Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

18/01/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaKatecheza środowa: Bóg odpowiada na modlitwę w chwili zagrożenia

◊  

Zbyt łatwo gardzimy modlitwą, która jest podyktowana naszymi potrzebami, jakby była ona zbyt interesowna i dlatego niedoskonała. Bóg jednak wie, że jesteśmy słabi i że przypominamy sobie o Nim, by prosić o pomoc. Z wyrozumiałym uśmiechem ojca odpowiada na nasze prośby i udziela nam pomocy – mówił Papież na audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez o nadziei, mówił dziś o tym, jak nadzieja może stać się modlitwą.

Franciszek ukazał to na przykładzie dwóch epizodów z życia proroka Jonasza. Przypomniał, że jest on prorokiem dość osobliwym, bo odmawia podjęcia się misji zleconej mu przez Boga. Miał bowiem wezwać do nawrócenia mieszkańców Niniwy, a tym samym wskazać im drogę ratunku przed gniewem Boga. Dla Jonasza Niniwa jest jednak wrogiem Jerozolimy i dlatego pragnie jej zniszczenia, a nie ocalenia. Dlatego, zamiast pełnić Bożą wolę, decyduje się na ucieczkę. 

„Podczas swej ucieczki prorok styka się z poganami, marynarzami ze statku, na który wsiadł, by oddalić się od Boga i swojej misji. I ucieka daleko. Bo Niniwa leżała w dzisiejszym Iraku, a on ucieka do Hiszpanii. Ucieka na poważnie. I to właśnie zachowanie tych pogan, jak to będzie później także w przypadku mieszkańców Niniwy, daje nam dziś podstawę do refleksji o nadziei, która w obliczu niebezpieczeństwa i śmierci wyraża się modlitwą. Istotnie, podczas przeprawy przez morze nastał silny sztorm, a Jonasz zszedł do ładowni i zasnął. Kiedy natomiast pogańscy marynarze zobaczyli, że giną, «każdy wołał do swego bóstwa» (Jon 1,5). Dowódca statku obudził więc Jonasza, mówiąc: «Dlaczego ty śpisz? Wstań, wołaj do Boga twego, może wspomni Bóg na nas i nie zginiemy» (Jon 1,6). Reakcja tych pogan jest właściwą reakcją w obliczu śmierci; bo to wówczas człowiek doświadcza w pełni własnej słabości i swej potrzeby zbawienia” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zauważył, że instynktowne przerażenie w obliczu śmierci ujawnia tu potrzebę pokładania nadziei w Bogu życia. „Może wspomni Bóg na nas i nie zginiemy”. Te słowa marynarzy są słowami nadziei, która staje się modlitwą. Jest to błaganie pełne niepokoju, które pojawia się na ludzkich wargach w obliczu bezpośredniego zagrożenia śmiercią – mówił Papież, apelując, by nie pogardzać taką modlitwą. 

„Gdy Jonasz, uznając własną odpowiedzialność, pozwala się wrzucić do morza, aby ocalić swoich towarzyszy podróży, sztorm ustaje. Zagrożenie śmiercią doprowadziło tych pogan do modlitwy, sprawiło, że prorok mimo wszystko podjął swoje powołanie do służby innym, godząc się na poświęcenie dla nich, a teraz prowadzi ocalałych do uznania prawdziwego Pana i oddania Mu chwały. Marynarze, którzy drżąc ze strachu modlili się do swych bogów, teraz ze szczerą bojaźnią Pańską uznają prawdziwego Boga, składają ofiary i czynią śluby. Nadzieja, która doprowadziła ich do modlitwy o ocalenie, okazuje się jeszcze mocniejsza i dokonuje czegoś, co wykracza także poza to, czego oczekiwali: nie tylko nie zginęli w czasie sztormu, ale otworzyli się na uznanie prawdziwego i jedynego Pana nieba i ziemi” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zauważył, że podobną postawę spotykamy potem również u mieszkańców Niniwy, którzy dowiedziawszy się o czekającej ich zagładzie, nawracają się, czynią pokutę i modlą się do Boga, mając nadzieję na Jego przebaczenie. 

„Także ich, podobnie jak załogę statku podczas sztormu, stanięcie w obliczu śmierci i ocalenie od niej doprowadziło do prawdy. Zatem zgodnie z Bożym miłosierdziem, a jeszcze bardziej w świetle tajemnicy paschalnej śmierć może stać się, jak to było dla św. Franciszka z Asyżu, «naszą siostrą śmiercią» i stanowić dla każdego człowieka i dla każdego z nas zadziwiającą okazję do poznania nadziei i spotkania Pana” – powiedział Ojciec Święty.

kb/ rv

inizio pagina

Papież do Polaków: otwierajmy się na pojednanie

◊  

Podczas audiencji ogólnej, jak co środę Ojciec Święty zwrócił się do różnych grup zgromadzonych pielgrzymów. W słowie do Polaków Papież nawiązał do czekających nas w tych dniach wydarzeń ekumenicznych. 

„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego hasło: «Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas», jest dla nas wezwaniem. Prośmy Boga, by wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, poznając lepiej własną historię, teologię i prawo, coraz pełniej otwierały się na pojednanie. Niech nas przenika duch życzliwości, zrozumienia i chęć współpracy. Wam tu obecnym i tym, którzy łączą się w modlitwie, z serca błogosławię” – powiedział Papież.

kb/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Koch o reformacji: Luter nie chciał podziału Kościoła

◊  

Do rozpoczynającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan Franciszek nawiązał, pozdrawiając na dzisiejszej audiencji pielgrzymów niemieckojęzycznych. Przypomniał przy tym swoje spotkanie ekumeniczne w Lund podczas podróży do Szwecji. Miało ono na celu upamiętnienie 500-lecia reformacji. Obu tym wydarzeniom obszerny artykuł w noszącym datę 18 stycznia numerze dziennika L’Osservatore Romano poświęcił przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. 

Kard. Kurt Koch zauważa, że wspólne upamiętnienie 500-lecia reformacji przez Papieża i szefów Światowej Federacji Luterańskiej zostało przez wielu przyjęte z wdzięcznością, jednak spotkało się też z krytykami, i to po obu stronach. Niektórzy katolicy widzieli w tym „dryfowanie” katolicyzmu w stronę protestantyzmu, natomiast wśród luteranów były głosy o „zdradzie reformacji”. Szef watykańskiej dykasterii ds. ekumenizmu zwraca uwagę, że takie wspólne obchody tej rocznicy bez triumfalizmu, lecz w posłuszeństwie Słowu Bożemu, postulował już Benedykt XVI. Szwajcarski purpurat przypomina, że dziś, w epoce dialogu ekumenicznego i dzięki lepszej znajomości historycznej czasów reformacji trafniej możemy uchwycić znaczenie wystąpienia Lutra, który pragnął reformy Kościoła w duchu Ewangelii, a nie jego podziału, do którego doszło pod wpływem czynników politycznych. Odkrywamy obecnie zakorzenienie Lutra w myśli katolickiej, nie zaprzeczając przy tym cieniom jego życia i dzieła – pisze kard. Koch.

ak/ rv

inizio pagina

Kongres Misyjny dominikanów na zakończenie ich jubileuszu

◊  

Dobiega końca rok jubileuszowy 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów. Z tej okazji na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie odbywa się Międzynarodowy Kongres Misyjny, którego temat brzmi: „Posłani, by głosić Ewangelię”. Obchody jubileuszu zakończą się w najbliższą sobotę 21 stycznia Mszą, której w bazylice św. Jana na Lateranie będzie przewodniczył Papież Franciszek. O przebiegu Kongresu i jego celach mówi o. Dominik Jurczak OP. 

„Na tę uroczystość przyjechali reprezentanci zakonu dominikańskiego w różnych jego odmianach, a więc bracia, mniszki, siostry zakonne, ludzie świeccy, tercjarze – wszyscy ci, którzy w jakiś sposób czują się złączeni z zakonem dominikańskim, żeby zastanowić się, na czym polega misja tego zakonu w różnych częściach świata i jak tę misję realizować w całej rozciągłości, w różnej wielobarwności życia dominikańskiego. Idea kongresu jest taka, by nie tyle rozważać działalność dominikanów na poziomie intelektualnym – dlatego, że to mamy od wieków dobrze opracowane – ale dzielić się różnorodnością doświadczenia, dominikańskiego głoszenia. Więc przede wszystkim są to ćwiczenia, spotkania na szczeblu mniejszych grup, po to, żeby powymieniać różne doświadczenia, ale też, by pomyśleć, w jaki sposób lepiej głosić Słowo Pana Boga. Za nami stoi charyzmat św. Dominika. Św. Dominik miał bardzo piękną ideę posłania braci. Wczoraj na rozpoczęcie kongresu były generał zakonu mówił, że być może w tym lub przyszłym roku będzie trzeba świętować ten moment, kiedy św. Dominik rozesłał braci, chociaż zakon był wtedy bardzo słaby. Ale to jest właśnie to, co świadczy o dominikanach. Nawet jeżeli w wielu miejscach nie domagają, nawet jeśli zakon w wielu miejscach jest słaby, to mamy wyjść na zewnątrz. Myślę, że to, co Papież Franciszek nazywa wyjściem w stronę peryferii, doskonale się wpisuje w charyzmat dominikanów: wyjście, a nie koncentrowanie się na sobie” – powiedział o. Jurczak.

pp / rv

inizio pagina

ŚwiatMetropolita Hilarion o współpracy prawosławnych z katolikami

◊  

„Mamy bardzo konstruktywne relacje” – powiedział metropolita Hilarion, zapytany o stan dialogu prawosławnych z katolikami w wywiadzie dla włoskiej agencji SIR. Hierarcha odpowiedzialny za stosunki patriarchatu moskiewskiego z innymi Kościołami określił tak całość wysiłków ostatnich lat, w ciągu których spotkał się sześciokrotnie z Papieżem Franciszkiem, a o wiele częściej, regularnie, z jego przedstawicielem kard. Kurtem Kochem, kierującym Papieską Radą ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

W czasie rozmowy prawosławny metropolita wskazał nie tylko na pozytywny wydźwięk obecnych kontaktów między obu wyznaniami, ale też na potrzebę jeszcze większej współpracy. „Zbyt często robimy pewne rzeczy osobno: np. Papież daje jakieś przesłanie i patriarcha mówi ze swojej strony dokładnie to samo, ale nie czynią tego razem” – dodał Hilarion. Jego zdaniem starania zwierzchników duchowych miałyby większy wpływ na ludzi, gdyby w miarę możliwości dokonywano ich wspólnie, jak to miało miejsce w przypadku dokumentu podpisanego przez Franciszka i Cyryla na Kubie.

tm/ rv, sir

inizio pagina

Tydzień ekumeniczny na Łotwie

◊  

Rozpoczynający się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest szczególnie intensywnie obchodzony na Łotwie. Kraj ten bowiem to miejsce spotkania trzech tradycji wyznaniowych: luterańskiej, katolickiej i prawosławnej. 

Tradycyjnie niemal wszystkie łotewskie wspólnoty chrześcijańskie włączają się w obchody Tygodnia. W Rydze ekumeniczne nabożeństwa są urządzane codziennie w innym kościele. Łotewskie Radio Maryja będzie gościć abp. Zbigniewa Stankiewicza oraz luterańskiego biskupa Lipawy Hansa Martina Jensona, którzy przypomną niedawną wizytę Papieża Franciszka w Szwecji. W programie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan nie zapomniano o przypadającym w tym roku 500-leciu reformacji. Temu tematowi będzie poświęcona m.in. wystawa zachodnioeuropejskiej grafiki religijnej od XV do XX w., która zostanie zainaugurowana 21 stycznia. Będzie ją można oglądać w Muzeum Sztuki w budynku ryskiej giełdy aż do połowy marca.

T. Cieślak SJ, Ryga

inizio pagina

Tydzień modlitw o jedność chrześcijan: włoski start na Lampedusie

◊  

Po raz pierwszy Lampedusa stała się miejscem, gdzie przedstawiciele różnych wyznań razem rozpoczynają dziś 18 stycznia włoskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ta wyspa położona między Sycylią i Afryką stanowi symbol tragedii milionów uchodźców, którzy usiłują przybyć na jej brzegi, aby przedostać się z Czarnego Lądu do Europy.

Spotkanie ekumeniczne przygotowały wspólnie katolicka parafia św. Gerlanda z sycylijskiego miasta Agrigento, stolicy diecezji, do której należy Lampedusa, i organizacja pomocy migrantom Mediterranean Hope, utworzona przez Federację Kościołów Ewangelickich Włoch. Zdaniem reprezentantów tych instytucji temat obecnego Tygodnia ekumenicznego  „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5, 14-20)” wybrzmi jeszcze mocniej w miejscu, gdzie doświadcza się w szczególny sposób największej tragedii naszych czasów.

tm/ rv, or

inizio pagina

Abp Pizzaballa: widzimy oznaki śmierci fizycznej i etycznej

◊  

„Zbyt dobrze znamy przemoc, która odbiera życie w tej Ziemi, świętej i niezwykle trudnej. Wokół nas widzimy oznaki śmierci fizycznej i etycznej” – mówił abp Pierbattista Pizzaballa podczas Mszy koncelebrowanej w bazylice Grobu Bożego z europejskimi i amerykańskimi biskupami uczestniczącymi w pielgrzymce solidarności.

Administrator apostolski Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy zaapelował, by stawić czoło kulturze śmierci pokładając ufność w Zmartwychwstałym Jezusie. Podkreślił, że właśnie z tego doświadczenia chrześcijanie muszą nauczyć się być świadkami życia, które jest mocniejsze od każdej formy śmierci. Przypomniał, że doświadczenie zła i cierpienia naznacza wprawdzie życie mieszkańców Ziemi Świętej, ale nie może ich pokonać. „Najważniejsze wyzwanie to być świadkami nadziei” – podkreślił abp Pizzaballa.

Biskupi uczestniczący w międzynarodowej pielgrzymce solidarności zobowiązali się, że po powrocie do swych krajów usilnie będą się angażować w pomoc dla Ziemi Świętej i żywych kamieni ją zamieszkujących.

bz/ rv

inizio pagina

Nigeria: biskupi zaniepokojeni atakiem na obóz uchodźców

◊  

Biskupi Nigerii wspólnie z organizacjami humanitarnymi pracującymi w tym afrykańskim kraju wyrazili zaniepokojenie atakiem na obóz uchodźców. Zginęło w nim ponad sto osób, głównie kobiet i dzieci, a drugie tyle zostało ciężko rannych. Ta tragedia to wynik omyłkowego zbombardowania przez nigeryjskie lotnictwo obozu uchodźców zamiast bazy terrorystycznego ugrupowania Boko Haram, która miała być celem ataku.  Przedstawiciele pracującej tam organizacji Lekarze bez Granic stwierdzili, że takie pomyłki nie mają prawa się zdarzać. W ataku zginęli współpracownicy tej organizacji, a także  Czerwonego Krzyża, którzy zajmowali się tam dystrybucją żywności i lekarstw. Omyłkowy atak był częścią ofensywy wojsk rządowych, które zintensyfikowały działania celem wyeliminowania w Nigerii islamskich terrorystów, od lat siejących tam śmierć i zniszczenia.

bz/ rv

inizio pagina

Biskupi panamscy: módlmy się o otwarcie serc na przyjęcie młodych

◊  

„Prosimy o modlitwę, aby Światowe Dni Młodzieży otworzyły serca wielu na przyjęcie młodych, którzy przyjadą do naszego kraju” – z takim apelem biskupi Panamy zwrócili się do wiernych w przesłaniu na zakończenie obrad episkopatu. Jednocześnie przypomnieli o rozpoczynającym się w pierwszych dniach lutego (2-5.02.) Krajowym Spotkaniu Młodzieży. Jego głównym zadaniem będzie formacja młodych, aby mogli się stać uczniami i misjonarzami Bożego miłosierdzia.

W przesłaniu końcowym biskupi panamscy poruszyli także temat ochrony dzieci przed plagami pracy nieletnich, niewolnictwa, prostytucji, wykorzystywania seksualnego czy przymusowej migracji. W tym kontekście poruszyli sprawę edukacji młodych, której towarzyszy pokusa ideologizacji. Podkreślili, że nowa kolonizacja, do jakiej dopuszczają się organizacje międzynarodowe, od których uwarunkowana jest pomoc dla krajów rozwijających się, w ostateczności prowadzi do odebrania im wolności  i niezależności. Dlatego podkreślili, że rodzice mają prawo i obowiązek być pierwszymi i głównymi wychowawcami swoich dzieci, także gdy chodzi o edukację seksualną i moralną.

pp/ rv

inizio pagina

Malezja: 2017 rokiem solidarności z ludem Rohingya

◊  

Wobec tragedii ludu Rohingya, stanowiącego prześladowaną przez rząd birmański mniejszość muzułmańską, na zakończenie specjalnego forum międzyreligijnego ogłoszono rok 2017 rokiem „międzynarodowej solidarności” z  tą grupą. Spotkanie zorganizowano w Kuala Lumpur w Malezji.

Ucisk oraz ataki, jakich ci wyznawcy islamu doświadczają ze strony władz, które nie udzielają im obywatelstwa, powodują również kryzys migracyjny w ościennych państwach. Wezwania Kościoła i innych organizacji do zaprzestania przemocy pozostają ignorowane. Dlatego tym razem przywódcy chrześcijańscy zgromadzeni na forum zaapelowali do rządów krajów, dokąd Rohingya uciekają, aby bardziej zaangażowały się w przyjęcie uchodźców. W spotkaniu brali też udział muzułmanie i buddyści, wskazując na nieludzkie traktowanie wspomnianej grupy ludności przez władze oraz potępiając milczenie w tej sprawie laureatki Nagrody Nobla, Aung San Suu Kyi.

tm/ rv, asianews

inizio pagina

Mosul: z rąk islamistów odbito kościół św. Efrema

◊  

Trwa wyzwalanie Mosulu. Irackie wojska rządowe odbiły z rąk islamskich dżihadystów syryjskoprawosławny kościół św. Efrema. Po zdobyciu tego miasta w lipcu 2014 r. islamiści strącili z dachu świątyni krzyż, a w jego miejsce umieścili głośniki, przez które nawoływano do muzułmańskich modlitw. Pierwotnie przypuszczano, że kościół został zamieniony na meczet, tak się jednak nie stało. Przekształcono go w ogromny magazyn broni. Zniszczono w nim wszelkie obrazy, figury i całe wyposażenie wnętrza; jest w opłakanym stanie, zresztą tak samo, jak większość budynków na oswobodzonym terenie.

bz/ rv

inizio pagina

Kolejne trzęsienie ziemi we Włoszech, tym razem pośród śniegu

◊  

Centralne Włochy przeżyły dziś kolejną serię wstrząsów sejsmicznych o sile przekraczającej 5 stopni. Epicentra znajdowały się w tym samym górskim regionie, co poprzednio. Nie odnotowano na razie ofiar śmiertelnych. Zawaliło się natomiast wiele budynków, głównie w miejscowościach, które już wcześniej ucierpiały na skutek trzęsienia ziemi. W Amatrice na przykład runęły pozostałości po wieży kościoła św. Augustyna. Cierpienia miejscowej ludności potęguje ostra w tych dniach zima. Mówi bp Giovanni D’Ercole ordynariusz Ascoli Piceno. 

„Wstrząsy są silne. Walą się ściany. Ludzie są przerażeni. Informacje docierają bardzo powoli, bo śnieg odciął od świata wiele miejscowości. To połączenie trzęsienia ziemi z silnymi opadami śniegu odbiera odwagę. Ludzie wychodzą na ulice, są przerażeni. Wydawało się, że możemy powrócić do normalnego życia, ale wstrząsy o tej sile podłamują na duchu. Na dokładne informacje o skutkach trzęsienia ziemi trzeba jeszcze poczekać, ale nawet tu w najbliższej okolicy zniszczenia są wielkie”.

kb/ rv

inizio pagina

PolskaTydzień Ekumeniczny w Polsce

◊  

Rozpoczęty dziś Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan to także w Polsce czas intensywnych spotkań ekumenicznych. Chrześcijanie różnych wyznań odwiedzają świątynie bratnich Kościołów, wspólnie modląc się o pełną i widzialną jedność chrześcijan.

„Chrystus chce, abyśmy byli jedno – mówi  przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. – Chrystus o to się modlił w przededniu swojej śmierci, śmierci, którą poniósł za nas, z miłości do nas, i dlatego my wypełniamy po prostu Jego wolę. Modląc się razem, spotykając się, usiłując poznać się lepiej wypełniamy wolę Chrystusa” – podkreślił bp Krzysztof Nitkiewicz.

Zgodnie z tradycją, podczas Tygodnia Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych wyznań zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów. Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych jest gościnna wymiana kaznodziejów.

R. Łączny, KAI

inizio pagina

Warszawa: o zgodzie na opłatku dziennikarzy u kard. Nycza

◊  

„Nie tylko biskupi, ale też księża i świeccy powinni stale wzywać do dialogu i zgody” – powiedział kard. Kazimierz Nycz podczas spotkania opłatkowego dla dziennikarzy, które odbyło się w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Wcześniej referat na temat zgody wygłosił ks. prof. Andrzej Szostek.

Stołeczny metropolita podkreślał, że praca na rzecz zgody jest naszym wspólnym zadaniem: „Na pewno Kościół ma ogromnie dużo do zrobienia i powinien to robić przede wszystkim w tych miejscach, gdzie Kościół głosi naukę, naukę Pana Jezusa, czyli jest to ambona, katecheza, są to wypowiedzi itd. I to nie tylko Kościół biskupów, ale Kościół księży i przede wszystkim świeckich, także Kościół dziennikarzy, w tym sensie i w takiej mierze, w jakich są oni Kościołem, są katolikami” – mówił kard. Nycz.

Arcybiskup warszawski zachęcił też dziennikarzy do mądrego i zespolonego z dążeniem do prawdy dialogu.

R. Łączny, KAI

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 18.01.2017

◊  

Słuchaj:     

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 18.01.17

◊  

„Bo byłem przybyszem...” -  rozmowa z ks. Mieczysławem Puzewiczem o przyjmowaniu i odrzucaniu uchodźców, a także aktualności z Brześcia, gdzie od kilku miesięcy na dworcu kolejowym przy granicy białorusko-polskiej oczekuje liczna grupa czeczeńskich rodzin, Radio eR, Lublin.

Słuchaj:  

inizio pagina