Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

20/12/2017

Działalność papieska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież: msza symfonią różnych głosów, aby stworzyć jedność

◊  

W czasie dzisiejszej katechezy, piątej z kolei poświęconej tematyce Eucharystii, po wcześniejszych ogólnych uwagach Papież rozpoczął jej szczegółowe omawianie. Zaznaczył więc, że choć Msza św. składa się z dwóch części: liturgii słowa i liturgii eucharystycznej, to są one „czymś jednym i nie można ich oddzielać”, bo ściśle ze sobą się łączą.

Franciszek przypomniał, że Eucharystia rozpoczyna się obrzędami wprowadzającymi,  takimi jak: wejście kapłana i asysty, pozdrowienie, akt pokuty, Kyrie eleison, hymn „Chwała na wysokości” oraz modlitwa zwana kolektą. Wyjaśnił od razu, że nazwa tej modlitwy nie oznacza zbiórki ofiar, ale jest to zebranie wszystkich intencji, z którymi przyszliśmy na Eucharystię, aby w modlitwie przedstawić je Bogu. Obrzędy te mają więc na celu stworzenie wspólnoty i przygotowanie się do słuchania Słowa Bożego i godnego sprawowania Eucharystii. Dlatego nie należy się na nią spóźniać, ale najlepiej przyjść kilka minut wcześniej, aby dobrze się przygotować.

Opisując kolejny punkt Mszy, Papież wskazał na kapłana, który przychodzi przed ołtarz pozdrawiając go głębokim skłonem, całuje go i okadza. Czyni to dlatego, że ołtarz uobecnia samego Chrystusa, patrząc na ołtarz patrzymy na miejsce, gdzie jest Jezus. 

„Te gesty, które mogą pozostać niezauważone, są bardzo znaczące, ponieważ od samego początku wyrażają, że Msza św. jest spotkaniem miłości z Chrystusem, który «Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu [...] sam stał się Kapłanem, Ołtarzem i Barankiem ofiarnym» ( V prefacja wielkanocna). Rzeczywiście ołtarz jako znak Chrystusa jest także ośrodkiem dziękczynienia, które się spełnia przez sprawowanie Eucharystii i cała wspólnota zgromadzona jest wokół ołtarza, którym jest Chrystus; nie, aby patrzeć na twarze wokół, nie, ale by patrzeć na Chrystusa – wszyscy razem – ponieważ On jest w centrum wspólnoty i nie jest od niej daleko” – powiedział Ojciec Święty.

Po zakończonym śpiewie – kontynuował Papież – kapłan wraz ze wszystkimi obecnymi w świątyni czyni znak krzyża, abyśmy mogli sobie uświadomić, że akt liturgiczny dokonuje się w imię Trójcy Przenajświętszej. Franciszek zachęcił, szczególnie rodziców i dziadków, aby uczyli dzieci robić poprawny znak krzyża. Zdarza się bowiem, że nie potrafią się jeszcze przeżegnać. Znak krzyża pozwala nam także zrozumieć, że rozpoczyna się spotkanie z Bogiem w Jezusie Chrystusie.

Następnie kapłan pozdrawia zebranych na Mszy, którzy odpowiadają: „I z duchem Twoim”. 

„Rozpoczyna się dialog; jesteśmy na początku Mszy św. i musimy pomyśleć o znaczeniu wszystkich tych gestów i słów. Wkraczamy w «symfonię», w której rozbrzmiewają różne tony głosów, w tym chwile milczenia, aby stworzyć «zgodność» między wszystkimi uczestnikami, to znaczy, uznać, że są ożywiani jednym i tym samym Duchem i dążą do tego samego celu. Istotnie «poprzez to pozdrowienie i odpowiedź ludu ujawnia się misterium zgromadzonego Kościoła» (Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 50). W ten sposób wyraża się wspólna wiara i wzajemne pragnienie przebywania z Panem i przeżywania jedności z całą wspólnotą” – kontynuował Papież.

Kolejnym punktem Eucharystii, na który zwrócił uwagę Ojciec Święty, był akt pokutny, bo wszyscy – jak podkreślił – jesteśmy grzesznikami. 

„Nie chodzi tylko o pomyślenie o popełnionych grzechach, ale o coś znacznie więcej: to zachęta, aby uznać się za grzeszników przed Bogiem i przed wspólnotą, przed braćmi, z pokorą i szczerością, jak celnik w świątyni. Jeśli Eucharystia rzeczywiście uobecnia ​​misterium paschalne, czyli przejście Chrystusa ze śmierci do życia, to pierwszą rzeczą, którą musimy uczynić, jest rozpoznanie, jakie są nasze sytuacje śmierci, abyśmy mogli wraz z Nim powstać do nowego życia. To pozwala nam zrozumieć, jak ważny jest akt pokutny” – stwierdził Fanciszek.

pp/rv

inizio pagina

Papież do Polaków: umiejcie rozpoznać Jezusa, gdy przychodzi w tajemnicy Eucharystii

◊  

W czasie audiencji generalnej Papież pozdrowił także obecnych w Auli Pawła VI Polaków i zachęcił ich, aby jak pasterze Betlejem, tak i oni w tajemnicy Eucharystii umieli rozpoznawać Jezusa. 

„Serdecznie witam przybyłych na tę audiencję Polaków. Już za kilka dni: Czwarta Niedziela Adwentu, Wigilia, Boże Narodzenie; oto czekające nas wydarzenia. Jak pasterze z Betlejem, wiele lat temu, rozpoznali Syna Bożego narodzonego w stajni, tak i wy umiejcie rozpoznać Go, gdy przychodzi w tajemnicy Eucharystii. Niech noc Bożego Narodzenia opromieni radością i pokojem życie każdego z was, waszych rodzin, bliskich, a szczególnie osób samotnych, cierpiących i bezdomnych. Niech Jezus narodzony w Betlejem błogosławi wam i waszej Ojczyźnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” – powiedział Papież.

pp/ rv

inizio pagina

Włochy: "Drogi Papieżu Franciszku, ofiaruję ci rysunek ...", kampania promowana przez szpital Dzieciątka Jezus i redakcję "La Civiltà Cattolica".

◊  

Kard. Pietro Parolin, watykański sekretarz stanu, otworzył w siedzibie szpitala pediatrycznego Dzieciątka Jezus w Palidoro wystawę rysunków wykonanych i ofiarowanych Papieżowi Franciszkowi przez dzieci z całego świata. Została ona zorganizowana przez wspomniany szpital, przy wsparciu jezuickiego czasopisma „La Civiltà Cattolica”.

Wystawa otwiera kampanię informacyjną: „Drogi Papieżu Franciszku, ofiaruję ci rysunek ...”  i gromadzenie funduszy na rzecz dzieci, które potrzebują opieki. Będzie otwarta do połowy lutego. Można ją także śledzić na kanałach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) Szpitala Dzieciątka Jezus i na portalu internetowym tej placówki medycznej, www.ospedalebambinogesu.it, poprzez którą można składać ofiary na wsparcie potrzebujących dzieci. Ofiarodawcy otrzymają cyfrową kopię rysunków, które dzieci ofiarowały Papieżowi.

lgo/ rv

inizio pagina

Kard. Gracias: w Kurii Rzymskiej wiele można ulepszyć

◊  

Ojciec Święty chce zreformować Kurię Rzymską. Jak w każdej ludzkiej instytucji wiele w niej można jeszcze ulepszyć – uważa kard. Oswald Gracias. Indyjski hierarcha jest jednym z członków Rady Kardynałów, z którą Franciszek konsultuje wprowadzane w Watykanie reformy. Główną okazją do spotkania Papieża z kierownictwem urzędów Stolicy Apostolskiej są doroczne życzenia bożonarodzeniowe. Tegoroczne przewidziane jest na jutro.

O przebiegu watykańskich reform mówi kard. Oswald Gracias. 

„Na początku działalności naszej rady miałem trochę obawy, bo nasza praca nie przynosiła żadnych efektów. W tym czasie poznawaliśmy się tylko nawzajem i integrowali jako ciało doradcze Ojca Świętego. Wiedzieliśmy, że to on ma podejmować decyzje. Ale teraz jestem już zadowolony, widzę, jak wiele zrobiliśmy. Jeśli przypomnimy sobie na przykład ubiegłoroczne przemówienie Papieża do Kurii Rzymskiej, to niemal całe przemówienie było relacją z tego, co zrobił, kierując się naszymi radami. Przedstawił 95 proc. z tego co uczyniliśmy: wszystkie te reformy, nowe dykasterie, przekształcenia istniejących już urzędów. Główną naszą ideą jest to, aby Kuria rzeczywiście służyła Ojcu Świętemu i biskupom lokalnym” – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Gracias.

Kard. Gracias przypomniał, że każdy z członków rady stara się przedstawiać punkt widzenia innego kontynentu. On sam jako arcybiskup Bombaju wypowiada się z perspektywy azjatyckiej. Natomiast europejskie podejście do reformy referuje kard. Reinhard Marx z Niemiec.

kb/ rv

 

inizio pagina

Papież: potrzeba odwagi by modlić się „Ojcze Nasz”.

◊  

"Potrzeba odwagi by modlić się modlitwą: Ojcze Nasz” – powiedział Papież w ostatnim odcinku programu, w którym dzielił się refleksjami na temat Modlitwy Pańskiej. Od dwóch miesięcy, w każdą środę, był one emitowane przez telewizję włoskiego episkopatu. 

„Potrzeba odwagi, by mówić do Boga «tato» i prawdziwie wierzyć, że jest On Ojcem, który mi towarzyszy, przebacza, daje chleb, wysłuchuje moich próśb i obleka mnie jeszcze lepiej, niż kwiaty polne. Ale wiara to także wielkie ryzyko: a co, jeśli to nie jest prawdą? Odważyć się [wierzyć], odważyć się, ale wszyscy razem. Dlatego wspólna modlitwa jest tak piękna, bo pomagamy sobie nawzajem na to, by nabrać odwagi” – mówił Papież.

mk/rv, tv2000

inizio pagina

ŚwiatZiemia Święta: chrześcijanie nie rezygnują z bożonarodzeniowych uroczystości

◊  

Chrześcijanie w Ziemi Świętej postanowili nie zmieniać programu bożonarodzeniowych uroczystości – oświadczył abp Pierbattista Pizzaballa. Administrator apostolski łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy zapewnił, że odbędą się wszystkie zaplanowane Msze i procesje, a także festyny i uroczystości. Jego zdaniem bardzo ważne jest, aby chrześcijanie wyraźnie zaznaczyli swą obecność w Ziemi Świętej.

Abp Pizzaballa odniósł się w ten sposób do ograniczania bożonarodzeniowych uroczystości w odwecie za decyzję Stanów Zjednoczonych o przeniesienie swej ambasady w Izraelu do Jerozolimy. Podkreślił on, że chrześcijanie będą nadal respektować status quo i zabiegać o zachowanie specjalnego statusu tego miasta. Mówi abp Pizzaballa. 

„Trzeba wyjaśnić, że tu w Jerozolimie normalne życie nie zmieniło się ani trochę, pozostało takie jak dawniej. Również jeśli chodzi o akty przemocy i bezpieczeństwo, relacje mediów wydają mi się wyolbrzymione. Deklaracja prezydenta Trumpa może mieć natomiast wpływ na status quo, czyli na tę bardzo kruchą równowagę, która reguluje relacje między różnymi wspólnotami religijnymi: chrześcijanami różnych wyznań, żydami i muzułmanami. I to jest niebezpieczne, bo Jerozolima jest miastem nie tylko Żydów i Palestyńczyków, ale także wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Powołanie tego miasta jest powszechne. Powinno być dostępne dla wszystkich. Wszelka deklaracja, która dawałaby wyłączność jednej grupie, a inne wykluczała, jest sprzeczna z duchem tego miasta, z jego charakterem. Chcemy, by Jerozolima pozostała otwarta dla wszystkich i o to, na miarę naszych możliwości, będziemy zabiegać” – powiedział Radiu Watykańskiemu administrator apostolski łacińskiego patriarchatu Jerozolimy.

Abp Pizzaballa zaznaczył, że takie jest też stanowisko patriarchów i zwierzchników innych Kościołów chrześcijańskich w Jerozolimie. Dali temu wyraz wczoraj we wspólnej deklaracji, w której zapowiadają zachowanie istniejącego status quo aż do chwili, gdy zostanie osiągnięte sprawiedliwe porozumienie między Izraelem i Palestyną.

kb/ rv 

inizio pagina

Zmarł kard. Bernard Law

◊  

Dziś rano po długiej chorobie zmarł kard. Bernard Law, były archiprezbiter Bazyliki Matki Bożej Większej i były arcybiskup Bostonu. Miał 86 lat.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1961 r. W 1984 r. został mianowany arcybiskupem Bostonu. Był zaangażowany w relacje ekumeniczne i w dialog z judaizmem. W 2002 r. ustąpił z urzędu pod wpływem oskarżeń o ukrywanie nadużyć seksualnych.

„Otrzymałem wiadomość o odejściu kard. Bernarda Francisa Lawa, byłego archiprezbitera Bazyliki Papieskiej Matki Bożej Większej i pragnę wyrazić Kolegium Kardynalskiemu moje kondolencje – napisał w okolicznościowym telegramie Papież. -  Zanoszę modlitwy za jego duszę, aby Pan Bóg bogaty w miłosierdzie, przyjął go do wiecznego pokoju, i udzielam apostolskiego błogosławieństwa wszystkim, którzy uczestniczą w bólu po odejściu zmarłego purpurata, którego powierzam macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi Panny Salus Populi Romani” – dodał Papież.

Po śmierci kard. Lawa Kolegium Kardynalskie liczy 216 członków, w tym 120 elektorów.

kb/ rv

 

inizio pagina

Peru: impeachment prezydenta Kuczyńskiego. Apel Biskupów: w trosce o wspólne dobro

◊  

Peru przeżywa bardzo złożone i bolesne chwile – stwierdzili biskupi z Konferencji Episkopatu tego kraju po tym, jak główne organy państwowe – biura Prokuratora Generalnego, Trybunału Konstytucyjnego i Prezydenta Republiki - zostały poddane przesłuchaniom. Natomiast dziś w peruwiańskim Kongresie odbędzie się debata nad wnioskiem o postawienie w stan oskarżenia 79-letniego prezydenta Pedro Pablo Kuczynskiego. Jest on oskarżany o powiązania z brazylijskim gigantem budowlanym, firmą Odebrecht, który przyznał się do skorumpowania wielu polityków.

„W tym trudnym czasie, kiedy zagrożona jest trwałość demokratycznego porządku i praworządność, obawiamy się osłabienia instytucji państwa i jego władzy, jak również korupcji” – czytamy w komunikacie Konferencji Episkopatu Peru. Biskupi podkreślają, że „ Kościół broni wartości instytucji i podziału władzy w państwie, gdyż jest on zasadą rządów prawa".

Oświadczenie Episkopatu wskazuje korupcję jako przyczynę kryzysu, w którym żyje kraj. „Wśród wielu zniekształceń systemu demokratycznego, korupcja polityczna jest jednym z najpoważniejszych, ponieważ zdradza zarówno wartości moralne, jak i zasadę sprawiedliwości społecznej". Biskupi przypominają władzom Peru o ich obowiązku ochrony demokratycznych instytucji, z poszanowaniem konstytucyjnych, prawnych i proceduralnych ram, które powinni wszystkim zagwarantować. Dodają też, że konieczne jest zablokowanie wszelkich przejawów nadużywania władzy oraz poszanowanie autonomii i równowagi sił państwa.

Kończąc komunikat biskupi podkreślili, że w sprawach dobra ojczyzny nie należy kierować się osobistymi interesami, ale jej wspólnym dobrem.

lgo/ rv

inizio pagina

Kanada: totalitaryzm w imię tolerancji

◊  

Kanada wprowadziła nową formę dyskryminacji za poglądy odbiegające od politycznej poprawności. Pracodawcy nie otrzymają bowiem odtąd dofinansowania na umowy o prace wakacyjne dla uczniów, jeżeli aktywnie nie wspierają aborcji, związków jednopłciowych i ideologii gender. Zadecydował o tym kilka dni temu rząd tego kraju.

Nowa polityka uderza więc w każdego, kto wspiera tradycyjny model rodziny i obronę życia nienarodzonch. Tymczasem organizacje radykalnie proaborcyjne mają zapewnione wsparcie i rozwój, włącznie z promocją w państwowych mediach. 

Kanada to nie jedyne miejsce, gdzie dyskryminuje się chrześcijan poprzez nacisk polityczno-ekonomiczny. Wydaje się, że podobne obostrzenia stosuje Unia Europejska, która groziła niektórym krajom członkowskim zawieszeniem prawa głosu w Radzie Europejskiej, jeżeli nie przyjmie aborcyjnego prawodawstwa.

mk/rv, lifesitenews

 

 

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 20.12.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina