Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

25/12/2017

Działalność papieska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież: Boże Narodzenie to czas przekształcania strachu w siłę miłości

◊  

Malutkie Dzieciątko z Betlejem, prosimy Cię, aby Twój płacz przebudził nas z obojętności, otworzył nasze oczy na cierpiących, rozbudził naszą wrażliwość i sprawił, byśmy ​​czuli się zaproszeni do rozpoznawania Ciebie we wszystkich potrzebujących, którzy przybywają do naszego życia – modlił się Papież na zakończenie homilii, którą wygłosił na Mszy odprawionej wczoraj w nocy w Bazylice Watykańskiej.

Nawiązał w niej do opisu narodzin Jezusa zawartego w Ewangelii św. Łukasza. Przypomniał, że Maryja z Józefem wyruszają w drogę, bo są przymuszeni dekretem cesarza. Muszą opuścić swój dom, ziemię. Wyruszają z nadzieją, bo ma się narodzić dziecko, ale ich kroki są niepewne, obarczone ryzykiem. W Betlejem spotykają nieżyczliwe przyjęcie. 

„I tam... w ciemnościach miasta, w którym nie ma przestrzeni ani miejsca dla obcego, przybywającego z daleka, pośrodku ciemności w mieście pełnym ruchu, które w tej sytuacji wydaje się, że chciało się rozwijać, odwracając się do innych plecami, właśnie tutaj rozpala się rewolucyjna iskierka czułości Boga. W Betlejem powstał niewielki wyłom dla tych, którzy utracili ziemię, ojczyznę, marzenia; nawet dla tych, którzy ulegli zaduszeniu spowodowanemu życiem zamkniętym” – mówił Ojciec Święty.

Franciszek wskazał, że podobną drogę przebywają dziś tysiące ludzi. 

„W krokach Józefa i Maryi kryje się wiele kroków. Widzimy ślady całych rodzin, które teraz czują się zmuszone do wyruszenia w drogę. Widzimy ślady milionów ludzi, którzy nie chcą uciekać, ale są zmuszeni do oddzielenia się od swoich bliskich, są wyrzucani ze swej ziemi. W wielu przypadkach to wyruszenie jest pełne nadziei, pełne przyszłości; w wielu innych ma tylko jedno imię: przetrwanie. Przetrwanie kolejnych Herodów, którzy aby narzucić swoją władzę i powiększyć swoje bogactwo nie mają żadnego problemu z przelewaniem niewinnej krwi” – kontynuował Franciszek.

Następnie Papież zwrócił uwagę na pasterzy, którzy jako pierwsi przyjęli Jezusa, a byli ludźmi zepchniętymi na margines społeczeństwa. 

„Ich warunki życia, miejsca, w których zmuszeni byli przebywać, uniemożliwiły im przestrzeganie wszystkich rytualnych zaleceń oczyszczenia religijnego, a zatem uważano ich za nieczystych. Zdradzały ich skóra, ubranie, zapach, sposób mówienia, ich pochodzenie. Wszystko w nich rodziło nieufność. Byli mężczyznami i kobietami, od których należało trzymać się z daleka, bać się; byli uważani za pogan pośród wierzących, grzesznikami pośród sprawiedliwych, obcymi między obywatelami. Do nich – pogan, grzeszników i cudzoziemców – anioł mówi: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan» (Łk 2, 10-11) – stwierdził Papież.

Konkludując Franciszek zauważył, że Bóg przygarnął nas pogan, grzeszników i zachęca, byśmy rozpoznawali Go wszędziem tam, gdzie można byłoby uważać, że Go nie ma. 

„I ta sama wiara pobudza nas, aby dać miejsce dla nowej wyobraźni społecznej, nie bać się doświadczania nowych form relacji, w których nikt nie powinien czuć, że na tej ziemi nie ma dla niego miejsca. Boże Narodzenie to czas, aby przekształcić siłę strachu w siłę miłości, w siłę na rzecz nowej wyobraźni miłości. Miłości, która nie przyzwyczaja się do niesprawiedliwości, jak gdyby była czymś naturalnym, ale ma odwagę, pośród napięć i konfliktów, stać się «domem chleba», krajem gościnności. Św. Jan Paweł II przypomniał nam: «Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi»” (Homilia podczas Mszy św. na rozpoczęcie pontyfikatu, 22.10.1978 r.) – powiedział Franciszek.

Na zakończenie Ojciec Święty zachęcał, abyśmy wpatrzeni w Dzieciątko Jezus brali w ramiona i ściskali ubogiego, spragnionego, obcego, nagiego, więźnia. Bóg czyni nas bowiem uczestnikami Swojej gościnności.

pp/rv

 

inizio pagina

Papież: Urbi et Orbi: Jezus w obliczach cierpiących dzieci

◊  

Jak co roku w uroczystość Bożego Narodzenia o g. 12.00 z loggi Bazyliki Watykańskiej Papież wygłosił orędzie oraz udzielił błogosławieństwa „Urbi et Orbi”. Towarzyszyli mu m.in. kardynałowie Leonardo Sandri oraz Prosper Grech.

„Boże Narodzenie przyzywa nas do znaku Dzieciątka i do rozpoznania Go w obliczach dzieci, zwłaszcza tych, dla których, tak jak dla Jezusa, «nie było miejsca w gospodzie»” (Łk 2,7) – mówił Fanciszek w orędziu. Zaznaczył, że ten znak jest odpowiedzią na świat, gdzie nie ustają wojny, a „zdezaktualizowane wzorce rozwoju stale prowadzą do degradacji społecznej i środowiskowej”. Dlatego z pełną mocą Franciszek upomniał się o prawa bezbronnych dzieci na całym świecie. 

 „Widzimy Jezusa w dzieciach Bliskiego Wschodu, które nadal cierpią z powodu nasilających się napięć między Izraelczykami a Palestyńczykami. W tym świątecznym dniu błagamy Pana o pokój dla Jerozolimy i dla całej Ziemi Świętej. Modlimy się, aby między stronami przeważyła wola podjęcia na nowo dialogu i aby można było w końcu osiągnąć wynegocjowane rozwiązanie, które pozwoli na pokojowe współistnienie dwóch państw w ramach uzgodnionych między sobą i międzynarodowo uznanych granic. Niech Pan wspiera również wysiłki wszystkich tych w społeczności międzynarodowej, którzy są ożywiani dobrą wolą, aby pomóc tej udręczonej ziemi w odnalezieniu, pomimo poważnych przeszkód, zgody, sprawiedliwości i bezpieczeństwa, których od dawna oczekuje” – mówił Franciszek.

Mówiąc o konflikatach w tamtym regionie świata Papież wskazał także na sytuację w Syrii, Iraku i Jemenie. 

„Widzimy Jezusa w twarzach dzieci syryjskich, wciąż naznaczonych wojną, która w minionych latach skrwawiła ten kraj. Oby umiłowana Syria mogła wreszcie odnaleźć poszanowanie godności każdej osoby, poprzez wspólny trud odbudowy tkanki społecznej, bez względu na pochodzenie etniczne i religijne. Widzimy Jezusa w dzieciach Iraku, nadal zranionego i podzielonego wrogością, która dotknęła go w minionych piętnastu latach, i w dzieciach Jemenu, gdzie trwa konflikt w dużej mierze zapomniany, z głębokimi konsekwencjami humanitarnymi dla ludności, która cierpi z powodu głodu i rozprzestrzeniania się chorób” – kontynuował Ojciec Święty.

Spośród krajów afrykańskich, gdzie dzieci doświadczają wielkiego cierpienia Franciszek wymienił Sudan Południowy, Somalię, Burundi, Demokratyczną Republikę Kongo, Republikę Środkowoafrykańską oraz Niegerię.

Szczególne zainteresowanie Papież okazał także wydarzeniom na Półwyspie Koreańskim wzywając, aby przezwyciężono tam napięcia i zwiększono wzajemne zaufanie.

Następnie Ojciec Święty odniósł się do sytuacji w Wenezueli i na Ukrainie. 

„Dzieciątku Jezus powierzamy Wenezuelę, aby mogła podjąć na nowo pokojową debatę między różnymi warstwami społeczeństwa z korzyścią dla całego umiłowanego narodu wenezuelskiego. Widzimy Jezusa w dzieciach, które wraz ze swymi rodzinami doznają przemocy w konflikcie na Ukrainie przynoszącym  poważne konsekwencje humanitarne. Modlimy się, aby Pan jak najszybciej udzielił pokoju temu umiłowanemu krajowi” – zauważył Ojciec Święty.

Swoją troskę Franciszek okazał także dzieciom, którym ukradziono dzieciństwo zmuszając je do pracy, czy zaciągając do wojska. 

„Widzimy Jezusa w wielu dzieciach zmuszonych do opuszczenia swoich ojczyzn, do samodzielnego podróżowania w nieludzkich warunkach, będących łatwym łupem dla handlarzy ludźmi. Ich oczyma widzimy dramat wielu przymusowych migrantów, którzy narażają nawet swe życie, aby podjąć wyniszczające podróże, które czasami kończą się tragedią. Widzę Jezusa w dzieciach, które spotkałem podczas mojej ostatniej podróży do Birmy i Bangladeszu, i pragnę aby społeczność międzynarodowa nie zaprzestawała starań, żeby godność mniejszości obecnych w tym regionie była odpowiednio chroniona. Jezus dobrze zna cierpienie bycia nieprzyjętym i trud braku miejsca, gdzie mógłby skłonić głowę. Niech nasze serce nie będzie zamknięte, tak jak były zamknięte domy w Betlejem” – zauważył Fanciszek.

Po wygłoszonym orędziu bożonarodzeniowym oraz odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” Ojciec Święty udzielił uroczystego błogosławieństwa „Urbi et Orbi”. 

Na zakończenie Papież złóżył wszystkim obecnym na Placu św. Piotra oraz łączącym się z nim poprzez środki masowego przekazu życzenia, aby narodziny Chrystusa Zbawiciela odnowiły serca oraz wzbudziły pragnienie budowania przyszłości bardziej braterskiej i solidarnej, a także by przyniosły radość i nadzieję.

pp/rv 

inizio pagina

ŚwiatBetlejem: Pasterka

◊  

W Betlejem uroczysta Msza św. o północy została odprawiona we franciszkańskim kościele przylegającym do bazyliki Narodzenia Pańskiego. Pasterka zakończyła się procesją z figurką Dzieciątka Jezus do Groty, gdzie od początków chrześcijaństwa czci się żłóbek Bożej Dzieciny. 

Uroczystej mszy świętej o północy przewodniczył Administrator Apostolski łacińskiego Patriarchatu Jerozolimskiego, abp Pierbattista Pizzaballa ofm. Odbyła się ona w przylegającym do bazyliki Narodzenia kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Mszę świętą koncelebrowało trzech biskupów oraz ponad stu kapłanów z całego świata.

Wśród obecnych był prezydent Autonomii Palestyńskiej, Mahmud Abbas, przedstawiciele władz Betlejem oraz blisko 1400 wiernych, zarówno miejscowych chrześcijan jak i przybyłych pielgrzymów.

W homilii, abp Pizzaballa przypomniał, że choć Boże Narodzenie było skromnym początkiem, małym znakiem to jednak zmieniło ono losy całego świata. Nawiązując do ostatnich wydarzeń, których niemym bohaterem była Ziemia Święta, zachęcił polityków, aby mieli odwagę i nie obawiali się podejmowania ryzyka. Dziś bardziej niż kiedykolwiek – powtórzył arcybiskup - potrzebujemy prawdziwej i poważnej rozmowy. Nie może być mowy o pokoju, jeśli ktoś jest wykluczony. Jerozolima powinna obejmować, nie wykluczać. Jerozolima jest naszą matką a matka kocha wszystkie swoje dzieci i jeśli brakuje choćby jednego z nich to matka nie może zaznać pokoju. Tym samym arcybiskup Pizzaballa wezwał, by nie ustawać w modlitwie o pokój zarówno w Jerozolimie jak i całej Ziemi Świętej.

Zwracając się do miejscowych chrześcijan, którzy są zmartwieni i dotknięci wieloma trudnościami i niepewnością, zachęcił ich by byli subtelnym znakiem mocy miłości Bożej dla całego świata. „Nie bądźmy smutni, bo radość Pana jest naszą siłą!”

Uroczysta msza święta zakończyła się radosną procesją z kościoła świętej Katarzyny do groty Narodzenia. W procesji tej arcybiskup Pizzaballa niósł Dzieciątko Jezus, które ponownie znalazło się w grocie, gdzie Dziewica Maryja, urodziła swego pierworodnego Syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłóbku.

P. Blajer OFM - Jerozolima

inizio pagina

PolskaPolscy biskupi na Pasterkach

◊  

 

O miłości Boga, która objawiła się w Betlejem oraz naszej odpowiedzi na tę miłość mówili polscy biskupi w czasie tegorocznych pasterek. W Łodzi abp Grzegorz Ryś skupił się na znaku żłobu, w którym został położony Jezus. Zauważył, że ów żłób jest symbolem grzechu, do którego wciąż wracamy.

„Ktoś, kto ma doświadczenie miłości zrozumie Boga tej nocy i zrozumie to, dlaczego Bóg nie chce być kładziony w świątyni, tylko chce być położony w żłobie, w samym środku mojego grzechu. Dlaczego tu chce być położony? Dlaczego Go to nie obraża, dlaczego Go to nie poniewiera, dlaczego Go to nie upokarza? Na te wszystkie pytanie nie ma innej odpowiedzi, jak tylko ta jedna: dlatego, że On jest Miłością” - mówił abp Ryś.

W katedrze na Wawelu abp Marek Jędraszewski mówił, że Syn Boży stał się człowiekiem właśnie po to, aby ludzie mogli się stać synami Bożymi.
„Nie jest możliwe właściwe przeżycie świąt Bożego Narodzenia bez naszej wiary i miłości. Jeśli one naprawdę nas przenikają, odpowiadamy głębią naszego człowieczeństwa na miłość Boga, który dla nas stał się człowiekiem” - powiedział abp Jędraszewski.

Podczas Pasterki w katedrze poznańskiej abp Stanisław Gądecki zauważył, że chrześcijanie - będąc uczniami Jezusa, „Księcia Pokoju” - są wezwani do realizacji pokoju, tak w swoim wnętrzu, jak i na zewnątrz siebie.


R. Łączny, KAI

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 25.12.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina