Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

16/12/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież do dziennikarzy: rzetelna informacja bez szkalowania

◊  

Macie zadanie, czy raczej misję należącą do najważniejszych w dzisiejszym świecie: dawać prawdziwe informacje, aby przekazywać ludziom wersję wydarzeń możliwie jak najbardziej odpowiadającą faktom – powiedział Papież do dziennikarzy zrzeszonych we Włoskiej Unii Periodyków (USPI) i Włoskiej Federacji Tygodników Katolickich (FISC). Podkreślił, że ich głos, wolny i odpowiedzialny, ma podstawowe znaczenie dla każdego społeczeństwa, które uważa się za demokratyczne. 

„W czasach, w których żyjemy, często zdominowanych lękiem przed uciekającym czasem, pogonią za sensacją kosztem dokładności i kompetencji, rozgrzanymi emocjami w miejsce rozważnej refleksji, pilnie odczuwa się konieczność rzetelnej informacji, ze sprawdzonymi szczegółami, która nie dąży do zaskoczenia i wzbudzania emocji, ale jej celem jest raczej rozwijanie w czytających zdrowego krytycyzmu, który pozwoli zadawać słuszne pytania i dojść do umotywowanych konkluzji. W ten sposób uniknie się ciągłego popadania w łatwe slogany czy zaimprowizowane kampanie dezinformacyjne, w których wyraźnie można dostrzec zamiar manipulowania rzeczywistością, opiniami i samymi ludźmi, a często powodują one niepotrzebnie medialne tumany kurzu” – powiedział Ojciec Święty.

Zwracając się do dziennikarzy z tygodników katolickich Franciszek zauważył, że mogą się one stać pożytecznym narzędziem ewangelizacji, miejscem, gdzie będzie ukazywane życie wspólnoty lokalnej. Praca w tygodniku diecezjalnym oznacza bowiem „czucie” z Kościołem lokalnym, w bliskości z mieszkańcami miasteczek i wsi. 

„Odczuwa się pilną potrzebę, aby wiadomości podawać w sposób spokojny, precyzyjny i kompletny, językiem zrównoważonym, zachęcając do refleksji; aby używać słów rozważnych i jasnych, które nie są aluzyjne, rozkrzyczane czy dwuznaczne. Ważną rzeczą jest, aby z cierpliwością i w sposób metodyczny proponować kryteria oceny tak, aby opinia publiczna potrafiła zrozumieć i rozeznać, a nie była oszołomiona i zdezorientowana” – stwierdził Papież.

Ojciec Święty wezwał także dziennikarzy, aby nie popadali w „grzechy komunikacji”. Wymienił tu dezinformację, kiedy mówi się tylko część prawdy, oszczerstwo związane z szukaniem sensacji, obmowę, która odwołuje się do dawnych, już nieaktualnych spraw, wyciągając je dziś na światło dzienne. „To są bardzo ciężkie grzechy, które psują serca dziennikarzy i szkodzą ludziom” – zaznaczył Ojciec Święty.

pp/rv

inizio pagina

Papież do dzieci z Akcji Katolickiej: dostrzegać niezauważanych

◊  

Papież spotkał się z dziećmi z Włoskiej Akcji Katolickiej, przybyłymi, aby mu złożyć, jak co roku, życzenia świąteczne. W skierowanym do nich pozdrowieniu nawiązał do prowadzonej dla nich formacji pod hasłem „Gotowi zrobić zdjęcie”, podczas której uczą się one skupiać uwagę na najważniejszych wydarzeniach z życia Jezusa, aby coraz bardziej do Niego się upoaobniać. Dlatego Franciszek życzył im, aby były „dobrymi fotografami”,  mając oczy uważne zarówno na to, co czynił Jezus, jak i na otaczającą je rzeczywistość. 

„Wiele razy widzimy ludzi zapomnianych: nikt na nich nie patrzy, nikt nie chce ich widzieć. To są ci najbiedniejsi, najsłabsi, zepchnięci na margines społeczeństwa, ponieważ uważa się, że stanowią dla niego problem. Tymczasem są oni obrazem Dzieciątka Jezus, które zostało odrzucone i nie przyjęte w Betlejem; są żywym ciałem Jezusa cierpiącego i ukrzyżowanego. Tak więc to może być wasze zadanie; przede wszystkim musicie pytać się samych siebie: A ja na kogo zwracam największą uwagę? Tylko na tych najsilniejszych, którzy odnoszą sukcesy w szkole, w zabawie? Na kogo zwracałem najmniej uwagi?  Przed kim udawałem, że go nie widzę? Oto jakie są wasze «peryferie»: spróbujcie skierować obiektyw na kolegów i na tych, których nikt nigdy nie widzi, i miejcie odwagę zrobić pierwszy krok, aby się z nimi spotkać, dać im trochę waszego czasu, uśmiechu, czułości” – powiedział Papież.

pp/rv

inizio pagina

Papież: audiencja dla prezydenta Ekwadoru

◊  

Dziś rano Ojciec Święty przyjął na audiencji prezydenta Ekwadoru. Następnie Lenín Boltaire Moreno Garcés spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Pietro Parolinem i z abp. Paulem Gallagherem, szefem papieskiej dyplomacji.

W opublikowanym po audiencji komunikacie czytamy, iż w czasie serdecznych rozmów przypomniano rolę chrześcijaństwa w formowaniu tożsamości Ekwadorczyków, w tym szczególny wkład Kościoła katolickiego. Podkreślono także znaczenie dialogu w budowaniu fundamentów społeczeństwa. Poruszono również tematy ochrony wspólnot tubylczych i środowiska naturalnego. Na zakończenie wymieniono poglądy na temat aktualnej sytuacji politycznej i społecznej w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem wysiłków na rzecz rozwoju i wspierania praworządności.

pp/rv

 

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaInstrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o relikwiach

◊  

„Relikwie w Kościele zawsze otaczano szczególną czcią i uwagą, gdyż ciała błogosławionych i świętych, mające zmartwychwstać, były na ziemi żywą świątynią Ducha Świętego i narzędziami świętości, uznanej przez Stolicę Apostolską na drodze beatyfikacji i kanonizacji”. Słowa te czytamy w opublikowanej dziś instrukcji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o autentyczności i przechowywaniu relikwii, datowanej 8 grudnia 2017 r. Przypomina ona nauczanie Soboru Watykańskiego z Konstytucji o liturgii: „Zgodnie z tradycją Kościół oddaje cześć świętym oraz otacza szacunkiem ich autentyczne relikwie i wizerunki” (n. 111). Nowy watykański dokument skierowany jest do biskupów i tych, którzy uczestniczą w procedurach dotyczących relikwii błogosławionych i świętych czy też doczesnych szczątków sług Bożych.

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych przedstawia postępowanie kanoniczne dla zweryfikowania autentyczności relikwii i zapewnienia ich właściwego przechowywania. Zaznacza, że nie mogą być one wystawiane dla uczczenia przez wiernych bez odpowiedniego zaświadczenia władz kościelnych, gwarantującego ich autentyczność. Trzeba je dobrze chronić i czcić w duchu religijnym, unikając wszelkich form zabobonnych czy nielegalnego handlu.

Instrukcja przypomina, że kult publiczny należy się tylko relikwiom świętych i błogosławionych, ale i szczątki sług Bożych, którzy nie zostali jeszcze wyniesieni do chwały ołtarzy, zaleca otaczać szacunkiem i troską. Zajmując się nimi, biskup diecezji, w której się znajdują, musi uzyskać odpowiednie zezwolenie tak Stolicy Apostolskiej, jak i spadkobierców danych sług Bożych, których przed beatyfikacją ma poprosić o darowanie relikwii Kościołowi aktem prawnym uznawanym przez władze świeckie i kościelne. W dokumencie podkreśla się, że bezwzględnie zakazana jest sprzedaż relikwii czy ich wystawianie w nieodpowiednich miejscach.

ak/ rv

inizio pagina

Dobra koniunktura dla religii w ONZ, wzrasta znaczenie Watykanu

◊  

W ONZ wzrasta znaczenie Stolicy Apostolskiej – uważa szef stałej watykańskiej misji przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Zdaniem abp. Bernardita Auzy dzieje się tak nie tylko za sprawą Papieża Franciszka, który swym autorytetem wspiera wiele oenzetowskich inicjatyw dotyczących na przykład migracji, rozbrojenia czy rozwoju.

Wspólnota międzynarodowa coraz bardziej uświadamia sobie też fakt, że Kościół katolicki ma bardzo silną, rozbudowaną strukturę na całym świecie i dlatego jest lepiej zorientowany w terenie. Ponadto dzięki setkom tysięcy katolickich szkół, uczelni, szpitali i dzieł charytatywnych ma konkretny wpływ na to, co dzieje się w świecie – zauważa papieski dyplomata. Podkreśla on, że Watykan jest dziś na arenie międzynarodowej wiarygodnym partnerem. W jakiejś mierze korzysta też z pozytywnej koniunktury dla religii. Mówi abp Auza. 

„10, 12 lat temu byłoby to nie do pomyślenia. Wiem, o czym mówię. Jestem w ONZ po raz drugi. Wcześniej pracowałem tu w latach 2006-2008. I dlatego mogę powiedzieć, że zwłaszcza w ostatnich kilku latach religia stała się jednym z głównych tematów w ONZ, i to z dwóch powodów. Po pierwsze, po ewaluacji rezultatów milenijnych celów rozwoju ONZ, Bank Światowy i wszystkie inne instytucje międzynarodowe zorientowały się, że to właśnie organizacje religijne mają najlepsze osiągnięcia, jeśli chodzi o wspieranie rozwoju, zwłaszcza w takich dziedzinach, jak edukacja, służba zdrowia, ograniczenie ubóstwa. Wynika to również z tego, że organizacje religijne są obecne w terenie. Można mieć piękne idee, dokumenty, deklaracje, ale ostatecznie liczy się tylko to, co zostało zrobione w terenie. Drugi powód, dla którego wzrosło znaczenie religii, jest negatywny. Religia stała się oparciem dla nurtów ekstremistycznych i terroryzmu. Dlatego mówi się o niej nawet na Radzie Bezpieczeństwa. Mówi się w sposób negatywny, ale i pozytywny, bo to właśnie religia może powstrzymać te tendencje” – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Auza.

 Abp Bernardito Auza gości w tych dniach w Watykanie. Rozmawiał też z Ojcem Świętym. Przyznał, że Papież bardzo troszczy się o aktywną działalność swych dyplomatów i osobiście interesuje się tym, co dzieje się w ONZ.

kb/ rv

 

          

inizio pagina

Biuro Prasowe: Stolica Apostolska bliska Kościołowi Australii

◊  

Stolica Apostolska pozostaje bliska wspólnoty Kościoła katolickiego w Australii: wiernych świeckich oraz osób duchownych i zakonnych. Jednocześnie pragnie towarzyszyć ofiarom nadużyć seksualnych, wsłuchując się w ich głos  – czytamy w komunikacie watykańskiego Biura Prasowego, wydanym po opublikowaniu przez australijską komisję badającą te przypadki raportu końcowego. W komunikacie przypomina się także niedawne spotkanie z Papieską Komisją Ochrony Nieletnich, na którym Franciszek podkreślił, że Kościół ma być miejscem wsparcia i współczucia, szczególnie dla tych, którzy ucierpieli, oraz że angażuje się on w tworzenie odpowiednich miejsc, które gwarantują ochronę dzieci i bezbronnych dorosłych.

Komentując raport australijskiej komisji, dyrektor działającego w ramach Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie Centrum Ochrony Dzieci, niemiecki jezuita o. Hans Zollner, stwierdził w wywiadzie dla Radia Watykańskiego: 

„Były to naprawdę bardzo ważne i rozległe badania, ale najważniejsze jest to, że tak wiele osób, ofiar molestowania, zostało wysłuchanych, mogły się one wypowiedzieć. Bez nich ten raport nie mógłby powstać. Chodzi o komisję, która przez ostatnich 5 lat miała za zadanie przebadać przypadki nadużyć seksualnych w instytucjach państwowych, takich jak szkoły, wojsko, biura, oraz we wspólnotach religijnych różnych wyznań. Dzięki ich pracy otrzymaliśmy wiele materiału pozwalającego pogłębić wiedzę na temat zagrożeń w tej kwestii, ale także tego, jak im zapobiec. To naprawdę bardzo przydatna rzecz do wykorzystania, która może wiele pomóc w pracy prewencyjnej” – powiedział o. Zollner.

Do opublikowanego raportu odniósł się także przewodniczący Konferencji Episkopatu Australii, abp Denis Hart, który nazwał ten miniony czas  „haniebną przeszłością”. Dominowała w niej kultura zatajania prawdy i ochrony własnej, która doprowadziła do niepotrzebnego cierpienia wielu osób i ich rodzin.

Abp Hart po raz kolejny przeprosił tych, którzy zostali dotknięci tym cierpieniem i przypomniał zobowiązanie Kościoła do zapewnienia sprawiedliwości tym, których to dotyczy.

lgo/rv

inizio pagina

Oczekiwania na nowy watykański portal informacyjny

◊  

Coraz większe są oczekiwania na nowy watykański portal informacyjny vaticannews.va, o którym mówi się już od początków realizowania reformy mediów Stolicy Apostolskiej. Prace nad nim są zaawansowane, dziś wieczorem zostanie udostępniona jego wersja „beta”, zatem jeszcze nie definitywna – powiedział ks. Dario Edoardo Viganò włoskiej agencji informacji religijnej SIR. Prefekt Sekretariatu ds. Komunikacji przestrzegł, że reforma watykańskich mediów nie ogranicza się bynajmniej do samego tylko nowego portalu. Nazwał go jedynie „wierzchołkiem góry lodowej”. Cała reforma ma jego zdaniem charakter nie tyle technologiczny, co antropologiczny. Od dwóch lat pracuje się zatem przede wszystkim nad reorganizacją zespołu.

ak/ rv

inizio pagina

ŚwiatIndie: 30 seminarzystów i dwóch księży zakładnikami

◊  

Pomimo pojednawczych gestów ze strony władz w Indiach wciąż dochodzi do aktów przemocy wobec chrześcijan. 14 grudnia w mieście Satna w stanie Madhya Pradesh hinduistyczni fundamentaliści zatrzymali 30 seminarzystów i 2 księży, którzy jechali do jednej z wiosek śpiewać kolędy. Po odstawieniu ich na policję nie chcieli zgodzić się, by zostali wypuszczeni. Kiedy zatrzymani przebywali na posterunku policji, spalono jeden z ich samochodów. „Wolność praktykowania i wyznawania własnej wiary została przez ekstremistów naruszona; zakłócono obchody świąt Bożego Narodzenia. To atak na laicki charakter państwa” – powiedział ks. Stephen Maria, rzecznik prasowy diecezji znajdujących się w tym stanie.

Natomiast Konferencja Episkopatu Indii w nocie, którą opublikował jej sekretarz generalny bp Theodore Mascarenhas, wyraziła ból i zaniepokojenie z powodu nieuzasadnionego użycia przemocy wobec katolików. Współudział policji w tym zajściu określiła jako odrażający i budzący grozę. „Takie nadużycia ze strony stróżów porządku oraz nieporadność władz są nie do przyjęcia w cywilizowanym, demokratycznym społeczeństwie” – piszą indyjscy biskupi. Jednocześnie wzywają przywódców politycznych do przywrócenia porządku publicznego i konkretnych działań wobec tych, którzy swoim postępowaniem zniesławiają wysiłki podejmowane przez innych na rzecz pokoju i rozwoju kraju.

pp/rv, asianews

 

 

inizio pagina

Wiceprezydent Indii do episkopatu: wszyscy uczymy się od Jezusa

◊  

Indyjskie władze zdobyły się na pojednawczy gest względem Kościoła. Po serii nieporozumień, które uniemożliwiły wyznaczenie terminu papieskiej podróży do tego kraju, wiceprezydent Indii wziął udział w przedświątecznym posiedzeniu episkopatu i publicznie docenił działalność Kościoła katolickiego w tym kraju. Obecni też byli inni wysocy przedstawiciele rządu oraz wielu ambasadorów.

Venkiah Naidu podkreślił, że ze względu na ponadczasowe przesłanie Jezusa Boże Narodzenie jest świętem nie tylko dla chrześcijan. „Bożonarodzeniowe orędzie jest szczególnie aktualne w naszych czasach, kiedy niektórzy ludzie nadużywają religii. Religia bowiem – jak podkreślił Naidu – nie ma nic wspólnego z terrorem. Terroryzm jest wrogiem ludzkości”.

O przedświątecznym spotkaniu wiceprezydenta Indii z biskupami mówi sekretarz generalny episkopatu bp Theodore Mascarenhas. 

 „Wiceprezydent powiedział z tej okazji dwie bardzo piękne rzeczy. Po pierwsze, że Jezus to postać ważna w każdej epoce. Przynosi pokój i zgodę, wszyscy powinni się od Niego uczyć. Po drugie, w bardzo wzruszających słowach wypowiedział się o Kościele katolickim. Chwalił go za jego piękną pracę na rzecz ubogich, zwłaszcza na polu edukacji i służby zdrowia”.

Według ostatniego spisu ludności w Indiach żyją 24 mln chrześcijan; z tego niemal 20 mln to katolicy.

kb/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 16.12.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina