Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

27/12/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież: Europa eliminuje ze świąt narodziny Jezusa

◊  

„Często ludzkość woli ciemność, ponieważ wie, że światło odsłoniłoby wszystkie te czyny i myśli, z powodu których musielibyśmy się wstydzić i mieć wyrzuty sumienia. Dlatego wolimy pozostać w ciemności, by nic nie zaburzyło naszych złych nawyków” – to słowa Papieża z dzisiejszej katechezy, którą poświęcił omówieniu znaczenia Bożego Narodzenia. Zaznaczył, że dzięki towarzyszącym mu zwyczajom oraz liturgii z jej czytaniami biblijnymi, co roku przeżywamy na nowo „dzisiaj” narodzin Zbawiciela. 

„W naszych czasach, zwłaszcza w Europie, jesteśmy świadkami pewnego rodzaju «wynaturzenia» świąt Bożego Narodzenia w imię fałszywego szacunku dla tych, którzy nie są chrześcijanami. Często ukrywa ono chęć spychania wiary na margines. Eliminuje się ze świąt wszelkie odniesienia do narodzin Jezusa. Ale w istocie to wydarzenie jest jedynym prawdziwym świętem! Bez Jezusa nie ma Bożego Narodzenia, jest jakieś inne święto, ale nie Boże Narodzenie. A jeśli w centrum jest On, to wówczas cała otoczka, czyli światła, dźwięki, różne tradycje lokalne, w tym charakterystyczne potrawy, przyczyniają się do stworzenia atmosfery święta, ale z Jezusem w centrum. Ale jeśli Go usuniemy - to światło gaśnie, a wszystko staje się sztuczne, pozorne” – mówił Ojciec Święty.

Franciszek podkreślił, że kiedy rodzi się Jezus, świat niczego nie zauważa, jedynie aniołowie w niebie się radują. Okoliczności Jego narodzin są bowiem zadziwiające: rodzi się z ubogiej, nieznanej dziewczyny, w ubogiej stajni, jedynie z pomocą jej oblubieńca. 

„Tak też przedstawia się nam dzisiaj Syn Boga: jako dar Boży dla ludzkości, która jest pogrążona w nocy i w odrętwieniu snu (por. Iz 9,1). I także dzisiaj jesteśmy świadkami faktu, że często ludzkość woli ciemność, ponieważ wie, że światło odsłoniłoby wszystkie te czyny i myśli, z powodu których musielibyśmy się wstydzić i mieć wyrzuty sumienia. Dlatego wolimy pozostać w ciemności, by nic nie zakłóciło naszych złych nawyków. Możemy zatem zadać sobie pytanie, co to znaczy przyjąć dar Boży, którym jest Jezus. Oznacza to, jak On sam nas nauczał swoim życiem, stawanie się codziennie bezinteresownym darem dla tych, których spotykamy na naszej drodze. Dlatego na Boże Narodzenie obdarowujemy się nawzajem. Prawdziwym darem jest dla nas Jezus i podobnie jak On chcemy być darem dla innych” – kontynuował Papież.

Mówiąc o znaczeniu tych świąt, Papież zwrócił także uwagę na fakt, że dzięki Bożemu Narodzeniu nasza historia zostaje nawiedzona przez historię Boga. 

„I na koniec jeszcze jeden ważny aspekt: ​​w Bożym Narodzeniu możemy zobaczyć, jak ludzka historia, ta wprawiana w ruch przez możnych tego świata, zostaje nawiedzona przez historię Boga. A Bóg ogarnia tych, którzy zepchnięci na margines społeczeństwa, są pierwszymi adresatami Jego daru, czyli daru, którym jest zbawienie przyniesione przez Jezusa. Z maluczkimi i pogardzanymi Jezus ustanawia przyjaźń, która trwa w czasie i która żywi nadzieję na lepszą przyszłość. Tych ludzi, reprezentowanych przez pasterzy z Betlejem, «opromieniła jasność Pana» (Łk 2,9-12), (...) która doprowadziła ich prosto do Jezusa. W każdym czasie Bóg chce z nimi budować nowy świat, świat, w którym nie ma już ludzi odrzuconych, maltretowanych i pozbawionych środków do życia” – mówił Papież.

pp/rv

 

 

          

inizio pagina

Papież do Polaków: przyjmijmy dar miłości Boga, którym jest Jezus

◊  

Po streszczeniu katechezy w kilku językach, w tym także po polsku, Ojciec Święty zwrócił się do naszych rodaków życząc im, by stali się darem dla innych. 

„Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w tych dniach otwórzmy nasze umysły i serca, aby przyjąć dar miłości Boga, którym jest Jezus Jego Syn zrodzony z Maryi Dziewicy. Jeśli Go przyjmiemy w naszej codzienności, to my również możemy stać się darem dla innych. Bardzo dziękuję za życzenia bożonarodzeniowe, jakie docierają z Polski i z całego świata, a szczególnie za modlitwy w mojej intencji. Proszę was, abyście stale pamiętali o mnie przed Panem. Z serca wam błogosławię!” – powiedział do Polaków Ojciec Święty.

pp/rv

 

 

          

inizio pagina

Papież zadzwonił do kard. Maradiagi

◊  

Ojciec Święty zadzwonił do kard. Oscara Rodrigueza Maradiagi, który tuż przed świętami został oskarżony przez jeden z włoskich tygodników o poważne malwersacje finansowe i przyjmowanie horrendalnego comiesięcznego wynagrodzenia z Katolickiego Uniwersytetu Hondurasu. Jako arcybiskup honduraskiej stolicy jest on kanclerzem tej uczelni.

Kard. Maradiaga zaprzeczył wszystkim stawianym mu zarzutom. Zaznaczył, że pieniądze te trafiają na konto archidiecezji i służą utrzymaniu seminarzystów i ubogich księży. Zapewnił też, że w zarządzaniu finansami Kościoła panuje absolutna przejrzystość. Sam purpurat poinformował też media o telefonie od Franciszka, który wyraził ubolewanie z powodu doznanych przez niego krzywd. „Niczym się nie przejmuj” – miał mu powiedzieć Papież.

Kard. Maradiaga jest jednym z najbliższych współpracowników Ojca Świętego. Od niemal 5 lat koordynuje pracę Rady Kardynałów, która pomaga Franciszkowi w reformie Kurii Rzymskiej i Kościoła.

kb/ rv

         

 

inizio pagina

Kalendarz wydarzeń

◊  

31 grudnia: w bazylice św. Piotra nieszpory pod przewodnictwem Franciszka z uroczystym Te Deum na zakończenie roku;

 

ROK 2018

 

1 stycznia: w bazylice watykańskiej papieska Msza w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi; 51. Światowy Dzień Pokoju na temat: „Migranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju”;

 

6 stycznia: w Bazylice św. Piotra Franciszek przewodniczy Mszy w uroczystość Objawienia Pańskiego;

 

15-22 stycznia: podróż apostolska do Chile i Peru;

 

17 stycznia: w Kościele katolickim w różnych krajach Dzień Judaizmu; w Polsce obchodzony po raz XXI, tym razem pod hasłem „Pokój! Pokój dalekim i bliskim!” z centralnymi obchodami w Warszawie;

 

18-25 stycznia: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15, 6)”;

 

17 marca: papieska wizyta w Pietrelcinie i San Giovanni Rotondo na południu Włoch z okazji 50. rocznicy śmierci św. Ojca Pio i stulecia otrzymania przez niego stygmatów.

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaBenedykt XVI: kard. Müller broni tradycji w duchu Papieża Franciszka

◊  

Kapłan, a tym bardziej biskup i kardynał, nigdy nie jest po prostu na emeryturze – napisał Benedykt XVI do kard. Gerharda Müllera, byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Papież Senior przypomina, że już Paweł VI chciał, by wysokie stanowiska w Watykanie były powierzane na pięcioletnią kadencję. Wyraża zarazem przekonanie, że kard. Müller, nawet jeśli nie zostanie mu powierzona żadna konkretna funkcja, nadal będzie publicznie służył wierze jako kapłan i jako teolog.

Benedykt XVI pisze też o znaczeniu urzędu prefekta Kongregacji Nauki Wiary, który on sam w przeszłości sprawował podobnie jak kard. Müller. Na tym stanowisku mądrość nie wynika jedynie z kompetencji w danej materii, lecz także z uznania granic wiedzy teologicznej. A kard. Müller – stwierdza Papież Senior – właśnie to starał się robić podczas swego pobytu w Rzymie. „Broniłeś jasnych tradycji wiary, lecz w stylu Papieża Franciszka chciałeś zrozumieć, jak można żyć nimi dzisiaj” – napisał Benedykt XVI.

List Papieża Seniora otwiera księgę pamiątkową z okazji 70. urodzin i 40. rocznicy święceń kapłańskich kard. Müllera. Nosi ona tytuł „Bóg Trójca. Wiara chrześcijańska w dobie sekularyzacji”. Liczy ona niemal 700 stron. Swoje teksty zamieścili w niej między innymi kardynałowie: Reinhard Marx, Angelo Scola i Kurt Koch, a także arcybiskupi: Luis Ladaria i Rino Fisichella.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatAlbania: świąteczne przesłanie biskupów

◊  

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką” (Iz 9, 1) – tymi słowami proroka Izajasza biskupi albańscy rozpoczynają swoje przesłanie bożonarodzeniowe. Podkreślają, że „elementy tej ciemności obecne są też w życiu dzisiejszych narodów”. Jako przykład wskazują ubóstwo i głód, które niszczą wiele istnień ludzkich, oraz konflikty zbrojne w różnych częściach planety, terroryzm motywowany religią, zagrożenie możliwością konfliktu nuklearnego, ludobójstwo poprzez aborcję, rozłąki rodzin i wiele innych zjawisk, które, jak się wydaje, „prowadzą świat w nieznane”. 

Odnosząc się do rzeczywistości Albanii, tamtejsi biskupi wskazują, że w wielu częściach kraju panuje nędza, zwłaszcza w regionach najbardziej oddalonych, w opuszczonych wioskach, ale także na przedmieściach wielkich miast. Ludzie bardzo często żyją poniżej progu ubóstwa. Według statystyk prawie 50 proc. Albańczyków chce wyemigrować, aby znaleźć lepsze, bardziej godne życie. Jest to owocem braku nadziei. Korupcja, bogacenie się przez uprawę narkotyków, bezrobocie itp. sprawiają, że rośnie coraz bardziej przepaść między ubogimi a bogatymi, między silnymi a słabymi. Ci, którym wydaje się, że mają władzę i siłę, dopuszczają się na co dzień niesprawiedliwości. Wszystkie te zjawiska, a zwłaszcza brak nadziei, stanowią „ciemność”, o której mówi prorok. Natomiast oznaki „światła” biskupi dostrzegają w tym, że  w ostatnich latach w Albanii dokonało się wiele dobrych przemian, m.in. poprawiła się jakość pracy zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Na polu działania Kościoła wyróżniają dzieła diecezjalne i parafialne niosące pomoc rodzinom w trudnej sytuacji oraz ludziom ubogim, niepełnosprawnym i kobietom, które padły ofiarą przemocy, jak również utworzenie nowych szkół, żłobków i ośrodków pomocy społecznej. lgo/ rv

inizio pagina

Katolicki i anglikański prymas Irlandii razem na Boże Narodzenie

◊  

Katolicki prymas Irlandii abp Eamon Martin i jego anglikański odpowiednik abp Richard Clarke wystosowali wspólne przesłanie bożonarodzeniowe. Zaapelowali do wiernych, by w okresie Bożego Narodzenia starali się w swoich wspólnotach wychodzić naprzeciw ludziom, którzy cierpią czy są narażeni na wykorzystywanie, aby dawać im poczucie bezpieczeństwa. 

Zwierzchnicy obu irlandzkich Kościołów zwracają uwagę na tych, którzy nie mają zagwarantowanego pożywienia czy dachu nad głową, na nowoprzybyłych do tego kraju ludzi innych religii i narodowości, którzy doświadczają podejrzeń i niechęci ze strony społeczeństwa. Duchowi zwierzchnicy katolików i anglikanów zachęcają, by przyjść z pomocą zwłaszcza tym, którzy czują się samotni, nie mają przyjaciół, są przez innych niezauważani, czują się niepotrzebni, pozbawieni nadziei i poczucia bezpieczeństwa. Wtedy Boże Narodzenie będzie dla wielu radosnym czasem dającym poczucie bezpieczeństwa i pociechę ze strony rodziny, wzmacniającym wiarę w narodzenie Zbawiciela. Te święta są wyzwaniem dla chrześcijan, by dawać innym poczucie bezpieczeństwa i przywracać im nadzieję – napisali na zakończenie irlandzcy prymasi obu wyznań.

lgo/ rv

inizio pagina

Brazylia: biskupi na święta Bożego Narodzenia

◊  

Członkowie Episkopatu Brazylii na czas świąt Bożego Narodzenia skierowali okolicznościowe przesłania do wiernych, zachęcając ich do umacniania chrześcijańskiej nadziei i wiary w obecność Pana Boga, który nie opuszcza człowieka. Zachęcali także wiernych, aby nie zatracali prawdziwego, duchowego charakteru świąt.

W mijającym roku, Episkopat tego kraju z uwagą śledził wydarzenia polityczne i społeczne, wyrażając, w imieniu tamtejszej wspólnoty opinie, oparte na nauce społecznej Kościoła. Niektóre oficjalne noty Episkopatu w mocnych słowach wyrażały zatroskanie o najbiedniejszych, którzy najbardziej cierpią z powodu przedłużającego się kryzysu. 

Kard. Sergio da Rocha – przewodniczący episkopatu, podkreślał w swym przesłaniu, że narodzenie Zbawiciela przynosi chrześcijanom nadzieję i radość, które płyną z prawdy o obecności Boga wśród ludzi.  Równocześnie hierarcha ubolewał, że wielu Brazylijczyków zatraciło prawdziwy charakter świąt Bożego Narodzenia, czyli radosne świętowanie z powodu narodzin Pana! 

Z kolei Prymas Brazylii - abp Murilo Krieger zaznaczył, że poprzez święta Bożego Narodzenia Pan Bóg ukazuje człowiekowi szeroki horyzont wyrażający się w uwolnieniu nas od śmierci i wprowadzeniu na drogę życia! Pochylając się nad betlejemskim żłóbkiem, Prymas Brazylii zauważa, że przychodzący do Jezusa nie otrzymują od Niego żadnego słowa, ale wszyscy są wyraźnie dotknięci przez Nowonarodzonego!

Kard. Odilo Pedro Scherer – arcybiskup São Paulo zapewnia, że Bóg nie zostawia nas samych! Według pasterza tej największej brazylijskiej diecezji ta prawda powinna wzbudzić w sercu wiernych prawdziwą radość! Ona jest jakże inna od tej wyrażanej w konsumpcji! Jeżeli mamy wiarę i łaskę poznania Jezusa Chrystusa i jego Ewangelię radości, to powinniśmy czynić wszystko, aby przesłanie Bożego Narodzenia dotarło do spotykanych przez nas ludzi – podkreślił kard. Scherer.

            Przedłużający się kryzys ekonomiczny spowodował, że w okresie przedświątecznym ruch w supermarketach był o wiele mniejszy aniżeli w ubiegłych latach. Można było odczuć, że w okresie świątecznym Brazylijczycy poszukiwali czegoś więcej, aniżeli tylko radości płynącej z zakupów, prezentów i spotkań w rodzinach.

Z. Malczewski TChr/Brazylia/rv 

inizio pagina

Dziesiątki tysięcy młodych na spotkaniu Taizé w Bazylei

◊  

Do 20 tys. wzrosła liczba młodych ludzi pragnących spędzić ostanie dni tego roku na spotkaniu oraganizowanym przez wpólnotę z Taizé w Bazylei. Miasto jest położone na styku granic Szwajcarii, Francji i Niemiec, stąd po raz pierwszy w historii, wydarzenie będzie zorganizowane w trzech państwach równocześnie. Odbędzie się ono w dniach od 28 grudnia do 1 stycznia. 

„Przyszłość nie jest łatwa dla dzisiejszych młodych ludzi. Nie jest lekko w naszych społeczeństwach, szczególnie w Europie. Ufamy, że to spotkanie będzie znakiem nadziei” – powiedział włoskiej agancji katolickiej SIR przełożony wspólnoty w Taizé. Brat Alois, zapytany przez dziennikarkę, z jakim przesłaniem zwróci się do młodzieży, odpowiedział, że będzie to przesłanie radości, która nigdy nie gaśnie. Dodał także, że ta radość nie oznacza unikania problemów, wręcz przeciwnie, zachęca, by stawić im czoła i słuchać płaczu tych, którzy cierpią.

W programie spotkania, jak zawsze, przewidziane są modlitwy, warsztaty, śpiew, ale również momenty ciszy. Zapytany, czy młodzi są w stanie wytrzymać tę „próbę milczenia”, brat Alois zaznaczył, że zależy mu na tym, by mieli to doświadczenie, bo cisza uzdalnia do odnalezienia wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, którego wszyscy potrzebujemy. Za każdym razem jesteśmy zdumieni, kiedy po liturgii młodzi pozostają na modlitwie w ciszy przed krzyżem. To zaskakujące – powiedział przeor ekumenicznej wspólnoty.

mk/rv, sir

 

inizio pagina

Misjonarz w Kambodży: odczuwa się tu bliskość Boga

◊  

Kambodża jest jak Nazaret, gdzie człowiek odczuwa bliskość Boga jakby „przez skórę” – tak włoski misjonarz pracujący od 10 lat w Kambodży pisze w świątecznym liście do kościelnej agencji informacyjnej AsiaNews. Przyglądając się życiu swojej małej wspólnoty w jednej z kambodżańskich wiosek ks. Luca Bolelli zwraca uwagę, że Jezus też zdecydował się spędzić dzieciństwo i młodość w wiosce, która stała się „szkołą Jego człowieczeństwa”. 

„Dla nas, ludzi stale zapracowanych, te trzydzieści długich lat spędzonych przez Jezusa w anonimowości Nazaretu wydaje się być wielką stratą czasu – zauważa misjonarz. – Nawet marketingowo, gdyby nas w porę zapytał, nie omieszkalibyśmy dać Mu mądrych rad, na przykład, żeby urodził się w epoce większej «komunikacji społecznej». Do iluż ludzi na całym świecie mógłby dotrzeć od razu zwykły film opublikowany na You Tube” – zauważa ks. Bolelli, ale przypomina, że Jezus wolał kontakt bezpośredni. „Uczył się w wiosce żyć jak człowiek, aby nauczyć nas ludzi żyć jak Bóg. Stając się człowiekiem uczynił nas tym samym autentycznymi dziećmi Bożymi i braćmi. Uczymy się od siebie nawzajem, pomagając sobie wzajemnie być bardziej ludźmi”. Pracujący w Kambodży misjonarz zaznacza, że po Wniebowstąpieniu Jezus nie pozbawił się człowieczeństwa tak, jak zdejmuje się znoszone ubranie, ale zabrał je ze sobą jako swoje prawdziwe ciało, które na zawsze zjednoczyło człowieka z Bogiem.

lgo/ rv, asianews

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 27.12.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina