Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

10/12/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież: pustką w życiu brak modlitwy i miłości bliźniego

◊  

Właściwą treścią Adwentu jest uznanie i wypełnienie pustki w życiu oraz odrzucenie pychy, aby uczynić miejsce dla przychodzącego Jezusa – mówił Papież w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”.

Odwołując się do dzisiejszej Liturgii Słowa wskazał na proroka Izajasza, który wzywa do przygotowania dróg Panu oraz woła, aby podniosły się wszystkie doliny. 

„Doliny, które mają zostać podniesione są obrazem wszystkich braków w naszym zachowaniu wobec Boga, wszystkich grzechów zaniechania. Pustka w naszym życiu może polegać na tym, że się nie modlimy albo, że modlimy się mało. Adwent jest zatem czasem sprzyjającym bardziej intensywnej modlitwie, aby przeznaczyć ważne, należne miejsce dla życia duchowego. Inną pustką może być brak miłości wobec bliźniego, zwłaszcza osób, które najbardziej potrzebują pomocy nie tylko materialnej, ale także duchowej. Jesteśmy wezwani do bycia bardziej wrażliwymi na potrzeby innych, bycia bliżej nich” – powiedział Ojciec Święty.

W swoim proroctwie – kontynuował Ojciec Święty – Izajasz mówi także o górach i wzgórzach, które mają się obniżyć. 

„Góry i pagórki, które muszą być obniżone, to pycha, duma, arogancja. Musimy przyjąć postawy łagodności i pokory, aby przygotować się na przyjście naszego Zbawiciela, który jest cichy i pokornego serca (por. Mt 11, 29). Następnie jesteśmy wezwani do wyeliminowania wszystkich przeszkód, które stawiamy naszej jedności z Panem: «Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pana objawi – mówi Izajasz - zobaczy ją wszelkie ciało» (Iz 40,4-5). Jednak te działania trzeba wypełniać z radością, ponieważ mają na celu przygotowanie na przyjście Jezusa. Kiedy oczekujemy w domu wizyty drogiej nam osoby, wszystko przygotowujemy troskliwie i radośnie. W ten sam sposób pragniemy przygotować się na przyjście Pana: oczekiwać na niego każdego dnia z troską, aby gdy przyjdzie, być napełnionymi Jego łaską,” – stwierdził Papież.

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” Franciszek odniósł się do wręczanej dziś Pokojowej Nagrody Nobla Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej. Wydarzenie to zbiega się z Dniem Praw Człowieka ONZ. 

„Zaangażowanie na rzecz ochrony godności wszystkich ludzi, zwłaszcza tych najsłabszych i pokrzywdzonych oznacza także zdecydowane działania na rzecz budowy świata bez broni nuklearnej. Bóg daje nam zdolność do współpracy, aby budować nasz wspólny dom: mamy wolność, inteligencję i zdolność do ukierunkowywania technologii, ograniczania naszej władzy w służbie pokojowi i prawdziwemu postępowi (por. Laudato si’, 78, 112, 202)” – powiedział Ojciec Święty.

Papież wspomniał także o rozpoczynającym się pojutrze w Paryżu spotkaniu poświęconym klimatowi. 

„Mam szczerą nadzieję, że ten szczyt, podobnie jak inne inicjatywy zmierzające do tego samego celu, będą sprzyjały wyraźnemu uświadomieniu sobie konieczności podjęcia naprawdę skutecznych decyzji, by przeciwstawić się zmianom klimatycznym, a jednocześnie zwalczać ubóstwo i promować integralny rozwój człowieka” – mówił Ojciec Święty.

Ojciec Święty wyraził także swą solidarność i bliskość z narodem indyjskim dotkniętym cyklonem Ockhi oraz z Albańczykami przeżywającymi wielkie powodzie.

pp/rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaStolica Apostolska: komunikat w sprawie Jerozolimy

◊  

Stolica Apostolska wydała komunikat odnoszący się do sytuacji związanej z Jerozolimą. Czytamy w nim, że Papież ponawia swój apel wzywając odpowiedzialnych za rządzenie państwami, aby w tym trudnym momencie, zaangażowali się w powstrzymanie nowej spirali przemocy, odpowiadając w ten sposób na pragnienie pokoju, sprawiedliwości i bezpieczeństwa narodów tej umęczonej ziemi. Jednocześnie Stolica Apostolska wyraża przekonanie, że tylko rozwiązanie wynegocjowane pomiędzy Izraeleczykami i Palestyńczykami może doprowadzić do stabilnego i trwałego pokoju oraz zagwarantować pokojowe współistnienie tych dwóch narodów w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. 

pp/rv

inizio pagina

ŚwiatHonduras: nie ulegajcie pokusie przemocy

◊  

„Nie ulegajcie pokusie przemocy” – z tym wezwaniem do wiernych Hondurasu zwrócił się przewodniczący konferencji tamtejszego episkopatu bp Ángel Garachana Pérez. Dwa tygodnie temu odbyły się w tym kraju wybory prezydenckie, jednak od 26 listopada ogłoszenie wyników jest opóźniane. Instytucje rządowe nie cieszyły się zaufaniem społeczeństwa już przedtem, ale po ostatnich wydarzeniach biskupi obawiają się eskalacji przemocy. Podczas jednej z ostatnich manifestacji straciło życie 7 osób, a około 20 zostało rannych.

W I Niedzielę Adwentu podczas modlitwy Anioł Pański do sytuacji w Hondurasie odniósł się także Papież. „W mojej modlitwie pamiętam szczególnie o mieszkańcach Hondurasu, aby mogli przezwyciężyć w sposób pokojowy obecne chwile trudności” – powiedział wtedy Franciszek. Wyrażając wdzięczność Ojcu Świętemu za bliskość i współczucie, bp Garachana zaznaczył w rozmowie z włoską agencją prasową informacji religijnej SIR, że „należy zrobić wszystko, co konieczne, włącznie z ponownym przeliczeniem głosów, aby zagwarantować procesowi wyborczemu przejrzystość i zgodność z prawem”. Przede wszystkim prosi on jednak wszystkich katolików o „intensywną modlitwę” w intencji Hondurasu.

Do sytuacji wyborczej w kraju odniosła się w oficjalnym komunikacie także środkowoamerykańska prowincja jezuitów. W mocnych słowach potępiła działania instytucji wyborczych, zarzucając im nieposzanowanie woli obywateli i wyrażając pewność, że doszło do sfałszowaniu wyników wyborów.

mk/ rv, sir

inizio pagina

PolskaToruń: ingres bpa Wiesława Śmigla

◊  

Dziś w bazylice katedralnej świętych Jana Ewangelisty i Chrzciciela w Toruniu, odbył się uroczysty ingres nowego ordynariusza diecezji toruńskiej, bpa Wiesława Śmigla. W piatek odbyła się uroczystość kanonicznego objęcia urzędu, a wczoraj z młodzieżą uczestniczył w wieczornym czuwaniu modlitewnym w Kościele Akademickim jezuitów. Rozmowę z nowym ordynariuszem toruńskim dla Radia Watykańskiego przeprowadził ks. Grzegorz Dobroczyński SJ. 

Księże biskupie, to intensywny czas, czy zmęczenie nie jest za duże?  

Nie, wręcz przeciwnie. Jeszcze mam sporo energii. Te trzy dni to rzeczywiście dni wielkich wrażeń, ale to też dni głębokiej modlitwy. To nie jest zmęczenie, dziś to jest entuzjazm. Spotkanie z tymi młodymi ludźmi to jest ogromna radość i bardzo wiele dobrej energii otrzymałem.

W trakcie adoracji podszedł jakiś młodzieniec, kiedy ksiądz biskup się modlił, ale nie powiedział ksiądz żeby poczekał.

On poprostu chciał być obok mnie i się modlić, zapraszał mnie na spotkanie modlitewne. A poza tym ma prawo modlić się razem ze mną. Mnie to nie przeszkadza, a nawet mnie umacnia. 

Czy otrzymał ks. biskup jakieś szczególne wskazania od Papieża Franciszka w sprawie biskupiego posługiwania?

Gdy rozmawiałem z nuncjuszem apostolskim w Polsce to on mi powiedział, że trzeba być blisko ludzi. Papież Franciszek mówi, że kiedy do biskupa zadzwoni kapłan, nawet w nocy, to on ma być gotowy i czujny, aby odebra telefon i rozmawiać ze swoim kapłanem. 

A jak będzie lawina telefonów to co wtedy?

To znaczy, że księża chcą rozmawiać ze swoim biskupem, to chyba nie jest nic złego. 

A więc noce nieprzespane?

Nie podejrzewam, żeby księża tak w nocy dzwonili. Ale kiedy kapłan jest w potrzebie, to do kogo ma dzwonić? 

Czy ksiądz biskup ma taki moment, który by mógł nazwać swoim nawróceniem duszpasterskim?

Tak, mam chyba taki moment. Było to wtedy, kiedy uświadomiłem sobie, że od takiego duszpsterstwa, które my nazywaliśmy kiedyś masowym, trzeba przejść tam, gdzie konkretnie pochylamy się nad drugim człowiekiem, nad jego problemami. Ja też taką drogę przeszedłem w swoim życiu, choć zdaję sobie sprawę, że potrzebujemy też takiego duszpasterstwa, które obejmuje wszystkich. Ale nawrócenie pastoralne mówi nam o tym, że to nie powinno nas zadowolić. To jest minimum, co my dajemy drugiemu człowiekowi, a my nie chcemy być minimalistami. 

 

O bardzo dobrym początku relacji nowego ordynariusza ze społecznością toruńską świadczy chociażby fakt, że lokalna prasa informując o ingresie najczęściej używa określenia "nasz biskup", pomijając oficjalne urzędowe formuły.

pp/rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 10.12.2017

◊  

Słuchaj:       

inizio pagina

Przegląd wydarzeń tygodnia – 10 grudnia 2017 r.

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina