Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

11/12/2017

Działalność papieska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapieskie Orędzie na Światowy Dzień Chorych

◊  

Słowa Pana Jezusa skierowane z krzyża do Maryi i Jana: „«Oto syn Twój (...) Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19,26-27) są tematem XXVI Światowego Dnia Chorych, który, jak co roku, obchodzony będzie 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.

W przesłaniu napisanym z tej okazji Papież wskazuje na Kościół, który jest spadkobiercą tych słów. Jego powołaniem jest opiekowanie się wszystkimi, którzy do niego należą oraz otoczenie wszystkich ludzi, bez wyjątku, miłością i wsparciem w potrzebie.

Franciszek zauważył, że na przestrzeni wieków wiele było inicjatyw, które wspólnota Kościoła podejmowała w stosunku do chorych i potrzebujących. Ta troska trwa nadal na całym świecie. W krajach, gdzie system opieki zdrowotnej jest wystarczający, opieka ta ma na celu stawianie człowieka w centrum leczenia i prowadzenie badań naukowych z poszanowaniem życia i chrześcijańskich wartości moralnych. Natomiast w krajach, gdzie system ten jest niewystarczający, Kościół stara się robić wszystko, aby podnieść poziom opieki zdrowotnej, wyeliminować śmiertelność niemowląt i wykorzenić niektóre szeroko rozpowszechnione choroby. „Obraz Kościoła jako «szpitala polowego», otwartego dla wszystkich zranionych przez życie – napisał Ojciec Święty – jest rzeczywistością bardzo konkretną, bowiem w niektórych częściach świata tylko szpitale misyjne i diecezjalne zapewniają niezbędną opiekę zdrowotną ludności”.

Odnosząc się do długiej historii posługi niesionej chorym, Papież wskazał, iż z niej winniśmy się uczyć wielkoduszności, aż po całkowite poświęcenie; kreatywności, inspirowanej miłością oraz zaangażowania w badania naukowe. „To dziedzictwo przeszłości – kontynuuje Ojciec Święty – pomaga dobrze planować przyszłość. Na przykład, aby ustrzec szpitale katolickie przed niebezpieczeństwem stosowania logiki przedsiębiorstwa, która na całym świecie usiłuje włączyć opiekę zdrowotną w działalność rynkową, czego skutkiem jest odrzucanie ubogich”.

W swoim przesłaniu na Światowy Dzień Chorego Franciszek wspomniał także o czułości i wyrwałości wielu rodzin, które opiekują się swoimi chronicznie chorymi lub niepełnosprawnymi bliskimi. Podkreślił, że jest to nadzwyczajne świadectwo miłości, które zasługuje na uznanie i wsparcie przez odpowiednią politykę.

Na zakończenie Papież powierzył wszystkich chorych Maryi, aby umacniała ich nadzieję i pomogła przeżywać cierpienie w jedności z Jezusem.

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez Papieża Jana Pawła II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież wyznaczył ten dzień na wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego. Ogólnoświatowe obchody tego wydarzenia odbywają się co roku w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie.

pp/rv

 

         

          

inizio pagina

Papież: pozwólmy pocieszać się Panu, nie bądźmy zgorzkniali

◊  

Nie poddawajmy się zwątpieniu i narzekaniu, lecz pozwólmy, aby Pan nas pocieszył – zachęcał dziś Franciszek na porannej Eucharystii. W wygłoszonej homilii odniósł się do czytania z księgi Izajasza (35,1-10). Prorok zapowiada w nim przyjście Boga, który pociesza i zbawia.  

„Ale nie jest łatwą rzeczą pozwolić się pocieszać; łatwiej jest pocieszyć drugiego, niż dać się pocieszyć. Wiele bowiem razy jesteśmy przywiązani do tego, co negatywne, do rany grzechu, która jest w nas, dlatego chcemy w tym pozostać, sami, jak ten chory z Ewangelii, na łóżku, odizolowany. Tak trwać i nie podnosić się. «Wstań» to jest słowo Jezusa, zawsze: «Wstań» - mówił Ojciec Święty.

Dzieje się tak – zauważył Papież – gdyż nosząc w sobie ranę po grzechu jesteśmy jej panami, jest nasza, natomiast o pocieszenie trzeba prosić, a człowiek nie lubi żebrać o taką pomoc. Jako przykład Ojciec Święty podał sytuację człowieka, którego serce jest zgorzkniałe, zatopione w goryczy. Woli to, co gorzkie, a nie słodycz, a wtedy trudno jest dać się pocieszyć.

Innym zachowaniem, które blokuje możliwość pocieszenia jest ciągłe narzekanie. To ludzie, którzy przed Bogiem ciągle się skarżą, zamiast Go wielbić. Przykładem takiego postępowania jest Jonasz, laureat nagrody Nobla w narzekaniu - stwierdził Papież. Opowiedział także historię księdza, który narzekał na wszystko.   

„Był dobrym kapłanem, mówiono, że w konfesjonale był bardzo miłosierny. Był już stary i jego koledzy kapłani mówili, że gdyby umarł i poszedłby do nieba to pierwszą rzeczą, którą powiedziałby św. Piotrowi to nie pozdrowienie, ale pytanie: «Gdzie jest piekło?», bo ciągle mówił o tych negatywnych rzeczach. Św. Piotr pokazał mu więc piekło. Zobaczył je... «Ilu jest tam potępionych?» zapytał. «Tylko jeden» - odpowiedział św. Piotr. «Wszystko przez to zbawienie...» - dodał tamten. Ten ksiądz był ciągłe niezadowolony. Wobec rozgoryczenia, żalu, narzekania słowem Kościoła, które dziś słyszymy jest: «odwagi», «odwagi»” – kontynuował Papież.

Kończąc homilię, Franciszek podkreślił, że przesłaniem dzisiejszej liturgii jest wezwanie do tego, byśmy pozwalali pocieszać się Panu. 

„Nie jest to łatwe, gdyż zgoda na to, aby Pan nas  pocieszył oznacza odrzucenie naszych egoizmów, tych spraw, które są naszym bogactwem: zgorzknienia, narzekania i wielu innych. Byłoby wiec dobrze, gdyby każdy z nas zrobił dziś rachunek sumienia i zapytał siebie: jakie jest moje serce? Czy jest w nim zgorzknienie? Czy noszę w sobie jakiś żal? Jakiego używam języka? Uwielbienia Boga, piękna czy narzekania? I prośmy Pana o łaskę odwagi, ponieważ w niej przychodzi Pan, aby nas pocieszyć i prośmy: przyjdź Panie, aby nas pocieszyć” – zakończył Franciszek.

pp/rv

 

inizio pagina

Papież na obradach Rady Kardynałów

◊  

Ojciec Święty uczestniczy w rozpoczętych dziś obradach Rady Kardynałów. Potrwają one do środy. To dziewięcioosobowe, wytypowane przez niego na początku pontyfikatu gremium, pomaga mu w reformie Kurii Rzymskiej. Obrady odbywają się za zamkniętymi drzwiami i na razie nie podano ich tematu. Wiadomo jedynie, że jutro kardynałowie zapoznają się z reformą watykańskich mediów. Jest to już 22 spotkanie Rady.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatNiemcy: biskupi przeciwni zmianie w modlitwie Ojcze Nasz

◊  

Niemieccy biskupi są przeciwni zmianie w modlitwie Ojcze Nasz. Ich zdaniem, aktualny przekład prośby „nie wódź nas na pokuszenie” jest najbliższy greckiemu oryginałowi.  Zmian w tłumaczeniu Modlitwy Pańskiej nie chce też wprowadzać zreformowany Ewangelicki Kościół w Niemczech.

Od pierwszej niedzieli Adwentu nowe tłumaczenie tego wezwania Modlitwy Pańskiej wprowadzono natomiast w Kościele francuskim i brzmi ono: „Nie pozwól, abyśmy popadli w pokusę”. Również sam Papież opowiedział się za taką zmianą w jednym w rozważań o Ojcze Nasz, które co tydzień emituje telewizja włoskiego episkopatu TV2000. 

„Bp Rudolf Voderholzer stwierdził, że należy jak najbardziej wyjaśniać sens tej części modlitwy, ale nie wolno zmieniać samych słów Jezusa. Ordynariusz Ratyzbony powołał się na książkę Jezus z Nazaretu, w której Benedykt XVI dokładnie opisuje, jak rozumieć te słowa Modlitwy Pańskiej: Bóg może dopuścić do sytuacji kuszenia, ale to diabeł jest źródłem pokusy.

Z kolei bp Moguncji Peter Kohlgraf napisał, że w teologii były już próby przetłumaczenia oryginalnej greckiej wersji modlitwy Ojcze nasz na język aramejski, ale nie były one zadowalające. Greka jest więc obowiązującym tekstem oryginalnym. Jego zdaniem, moment kuszenia jest wyrazem sytuacji egzystencjalnej próby, w której może znaleźć się człowiek. Biblia pełna jest takich momentów, a Bóg może do nich dopuszczać, czego doświadczył sam Jezus na krzyżu. Jak stwierdził bp Kohlgraf, „nie jest rozsądne, wypłukiwać obraz Boga z wszystkiego, czego nie rozumiem”.

Również Kościół Ewangelicki w Niemczech zapowiedział, że nie zmieni obowiązującego tłumaczenia modlitwy Ojcze Nasz w Biblii Lutra, które pokrywa się z wersją katolicką. A była przewodnicząca Rady Kościołów Ewangelickich w Niemczech Margot Käßmann zwróciła uwagę na jednoczący aspekt Modlitwy Pańskiej: „modlą się nią od wieków nasze matki i nasi ojcowie (…), niech wspólna w całym chrześcijaństwie modlitwa wydaje więc swoje owoce” – stwierdziła na łamach brukowca BILDzeitung ewangelicka teolog.”

T. Kycia/ Berlin/ rv

inizio pagina

Południowoafrykańskie Dni Młodzieży

◊  

Południowoafrykański Durban wypełnił się w ostatnich dniach (7-10 grudnia) tysiącami młodych katolików. Krajowe Dni Młodzieży, zorganizowane już po raz drugi przez Konferencję Biskupów Południowej Afryki, „dają młodzieży przedsmak tego, czego mogą oczekwiać na ŚDM” w 2019 r. w Panamie – mówi Tim Harris jednen z uczestników, a zarazem założyciel Catholic Leadership Academy, która kształci świeckich liderów wspólnot młodzieżowych.

Program wydarzenia został przewidziany tak, aby znalazły się w nim modlitwa, zaangażowanie na rzecz wspólnoty, pielgrzymki i dyskusje w grupach. W tych ostatnich uczestniczyli licznie przybyli biskupi, „zostawiając dużo czasu na pytania i odpowiedzi”, co pokazało, że naprawdę słuchają oni młodych ludzi. Wydarzenie dało wszystkim okazję do podzielenia się swoją wiarą i radością, ale także troskami.

Refleksjami po rozmowach z młodzieżą oraz wyzwaniach, jakie stoją przed Kościołem w południowej Afryce podzielił się kard. Wilfrid Fox Napier, arcybiskup Durbanu: 

„Myślę, że większość biskupów zdaje sobię sprawę, że ludzie młodzi są kluczową grupą dla Kościoła, która będzie formowała przyszłość. Trochę jak z lasem, jeżeli nie ma sadzonek, młodych drzew, las wymiera.  Dlatego pierwszym wyzwaniem jest danie im poczucia, że przynależą do Kościoła, który jest wspólnotą i rodziną. Dla wielu naszych młodych jedynym miejscem, gdzie doświadczają ciepła domowego jest parafia. Wielu z nich pochodzi z rodzin bardzo dysfunkcyjnych. Wyzwaniem jest też przekonać ich, że to ciepło mogą zanieść do swoich domów. Dalej, są ludzie, którzy próbują odciągnąć młodych do Kościoła, podkopując chrześcijańską moralność. To jest kolejne wyzwanie. Jakie wartości dajemy naszym młodym? I tu mamy przewagę, bo naszą wartością jest Jezus, który kocha bezwarunkowo, i myślę, że młodzi zrozumieją, co należy postawić w centrum ich życia, że to miłość pełna służby, taka, jaką cenił sobie Jezus.” – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Napier.

mk/rv

inizio pagina

Holandia: biskupi, "zjednoczeni w modlitwie o pokój”

◊  

Holenderscy biskupi zachęcają wiernych do odmawiania różańca w intencji pokoju na świecie. Proponują, aby każdego miesiąca, w dniach szczególnie poświęconych Maryi wspólnie modlić się w tej intencji.

Podkreślili, że zaproszenie Maryi, płynące przede wszystkim z objawień w Fatimie, do odmawiania różańca w intencji pokoju jest ciągle aktualne. Modląc się o pokój -  czytamy w liście napisanym przez holenderskich biskupów – stajemy się narzędziami Boga. Jest więc dobrą rzeczą, aby wierzący z tej okazji spotykali się razem. Jeżeli jest to niemożliwe niech modlą się w samotności łącząc się z wieloma innymi, którzy tę intencję podejmują.  

Biskupi zaznaczyli także, że ta inicjatywa wychodzi naprzeciw słowom Papieża Franciszka, który rok temu zwracając się do holenderskiej delegacji zachęcał do odmawiania różańca tak często, jak to możliwe.

lgo/ rv, sir

inizio pagina

PolskaDiec. koszalińsko-kołobrzeska: kolejna edycja Adwentowych Czuwań Młodych

◊  

W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej rozpoczęła się kolejna edycja Adwentowych Czuwań Młodych. Są one kontynuacją corocznego, wrześniowego spotkania młodych w Skrzatuszu. W tym roku czuwania odbędą się w ośmiu miejscowościach.

Do wspólnej modlitwy zaprasza ks. Andrzej Zaniewski, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

„W tym roku chcemy zaprosić młodych ludzi do wspólnego szukania odpowiedzi na pytanie: czym jest Kościół? Hasło tegorocznych Czuwań Młodych to: przysiądź się. Młodzi ludzie są w Kościele i są Kościołem. Będziemy starali się jeszcze bardziej ich zaprosić do tego, żeby stawali się tym Kościołem, że Kościół jest dla nich otwarty, że też może być piękną przestrzenią ich wzrostu duchowego, ale też wzrostu w człowieczeństwie” - powiedział ks. Andrzej Zaniewski.

Czuwania odbyły się już w dwóch miejscowościach - w Złocieńcu oraz Świdwinie. W kolejnych tygodniach zaplanowano spotkania w Czarnem, Szczecinku, w Słupsku i Pile, a na zakończenie w Koszalinie.


R. Łączny/ KAI

inizio pagina

Bielsko-Biała: diecezja posyła wolontariuszki na misje do Boliwii

◊  

Diecezja bielsko-żywiecka posyła trzy wolontariuszki na misje do Boliwii. W San Ramon będą pracować z dziećmi i młodzieżą w świetlicy przy parafii prowadzonej przez polskiego księdza.

Tuż przed wyjazdem wolontariuszki otrzymały krzyże misyjne i jak mówi Magdalena Sitarz, to bardzo wymowny symbol.

„Ten krzyż nie ma Pana Jezusa, więc przypomina mi też o tym, że jadę, żeby też być tym Panem Jezusem i oddawać życie za innych. Krzyż przypomina - w momentach trudnych, które są na misjach, kiedy odczuwa się ów krzyż, fizycznie i psychicznie - że nie jestem sama na tym krzyżu, ale że jest ze mną Pan Jezus” - powiedziała Magdalena Sitarz.

W Boliwii wolontariuszki zamierzają zorganizować m.in. katechezy, bowiem w tym kraju wciąż brakuje katechetów i nauczycieli.

R. Łączny/ KAI

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 11.12.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina