Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

13/12/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaKatecheza środowa: chrześcijańska niedziela, Msza i odpoczynek

◊  

Nie można żyć po chrześcijańsku, jeśli przynajmniej raz w tygodniu, w niedzielę, nie czerpie się z tego niewyczerpanego źródła jakim jest Eucharystia – mówił Papież w środowej katechezie.

W niedzielę chodzimy na Mszę nie po to, by coś Panu Bogu ofiarować, lecz aby od Niego otrzymać to, czego najbardziej potrzebujemy, aby spotkać się z Panem Zmartwychwstałym, karmić się z Jego stołu i stać się Kościołem – mówił Franciszek na środowej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez o Eucharystii, dziś skupił się na Mszy niedzielnej, wyjaśniał, dlaczego powinniśmy w niej uczestniczyć.

Papież zaznaczył, że chrześcijanie od samego początku zrozumieli znaczenie niedzieli. Tego bowiem dnia zmartwychwstał Chrystus. Również w niedzielę miało miejsce zesłanie Ducha Świętego. Dziś przeżywamy te wydarzenia w Eucharystii. I to właśnie ona czyni niedzielę dniem świętym, niedzielą chrześcijańską. 

„Niestety istnieją wspólnoty chrześcijańskie, które nie mogą cieszyć się w każdą niedzielę Mszą św. Tym niemniej również one mają w tym świętym dniu gromadzić się na modlitwie, w imię Pana, słuchając Słowa Bożego i podtrzymując pragnienie Eucharystii. Niektóre społeczeństwa zlaicyzowane zatraciły chrześcijański sens niedzieli, na którą swe światło rzuca Eucharystia. To przykre, niestety. W takich sytuacjach konieczne jest ożywienie tej świadomości, aby odzyskać sens świętowania, radości, wspólnoty parafialnej, solidarności, odpoczynku, który odnawia duszę i ciało (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nn. 2177-2188). Tych wszystkich wartości uczy nas Eucharystia, niedziela po niedzieli. Z tego powodu Sobór Watykański II chciał podkreślić, że «Niedziela jest pierwotnym dniem świątecznym, który należy tak przedstawiać wiernym i wpajać w ich pobożność, aby stał się również dniem radości i odpoczynku od pracy» (Konst. Sacrosanctum Concilium, 106)”.

Franciszek zauważył dalej, że powstrzymywanie się w niedzielę od pracy jest specyficznym wkładem chrześcijaństwa. Żydzi odpoczywali w sobotę, natomiast w społeczeństwie rzymskim nie było cotygodniowego dnia wolnego od pracy. To właśnie chrześcijanie, ich świadomość, że są synami Bożymi, a nie niewolnikami, sprawiła, że niedziela przyjęła się niemal powszechnie jako dzień wolny od pracy. 

„Bez Chrystusa jesteśmy skazani na popadnięcie w znużenie powszedniością, w troski i lęk przed jutrem. Niedzielne spotkanie z Panem daje nam siłę do życia dniem dzisiejszym z ufnością i odwagą oraz do podążania naprzód z nadzieją. To dlatego właśnie, my chrześcijanie w niedzielę idziemy spotkać się z Panem w liturgii Eucharystii. Eucharystyczna komunia z Jezusem zmartwychwstałym i żyjącym na wieki jest zapowiedzią niedzieli, która nie zna kresu, kiedy nie będzie już trudu ani bólu, ani żałoby czy łez, ale tylko radość życia w pełni i na zawsze z Panem. Także o tym błogim spoczynku mówi nam niedzielna Msza św., pouczając nas abyśmy również w tygodniu powierzali się w ręce Ojca, który jest w niebie” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zauważył, że niektórzy kwestionują znaczenie niedzielnej Eucharystii, twierdząc, że najważniejsze to dobrze żyć i kochać biliźniego. Papież potwierdził, że jakość życia chrześcijańskiego poznanie się po miłości. „Jakże jednak moglibyśmy praktykować Ewangelię, gdybyśmy nie czerpali niezbędnej do tego energii z niewyczerpanego źródła Eucharystii” – pytał Ojciec Święty. 

„Nie idziemy na Mszę świętą, aby dać coś Bogu, ale aby otrzymać od Niego to, czego naprawdę potrzebujemy. Przypomina o tym modlitwa Kościoła, zwracająca się do Boga w następujący sposób: «Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia» (Mszał Rzymski, Prefacja zwykła IV). Podsumowując - dlaczego trzeba iść na Mszę św. w niedziele? Nie wystarczy odpowiedzieć, że jest to przykazanie Kościoła. Choć pomaga to strzec jego wartości, to jednak samo nie wystarcza. My, chrześcijanie musimy uczestniczyć w niedzielnej Mszy św., ponieważ tylko dzięki łasce Jezusa, z Jego żywą obecnością w nas i między nami, możemy wypełniać Jego przykazanie, i w ten sposób być Jego wiarygodnymi świadkami” – powiedział Ojciec Święty.

kb/ rv

inizio pagina

Papież do Polaków: udział we Mszy to nie nakaz, lecz przywilej

◊  

Do udziału w Eucharystii Franciszek zachęcał też przybyłych do Auli Pawła VI Polaków. 

„Przeżywamy czas Adwentu. Oczekujemy na przyjście Chrystusa. Pamiętajmy, że w każdej Mszy św., w której uczestniczymy spełnia się nasze oczekiwanie. Pan Jezus przechodzi do nas, abyśmy mogli poznać Jego imię, Jego prawdziwe Oblicze, byśmy mogli doświadczyć Jego obecności i nieskończonego miłosierdzia. Dlatego perspektywa udziału we Mszy św. niech nigdy nie będzie dla was nakazem, lecz danym nam przywilejem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” – powiedział Papież.

kb/ rv

inizio pagina

Papież na 25-lecie Fundacji Populorum Progressio

◊  

"Kiedy system ekonomiczny koncentruje się wyłącznie na bogactwie pieniądza, wtedy działa polityka wykluczenia i nie ma miejsca dla człowieka. Wtedy istota ludzka tworzy kulturę marnotrawstwa, która wiąże się z cierpieniem, pozbawiając tak wielu prawa do życia i bycia szczęśliwymi" - napisał Franciszek w przesłaniu z okazji 25-lecia Fundacji Populorum Progressio.

Została ona utworzona przez Jana Pawła II w celu poprawy warunków ludności rdzennej, Metysów i Afroamerykanów w Ameryce Łacińskiej. Papież przypomniał, że dzięki wsparciu Fundacji zrealizowano 4400 projektów mających na celu poprawę warunków życia najbiedniejszych warstw społeczeństwa. Podkreślił też, że również poszczególne Kościoły w Ameryce Łacińskiej przyczyniają się do realizacji tych projektów. 

"Fundacja, mimo ograniczonych środków, ucieleśnia w swoich projektach opcję preferencyjną na rzecz ubogich, podkreślając ich godność (por. Encyklikę Laudato si’ nr. 158), poprzez świadectwo Chrystusowej miłości, która wyciąga pomocną dłoń ku bratu i siostrze, aby powstali pełni nadziei i żyli w godności. Tylko w ten sposób mogą oni stać się na nowo podmiotami swojego integralnego rozwoju ludzkiego, odzyskując swoją godność jako ludzie umiłowani i upragnieni przez Boga, a także przyczyniać się do postępu gospodarczego i społecznego kraju z całym bogactwem, które znajduje się w ich sercach i kulturze” – napisał Ojciec Święty. Zaznaczył on, że ten ludzki rozwój będzie dziełem wszystkich, ponieważ będzie wynikiem wspólnego wysiłku, a dzięki środkom hojnie dostarczanym przez wspólnoty kościelne to, co zostało odrzucone, stanie się autentycznym bogactwem, z korzyścią nie tylko dla kraju, ale także dla całej ludzkości.

lgo/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaRada Kardynałów sprawdziła przebieg reform w Watykanie

◊  

W Watykanie zakończyło się posiedzenie Rady Kardynałów, która pomaga Papieżowi w reformie Kurii Rzymskiej i Kościoła. Tym razem przybyli wszyscy purpuraci, również nieobecny ostatnio kard. George Pell z Australii. O przebiegu obrad poinformował watykański rzecznik Greg Burke. 

„Dla Papieża reforma nie ogranicza się tylko do struktur i dokumentów. Chodzi mu raczej o kształtowanie mentalności. Jest to mentalność służby, aby Stolica Apostolska służyła Kościołom lokalnym, a ludzie pracujący w Watykanie służyli Papieżowi, Kościołom lokalnym i odznaczali się duchem służby i ewangelizacji. To trzydniowe spotkanie było też okazją do kontroli. Tak jak w wypadku samochodu po przejechaniu 10 czy 20 tys. mil trzeba zgłosić się do kontroli, tak i tutaj zrobiono taką kontrolę, zwłaszcza w odniesieniu do niektórych nowych urzędów. O Dykasterii ds.  Rodziny, Świeckich i Życia mówił kard. Farrell. Z kolei prał. Viganò mówił o reformie w Sekretariacie ds. Komunikacji. Była też mowa o sekcji ds. migrantów i uchodźców, która działa w Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego. Papież jest zwierzchnikiem tej sekcji, chciał ją zachować dla siebie. Dokonania tej sekcji przedstawili Papieżowi dwaj księża Czerny i Baggio. Mówili, jak pomaga się migrantom, uchodźcom a także ofiarom handlu ludźmi” – powiedział Radiu Watykańskiemu Greg Burke.

Następne posiedzenie Rady Kardynałów odbędzie się pod koniec lutego.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatKard. Arborelius: u nas Kościół się rozwija, dzięki migrantom i nawróceniom

◊  

Skandynawia jest dziś jedynym regionem w Europie, gdzie Kościół katolicki się rozwija – powiedział w wywiadzie dla agencji I.Meida kard. Anders Arborelius. Ordynariusz Sztokholmu przyznał, że on sam musi wynajmować bądź nabywać kościoły protestanckie, aby móc odprawić Eucharystię dla swych wiernych. 

Liczba katolików w Szwecji rośnie na skutek migracji i nawróceń. Pozytywnym osiągnięciem ostatnich lat jest fakt, że katoliccy imigranci nie muszą już porzucać swej wiary, by w pełni zasymilować się w Szwecji. Dziś można być już katolikiem i pełnoprawnym obywatelem, mieć dostęp również do stanowisk politycznych. Tytułem przykładu kard. Arborelius wspomniał o szwedzkim ambasadorze we Włoszech, który jest katolikiem. Mówiąc z kolei o nawróceniach, szwedzki purpurat zastrzegł, że konwertytów jest mniej migrantów. Są wśród nich dawni luteranie, nawet pastorzy, ale też byli ateiści czy muzułmanie. Są to zazwyczaj ludzie dobrze wykształceni, chcą poznać prawdę, bo w Szwecji panuje silny relatywizm. Ludzie nie wiedzą już, co jest prawdziwe i dobre, a co złe i fałszywe. Tymczasem Kościół katolicki zachował nieprzerwaną tradycję od początku chrześcijaństwa. Dla wielu Szwedów jest to atrakcyjne – powiedział ordynariusz Sztokholmu.

kb/ rv

inizio pagina

Irlandia: George Soros finansuje proaborcyjną kampanię, nielegalnie

◊  

Komisja ds. Publicznych Irlandii (Standards in Public Office Commission) nakazała Amnesty International zwrot ok 160 tys. dolarów, które organizacja ta otrzymała od fundacji Georga Sorosa na proaborcyjną kampanię w tym kraju. Według orzeczenia komisji pieniądze zostały przekazane z pogwałceniem prawa. 

Podobne sytuacje miały już miejsce w ubiegłych latach. „Na walkę z prawami broniącymi życie od kilkudziesięciu już lat przekazywane są miliony dolarów” – mówi Niamh Ui Bhriain z organizacji Instytut Życia – „Irlandia udowodniła, że można pomagać zarówno matce i dziecku, bez aborcji. To czyni nas głównym celem ataku światowego przemysłu aborcyjnego” – dodaje Ui Bhriain.

Na przyszły rok ogłoszone zostało w Irlandii referendum dotyczące ósmej poprawki do konstytucji, uznającej, „prawo do życia nienarodzonego dziecka, z uwzględnieniem równości prawa do życia matki”.  W jakiejś mierze zbiegnie się ono w czasie ze Światowy Spotkaniem Rodzin w Dublinie i podróżą Papieża do Irlandii.

W sierpniu ubiegłego roku do wiadomości publicznej wyciekły informacje mówiące o planach Fundacji Open Society Georga Sorosa względem tego wyspiarskiego kraju. Podkreślano, że zwycięstwo nad prawem chroniącym życie w Irlandii „może mieć wpływ na inne silnie katolickie kraje, takie jak Polska i dostarczyć dowodu, że zmiana jest możliwa, nawet w bardzo konserwatywnych krajach”.

mk/rv, cna

inizio pagina

Liban: chrześcijańsko-muzułmański szczyt w sprawie Jerozolimy

◊  

Patriarcha Kościoła Maronickiego zwołał na jutro do swej siedziby w Bkerke szczyt chrześcijańsko-muzułmański w sprawie Jerozolimy. Najwyżsi zwierzchnicy religijni w Libanie chcą zająć wspólne stanowisko na temat decyzji Stanów Zjednoczonych o przeniesieniu do tego miasta swej ambasady w Izraelu.

Kard. Bechara Boutros Rai już teraz podkreśla, że decyzja prezydenta Trumpa to policzek wymierzony Palestyńczykom, wschodnim chrześcijanom, muzułmanom i wszystkim Arabom. Udaremniono w ten sposób starania o pokój między Izraelem, Palestyną i krajami arabskimi. Prowokując do nowej intifady, Donald Trump przemienił Jerozolimę z miasta pokoju w miasto wojny – powiedział kard. Rai. Warto zauważyć, że w Libanie ponad 10 proc. mieszkańców do uchodźcy z Palestyny.

kb/ rv

inizio pagina

PolskaBydgoszcz: katechezy katedralne na temat darów Ducha Świętego

◊  

Bp Jan Tyrawa rozpoczął głoszenie comiesięcznych katechez na temat siedmiu darów Ducha Świętego. Spotkania, które odbywać się będą w bydgoskiej katedrze, nawiązują do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2017-2019. Jest on zorientowany na Trzeciej Osobie Trójcy Świętej.

„To są katechezy kierowane, tak mi się wydaje i taki jest zamysł oraz ich program, do młodzieży. Właśnie po to, żeby ją jakoś pobudzić i zafascynować sposobem patrzenia na siebie, reflektowania, kierowania sobą, bo to wszystko kwestia pewnej całości i jedności” - powiedział bp Tyrawa.

Katechezy biskupa Jana Tyrawy będą głoszone raz w miesiącu - do czerwca.

R. Łączny/ KAI

inizio pagina

Abp Gądecki dołączy do akcji „Zapal światło wolności”

◊  

W przypadającą dzisiaj 36. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego abp Stanisław Gądecki włączy się w akcję Instytutu Pamięci Narodowej „Zapal światło wolności”. O 19.30 metropolita poznański zapali w oknie pałacu arcybiskupiego w Poznaniu symboliczne światło upamiętniające ofiary stanu wojennego.

„Zachęcamy - już po raz kolejny - do zapalenia właśnie o godz. 19.30 świeczki w oknie i przypomnienia sobie o ofiarach stanu wojennego, które zginęły w wyniku pobicia w manifestacjach, o górnikach kopalni „Wujek”, czy też o osobach, które zostały po prostu przypadkowo pobite przez ZOMO i zmarły” - powiedziała Agnieszka Łuczak z poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Akcja IPN-u nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków w grudniu 1981 roku wykonali mieszkańcy wolnego świata. Światło wolności zapalił wtedy - w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie - św. Jan Paweł II.

R. Łączny/ KAI

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 13.12.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina