Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

24/12/2017

Działalność papieska

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież: Maryja wzorem pokory i otwartości na współpracę z Bogiem

◊  

Maryi, która przyjmuje archanioła Gabriela pełna pokory i skromności, ale także pełna gotowości, by służyć poświęcił Papież rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”. Odwołał się do czytanej w IV niedzielę Adwentu Ewangelii Zwiastowania Pańskiego (Łk 1,26-38). Podkreślił, że w tym fragmencie można zauważyć kontrast między obietnicami anioła, a odpowiedzią Maryi. Anioł zapowiada wielkie rzeczy, że pocznie i porodzi Syna, którego panowaniu nie będzie końca. Odpowiedź Maryi zaś jest pełna pokory. 

„Jest to długie objawienie, które otwiera niewyobrażalne perspektywy. Dziecko, które narodzi się z tej pokornej dziewczyny z Nazaretu, będzie nazywane Synem Najwyższego: nie można sobie wyobrazić godności wyższej od tej. A po pytaniu Maryi, w którym prosi o wyjaśnienia, objawienie anioła staje się jeszcze bardziej szczegółowe i zaskakujące. Natomiast odpowiedź Maryi jest krótkim zdaniem, które nie mówi o chwale czy przywileju, ale tylko o gotowości i służbie: «Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa» (w. 38). Różna jest również treść. Maryja nie wywyższa się w obliczu perspektywy, że zostanie wręcz matką Mesjasza, ale pozostaje skromna i wyraża swoją akceptację dla planu Pana” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zaznaczył także, że w swej odpowiedzi Maryja ukazuje całkowitą  gotowość do włączenia się w zbawcze dzieło Boga. 

„Ten kontrast jest znaczący. Pozwala nam zrozumieć, że Maryja jest naprawdę pokorna i nie próbuje się pokazać. Uznaje, że jest maluczka przed Bogiem i jest zadowolona z tego stanu rzeczy. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że od jej odpowiedzi zależy realizacja Bożego planu i że jest zatem wezwana, by włączyć się do niego całą sobą” – kontynuował Franciszek.

Maryja w czasie Zwiastowania – kontynuował Papież – jawi się także jako osoba pragnąca oddać się na służbę całej ludzkości, co doskonale koresponduje z postawą Jej Syna, który przychodzi, aby służyć. 

„Maryja mówi: «Oto ja służebnica Pańska»; a Syn Boży, wchodząc w ten świat, mówi: «Oto idę [...] abym spełniał wolę Twoją» (Hbr 10,7.9). Postawa Maryi w pełni odzwierciedla tę deklarację Syna Bożego, który staje się także synem Maryi. W ten sposób Matka Boża objawia się jako doskonały współpracownik Bożego planu, a w Magnificat może głosić, że «Bóg wywyższa pokornych» (Łk 1, 52), ponieważ dzięki tej pokornej i wielkodusznej odpowiedzi zyskała niezwykle wzniosłą chwałę” – stwierdził Ojciec Święty.

Na zakończenie Ojciec Święty prosił Maryję, aby pomogła nam przyjmować Boży plan w naszym życiu, z pokorą i hojnością. 

pp/rv

inizio pagina

Apel o uwolnienie porwanych

◊  

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Panski” Fanciszek zwrócił się z apelem o pokój na świecie oraz uwolnienie porwanych. 

„W modlitewnym oczekiwaniu na narodziny Księcia Pokoju prośmy o dar pokoju dla całego świata, szczególnie dla narodów, które najbardziej cierpią z powodu trwających konfliktów. W szczególny sposób ponawiam apel, aby przy okazji Świąt Bożego Narodzenia osoby uprowadzone - kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz świeccy - zostali zwolnieni i mogli powrócić do swoich domów” – apelował Papież.

Franciszek zapewnił także mieszkańców Mindanao na Filipach, dotkniętych powodziami, które spowodowały wiele ofiar śmiertelnych i strat materialnych o swojej pamięci i modlitwie.

Zachęcił także wszystkich wiernych do chwili modlitewnego milczenia przed żłóbkiem, aby w ten sposób adorować w sercu tajemnicę prawdziwego Bożego Narodzenia.

pp/rv

inizio pagina

PolskaŻyczenia bożonarodzeniowe Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka

◊  

Tajemnica Bożego Narodzenia to czas nadziei. Nie zamyka się ona w słowach, ale ukazuje się w narodzinach Chrystusa, Bożego Syna, który staje się człowiekiem – mówi do rodaków w życzeniach bożonarodzeniowych Prymas Polski abp Wojciech Polak. 

„Tajemnica Bożego Narodzenia przychodzi do nas każdego roku. Jak uczy nas Papież Franciszek, jest to czas, w którym możemy zasmakować nadziei. Jest to nadzieja związana z przyjściem Boga do człowieka. On nas kocha. On rzeczywiście objawia nam swoją miłość. Nie w słowach, nie w deklaracjach, ale w bardzo konkretnej rzeczywistości, w której Chrystus staje się dla nas człowiekiem. Życzę więc, by ten czas Bożego Narodzenia był dla nas przede wszystkim otwarciem na tego, który przychodzi.  Abyśmy potrafili otworzyć nasze serca na tę prawdę, że Bóg rodzi się człowiekiem. Abyśmy się z nią spotkali, spotkali w naszych rodzinach, domach, ale także spotkali się w kościele, przy żłóbku. Abyśmy mogli tę prawdę przeżyć, żeby ona wniknęła w nasze serca. Bóg przychodzi do nas, bo nas kocha. Pragnie naszego dobra, pragnie naszego zbawienia. Życzę, żebyśmy przyjmując tę prawdę w nasze życie, potrafili się nią dzielić z innymi. To znaczy wychodzić do innych, tak jak Chrystus wychodzi do nas. Zwłaszcza wychodzić do tych najsłabszych, bezdomnych, opuszczonych. Abyśmy byli w tym sensie wyciągniętymi dłońmi Chrystusa, który przychodzi do nas. Patrząc na żłóbek betlejemski widzimy, że to dzieciątko wyciąga w geście zaproszenia swoje dłonie do nas. Obyśmy w te Święta Bożego Narodzenia wyciągali także nasze dłonie do innych ludzi. Z przebaczeniem, z miłością, często z prośbą o wybaczenie, a także tym czym możemy siebie najpełniej obdarować, pełnią naszego człowieczeństwa, naszej dobroci, naszej miłości. Wszystkim więc życzę pięknego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia, pokoju, radości, nadziei, niech one prowadzą nas także na ścieżkach Nowego Roku” – powiedział abp Polak.

J. Malińska/rv

inizio pagina

Życzenia bożonarodzeniowe przeora Jasnej Góry

◊  

Z życzeniami świątecznymi do wszystkich radiosłuchaczy zwrócił się także przeor klasztoru jasnogórskiego o. Marian Waligóra OSPPE. 

„Z Jasnej Góry składam najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe wszystkim słuchaczom, tym którzy łączą się z nami duchowo, którzy pielgrzymują na Jasną Górę, dzięki łączności z naszym Sanktuarium przez fale radiowe. Życzę pokoju serca, pokoju ducha, pomyślności w życiu codziennym i wytrwałości w codziennych zmaganiach. Niech Chrystus, który stał się człowiekiem, który jest Bogiem pośród nas, będzie tym, który pomaga nam dźwigać te codzienne zmagania, ale też niech będzie źródłem radości, tak jak dla rodziców radością jest nowo rodzące się dziecie. Niech ta radość narodzenia Pańskiego przenika nas do głębi. A w roku stulecia niepodległości naszej Ojczyzny, z Sanktuarium Narodu Polskiego gdzie codziennie Pamiętamy o Ojczyźnie w modlitwie, życzę wszystkim Polakom wytrwałości i niezłomności w codziennych zmaganiach, w walce o wolność wewnętrzną. Idąc za słowami św. Jana Pawła II, że tu na Jasnej Górze zawsze byliśmy wolni, życzę właśnie tej wolności wewnętrznej, która płynie z wiary, zaufania do Boga i Matki Najświętszej, która prowadzi nas do Boga samego. Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom”.

I. Tyras/ Radio Jasna Góra

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 24.12.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Przegląd wydarzeń tygodnia – 24 grudnia 2017 r.

◊  

Słuchaj:       

inizio pagina