Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

26/12/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież na Anioł Pański: Szczepan przebaczył dzięki Chrystusowi

◊  

Na głęboki związek między Bożym Narodzeniem a obchodzonymi dziś „narodzinami dla nieba” pierwszego męczennika, św. Szczepana zwrócił uwagę Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. 

 „Św. Szczepan wprawił w zakłopotanie przywódców swego ludu, ponieważ, «pełen wiary i Ducha Świętego» (Dz 6, 5), mocno wierzył w nową obecność Boga pośród ludzi i ją wyznawał. Wiedział, że prawdziwą świątynią Boga jest od tej pory Jezus, Odwieczne Słowo, który przyszedł, aby zamieszkać pośród nas, stając się podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek przypomniał, że Szczepana oskarżono, iż głosi zniszczenie świątyni jerozolimskiej. Zarzucono mu twierdzenie, że „Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał” (Dz 6,14). 

„Rzeczywiście orędzie Jezusa jest niewygodne i stawia nas w niewygodnej sytuacji, ponieważ stanowi wyzwanie dla władzy religijnej żyjącej światowym duchem i prowokuje sumienia. Po Jego przyjściu trzeba się nawrócić, zmienić mentalność, zrezygnować z myślenia tak, jak wcześniej, zmienić się i nawrócić. Szczepan pozostał zakotwiczony w orędziu Jezusa aż do śmierci. Jego ostatnie modlitwy: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» i  «Panie, nie poczytaj im tego grzechu» (Dz 7,59-60) – te trudne modlitwy – są wiernym echem słów wypowiedzianych przez Jezusa na krzyżu: «Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego» (Łk 23, 46) i «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią» (w. 34). Te słowa Szczepana były możliwe tylko dlatego, że Syn Boży przyszedł na ziemię i dla nas umarł i zmartwychwstał. Przed tymi wydarzeniami były to słowa po ludzku nie do pomyślenia” – podkreślił Papież.

Szczepan modlił się do Jezusa, aby przyjął jego ducha – zwrócił uwagę Ojciec Święty – gdyż „zmartwychwstały Chrystus jest Panem i jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, nie tylko w godzinie naszej śmierci, ale także w każdej chwili życia: bez Niego nic nie możemy uczynić (por. J 15, 5)”. 

„Dlatego także i my, przed Dzieciątkiem Jezus w żłóbku, możemy modlić się do Niego w ten sposób: «Panie Jezu, powierzamy Tobie naszego ducha, przyjmij go», aby nasze życie było naprawdę dobre, zgodne z Ewangelią. Jezus jest naszym pośrednikiem i pojednuje nas nie tylko z Ojcem, ale także między nami. On jest źródłem miłości, która otwiera nas na jedność z braćmi, na wzajemną miłość, usuwając wszelkie konflikty i urazy. Wiemy, jak złe są urazy, jak bardzo krzywdzą innych i nas samych! A Jezus to wszystko usuwa i sprawia, że się kochamy. To jest cud Jezusa. Prośmy Jezusa dla nas narodzonego, aby pomógł nam przyjąć tę podwójną postawę zaufania Ojcu i miłości bliźniego. Jest to postawa, która przemienia życie, czyniąc je piękniejszym i owocniejszym” – zauważył Papież.

Po modlitwie „Anioł Pański” Franciszek pozdrowił przybyłych na Plac św. Piotra wiernych, a wśród nich szczególnie uczestników narodowej pielgrzymce ukraińskiej, którym powiedział: „Błogosławię was wszystkich i wasz kraj”. Podziękował też za liczne otrzymane w ostatnich tygodniach życzenia. Jak wiadomo, okazją do nich oprócz świąt Boże Narodzenia były też niedawne urodziny Papieża.

ak/ rv

inizio pagina

Świąteczna wizyta Franciszka u Benedykta XVI

◊  

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało o świątecznej wizycie Papieża Franciszka u Benedykta XVI. Miało ono miejsce w ubiegły czwartek, a zatem w tym samym dniu, kiedy Franciszek spotkał się z kierownictwem Kurii Rzymskiej. Spotkanie Ojca Świętego z Papieżem Seniorem trwało pół godziny.

kb/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaBoże Narodzenie w Syrii: świąteczna radość i ludzka bieda

◊  

W Syrii Boże Narodzenie jest dla wszystkich dniem wolnym od pracy. Wszyscy mieli więc udział w świątecznej radości, tym bardziej, że tegoroczne święta są spokojniejsze niż w latach poprzednich – mówi nuncjusz apostolski w Damaszku. Zastrzega on jednak, że wszyscy Syryjczycy doświadczają też bolesnych skutków wojny. Jest więc radość, ale silnie doświadcza się ludzkiej biedy. Mówi kard. Zenari. 

„Choć walki nieco osłabły, to jednak wciąż istnieją miejscowości, w których dochodzi do starć. Wystarczy pomyśleć, że 20 km na wschód od Damaszku trwają brutalne walki, a sytuacja humanitarna jest tam katastrofalna. Docierają stamtąd przerażające wiadomości, na przykład o niedożywionych dzieciach. Pomyślmy dalej o 6 mln uchodźców wewnętrznych i 5 mln Syryjczyków, którzy wyjechali z kraju. Oni dzielą los Świętej Rodziny w Betlejem, z dala od własnego domu. Pamiętajmy też, że w Syrii na skutek wojny panuje wielka bieda. Według najnowszych statystyk 69 proc. społeczeństwa żyje w skrajnym ubóstwie. Jest zatem radość, wielka radość Bożego Narodzenia, ale są też i inne rzeczy, którym musimy stawiać czoła” – powiedział Radiu Watykańskiemu nuncjusz apostolski w Damaszku.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatAzja: niebezpieczne przesłanie Dzieciątka Jezus

◊  

Dla chrześcijan w Azji był to ciężki rok. Wszędzie nasilają się prześladowania – zauważa dyrektor agencji AsiaNews. Nawiązując do czczonego dziś w liturgii św. Szczepana, pierwszego męczennika, ks. Bernardo Cervellera podkreśla, że antychrystianizm stał się na największym kontynencie świata powszechną tendencją. Z prześladowaniami spotykamy się już nie tylko w takich krajach, jak Pakistan, Chiny czy Korea Północna. Zewsząd docierają do nas sygnały, które potwierdzają, że mamy do czynienia z powszechnym odrzuceniem wyznawców Chrystusa i wiary chrześcijańskiej. Mówi ks. Cervellera. 

„W tym roku uderza mnie to, że celem prześladowań stało się samo Boże Narodzenie. Dąży się do zdławienia tych świąt. Postrzega się je jako święta niebezpieczne, bo przypominają one, że godność człowieka pochodzi od Boga, a nie z nadania władzy; że człowiek nie należy do rządzących, lecz do Boga. Dziś w świecie rządzi władza polityczna i ekonomiczna, która obchodzi się z ludźmi jak z przedmiotami. A chrześcijanie świętujący Boże Narodzenie wprowadzają Boga w życie człowieka, przypominają o jego godności i dlatego stają się przedmiotem ataków. I tak na przykład w Chinach są wspólnoty, którym zakazano świętowania Bożego Narodzenia, na uniwersytecie nie można o nim wspominać, studenci nie mogą się spotykać z tej okazji. W Indiach obłożono zakazem świąteczne występy chórów, zarzucono im bowiem uprawianie prozelityzmu. Takich sytuacji, w których dąży się do zdławienia Bożego Narodzenia, jest bardzo dużo, na przykład w Indonezji, Jemenie czy Pakistanie. Wszędzie tam wspólnoty chrześcijańskie nie mogą w tych dniach swobodnie wyrażać swej wiary” – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Cervellera.

kb/ rv

inizio pagina

Asia Bibi: dziewiąte Boże Narodzenie w więzieniu

◊  

Dziewiąte już Boże Narodzenie w celi śmierci przeżyła w tym roku Asia Bibi. Do więzienia trafiła w 2009 r., po tym jak w sporze z muzułmańską sąsiadką miała powiedzieć: „Wyznaję moją religię i wierzę w Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, aby zbawić ludzkość. A cóż uczynił twój prorok Mahomet, aby zbawić ludzkość?”. Rok później została za to skazana na śmierć przez powieszenie.

Tuż przed świętami 46-letnia Asia Bibi mogła się spotkać z najbliższymi. Z ich świadectw wynika, że pakistańska chrześcijanka zachowała silną wiarę i pogodę ducha. Sama pocieszała swoje córki i umacniała je wierze. Zapewniała je, że w całej tej bolesnej historii Opatrzność wytycza swoją drogę. Zaapelowała też do Papieża Franciszka i wszystkich chrześcijan na świecie o modlitwę w jej intencji. W związku z przeżywanym przez Kościół w Pakistanie Rokiem Eucharystii Asia Bibi poprosiła też o spowiedź i Komunię.

kb/ rv

inizio pagina

PolskaRozpoczyna się kolęda misyjna

◊  

Około 40 tys. najmłodszych, związanych z Papieskimi Dziełami Misyjnymi w Polsce, rozpoczyna dziś kolędę misyjną. Wędrując od domu do domu będą nie tylko śpiewać najpiękniejsze polskie kolędy, ale także opowiadać o sytuacji swoich rówieśników w innych krajach. Zebrane kwoty zostaną przekazane na pomoc dzieciom w Syrii i Libanie. 
Do otwarcia drzwi domów, ale i serc zachęca sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary: „Przyjmijmy ich, otwórzmy serca – mówi ks. Maciej Będziński. – Oni mają konkretne przesłanie. Zbierają pomoc materialną dla dzieci w Libanie i w Syrii. Tam trwa wojna, brak pokoju, jest zimno, brak edukacji, dzieci oderwane są od swoich rodzin. Chciejmy im pomóc, przede wszystkim naszą modlitwa i chciejmy im też pomóc naszym wsparciem materialnym” – powiedział ks. Będziński.
Kolęda misyjna dzieci potrwa do 6 stycznia. 
R. Łączny, KAI

inizio pagina

Warszawa: zmarł bp Kędziora

◊  

W Warszawie zmarł w wieku 83 lat po długiej i ciężkiej chorobie nowotworowej biskup-senior Stanisław Kędziora. Przez wiele lat pełnił posługę biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej. 
Abp Henryk Hoser tak wspomina współpracę z bp. Kędziorą: „On nie był człowiekiem, który zaskakiwał, dlatego że miał bardzo wyrównany nastrój i jego postawę można było przewidzieć w wielu sytuacjach, nie był «adwokatem diabła»; raczej widział wszystko od dobrej strony, widział dobro w drugim człowieku, widział dobro w wielu sytuacjach. To nie jest cechą wszystkich współpracowników, jakich miałem, i za to mu jestem szczególnie wdzięczny” – podkreślił abp Hoser. 
Bp Stanisław Kędziora był biskupem pomocniczym przez pięć lat w archidiecezji warszawskiej, a po reformie administracyjnej Kościoła w Polsce w 1992 r. przez kolejne dziewiętnaście lat w diecezji warszawsko-praskiej. 
R. Łączny, KAI

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 26.12.2017

◊  

Słuchaj:     

inizio pagina