej logiczne czy korzystne?» do zastanawiania się, jaka jest wola Boża, a następnie szukania jej znaków w historii osobistej i zbiorowej”.

Obecny generał jezuitów, który jest Wenezuelczykiem, zajął się też sytuacją w Ameryce Łacińskiej i porównał ją z naszym kontynentem. „Właściwie to muszę powiedzieć, że my Latynosi patrzymy na Europę z pewną «zazdrością» –  powiedział o. Sosa. –  Unia Europejska wkroczyła na drogę integracji narodów, kultur i tradycji tak, że stanowi to wyzwanie dla powolnych i częściowych tylko wysiłków podejmowanych w Ameryce Łacińskiej. Nie zdajecie sobie sprawy z posiadanego bogactwa, choć prawdą jest, że Europa przechodzi moment krytyczny" – dodał przełożony Towarzystwa Jezusowego w wywiadzie dla włoskiego czasopisma.

lgo/ rv, sir

inizio pagina

PolskaKielce: święcenia biskupie ks. Kalety

◊  

Ks. Andrzej Kaleta przyjął dziś w Kielcach święcenia biskupie. 8 listopada papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej. Liturgii z obrzędem święceń przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. 

- Podejmuję posługę biskupa w postawie otwarcia i dyspozycyjności wobec Ducha

Świętego - mówił bp Kaleta. 

„Pragnę pozostawać zawsze w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem i kolegium biskupów. Patronem mojego posługiwania będzie św. Andrzej Apostoł, misjonarz, który wiernie podążał na Jezusem Chrystusem głosząc Jego Ewangelię i swoją wierność potwierdził ofiarą własnego życia” - mówił nowy biskup pomocniczy kielecki. 
Biskup Andrzeja Kaleta pochodzi z Buska-Zdroju. Jest kapłanem od 1985 r. W tym czasie spełniał różne posługi, m in. przez wiele lat był wychowawcą i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. 

R. Łączny/ KAI

inizio pagina

W niedzielę Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie

◊  

W najbliższą niedzielę w Kościele w Polsce obchodzony będzie Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Już po raz 18. wierni w naszym kraju będą mogli wesprzeć katolików w państwach byłego Związku Radzieckiego. 

W ubiegłym roku, dzięki hojności Polaków, udało się zebrać ponad 2 mln 300 tys. zł - poinformował ks. Leszek Kryża, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 

„Dzięki ofiarom, które uda się nam zebrać, znów będziemy mogli w 2018 roku zrealizować ok. 400-500 próśb, które dotyczą bardzo wielu dziedzin ludzkiego życia, począwszy od remontowo-budowalnych, przez ewangelizacyjne, formacyjne, aż do dzieł charytatywnych” - powiedział ks. Kryża. 

Także korzystający z tej pomocy na Wschodzie modlą się tego dnia w intencji ofiarodawców. 

R. Łączny/ KAI

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 09.12.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina